Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Kotzebue, August von Dramatische Werke. 2. Bändchen Wien 1828 III.1673 705 A 660 XII.a
Rapalio, Stanislao Via ad Eloquentiam Quatuor Passibus Epistolarum, Chriarum, Syllogismorum, & Orationum constans, … Praha 1731 IV.56, 66 730 A 684 XII.a
- Autorum Triennalium, In Schola Syntaxeos Per Provinciam Bohemiae … Annus Primus Praha 1721 IV.48 736 A 690 XII.a
Alvares, Emmanuel Principia, Seu Rudimenta Grammatices, ex Institutionibus Emmanuelis Alvari, E Societate Jesu, … Praha 1754 IV.69 740 A 692 XII.a
Seibt, Karl Heinrich Von den Hülfsmitteln einer guten deutschen Schreibart, eine Rede … Praha 1773 IV.78 741 A 693 XII.a
Liegelsteiner, Georg George Liegelsteiners, … Wohl-untersuchter Zwerg-Baum/ oder gründlicher Unterricht, … Frankfurt am Main, Leipzig 1725 IV.46 742 A 694 XII.a
Schmidt, Johann August Friedrich Der Treib- und Frühgärtner. Oder vollständige Anweisung … Weimar 1838 IV.356 743 A 695 XII.a
Böhmen, Martin Ein new Buch / von bewehrter Rotz Arzneyen/ Darinnen allerhand statliche Experiment und Artzneyen: … Erfurt 1665 IV.342 744 A 696 XII.a
Moliére (Poquelin, Jean-Baptiste) L’Etourdi, ou Les Contre-Temps, Comedie … Wien 1763 II.302 745 A 697 XII.a
- Kurs-Skala Praha 1811 IV.273 746 A 698 XII.a
Gäbelkhover, Oswald Artzneybuchs. Erste - Fünfte Theil - 1594 IV.298 748 A 700 XII.a
Tham, Karl Ignaz Kleines deutsch-böhmisches Wörterbuch oder Sammlung … Praha 1799 III.183 3693 B 1768 XII.a
Kotzebue, August von Theater von Kotzebue. Vierzehnter Theil Wien 1811 IV.562 753 A 705 XII.a
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1848 III.741a 3775 B 1866 XII.a
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1849 III.741b 3776 B 1867 XII.a
Hanka, Václav Prawopis česky podle Zakladu mluwnice Dobrowskeho od Waclawa Hanky Praha 1821 Ac 4/1321 42937 XII.a
Gäbelkhover, Oswald Oswaldi Gaebelkhoveri Der Artzney Doctoris, Weyland Fürstl. Würtembergischen Leib- und Hoff-Medici, Arzney- Buch: Darinnen Fast für alle dess Menschlichen Leibes Anliegen und Gebrechen/ ... Frankfurt am Main 1694 IV.2147 57938 XII.a
Gotthelf, Jeremias Wogta, poctiwý nágemnjk. Po česku wyložil Jan Wáclaw Rozum Praha 1850 III.408 25911 XII.b
Poimon, František P. Kalendář pro čas a wěčnost. Druhý ročnjk. Lidská rostlina. Dle Albana Stolze. Wzdělal František P. Poimon Brno 1847 ? III.398, 976 3523 B 1598 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Božena. Činohra w pěti gednánjch dle Šaffarýho balády Hradec Králové 1820 III.355 3524 B 1599 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 III.787 3536 B 1611 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Dobré Jitro! Česká Meluzína. Israelitka. Diwotworný klobouk. Zlý jelen. Brněnské kolo Praha 1847-9 III.1190 3537 B 1612 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Uhlířka. Činohra w pateru dějstwí Praha 1848 III.1349, D 239 3538 B 1613 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.1348, D 241 3539 B 1614 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Israelitka Praha 1847 III.1352, D 237 3540 B 1615 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Česká Melusina Praha 1848 III.784 3541 B 1616 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Hvězda, aneb: Charakterové. Rytířská veselohra v pateru dějství Praha 1849 III.786 3542 B 1617 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Israelitka Praha 1847 III.782 3543 B 1618 XII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Patnáctý djl. Poswjcenj w Kocaurkowě. Sirotek a wrah. Tlachač. Šestnáctý djl. Co se wleče neuteče. Noc hrůzná w zámku Paluzzi. Žebrák Praha 1831- 32 III.1207 3544 B 1619 XII.b
- Rafaelowy obrazy biblických přjběhů starého zákona. S krátkým wyswětlugjcjm popisem Praha 1841 I.447 3576 B 1652 XII.b
Zahradník, Vincenc O Přjsaze. Od Vincencia zahradnjka, býwalého faráře Křessického; k tisku dohotoweno od Jana Valeriana Jirsjka Praha 1839 III.406 3577 B 1653 XII.b
Veselský, Petr Miloslav Mocnost lásky, neb: Wiljm a Marie Tábor 1838 III.415, 378 3578 B 1654 XII.b
- Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, … Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.419 3580 B 1656 XII.b
- Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Djl třetj Praha 1840 III.424 3581 B 1657 XII.b
- Wlastimil. Djlu 4ho swazek 2hý Praha ? 1840? III.424 3583 B 1659 XII.b
Tyl, Josef Kajetán Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Wydáwán od J. K. Tyla. Djl prwnj Praha 1841 III.424, 559 3582 B 1658 XII.b
Šafařík, Pavel Josef Šillerova Maria Stuartka. Swobodně z Německého přeložil P. J. Šaffařjk Praha 1831 III.425, 771 3584 B 1660 XII.b
Franta, W.; Tomíček Slavomír Čech. Zábawnj a poučugjcj spis. Wydán od W. Franty a S. Tomjčka Praha, Hradec Králové 1832 III.433, 980 3585 B 1661 XII.b
Vrantevič, Franta Slowanka. Sbjrka národnjch powěstj. Wydána Fr. Wrantewičem a Slawomjrem Tomjčkem Praha 1833 III.435, 469 3586 B 1662 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /druhá část/ Praha 1849 III.437, 506 II. 3587 B 1663 XII.b
Gutzkow, Karl Ferdinand Srdce a swět, aneb: Milenka a manželka. Česky od Jos. Kaj. Tyla Praha 1845 III.439, 857 3589 B 1665 XII.b
Tyl, Josef Kajetán Paní Marjánka, matka pluku, aneb: Ženské srdce Praha 1845 III.438, 854 3588 B 1664 XII.b
W. K. (šifra) Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté-ho Písek 1849 III.457, 386b 3591 B 1666 XII.b
