Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
A. G. S. (šifra) Malý dárek obětowaný české mládeži Hradec Králové 1817 III.181 L 151945 V.d
A. H. L. (šifra) Geschichte des Studiums der classischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. Mit einer Einleitung … Erster Band Göttingen 1797 G 55a, 248.1. 35747 VII.g
A. H. L. (šifra) Geschichte des Studiums der classischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. Erstes Buch. Das funfzehnte Jahrhundert Göttingen 1801 G 55b, 248.2. 35748 VII.g
A. K. (šifra) Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj … Praha 1836 III.221 251 A 244 VI.a
Abraham a Sancta Clara Grammatica Religiosa, … Köln am Rhein 1719 I.155 3375 B 1450 IV.b
Accum, Friedrich Christian Manuel de Chimie Amusante, … Traduit de L’angeles par J. Riffault … Paris 1827 - 42923 XI.g
Adam z Veleslavína, Daniel Kalendař Hystorycký. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae | o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, wesel'ých y smutných, obecných y osobnjch | yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhl'ých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw | kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto | kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno | a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno | pracý a nákl'adem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC. Praha 1590 II.49 857 D 41 XIII.h
Adam z Veleslavína, Daniel Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij / yakby se Králowstwij / Knijžetswij / Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky pobožně / sslechetně / chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých Historij / a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského / z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Wytisstěno w Starém Městě Pražském Praha 1584 II.61 865 D 49 V.h
Adam z Veleslavína, Daniel Kalendař Hystorycký. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae | o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, weselých y smutných, obecných y osobnjch | yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhlých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw | kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto | kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno | a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno | pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC Praha - Staré Město 1590 III.315 988 D 143 VII.h
Adam z Veleslavína, Daniel Kalendař Hystorycký. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae | o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, weselých y smutných, obecných y osobnjch | yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhlých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw | kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto | kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno | a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno | pracý a nákl'adem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC Praha - Staré Město 1590 L 430, 1088 27057 X.h
Adam z Veleslavína, Daniel Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm Praha 1843 III.392 27591 XXX.h
Adam z Veleslavína, Daniel Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij / yakby se Králowstwij / Knijžetswij / Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky pobožně / sslechetně / chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých Historij / a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského / z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Wytisstěno w Starém Městě Pražském Praha 1584 - L 158001 V.h
Adam z Veleslavína, Daniel; Emmelius, Helfricus Sylva Qvadrilingvis Vocabvlorvm Et Phrasivm Bohemicae, Latinae, Graecae et Germanicae lingvae: In Vsvm Studiosae Ivventvtis Scholasticae, Natvrali Methodo Alphabeti Bohemici in ordinem disposita, & Poëticarum phrasium copiosa supellectili locupletata Ad Calcem Sylvae Adiectvs Est Locvpletissimvs Index Omnivm Vocvm Et Locvtionum Germanicarum, quibus Bohemica, Latina & Graeca Synonymic explicantur: in gratiam eorum, qui ex Germanicis, Latina & Bohemica discere cupiunt, contextus. Haec omnia nunc primum eduntur studio, operá & impensis M. Danielis Adami ? Weleslavina. Anno MDXCIIX Praha 1598 H 240, 1134 26705 XVII.d
Adams, John Adams Geschichte von Spanien, seit der Entdeckung bis zur Thron-Entsagung Carls IV. Aus dem Französischen frey übersetzt. Erster Band Wien 1809 L 1a, 374.1. 46350 XXVI.f
Adams, John Adams Geschichte von Spanien, seit der Entdeckung bis zur Thron-Entsagung Carls IV. Aus dem Französischen frey übersetzt. Zweyter Band Wien 1809 L 1b, 374.2. 46351 XXVI.f
Adams, John Adams Geschichte von Spanien, seit der Entdeckung bis zur Thron-Entsagung Carls IV. Aus dem Französischen frey übersetzt. Dritter Band Wien 1809 L 1c, 374.3. 46352 XXVI.f
Adelung, Johann Christoph Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. Erster Band Leipzig 1782 K 1b, 1156.1. 26043 VII.c
Adelung, Johann Christoph Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. Zweyter Theil Leipzig 1782 K 1a, 1156.2. 26044 VII.c
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Erster Theil, von A - E Wien 1811 - 45652 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Zweyter Theil, von F - L Wien 1811 - 45653 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Dritter Theil, von M - Scr Wien 1811 - 45654 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Vierter Theil, von Seb - Z Wien 1811 - 45655 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Erster Theil, von A - E Wien 1807 K 3a, 9.1. 45852 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Zweyter Theil, von F - L Wien 1807 K 3b, 9.2. 45853 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Dritter Theil, von M - Scr. Wien 1807 K 3c, 9.3. 45854 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Grammatisch - kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, ... Vierter Theil, von Sed - Z Wien 1808 K 3d, 9.4. 45855 XVI.h
