Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Dalbert, Joseph Sacramentum Matrimonii Quomodo impediatur, & quomodo ... Pro usu Confessariorum Adaptatum, ... Praha 1734 I.145 3192 B 1269 XVII.a
Bossuet, Jacques Bénigne Geschichte von den Veränderungen der Protestantischen Kirchen. Aus dem Französischen übersetzt Praha 1785 II.136 60774 XVII.a
Kampelík, František Cyril Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, … Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 - 3513 B 1588 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera Praha 1798 III.84 3494 B 1569 XVII.b
- Sebránj Básnj a Zpěwů, wydané od Antonjna Puchmayera. Swazek druhý Praha 1797 III.83 3495 B 1570 XVII.b
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.419 3579 B 1655 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera. Svazek 3. Praha 1798 661 3782 B 1873 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek čtwrtý Praha 1846 III.434 4413 B 3050 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek pátý Praha 1847 III.434 4414 B 3051 XVII.b
Homéros Homérowa Iliada. Přeloženjm Jana Wlčkowského Praha 1842 III.839 4465 B 3102 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj … Praha 1836 III.539 4466 B 3103 XVII.b
Dlabač, Bohumír Jan Listy Českým kraganům o nyněgssich přjhodách psani. Od C. a od Bohumjra Jana Dlabače, ... překladatele ... Pátý Djlek Praha 1817 III.602 4467 B 3104 XVII.b
Hanka, Václav Načala svjaščenago jazyka Slovjan Bjačeslava Ganky Praha 1846 III.1265 4468 B 3105 XVII.b
- Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, … Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Trnka, František O Českém gazyku spisowném ... Brno 1831 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Klicpera, Václav Kliment Lhář a jeho rod. Weselohra w pěti gednánjch Hradec Králové 1820 III.508 4469 B 3106 XVII.b
Krolmus, Wáclaw Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili smjr mezi katoljkem a akatoljkem Praha 1844 III.70 4470 B 3107 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Milozor, aneb rozličné spisy poučugjcýho a obweselugjcýho obsahu ... Hradec Králové 1824 III.454 4472 B 3109 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Přjtel mládeže, aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a wychowatelů duchownjch i swětských, ... čtwrtletně wydáwá Jozef Liboslaw Ziegler. Sedmého běhu swazek I. Praha 1829 III.73 4473 B 3110 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Kord. Dramatický žert we dwau gednánjch dle Raupacha od J. N. Štěpánka Praha 1844 III.189 4474 B 3111 XVII.b
Trojan, František Břetislav Wina lásky. Powjdka z neynowěgšjch časů Praha 1837 III.529 4475 B 3112 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler. Swazek druhý Hradec Králové 1824 III.452 4478 B 3114 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, jejich žiwota způsobů, ... Wydáwaný od Jana Slaw. Tomíčka Praha 1847 III.434 4481 B 3117 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Malý hawjř, aneb : S poctiwostj neydál dogdeš. Powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice Praha 1843 III.487 4485 B 3121 XVII.b
- Pjsně k weřegné i domácý pobožnosti s melodyemi, též y modlitby Praha 1789 III.660 4488 B 3124 XVII.b
- Pražsstj Sládcy, anebo: Kubiček dostane za wyučenau. Weselá hra se zpěwy we dwau gednánjch Praha 1819 III.75 4491 B 3127 XVII.b
Kotzebue, August von Hrabě Beňowský. Weliká činohra w pateru děgstwj od Augusta z Kocebue. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1822 III.412 4498 B 3134 XVII.b
Hněwkowský, Šebestián Nowé Básně drobné Praha 1841 III.410 4499 B 3135 XVII.b
Gessner, Salomon Knjžata mezi Pastýři. Hra pastýřská we třech děgstwjch z Gesnera. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.413 4500 B 3136 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Garé fialky, aneb Přjběhowé a powjdky z dáwných y nyněgssjch wěků Hradec Králové 1823 III.486 4501 B 3137 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Čtwrté přikázánj Božj, aneb: Nestegnj bratří. Ponaučná powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1845 III.1024 4503 B 3139 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Pýcha předchází pád, aneb: kam wede bohatstwj! Prawdiwý přjběh pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1843 III.485 4508 B 3144 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Fučjk, aneb: Kam wjtr, tam plássť. Weselá hra we třech gednánjch, dle Kocebuowa "Der Wildfang" od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.432 4509 B 3145 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Zapečetěný měšťanosta. Fraška we dwau jednáních dle Raupacha od Jana Nep. Štěpánka Praha 1844 III.429 4511 B 3147 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Belisar. Tragická zpěwohra we třech gednánjch, dle Wlaského Salvatora Kamerána od Jana Nep. Štěpánka Praha 1843 III.429 4512 B 3148 XVII.b
Wolf, P. A. Streyček Hurliwurli, aneb: Weselá hra w 5 gednánjch, dle P. A. Wolfa zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4513 B 3149 XVII.b
Kind, Friedrich Nocleh w Granadě. Zpěwohra we dwau děgstwjch, dle činohry Friedricha Kinda, wzdělaná od Karla swobodného pána u Braunů. K hudbě Konradina Kreutzera zčesstil Jan Nep. Štěpánek Praha 1839 III.429 4514 B 3150 XVII.b
Raymund, Ferd. Marnotratnjk. Romantická kauzedlná bagka se zpěwy we třech gednánjch od Ferd. Raymunda zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka. Hudba od Konradyna Kreucera Praha 1840 III.429 4515 B 3151 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Maljř. Činohra we 3 gednánjch od Skribe, zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4516 B 3152 XVII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek I. Praha 1845 III.417 4517 B 3153 XVII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek II. Praha 1847 III.417 4518 B 3154 XVII.b