- Extrack aneb Weytah z universalnjho neb wsseobecnjho Akcýsůw Ržádu/ Wedle kterýho od každé k akcysyrowánj přichýzegjcý wěcý ta podle Kapitol vysazená Taxa, neb Cena/genž od I. dne Měsýce Srpna 1710. Léta/swůj začátek vzala/… Praha - Malá Strana 1710 ? III.632 3648 B 1723 XII.b
Horatius Flaccus, Quintus Qvinti Horatii Flacci Opera. Tomvs Primvs Mannheim 1779 III.1742 3687 B 1762 XII.b
- Kamenná newěsta. Wěrná ryzka. Hrobka milugjcjch Jindřichův Hradec 1848 III. 1732 3690 B 1765 XII.b
- Labutj rytjř Praha 1851 III.1732 3690 B 1765 Přívazek XII.b
- Kratochwjlná kronyka … Jindřichův Hradec 1860 III.1732 3690 B 1765 Přívazek XII.b
Jungmann, Josef Historie literatury české … Praha 1825 III. 1 3695 B 1770 XII.b
Jungmann, Josef Sebrané spisy weršem i prosau Praha 1841 III.272 3703 B 1777 XII.b
Šumavský, Josef Franta Navedení ke čtení bez abecedy a k pravopisu bez psaní, … Praha 1845 III.255 3710 B 1784 XII.b
Prefát z Vlkanova,Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestýny, to gest do kraginy někdy Židowské, země swaté, do města Geruzaléma k Božjmu Hrobu. Kteraužto cestu ssťastně wykonal Woldřich Preffát z Wlkanowa Léta Páně 1546 … Praha 1786 III.701 3845 B 1936 XII.b
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal a sestawil W. K. Písek 1849 221/1959, 3245 49480 B 272 XII.b
Zahradník, Vincenc O Přjsaze. Od Vincencia zahradnjka, býwalého faráře Křessického; k tisku dohotoweno od Jana Valeriana Jirsjka Praha 1839 II.400 27655 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /první část/ Praha 1849 ? III.458, 506 I. 27702 XII.b
Zahradník, Vincenc Bágky Wincencia Zahradnjka, faráře w Křessjcjch Praha 1832 H 265, 503 30250 XII.b
Prefát z Vlkanova, Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestýny, to gest do kraginy někdy Židowské, země swaté, do města Geruzaléma k Božjmu Hrobu. Kteraužto cestu ssťastně wykonal Woldřich Preffát z Wlkanowa Léta Páně 1546. ... Praha 1786 H 178, 1122 32079 XII.b
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal W. K. Písek 1849 III.568, 2126, 386 42499 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 33/81, 509 L 154474 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 21/81, 509a L 154485 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 36/81, 509b L 153756 XII.b
Kropatschek, Joseph Supplement Num. I. Erste Abtheilung zu dem Werke: Oestreichs Staatsverfassung … Wien 1804 II.302 26092 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz den II. … in einer Chronologischen Ordnung. Fünfter Band enthält die 1. Hälfte des Jahrs 1795 Wien 1796 ? II.291 26854 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz den II. … in einer Chronologischen Ordnung. Eilfter Band enthält die 1. Hälfte des Jahrs 1798 Wien 1800 ? II.292 26117 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz den II. … in einer Chronologischen Ordnung. Vierzehnter Band enthält die Gesetze für das Jahr 1800 Wien 1800 ? II.292 26118 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz des II. … in einer Chronologischen Ordnung. Siebenzehnter Band enthält die Gesetze für das Jahr 1803 Wien 1803 ? II.292 26119 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz des II. … in einer Chronologischen Ordnung. Achtzehnter Band enthält die erste Hälfte des Jahr 1804 Wien 1804 ? II.292 26120 XII.c
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz des II. … in einer Chronologischen Ordnung. Dreizehnter Band enthält das Jahr 1799 Wien 1800 ? II.1259 L 155295 XII.c
- Kommentar des Buch. für Kreisämter. 2. Theil. Abtheilung - - II.301 26121 XII.c
- Chrestomathiae Latinae. Pars Prior Wien 1845 IV.255 26171 XII.c
Lorenz, Anton Neue Beispiel - Sammlung zum mündlichen Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein, Zweites Bändchen … Praha 1842 - 26172 XII.c
Eckartshausen, Hofrath von Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung Praha - I.812 26176 XII.c
Kotzebue, August von Das merkwürdigste Jahr meines Lebens Berlin 1802 K 100, 163 26179 XII.c
Ambrož z Ottresdorfu Žiwot cýsaře Karla čtwrtého, a krále českého toho gména prwnjho. Z starého českého spisu wydaný léta 1555 od Ambrože z Ottrsdorfu … Praha 1791 L 309, 1131 26197 XII.c
- National - Schul - Wörterbuch, von W. R. Ungarisch - deutscher Theil Budapest 1838 Md 7, 1252 44279 XII.c
Prokop z Háje Přehled děgů francouzské rewoluce od wypuknutj až ku skončenj hrůzowlády. Od Prokopa Z Háge Praha 1850 II.1662 44282 XII.c
- Unglücksgemälde von ein und siebenzig Franzosen, welche bey Gelegenheit der Höllenmaschine d. 24. Dec. 1800 ohne weiteren Prozess nach den Sechellen - Inseln verwiesen wurden, ... Budapest 1817 L 473, 3748 44323 XII.c
- Neue Hundert Kunstwunder, Denkmale menschlicher Grösse welthistorische Merkwürdigkeiten, Meisterstücke des Schöpfungsgeistes, und Erhabenheit irdischer Erfindugsgabe, Ruinen des Alterthums und Pracht - Monumente der Vor- und Mitwelt ... Košice 1825 L 486, 3751 46676 XII.c
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste, … Ersten Theils, erster Band, von A bis C Biel 1777 B 120a1, 459.1. 26180 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste, … Ersten Theils, zweyter Band, von C bis J Biel 1777 B 120a2, 459.2. 26020 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste, … Zweyter Theils, erster Band, von K bis R Biel 1777 B 120b1, 459.3. 26021 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste, … Zweyten Theils, zweyter Band, von R bis Z Biel 1777 B 120b2, 459.4. 26022 XII.d
