Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Lenhart, Václav Eliáš Zkussené naučenj k welmi potřebnému giž za nassich časů osetj lesůw, ku kterémuž gesstě giná welmi užitečná naučenj o powinnostech mysliwce lesůw dle zkussenosti dokonále hledjcýho přidána gsau. ... Praha 1793 VIII.32, G 31 58917 XXXII.e
Sternberg, Kaspar Grafen Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke. Erster Band. Erste Abtheilung Praha 1836 N 115a, 1040.1. 47073 XXXII.e
Sternberg, Kaspar Grafen Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke. Erster Band. Zweite Abtheilung Praha 1837 N 115b, 1040.2. 47071 XXXII.e
Sternberg, Kaspar Grafen Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke. Zweiter Band Praha 1838 N 115c, 1040.3. 47072 XXXII.e
Watterich von Watterichsburg, Friedrich Carl Handwörterbuch der Landeskunde des Königreichs Böhmen Praha 1845 M 187, 1178 44295 XXXII.g
- Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1845 Praha 1845 II.280 59881 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böheim 1790 Praha 1790 II.44 59901 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das Jahr 1791 Praha 1791 II.321 L 151917 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das gemeine Jahr 1797 Praha 1797 II.45 59902 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das gemeine Jahr 1801 Praha 1801 II.321 L 151921 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schaltjahr 1812 Praha 1812 II.321 59903 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das gemeine Jahr 1815 Praha 1815 II.46 59904 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schalt - Jahr 1816 Praha 1816 IV.1463 L 151920 XXXII.h
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schaltjahr 1820 Praha 1820 II.280 59872 XXXII.h
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schalt-Jahr 1824 Praha 1824 II.714 59873 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1825 Praha 1825 II.215 59874 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1838 Praha 1838 II.280 59875 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1840 Praha 1840 II.280 59876 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1841 Praha 1841 II.280 59877 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1842 Praha 1842 II.280 59878 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1843 Praha 1843 II.765 59879 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1843 Praha 1843 IV.601 59880 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1843 Praha 1843 II.212 L 151779 XXXII.h
- Kniha wsseobecných zákonů městských pro wssecky německé dědičné země Mocnářstwj Rakouského. I., II., III. Djl Praha 1812 II.2455 60690 XXXIII.a
Nowak, Franz von Der gerichtliche Beweis. Zum allgemeinen rechtlichen Gebrauche, vorzüglich in Böhmen, Mähren und Galizien, nach theoretisch- praktischen Grundsätzen dargestellt von Franz v. Nowak Praha 1805 II.2457 60692 XXXIII.a
Dickens, Charles Štědrý wečer. Wánoční powídka o strašidlech od C. Dickensa (Boza), zčeštěná od M. Fialky Praha 1846 348 60682 XXXIII.a
Dickens, Charles Zwony. Noworoční powídka o strašidlech. Z anglického Boza (Karla Dickensa) zčeštil M. Fialka Praha 1847 348 60682 Přívazek XXXIII.a
Malý, Jakub Budislav Dennice. Spis zábawný a ponaučný. Djlu prwnjho svazek prwnj - šestý Praha 1840 68 60648 XXIV.c
Sláma, František Josef Obraz minulosti starožitného města Prachatic Praha 1838 II.484 60617 XXXIII.a
Janota, Vojtěch Vlastimil Zpěvník pro českou mládež. Uspořádal Vojtěch Vlastimil Janota. II. Praha 1850 IV.1962 60574 XXXIII.a