Adelung, Johann Christoph Joh. Christoph Adelungs neues vollständiges Hand - Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Hinzufügung der üblichsten Fremdwörter, ... vermehrt mit einem fasslichen Unterrichte jedes deutsche Wort in kurzer Zeit recht schreiben zu lernen; ... Wien 1839 K 4, 1155 45945 VII.c
Adler, Jakob Georg Christian Jakob Georg Christian Adlers, ... Reisebemerkungen auf einer Reise nach Rom Altona 1784 M 1, 26270 XIX.c
Adlerjung, Johann Ludewig Theoretischpraktischer Brieffsteller Praha, Leipzig 1790 IV.657 4835 B 3482 I.c
Adlerjung, Johann Ludwig Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern ... Praha, Leipzig 1792 IV.89 4736 B 3379 XX.b
Adrichomius, Christianus Wypsánj Města Geruzaléma, y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta | na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně M. D. XCII. Praha -Staré Město 1592 - L 158010 X.h
Aelianus, Claudius Aeliani de Natvra Animalum Libri XVII. Leipzig 1784 IV.653 26607 XV.f
Aelianus, Claudius Cl. Aeliani Sophistae Variae Historiae Libri XIV Halle 1772 F 1/117 45583 XV.f
Aesopus Phrygis Fabulae Graece et Latine Basel 1574 IV.341 128 A 126 III.a
Achenwall, Gottfried Geschichte der heutigen vornehmsten Europäischen Staaten im Grundrisse … Göttingen 1759 L 2a, 147a 26435 VII.d
Achenwall, Gottfried Entwurf der allgemeineren Europäischen Staatshändel des XVII, und XVIIIten Jahrhunderts als der Europäischen Geschichte zweiter Theil Göttingen 1756 L 2b, 147b 26434 VII.d
Ainsidl, Ignaz Peregrinus I. P. Ainsidl's Handbuch von allen Herrschaften, Magistraten, Gütern und Gülten in Oesterreich unter der Enns, ... Wien 1825 II.862 L 149137 XXIX.d
Aischilos; Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu Vier Tragödien des Aeschylos. Uebersetzt von Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg Wien 1817 IV.521 140 A 137 III.a
Aischylos Aeschyli Tragoediae. Ex Recensione Ricardi Porsoni Passim Reficta a Guilielmo Dindorfio Leipzig 1850 Hb 1/2201 48161 XXXIV.e
Aischylos Aeschyli Tragoediae. Ad Exemplar Glasgvense Accvrate Expressae Leipzig 1819 F 2/315 44848 XXXIV.e
Aitinger, Johann Conrad Kurtzer und einfältiger Bericht Vom Vogelstellen/ Jetzo auffs new mit Fleiss übersehen und vermehret... Cassel 1653 III.2125 4084 B 2174 XV.b
Allgaier, Johann Neue theoretisch-praktische Anweisung zum Schachspiele. Nach eigenen Erfahrungen und Grundsätzen systematisch entwickelt und ... erläutert von Johann Allgaier Wien, Praha 1823 IV.674 L 149713 XXIX.c
Alter, Franz Carl Beitrag zur praktischen Diplomatik für Slaven vorzüglich für Böhmen Wien 1801 L 165, 578 46936 XXV.h
Alvares, Emmanuel Principia, Seu Rudimenta Grammatices, … Praha 1748 - 12889 B 4288 II.c
Alvares, Emmanuel Principia, Seu Rudimenta Grammatices, ex Institutionibus Emmanuelis Alvari, E Societate Jesu, … Praha 1754 IV.69 740 A 692 XII.a
Alzog, Johannes Universalgeschichte der christlichen Kirche Mainz 1850 - 42917 VIII.f
Ambrož z Ottresdorfu Žiwot cýsaře Karla čtwrtého, a krále českého toho gména prwnjho. Z starého českého spisu wydaný léta 1555 od Ambrože z Ottrsdorfu … Praha 1791 L 309, 1131 26197 XII.c
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. B 1 50967 B 2198 XV.b
Amerling, Karel Slavoj Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj … Praha 1836 III.539 4466 B 3103 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Krátký popis hornictví s udáním staročeských, dobrých hornických významů Praha 1850 III.365 4524 B 3160 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. IV.578 59283 XXXII.c
Anacreon Anakreon's Gedichte. Aus dem Griechischen von Michael Meissner Wien 1804 F 11, 429 44846 XXII.f
Anacreon Anacreontis Carmina. Accedvnt Selecta Qvaedam E Lyricorvm Reliqviis. E Recensione Et Cvm Notis Rich. Fr. Phil. Brvnckii Leipzig 17.. F 10/144 44847 XXII.f
Andre, Christian Carl Christian Carl Andre´s Vorstehers einer Erziehungs-Familie zu Eisenach Erstes Geograpisches Lehrbuch für die Jugend … Göttingen 1796 196, C.c./5 26414 V.d
André, Julius Christian Heinrich Gründliche Anleitung zur Reitkunst für angehende Berieter, Officiere der Cavallerie, besonders auch zum Selbstunterricht für Liebhaber des Reitens Halle 1823 IV.15 L 149579 IV.e
Ansbertus; Dobrovský, Josef Historia de Expeditione Friderici Imperatoris edita a quodam Austriensi Clerico, qui eidem intersuit, nomine Ansbertus. Nunc primum e Gerlaci Chronico, cojus ea partem constituit, typia expressa, curante Josepho Dobrowsky Praha 1827 L 22, 401 46755 XXV.b
Anthing, Johann Friedrich von Versuch einer Kriegs- Geschichte des Grafen Alexander Suworow Rymnikski Russl. Kayserl. General Feld. Marschal, mit Kupfern. II. Theil von Friedrich Anthing Gotha 1796 II.2830a 27016 XXXIV.h
Anthing, Johann Friedrich von Versuch einer Kriegs- Geschichte des Grafen Alexander Suworow Rymnikski Russl. Kayserl. General Feld. Marschal, mit Kupfern. III. Theil von Friedrich Anthing Gotha 1799 II.2830b 26056 XXXIV.h
Antonini, Annibal Nuovo Dizionario Italiano - Tedesco e Tedesco - Italiano de Sig. Abbate Annibal Antonini ... Wien 1785 K 248, 3729 26313 III.f
Antreich, Dominik Handlungsbriefe zum Behuf junger österreichischer Handlungs-Praktikanten Wien 1779 IV.509 26361 XX.f
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' Handbuch der alten Erdbeschreibung von J. B. d'Anville ... zum Gebrauch seines Atlas Antiquus. Erster Theil. Europa Nürnberg 1800 M 4a, 333 26431 XIX.c
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' Handbuch der alten Erdbeschreibung von J. B. d'Anville ... zum Gebrauch seines Atlas Antiquus. Zweiter Theil. Europa, welcher Italien und Griechenland ehthält Nürnberg 1800 M 4b, 333 26291 XIX.c
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' Handbuch der alten Erdbeschreibung von J. B. d'Anville ... zum Gebrauch seines Atlas Antiquus. Dritter Theil. Asien Nürnberg 1800 M 4c, 333 26292 XIX.c
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' Handbuch der alten Erdbeschreibung von J. B. d'Anville ... zum Gebrauch seines Atlas Antiquus. Vierter Theil. Africa, und Aegypten Nürnberg 1800 M 4d, 333 26350 XIX.c