Cluverius, Philipp; Bunonius, Johannes Philippi Cluverii Introductio Universam Geographiam tam Veterem, quam Novam, olim Studiio & Opera Johannis Bunonis. … Wolfenbüttel 1686 M 29 26553 XII.d
- Historisches Geographisch-Statistisches Lexikon von der Schweiz … Erster und zweiter Band Ulm 1796 M 112 26554 XII.d
- Curiöses Antiquitäten-Lexicon, Darinnen Nicht allein einige tausend Wörter aus dem Jüdischen, Griechischen, Römischen und Christlichen Alterthum kurtz und deutlich erkläret werden, ... Leipzig 1719 A 21 26555 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste … Erster Theil Leipzig 1786 IV.1057a 26769 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste … Zweyter Theil Leipzig 1786 IV.1057b 26770 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste … Dritter Theil Leipzig 1787 IV.1057c 26771 XII.d
Sulzer, Johann George Allgemeine Theorie der Schönen Künste … Vierter Theil Leipzig 1787 IV.1057d 26772 XII.d
- Kloster Ossiach. Vom Verfasser der Erzhlung: Landleben der Reichen Wien 1833 I.31 L 149921 XII.d
Schneider, Franz Geschichte unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi ... Erstes Heft Praha 1835 I.476 L 149718 XII.d
Kosegarten, Ludwig Theobul L. T. Kosegarten’s Poesien. Zweiter Band Berlin 1803 - L 149581 XII.d
- Der vollständige Landadvokat, worinn alle im menschlichen Leben nöthigen Geschäfts - Aufsätze, … Brno - II.1209 L 149072 XII.d
Schlez, Johann Ferdinand Geschichte des Dörfleins Traubenheim … Erste und letzte Hälfte Nürnberg 1791 - L150815 XII.d
Waitz, Theodor Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenchaft Braunschweig 1849 B 111/1044 43516 XII.d
Juvenalis, Decimus Junius Decii Junii Juvenalis Satyrae, cum notis ac Perpetua Interpretatione Josephii Juvencii Paris 1700 E 148/82 27173 XII.d
Schneider, Franz Pravda v obrazech. Bajky a podobenství. Přeložil Jan Vácslav Rozum Praha 1850 Aa 5/5 27755 XII.d
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom. I. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80a, 818.1. 46458 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom II. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80b, 818.2. 46459 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom III. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80c, 818.3. 46460 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim … Tom III. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1844 H 111c/817 L 152921 XII.e
Schirach, Gottlob Benedikt von Biographie der Deutschen. Erster und zweyter Theil Wien 1787 L 137a, 66.1. 26562 XII.e
Schirach, Gottlob Benedikt von Biographie der Deutschen. Dritter und vierter Theil Wien 1788 L 137b, 66.2 26563 XII.e
Schirach, Gottlob Benedikt von Biographie der Deutschen. Fünfter Theil Wien 1789 L 137c, 66.3. 26564 XII.e
Hofmann, Julius Albert Handbuch der Arzneimittellehre in katechetischer Form, … Leipzig 1829 IV.252 26169 XII.e
biblia Germanica Die heilige Schrift des neuen Testaments, übersetzt, und mit Erklärungen versehen von Christoph Fischer Praha 1784 5/1957 26596 XII.e
- Notitia Sacrae Aulae Romanae Procerum Eminentissimorum Sacrae Romanae Ecclesiae Principum, Cardinalium, Patriarcharum, ... Praha 1772 II.513 26811 XII.e
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Andermahlig - Vermehrte Edition Speculi Civium oder Burger - Spiegels. Worinnen nicht allein der Königlichen Städt-Instruction im Königreich Böheimb / ... Glor-reich - Regierende Kayserl. und Königl. May: Leopoldus Maximus, ... Praha 1690 II.251 26841 XII.e
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Viertmahlig - vermehrt - und von denen Fählern gereinigter Auszug der Königlichen Stadt - Recht / Im Erb-Königreich Böheimb / ... Nürnberg 1700 II.70 26702 XII.e
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Viertmahlig - vermehrt - und von denen Fählern gereinigter Auszug der Königlichen Stadt - Recht / im Erb-Königreich Böheimb / ... Praha 1718 II.69 26790 XII.e
- Notitia Sacrae Aulae Romanae Procerum Eminentissimorum Sacrae Romanae Ecclesiae Principum, Cardinalium, Patriarcharum, ... Praha 17.. II.326 26794 XII.e
Hoechenberger, Franciscus Augustinus Status Hierarchiae Ecclesiasticae in Duas Partes Locorum Juxta Alphabetum Dispositus. Pars I. Opera et Studio Francisci Augustini Hoechenberger ... Praha 17.. II.326 26795 XII.e
Hoechenberger, Franciscus Augustinus Status Hierarchiae Ecclesiasticae in Duas Partes Locorum Juxta Alphabetum Dispositus. Pars I. Opera et Studio Francisci Augustini Hoechenberger ... Praha 17.. II.326 26796 XII.e
- Catalogus Universi Cleri Archi - Dioecesani Pragensis in cura animarum existentis, sub glorioso Regimine Reverendissimi S. R. I. Principis Domini Domini Antonii Petri, Dei Gratiâ Archi - Episcopi Pragensis, ... Praha 1774 II.327 26797 XII.e
- Catalogus Universi Cleri Archi - Dioecesani Pragensis in cura animarum existentis, sub glorioso Regimine Reverendissimi S. R. I. Principis Domini Domini Antonii Petri, Dei Gratiâ Archi - Episcopi Pragensis, ... Praha 1781 II.327 26798 XII.e
- Familienkalender auf das Gemeinjahr 1795, welcher ein alphabetisches Verzeichniss der hohen adelichen Standesgeschlechter des Königreichs Böheim, ... Praha 1795 II.328 26799 XII.e
- Pražský Nowý Kalendář Hospodářský a Kancellářský s Pranostykau Hwězdářskau / ... wydaný od Zygmunda Cžarnowského Praha 1678 II.329 26800 XII.e