Berchtold, Friedrich Graf von; Opitz, Phillip Maximilian Die Rubiaceen Böheims. Mit Einschluss der Färberröthe. (Rubia tinctorum L.) Monographisch bearbeitet in ökonomisch - technischer Hinsicht von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opitz Praha 1838 N 19, 735 L 152982 XXVIII.g
Klicpera, Václav Kliment Hvězda, aneb: Charakterové. Rytířská veselohra v pateru dějství Praha 1849 A 113, 64, A 73 1848 60928 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Popelka Waršawská. Israelitská weselohra w trojím dějstwí Praha 1848 A 109, 45, A 46 1848 60924 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl 1. Dobré jitro! Praha 1848 A 110, 64, A 47 1848 60926 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 A 111, 63, A 48 1849 60925 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Diwotworný klobouk. Fraška w trojím dějstwí Praha 1848 A 106, 44, A 49/1, 1848 60923 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Uhlířka. Činohra w pateru dějstwí Praha 1848 A 107, 48, A 52/1 1848 60919 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Svatoslav, Poslední Svatoplukovec. Smutnohra v jednom dějství Praha 1849 A 107, 48, A 52/1 1848 60919 Přívazek XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 A 107, 48, A 52/1 1848 60919 Přívazek XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl II. Svatoslav, Poslední Svatoplukovec. Smutnohra v jednom dějství Praha 1849 A 108, 61a, A 52b/4 1849 60916 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Rohovín Čtverrohý. Fraška v jednom jednání Praha - B 458c, A 4 49/1 60927 XXXIII.a
Bílý, Václav Gotthard Půwodnj Základowé k Uměnj početnjmu, pro pohodlj wenkowských učitelů sepsanj a 700ty praktyckými přjklady wyswětlenj, od Wáclawa Gottharda Bjlého Praha 1797 49/32 L 154411 XXXIII.a
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowutněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob země České, spolu s wypsánjm důležitých, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly. Sebraná ... w Německém gazyku wyhotowená od Jozefa Ssiffnera. Nynj z řeči Německé w Českau přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 42/81 L 154412 XVII.f
Schmid, Christoph Kwět chmelowý. přjběh ze žiwota chudého wesnického učitele ... Zčesstěný od Jana Hýbla Praha 1840 25/81 L 154417 XXXIII.a
- Kamzikostřelci aneb: Cjsař Maximilian na stráni Martinské. ... Zčesstil P. Fr. Jos. Dobicer Praha 1843 69 L 154418 XXXIII.a
Chocholoušek, Prokop Hajduci. Sceny z Bosny Praha 1847 15/B/81, 636 L 154423 VI.a
- Ruská směs, wýbor powídek, nowel a t. d., z nowější ruské literatury. Swazek prwní Praha 1845 6 B/81, 639 L 154435 XXXIII.a
Weber, Friedrich Dionys Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Tonsetzkunst. Für den Unterricht am Prager Conservatorium der Musik bearbeitet von Friedrich Dionys Weber. Erster Theil Praha 1835 IV.441a L 154366 XXXIII.b
- Kniha Methodnj nebo Nawedenj k dokonalémuwedenj učitelského úřadu pro učitele na trivialnjch a hlawnjch sskolách Praha 1824 48/31 L 154470 XXXIII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Třináctý plásst. Weselá hra we dwau gednánjch, dle Skribe a Bluma od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 9 B/81, 627 L 154471 XVII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 33/81, 509 L 154474 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 21/81, 509a L 154485 XII.b
Lemercier, Luis Jean Népomucéne Poslední dnowé města Pompegj. Přjběh ze žiwota starých Rjmanů, we francauském gazyku sepsaný od Lemerciera. W česstinu uwedl Kl. W. Püner Praha 1847 34/81, 513 L 154486 XXXIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl 1. Dobré jitro! Praha 1848 72 L 154496 XXXIII.a