Kampelík, František Cyril Čechoslowan, čili národnj gazyk w Čechách, na Morawě, we Slezsku a Slowensku Praha 1842 III.418 4520 B 3156 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Krátký popis hornictví s udáním staročeských, dobrých hornických významů Praha 1850 III.365 4524 B 3160 XVII.b
Šafařík, Pavel Josef Šillerowa Maria Stuartka. Swobodně z Německého přeložil Pawel Jozef Šaffařjk Praha 1831 III.425 4525 B 3161 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmagera. Swazek pátý Praha 1814 662 4528 B 3164 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Kromwell protektor Anglie; aneb: Dobré a zlé swědomj. Ponaučná powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1845 III.1000 4527 B 3163 XVII.b
- Prokop opatrný, aneb: Dobrá rada w potřebě. Znowu wydáno od J. W. F. Šumawského Praha 1841 III.553 4529 B 3165 XVII.b
Macháček, S. K. Wodař. Zpěwohra we třech gednánjch. Z Bouillyho Les deux journées a G. F. Treitschke od S. K. Macháčka Praha 1824 III.243 4530 B 3166 XVII.b
Holbein von Holbeinsberg, Franz Ignaz; Štěpánek, Jan Nepomuk Zrádce. Weselá hra w gednom gednánj, dle F. z Holbeinu zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.244 4531 B 3167 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.452 4533 B 3169 XVII.b
Smetana, František Josef Základowé Hwězdoslowj, čili Astronomie Plzeň 1837 III.503 4537 B 3173 XVII.b
Hněvkovský, Šebestián Námluwy w Koloděgi. Weselohra we 3 gednánjch Hradec Králové 1839 III.250 4541 B 3177 XVII.b
Štulc, Václav Pomněnky na cestách žiwota Praha 1845 II.252 4543 B 3179 XVII.b
- Kauzelná Fletna. Zpěwohra we dwau děgstwjch, přeložena Josefem K. Chmelenským. Hudba od Mozarta Hradec Králové 1825 III.253 4544 B 3180 XVII.b
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.419 4674 B 3310 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Dobroslaw aneb rozličné spisy poučugjcýho a mysl obweselugjcýho obsahu w řeči newázané, y wázané. Sebral a wydal J. L. Ziegler. Djlu prwnjho swazek III. Praha 1820 76 30343 XVII.b
Kampelík, František Cyril Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, jímžto asi 8 milionů lidí w Čechách a na Morawě, we Slezsku a Slowensku mluwí. Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.44 42727 XVII.b
Krummacher, Friedrich Adolf Podobenstwj od Fryd. Adol. Krummachra přeloženjm Frant. Boh. Tomsy Praha 1821 H 226, 502 43820 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Weselá Přástewnice, aneb rozmanité wyprawowánj, čili pohádky dle Grimmowých báchorek Praha, Hradec Králové 1832 61/69 L 154573 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Třináctý plásst. Weselá hra we dwau gednánjch, dle Skribe a Bluma od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 9 B/81, 627 L 154471 XVII.b
- Nachricht von einigen Schul-und Studienanstalten in den österreichischen Erblanden Praha 1792 C 63 26826 XVII.c
Welper, Eberhard Wunderbares Glücksrad, durch welches man nach astrologischer Art auf verschiedene Fragen, ... - 1789 IV.1133 26825 XVII.c
La Haye Dictionnaire des Moeurs Paris 1773 B 19 26835 XVII.c
- Des neuen Genealogischen Reichs- und Staats- Hand - Buchs Auf das Jahr MDCCLXXIII. zweiter Theil; oder neues Addres - Hand - Buch der Staaten von Europa, wie auch der Churfürsten und Fürsten des Römisch - Deutschen Reichs, nebst der neuesten Genealogie der mittelbaren Reichs - auch ausländischen Fürsten und Grafen Frankfurt am Main 1773 II.284 26836 XVII.c
- Versuch einer militärischen Geschichte des Bayerischen Erbfolge- Kriegs, im Jahre 1778. im Gesichtspunkte der Wahrheit betrachtet von einem Königl. Preussischen Officier. Erster Theil Königsberg 1781 II.239 26837 XVII.c
Berger, Fridericus Ludovicus ? Friderici Ludivici N. D. ? Berger Svccincta Commentatio de Jvre Consecrandi Atque Coronandi Regem et Reginam Boemiae, ... Leipzig 1723 II.119 26838 XVII.c
Brotuff, Ernest Chronica Von den Saltz - Bornen und Erbauung Der Stadt Hall An der Sala in Sachsen gelegen / Samt viel schönen selzamen kurtzen Historien und Geschichten / von den Sachsen ... Halle 1679 II.252 26840 XVII.c
- Polnischer Staat: Oder Eigentliche Beschreibung Des Königreichs Polen / Und des Grossherzogthums Lithauen; ... Köln am Rhein 1697 II.253 26842 XVII.c
Pelcl, František Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Erster Theil, enthält die Jahre 1316 - 1355, ... Praha 1780 II.156 59099 XVII.c
Pelcl, František Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1355 - 1378, ... Praha 1781 II.156 26824 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste Abtheilung Praha 1774 L 321a, 1515.a 26248 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, Zweyte Abtheilung Praha 1774 L 321b, 1515.b 27396 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste und zweyte Abtheilung Praha 1774 II.43 26845 XVII.c
- Parnassus Illustratus. Sive: Nomina et Elucidatio ... Praha 1708 IV.272 26210 XVII.c
- Entscheidende Urkunden für die Gesellschaft Jesu wider ihre Verleumder; aus dem Italiänischen übersetzt. I. Fortsetzung. Siebender Theil. Mit Genehmhaltung der Obern Ober-Ammergau 1762 II.256 26843 XVII.c
- Entscheidende Urkunden für die Gesellschaft Jesu wider ihre Verleumder; aus dem Italiänischen übersetzt. II. Fortsetzung. Achter und letzter Theil, nebst einem kurzen Inhalt ... Mit Genehmhaltung der Obern Ober-Ammergau 1763 II.255 26844 XVII.c
Bischoff, Joannes Michael Novus Synonymorum Epithetorum et Phrasium Poeticarum Thesaurus Latino - Germanicus ex quo Facilior Carminis pangendi Industria ... Huic Accessit Appendix Brevis ... Frankfurt am Main 1768 IV.561 26823 XVII.c
- Selectarum Historiarum, Fabularum Poeticarum, insularum. Regionum, Urbium, Fluviorum Montiumque Celebriorum Epitome, ex Variis Probatis Auctoribus Collecta Frankfurt am Main 1768 IV.561 26823 Přívazek XVII.c