- Prognosticon Astronomicvm et Astrologicvm. Aneb Praktyka Hwězdářská / Na rok po Slawném Wtělenj a Narozenj Syna Bžjho Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta. M. DC. LXXVIII. Genž po Přestupném Druhý. ... wydaná od Zygmunda Cžarnowského Praha 1678 II.329 26800 Přívazek XII.e
- Die heilige Schrift des neuen Testaments Dritter Theil, welche die Briefe an die Epheser, Philipper, Kolosser, ... herausgegeben von Dominikus von Brentano Wien, Praha 1796 5/1957 26597 XII.e
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Viertmahlig - vermehrt - und von denen Fählern gereinigter Auszug der Königlichen Stadt - Recht / im Erb-Königreich Böheimb / ... Praha 1718 II.69 26793 XII.e
- Regulen Und andächtige Ubungen/ Der in der Statt Wienn von Ihrer Päbstlichen Heiligkeit Urbano … Wien 1672 - 27296 XII.f
- Der bereicherte Ackermann oder authentische Zeugnisse von den glücklichen Wirkungen des Pulvers Geschenk der Göttlichen Vorsehung genannt Strasbourg 1775 - 27297 XII.f
Boccherini, Gastone La Secchia Rapita Dramma Eroicomico di Gio: Gastone Boccherini Poeta Arcade … Wien 1772 - 27298 XII.f
- Patriotische, aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen über die von Sr. Majest. dem Könige von Preussen, durch höchst Dero Minister am Reichstage zu Regensburg gemachte Erklärung … - 1795 - 27299 XII.f
- Précis Exact et Historique du Tumulte Populaire Occasion? Par L’Ambasade Francaise ? Vienne … - 1798 - 27300 XII.f
- modlitební kniha německá - 1659 ? - 27302 XII.f
- Evangelia et Epistolae Pro Dominicis & Festis Diebus … Sonn- und Feyer- Tägliche Evangelia und Episteln … Augsburg 1735 1295 27303 XII.f
Žvejkal, Jan Popsánj trogjch cest (2500 mil) po pewné zemi i po moři, w Europě, Asii a Africe roku 1818 - 1833 na poswátná mjsta w zemi swaté … wykonaných od Jana Žwejkala, s předmluwau od Wáclawa Krolmusa Praha 1844 II.879, N 832 27330 XII.f
Braun, Joannes Balthasar Historia Augusta, seu Vitae Romanorum Caesarum ? Cajo Julio Caesare usque Ad modernum gloriosissim? Imperantem Leopoldum Augsburg, Dillingen 1698 151/1959 27305 XII.f
- Slawnost Dosednutj na Arcibiskupskau Stolici Pražskau Praha 1839 II.877 27331 XII.f
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj … Swazek druhý Hradec Králové 1826 II.475 27333 XII.f
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj … Swazek třetj Hradec Králové 1827 II.475 27334 XII.f
Král, Josef Mirovít Wypsánu žiwota swatých dwau bratřj, Biskupů a Aposstolů Crhy a Strachoty Hradec Králové 1825 II.732 27338 XII.f
- Politycké zřjzenj obecnjch sskol w cýs. král. dědičných zemjch Praha 1822 II.648 27339 XII.f
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hodnau zásobau rozmanitých přjkladů. Swazek prwnj Praha 1837 IV.421 27340 XII.f
Krbec, Jan Pobožnost Křjžowé Cesty, složená k weřegnému užjwánj na nowě wzdělané křjžowé cestě na Petřjně nad Prahau Praha 1840 ? I.585 27344 XII.f
Luther, Martin Luther’s Katechismus. Nach Herder’s Ausgabe Wien 1826 I.586 27343 XII.f
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hognou zásobau rozmanitých přjkladů Hradec Králové 1842 IV.420 27341 XII.f
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pius II. Pope Aeneae Sylvii, Senensis S. R.E. Cardinalis Tituli S. Sabinae, postea Pii Secundi Pontificis Maximi de Bohemorum, et ex his Imperatorum Romanorum aliquot Origine ac Gestis Historia … Praha - Staré Město - II.154 27307 XII.f
- Gen s prawdou wen! Praha 1850 III.547 27589 XII.f
- Das Ganze des Gartenbaues, oder: praktische Anweisung, wie man seine Küchen- Baum- und Blumen- Garten … herausgegeben von C. H. Dietrich. Zweyter Theil Leipzig 1813 IV.355 26396 XII.f
Krbec, Jan Geschichtliche Nachrichten von der Kirche des heil. Laurentius auf dem Berge Petřín in Prag. Nach dem Böhmischen von Johann Krbec Praha 1844 II.442 27651 XII.f
Krbec, Jan Geschichtliche Nachrichten von der Kirche des heil. Laurentius auf dem Berge Petřín in Prag. Nach dem Böhmischen von Johann Krbec Praha 1844 II.442 27652 XII.f
Raynal, Wilhelm Thomas Wilhelm Thomas Raynals philosophische und politische Geschichte der Besitzungen und Handlung der Europäer in beyden Indien. Dritter Band Kempten 1785 II.906 26929 XII.f
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj wssech měst, městeček, panstwj, hradů, klássterů, statků, sýdel rytjřských, wesnic a zbořených hradů, y s památnými událostmi gegich, w témž biskupstwj se nacházegjcých. Swazek prwnj a druhý Hradec Králové 1825 - 1826 M 97, 368 44324 XII.f
- Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben im Vereine mit mehreren Gelehrten von Dr. E. G. Gersdorf. Funfzehnter Band Leipzig 1838 K 44, 604 44493 XII.f
Füger, Joachim Das adeliche Richteramt, oder das gerichtliche Verfahren ausser Streitsachen in den deutschen Staaten der österreichischen Monarchie Wien 1830 II.310 150836 XII.g
Appeltauer, Ign. Ign. Appeltauer’s Elementar-Mathematik. Erster Theil. Niedere Algebra. … übersetzt D. J. Fux Wien 1835 O 21, 594 43292 XII.g
Dubravius, Johannes Io. Dvbravii Olomvzensis Episcopi Historia Boiemica Basel 1575 L 195 27058 XII.g
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pius II. Pope Aeneae Sylvii Senensis S. Rom. Ecclesiae Cardinalis Titvlis Sabinae De Bohemorvm, et ex His Imperatorvm Aliqvot origine ac gestis, … Historia Basel 1575 L 195 27058 Přívazek XII.g
Füger, Joachim Das gerichtliche Verfahren in Streitsachen in den deutschen Erbländern der österreichischen Monarchie. Erster - dritter Theil Wien 1812 II.2454 57704 XII.g