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek druhý Praha 1843 28/81, 516b L 154499 XVIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek třetj Praha 1843 40/81, 516c L 153747 XVIII.b
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1848 44 L 154515 XXXIII.b
Bossuet, Jacques Bénigne Geschichte von den Veränderungen der Protestantischen Kirchen. Aus dem Französischen übersetzt Praha 1785 II.136 60774 XVII.a
Rubeš, František Powjdky, obrazy ze žiwota, národnj powěsti a báchorky. Prwnj Swazek. Od Frantisska Rubsse Praha 1847 194, 23/81 L 153746 XX.f
Chocholoušek, Prokop Pan Šimon z Wrchotic. Nástin ze začátku sedmnáctého století Praha 1847 170, 37 L 155654 VI.a
- Der häusliche Rathgeber, oder gründlicher und leicht fasslicher Unterricht für Jedermann, aus allen seidenen Stoffen, Tüchern, Sammt und Leinwand alle Flecken zu bringen, ... Praha 1816 71 L 153751 XXXIII.b
- Diwadlo z ochoty. Powjdka z počátku dewatenáctého stoletj Praha 1830 5B/81, 637 L 153752 VII.a
Formánek, Jan C. Jaromjrowa prwnj Knjha ke Čtenj Praha 1842 57 L 153753 XXXIII.b
Bíba, Vincenc D. Theoreticko - praktické Nawedení k Písemnostem. Ku prospěchu školní mládeže sepsal Vincenc D. Bíba Praha 1849 24/81 L 153755 XXXIII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 36/81, 509b L 153756 XII.b
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssjch časů od J. Gind. Marka. Svazek druhý Praha 1828 76 L 152318 XVI.b
Rhesa, Liudvikas J. Litewské Národnj Pjsně. Z půwodnjho gazyka dle sebránj Dra. L. J. Rhesy přeložené a wydané od Fr. Lad. Čelakowského. Připojena Staroruská Powěst: Potok. Michajlo Iwanovič od F. L. Čelakowského Praha 1827 122 L 153351 XXIV.a
- Prawidla českého prawopisu, praktickými přjklady wyswětlená, pro učitele českých sskol, zwlášště pro kandidáty auřadu učitelského Praha 1846 - L 153281 XXIV.a
Petrus, Antonius Officia Propria Sanctorum, Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris Totaque Archi-Episcopalis Per Regnum Bohemiae Archi-Dioecesis Per Anni Circulum Colit, Et Recolit ... Principis Domini Domini Antonii Petri ... Praha 1767 I.102 L 153479 I.b
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těľa Lidského, y Audůw geho od Hľawy až do Noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům Howadským | a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým. Z Německého Herbáře Doktora Petra Ondřege Matthyoľa sebraná | a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná Od D. Adama Hubera z Rysenbachu | a M. Danyele Adama z Welesľawjna. Léta Páně: M.D.XCV Praha 1595 - L 153495 XVII.d
- ABC Buch auf die neueste Artverfasst Praha 1812 IV.687 L 153496 XX.d
- Katechetische Unterweisung für das allgemeine Jubiläum, welches Se. Päbstliche Heiligkeit Leo XII. für das Jahr 1826 auf die gesammte katholische Christenheit auszudehnen geruhet hat Praha 1826 I.808 L 152844 XXXIII.d
- Biblická Hystorye náboženstwj, křesťanské mrawné učenj a poznánj důwodů náboženstwj Praha 1827 481, 13/j 97 L 152845 XXXIII.d
- Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, podlé starého obecného Latinského Textu, od samospasytedlné Řjmské katolické Cýrkwe schwáleného, a až posawád w též Cýrkwi užjwaného; ... Praha 1785 - L 152848 XXXIII.d
- Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby, a neb: Kytka Srdce skrausseného, totiž Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; ... Praha 1784 - L 152911 XXXIII.d
Dytrych, Josef Petr Václav Zákon Pána nasseho Gežjsse Krysta s kratičkým popsánjm přjběhů zgeweného náboženstwj a geho wyznawačů od časů Adamowých až do časů nassich Praha 1803 - L 152935 XXXII.a
Grüner, Joseph Sebastian Beiträge zur Geschichte der königl. Stadt Eger und des Eger'schen Gebiets. Aus Urkunden Praha 1843 349, 102 L 155093 XXXIII.d