Pelcl, František Martin Žiwot cjsaře Karla Čtwrtého. Wzdělán dle Martina Pelcla Praha 1840 II.1098 27639 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Erster Theil Praha 1817 L 320a, 1403.1. 46908 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 L 320b, 1403.2. 46909 XVII.c
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Erster Theil, enthält die Jahre 1361 - 1395 Praha, Leipzig 1788 II.743 58009 XVII.c
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1395 - 1419 Praha, Leipzig 1790 II.743 57817 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 II.645 27714 XVII.c
Sartorius, Augustinus Compendium Annalium Ecclesiasticorum, Eminentissimi Cardinalis Caesaris Baronii. Tomus Primus. ... Authore P. Augustino Sartorio Praha 1718 ? II.134 27122 XVII.d
Herchenhahn, Johann Christian Geschichte der Regierung Kaiser Josephs, des Ersten. Mit einem Gemälde von dem verschiedenen Interesse der Vornehmstem europäischen Staaten ... Erster Band Leipzig 1786 II.644 26701 XVII.d
- německá zeměpisná příručka, III. und IV. Abtheilung - - II.167 26834 XVII.d
Teller, Wilhelm Abraham Wörterbuch des Neuen Testaments zur Erklärung der christlichen Lehre Berlin 1785 D 73, 1169 26704 XVII.d
- Kurze Anleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Zweyter Theil Praha 1774 II.1426 26990 XVII.d
- Clavis Haeresim claudens & aperiens. Kljč Kacýřské Bludy K rozeznánj otwjragjcý / K wykořeněnj zamjkagjcý. Aneb Registřjk Některých bludných / pohorssliwých / podezřelých / neb zapowěděných Kněh, ... Hradec Králové 1749 H 26/1120 26739 XVII.d
Clerico, Joannes Compendivm Historiae Vniversalis ab Initio Mvndi ad Tempora Caroli Magni Imp. Leipzig 1707 II.411 26986 XVII.d
Sartorius, Augustinus Ordo Ordinum Religiosorum. Virorum, Virginum, Militum, Juxta Ordinem Temporis compendiosâ serie contextus, ... Praha 1715 II.126 26987 XVII.d
Gautruche, Pierre Historia Poetica Ad Faciliorem Poetarum Veterum Auctorum Intelligentiam Trnava 1728 G 44, 128 26736 XVII.d
Sautel, Pierre Just Lusus Poetici Allegorici. Sive Elegiae, Oblectandis Animis, et Moribus Informandis Accommodatae. In Tres Libros aut Decurias Distributae. Auctore P. Petro Justo Sautel Trnava 1729 E 147/504 26737 XVII.d
Donatus, Aelius Donát exponowaný. Donati Elementa de Etymologia Partium oratione, cum interpretatione Boemica ad collationem & c. Olomouc 1638 H 32/1631 26738 XVII.d
Adam z Veleslavína, Daniel; Emmelius, Helfricus Sylva Qvadrilingvis Vocabvlorvm Et Phrasivm Bohemicae, Latinae, Graecae et Germanicae lingvae: In Vsvm Studiosae Ivventvtis Scholasticae, Natvrali Methodo Alphabeti Bohemici in ordinem disposita, & Poëticarum phrasium copiosa supellectili locupletata Ad Calcem Sylvae Adiectvs Est Locvpletissimvs Index Omnivm Vocvm Et Locvtionum Germanicarum, quibus Bohemica, Latina & Graeca Synonymic explicantur: in gratiam eorum, qui ex Germanicis, Latina & Bohemica discere cupiunt, contextus. Haec omnia nunc primum eduntur studio, operá & impensis M. Danielis Adami ? Weleslavina. Anno MDXCIIX Praha 1598 H 240, 1134 26705 XVII.d
Junius, Hadrian Nomenclator qvadrilingvis Boemicolatinograecogermanicvs. Continens omnivm ferme rerum, quae in probatis omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, apellationes. In qvatvor classes distinctvs, qvarvm prima est de Deo, secunda de Natura, tertia de Homine, quarta de Artibus. In usum studiosae Iuuentutis editus, studio, opera et sumptibus M. Danielis Adami ? Weleslavina. In fine additi sunt duo Indices copiosißimi, Bohemicus et Latinus. Anno Domini M. D. XCIIX Praha 1598 H 240, 1134 26705 Přívazek XVII.d
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těľa Lidského, y Audůw geho od Hľawy až do Noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům Howadským | a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým. Z Německého Herbáře Doktora Petra Ondřege Matthyoľa sebraná | a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná Od D. Adama Hubera z Rysenbachu | a M. Danyele Adama z Welesľawjna. Léta Páně: M.D.XCV Praha 1595 H 84/1123 26709 XVII.d
R. P. B. (šifra) Novvs Elegantiarvm Poeticarvm Thesavrvs. In quo uno collectum est quidquid boni fuit in Vulgaribus Elegantijs, ... Paris 1644 G 157, 87 26710 XVII.d
Lavterbachius, Joannes Panareton Ioannis Lavterbachii Poetae Nobilis et Coronati. In quo describuntur. I. Pietas. II. Ethica. III. Exempla. IIII. Vitae imagines. V. Mythologiae ... Frankfurt am Main 1594 E 151, 141 26740 XVII.d
Schiffner, Joseph Historisch - chronologische Lebensbeschreibungen Böhmischer Landespatronen. Vierter und letzter Theil Praha 1802 II.508 27689 XVII.d
- Kurze Anleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Dritter Theil Praha 1770 L 532 26497 XVII.d
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům těla lidského, y audůw geho od hlawy až do noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům howadským a giným wěcem k hospodářstwj náležegjcým. / Z německého Herbáře doktora Petra Ondřege Matthyola sebraná a Léta 1595 w gazyku cžeském od D. Adama Hubera z Rysenpachu a M. Danyele Adama z Weleslawjna, wůbec wydaná. Nynj pak zase podlé téhož předesslého starého exempláře obnowená a wydaná od Samuele Adama z Weleslawjna Praha 1595 - L 158013 XVII.d
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těľa Lidského, y Audůw geho od Hľawy až do Noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům Howadským | a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým. Z Německého Herbáře Doktora Petra Ondřege Matthyoľa sebraná | a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná Od D. Adama Hubera z Rysenbachu | a M. Danyele Adama z Welesľawjna. Léta Páně: M.D.XCV Praha 1595 - L 153495 XVII.d