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' Handbuch der alten Erdbeschreibung von J. B. d'Anville ... zum Gebrauch seines Atlas Antiquus. Fünfter und letzter Theil. Mittlere Geographie ... Nürnberg 1800 M 4e, 333 26351 XIX.c
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' D' Anville ... Handbuch der mittlern Erdbeschreibung oder von den europäischen Staaten die nach dem Untergang des Römischen Reichs entstanden find Nürnberg 1782 II.2831 57925 XIX.c
Aphthonius z Antiochie Aphthonii Sophistae Progymnasmata: … Frankfurt am Main 1619 E 3/2, 126 27097 IV.e
Apollodor Bibliothek des Apollodors. Aus dem Griechischen übersetzt von J. G. Meusel. Nebst einer Vorrede vom Herrn Klotz Halle 1768 F 12/425 44788 XXVII.c
Appeltauer, Ign. Ign. Appeltauer’s Elementar-Mathematik. Erster Theil. Niedere Algebra. … übersetzt D. J. Fux Wien 1835 O 21, 594 43292 XII.g
Archenholz, Johann Wilhelm England - - M 5a, 194.1. 46781 XXIII.b
Archenholz, Johann Wilhelm von Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland. Erster Band Frankfurt am Main, Leipzig 1793 L 5a, 112a 27208 VII.f
Archenholz, Johann Wilhelm von Kleine historische Schriften Carlsruhe 1791 L 5b, 112b 27209 VII.f
Archenholz, Johann Wilhelm von Historisches Taschenbuch für das Jahr 1789, enthaltend die Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland von J. W. von Archenholz Berlin 1789 L 4, 440 46765 VII.f
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. Volume Primo, Volume II., Volume III. Milano 1828 K 210a, 508.1.-3. 45620 XXX.c
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. Volume IV, Volume V. Milano 1828 K 210b, 508.4.5. 45621 XXX.c
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. VolumeVI., Volume VII. Milano 1828 K 210c, 508.6.7. 45622 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Erster Theil, zweyter Theil Wien 1829 K 211a, 509.1.2. 45623 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Dritter Theil, vierter Theil Wien 1829 K 211b, 509.3.4. 45624 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Fünfter Theil, sechster Theil Wien 1829 K 211c, 509.5.6. 45625 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. siebenter Theil, achter Theil Wien 1829 K 211d, 509.7.8. 45626 XXX.c
Aristophanes Aristophanis Comoediam Plvtvm cvm Kvsteri, Bergleri, Dvkeri, Hermsterhvsii, … adiecit Ioann. Dieter. Albert. Münter Zell 1784 380 26561 XXX.c
Aristophanes Die Acharner, oder der Friede des Dikäopolis. Die Wolken. Aus dem Griechischen des Aristofanes übersetzt und erläutert von C. M. Wieland Wien 1813 F 15a, 262.a 47859 XXX.b
Aristophanes Die Ritter oder die Demagogen. Die Vögel. Aus dem Griechischen des Aristofanes übersetzt und erläutert von C. M. Wieland Wien 1814 F 15b, 262.b 47782 XXX.b
Aristophanes Aristophanis Comoediae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem. Accvrate Editae. Tomvs. I. Leipzig 1819 F 16a, 298.1. 45579 XXX.c
Aristophanes Aristophanis Comoediae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem. Accvrate Editae. Tomvs. II. Leipzig 1821 F 16b, 298.2. 45580 XXX.c
Aristophanes Aristophanis Comoediae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem. Accvrate Editae. Tomvs. III. Leipzig 1819 F 16c, 298.3. 45581 XXX.c
Aristotelés Aristotelis Rhetoricorum libri III. In Latinvm Sermonem conuersi, & Scholis breuioribus explicati ? Ioanne Stvrmio Strasbourg 1570 9/63 11693 B 3335 XIX.b
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Primum Zweibrücken 1791 F 18a, 390.1. L 150097 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Secundum Zweibrücken 1792 F 18b, 390.2 L 150009 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Tertium Zweibrücken 1792 F 18c, 390.3. 59977 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Quartum Zweibrücken 1793 F 18d, 390.4. 27029 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Quintum Strasbourg Anno VIII F 18e, 390.5. 59978 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Arganon Graece. Edidit Theodorvs Waitz. Pars Prior. Categoriae, Hermenevtica, Analytica Priora Leipzig 1844 F 19a, 837.1. 44870 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Arganon Graece. Edidit Theodorvs Waitz. Pars Posterior. Analytica Posteriora, Topica Leipzig 1846 F 19b, 837.2. 44871 XXXIV.c
Aristotelés Die Rhetorik des Aristoteles. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen, einer Inhaltsanzeige und vollständigen Registern vesehen von Wenz. Voigt. Erster Band Praha 1803 F 20, 158 44873 XXXIV.c
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. I. Leipzig 1835 F 166a, 973.1. 35321 XXXIV.d
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. II. Leipzig 1836 F 166b, 973.2. 35322 XXXIV.d
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. III. Leipzig 1838 F 166c, 973.3. 35323 XXXIV.d
Aulus Gellius Avli Gellii Lvcvlentissimi Scriptoris, Noctes Atticae. Accesservnt ervditissimi uiri Petri Mosellani in easdem perdoctae annotationes, suis quaeque locis, tum in margine, tum post capitis cuiusque finem, conuenienter appositae Köln am Rhein 1537 E 107/384 26711 Armarium
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Sext. Aurelius Victor's Romische Geschichte, übersetzt von Hildeprand Wien, Trieste 1825 E 291, 2496 44911 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Sext. Aurelius Victor's Romische Geschichte, übersetzt von Hildeprand Wien, Trieste 1825 22 46501 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Sext. Ad Optimorum Librorum Fiedem ... Leipzig 1829 - 48026 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Ex Recensione Joannis Friderici Gruneri. Sext. Aurelius Victor's Römische Geschichte. Zweyter Theil Wien 1806 E 289a/86.1. 44901 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Ex Recensione Joannis Friderici Gruneri. Sext. Aurelius Victor's Römische Geschichte. Erster Theil Wien 1806 E 289b/86.2. 44900 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus; Chmela, Josef Sexta Aurelia Victora Děginy Řjmské. Přeložil, wyswětlil a uprawený text latinský připogil Josef Chmela Praha 1838 IV.658 27748 XXII.e
