Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /druhá část/ Praha 1849 III.437, 506 II. 3587 B 1663 XII.b
Gutzkow, Karl Ferdinand Srdce a swět, aneb: Milenka a manželka. Česky od Jos. Kaj. Tyla Praha 1845 III.439, 857 3589 B 1665 XII.b
Tyl, Josef Kajetán Paní Marjánka, matka pluku, aneb: Ženské srdce Praha 1845 III.438, 854 3588 B 1664 XII.b
- Labutj rytjř Praha 1851 III.1732 3690 B 1765 Přívazek XII.b
Tham, Karl Ignaz Kleines deutsch-böhmisches Wörterbuch oder Sammlung … Praha 1799 III.183 3693 B 1768 XII.a
Jungmann, Josef Historie literatury české … Praha 1825 III. 1 3695 B 1770 XII.b
Jungmann, Josef Sebrané spisy weršem i prosau Praha 1841 III.272 3703 B 1777 XII.b
Šumavský, Josef Franta Navedení ke čtení bez abecedy a k pravopisu bez psaní, … Praha 1845 III.255 3710 B 1784 XII.b
Rohn, Jan Karel Nomenclator, to gest Gmenowatel W trogi, totižto Cžeské, Latinské a Německé Ržeči, Genž gedná O Cžlowěku, o Tělu Lidském, a Rozaudněnj geho. … Djl Druhý. Praha 1765 III.261 3711 B 1785 XXI.c
Dobrovský, Josef Ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch-phraseologisches Wörterbuch. Zweiter Band L - Z Praha 1821 III.380 3712 B 1786 XV.b
Lorenz, Anton Neue Beispiel - Sammlung zum mündlichen Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein, Zweites Bändchen … Praha 1842 - 26172 XII.c
Vrána, Šimon Bernard Utrpení a smrt některých svatých mučedlníkůw prvních tří století věku křesťanského Praha 1840 I.354 26175 VI.b
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 35, 427 43207 VIII.f
Eckartshausen, Hofrath von Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung Praha - I.812 26176 XII.c
Ambrož z Ottresdorfu Žiwot cýsaře Karla čtwrtého, a krále českého toho gména prwnjho. Z starého českého spisu wydaný léta 1555 od Ambrože z Ottrsdorfu … Praha 1791 L 309, 1131 26197 XII.c
Klicpera, Václav Kliment Svatoslav, Poslední Svatoplukovec. Smutnohra v jednom dějství Praha 1849 A 67, 61b, A 52b/2 L 150522 XXXIII.a
Schneider, Franz Geschichte unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi ... Erstes Heft Praha 1835 I.476 L 149718 XII.d
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der königl. Haupt- Residenzstadt Prag … Dritter Band Praha 1796 II.396 26973 XIII.d
biblia Germanica Die heilige Schrift des neuen Testaments, übersetzt, und mit Erklärungen versehen von Christoph Fischer Praha 1784 5/1957 26596 XII.e
- Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlů rozwržené … Praha 1778 1773 27304 XXXIII.c
Sláma, František Josef Obraz minulosti starožitného města Prachatic Praha 1838 II.484b 27329 XXXIII.a
Žvejkal, Jan Popsánj trogjch cest (2500 mil) po pewné zemi i po moři, w Europě, Asii a Africe roku 1818 - 1833 na poswátná mjsta w zemi swaté … wykonaných od Jana Žwejkala, s předmluwau od Wáclawa Krolmusa Praha 1844 II.879, N 832 27330 XII.f
- Slawnost Dosednutj na Arcibiskupskau Stolici Pražskau Praha 1839 II.877 27331 XII.f
Pešina, Václav Kapitola hlawnjho chrámu Páně sw. Wjta w Praze za času sw. Jana Nepomuckého Praha 1840 II.876 27332 IV.c
Dundr, Josef Alexander Zeměpis Králowstwj Českého, v němž se nachází … Praha 1823 II.504 27335 XIX.f
- Politycké zřjzenj obecnjch sskol w cýs. král. dědičných zemjch Praha 1822 II.648 27339 XII.f
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hodnau zásobau rozmanitých přjkladů. Swazek prwnj Praha 1837 IV.421 27340 XII.f
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Djlek čtwrtý Praha 1844 III.411 27346 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Nowého pokračowánj djlek prwnj Praha 1843 III.411 27345 XVIII.b
Krbec, Jan Pobožnost Křjžowé Cesty, složená k weřegnému užjwánj na nowě wzdělané křjžowé cestě na Petřjně nad Prahau Praha 1840 ? I.585 27344 XII.f
Dlabač, Bohumír Jan Krátké wypsánj českého Králowstwj, pro pauze českau sskolnj mládež Praha 1818 II.803 27342 XX.f
Adam z Veleslavína, Daniel Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm Praha 1843 III.392 27591 XXX.h
- Gen s prawdou wen! Praha 1850 III.547 27589 XII.f
Matzka, Wilhelm Versuch einer richtigen Lehre von der Realitaet der vorgeblich imaginären Grössen der Algebra oder einer Grundlehre … Praha 1850 O 44/1874 43166 XII.g
- Denkbuch über die Anweisenheit Ihrer K. K. Majestäten Franz des Ersten und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833 Praha 1836 Ce 33, 581 L 150895 VII.h
Heber, Franz Alexander Mährens Burgen und ihre Sagen. Drittes Heft Praha 1849 - L 150893 XII.g
Svoboda, Jan Sebránj Českých Pjsnj složených od Jana Swobody, … Praha 1836 IV.1964 791 A 743 XIII.a
Bonaventura, svatý; Brouček,Vilém Antonín Biblia Pavpervm. Sev Avrevm Divi Bonaventvrae ex Ord: Min: S. Francisci, S. R.E. Episcopi, Cardinalis Albanensis, & Seraphici doctoris Opvscvlvm … Cura & Industria F. Gvilielmi Antonii Bravczek Praha 1666 I.392 1538 A 773 XIII.a
Knittel, Casparus Via Regia ad Omnes Scientias et Artes. Hoc est: Ars Universalis Scientiarum omnium Artiumqve … Praha 1691 IV.158 1541 A 776 XIII.a
Senftleben, Joannes Philosophia Aristotelica Commentarijs … P. Joannem Senftleben. Tomulus primus - tertius Praha 1702 IV.154 1542 A 777 XIII.a
Drexelius, Jeremiáš Orbis Phaeton, To gest Podpal celého Swěta Gazyk Lidský, Kterýžto rozpaluge Kolo Narozenj nasseho, gsa roznjcen od Ohně Pekelného. Jacob 3. v 6. A Aučinliwému téhož Podpalu Odussenj tato Abeceda w Latinském Gazyku wydána gest Od Ctihodného Kněze Jeremiásse Drexelia, ... Pak Léta Páně 1637 k Wegstraze milým Wlastencum na Cžesko přeložená, ... Praha 1762 III.387 3718 B 1792 XIII.b