Schiffner, Joseph Neuere Geschichte der Böhmen von der Thronbesteigung Kaisers Joseph II. bis zum Frieden von Paris. … Als Fortsetzung von Pelzels Geschichte der Böhmen bearbeitet J. Schiffner Praha 1816 II.474 26098 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Grundsätze der Polizey, Handlung, und Finanz; von Sonnenfels. Zweyter Theil: die Handlung Wien 1787 II.374 26882 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Erster Band Praha 1792 L 392a, 465.1. 26712 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Zweyter Band Praha 1792 L 392b, 465.2. 26713 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Dritter Band Praha 1794 L 392c, 465.3. 26714 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Vierter Band Praha 1795 L 392d, 465.4. 26715 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Fünfter Band Praha 1797 L 392e, 465.5. 26716 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Sechster Band Praha 1801 L 392f, 465.6. 57587 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Siebenter Band Praha 1803 L 392g, 465.7. 57588 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Erster Band Wien 1783 K 176.1, 239.1 26347 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Zweyter Band Wien 1783 K 176.2, 239.2. 26348 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Dritter Band Wien 1783 K 176.3, 239.3. 27038 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Vierter Band Wien 1784 K 176.4, 239.4. L 149215 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Fünfter Band Wien 1784 K 176.5, 239.5. L 149085 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Sechster Band Wien 1784 K 176.6, 239.6. L 149712 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Siebenter Band Wien 1785 K 176.7, 239.7. L 149069 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Achter Band Wien 1786 K 176.8, 239.8. L 149220 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Neunter Band Wien 1786 K 176.9, 239.9. L 149239 XVII.e
Sonnenfels, Joseph von Sonnenfels gesammelte Schriften. Zehnter Band Wien 1787 K 176.10, 239.10. L 149071 XVII.e
Sommfels, Joseph Neuester Briefsteller auf alle Fälle; nebst einem Abhange von einem deutsch, - latein - und französischen Titularbuche, ... Von Sommfels Wien 1790 K 177, 151 26508 XVII.e
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Erster Band Praha 1802 335a/1958 L 153637 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 335b/1955 L 153640 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 335c/1955 L 153639 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 335d/1958 44314 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 L 388a 26521 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 L 388b 27763 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 L 388c 27765 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 L 388d 27766 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 L 388e 26496 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 II.1243 27706 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 II.2550 L 150783 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 II.558 27764 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob Země České, spolu s wypsánjm důležitch, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých tak i pozdněgssjch sběhly. ... přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 L 387 27767 XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 IV.1533 27712 XVII.f
Hanuš, Ingác Jan Rozbor filosofie Tomáše Ze Štítného dle rukopisu "Řečí besedních" Praha 1852 IV.1533 27712 Přívazek XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl I. Praha 1846 - 12613 B 4100 XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl II. Praha 1846 - 12614 B 4101 XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl I. Praha 1846 IV.579 27741 XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl II. Praha 1846 IV.580 27742 XVII.f
- Třicet a dwa obrazy k prwopočátkům rostlinoslowí Jana Sw. Presla Praha 1848 - L 158031 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowutněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob země České, spolu s wypsánjm důležitých, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly. Sebraná ... w Německém gazyku wyhotowená od Jozefa Ssiffnera. Nynj z řeči Německé w Českau přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 42/81 L 154412 XVII.f
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Achtzehnter Theil Clearfield - Comum Leipzig 1828 Ob/5, 1395/18 47508 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Neunzehnter Theil Conami - Corythus Leipzig 1829 Ob/5, 1395/19 47509 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Zwanzigster Theil Cos -Czvitinger Leipzig 1829 Ob/5, 1395/20 47510 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Ein und zwanzigster Theil. Nachträge: Caberea - Cryptostoma Leipzig 1830 Ob/5, 1395/21 47511 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Zweiundzwanzigster Theil. Nachträge: Carlowitz - Cyrillus und D - Dani Leipzig 1832 Ob/5, 1395/22 47512 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Dreiundzwanzigster Theil. Nachträge: Daniel - Demeter Leipzig 1832 Ob/5, 1395/23 47513 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Vierundzwanzigster Theil. Demetria - Didymus Leipzig 1833 Ob/5, 1395/24 47514 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Fünfundzwanzigster Theil. Die - Dipyr Leipzig 1834 Ob/5, 1395/25 47515 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Sechsundzwanzigster Theil. Dir - Dominium mundi Leipzig 1835 Ob/5, 1395/26 47516 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Siebenundzwanzigster Theil. Dominius - Druhy Leipzig 1836 Ob/5, 1395/27 47517 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Achtundzwanzigster Theil. Drus - Dziewonna Leipzig 1836 Ob/5, 1395/28 47518 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Neunundzwanzigster Theil. Dacia - Dziura-wiatrzina und E - Ebergassing Leipzig 1837 Ob/5, 1395/29 47519 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Dreissigster Theil. Eberhard - Ecklonia Leipzig 1838 Ob/5, 1395/30 47520 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Einunddreissigster Theil. Eckmühl - Ehstland Leipzig 1838 Ob/5, 1395/31 47521 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Zweiunddreissigster Theil. Ei - Eisen Leipzig 1839 Ob/5, 1395/32 47522 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Dreiunddreissigster Theil. Eisenach - Elzheimer Leipzig 1840 Ob/5, 1395/33 47523 XVII.g
