Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
- Kamzikostřelci aneb: Cjsař Maximilian na stráni Martinské. ... Zčesstil P. Fr. Jos. Dobicer Praha 1843 69 L 154418 XXXIII.a
- Ruská směs, wýbor powídek, nowel a t. d., z nowější ruské literatury. Swazek prwní Praha 1845 6 B/81, 639 L 154435 XXXIII.a
- Uměnj Hogenj Lichwy Kniha Ručnj o Poznánj a Hogenj obecně nakazytedlných, a zwlásstných osobytných nemocech Lichwy Spřjdawkem formul, a tabule wydaná od Alexandra Tolnay Banská Bystrica 1808 L 11, 140 L 154438 XXXIII.a
- Herbář, aneb: wýborné lékařstwí, které ze starých a proslulých kněh wytažené, a při rozličných nemocech kraw, swiňského dobytka a drůbeře denně zkousseno a užíwáno býwá, jakož i pozorowání času, kdy se obilí síti má, aby hojná a požehnaná úroda byla Jindřichův Hradec - 65 L 154446 XXXIII.a
- Herbář, aneb Lékařstwí, které znowu z kněh wytažené, a při rozličných nemocech lidí, kraw, owcý a drůbeře s prospěchem denně zkusseno býwá, nynj znowu na swětlo wydané - - 4 B/81, 156 L 154445 XXXIII.a
- Hrabě Rožmberk. Wlastenský přjběh, kerý se stal ku konci Šweydské wálky Jindřichův Hradec 1849 12 B/81 L 154513 XXXIII.a
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1815 151 M/81, 676 L 154490 XXXII.d
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 18.. 361/1959 L 153625 XXXIII.c
- Kniha Methodnj nebo Nawedenj k dokonalémuwedenj učitelského úřadu pro učitele na trivialnjch a hlawnjch sskolách Praha 1824 48/31 L 154470 XXXIII.b
- Zlatý strom, ztracená woda a zaklená hora. Powjdka o dobročinném synu, ... Jindřichův Hradec 1850 55/75 L 154473 XXXIII.b
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 814/81, 676 L 154489 IV.d
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1848 44 L 154515 XXXIII.b
- Ueber die Perfectibilität des Katholicismus. Streitschriften zweier katholischer Theologen, ... Leipzig 1845 D 49, 2127 L 154059 XXXIII.b
- Der häusliche Rathgeber, oder gründlicher und leicht fasslicher Unterricht für Jedermann, aus allen seidenen Stoffen, Tüchern, Sammt und Leinwand alle Flecken zu bringen, ... Praha 1816 71 L 153751 XXXIII.b
- Diwadlo z ochoty. Powjdka z počátku dewatenáctého stoletj Praha 1830 5B/81, 637 L 153752 VII.a
- Christus und Seine Kirche im Vorbilde und in der Erfüllung. Ein Buch zur Belehrung und Erbauung. Verfasst von einem katholischen Priester. Herausgegeben von Martin Deutinger Salzburg 1850 D 16, 787 L 153821 XXIV.a
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - 1827 ? - L 153477 IV.d
- Prawidla českého prawopisu, praktickými přjklady wyswětlená, pro učitele českých sskol, zwlášště pro kandidáty auřadu učitelského Praha 1846 - L 153281 XXIV.a
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 - L 153474 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 1803 ? 98 L 153480 XXXIII.c
- Diverse Favole - Ausserlsene Fabeln - Fables Diverses - - IV.293 L 153482 XX.d
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
- Malý Nebe Kljč. Obsahugjcý Pobožné modlitby k utěšssenj křesťanské katolické dusse Písek 1820 1304 L 153489 IV.d
- Školní prawidla pro obecné sskoly w cýs. Král. Rakauských dědičných zemjch - - - L 153494 XIX.f
- Konvolut světských i náboženských písní - - 162 L 153494 Přívazek XIX.f
- ABC Buch auf die neueste Artverfasst Praha 1812 IV.687 L 153496 XX.d
- Geographisches Lexikon - - - L 153515 XXIX.d
- Brevis Grammaticae Graecae Sectio I. Wien 1845 IV.130 L 153502 XXXIII.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 - L 152822 XXXIII.d
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec, Tábor 1833 - L 152823 XX.a
- Katechetische Unterweisung für das allgemeine Jubiläum, welches Se. Päbstliche Heiligkeit Leo XII. für das Jahr 1826 auf die gesammte katholische Christenheit auszudehnen geruhet hat Praha 1826 I.808 L 152844 XXXIII.d