Hanka, Václav Igor Swatoslawič. Hrdinský zpiew o tažení proti Polowcům Praha 1821 III.245 3713 B 1787 XIII.b
Galla, Jan Nepomuk Duchownj pjsně k službám Božjm pro sskolnj mládež. … sebrané a z něm. přeložené od Jana Nep. Gally Praha 1845 667 3740 B 1814 XIII.b
Chmelenský, Josef Krasoslav Drátenjk. Zpěwohra we dwau degstwjch Praha 1826 III.512 3763 B 1837 I.a
- Bič na zlé ženy. Ginak, deset důkladných přjčin, w kterých se mrawná naučenj obsahugj, gakby oné budaucně k manželům swým se chowati měly Praha 1787 III.711 3771 B 1845 XIII.b
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1848 III.741a 3775 B 1866 XII.a
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1849 III.741b 3776 B 1867 XII.a
Kropf, Franciscus Xaverius Index Locuples Latinarum Dictionum, pro Germanicis, et Bohemicis Vocibus Delectarum, De omni rerum genere, Ad comparandam copiam bonae, probatae que Latinitatis … Praha 1753 III.765 3778 B 1869 XIII.b
- Gradus ad Parnassum sive novus Synonymorum, Epithetorum, et Phrasium Poeticarum Thesaurus, … Praha 1746 III.1514 3779 B 1870 XIII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera. Svazek 3. Praha 1798 661 3782 B 1873 XVII.b
Liblinský, Jan Slavibor Česká příslowí a pořekadla Praha 1848 III.1420 3787 B 1878 XIII.b
Kramérius, Václav Rodomil Hrabě Rožmberk. Wlastenecký přjběh, který se stal ku koncy Ssweydské wálky Praha 1810 III.1305 3788 B 1879 XIII.b
Jirsík, Jan Valerian Dwadcatero přátelských listů k Ewangeljkům nebo Protestantům w Čechách bytugjcjm, kteréž k nim w duchu lásky, pokoge a smjřliwosti činj Jan Valerian Jirsjk Praha 1842 III.701 3802 B 1893 XIII.b
- Die Weisse Frau in Neuhaus. Geistergeschichte … Praha 1798 III.1306 3807 B 1898 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Zábawné spisy W. K. Klicpery. Díl I. Prwní mlejn w Praze Praha 1847 III.1354, A 1048 3808 B 1899 XIII.b
Mácha, Karel Hynek Mág. Báseň Praha 1836 III.1527 3824 B 1915 XIII.b
Hamršmíd, Jan Florián Allegoria. Protheus felicitatis et miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra. Léta 1715 od Jana Floriána Hamerssmída, faráře Teynského w Praze, až do wersse 105 složená a na swětlo wydaná pak od Jezuitů dokonaná, nynj pak podruhé do tisku daná od J. Hýbla Praha 1829 III.52 3825 B 1916 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Prwní mlejn w Praze. Powěst z wěku dwanáctého Praha 1847 III.1639 3837 B 1928 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Věnceslava. Pověst z věku třináctého Praha 1849 III.1641 3838 B 1929 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Česká Melusina. Israelitka. Diwotworný klobouk. Dobré jitro! Praha 1848 III.779 3839 B 1930 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy V. K. Klicpery. Díl II. Uhlířka. Popelka Varšavská. Hvězda. Poslední Svatoplukovec Praha 1849 III.778 3840 B 1931 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Poslední prázdniny. Fraška v trojím dějství Praha 1850 III.777 3841 B 1932 XIII.b
- Prawidla české dobropjsebnosti praktyckými přjklady wyswětená, pro učitele českých sskol, ... Praha 1826 III.711 3842 B 1933 XIII.b
- Prawidla českého prawopisu, praktickými přjklady wyswětlená, pro učitele českých sskol, ... Praha 1846 III.136 3843 B 1934 XIII.b
Tomek, Václav Vladivoj Krátká mluwnice česká pro Čechy Praha 1848 III.137 3844 B 1935 XXVIII.d
- Instrukcy pro wssecky sskolnj dohledače a učitele w cýs. král. dědičných zemjch Praha 1807 - 26206 IV.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Erster Theil. Rakonitzer Kreis Praha 1785 1507.1, M 156.1. 31332 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zweiter Theil. Ellbogner Kreis Praha 1785 1507.2, M 156.2. 26565 XIII.d
Mehler, Johann Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. In drey Theilen Praha 1806 L 286a, 171.1. 47898 XIX.e
Mehler, Johann Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. Zweiter Theil Praha 1806 L 286b, 171.2. 46882 XIX.e
Mehler, Johann Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. Dritter Theil Praha 1807 L 286c, 171.3. 46883 XIX.e
Mehler, Johann Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. Zweiter Theil Praha 1806 II.2220 26088 XIX.e
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Děje Anglické Země Praha 1849 II.1171 27610 XIII.f
Mader, Joseph Kritische Beyträge zur Münzkunde des Mittelalters. III. Praha 1810 II.494 27614 XIII.f
- Chronologisches Register über die in den zwölf Stammbänden der verbesserten Rothischen Gesetzsammlung enthaltenen Gesetze. Herausgegeben von Johann Kanka Praha 1819 II.1210 27611 XIII.f
Mitrowsky, Anton Graf von Monographie des kaiserl. Königl. Böhm. Appellations-Gerichtes seit dessen Gerichtung als Appellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgter Umwandlung in das kais. kőn. Oberlandesgericht … Kronlandes Böhmen Praha 1850 II.1649 27612 XIII.f
- Zpráwa o cýrkwi křesťanské katolické w půlnočnj Ameryce … Praha 1833 II.1004 27613 XIII.f
Březan, Václav Wácslawa Březana Žiwot Wiléma z Rosenberka Praha 1847 II.1656 27615 XXIX.d
Westenberg, Joannes Ortwinus Adnotationes Theoretico-Practicae Usibus Boemiae Accommodatae Ad Joannis Ortwini Westenbergii Principia Juris Juxta Ordinem Pandectarum. Pars Prior Continens Primos Viginti Quique Libros Cum Caesareo-Regio Privilegio Impressorio Praha - II.290 27617 XIII.f
- Neuer Wirthschaftskalender für das gemeine Jahr 1819 … Praha 1819 II.331 27619 XXXII.c