Ersch, Johann Samuel Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Erste Section A - G. herausgegeben von J. G. Gruber. Fünfunddreissigster Theil. Ent - Epilogus Leipzig 1841 OB/5, 1395/35 47524 XVII.g
Münster, Sebastian Cosmographiae uniuersalis Lib. VI. In quibus, iuxta certioris fidei scriptorum traditionem describuntur, Omnium habitabilis orbis partium situs, propriaeque dotes. Regionum Topographicae picturae. Terrarum ingenia, quibus fit ut tam differentes & uarias specie res, tam animatas, quam inanimatas, producat. Animalium peregrinorum naturae & effigies. Nobiliorum ciuitatum icones & descriptiones: ac circiter XX. de novo additae. Regnorum initia incrementa & translationes. Cunctarum Gentium mores, leges, religio, res gestae & mutationes, usquae ad annum Christi M. D. LXXII. Item regum ac principium genealogiae. Authore Sebastiano Munstero Basel 1572 II.47 D 37 XVII.h
Balbín, Bohuslav Epitome Historica Rerum Bohemicarum Qvam Ob Venerationem Christianae Antiqvitatis, et Primae in Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem Historiam Placuit Appellare. ... Qvinqve Libris ... Auctore Bohuslao Balbino Praha 1677 II.53 861 D 45 XVII.h
Schönleben, Johann Ludwig Joann. Ludovici Schönleben ... Dissertatio Polemica De Prima Origine Augustissimae Domus Habspurgo - Austriacae, in qva Viginti Diversae Opiniones Authorum Ventilantur, et Vera Origo a Carolo Magno Imperatore Eisusque Maioribus Franco - Germanis ... Ljubljana 1680 L 370 27081 XVII.h
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Diadochos id est Svcessio: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských / Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských / a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského / to gest Panského / Rytjřského a Městského krátce sebraná a wydaná: Skrze Bartholoměge Paprockého z Glogol a z Paprockéwuele ... Cum consenssu ... Zbignaei Berkae de Dubna & Lippa, Archiep: Prag: (torso) Praha 1602 254/64 12035 D 544 XVII.h
Berchorius, Petrus R. P. Petri Berchorii Pictaviensis. Ordinis S. Benedicti Repertoirum, Vulgo Dictionaruium Morale, Sive Tomi Tertii Pars Altera Köln am Rhein 1684 - L 157999 XVII.h
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Diadochos id est Svcessio: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských / Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských / a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského / to gest Panského / Rytjřského a Městského krátce sebraná a wydaná: Skrze Bartholoměge Paprockého z Glogol a z Paprockéwuele ... Cum consenssu ... Zbignaei Berkae de Dubna & Lippa, Archiep: Prag: (torso) Praha 1602 II.56 863 D 47 XVII.h
- Proprium seu Officia Sanctorum Archi - Dioecesis Pragensis, Dioecesis Olomucensis et Wratislaviensis Praha 1721 I.199 458 A 442 XVIII.a
Pleyer, Joseph Lux Ad Legitimam Ecclesiasticorum Ordinum Susceptionem, Et Munerum Ecclesiasticorum Administrationem Premonstrata In Commodum Eorum, Qui in Sortem Domini Vocantur, ... Praha 1767 I.146 3193 B 1270 XVIII.a
Pleyer, Joseph Lux Ad Legitimam Ecclesiasticorum Ordinum Susceptionem, Et Munerum Ecclesiasticorum Administrationem Premonstrata In Commodum Eorum, Qui in Sortem Domini Vocantur, ... Praha 1767 I.146 3194 B 1271 XVIII.a
Pleyer, Joseph Lex Dei Decalogo Comprehensa, Adaptata Intellectui ad cognoscendum, voluntati ad amplectendum, Per Quaesita, Responsa Theoretico - Practica, Casúsque Theologico-morales, Dialogos et Paraeneses Polemicas, ... Praha 1752 I.147 3195 B 1272 XVIII.a
Spengler, Johann Georg Instructio Parochi Pro Assistentia SS. Contractuum Solemnium Sponsalium et Matrimonii, ... Authore Joanne Georgio Spengler Augsburg 1744 I.149 3196 B 1273 XVIII.a
Körber, Antonius Poenitentiae Sacramentum Quaestionibus Practicis, et Casuum Resolutinibus Interstinctum, ... Praha 1751 I.138 3197 B 1274 XVIII.a
- Compendium Theologiae Moralis Universae Rev. Patris Pauli Gabrielis Antoine S. J. Theologi, Primum Illustrationibus Philippi de Carboneano, et Bonaventurae Staidel, ... Tomus Primus Augsburg 1784 I.140 3199 B 1276 XVIII.a
- Compendium Theologiae Moralis Universae Rev. Patris Pauli Gabrielis Antoine S. J. Theologi, Primum Illustrationibus Philippi de Carboneano, et Bonaventurae Staidel, ... Tomus Secundus Augsburg 1784 I.140 3198 B 1275 XVIII.a
Morávek, Ernesto Confessio Augustiniana Contra Confessionem Augustanam. Seu Theses Theologicae: ... Praeside Ernesto Morawek Jindřichův Hradec 1738 I.143 3200 B 1277 XVIII.a
Pichler, Vitus Candidatus Abbreviatus Jurisprudentiae Sacrae. Hoc est, Juris Canonici Secundum Gregorii Papae IX. Libros V. Decretalium Explanati Summa, Seu Compendium, R. P. Viti Pichler, ... Pars Prior Wien 1755 I.165 3201 B 1278 XVIII.a
Bayer, Benedictus Theses de fide Praha 1730 I.164 3202 B 1279 XVIII.a
Schreger, Odilonus Diurnale Neo-Curati, Exhibens I. Curam Suiipsius, II. Curam Proximi In Usum Neo - Curatorum, Regularium Praecipue Qui Ex Scholis Ad Curam ... Passau 1762 I.160 3203 B 1280 XVIII.a
Castellione, Sebastian Dialogorvm Sacrorvm Libri Qvatvor Praha 1579 I.183 3204 B 1281 XVIII.a
Janowka, Petr Indissolubilis Vinculi Solutio Seu Matrimonii Impedimentum Dirimens Ex Affinitate Ortum. ... Praha 1748 I.184 3205 B 1282 XVIII.a
Wethy, Tecelinus Examen Apum In Ore Leonis Favum Sponsae Mellificans Seu Doctrinae SS. Ecclesiae Catholicae Patrum Authoritas, Utilitas Et Harmonia Coagmentatae ... - 1773 I.185 3206 B 1283 XVIII.a
- Missae In Festis B. Mariae Virginis. Ejusdem Officiis Convenientes Secundum Missale Romanum - - I.187 3207 B 1284 XVIII.a