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, … Berlin 1825 O 16, 704 43151 XII.g
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie, … Erster Band Berlin 1826 O 15a, 705.1. 42153 XII.g
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie, … Zweiter Band Berlin 1827 O 15b, 705.2. 42152 XII.g
Legendre, Adrien-Marie Die Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie; übersetzt von A. L. Crelle Berlin 1844 O 41, 662 43165 XII.g
Balbín, Bohuslav Miscellaneorum Historicorum Regni Bohemiae Decas II. Liber I. Qvi est Proemialis ad Stemmatographiam Bohemiae, … Praha - Staré Město 1687 II.5 D 43 XII.g
- Práwa a Zřízenj zemská Králowstwj Cžeského Praha - Staré Město 1564 L 327, 1130 27055 XII.g
Matzka, Wilhelm Versuch einer richtigen Lehre von der Realitaet der vorgeblich imaginären Grössen der Algebra oder einer Grundlehre … Praha 1850 O 44/1874 43166 XII.g
Heber, Franz Alexander Mährens Burgen und ihre Sagen. Drittes Heft Praha 1849 - L 150893 XII.g
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta na weliký Pátek podle Sepsánj Swatého Jana Praha - Staré Město 1692 - 27062 XII.g
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta /podle Sepsánj S. Matausse/ genž se zpjwá w Neděli Kwětnau Praha - Staré Město 1690 - 27061 XII.g
Petrina,Gasparo Antonio La Storia Cronologica Di S. Bernardo Abate Di Chiaravalle Dottor Mellifluo, E Padre Della Chiesa, ... Tomo I., Tomo Secondo Torino 1737 - KB 39399 XII.g
- Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Hugonis Cardinalis, Ordinis Praedicatorum; Ad Recognitionem Jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam, Recensitae Atque Emendatae: Primum ? Francisco Luca ... et studio V. D. Huberti Phalesii Mainz 1685 - L 157997 XII.g
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila … o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery Praha - Staré Město 1594 I.740 829 D 13 XII.h
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Rzjmského Senátora, nazwaná Tripartita … přeloženo od Jana Kocýna z Kocynétu Praha - Staré Město 1594 I.740 829 D 13 Přívazek XII.h
Bavorovský, Tomáš Postylla Cžeska A neb Kázaníj a weyklady na Eua[n]gelia kteráž se w Nedělské dny přes celey Rok čtau … Olomouc 1557 I.222 831 D 15 XII.h
Beckovský, Jan František Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských | Aneb Kronyka Cžeska | Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratřj Až do Sstiastného Panowánj Cýsaře Ržjmského | Krále Cžeského | ec. Ferdynanda Prwnjho Wždyckny Wjtěze Slawného. K Rozmnoženj Obecného Dobrého | k Zwelebenj Gazyka Cžeského | A k Prospěchu Bližnjho | Od Kněze Jana Beckowskýho Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau na Swětlo wydaná (torso) Praha 1700 II.775 930 D 91 XII.h
Beckovský, Jan František Poselkyně Starých Příběhůw Cžeských/ Aneb Kronyka Cžeská/ Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Příchozu … Cžecha y Lecha … Až do … Ferdynanda Prwnjho … Djl Prwnj Praha - Staré Město 1700 L 169a, 1129 27056 XII.h
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná Tripartita … přeloženo od Jana Kocýna z Kocynétu Praha - Staré Město 1594 Kc/56,1709 27059 XII.h
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila … o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery Praha - Staré Město 1594 Kc/56,1709 27059 Přívazek XII.h
- Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských/ Aneb Kronyka Cžeská/ Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha … Djl Prwnj Praha 1700 ? 5/1957 27083 XII.h
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená. Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery. Nynj w nowě z řeči Latinské w Cžeskau s pilnostj přeložená od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském Praha 1594 - L 158012 XII.h
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná Tripartita Zetřj Historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka sebraná a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a. následownjkům geho obsahugjcý w sobě Krátkou Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostj přeloženo Od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském Praha 1594 - L 158012 Přívazek XII.h
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis - 1819 - 48579 XII.h
- knížka o koních německá - - IV.375 751 A 703 XIII.a
- Institutiones ad Eloquentiam. Pars Posterior Institutiones Poeticas Complectens ad usum Scholarum Austriacarum Wien 1778 IV.543 752 A 704 XIII.a
Edgeworth, Maria The Lottery; Rosanna. Tales Paris 1846 IV.830 756 A 708 XIII.a
- Bibliotheque des Génies et des Fées. Premier Tome - - IV.646 754 A 706 XIII.a
- Vollständiges Gemälde von Constantinopel und seinen Umgebungen. … Budapest 1829 IV.1123 760 A 712 XIII.a
Laurembergius Rostochiensis, Petrus Olitorium Das ist: Kraut- Kohl- oder Kuchen-Garten: Oder Das dritte Buch der edlen Garten-Wissenschafft Aus Petri Laurembergii Rostoch. Horticultura, ... Nürnberg 1673 IV.1136 762 A 714 XIII.a
Baumgartner, W.; Klauber, Ignaz Sebastian soubor grafických listů s vyobrazeními apoštolů - - IV.1364 767 A 719 XIII.a
- Některé užitečné w hospodářstwj potřebné prostředky - - IV.1202 765 A 717 XIII.a
Svoboda, Jan Sebránj Českých Pjsnj složených od Jana Swobody, … Praha 1836 IV.1964 791 A 743 XIII.a
Gueroult, Pierre Claude Bernard Grammaire Francaise, … Paris 1819 IV.2067 797 A 749 XIII.a