Aurelius Victor, Sextus; Chmela, Josef Sexta Aurelia Victora Děginy Řjmské. Přeložil, wyswětlil a oprawený text latinský připogil Josef Chmela Praha 1838 E 290, 2494 44912 XXII.e
Ausonius, Decimus Magnus D. Magni Ausonii Burdigalensis Opera. Ad Optimas Editiones Collata Praemittitur Notitia Literaria Studiis Societatis Bipontinae Zweibrücken 1785 E 5, 480 45308 XXVII.g
Aussez, Franz S. Darstellung der Landtafel- und Grundbuchsordnung in Österreich … Wien, Klagenfurt 1847 II.581 L 151764 VIII.e
Avancinus, Nicolaus Vita et Doctrina Jesu Christi, ex Quatuor Evangelistis Collecta, … Köln am Rhein 1714 I.175 455 A 439 VIII.a
Avancinus, Nicolaus Orationes Nicolai Avancini, e Soc. Jesu, In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Continet Orationes De Deo, & Deo-homine; Secvnda De Beata Virgine, & Sanctis; Tertia, Panegyres, Epicedia, Prolusiones, & Exercitationes Oratorias Köln am Rhein 1688 E d/6, 138 26063 XIX.e
Bacon, Francis Wypsánj nowého Swěta. Z Latinského gazyka do Cžeského přeložené od Gottfrýda Jana Dlabače Praha 1798 II.18 26753 I.e
Bagge, Harald Reise nach dem Orient, der europäischen Türkei, Aegypten, Nubien und Palästina Frankfurt am Main 1847 152 44254 XXIII.b
Balbi, Adriano Zeměpis čili auplné popsánj oboru zemského. Podlé Hadriana Balbiho ... Djl I. Přjprawný úwod a popsánj Ewropy Praha 1841 IV.1156 27751 XXXII.c
Balbi, Adriano Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei bearbeitet nach dem "Abrégé de Geographie" des A. Balbi von Cannabich, Littrow, Sommer, Wimmer und Zeune. Erster Band Güns 1834 M 70a, 2146a 47192 XXV.h
Balbi, Adriano Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei bearbeitet nach dem "Abrégé de Geographie" des A. Balbi von Cannabich, Littrow, Sommer, Wimmer und Zeune. Zweiter Band Güns 1834 M 70b, 2146b 47193 XXV.h
Balbín, Bohuslav Syntagma Historicvm Praha 1665 IV.297, II.52 1564 C 4 III.c
Balbín, Bohuslav Verisimilia Humaniorum Disciplinarum seu Judicum Privatum Praha 1701 G 2 26355 III.d
Balbín, Bohuslav Historia De Ducibus Ac Regibus Bohemiae, In qua praecipua Gesta Ducum, ac Regum … Praha - Staré Město 1735 - 858 D 42 V.h
Balbín, Bohuslav Miscellanea Historica Regni Bohemiae, quibus Natura Bohemicae Telluris; … Praha 1679 II.51 860 D 44 V.h
Balbín, Bohuslav Examen Melissaeum, Id est Novarum Apicularum Colonia, … Coloniae 1787 II.649 230 A 224 VI.a
Balbín, Bohuslav Miscellaneorum Historicorum Regni Bohemiae Decas II. Liber I. Qvi est Proemialis ad Stemmatographiam Bohemiae, … Praha - Staré Město 1687 II.5 D 43 XII.g
Balbín, Bohuslav Balbin's Liber curialis C. VI. von den verschiedenen Gerichtshöfen des Königreiches Böhmen. Uebersetzt … von Joseph Grafen von Auersperg. Erster Band Praha 1810 II.661 27627 XIII.f
Balbín, Bohuslav Balbin's Liber curialis C. VI. von den verschiedenen Gerichtshöfen des Königreiches Böhmen. Uebersetzt … von Joseph Grafen von Auersperg. Zweyter Band Praha 1812 II.661 27628 XIII.f
Balbín, Bohuslav Epitome Historica Rerum Bohemicarum Qvam Ob Venerationem Christianae Antiqvitatis, et Primae in Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem Historiam Placuit Appellare. ... Qvinqve Libris ... Auctore Bohuslao Balbino Praha 1677 II.53 861 D 45 XVII.h
Balbín, Bohuslav Bohvslai Balbini E S. I. Bohemia Docta, Opvs Posthvmvm Editvm, Notisqve Illvstratvm Ab Raphaele Vngar. Pars I., Pars II. Praha 1776 II.919 26972 XIII.f
Bamberger, Jakub O sstěpowánj stromů. … Praha 1835 IV.446 25862 IV.c
Bamberger, Jakub O sstěpowánj stromů ... Praha 1835 IV.542 4815 B 3462 IV.c
Bandaroy, Fougerour von Die Böttgerkunst … Königsberg, Mietau 1765 IV.288 26689 Přívazek XXXIII.g
Bandel, Joseph Anton von Der Stumme Advocat / dritter Jahrgang 1752 - 1752 I.115 3159 B 1235 XVI.a
Bandtke, Georg Samuel Slownik dokladny Jezyka Polskiego i Niemieckiego ... Vollständiges Polnisch - Deutsches Wörterbuch zum Handgebrauch für Deutsche und Polen. Erster Theil A bis Przeblekoc? Wroclaw 1806 H 15a/1164 45687 XV.g
Bandtke, Georg Samuel Slownik dokladny Jezyka Polskiego i Niemieckiego ... Vollständiges Polnisch - Deutsches Wörterbuch zum Handgebrauch für Deutsche und Polen. Zweiter Theil von Przeblekocę bis Ende Wroclaw 1806 H 15b/1164 45688 XV.g
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Erster Band Wien 1790 L 469a, 1388.1. 26867 XIV.e
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Zweyter Band Wien 1791 L 469b, 1388.2. 26917 XIV.e
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Dritter Band Wien 1791 L 469c, 1388.3. 26239 XIV.e
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Vierter Band Wien 1791 L 469d, 1388.4. 26920 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Fünfter Band Wien 1791 L 469e, 1388.5. 26921 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Sechster Band Wien 1791 L 469f, 1388.6 26465 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Siebenter Band Wien 1791 L 469g, 1388.7. 26466 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Achter Band Wien 1791 L 469h, 1388.8. 26467 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Neunter Band Wien 1791 L 469i, 1388.9. 26922 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Zehnter Band Wien 1791 L 469k, 1388.10. 26261 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Eilfter Band Wien 1791 L 469l, 1388.11. 26923 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Erster Band Wien 1790 L 469a.2, 234.1. 26225 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Zweyter Band Wien 1791 L 469b.2, 234.2. 26918 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Drittter Band Wien 1791 L 469c.2, 234.3. 26919 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Vierter Band Wien 1791 L 469d.2, 234.4. 26224 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Fünfter Band Wien 1791 L 469e.2, 234.5. 26727 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Sechster Band Wien 1791 L 469f.2, 234.6. 26226 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Siebenter Band Wien 1791 L 469g.2, 234.7. 27140 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Achter Band Wien 1791 L 469h.2, 234.8. 26449 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Neunter Band Wien 1791 L 469i.2, 234.9. 26450 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Zehnter Band Wien 1791 L 469k.2, 234.10. 26451 XIV.f