- Biblická Hystorye náboženstwj, křesťanské mrawné učenj a poznánj důwodů náboženstwj Praha 1827 481, 13/j 97 L 152845 XXXIII.d
- Prospěssná knjžka obzwlásstnjch Pobožnostj k Božské Prozřetedlnosti, aneb Pěkné rannj, wečernj modlitby a pjsně ... Jindřichův Hradec 1817 - L 152846 XX.a
- Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, podlé starého obecného Latinského Textu, od samospasytedlné Řjmské katolické Cýrkwe schwáleného, a až posawád w též Cýrkwi užjwaného; ... Praha 1785 - L 152848 XXXIII.d
- Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby, a neb: Kytka Srdce skrausseného, totiž Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; ... Praha 1784 - L 152911 XXXIII.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1837 - L 152914 XXXIII.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - - - L 152915 XXXIII.d
- Neueste Kunde von dem Königreiche Baiern aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 VI.e
- Neueste Kunde von dem Königreiche Würtemberg aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 Přívazek VI.e
- Institutio ad Eloquentiam Wien 1845 IV.96 L 155157 XXIX.g
- Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky Praha 1846 - L 155170 II.c
- excerptae ex S. Severo, Eutropio, S. A. Victore, C. Nepote et al. - - II.101 L 155209 XXII.f
- Politische Verfassung der deutschen Volksschulen für die k. k. österreichischen Provinzen mit Ausnahme von Ungarn, Lombardie, Venedig und Dalmatien Wien 1844 II.221 L 155252 XXXIII.e
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1828 II.452 L 155255 XXXIII.e
- Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch von Martin v. Schwartner. Erster Theil Budapest (Ofen) 1809 II.2891a L 155105 XXXII.d
- Synopsis Vitae Virtutum, Ac Miraculorum Sancti Joannis Francisci Regis ? Societate Jesu Praha 1738 II.2339 59286 XXXIII.e
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. Které w gistých kapljch neb zastawenjch se konagj, ... - - I.570 L 155265 XX.a
- Dienst- Instruction für die Landes- Gensd'armerie Wien 1850 II.611 L 155282 XXXIII.d
- Rituale pro peculiaribus quibusdam functionibus sacris rite ac uniformiter obeundis. In usum Cleri Dioeceseos Reginaehradecensis concinnatum Hradec Králové 1846 I.95 L 155283 XXIX.c
- Einleitung in die Geschichte des alten Testaments und des jüdischen Volkes - - II.176 L 155412 XXII.f
- Manuale Ritualis Pragensis. Ad usum Animarum Curatis Praha 1848 I.94 L 155584 XXIX.c
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In das Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen, von Johann Heinrich Gottlob Justi. Dritter Band Berlin, Szczecin, Leipzig 1764 IV.288, 2138 60016 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Mit einer eigenen Abhandlung von Silberaffinerien durch Johann Heinrich Gottlob Justi. Vierter Band Leipzig, Königsberg, Mietau 1765 IV.288, 2131 60017 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser Teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Fünfter Band Leipzig, Königsberg, Mietau 1766 IV.288, 2126 60015 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser Teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Sechster Band Leipzig, Königsberg 1767 IV.288 60009 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Siebenter Band Leipzig, Königsberg 1768 IV.288, 2134 60018 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Achter Band Leipzig, Königsberg 1769 IV.288, 2128 60019 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Neunter Band Leipzig, Königsberg 1769 IV.288, 2129 60020 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Zehenter Band Leipzig, Königsberg 1772 