- Emunctorium purgativum Pro Recenter erecto ardenti candelabro ordinis liberorum Muratorum. Sive Meridiana declaratio instituti scopi ac finis liberorum Muratorum. ... Augsburg ? 1747 I.188 3208 B 1285 XVIII.a
Thomas de Charmes Rev. Pat. Thomae ex Charmes ... Compendium Theologiae Universae, Ad Usum Examinandorum Augsburg 1779 I.189 3209 B 1286 XVIII.a
- Officia Propria Sanctorum: Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris: ... Authoritate, et Jussu Reverendissimi, ac Celsissimi Princpis Domini Domini Ferdinandi ... Praha 1724 I.190 3210 B 1287 XVIII.a
- Officia Nova Sanctorum a Summis Pontificibus Novissime Concessa Praha 1741 I.190 3210 B 1287 Přívazek XVIII.a
- Proprium Sanctorum, Archi - Diocesis Pragensis. Pars Verna Praha 1741 I.190 3211 B 1288 XVIII.a
Pexenfelder, Michael Concionator Historicvs Rariorum Eventuum Exemplis, Ad Instrvctionem Moralem Explicatis Delectans ac Docens München 1679 - 26246 XVIII.a
Hanka, Václav Rukopis Kralodvorský, a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně Praha 1843 III.1676 97 A 97 XVIII.b
Warren, Samuel Wýpisky z denníka lékaře. Z angličtiny přeložil J. B. Malý. Swazek prwní Praha 1845 III.1404a 25903 XVIII.b
Warenn, Samuel Wýpisky z denníka lékaře. Z angličtiny přeložil J. B. Malý. Swazek druhý Praha 1845 III.1404b 25893 XVIII.b
Smetana, František Josef Slowo o wychowáwánj mládeže české. (Wyňato z Časopisu pro katol. duchow., 16. běh, sw. 4.) Praha 1843 III.715 27350 XVIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela … Swazek prwnj Praha 1843 97, C 52 L 151054 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Djlek čtwrtý Praha 1844 III.411 27346 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Nowého pokračowánj djlek prwnj Praha 1843 III.411 27345 XVIII.b
Klicpera, Václav Kliment Libussin saud. Smutnohra w gednom gednánj Praha 1832 III.510 4545 B 3181 XVIII.b
Hansgirg, Antonín Katalog českých knih od l. 1774 až do konce r. 1839 Praha 1840 III.621 4546 B 3182 XVIII.b
Sabina, Karel Tábor, jiskry časové Praha 1849 III.1040 4547 B 3183 XVIII.b
Svoboda, František Jan Druhé sto mrawných powjdek k prospěchu mládeže wlastenské Praha 1833 III.195 4555 B 3191 XVIII.b
Polák, Milot Zdirad Cesta do Itálie. Djl třetj Praha 1821 III.187 4556 B 3192 XVIII.b
Smetana, František Josef Slowo o wychowáwánj mládeže české (Wyňato z Časopisu pro katol. duchow., šestnáctého ročnjho běhu, swazku čtwrtého, 1843) Praha 1843 III.503 4566 B 3202 XVIII.b
Nejedlý, Jan Böhmische Grammatik Praha 1804 III.257 4598 B 3234 XVIII.b
Svoboda, Jan Školka čili prwopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce ... Praha 1839 III.1193 4600 B 3236 XVIII.b
Macháček, S. K. Ženichowé. Půwodnj rýmowaná weselohra we třech gednánjch Praha 1826 III.603 4606 B 3242 XVIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek třetj Praha 1843 III.1022 4607 B 3243 XVIII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl prwnj Praha 1836 III.384 4608 B 3244 XVIII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl druhý Praha 1837 III.385 4609 B 3245 XVIII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl třetj Praha 1837 III.385 4610 B 3246 XVIII.b
- Česká dobropjsemnost, aneb: Neysnadněgssj způsob naučiti se dobře česky psáti Praha 1840 III.551 4613 B 3249 XVIII.b
Warren, Samuel Wýpisky z Denníka lékaře. Z angličtny přeložil J. B. Malý Praha 1846 III.1404 4615 B 3251 XVIII.b
- Prawidla opatrnosti a prostředky proti w letossnjm podzymku a zýmě k obáwánj se magjcým nemocem mezy domácým dobytkem Praha 1807 III.184 4619 B 3255 XVIII.b
Dundr, Josef Alexander Pastýřská domácj kniha, čii Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti a gak ho řádně chowati Praha, Hradec Králové 1843 III.475 4621 B 3257 XVIII.b
- Geschichte der slavischen Sprache und Literatur - 1825 III.341 4622 B 3258 XVIII.b
- Důležité slowo rodičům, duchownjm a wrchnostem o blahočinnosti očkowánj chraničkami a odpowěd na námitky proti němu dělané Praha - III.658 4624 B 3260 XVIII.b
Kotzebue; Gilemnicky, J. H. Podiwná nemoc. Dle Kotzebue wzdělaná weselohra J. H. Gilemnickym Praha 1823 194 4647 B 3283 XVIII.b
Šwippl, Vojtěch Giřj Wolný anebo přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může, hospodáři wůbec, zwlásstě ale k užitku milého stawu sedlského Praha 1840 III.716 4648 B 3284 XVIII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Blahowid aneb: Prwnj cvičenj w Mrawnosti pro Djtky. Dle C. G. Salcmana Praha 1824 III.584 4659 B 3295 XVIII.b
- Pokladnice Franklinowa, anebo kterak rozumnau přičiliwostj každý člowěk zbohatnaut může, ... Wydána Frantisskem Kampeljkem Banská Bystrica 1838 III.416 4661 B 3297 XVIII.b
Marie Antonie Keř rozmarínový, ze stjnu do weřegné zahrady přesazen Praha 1830 III.522 4672 B 3308 XVIII.b
Deinhardstein, Johann Ludwig Wdowec. Weselohra w 1 gednánj. Wzato z "Kwětů 1835" Praha 1835 794 4682 B 3318 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. spisek k poučenj i k obwesekenj. Wydáwán od Josefa Wěnc. Wlasáka. Nowého pokračowánj djlek prwnj Praha 1843 III.411 4679 B 3315 XVIII.b
Veverka, František Budislav Powjdačky pro ukrácenj chwjle. Od Frantisska Bud. Wewerky Praha 1829 III.1027 4680 B 3316 XVIII.b
Hanka, Václav Rukopis Králodworský. Sebránj lyricko - epických Národnjch Zpěwů, ... Praha 1819 III.466, 689 4681 B 3317 XVIII.b
Kotzebue, August von Epigramm, aneb; Což si mne žádná newezme? Weselohra we čtweru gednánj, z Kocebue přeložena od Jana Nep. Wáwry Praha 1836 III.448 4683 B 3319 XVIII.b
- Nábožná pjseň ke cti a chwále swatému Janu Nepomuckému - - - 4685 B 3321 XVIII.b
- Modlitba k swatému Janu Nepomuckému Litomyšl 1814 - 4686 B 3322 XVIII.b
- Nábožná modlitba k Panně Marii Swatopolské Chrudim - - 4687 B 3323 XVIII.b
- Wraucná modlitba k růžencowy Panny Marii Chrudim - - 4688 B 3324 XVIII.b
Veverka, František Budislav Powjdačky pro ukrácenj chwjle. Od Frantisska Bud. Wewerky Praha, Hradec Králové 1829 III.531 30467 XVIII.b