Curtius Rufus, Quintus; Seibt, Ignaz Q. Curtii Rufi De Rebus Gestis Alexandri Magni Libri Octo, Qui Supersunt, Ad Optimas Editiones Collati Cum Supplementis I. Freinshemii. Mit deutschen Inhaltsanzeigen, erläuternden Anmerkungen ... von Ignaz Seibt Praha 1826 E 92, 240 L 155094 XXX.b
- Neueste Kunde von dem Königreiche Baiern aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 VI.e
- Neueste Kunde von dem Königreiche Würtemberg aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 Přívazek VI.e
- Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky Praha 1846 - L 155170 II.c
Czeschik, Franz Seraph Katechetisches Handbuch, oder Erklärung der in den k. k. österreichischen Staaten vorgeschriebenen Katechismen. Von Franz Seraph Czeschik Praha 1843 I.294 L 149290 XXXIII.e
Müller, Antonín Welmi užitečná k utěsse Nemocných a Umjragjcých Knjžka, k wsseobecné potřebě wssech na winicy Páně pracugjcých. Wydaná w Německém gazyku od Antonjna Müllera, nynj ... rozmnožená od Chyliána Hronna ... Praha 1807 III.546 L 155256 XXXIII.e
- Synopsis Vitae Virtutum, Ac Miraculorum Sancti Joannis Francisci Regis ? Societate Jesu Praha 1738 II.2339 59286 XXXIII.e
Hauber, Johann Michael Křesťanská katolická Modlitebnj kniha od Mjchala Haubra ... zčesstěna od Jana Hýbla Praha 1845 I.835 L 155257 XXXII.c
- Manuale Ritualis Pragensis. Ad usum Animarum Curatis Praha 1848 I.94 L 155584 XXIX.c
Hanka, Václav Mluwnice čili saustawa českého gazyka. Podle Dobrowskeho. Od Wáclawa Hanky Praha 1822 43 L 155703 XXV.a
Pixa, František Františka Pixy, ... Klíč štěpařský, čili nawedení k štěpowání owocních stromů a popis nejznamenitějších druhů owocních w Čechách Praha 1848 IV.595 L 155979 XV.a
Maximilian Antonín Pět Dawidowých Kamenů Goliásse porážegicý; Neboližto Pět neyobwzlásstněgssých / Neyswětěgssý Passyge Pána a Spasytele nasseho GEžjsse Krysta Tagemstwj: Totiž ... Předstawený: Od P. Maximiliana Antonjna Praha 1723 - L 155704 XV.e
- Česká Dobropjsemnost, aneb: Neysnadněgssj způsob naučiti se dobře česky psáti Praha 1842 693, 30 L 155705 XVIII.b
Kinský, František Josef Kniha k čtení pro sedlské školy v císařských a královských zemích bez otázek k užívání žáků, II. Praha 1780 109/19 1959 L 155930 I.c
Wersak, Joseph Unterricht für den ausübenden böhmischen Landwirth über die Verbesserung der Landwirthschaft Praha 1806 IV.464 L 149007 XVIII.b
Pařízek, Aleš Vincenc Skizze eines rechtschaffenen Schullehrers, Katecheten und Schuldirektors. Ein Beitrag ... Praha 1808 IV.118 L 156002 XVIII.c
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Zweyter Band, die Evangelien des Markus, Lukas und Johannes Praha 1817 I.221 L 155267 XXXIII.g
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Dritter Band, die Apostelgeschichte, und die Briefe Pauli an die Römer, Korinther und Galater Praha 1817 I.221 L 155268 XXXIII.g
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Vierter Band, die Briefe Pauli an die Epheser, Kolosser, ... Praha 1817 I.221 L 155287 XXXIII.g
Cicero, Marcus Tullius Marka Tullia Cicerona Knihy o přátelstwj nadepsané Lélius. Kteréž z Latiny w Česstinu uwedl Řehoř Hrubý z Gelenj, a nynj po třech stech a třech letech z rukopisu wybral a wydal J. W. Zimmerman Praha 1818 H 82, Ed 46/266 44820 XXIII.d
Vergilius Maro, Publius P. Virgilia Marona Zpěwy pastýřské. W české werše uwedl a wyswětlil Karel Winařický Praha 1828 E 331, 485 44833 XXXIV.c
Sallustius Crispus, Gaius C. Crispi Sallustii Bellum Catilinarium cum notis philologicis, historicis, geographicis, atque ad Antiquitates spectantibus In usum scholarum editum ab Ignatio Seib Praha 1822 E 325a/2065, Ed/161 44838 XXXII.c