Banier, Anton Anton Baniers, … Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französischen übersetzt … Johann Adolf Schlegel. Eilfter Band Wien 1791 L 469l.2, 234.11. 26452 XIV.f
Bannwarth, Wilibald von Inauguralabhandlung über Beweislast und Beweisführung bey Anwendung der Anastasischen Verordnung. (Con. 22. mandati vel contra.) Nebst Streitsätzen, ... Würzburg 1820 IV.692 L 155159 XXIX.g
Bardt, Carl Friedrich Juvenal. Uebersetzt und mit Anmerkungen für Ungelehrte versehen von D. Carl Friedrich Bardt Leipzig 1810 Ed/101, 73 L 149075 XXXIII.b
Barisien, Josephus Ernestus Fragmenta Poëtarum. Veterum recentiorúmque, Ponderosioribus metris, cum laudi, cum vituperio inservituris: ...Luci publicae exposita ? Josepho Ernesto Barisien. Pars Prima A. - L. Praha 1747 Ed/8, 34 26855 XXIX.g
Barlandus, Adrianus Iocorvm Vetervm ac recentium libri tres Köln am Rhein 1529 E 9, 94 27112 Armarium
Barrow, John John Barrow's Reise nach Cochinchina, über Madera, Teneriffa, das grüne Vorgebirge, Brasilien und Java. Mit dem Berichte über eine Reise in das Land der Boushouanas Wien 1808 M 9, 185 L 149414 XXIII.b
Barrow, John John Barrow's Reise in das Innere von Südafrika in den Jahren 1797 und 1798 Berlin, Hamburg 1802 M 10, 187 L 149237 XXIII.b
Barta, Carolus Antonius Reflexionis Theologicae contra Erronea Haereticorum Dogmata, ... Praha 1748 I.409 3344 B 1420 III.b
Barth, Karl Die altteutsche Religion Leipzig 1835 L 470a, 914.1. 46565 XIX.f
Barth, Karl Die altteutsche Religion. Zweiter Theil Leipzig 1836 L 470b, 914.2. 46566 XIX.f
Barthélemy, Auguste Marseille; Méry Joseph Napoleon in Aegypten. Gedicht in acht Gesängen von Barthélemy und Méry. Metrisch übersetzt von Gustav Schwab Stuttgart, Tübingen 1829 III.1835, O 575 57354 XXXII.c
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Vierter Band Wien, Praha 1802 M 12d, 67.4. L 149101 XXVIII.f
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Fünfter Band Wien, Praha 1802 M 12e, 67.5. L 149525 XXVIII.f
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Sechster Band Wien, Praha 1802 M 12f, 67.6. L 155294 XXVIII.f
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Siebenter Band Wien, Praha 1802 M 12g, 67.7. 31172 XXVIII.f
Bartholin, Thomas Thomae Bartholini Anatome Ex omnia Veterum Recentiorumque Observationibus Inprimis Institutionibus b. m. Parentis Caspari Bartholini, Ad Circulationem Harvejanam, et Vasa Lymphatica Quartum Renovata ... Leiden 1673 IV.8 4718 B 3360 XIX.b
Barzia y Zambrana, Jose de Christ-eyfrigen Seelen-Weckers Quadragesimale, Das ist: Lehrreiche zweyfache Predigen / Für alle Sonntäg/ Mittwoch und Freytäg/ auch einige andere Täg in der Fasten … Erster Theil … Augsburg, Dillingen 1726 I.83 830 D 14 XIV.h
Barzia y Zambrana, Jose de Christ-eyfrigen Seelen-Weckers Quadragesimale Oder Lehrreiche Predigen … Zweyter Theil … Augsburg, Dillingen 1725 I.83 830 D 14 Přívazek XIV.h
Barzia y Zambrana, Jose de Christ-eyffrigen Seelen-Weckers Quadragesimale, Das ist: Die Heilige Char-Wochen/ Oder: Lehr-reiche Predigen … Dritter Theil … Augsburg, Dillingen 1726 I.83 830 D 14 Přívazek XIV.h
Barzia y Zambrana, Jose de Christ-eyfrigen Seelen-Weckers Tomus Divinus und fürnehmlich das Evcharistiale, Das ist: Lehrreiche Predigen … Der Sechste und Letzte Theil … Augsburg, Dillingen 1720 I.83 830 D 14 Přívazek XIV.h
Barzia y Zambrana, Jose de Manuductio ad Excitatorem Christianum Hoc est … Josephi de Barzia Episcopi Gaditani &c. Sermones Missionales Ad Dominicas, & Festa per annum reducti & applicati … Tomus primus; Tomus secundus Augsburg, Dillingen 1737 131/63 11845 C 1760 XIV.h
Barzia y Zambrana, Jose de Christ- eyfriger Seelen - Wecker/ Oder Lehrreiche Predigen/ über absonderliche Stellen der H. Schrifft/ … In zwey Bücher abgetheilt … Erster - Zweyter Theil Augsburg, Dillingen 1721 5/1957, 4 27085 XIV.h
Bauer, Joseph Franz Jesus ist das Muster der christlichen Vollkommenheit. Gebete und Betrachtungen … Praha, Litoměřice, Teplice 1840 I.707 520 A 501 IX.a
Baumgartner, Andreas Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung. Dargestellt von Dr. Andreas Baumgartner Wien 1845 P 3, 663 43187 XXIX.d
Baumgartner, Andreas Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung. Dargestellt von Dr. Andreas Baumgartner Wien 1829 IV.126 L 149430 XXIX.d
Baumgartner, W.; Klauber, Ignaz Sebastian soubor grafických listů s vyobrazeními apoštolů - - IV.1364 767 A 719 XIII.a
Baur, Gilbert P. Gilberta Baur pamětihodná Prawidla, čeho při těžce Nemocných a Umjragjcých ssetřiti slussý, … na česko přeložené od kněze Jana Chmela Praha 1787 III.91 3499 B 1574 XI.b
Bavorovský, Tomáš Postylla Cžeska A neb Kázaníj a weyklady na Eua[n]gelia kteráž se w Nedělské dny přes celey Rok čtau … Olomouc 1557 I.222 831 D 15 XII.h
Bayer, Benedictus Theses de fide Praha 1730 I.164 3202 B 1279 XVIII.a
Bayer, Jacob Paedagogus Latinus Germanae Juventutis Lexicon Germanico-Latinum et Latino Germanicum, … Mainz 1753 IV.84 59285 IV.e
Bayle, Pierre Dictionaire Historique et Critique, Tome premier. A - C Rotterdam 1720 L 10a, 1171.1. 27049 XI.h
Bayle, Pierre Dictionaire Historique et Critique, Tome second. D - L Rotterdam 1720 L 10b, 1171.2. 27050 XI.h
Bayle, Pierre Dictionaire Historique et Critique, Tome troisieme. M - S Rotterdam 1720 L 10c, 1171.3. 27051 XI.h
Bayle, Pierre Dictionaire Historique et Critique, Tome quatrime. T - Z Rotterdam 1720 L 10d, 1171.4. 27052 XI.h
Bayle, Pierre Historisch-kritisches Wörterbuch im Auszuge neu geordnet und übersetzt. Erster Theil für Theologen Lübeck 1779 L 471 26971 XI.g