IV.288, 2136 60021 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Eilfter Band Leipzig, Königsberg 1772 IV.288, 2140 60010 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Zwölfter Band Leipzig, Königsberg 1773 IV.288, 2135 60022 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Dreyzehnter Band Leipzig, Königsberg 1775 IV.288, 2130 60023 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerker oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der Wissenschaften zu Paris mit Kupfern. Funfzehnter Band welcher den Wollenzeugfabrikanten enhält. In das Teutsche übersetzt Nürnberg, Leipzig 1782 IV.288, 2142 60012 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Uebersetzt mit Anmerkungen und Original - Abhandlungen vermehrt von J. S. Halle. Sechszehnter Band Berlin 1788 IV.288, 2124 60013 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Uebersetzt mit Anmerkungen vermehrt von J. S. Halle. Seibzehnter Band Berlin 1789 IV.288, 2133 60024 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Uebersetzt mit Anmerkungen vermehrt von J. S. Halle. Achtzehnter Band Berlin 1790 IV.288, 2139 60025 XXXIII.g
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Uebersetzt mit Anmerkungen vermehrt von C. G. D. Müller. Neunzehnter Band Berlin 1791 IV.288, 2132 60026 XXXIII.g
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. Zwanzigster Band. Enthaltend: Salmonns Zinngiesserkunt, erster und zweiter Theil; übersetzt von dem Herrn Berg-Commissarius Rosenthal; und das Universal-Register über alle 20 Bände des Schauplatzes Berlin 1795 IV.288, 2125 60014 XXXIII.g
- Česká Dobropjsemnost, aneb: Neysnadněgssj způsob naučiti se dobře česky psáti Praha 1842 693, 30 L 155705 XVIII.b
- soubor rytin s různými náměty - 1762 ? IV.1206 L 155929 XVIII.c
- Index Bohemicorum Librorum Prohibitorum, et Corrigendorum Ordine Alphabeti Digestus, Reverendissimi, Celsissimi S. R. I. Principis Domini Domini Antonii Petri Dei Gratia, Et Sedis Apostolicae Archi - Episcopi Pragensis Jussu Collectus, Atque Editus Praha 1767 ? H 91/1121 46777 XI.c
- Sittenspiegel für die Jugend. Herausgegeben von C. P. Funke Wien 1804 I.38 L 149087 XXXIII.b
- Geschichte des Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der Schweiz. I. Theil Wien - II.2937 L 154980 XXXIV.h
- Geistlicher christkatholischer Kern aller Gebeter, bestehend in schönen Morgen- Abend- Mess- Bericht - und Kommunion- gebetern, samt etwelchen Litaneyen, wie auch fünfzehn Gebetern vom Leiden Christi, für alle Menschen, in allem Altern, in allen Ständen, in allem Anliegen, und zu allen Zeiten sehr nützlich trostreich, und dienlich Praha 1797 - L 158037 VIII.b
- Machzor fír sukot, šabat h´hm, šemimi aceret und simchat torah den minhagim von béhmen, méhren, ungárn und polin noje ins dojtše íberzetct fon Moše Ha-Levi Landau Praha 1836 I.674 L 150049 XXXIII.h
- Seder le-tiša be-av lajla ve-jom ke-minhag ha-mdinot polin, béhmen, méhren, ungárn kolel tfilat ar´vit, kri´at ejcha ve-kinot le-aravit ule-šachrit ve-tfilat šachrit ve-kriat ha-Tora ve-haftarot le-šachrit ule-mincha ve-gam nusaf bo seder atifat cicit ve-hanachat tfilin umizmorim šel jom Praha 1840 I.674 L 150010 XXXIII.h
- Gebeten der Israeliten - - I.673 L 150098 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 I.664 L 155362 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 - L 150161 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Fünfter Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek chamiši Praha 1848 I.648 L 150050 XXXIII.h
- Machzor le-chol moadej ha-šana. Sefer krovot hu machzor medujak hejtav im targum aškenazi meet he-chacham mo´´h Wolf Hajdemhajm z´´l . Hoca´a he-chamišit. Kerech rišon Wien 1841 - L 150195 XXXIII.h