Aristotelés Die Rhetorik des Aristoteles. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen, einer Inhaltsanzeige und vollständigen Registern vesehen von Wenz. Voigt. Erster Band Praha 1803 F 20, 158 44873 XXXIV.c
Nepos, Cornelius Cornelii Nepotis vitae excellentium Imperatorum ad optimas editiones collatae, cum notis germanicis, adnexaque germanico - latina phraseologia, ex hoe auctore collecta, in usum studiosae juventutis, cura Ignatii Seibt Praha 1821 IV.109 L 153501 XXII.f
Kolczawa, Carolus Progymnasmata In Triplici genere Chriarum Ad usum Candidatorum Rhetoricae conscripta ? Carolo Kolczawa Praha 1708 G 194, 93 46779 XXI.b
Lauxmin, Sigismund Reverendi Patris Sigmundi Lauxmin Societatis Jesu, Praxis Oratoria. Ob Operis Praestantiam Tertium Recusa. Cum Privilegio Caesareo - Regio Praha 1756 G 85, 114 46778 XXVII.a
- Index Bohemicorum Librorum Prohibitorum, et Corrigendorum Ordine Alphabeti Digestus, Reverendissimi, Celsissimi S. R. I. Principis Domini Domini Antonii Petri Dei Gratia, Et Sedis Apostolicae Archi - Episcopi Pragensis Jussu Collectus, Atque Editus Praha 1767 ? H 91/1121 46777 XI.c
Florus, Lucius Julius Lucii Iulii Flori Epitomae Rerum Romanorum. Opus elegantissimum ac utilissimum ... Addidit Franciscus Nicolaus Titze Praha 1819 E 105f, 721.f 45218 XXII.e
Vlček, Adolf Josef Wálka s Tatary. Báseň epická w desíti zpěwech od Adolfa Jos. Wlčka Praha 1850 Ca 62/648 KR 30000 XXX.h
Thomson, Jacob Thomsonowy Počasy. W české werše uwedl František Daucha Praha 1842 - KR 30037 XXX.h
- Geistlicher christkatholischer Kern aller Gebeter, bestehend in schönen Morgen- Abend- Mess- Bericht - und Kommunion- gebetern, samt etwelchen Litaneyen, wie auch fünfzehn Gebetern vom Leiden Christi, für alle Menschen, in allem Altern, in allen Ständen, in allem Anliegen, und zu allen Zeiten sehr nützlich trostreich, und dienlich Praha 1797 - L 158037 VIII.b
- Machzor fír sukot, šabat h´hm, šemimi aceret und simchat torah den minhagim von béhmen, méhren, ungárn und polin noje ins dojtše íberzetct fon Moše Ha-Levi Landau Praha 1836 I.674 L 150049 XXXIII.h
- Seder le-tiša be-av lajla ve-jom ke-minhag ha-mdinot polin, béhmen, méhren, ungárn kolel tfilat ar´vit, kri´at ejcha ve-kinot le-aravit ule-šachrit ve-tfilat šachrit ve-kriat ha-Tora ve-haftarot le-šachrit ule-mincha ve-gam nusaf bo seder atifat cicit ve-hanachat tfilin umizmorim šel jom Praha 1840 I.674 L 150010 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 I.664 L 155362 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 - L 150161 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Fünfter Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek chamiši Praha 1848 I.648 L 150050 XXXIII.h
- Sefer jesod more ve-sod Tora le-hachacham ha-kolel ha-filosof elohi Avraham ben Meir n´ ibn Ezra sfaradi medaber michlukej ha-micvot, u-ma´anin limud he-chachamot ve-hajdi´ot ve-sifrej n´´ch la´amud al divrej Tora še-beal pe, la´alot el chachamot ha-emet lehavin ela ha-micvot ašer ja´ase ha-adam v-hi behem ... Zalman ben Gotlib kochav tov Štern be-kahal Ješurun Rech´nic Praha 1833 - L 150090 XXXIII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer melachim meturgam meet he-chacham mohara´´r Josef Weise n´´j u-mevuar meet he-chcham hamitkadek mohara´´r Wolf Meir more lašon ivri ve-sifrej Tana´´ch ha-normali ašer biprag ve-nilve elav pejruš Raš´i ve-haitaka u-veur kol milot bala´´z. Melachim Praha 1836 I.652 L 155403 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Bamidbar Praha 1833 I.652 L 150785 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sifrej trei asar im pejruš Raš´´i ve-targum aškenazi u-veur meet