- Officium Septimanae Sanctae; a Dominica in Ramis, usque ad Sabbatum sanctum inclusiv?. Breviarii et Missalis Romani Seriem. ... Praha - Nové Město 1680 I.178 1534 A 769 XIII.a
- Fasti Mariani cum Divorum Elogijs in singulos Anni dies distributis Serenissimo Electori Maximiliano Antwerpen 1646 I.216 1536 A 771 XIII.a
Manni, Joannes Baptista Quatuor Maximae, seu Philosophiae Christianae Axiomata, … Nissa 1713 I.207 1535 A 770 XIII.a
Merlo Horstius, Jacobus Paradisvs Animae Christianae, Lectissimis omnigenae Pietatis delitiis amoenus Köln am Rhein 1644 I.212 1537 A 772 XIII.a
Bonaventura, svatý; Brouček,Vilém Antonín Biblia Pavpervm. Sev Avrevm Divi Bonaventvrae ex Ord: Min: S. Francisci, S. R.E. Episcopi, Cardinalis Albanensis, & Seraphici doctoris Opvscvlvm … Cura & Industria F. Gvilielmi Antonii Bravczek Praha 1666 I.392 1538 A 773 XIII.a
Kriner, Wolfgang Compendium Biblicum, In quo Universae pené SS. Literarum Historiae, Leges, Prophetiae, Admonitiones, … sumptibus Wolfgangi Kriner München 1696 I.206 1539 A 774 XIII.a
Knittel, Casparus Via Regia ad Omnes Scientias et Artes. Hoc est: Ars Universalis Scientiarum omnium Artiumqve … Praha 1691 IV.158 1541 A 776 XIII.a
Senftleben, Joannes Philosophia Aristotelica Commentarijs … P. Joannem Senftleben. Tomulus primus - tertius Praha 1702 IV.154 1542 A 777 XIII.a
- Instructio Confessariorum de Modo Agendi in Tribunali Poenitentiae Juxta Instructionem S. Caroli Borromaei, et Doctrinam S. Francisci Salesii. ... Pars Tertia Brno 1779 II.197 1543 A 778 XIII.a
- modlitební kniha latinská - - I.119 1544 A 779 XIII.a
- Novum Testamentum Latinae Lyon 1582 I.16 1545 A 780 XIII.a
Eisengrein, Martinus Confessionale, in quo Materia de Confessione Peccatorvm Apvd Catholicos vsitata ... Ingolstadt 1578 I.558 1546 A 781 XIII.a
Schoppe, Amalie; Tomsa, František Bohumil Wystěhowancí do Brasílíe, aneb chatrč u Gigitonhonhy … Dle Amalie Schoppe, rozené Weise od Fr. Boh. Tomsy Praha, Hradec Králové 1830 III.491 256 A 249 XIII.b
Mácha, Karel Hynek Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prwnj. Mág. Báseň od Karla Hynka Máchy Praha 1836 H 138b, 2820 30607 XIII.b
- Sammlung kürzerer Gedichte, aus den neuern Dichtern Deutschlandes, … Augsburg, Innsbruck 1766 III.1740 3717 B 1791 XIII.b
Drexelius, Jeremiáš Orbis Phaeton, To gest Podpal celého Swěta Gazyk Lidský, Kterýžto rozpaluge Kolo Narozenj nasseho, gsa roznjcen od Ohně Pekelného. Jacob 3. v 6. A Aučinliwému téhož Podpalu Odussenj tato Abeceda w Latinském Gazyku wydána gest Od Ctihodného Kněze Jeremiásse Drexelia, ... Pak Léta Páně 1637 k Wegstraze milým Wlastencum na Cžesko přeložená, ... Praha 1762 III.387 3718 B 1792 XIII.b
Hanka, Václav Igor Swatoslawič. Hrdinský zpiew o tažení proti Polowcům Praha 1821 III.245 3713 B 1787 XIII.b
- Dwě kroniky o knjžatech českých Sstylfryda a druhého Bruncwjka Jihlava - III.1735 3715 B 1789 XIII.b
- Kratochwilná Kronyka o sedmy Mudrcých. Wssem milownjkům k čtenj wydaná, … Jihlava - III.1735 3715 B 1789 Přívazek XIII.b
Vavák, František Jan Reči na swadebnj služby wubec wydané pro družby, a pro sslechetné mládence, genž připjgegj o wěnce, pannám, družičkám k libosti, wssem pánům hostům k radosti. … - 1765 III.185 3716 B 1790 XIII.b
Galla, Jan Nepomuk Duchownj pjsně k službám Božjm pro sskolnj mládež. … sebrané a z něm. přeložené od Jana Nep. Gally Praha 1845 667 3740 B 1814 XIII.b
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chalaupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 III.532 3764 B 1838 XIII.b
Verniš, Jaroslav Zaklený Chrt, aneb Přjběhowé Jaroslawa Wernisse, w chrta skrz něgaký čas zakleného. … Wydaný od A. F. K. Ssiffnera Klatovy 1833 III.525 3765 B 1839 XIII.b
- Chlupaté čepice ssest a dwadcátý den narozenj Tábor, Jindřichův Hradec 1838 III.562 3766 B 1840 XIII.b
- Spůsob Pobožnosti při prwnj padesátileté Památce za Swatého Wyhlássenj Jána z Nepomuku, pro wssechny horliwé Ctitele téhož welikého celému Swětu známého Diwotworce a Mučedlnjka Krystowého … Praha - Nové Město 1779 III.577 3767 B 1841 XIII.b
- Trilingue Vocabularium pro usu Scholarum nunc denuo diligenter et accurate editum. Wokabulář, Latinský, Cžeský a Německý, nynj opět w nowě naprawený a rozssýřený Jindřichův Hradec 1771 III.600 3769 B 1843 XIII.b
- Bič na zlé ženy. Ginak, deset důkladných přjčin, w kterých se mrawná naučenj obsahugj, gakby oné budaucně k manželům swým se chowati měly Praha 1787 III.711 3771 B 1845 XIII.b
- Pobožnost na Den Slawnosti Božjho Těla, která se při obyčený Procesých k čtyrem Oltářům, skrz celý Oktáw Wraucně wykonawa ... Písek - - 50960 B 1859 XIII.b
- Bitwa u Malplaketu, anebo mnohdy z neywětssjho nesstěstj také stálá blaženost pogde. Powjdka … Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 III.800 3777 B 1868 XIII.b
Kropf, Franciscus Xaverius Index Locuples Latinarum Dictionum, pro Germanicis, et Bohemicis Vocibus Delectarum, De omni rerum genere, Ad comparandam copiam bonae, probatae que Latinitatis … Praha 1753 III.765 3778 B 1869 XIII.b
- Gradus ad Parnassum sive novus Synonymorum, Epithetorum, et Phrasium Poeticarum Thesaurus, … Praha 1746 III.1514 3779 B 1870 XIII.b
- Sbjrka mluwnických a prawopisných prawidel gazyka českého, na ruku dána Učitelům sskolnjm … Od nižssjho duchowenstwa Sussického Jindřichův Hradec 1841 III.646 3780 B 1871 XIII.b
- Přjručka učitele lidu. Druhá částka Praha, Olomouc 1787 III.750 3786 B 1877 XIII.b