Bayle, Pierre; Gottscheden, Johann Christoph Herrn Peter Baylens, … Historisches und Critisches Wörterbuch, nach der neuesten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; auch mit einer Vorrede und verschiedenen Anmerkungen … von Johann Christoph Gottscheden, Erster Theil. A. und B. Nebst dem Leben des Herrn Bayle vom Herrn Desmaizeaux Leipzig 1741 L 9a, 753.1., 1059 27063 XI.h
Bayle, Pierre; Gottscheden, Johann Christoph Herrn Peter Baylens, … Historisches und Critisches Wörterbuch, nach der neuesten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; Mit des berühmten Herrn Maturin Veissiere la Croze und verschiedenen andern Anmerkungen, … von Johann Christoph Gottscheden. Zweiter Theil. C bis J Leipzig 1742 L 9b, 753.2. 27064 XI.h
Bayle, Pierre; Gottscheden, Johann Christoph Herrn Peter Baylens, … Historisches und Critisches Wörterbuch, nach der neuesten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; Mit des berühmten Freyherrn von Leibnitz, und Herrn Maturin Veissiere la Croze, auch verschiedenen andern Anmerkungen, … von Johann Christoph Gottscheden. Dritter Theil K bis P Leipzig 1743 L 9c, 753.3. 27065 XI.h
Bayle, Pierre; Gottscheden, Johann Christoph Herrn Peter Baylens, … Historisches und Critisches Wörterbuch, nach der neuesten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; Mit des berühmten Frreyherrn von Leibnitz, und Herrn Maturin Veissiere la Croze, auch verschiedenen andern Anmerkungen, … von Johann Christoph Gottscheden. Vierter und letzter Theil Q bis Z Leipzig 1744 L 9d, 753.4. 27066 XI.h
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de Die bey den Freunde, oder: Der Kaufmann in Lyon. (übersetzt von Bock) Grätz 1799 IV.379 26357 Přívazek III.d
Beck, Josef Grundriss der Empirischen Psychologie und Logik Stuttgart 1849 B 3/766 45888 XXII.f
Becker, Karl Ferdinand Lehrbuch des deutschen Stiles Frankfurt am Main 1850 K 9, 1625 42954 XI.g
Becker, Karl Friedrich Die Dichtkunst aus dem Gesichtspunkte des Historikers betrachtet Berlin 1803 K 8, 905 43030 XXV.c
Becker, Rudolph Zacharias Noth und Hülfsbüchlein für Bauersleute Sulzbach 1789 A 89 26765 I.e
Becker, Wilhelm Adolph Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet von Wilhelm Adolph Becker. Erster Theil Leipzig 1843 G 3a, 853.1. L 149254 XXII.f
Becker, Wilhelm Adolph Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet von Wilhelm Adolph Becker. Zweiter Theil. Erste - dritte Abtheilung Leipzig 1844 - 1849 G 3b, 853.2. 47465 XXII.f
Becker, Wilhelm Adolph Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet von Wilhelm Adolph Becker. Dritter Theil. Erste - zweite Abtheilung Leipzig 1851 - 1853 G 3c, 853.3. L 149135 XXII.f
Becker, Wilhelm Adolph Gallus oder Römische Scenen aus der Zeit Augusts. Zur Erläuterung der wesentlichsten Gegenstände aus dem häuslichen Leben der Römer. Erster Theil Leipzig 1838 G 4a, 666.1. 35802 XXV.c
Becker, Wilhelm Adolph Gallus oder Römische Scenen aus der Zeit Augusts. Zur Erläuterung der wesentlichsten Gegenstände aus dem häuslichen Leben der Römer. Zweiter Theil Leipzig 1838 G 4b, 666.2. 43464 XXV.c
Beckmann, Johann Gottlieb Johann Gottlieb Beckmanns, ... Anweisung zu einer pfleglichen Forstwirthschaft, zum allgemeinen Besten und als ein Zweyter Theil seiner Versuche von der Holzsaat herausgegeben Chemnitz 1766 IV.567 26780 XX.d
Beckovský, Jan František Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských | Aneb Kronyka Cžeska | Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratřj Až do Sstiastného Panowánj Cýsaře Ržjmského | Krále Cžeského | ec. Ferdynanda Prwnjho Wždyckny Wjtěze Slawného. K Rozmnoženj Obecného Dobrého | k Zwelebenj Gazyka Cžeského | A k Prospěchu Bližnjho | Od Kněze Jana Beckowskýho Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau na Swětlo wydaná (torso) Praha 1700 II.775 930 D 91 XII.h
Beckovský, Jan František Poselkyně Starých Příběhůw Cžeských/ Aneb Kronyka Cžeská/ Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Příchozu … Cžecha y Lecha … Až do … Ferdynanda Prwnjho … Djl Prwnj Praha - Staré Město 1700 L 169a, 1129 27056 XII.h
Belidor, Bernard Forest de Des Herrn von Belidor kurzgefasstes Kriegs - Lexicon von den vornehmsten und gebräuchlichsten Kunstwörtern so in der Kriegskunst Fortification und Artillerie vorkommen. ... aus dem Französischen übersetzt, hin und wieder vermehret und ... versehen von Friedrich Wilhelm Kratzenstein Nürnberg 1765 L 82, 1193 26988 XX.d
Belidor, Bernard Forest de Neuer Cursus Mathematicus zum Gebrauch der Officiers von der Artillerie und der Ingenieurs, Zu erst in Französischer Sprach beschrieben Von Hn. Belidor ... Zusätzen versehen Von J. Th. Bion Wien 1759 IV.402 26779 XX.d
Bell, Charles Die Hand und ihre Eigenschaften. Aus dem Englischen von Franz Kottenkamp Stuttgart 1847 IV.1519 L 149337 XXI.e
Bellarmin, Robertus Catechismus, seu: Explicatio Doctrinae Christianae Praha - Staré Město 1747 I.174 451 A 435 VIII.a
Bellarmin, Robertus Catechismus, seu: Explicatio Doctrinae Christianae Praha - Staré Město 1747 I.174 454 A 438 VIII.a
Bellecius, Aloisius Medulla Asceseos seu Exercitia S. P. Ignatii de Loyola … Triduum Sacrum Augsburg, Innsbruck 1764 I.582 3432 B 1507 VIII.b
Bembo, Pietro Petri Bembi Cardinalis Patritii Veneti Epistolarvm … Köln am Rhein 1584 E 10, 499 27114 IV.e
Benzler, Georg Samuel Lexikon der beym Deich- und Wasserbau auch beym Deich- und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimischen Kunstwörter und Ausdrücke … I., II. Band Leipzig 1792 V XIII., A 98 26019 VI.c
Benzler, Georg Samuel Lexikon der beym Deich- und Wasserbau auch beym Deich-und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimischen Kunstwörter und Ausdrücke … I. II. Band Leipzig 1792 V XIII., A 98 26005 VI.c
Berger, Fridericus Ludovicus ? Friderici Ludivici N. D. ? Berger Svccincta Commentatio de Jvre Consecrandi Atque Coronandi Regem et Reginam Boemiae, ... Leipzig 1723 II.119 26838 XVII.c
Berghauer, Jan Tomáš Vojtěch Apologia Oder Schutz - Schrifft/ Für den Heiligen Joanne Nepomuceno Priester und Martyrer, … Dillingen 1730 I.721 3483 B 1558 XI.b
Bergier, Nicolas Historische und dogmatische Abhandlung von der wahren Religion, ... Erster Theil České Budějovice 1798 I.229 3318 B 1395 II.b