meturgamim u-mvuarim mefu´arim bišmotam alaj adamot. Ve- hoga mechudaš biškida raba uve´ijun gadol.... Tre assar Praha 1835 I.652 L 155404 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Chameš megilot im pejruš Raš´´i targum aškenazi u-veur hoga biškida raba u-ve´ijun gadol ve.nusaf mavo ha-šcheni al megilat Rut, Ejcha, Kohelet ve-Ester ve-hama´amar al kol megila u-Megila meet he-chacham ha-mitkadek mohara´´r Wolf Meir ... Chamesch megiloth Praha 1833 I.652 L 155405 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham rabi Moše ... n"´ ... ve-al sadej ha-trumot Onkelos. Sefer vajikra. Vajikra Praha 1834 I.652 L 155341 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j, u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Bereschith Praha 1836 I.652 L 155344 XXXIII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Divrej ha-jamim I. meturgam mechudaš u-mevoar meitej Josef Weise venilva elav. Pejruš Raš´´ši ve-haatika u-veur kol milot ... Divre Hajamim I. Praha 1836 I.651 L 155284 XXXIII.h
biblia Hebraica Sefer Jechezkel meturgam mechudaš u-mevuar meitej M. Beneš venilva elav ... Ezechiel Praha 1836 I.651 L 155285 XXXIII.h
biblia Hebraica Sefer Jehošua meturgam meet Moše Ha-Levi Landau u-mevuar meet he-chacham hamitkadek mo´´ h Wolf Meir more lašon ivri be-vejt chanoch ha-normali ašer bi-Prag Praha 1832 I.651 L 150131 XXXIII.h
biblia Hebraica Chameš megilot im pejruš Raš´´i targum aškenazi u-veur hoga biškida raba u-veijun gadol, ve-nosaf mavo ha-šeni al megilat Rut, Ejcha, Kohelet, ve-Ester ve-hama´amar al kol megila u-Megila meet he-chacham hamitkadek mohara´´r Wolf meir ... Chamesh megiloth Praha 1833 I.651 L 149980 XXXIII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j, u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Bereschith Praha 1836 I.651 L 150144 XXXIII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Bamidbar Praha 1832 I.651 L 150139 XXXIII.h
- Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Debarim. Praha 1833 I.651 L 149986 XXXIII.h
- Machzor chelek rišon ke-minhag pihem polin, ungarin, mehrin ... kolel tfilot... Erster theil. Chelek rišon Praha 1797? - L 154591 IX.h
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Viertmahlig - vermehrt - und von denen Fählern gereinigter Auszug der Königlichen Stadt - Recht / im Erb-Königreich Böheimb / ... Praha 1718 II.69 26793 XII.e
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho Praha 1739 354 48879 VI.h
- Der Röm: Kaij: auch zu Hungarn und Böheimb/etc. Königlichen Majestät Ferdinandi Des Anderen/etc. Verneüerte Landes- Ordnung deroselben Erb-Königreichs Böheimb. … Praha - Malá Strana 1714 II.62 866 D 50 VI.h
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho. Praha - Malá Strana - II.105 875 D 59 VI.h
- Der Röm: Kaij: auch zu Hungarn und Böheimb/ etc. Königlichen Majestät Ferdinandi des Andern/ etc. Verneüerte Landes - Ordnung deroselben Erb. Königreichs Böheimb … Praha - Malá Strana 1714 II.3268 985 D 140 VI.h
- Extrack aneb Weytah z universalnjho neb wsseobecnjho Akcýsůw Ržádu/ Wedle kterýho od každé k akcysyrowánj přichýzegjcý wěcý ta podle Kapitol vysazená Taxa, neb Cena/genž od I. dne Měsýce Srpna 1710. Léta/swůj začátek vzala/… Praha - Malá Strana 1710 ? III.632 3648 B 1723 XII.b
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis Praha - Malá Strana 1541 L 233, 1439 27079 Armarium
Táborský, Josef od Sv. Víta Krátké Wypsánj Země Cžeské, aneb Známost wssech Měst, Městců, Hradů, Zámků, a giných pamětnjch Mjst, gak býwalých tak nyněgssých w Cžeském Králowstwj, w Kragině Chebské, a w Hrabstwj Kladském se wynacházegjcých ... Praha - Malá Strana 1778 II.464 26864 XV.e