Svoboda, Jan Školka čili prwopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce ... Praha 1839 1/d 34 35596 XVIII.b
- Rukopis Králodworský. Sebránj lyricko - epických Národnjch Zpěwů, .. Starobylých skládanj. Djl zwláštnj. Wydán od Wáclawa Hanky Praha 1819 H 55/394 42882 XVIII.b
- Rukopis Kralodworský a giné wýtečněgssj národnj zpěwoprawné básně wěrně v půwodnjm starém gazyku, ... Wydán od Wáclawa Hanky Praha - H 56/558 42885 XVIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek druhý Praha 1843 28/81, 516b L 154499 XVIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek třetj Praha 1843 40/81, 516c L 153747 XVIII.b
- Česká Dobropjsemnost, aneb: Neysnadněgssj způsob naučiti se dobře česky psáti Praha 1842 693, 30 L 155705 XVIII.b
Wersak, Joseph Unterricht für den ausübenden böhmischen Landwirth über die Verbesserung der Landwirthschaft Praha 1806 IV.464 L 149007 XVIII.b
Bittner, Adam Abhandlung über die Differenzialrechnung, … Praha 1833 IV.335 26387 XVIII.c
Pabst, František Antonín Neynowěgssj Kronyka a wěrná Poselkyně starožitného a nowého národu Českého, od počátku prwnjch knjžat Českých až do panowánj … Frantisska I. Djl Čtwrtý Praha 1817 II.2229 26087 XVIII.c
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia … přeložil a rozmnožil Jan Swatopluk Presl, Djl prwnj Praha 1836 III.385 27351 XVIII.c
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia … přeložil a rozmnožil Jan Swatopluk Presl. Djl třetj Praha 1837 IV.176 57102 XVIII.c
Faber, Basilius Dictionarium Lingvae Latinae, ex Magno Basilii Fabri Thesavro collectum atq; concinnatum. … editum, studio & opera M. Danielis Adami Prageni Praha 1579 H 241, 1135 26529 XVIII.c
Poppe, Johann Heinrich Moritz Handbuch der Experimental- Physik Hannover, Pyrmont 1809 V. B/II. 43297 XVIII.c
Jacobi, Johann Georg Sämtliche Werke von Johann Georg Jacobi. Erster, zweyter und dritter Theil Frankfurt am Main, Leipzig 1779 K 83, 571 26827 XVIII.c
Bramer, Benjamin Apollonius Cattus, Oder Kern der gantzen Geometriae In drey Theil / In dessen ersten Theil Euclidis Geometrische Demonstrationes erhoben... Cassel 1684 Ob, 1560 26247 XVIII.c
Bramer, Benjamin Benjamin Brameri Apollonii Catti, Oder Geometrischen Wegweisers / Ander Theil / De Sectione Cylindri. In welchem angewiesen wird ein neue leichte und sehr bequeme Weise allerhand Sonnen-Uhren ... Cassel 1684 Ob, 1560 26247 Přívazek XVIII.c
Bramer, Benjamin Dritter Theil oder Anhang Eines Berichts Von M. Jobsten Burgi Geometrische Triangular Instrument, Zugar leicht / kurtzen / und doch gewissen Land- und Feldmessen / wie auch andere Höhen / Tieffen / Längen und Breiten zuermessen dientlich. Neben schönen Kupfferstücken und Rissen Durch Benjamin Bramer ... Cassel 1684 Ob, 1560 26247 Přívazek XVIII.c
- vojenská příručka německá - - IV.222 26253 XVIII.c
Simon, C. F. W. Der industriöse Geschäftsmann. Oder 375 Anweisungen zur fabrikation vieler Handels - Artikel, ... Quedlinburg, Leipzig 1845 IV.203 26254 XVIII.c
Pabst, František Antonín Neynowěgssj Kronyka a wěrná Poselkyně starožitného a nowého národu Českého, od počátku prwnjch knjžat Českých až do panowánj Geho cýs. král. milosti Frantisska I. Djl prwnj Praha 1812 II.1096 27737 XVIII.c
Pabst, František Antonín Neynowěgssj Kronyka a wěrná Poselkyně starožitného a nowého národu Českého, od počátku prwnjch knjžat Českých až do panowánj Geho cýs. král. milosti Frantisska I. Djl třetj Praha 1814 II.734 57814 XVIII.c
- Lectiones Latinae, Delectandis Excolendisque Puerorum Ingeniis Accommodatae. Edidit Christianus Gottlob Broederus Leipzig 1806 IV.150 26257 XVIII.c
Span, Martin Novi Versus memoriales de Nominum generibus, ... Wien 1818 IV.149 26258 XVIII.c
Hermbstädt, Sigismund Friedrich Grundriss der Färbekunst oder allgemeine theoretische und praktische Anleitung zur rationellen Ausübung der Wollen- Seiden- Baumwollen- und Leinenfärberey; ... Zweyter praktischer Theil Berlin, Szczecin 1807 IV.202 26255 XVIII.c
Bittner, Adam Handbuch der Mathematik mit Rücksicht auf leichte Fasslichkeit und praktische Anwendung zum Gebrauch der Zöglinge des königl. ständ. polytechnischen Instituts in Prag. Erster Band Praha 1814 IV.64 26264 XVIII.c
- Naturgeschichte in Hinsicht auf Brauchbarkeit der Natur - Produkte im gemeinen Leben. Zweyte Abtheilung das Pflanze - und Mineral - Reich Wien 1812 IV.134 26260 XVIII.c
Pařízek, Aleš Vincenc Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger. Nebst angehängter Historischen Erdbeschreibung dieses Landes / Zum Gebrauche der Jugend verfasset von P. Alexius Pařizek Praha 1781 I.10 27642 XVIII.c
- Jahrbücher der Literatur. Dreyzehnter Band. 1821. Jänner. Februar. März. Herausgegeben von Matthäus v. Collin Wien 1821 A 15a, 341.1. 43884 XVIII.c
- Jahrbücher der Literatur. Vierzehnter Band. 1821. April. May. Juny. Herausgegeben von Matthäus v. Collin Wien 1821 A 15b, 341.2. 43885 XVIII.c
- Jahrbücher der Literatur. Fünfzehnter Band. 1821. July. August. September. Herausgegeben von Matthäus v. Collin Wien 1821 A 15c, 341.3. 43886 XVIII.c
- Jahrbücher der Literatur. Sechzehnter Band. 1821. Oktober. November. Dezember. Herausgegeben von Matthäus v. Collin Wien 1821 A 15, 341.4. 43887 XVIII.c
Pařízek, Aleš Vincenc Versuch einer Geschichte Böhmens für die Bürger. Nebst angehängster Historischen Erdbeschreibung dieses Landes. ... Praha 1789 II.206 59287 XVIII.c
Pařízek, Aleš Vincenc Skizze eines rechtschaffenen Schullehrers, Katecheten und Schuldirektors. Ein Beitrag ... Praha 1808 IV.118 L 156002 XVIII.c
- soubor rytin s různými náměty - 1762 ? IV.1206 L 155929 XVIII.c