Berchorius, Petrus R. P. Petri Berchorii Pictaviensis. Ordinis S. Benedicti Repertoirum, Vulgo Dictionaruium Morale, Sive Tomi Tertii Pars Altera Köln am Rhein 1684 - L 157999 XVII.h
Berchtold, Franz Graf von Die Dipsaceen Böheims. Monographisch bearbeitet in ökonomisch - technischer Hinsicht von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz Praha 1838 IV.427 27731 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Die Potamogeta Böhmens. … in botanischer von Franz Xaver Fieber Praha 1838 N 20, 734 42605 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von Wenzel Benno Seidl Praha 1836 N 18a, 733.1. 42616 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1836 N 18b, 733.2. 42615 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Potamogeta von Franz Xaver Fieber Praha 1838 N 18c, 733.3. 42614 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Echia von Franz Xaver Fieber Praha 1839 N 18d, 733.4. 42613 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 N 18e, 733.5. 42612 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1843 N 18f, 733.6. 42611 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von; Opitz, Phillip Maximilian Die Rubiaceen Böheims. Mit Einschluss der Färberröthe. (Rubia tinctorum L.) Monographisch bearbeitet in ökonomisch - technischer Hinsicht von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opitz Praha 1838 N 19, 735 L 152982 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Grafen Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 II.469, IV.469.3 L 149098 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Grafen Die Kartofeln. (Solanum tuberosum C. Bauh.) Deren Geschichte, Charakteristik, Nützlichkeit, Schädlichkeit, Kultur, Krankheiten etc., Praha 1842 II.469, IV.469.3 L 149098 Přívazek XXVIII.g
Berka z Dubé, Zbyněk Synodus Archi-Dioecesana Pragensis. Habita ab Illustrisimo & Reverendissimo Domino Domino Sbigneo Berka, Dei et Apostol: Sedis Gratia Archi-Episcopo Pragensi, & Principe, Legato Nato, &c. Anno a Christi Nativitate M. D. C. V. ... Praha - I.34 3291 B 1368 XXI.a
Bernhardy, Gottfried Grundriss der Römischen Litteratur Halle 1850 G 6, 810 44888 VI.c
Bernolák, Antonín Slowár Slowenskí Česko - Latinsko- Německo - Uherskí: Seu Lexicon Slavicum Bohemico - Latino - Germanico - Ungaricum Tomus I. A - J Budapest 1825 H 11a/859 43341 XIV.g
Bernolák, Antonín Repertorium Lexici Slavici - Bohemico - Latino - Germanico - Ungarici … Tomus VI. Budapest 1827 H 11f/859 43346 XIV.g
Bernolák, Antonín Slowár Slowenskí Česko - Latinsko- Německo - Uherskí: Seu Lexicon Slavicum Bohemico - Latino - Germanico - Ungaricum Tomus II. K - O Budapest 1825 H 11b/859 43342 XIV.g
Bernolák, Antonín Slowár Slowenskí Česko - Latinsko- Německo - Uherskí: Seu Lexicon Slavicum Bohemico - Latino - Germanico - Ungaricum Tomus III. O - P Budapest 1825 H 11c/859 43343 XIV.g
Bernolák, Antonín Slowár Slowenskí Česko - Latinsko- Německo - Uherskí: Seu Lexicon Slavicum Bohemico - Latino - Germanico - Ungaricum Tomus IV. R - U Budapest 1825 H 11d/859 43344 XIV.g
Bernolák, Antonín Slowár Slowenskí Česko - Latinsko- Německo - Uherskí: Seu Lexicon Slavicum Bohemico - Latino - Germanico - Ungaricum Tomus V. W - Z Budapest 1825 H 11e/859 43345 XIV.g
Bernt, Joseph Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde, … Wien 1846 - 43688 XIII.g
Bertus, Joannes Laurentius Breviarium Historiae Ecclesiasticae. … Pars Secunda Wien 1774 I.182 3315 B 1392 I.b
Bertus, Joannes Laurentius Breviarium Historiae Ecclesiasticae. … Pars Prima Wien 1774 II.161 27125 I.b
Beskiba, Joseph Auflösungslehre der Gleichungen des ersten und zweyten Grades, … Wien, Trieste 1819 O 4, 2143 43074 VII.c
Besnecker, Joannes Adamus Juris Publici Romano-Germanici Prudentia in Duas Partes Praha 1717 II.117 26786 XXIV.h
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Erster und zweiter Band Stuttgart 1844 IV.1518a 179 A 174 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Dritter und vierter Band Stuttgart 1844 IV.1518b 180 A 175 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Fünfter und sechster Band Stuttgart 1844 IV.1518c 181 A 176 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Siebenter nd achter Band Stuttgart 1844 IV.1518d 182 A 177 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Neunter und zehnter Band Stuttgart 1844 IV.1518e 183 A 178 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Elfter Band I., II. Stuttgart 1844 IV.1518f 184 A 179 IV.a
Beudant, François Sulpice Populäre Naturgeschichte der drei Reiche. Zwölfter Band I., II. Stuttgart 1844 IV.1518g 185 A 180 IV.a
Beudant, François Sulpice Die Mineralogie und Geologie. … übersetzt von J. G. Kurr Stuttgart 1848 N 15, 1789.1. 42621 X.g
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlící Praha 1845 224/64 11989 B 3675 II.c
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha Modlící … Praha 1845 I.567 3388 B 1463 V.b
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlicí pro weřejnost dospělejší a wzdělanější zwlášť študující mládež Praha 1845 D 6, 664 34783 XXIV.a
Bíba, Vincenc D. Theoreticko - praktické Nawedení k Písemnostem. Ku prospěchu školní mládeže sepsal Vincenc D. Bíba Praha 1849 24/81 L 153755 XXXIII.b
biblia Bohemica Biblj neb Pjsmo sw: Starého zákona podle wydánj Bratřj Morawských I. (torzo) - - I.134 3310 B 1387 II.h
biblia Bohemica Biblj neb Pjsmo sw. podle vydání bratří Moravských II. (torzo) - - I.134 3311 B 1388 II.h
biblia Bohemica Biblia Sacra. To gest Biblj Swatá, … Pro ewangelické Křestyané Augsspurského y Helvetického Wyznání Kysek 1845 I.608 L 150981 I.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo. Djl prwnj Praha 1804 I.423 L 150541 II.h
biblia Bohemica Prorokowé, a Knihy Machabegské. Díl 2. - 1778 5/1957 26598 I.h
biblia Bohemica Biblij Cžeska. W starem miestije Prazkem Wytisstiena. Leta Panie. Tisycyho / Pietisteho . XXXVII. (Bible Severýnova, II. vyd.) Praha - Staré Město 1537 I.63 821 D 5 Armarium
biblia Bohemica Bibli Cžeská, to gest Swaté Pjsmo … Praha 1771 I.737 823 D 7 IV.g