Sannig, Bernardus Rituale Franciscanum Continens Varias Absolutiones, Benedictiones, Conjurationes, Exorcismos, Ritus, ... Praha - Nové Město 1706 I.413 3346 B 1422 III.b
- Officium Septimanae Sanctae; a Dominica in Ramis, usque ad Sabbatum sanctum inclusiv?. Breviarii et Missalis Romani Seriem. ... Praha - Nové Město 1680 I.178 1534 A 769 XIII.a
- Spůsob Pobožnosti při prwnj padesátileté Památce za Swatého Wyhlássenj Jána z Nepomuku, pro wssechny horliwé Ctitele téhož welikého celému Swětu známého Diwotworce a Mučedlnjka Krystowého … Praha - Nové Město 1779 III.577 3767 B 1841 XIII.b
biblia Bohemica Biblij Cžeska. W starem miestije Prazkem Wytisstiena. Leta Panie. Tisycyho / Pietisteho . XXXVII. (Bible Severýnova, II. vyd.) Praha - Staré Město 1537 I.63 821 D 5 Armarium
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila … o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery Praha - Staré Město 1594 I.740 829 D 13 XII.h
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Rzjmského Senátora, nazwaná Tripartita … přeloženo od Jana Kocýna z Kocynétu Praha - Staré Město 1594 I.740 829 D 13 Přívazek XII.h
Wessely, Fabian Conciones In omnes totius Anni Dominicas. Item Sermones Quadragesimales. Kázanj na Neděle přes celý rok, Gakož y Řeči Postnj ... Tomus Secundus Praha - Staré Město 1725 I.368 832 D 16 VIII.h
Leuchtius, Valentin Vita Sanctorvm To gest: Ziwotowé/ Skutkowé, Vtrpenj a Smrt, Pána Krysta Blahoslawené Panny Marye a neyobzwlásstněgssjch Swatých, ze wssech Pokolenj, Stawůw, Ržádůw, Zemij a časůw na wssecky dni Dwanácti Měsýcůw, přes celý Rok, pěkně spořádanj a rozdělenj Praha - Staré Město 1625 I.445, II.445 1577 C 17 III.c
biblia Bohemica Biblij Cžeská. Cum Gratia et Priuilegio Romanorum Imperatoris, atq; Hungariae et Bohe. etc. Reg. Anno MDLXI. (Bible Melantrichova, 3. vyd.) Praha - Staré Město 1560 I.64 839 D 23 IV.h
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.) Praha - Staré Město 1577 I.442 835 D 19 IV.h
Carion, Johann; Adam z Veleslavína, Daniel Kronyka Swěta O znamenitěgssých wěcech a proměnách / kteréž se kde a kdy hned odpočátku w Swětě / buďto při náboženstwij a Cýrkwi / aneb při Králowstwijch Zemských přicházely zbijhaly. Od Jana Karyona krátce sebraná / a neyprwé w Yazyku Latinském a Německém wydaná: potom w Yazyk Cžeský před lety XLIII. od BurJana z Kornic přeložená / a w Litomyssli wytisstěná. Nynij pak znowu přehlednutá / w Cžesstině pooprawená / a s poznamenánijm některých předněgssých wěcý / až do smrti slawné a swaté paměti Cýsaře Maxmiliána II. dowedená od M. Danyele Adama z Weleslawijna. W Starém Městě Pražském Léta Páně M. D. XXCIIII Praha - Staré Město 1584 II.2105, 1412 25959 IV.c
Worel, Eugenius Trifolium Canonico - Morale Trifarii Generis Causas Scholastica Penna Depictas Exhibens; Sive Tractatus Theologicus Canonico-Moralis, … Praeside P. Eugenio Worel. Solemni Disputationi propositus R. P. Brunone Kempf Praha - Staré Město 1726 I.81 3366 B 1441 IV.f
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/wssecka Swatá Pijsma /obogijho/ Starého y Nowého Zákona. Praha - Staré Město 1570 I.780 849 D 33 IV.g
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma /obogijho/ Starého y Nowého Zákona Praha - Staré Město 1577 I.819 852 D 36 IV.h
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Oder: Aussführliche Reis- Beschreibungen / Worinnen P. Angelicus Maria Myller ... Tomus I. Praha - Staré Město 1729 I.44 3364 B 1407 V.b
Mickl, Quirinus Lucubratio Theologico - Moralis, … Praha - Staré Město 1747 I.42, 421 ? 3383 B 1458 V.b
Balbín, Bohuslav Historia De Ducibus Ac Regibus Bohemiae, In qua praecipua Gesta Ducum, ac Regum … Praha - Staré Město 1735 - 858 D 42 V.h