Poeschmann, Johann Der Schlossbrunnen zu Karlsbad, literarisch, geschichtlich, physikalisch, chemisch und medizinisch dargestellt, … Erster Theil Praha 1826 II.461 27620 XIII.f
Honsatko, Anton F. M. Das Vaterland, Oder: Böhmens historischer Kalender … IV.Heft Praha 1833 II.2225 27622 XXXII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Obssjrné wyprawowánj podlé K. G. Salcmanna kterak Arnosst Zábranský ze Sedláka swobodným pánem učinen byl. W česstinu uwedl August Giřj Suchánek Praha 1815 III.409 27623 X.f
Lúkianos Samosatensis Některé spisy Luciana Samosatenského, w češtinu uwedené pracj Ignácia Hagka. Částka prwnj. Praha 1832 III.391 27626 XXVI.b
Balbín, Bohuslav Balbin's Liber curialis C. VI. von den verschiedenen Gerichtshöfen des Königreiches Böhmen. Uebersetzt … von Joseph Grafen von Auersperg. Erster Band Praha 1810 II.661 27627 XIII.f
Balbín, Bohuslav Balbin's Liber curialis C. VI. von den verschiedenen Gerichtshöfen des Königreiches Böhmen. Uebersetzt … von Joseph Grafen von Auersperg. Zweyter Band Praha 1812 II.661 27628 XIII.f
Švihlík, Antonín Alexandr Helena z Gjlowj. Půwodnj mrawná powjdka Praha 1841 III.393 27632 XIII.f
Formánek, Jan C. Jaromjrowa prwnj Kniha ke Čtenj Praha 1842 III.587 27635 XXXIII.b
Rádl, Jan Prospěssný a potřebný Přjdawek k z pamětí počítánj s prawidlami Praha 1833 III.540 27637 XIII.f
Paulický, Jindřich Felix Dr. Gind. Felixa Paulického Domácj Lékař, aneb Kniha o ssetřenj zdrawj, … Praha 1833 N 54, 538 43374 XIII.g
Pleischl, Adolph Bemerkungen zu dem Werke des Herrn Doctor H. F. Kilian: "Die Universitäten Deutschlands in medicinisch-natur-wissenschaftlicher Hinsicht betrachtet;" in Beziehung auf die k. k. Universität zu Prag Praha 1829 Ca 19, 521 43323 XIII.g
Nessel, Franz Über die Pflege der Zähne Praha 1843 224 43388 XIII.g
Adam z Veleslavína, Daniel Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij / yakby se Králowstwij / Knijžetswij / Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky pobožně / sslechetně / chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých Historij / a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského / z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Wytisstěno w Starém Městě Pražském Praha 1584 - L 158001 V.h
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho Praha 1739 II.105 1601 C 38 VI.h
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho Praha 1739 II.379 1630 C 65 VI.h
- Ioannis Lodovici Vivis Valentini ad veram sapientiam Introductio … Praha 1586 I.398 1551 A 786 XIV.a
- IL Filosofo di Campagna Dramma Giocoso per Musica Di Polisseno Fegejo Pastor Arcade, … Nel Nuovo Regio Teatro Di Praga La primavera dell' Anno 1762 … Dame e Cavalieri … Praha 1762 IV.18 1555 A 790 XIV.a
- Flores Poetarum Hyeme, & Aestate fragrantes; Sententiosi Versus, … Praha 1750 IV.59 1557 A 792 XIV.a
- Flores Poetarum Hieme, & Aestate fragrantes; Sententiosi Versus, … Praha 1728 IV.435 1556 A 791 XIV.a
Labe, Henricus Malus Inter Ligna Sylvarum, Cantic. 2. Seu Historia D. V. Laurentanae, quae in Sylva sacra (vulgo Hagek) Regni Bohemiae … auctore: F. Henrico Labe Praha 1689 II.437 1559 A 794 XIV.a
- Modlitba k swatému Janu Nepomuckému Praha 1828 - 10847 A 892 XIV.a
- Wýborně dobrý způsob Gak se má dobře po Česku psáti/ neb tisknauti Praha 1663 III.981 3886 A 928 XIV.a
- Pjsně Ročnj , to gest Kancyonálek, … Praha - - 11002 A 931 XIV.a
- Hádanky. Pro naši milou mládež vydal Jan Vácslav Rozum Praha 1849 - 12039 A 946 XIV.a
Prefát z Vlkanova,Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestýny, to gest do kraginy někdy Židowské, země swaté, do města Geruzaléma k Božjmu Hrobu. Kteraužto cestu ssťastně wykonal Woldřich Preffát z Wlkanowa Léta Páně 1546 … Praha 1786 III.701 3845 B 1936 XII.b
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 III.350 3851 B 1942 VIII.f
Kysela, Karel Neynowěgšj Mluwnice česká Praha 1830 III.347 3862 B 1953 XIV.b
Šádek, Karel Hyboměřstwj neb Strognictwj, čili Mechanika … Praha 1830 III.242 3863 B 1954 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči Praha 1845 III.1240 3865 B 1956 XIV.b
Wocel, Jan Erazim Meč a kalich Praha 1843 III.1373 3868 B 1959 VI.f
Tham, Karl Ignaz; Adelung, Johann Christoph Karl Ignaz Thams neues ausführliches und vollständiges deutsch - böhmisches Nazionallexikon oder Wörterbuch. Mit einer Vorrede begleitet von J. C. Adelung. Erster, zweyter Theil Praha 1799 III.815 3869 B 1960 VIII.d
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna Praha 1843 III.837 3875 B 1966 XIV.b
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna Praha 1843 III.887 3891 B 1981 XIV.b
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 III.1493 3878 B 1969 XIV.b
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 III.1216 3948 B 2038 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Praha 1846 III.1438 3889 B 1979 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Praha 1846 III.1311 3926 B 2016 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Praha 1846 III. E 126, 424 11650 B 3017 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Historie literatury české aneb saustawný přehled spisu českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka Praha 1849 - 4012 B 2102 XIV.b
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.838 3890 B 1980 XIV.b