biblia Bohemica Bibli Cžeská, to gest Swaté Pjsmo ... - - I.837 826 D 10 IV.g
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté pjsmo ... Djl prwnj Praha 1804 D 7a 25984 I.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest Swaté Pjsmo ... Djl druhý Praha 1804 D 7b 25982 I.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo … Djl druhý Praha 1804 I.429 L 150780 I.h
biblia Bohemica Biblia Sacra To gest Biblj Swatá … Berlin 1813 I.771 L 150742 II.h
biblia Bohemica Prorokowé a Knihy Machabeyský Praha 1712 504/4 48569 XIX.h
biblia Bohemica Biblij Cžeská. Cum Gratia et Priuilegio Romanorum Imperatoris, atq; Hungariae et Bohe. etc. Reg. Anno MDLXI. (Bible Melantrichova, 3. vyd.) Praha - Staré Město 1560 I.64 839 D 23 IV.h
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.) Praha - Staré Město 1577 I.442 835 D 19 IV.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl prwnj Praha 1804 179 L 157876 II.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl prwnj Praha 1804 I.429 27308 I.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl prwnj Praha 1804 - L 155664 I.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl druhý Praha 1804 I.423 27309 II.h
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl druhý Praha 1804 I.610 26810 I.h
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/wssecka Swatá Pijsma /obogijho/ Starého y Nowého Zákona. Praha - Staré Město 1570 I.780 849 D 33 IV.g
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma /obogijho/ Starého y Nowého Zákona Praha - Staré Město 1577 I.819 852 D 36 IV.h
biblia Bohemica Biblj Swatá. To gest Kniha w níž se wssecka Pjsma Swatá Starého y Nowého Zákona zdržugj: Kralice ? 1596 I.457, K.c./3 1126 25983 II.h
biblia Bohemica Biblj Cžeská/ to gest Swaté Pjsmo/ Podlé Starožitného a obecného Latinského/ od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržimské potwrzeného a užjwaného Přeloženj/ … Praha - Staré Město 1715 - 12811 D 553 IV.g
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl druhý Praha 1804 I.604 3473 B 1548 X.b
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo Starého y Nowého Zákona, … Praha 1780 I.840 3480 B 1555 II.h
biblia Bohemica Bible Svatováclavská; první díl - - - bez čísla IV.g
biblia Bohemica Biblij Cžeská | to gest | wssecká Swatá Pijsma | obogijho | Starého y Nowého Zákona. Wytisstěna w Starém Městě Pražském | pracý a Nákladem Giřijka Melantrycha z Awentýnu. Létha | MDLXX. Cum Gratija et Priuilegio S. R. Imperatoris | ad Annos Duodecim (Bible Melantrichova. IV. vydání; torso) Praha - Staré Město 1570 26/60 27076 IV.h
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.) Praha 1577 258, 357 48575 IV.h
biblia Bohemica Bible Kutnohorská (fragment) Kutná Hora 1489 I.374 824 D 8 Přívazek Armarium
biblia Bohemica Bible Melantrichova (III. vydání ?; fragment) Praha 1560 ? I.374 824 D 8 Přívazek Armarium
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.; torso) Praha - Staré Město 1577 I.369 837 D 21 IV.h
biblia Bohemica Biblia Sacra. Biblj Swatá aneb wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona dle půwodnjho wydánj Kralického k tisjcileté jubilegnj slawnosti obrácenj Slowanůw na wjru křesťanskau Praha 1863 164/08 bez čísla IV.g
biblia Bohemica Biblij Cžeska. V slawnem miestie Nornberce wytisstiena. M. D. XL. Léta od narozenij Pana Gezijsse Krysta spasytele nasseho / Tisycýho Pětistého Cžtyřidcátého / w středu před swatém Ssymonem a Juda Aposstolúw Božijch: Starý tento y Nowý Zákon dokonán gest / kecti a k chwále Boha wšemohaucýho / a wssem wěrným křestianúm k spasenij / a kupotěsseni národuom Cžeského yazyku / Swelikau pracý a s pilnostij korygowán (Bible Norimberská) Nürnberg 1540 - L 158003 Armarium
biblia Germanica Das Neue Testament / Nach alter In Christlicher Kirchen gehabter Translation, treulich verteutschet, Durch D. Johann Dietenberger. ... Würzburg - - 26305 Přívazek XX.c
biblia Germanica Katholische Bibel, Das ist die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments, … Nürnberg 1763 I.528 838 D 22 XIX.h
biblia Germanica Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Martin Luthers Halle 1849 - 43805 II.g
biblia Germanica Bible německá. Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition Sulzbach 1691 I.314 843 D 27 XIX.h
biblia Germanica Biblia, Das ist: Die ganze Heil. Schrift Alten und Neuen Testamentes, … Nürnberg 1788 I.537 3421 B 1496 II.g
biblia Germanica Sacra Biblia. Das ist: Die gantze Heil. Schrifft Alten und Neuen Testaments, Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition, ... übersetzt ... durch Herrn Casparum Ulenbergium Lippiensem ... Sulzbach 1691 - 12074 C 1809 XIX.h
biblia Germanica Die Propheten alle zu Teutsch / Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition / aus Befelch des … Ferdinanden / Ertzbischoffen zu Cölln und Churfürsten / etc. mit Fleiss übersetzt durch Casparum Ulenbergium Lippiensem ... Sulzbach 1691 - 12074 C 1809 Přívazek XIX.h
biblia Germanica Das Neue Testament / Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition / mit fleiss übegersetzt Durch ... Casparum Ulenbergium Lippiensem ... Sulzbach 1691 - 12074 C 1809 Přívazek XIX.h
biblia Germanica Die heilige Schrift des neuen Testaments, übersetzt, und mit Erklärungen versehen von Christoph Fischer Praha 1784 5/1957 26596 XII.e
biblia Germanica Biblia - Das ist die gantze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments Würzburg - - 26305 I.g
biblia Germanica Biblia / Das ist: Die gantze / heilige Schrifft: / Deudsch (Bible Lutherova) Wittenberg 1565 - L 158005 XVIII.h
biblia Germanica Biblia sacra. Das ist die Heilige Schrift alten und neuen Testaments ... getreu verdeutscht durch Johann Dietenberger Augsburg 1776 - L 158027 XVIII.h
biblia Germanica Biblia Sacra, oder die Heilige Schrift des alten und neuen Testaments ... mit Genehmhaltung und Gutheissen Kardinals von Migazzi, und von unzähligen Sprachfehlern gereiniget von Franz Rosalino. Zweyter Theil Wien 1793 D 58b, 154.2. 44313 II.g
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21