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus I. Prima Duo Secula Complectens Augsburg, Innsbruck 1758 II.125 26931 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus II. Complectens Saeculum III. Augsburg, Innsbruck 1758 II.125 26932 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus III. Ab anno 313. usque ad annum 361. Augsburg, Innsbruck 1758 II.125 26933 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus IV. Ab anno 361. usque ad annum 395. Augsburg, Innsbruck 1758 II.125 26934 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus V. Ab anno 395. usque ad annum 428. Augsburg, Innsbruck 1759 II.125 26935 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus VI. Ab anno 429. usque ad annum 483. Augsburg, Innsbruck 1759 II.125 26936 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus VII. Ab anno 483. usque ad annum 561. Augsburg, Innsbruck 1759 II.125 26937 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus VIII. Ab anno 561. usque ad annum 633. Augsburg, Innsbruck 1759 II.125 26938 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore. Tomus IX. Ab anno 633. usque ad annum 726. Augsburg, Innsbruck 1760 II.125 26939 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus X. Ab anno christi 726. usque ad annum 813. Augsburg, Innsbruck 1760 II.125 26940 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XI. Ab anno christi 813. usque ad annum 859. Augsburg, Innsbruck 1760 II.125 26941 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XII. Ab anno christi 859. usque ad annum 887. Augsburg, Innsbruck 1760 II.125 26946 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XIII. Ab anno christi 888. usque ad annum 1000. Augsburg, Innsbruck 1761 II.125 26942 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XIV. Ab anno christi 1000. usque ad annum 1063. Augsburg, Innsbruck 1761 II.125 26943 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XV. Ab anno christi 1063. usque ad annum 1100. Augsburg, Innsbruck 1761 II.125 26944 XVIII.d
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XVI. Ab anno christi 1100. usque ad annum 1143. Augsburg, Innsbruck 1762 II.125 26706 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XVII. Ab anno christi 1143. usque ad annum 1176. Augsburg, Innsbruck 1762 II.125 26947 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XVIII. Ab anno christi 1176. usque ad annum 1203. Augsburg, Innsbruck 1763 II.125 26707 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Latine reddita et notis illustrata a R. P. Brunone Parode ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professo p. t. subpriore & bibliothecario. Tomus XIX. Ab anno christi 1204. usque ad annum 1230. Augsburg, Innsbruck 1763 II.125 26945 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Prius ab A. R. P. Brunone Parode Ord. S. Ben. in Monasterio Ettalensi Professo, Subpriore ac Bibliothecae Praefecto Modo a P. Dominico Ziegler ... Latine Reddita. Tomus XX. Ab anno christi 1230. usque ad annum 1248. Augsburg, Innsbruck 1764 II.125 26948 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Prius ab A. R. P. Brunone Parode Ord. S. Ben. in Monasterio Ettalensi Professo, Subpriore ac Bibliothecae Praefecto Modo a P. Dominico Ziegler ... Latine Reddita. Tomus XXI. Ab anno christi 1248. usque ad annum 1276. Augsburg, Innsbruck 1765 II.125 26949 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Prius ab A. R. P. Brunone Parode Ordinem S. Benedicti Ettalae professo, Sub - Priore ac Bibliothecae Praefecto, Modo a P. Dominico Ziegler ... Latine Reddita. Tomus XXII. Ab anno christi 1276 usque ad annum 1312. Augsburg, Innsbruck 1766 II.125 26708 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Prius ab A. R. P. Brunone Parode Ordinem S. Benedicti Ettalae professo, Sub - Priore ac Bibliothecae Praefecto, Modo a P. Dominico Ziegler ... Latine Reddita. Tomus XXIII. Ab anno christi 1312 usque ad annum 1351. Augsburg, Innsbruck 1767 II.125 26950 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica Prius ab A. R. P. Brunone Parode Ordinem S. Benedicti Ettalae professo, Sub - Priore ac Bibliothecae Praefecto, Modo a P. Dominico Ziegler ... Latine Reddita. Tomus XXIV. Ab anno christi 1351 usque ad annum 1414. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26951 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Unacum Dissertatione Praeliminari ad Historiam Saeculi XV. Continuatoris Tomus Primus, Seu In Ordine Tomus XXV. Ab anno christi 1400. usque ad annum 1415. Augsburg, Innsbruck 1767 II.125 26952 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Secundus, Seu In Ordine Tomus XXVI. Ab anno christi 1415. usque ad annum 1431. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26953 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Tertius, Seu In Ordine Tomus XXVII. Ab anno christi 1431. usque ad annum 1441. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26954 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Quartus, Seu In Ordine Tomus XXVIII. Ab anno christi 1442. usque ad annum 1460. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26955 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Quintus, Seu In Ordine Tomus XXIX. Ab anno christi 1460. usque ad annum 1478. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26956 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Sextus, Seu In Ordine Tomus XXX. Ab anno christi 1479. usque ad annum 1494. Augsburg, Innsbruck 1768 II.125 26957 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Septimus, Seu In Ordine Tomus XXXI. Ab anno christi 1494. usque ad annum 1507. Augsburg, Innsbruck 1769 II.125 26958 XVIII.e
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Octavus, Seu In Ordine Tomus XXXII. Ab anno christi 1508. usque ad annum 1513. Augsburg, Innsbruck 1769 II.125 26959 XVIII.f
Fleury, Claude Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica A Quodam Anonymo Continuata, Atque a R. P. Alexandro a S. Joanne De Cruce ... Latine Reddita, Notisque Castigata. Continuatoris Tomus Nonus, Seu In Ordine Tomus XXXIII. Ab anno christi 1514. usque ad annum 1520. Augsburg, Innsbruck 1769 II.125 26960 XVIII.f
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21