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.993 3917 B 2007 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.509 3920 B 2010 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Hvězda, aneb: Charakterové. Rytířská veselohra v pateru dějství Praha 1849 III.509 3921 B 2011 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 III.609 3922 B 2012 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Popelka Waršawská. Israelitská weselohra w trojím dějstwí Praha 1848 III.509 3923 B 2013 XIV.b
Dobrovský, Josef Deutsch - böhmisches Wörterbuch. Herausgegeben von J. Dobrowsky, Zweyter Band. L - Z Praha 1821 - L 151795 XV.b
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.) Praha 1577 258, 357 48575 IV.h
- Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských/ Aneb Kronyka Cžeská/ Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha … Djl Prwnj Praha 1700 ? 5/1957 27083 XII.h
- Missae Defunctorum, Juxta Usum Ecclesiae Romanae cum Ordine et Canone Extensae Praha 1846 - L 154393 XIV.h
Rulík, Jan Kalendář Hystorycký, obsahugjcý krátké a sumownj poznamenánj wssechněch proměn, přjběhů, wálek, neywyssjch nařjzenj, a.t.d. ... Djl Prwnj, od léta 1780, až do léta 1797 Praha 1797 45/288 49535 B 315 XI.b
Pixa, František Františka Pixy, ... Klíč štěpařský, čili nawedení k štěpowání owocných stromů a popis nejznamenitějších druhů owocních w Čechách Praha 1848 5/1957 49537 B 317 XV.a
- Kazatelské Rzecži O Křestianském Naucženj Mladeřj y dospělim Lidem prospěssne a Kázatelům welmi pohodlné na každau Neděly skrz cely Rok. Wydané W německy řečy we Wratislawě ninj pak w Praze do Cžesstiny uwedéne Praha 1786 132/1959 49544 B 323 XV.a
Nejedlý, Vojtěch Swátečnj Kázánj na celý rok Djl druhý Praha 1807 5/1957 49298 B 351 XV.a
Euphrath aus Troplowitz, Joseph Sulamit und Eusebe. Frohe Empfindungen bei Gelegenheit der Königskrönung des allerdurchlauchtigsten und vielgeliebten Franz des Zweyten. Den 9ten August 1792 ... Praha 1792 P I.58 ? 50605 B 961 XV.a
Paroubek, Václav Vitališ Zrcadlo Cžasného y Wěčného Žiwota který se Křestián do něho wzhlédne spatřj w něm wssechno co wede k Žiwotu Wěčnému Knjžka Zlata, ... Praha 1770 I.5 3141 B 1217 XV.a
- Krátký a snadný Spůsob / Kterak by pobožný Křesťan w Rozgjmánj Přehořkého Umučenj Pána nasseho Gežjsse Krysta každodenně cwjčiti se mohl; totiž Skrz pobožné / a pozorné slyssenj Msse Swaté ... Praha 1728 I.23 3145 B 1221 XV.a
- Malý zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý Pobožné Modlitby křestiansko- katolického Náboženstwj ... Praha 1784 ? I.32 3150 B 1226 XV.a
Seibt, Karel Jindřich Kniha katolická, obsahugjcý w sobě Naučenj a Modlitby. Wydaná v Německém gazyku od Karla Gindřicha Seibta Praha 1780 I.35 3151 B 1227 XV.a
- Knižky dwě Swatého Augustýna. Prwnj slowe: Zrcadlo hřjssného člowěka. A druhá: O Marnosti zdegssjho žiwota. Z Latinského gazyku do Česstiny přeložené, a po wydánj roku 1590. w nowě wydané Praha 1786 I.37 3152 B 1228 XV.a
Fayl Drážkovický, Ant. Em. Práwnj Sekretář, čili nawedenj, gakby se listy trhownj, nágemnj, dlužnj a poslaupnj, pak smlauwy swatebnj, kwitancj a kssafty podlé neywyšssjch zákonů a práw zdělati a sepsati měly Praha 1838 III.504 3928 B 2018 XV.b
Hýbl, Jan Gindy a Nynj, nebo Zbjrka obrazů paměti hodných osob, wěcj a přjběhů z minulosti i přjtomnosti, s připogeným popsánjm i giným rozmanitým vyprawowánjm Praha 1828 III.1038 3959 B 2049 XV.b
Tomsa, František Bohumil Kratochwilnjk pro dospělau mládež; to gest sbjrka rozmanitých powjdek, nowel, powěstj a báchor ze wssech wěků. Swazek třetj Praha 1847 - 50966 B 2050 XV.b
Karmazýn Nesmuta Kacafjrek w kacabaice. Wrchowatá krosna žertů, frassek a kozelců. Oddjl třetj Praha 1848 III.1039 3972 B 2062 XV.b
- Snjh. Zpěwohra we čtweru děgstwj, přeloženjm Josefa K. Chmelenského. Hudba od Aubera Praha 1827 III.512 4062 B 2152 XV.b
Nejedlý, Jan Böhmische Grammatik. Verfasst und herausgegeben von Johann Negedly ... Praha 1804 III.257 4075 B 2165 XV.b
Nejedlý, Jan Practische Böhmische Grammatik für Deutsche Praha 1809 III.258 4076 B 2166 XV.b
Nejedlý, Jan Practische Böhmische Grammatik für Deutsche Praha 1821 III.259 4077 B 2167 XV.b
Nejedlý, Jan Lehrbuch der Böhmischen Sprache für Böhmen Praha 1830 III.68 4078 B 2168 XV.b
Nejedlý, Jan Böhmische Grammatik. Verfasst und herausgegeben von Johann Negedly ... Praktischer Theil Praha 1805 - 51025 B 2315 XV.b
Dobrovský, Josef Deutsch - böhmisches Wörterbuch. Herausgegeben von J. Dobrowsky, Zweyter Band. L - Z Praha 1821 III.134/2 4080 B 2170 XV.b
Dobrovský, Josef Deutsch - böhmisches Wörterbuch. Herausgegeben von J. Dobrowsky, Erster Band. A - K Praha 1802 III.134/1 4081 B 2171 XV.b
- Jaroslaw witiez nad Tatary. Wydán od Waclawa Hanky Praha 1823 III/117 4112 B 2204 XV.b
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. B 1 50967 B 2198 XV.b
Puchmajer, Antonín Jaroslav Krátké poučenj o Hospodářstwj polnjm pro obecný lid, podlé katechetyckého způsobu učenj. Sepsané w němčině od gednoho českého držitele statku. Nynj působenjm c. k. wlastenské hospodářské společnosti w česstinu uwedené od Antonjna Puchmagra Praha 1817 III.390, 1402 4377 B 2518 XXI.f
Nieric, Gustaw; Tomsa, František Bohumil Warug se lákánj zlého! aneb: Kauzelný cikán. Zábawná a poučná bagka pro milau mládež ... zwlásstě wzdělaná od Frantisska Boh. Tomsy Praha 1849 III.490 4379 B 2520 XV.b
- Akta tiech wssech wiecij které sau se mezy Nayjasniegssijm Knijžetem a Pánem Pánem Ferdnynandem Ržimským / Uherským / Cžeským etc / Králem etc A niekterými z Stawuow Panského / Rytijřského / a Miestského / Králowstwij Cžeského, Létha tohoto etc XLVII. zbiehly tuto Wytisstené Praha 1547 L 164, 1125, 1456 26609 Armarium