Liblinský, Jan Slavibor Česká příslowí a pořekadla Praha 1848 III.1420 3787 B 1878 XIII.b
Kramérius, Václav Rodomil Hrabě Rožmberk. Wlastenecký přjběh, který se stal ku koncy Ssweydské wálky Praha 1810 III.1305 3788 B 1879 XIII.b
- Dwě kroniky. Prwní: o Štilfridowi, knížeti a pánu Českém. Druhá" o jeho synu Bruncwíkowi, též knížeti a pánu Českém Jindřichův Hradec, Tábor - III.1030 3800 B 1891 XIII.b
Jirsík, Jan Valerian Dwadcatero přátelských listů k Ewangeljkům nebo Protestantům w Čechách bytugjcjm, kteréž k nim w duchu lásky, pokoge a smjřliwosti činj Jan Valerian Jirsjk Praha 1842 III.701 3802 B 1893 XIII.b
- Die Weisse Frau in Neuhaus. Geistergeschichte … Praha 1798 III.1306 3807 B 1898 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Zábawné spisy W. K. Klicpery. Díl I. Prwní mlejn w Praze Praha 1847 III.1354, A 1048 3808 B 1899 XIII.b
Borový, Antonín Zrcadlo přjkladůw k naučenj a obweselenj, anebo: rozličné pěkné hystorye o maudrých a possetilých, o dobrých a zlých lidech … Tábor 1844 III.789 3809 B 1900 XIII.b
Schmid, Christoph Hirlanda, králowna Bretaňská, aneb: Wjtězstwj ctnosti a newinnosti Jindřichův Hradec 1849 III.222 3818 B 1909 XIII.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Koš. Masopustnj žert Hradec Králové 1846 III.1500 3821 B 1912 XIII.b
Mácha, Karel Hynek Mág. Báseň Praha 1836 III.1527 3824 B 1915 XIII.b
Hamršmíd, Jan Florián Allegoria. Protheus felicitatis et miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra. Léta 1715 od Jana Floriána Hamerssmída, faráře Teynského w Praze, až do wersse 105 složená a na swětlo wydaná pak od Jezuitů dokonaná, nynj pak podruhé do tisku daná od J. Hýbla Praha 1829 III.52 3825 B 1916 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Prwní mlejn w Praze. Powěst z wěku dwanáctého Praha 1847 III.1639 3837 B 1928 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Věnceslava. Pověst z věku třináctého Praha 1849 III.1641 3838 B 1929 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Česká Melusina. Israelitka. Diwotworný klobouk. Dobré jitro! Praha 1848 III.779 3839 B 1930 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy V. K. Klicpery. Díl II. Uhlířka. Popelka Varšavská. Hvězda. Poslední Svatoplukovec Praha 1849 III.778 3840 B 1931 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Poslední prázdniny. Fraška v trojím dějství Praha 1850 III.777 3841 B 1932 XIII.b
- Prawidla české dobropjsebnosti praktyckými přjklady wyswětená, pro učitele českých sskol, ... Praha 1826 III.711 3842 B 1933 XIII.b
- Prawidla českého prawopisu, praktickými přjklady wyswětlená, pro učitele českých sskol, ... Praha 1846 III.136 3843 B 1934 XIII.b
Scheyer, Johann Georg Johann Georg Scheyers, … praktisch - ökonomische Wasserbaukunst, nicht nur für Beamte, Förster, Landwirthe … mit Anmerkungen von Karl Christian Langsdorf. Erster Theil Leipzig 1820 - 35730 XIII.b
Scheyer, Johann Georg Johann Georg Scheyers, … praktisch - ökonomische Wasserbaukunst, zum Unterricht für Beamte, Förster, Landwirthe … Zweyter Theil Leipzig 1803 - 35731 XIII.b
Scheyer, Johann Georg Johann Georg Scheyers, … praktisch - ökonomische Wasserbaukunst, zum Unterricht für Beamte, Förster, Landwirthe … Dritter Theil Leipzig 1800 - 35732 XIII.b
- Zrcadlo Přjkladůw k poučenj a obweselenj. Druhý svazeček Tábor 1844 59 42400 XIII.b
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chaloupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 59, 60 L 154422 XIII.b
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl II. Písek 1820 III.1001 3784 B 1875 XIII.c
- Freuden- und Trauer- Geschichte des Dorfes Mildheim - - IV.81 26220 XIII.c
- Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute welches lehret, ... - - IV.81 26220 Přívazek XIII.c
- Exempla Eloquentiae Romanae in usum Auditorum Philosophiae. Anni tertii Wien 1806 IV.68 26221 XIII.c
Stoll, Heinrich Wilhelm Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen Leipzig 1849 II.2035 26222 XIII.c
Dampier, William Dampiers Reise um die Welt. Erster Theil Celle 1783 M 34, 207 26228 XIII.c
Boterus Benesius, Joannes Imperiorvm Mvndi Catalogvs et Descriptio … Köln am Rhein 1613 M 18, 137 26230 XIII.c
Radau, Michael Orator Extemporaneus seu Artis Oratoriae Breviarum Bipartitum, … Köln am Rhein 1684 G 125 26231 XIII.c
Wahl, Christophorus M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae, Opera et Studio Christophori Wahl, ... Tomulus secundus Trnava 1754 120b 26233 XIII.c
- Französische Grammatik - - IV.237 26235 XIII.c
Pernety, Antoine Joseph Des Herrn Pernety Handlexikon der Bildenen Künste, worinnen alles, was beym Zeichnen, Malen, Bildhausen … Nebst einer practischen Abhandlung von den verschiedenen Arten zu malen. Aus dem Französischen übersetzt Berlin 1764 A 86 26244 XIII.c
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars I. Hannover 1825 E 176/88, 88.1. 45069 XIII.c
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars II. Hannover 1826 E 176b/88, 88.2. 45070 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts Adorf 1841 II.2794a, A 76 L 149413 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Zweite Sammlung Adorf 1843 II.2794b, A 77 L 149124 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Dritte Sammlung Adorf 1844 II.2794c, A 78 L 149424 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Vierte Sammlung Adorf 1845 II.2794d, A 79 L 149163 XIII.c