- Machzor festgebete der izraeliten mit ajner nojen dojtšen iberzetcung fon mendl br´´j Štern ... Cvajter band. Drite fermehrte und ferbesserte ojsgabe Wien 1852 - L 150194 XXXIII.h
- Sidur - 18.. - L 150193 XXXIII.h
- Sefer jesod more ve-sod Tora le-hachacham ha-kolel ha-filosof elohi Avraham ben Meir n´ ibn Ezra sfaradi medaber michlukej ha-micvot, u-ma´anin limud he-chachamot ve-hajdi´ot ve-sifrej n´´ch la´amud al divrej Tora še-beal pe, la´alot el chachamot ha-emet lehavin ela ha-micvot ašer ja´ase ha-adam v-hi behem ... Zalman ben Gotlib kochav tov Štern be-kahal Ješurun Rech´nic Praha 1833 - L 150090 XXXIII.h
- Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Debarim. Praha 1833 I.651 L 149986 XXXIII.h
- Sefer Menorat Ha-maor .... he-chacham rabejnu Jicchak Abohav ha-sfarad z´´l. Ve-ze ma´ase ha-menora im ševa ... kolel zahav tahor. Be-Zulcbach. Cum Licentia Serenissimi domini Electoris Palatini qua Tutoris, et Admistratoris ducatus Solisbacensis Sulzbach 1789/90 - L 154592 IX.h
- Machzor chelek rišon ke-minhag pihem polin, ungarin, mehrin ... kolel tfilot... Erster theil. Chelek rišon Praha 1797? - L 154591 IX.h
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho Praha 1739 354 48879 VI.h
- Scientiae Sanctorum Compendium, Bona Voluntas, Tribus Primis, Iisque Simplicissimis Fidei Principiis, … St. Gallen 1764 I.142 3312 B 1389 I.b
- Meditationes Sancti Augustini Episcopi Hipponensis - 1607 I.217 43 A 43 II.a
- konvolut šesti kramářských písní - - III.1018b 64 A 64 II.a
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1787 - 27295 IV.d
- Regulen Und andächtige Ubungen/ Der in der Statt Wienn von Ihrer Päbstlichen Heiligkeit Urbano … Wien 1672 - 27296 XII.f
- Der bereicherte Ackermann oder authentische Zeugnisse von den glücklichen Wirkungen des Pulvers Geschenk der Göttlichen Vorsehung genannt Strasbourg 1775 - 27297 XII.f
- Patriotische, aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen über die von Sr. Majest. dem Könige von Preussen, durch höchst Dero Minister am Reichstage zu Regensburg gemachte Erklärung … - 1795 - 27299 XII.f
- Précis Exact et Historique du Tumulte Populaire Occasion? Par L’Ambasade Francaise ? Vienne … - 1798 - 27300 XII.f
- modlitební kniha německá - 1659 ? - 27302 XII.f
- Evangelia et Epistolae Pro Dominicis & Festis Diebus … Sonn- und Feyer- Tägliche Evangelia und Episteln … Augsburg 1735 1295 27303 XII.f
- Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlů rozwržené … Praha 1778 1773 27304 XXXIII.c
- Slawnost Dosednutj na Arcibiskupskau Stolici Pražskau Praha 1839 II.877 27331 XII.f
- Radostná Cesta w tomto plačtiwém Audoly, to gest: Každodennj Pobožnost putugjcýho k zázračným Obrazům totižto: do Maryecell, k nerozdjlné Trogicy Božj, na Sonttagberk a k bolestné Maryi Panně Taferlské - 1819 I.817 27336 VIII.b
- Politycké zřjzenj obecnjch sskol w cýs. král. dědičných zemjch Praha 1822 II.648 27339 XII.f
- Gen s prawdou wen! Praha 1850 III.547 27589 XII.f
- Das Ganze des Gartenbaues, oder: praktische Anweisung, wie man seine Küchen- Baum- und Blumen- Garten … herausgegeben von C. H. Dietrich. Zweyter Theil Leipzig 1813 IV.355 26396 XII.f
- Práwa a Zřízenj zemská Králowstwj Cžeského Praha - Staré Město 1564 L 327, 1130 27055 XII.g
- Denkbuch über die Anweisenheit Ihrer K. K. Majestäten Franz des Ersten und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833 Praha 1836 Ce 33, 581 L 150895 VII.h
- 3 konvoluty náboženských a kramářských písní - - 2 1255 L 153523 Přívazek XXIX.f
- 350 neue auserlesene Räthsel für Kinder grösstentheils aus dem Leipziger Wochenblatte und aus dem Kinderfreunde genommen Nürnberg - Ac 4/1321 42937 Přívazek XII.a
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21