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Das ist: Aussführlicher Orientalischen Reis- Beschreibungen, Viertes Buch, Worinnen P. Angelicus Maria Myller, ... Vierte Reis, auss Egypten in Syrien / über Laodicea und Antiochia / nacher Alepo / etc. etc. ... Praha 1732 152/1959 26610 V.b
biblia Bohemica Bible Melantrichova (III. vydání ?; fragment) Praha 1560 ? I.374 824 D 8 Přívazek Armarium
Boll, Antonius Institvtiones Philosophiae Activae Conscriptae ab Antonio Boll Praha 1759 IV.322 26862 XV.e
Šúd ze Semanína, Mikuláš Formy a Notule Listůw wsseliyakých gichž gedenkaždý w potřebách swých rozličných platně potřebowati můž. Přitom také gest y Tytulář Stawuow / Duchownijho y Swětského wnowě sebraný Praha 1572 II.463 26865 IV.b
Zatočil z Loewenbrugku, Jan Norbert Leto- A Denno-Pis | To gest: Celého Králowského Starého a Nowého Měst Pražských | Léta 1648. Patnácté Neděl Dnem, Nocy trwagjcýho Obleženj Ssweydského ... Praha 1685 L 468, 391 26606 IV.b
- Königliche Hals- Zierde einer Gott- liebenden Seelen. Das ist: Andächtige Morgen- Abends- Meß- Beicht- und Communion- Gebether; ... Praha 1760 298/1959 26868 XV.d
- Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Evangelien, Auf die Sonn-Gemeine-Ferial- und Fest- Täge des gantzen Jahrs, Sambt dererselben Auslegung/ In gebundener und ungebundener Rede: Wie auch Einem kurtzen Begriff dess Lebens von denen Heiligen derer Gedächtnus begangen wird. ... Erster - fünfter Theil Praha 1733 5/1957 - III.h
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 167/1959 27088 XV.h
- Notitia Sacrae Aulae Romanae Procerum Eminentissimorum Sacrae Romanae Ecclesiae Principum, Cardinalium, Patriarcharum, ... Praha 1772 II.513 26811 XII.e
- Dissertatio Inauguralis Medica Plevritide Quam Sub Gloriosissimis Auspiciis Sacrae Caesareae Regiae Apostolicae Majestatis Augustissimae Romanorum Imperatricis, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Sclavoniae &c. Reginae, Archi-ducis Austriae &c, &c Mariae Theresiae dominae Nostrae Clementissimae Praha 1764 IV.221 26814 V.c
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 - L 154395 XV.h
- Breviarium Romanum. Proprium Sanctorum, Archi-Dioecesis Pragensis. Pars Aestiva Praha 1752 ? I.112 3161 B 1237 XVI.a
- Breviarium Romanum. Proprium Sanctorum, Archi-Dioecesis Pragensis. Pars Autumnalis Praha 1752 ? I.113 3162 B 1238 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, de Deo Uno, & Trino. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus I. Praha 1740 I.128 3165 B 1241 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, Et Primam secundae, De Angelis, Beatitudine, & Actibus humanis. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus II. Praha 1740 I.128 3166 B 1242 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Virtutibus, vitiis, & peccatis, Gratia, Justificatione, & Merito. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus III. Praha 1740 I.128 3167 B 1243 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Secundam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Virtutibus Theologicis Fide, Spe, & Charitate. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus IV. Praha 1740 I.128 3168 B 1244 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Secundam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Jure, & Justitia. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus V. Praha 1740 I.128 3169 B 1245 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, De Verbi Divini Incarnatione. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus VI. Praha 1740 I.128 3170 B 1246 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, De Sacramentis in Genere, & tribus in Specie: Baptismo, Confirmatione, etc Eucharistia. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus VII. Praha 1740 I.128 3171 B 1247 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem, & supplementum Doctoris Angelici Divi Thomae, De Poenitentia, extrema Unctione, Ordine, & Matrimonio. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe ... Tomulus VIII. Praha 1740 I.128 3172 B 1248 XVI.a
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridij Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae Pars Secunda: Omnes prop? selectissimas ... Praha 1716 I.130 3174 B 1250 XV.a
Gogol, Nikolaj Vasiljevič Plášť. Powěst z úřednických sfér Petrohradských. Z ruského M. Gógola přeložil Hawel Borowský Praha 1847 III.1618, N 2115 4383 B 2524 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Patnáctý djl. Poswjcenj w Kocaurkowě. Sirotek a wrah. Tlachač Praha 1831 III.431, G 86 4393 B 2534 XVI.b
Jirsík, Jan Valerian Bohomil. Kniha w kteréžto geden upřjmný nekatolický křesťian wyprawuje, za kterými přjčinami se do lůna swaté cjrkwe katolické nawrátil Praha 1850 III.714, 2266 4395 B 2536 XVI.b
Kotzebue, August von Hrabě Beňowský, anebo: Spiknutj na Kamčatce. Činohra v pěti gednánjch zčesstěná od Wáclawa Rodomila Kraméryusa Praha 1819 III.795 4397 B 2539 XVI.b
Picek, Václav Jaromír Wilém Rožmberk. Činohra ve třech gednánjch. (Poprwé prowozowán na král. staw. diwadle w Praze dne 12. ledna 1840) Praha 1840 III.395 4399 B 2541 XVI.b
- Paustewnjk. Powjdka z dob křižáckých wálek pro dospělegssj mládež podlé německé wzdělaná od Josefa Zimmermanna Praha 1847 III.460, 2062 4405 B 3042 XVI.b
Hnojek, Antonín Vojtěch Nebe a země kljč, čili wšesrozumitelnj začátkowé učenj o nebi a zemi Praha 1843 III.521 4406 B 3043 XVI.b