Wahl, Christophorus M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae, Opera et Studio Christophori Wahl. ... Tomulus Tertius Trnava 1755 - 26491 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl I. II. Písek 1820 - 42387 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl III., IV. Písek 1820 - 42407 XIII.c
Schneidawind, Franz Joseph Adolph Leben Kaiser Joseph des Zweiten, bearbeitet von Professor Dr. Schneidawind Hamburg 1846 L 365, 1524 44321 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Djl I. Písek 1820 - L 151703 XIII.c
Hölty, Ludewig Heinrich Christoph Gedichte von Ludewig Heinrich Christoph Hölty. Besorgt durch seine Freunde Friederich Leopold Grafen zu Stolberg und Johann Heinrich Voss Wien 1790 K 78, 217 47796 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl III., IV. Písek 1820 - 48998 XIII.c
Woltmann, Karl Ludwig von Inbegriff der Geschichte Böhmens. Erster Theil Praha 1815 II.451 57585 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königl. Haupt- Residenzstadt Prag … Dritter Band Praha 1796 II.396 26973 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Erster Theil. Rakonitzer Kreis Praha 1785 1507.1, M 156.1. 31332 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zweiter Theil. Ellbogner Kreis Praha 1785 1507.2, M 156.2. 26565 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dritter Theil. Prachiner Kreis Praha, Wien 1790 1507.3, M 156.3. 26566 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierter Theil. Bunzlauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.4, M 156.4. 26567 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfter Theil. Leitmeritzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.5, M 156.5. 26568 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechster Theil. Cžaslauer Kreis Praha, Wien 1787 1507.6, M 156.6. 26569 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Siebenter Theil. Saatzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.7, M 156.7. 26570 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs böhmen, … Achter Theil. Berauner Kreis Praha, Wien 1788 1507.8, M 156.8. 46801 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Neunter Theil. Pilsner Kreis Praha, Wien 1790 1507.9, M 156.9. 26571 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zehnter Theil. Kauržimer Kreis Praha, Wien 1788 1507.10, M 156.10. 46802 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Eilfter Theil. Chrudimer Kreis Praha, Wien 1790 1507.11, M 156.11. 26572 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zwölfter Theil. Klattauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.12, M 156.12. 26573 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dreyzehnter Theil. Budweiser Kreis Praha, Wien 1797 1507.13, M 156.13. 26574 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierzehnter Theil. Taborer Kreis Praha, Wien 1790 1507.14, M 156.14. 46803 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Königgrätzer Kreis Praha, Wien 1790 1507.15, M 156.15. 26575 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechzehnter Theil. Bidschower Kreis Praha, Wien 1790 1507.16, M 156.16. 26576 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Kurzgefasste Beschreibung der königl. Haupt- Residenzstadt Prag für die Ausländer, Durchreisende und alle diejenigen, ... Praha 1798 II.397 26857 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten. Erster Band Praha 1794 II.1125 26981 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten. Zweyter Band Praha 1795 II.1126 26980 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten. Dritter Band Praha 1796 II.1127 26982 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten. Vierter Band Praha 1797 II.1128 26983 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Könniggrazer Kreis Praha, Wien 1790 II.19 27215 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfter Theil. Leutmeritzer Kreis Praha, Wien 1787 II.20 27216 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der Königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn ... 3. Band Die Altstadt, erste Hauptviertl der Stadt Prag Praha 1796 - 7 ? II.2222 57816 XIII.d
Campe, Joachim Heinrich Kleine Kinderbibliothek. Zweyter Theil Frankfurt am Main 1796 152 2. 27212 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Kleine Kinderbibliothek. Vierter Theil Frankfurt am Main 1796 152 4. 27213 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Robinson Secundus. Tironum causa latine vertit atque indicem latinitatis adjiciendum curavit, Philipus Julius Lieberkühn Sulechów 1785 E 153/532 26459 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Erster und zweiter Theil - 1786-7 M 28a 27127 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Dritter und vierter Theil - 1787-8 M 28b 26229 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Fünfter und sechster Theil - 1788-9 M 28c 27128 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Siebenter und achter Theil - 1790 M 28d 27129 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Neunter und zehnter Theil - 1791-2 M 28e 27130 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Elfter Theil - 1793 M 28g 27104 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Sammlung interessanter und durchgängig zwekmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend von J. H. Campe. Zwölfter Theil - 1793 M 28f 27131 XIII.e
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21