Rautenkranc, Josef Zpěw plésagjcých Čechůw o slawnosti pokoge 1814 Praha 18.. III.203 4407 B 3044 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Osmý djl. Jaroslaw a Blažena. Třj otcowé nagednau. Ssalomaunůw rozsudek Praha 1823 III.430, 2170 4394 B 2535 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Čtwrtý djl. Bratrowrah. Nebezpečné sausedstwj. Iwan čtwrtý. Klobauk. Masopustnj žert. Brambory Praha 1821 III.4 4409 B 3046 XVI.b
- Listy k Českým kraganům o nyněgssjch přjhodách psanj. Druhého djlku swazeček prwnj Praha 1814 III.224 4412 B 3044 XVI.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek čtwrtý Praha 1846 III.434 4413 B 3050 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek pátý Praha 1847 III.434 4414 B 3051 XVII.b
Sychra, Matěj Josef Weleslawjn. Mrawoučná hospodářská kniha, giž sepsal Matěg J. Sychra Praha 1847 III.774 4416 B 3053 XVI.b
Zschokke, G.; Pospíšil Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke pro českoslowanské čtenárstwo wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.500, 2027 4417 B 3054 XVI.b
Fénelon, François Přjběhowé Telemacha, syna Vlysowa, gež sepsal Frantissek Fenelon, ... z gazyka pak francauzského přeložil Jozef Liboslaw Ziegler. Část druhá Praha 1815 III.455 4421 B 3058 XVI.b
Lambert; Štěpánek, Jan Nepomuk Kat Amsterodámský. Drama we třech gednánjch. Dle francauzského od Lamberta zčesstěna od Jana N. Štěpánka Praha 1841 III.426 4422 B 3059 XVI.b
Hanka, Václav Gesnerowy idylly Praha 1819 III.464 4424 B 3061 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Nápog lásky. Komická zpěvohra we 2 gednánjch, dle Romaniho "L´ Elisire d´ Amore" do hudby Kajetána Donizettiho Praha 1840 III.428 4428 B 3065 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Třináctý plássť. Weselá hra we dwau gednánjch, dle Skribe a Bluma od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.427, 852 4429 B 3066 XVI.b
Rubeš, František Pan ammanuensis na wenku, aneb: Putowánj za nowelau. Nowela Praha 1842 III.225 4430 B 3067 XVI.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Pogednánj o užitečnosti zaopatřowacjho ústawu, spogeného s wjdeňskau spořitelnicj. Wyňato ze spisu: "Mladá hospodyňka" od M. D. Rettigowé Praha 1840 III.482 4439 B 3076 XVI.b
Macháček, Simeon Karel Rodina Šweycarská. Zpěwohra we třech gednánjch dle J. F. Castelli Praha 1824 III.241 4440 B 3077 XVI.b
Vlčkovec, Hanuš Wšezwěd aneb: powodeň pražská roku 1845. Frasska Praha 1845 III.580 4442 B 3079 XVI.b
- Rozmanitosti. Zbjrka wsseho Užitečného a Obweselugjcýho k sslechtěnj srdce, wybraussenj rozumu a obweselenj mysli. Wydáwaná od Jana Hýbla L. Djl třetj Praha 1818 III.474, 459 4451 B 3088 XVI.b
Deinhardstein, Johann Ludwig Wdowec. Weselohra w 1 gednánj. Wzato z "Kwětů 1835" Praha 1835 III.240 4455 B 3092 XVI.b
Puškin, Alexandr Sergejevič Kapitánowa dcera. Z ruského A. Puškina přeložil K. Stefan Praha 1847 III.1645, A 1080 4456 B 3093 XVI.b
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssích časů od J. Gind. Marka. Swazek prwnj Praha 1824 III.442, 344 4460 B 3097 XVI.b
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssích časů od J. Gind. Marka. Swazek druhý Praha 1828 III.442, 345 4458 B 3095 XVI.b
Sabina, Karel Wesničané. Obrázek ze žiwota wenkowského Praha 1847 III.256 4463 B 3100 XVI.b
- Kniha wsseobecných zákonů městských pro wssecky německé dědičné země Mocnářstwj Rakouského. I., II., III. Djl Praha 1812 II.401 27738 XVI.c
- Kniha wsseobecných zákonů městských pro wssecky německé dědičné země Mocnářstwj Rakouského. I., II., III. Djl Praha 1812 II.709 57771 XVI.c
Montesquieu, Charles Louis Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der Gesetze. Erster Band Praha 1785 B 87a, 1504.1. 26485 XVI.c
Montesquieu, Charles Louis Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der Gesetze. Zweyten Bandes Erste Abtheilung Praha 1785 B 87b, 1504.2. 27202 XVI.c
Montesquieu, Charles Louis Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der Gesetze. Dritter Band Praha 1786 B 87c, 1504.3. 27203 XVI.c
Montesquieu, Charles Louis Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der Gesetze. Vierter Band Praha 1787 B 87d, 1504.4. 26262 XVI.c
- Nebeský Prsten Zlatý zasnaubený Křestianské Dussi / Wysazený Drahými Kamjnky / Totiž Rozličnými pěknými Modlitbami a Letaniemi / ... Praha 1696 I.36 3178 B 1254 XVII.a
Dalbert, Joseph Sacramentum Matrimonii Quomodo impediatur, & quomodo ... Pro usu Confessariorum Adaptatum, ... Praha 1734 I.152 3183 B 1260 XVII.a
- Adminiculum Commodius Orandi Breviarium in Sex Partes Divisum Praha 1760 I.186 3188 B 1265 XVII.a
Rogacci, Benedicto Unius Necessarii Pars III. Ubi agitur de Amore Dei, ... Praha 1721 I.141 3189 B 1266 XVII.a
Rogacci, Benedicto Appendix Unius Necessarii ... Praha 1721 I.141 3189 B 1266 Přívazek XVII.a
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridion Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae, In Duas Partes divisum Praha 1716 I.130 3179 B 1255 XV.a
Homéros Homérowa Iliada. Přeloženjm Jana Wlčkowského Praha 1842 III.839 4465 B 3102 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj … Praha 1836 III.539 4466 B 3103 XVII.b
Dlabač, Bohumír Jan Listy Českým kraganům o nyněgssich přjhodách psani. Od C. a od Bohumjra Jana Dlabače, ... překladatele ... Pátý Djlek Praha 1817 III.602 4467 B 3104 XVII.b
Hanka, Václav Načala svjaščenago jazyka Slovjan Bjačeslava Ganky Praha 1846 III.1265 4468 B 3105 XVII.b
- Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, … Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Krolmus, Wáclaw Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili smjr mezi katoljkem a akatoljkem Praha 1844 III.70 4470 B 3107 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Přjtel mládeže, aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a wychowatelů duchownjch i swětských, ... čtwrtletně wydáwá Jozef Liboslaw Ziegler. Sedmého běhu swazek I. Praha 1829 III.73 4473 B 3110 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Kord. Dramatický žert we dwau gednánjch dle Raupacha od J. N. Štěpánka Praha 1844 III.189 4474 B 3111 XVII.b
Trojan, František Břetislav Wina lásky. Powjdka z neynowěgšjch časů Praha 1837 III.529 4475 B 3112 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, jejich žiwota způsobů, ... Wydáwaný od Jana Slaw. Tomíčka Praha 1847 III.434 4481 B 3117 XVII.b
Chocholoušek, Prokop Wšeobecné rukojemstwí. Dějepisná powěst ze začátku XIV. století Praha 1849 III.1381 4482 B 3118 VI.a
Tomsa, František Bohumil Malý hawjř, aneb : S poctiwostj neydál dogdeš. Powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice Praha 1843 III.487 4485 B 3121 XVII.b
- Pjsně k weřegné i domácý pobožnosti s melodyemi, též y modlitby Praha 1789 III.660 4488 B 3124 XVII.b
- Pražsstj Sládcy, anebo: Kubiček dostane za wyučenau. Weselá hra se zpěwy we dwau gednánjch Praha 1819 III.75 4491 B 3127 XVII.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 III.545 4495 B 3131 XXIX.b
Hněwkowský, Šebestián Nowé Básně drobné Praha 1841 III.410 4499 B 3135 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Čtwrté přikázánj Božj, aneb: Nestegnj bratří. Ponaučná powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1845 III.1024 4503 B 3139 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Pýcha předchází pád, aneb: kam wede bohatstwj! Prawdiwý přjběh pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1843 III.485 4508 B 3144 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Fučjk, aneb: Kam wjtr, tam plássť. Weselá hra we třech gednánjch, dle Kocebuowa "Der Wildfang" od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.432 4509 B 3145 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Zapečetěný měšťanosta. Fraška we dwau jednáních dle Raupacha od Jana Nep. Štěpánka Praha 1844 III.429 4511 B 3147 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Belisar. Tragická zpěwohra we třech gednánjch, dle Wlaského Salvatora Kamerána od Jana Nep. Štěpánka Praha 1843 III.429 4512 B 3148 XVII.b
Wolf, P. A. Streyček Hurliwurli, aneb: Weselá hra w 5 gednánjch, dle P. A. Wolfa zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4513 B 3149 XVII.b
Kind, Friedrich Nocleh w Granadě. Zpěwohra we dwau děgstwjch, dle činohry Friedricha Kinda, wzdělaná od Karla swobodného pána u Braunů. K hudbě Konradina Kreutzera zčesstil Jan Nep. Štěpánek Praha 1839 III.429 4514 B 3150 XVII.b
Raymund, Ferd. Marnotratnjk. Romantická kauzedlná bagka se zpěwy we třech gednánjch od Ferd. Raymunda zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka. Hudba od Konradyna Kreucera Praha 1840 III.429 4515 B 3151 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Maljř. Činohra we 3 gednánjch od Skribe, zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4516 B 3152 XVII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek I. Praha 1845 III.417 4517 B 3153 XVII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek II. Praha 1847 III.417 4518 B 3154 XVII.b
Kampelík, František Cyril Čechoslowan, čili národnj gazyk w Čechách, na Morawě, we Slezsku a Slowensku Praha 1842 III.418 4520 B 3156 XVII.b
Amerling, Karel Slavoj Krátký popis hornictví s udáním staročeských, dobrých hornických významů Praha 1850 III.365 4524 B 3160 XVII.b
Šafařík, Pavel Josef Šillerowa Maria Stuartka. Swobodně z Německého přeložil Pawel Jozef Šaffařjk Praha 1831 III.425 4525 B 3161 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmagera. Swazek pátý Praha 1814 662 4528 B 3164 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Kromwell protektor Anglie; aneb: Dobré a zlé swědomj. Ponaučná powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1845 III.1000 4527 B 3163 XVII.b
- Prokop opatrný, aneb: Dobrá rada w potřebě. Znowu wydáno od J. W. F. Šumawského Praha 1841 III.553 4529 B 3165 XVII.b
Macháček, S. K. Wodař. Zpěwohra we třech gednánjch. Z Bouillyho Les deux journées a G. F. Treitschke od S. K. Macháčka Praha 1824 III.243 4530 B 3166 XVII.b
Holbein von Holbeinsberg, Franz Ignaz; Štěpánek, Jan Nepomuk Zrádce. Weselá hra w gednom gednánj, dle F. z Holbeinu zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.244 4531 B 3167 XVII.b
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 III.348 4532 B 3168 XXIV.a
Štulc, Václav Pomněnky na cestách žiwota Praha 1845 II.252 4543 B 3179 XVII.b
- Nachricht von einigen Schul-und Studienanstalten in den österreichischen Erblanden Praha 1792 C 63 26826 XVII.c
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Andermahlig - Vermehrte Edition Speculi Civium oder Burger - Spiegels. Worinnen nicht allein der Königlichen Städt-Instruction im Königreich Böheimb / ... Glor-reich - Regierende Kayserl. und Königl. May: Leopoldus Maximus, ... Praha 1690 II.251 26841 XII.e
Pelcl, František Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Erster Theil, enthält die Jahre 1316 - 1355, ... Praha 1780 II.156 59099 XVII.c
Pelcl, František Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1355 - 1378, ... Praha 1781 II.156 26824 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste Abtheilung Praha 1774 L 321a, 1515.a 26248 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, Zweyte Abtheilung Praha 1774 L 321b, 1515.b 27396 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste und zweyte Abtheilung Praha 1774 II.43 26845 XVII.c
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 Kc/57, 1674 30095 VI.f
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 III.B 109 30098 VI.f
- Parnassus Illustratus. Sive: Nomina et Elucidatio ... Praha 1708 IV.272 26210 XVII.c
Rampegollis, Antonius de Biblj Zlata Stareho a Noweeho Zákona | Nynij w Nowě z Latinského Jazyku w Cžeskú Řzeč přeložena: Každému čtúcýmu | w Starém neb Nowém Zákoně welmi vžytečná. M: D: XLIII. Praha 1543 H 325, 3725 26703 Armarium
- Kurze Anleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Zweyter Theil Praha 1774 II.1426 26990 XVII.d
Sartorius, Augustinus Ordo Ordinum Religiosorum. Virorum, Virginum, Militum, Juxta Ordinem Temporis compendiosâ serie contextus, ... Praha 1715 II.126 26987 XVII.d
Adam z Veleslavína, Daniel; Emmelius, Helfricus Sylva Qvadrilingvis Vocabvlorvm Et Phrasivm Bohemicae, Latinae, Graecae et Germanicae lingvae: In Vsvm Studiosae Ivventvtis Scholasticae, Natvrali Methodo Alphabeti Bohemici in ordinem disposita, & Poëticarum phrasium copiosa supellectili locupletata Ad Calcem Sylvae Adiectvs Est Locvpletissimvs Index Omnivm Vocvm Et Locvtionum Germanicarum, quibus Bohemica, Latina & Graeca Synonymic explicantur: in gratiam eorum, qui ex Germanicis, Latina & Bohemica discere cupiunt, contextus. Haec omnia nunc primum eduntur studio, operá & impensis M. Danielis Adami ? Weleslavina. Anno MDXCIIX Praha 1598 H 240, 1134 26705 XVII.d
Junius, Hadrian Nomenclator qvadrilingvis Boemicolatinograecogermanicvs. Continens omnivm ferme rerum, quae in probatis omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, apellationes. In qvatvor classes distinctvs, qvarvm prima est de Deo, secunda de Natura, tertia de Homine, quarta de Artibus. In usum studiosae Iuuentutis editus, studio, opera et sumptibus M. Danielis Adami ? Weleslavina. In fine additi sunt duo Indices copiosißimi, Bohemicus et Latinus. Anno Domini M. D. XCIIX Praha 1598 H 240, 1134 26705 Přívazek XVII.d
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těľa Lidského, y Audůw geho od Hľawy až do Noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům Howadským | a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým. Z Německého Herbáře Doktora Petra Ondřege Matthyoľa sebraná | a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná Od D. Adama Hubera z Rysenbachu | a M. Danyele Adama z Welesľawjna. Léta Páně: M.D.XCV Praha 1595 H 84/1123 26709 XVII.d
Neumann, Václav František Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des Heil. Johann von Nepomuk, ... Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen, besonders für eifrige Verehrer dieses grossen Heiligen. ... Herausgegeben von Wezel Franz Neumann Praha 1829 - 27730 XX.f
Berchtold, Friedrich Grafen Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 II.469, IV.469.3 L 149098 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Grafen Die Kartofeln. (Solanum tuberosum C. Bauh.) Deren Geschichte, Charakteristik, Nützlichkeit, Schädlichkeit, Kultur, Krankheiten etc., Praha 1842 II.469, IV.469.3 L 149098 Přívazek XXVIII.g
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Erster Band Praha 1792 L 392a, 465.1. 26712 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Zweyter Band Praha 1792 L 392b, 465.2. 26713 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Dritter Band Praha 1794 L 392c, 465.3. 26714 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Vierter Band Praha 1795 L 392d, 465.4. 26715 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Fünfter Band Praha 1797 L 392e, 465.5. 26716 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Sechster Band Praha 1801 L 392f, 465.6. 57587 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Siebenter Band Praha 1803 L 392g, 465.7. 57588 XVII.e
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Erster Band Praha 1802 335a/1958 L 153637 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 335b/1955 L 153640 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 335c/1955 L 153639 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 335d/1958 44314 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 L 388a 26521 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 L 388b 27763 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 L 388c 27765 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 L 388d 27766 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 L 388e 26496 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 II.1243 27706 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 II.2550 L 150783 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Dritter Band Praha 1802 II.558 27764 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob Země České, spolu s wypsánjm důležitch, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých tak i pozdněgssjch sběhly. ... přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 L 387 27767 XVII.f
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 IV.1533 27712 XVII.f
Hanuš, Ingác Jan Rozbor filosofie Tomáše Ze Štítného dle rukopisu "Řečí besedních" Praha 1852 IV.1533 27712 Přívazek XVII.f
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21