Hamršmíd, Jan Florián Prodromus Gloriae Pragenae, Continens Urbium Pragenarum Fundationes, … Praha - Staré Město 1723 II.55 862 D 46 V.h
- Der Röm. Kays. auch zu Hungarn und Böheim, etc. Königl. Majestät Ferdinandi des Andern, etc. Verneuerte Landes- Ordnung Deroselben Erb-Königreich Böheim Praha - Staré Město 1753 II.63 867 D 51 VI.h
Serponte & Bregaziis, Franciscus Ferdinandus de In Nahmen der Aller-Glorwürdigst- und Heyligsten Dreyfaltigkeit Vivat Glor Virdigster Kayser/König/Ertz-Herzog Gnädigster Erb- Herr Leopoldvs I. Unter welcher Kays: und Kön: May: Glückselister Regirung dieses Promptuarium … Praha - Staré Město 1678 II.64 868 D 52 VI.h
Geelhausen, Joannes Jacobus Immobile in Motu id est: Dissertatio Juridica de Alienatione Bonorum Immobilium, in Duodena Capita Dispertita Praha - Staré Město 1737 II.121 882 D 65 VI.h
Geelhausen, Joannes Jacobus Immobile in Motu id est: Dissertatio Juridica de Alienatione Bonorum Immobilium, in Duodena Capita Dispertita Praha - Staré Město 1737 II.153 887 D 69 VI.h
Bellarmin, Robertus Catechismus, seu: Explicatio Doctrinae Christianae Praha - Staré Město 1747 I.174 451 A 435 VIII.a
Štajer, Matěj Postylla Katolická Na Dwě Cžástky rozdělená Nedělnj a Swátečnj, aneb Weykladowé na Ewangelia/ Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege … Přes celý Rok čjtagj/ … Praha - Staré Město 1731 I.540 3420 B 1495 VII.b
Miller, Joannes Historia Mariascheinensis, Das ist: Ausführlicher Bericht Von dem uralten und Wunderthätigen Vesper- Bild Der Schmertzhafften Mutter Gottes Maria, … Praha - Staré Město 1710 I.551 3426 B 1501 VII.b
Adam z Veleslavína, Daniel Kalendař Hystorycký. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae | o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, weselých y smutných, obecných y osobnjch | yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhlých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw | kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto | kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno | a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno | pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC Praha - Staré Město 1590 III.315 988 D 143 VII.h
Bellarmin, Robertus Catechismus, seu: Explicatio Doctrinae Christianae Praha - Staré Město 1747 I.174 454 A 438 VIII.a
Schmalfus, Cosmas Historia Religionis, et Ecclesiae Christianae Justis Limitibus Circumschipta, … Tomus I. Praha - Staré Město 1792 II.170 57951 III.f
Schmalfus, Cosmas Historia Religionis, et Ecclesiae Christianae. Periodus III. Tomus IV. Praha - Staré Město 1793 II.170 26866 III.f
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola nynj zase přehlédnutý, a mnohými pěknými nowými Figůrami též y vžitečnými Lékařstwjmi s obzwlásstnj pilnostj rozhogněný a sprawený: Skrze Joachyma Kameraria, w slawném Ržjssském Městě Normberce Lékaře a Doktora: Z Německého pak gazyku w Cžeský přeložený Od Adama Hubera z Rysnbachu, D. Danyele Adama z Weleslawjna. ... Praha - Staré Město 1596 III.316 989 D 144 VIII.h
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola nynj zase přehlédnutý, a mnohými pěknými nowými Figůrami též y vžitečnými Lékařstwjmi s obzwlásstnj pilnostj rozhogněný a sprawený: Skrze Joachyma Kameraria, w slawném Ržjssském Městě Normberce Lékaře a Doktora: Z Německého pak gazyku w Cžeský přeložený Od Adama Hubera z Rysnbachu, D. Danyele Adama z Weleslawjna. ... Praha - Staré Město 1596 III.990 991 D 146 VIII.h
- Práwa Městská Králowstwj Cžeského Praha - Staré Město 1755 - 12332 C 1846 VIII.h
Wessely, Fabian Conciones Selectae In totius Anni Festa et In Speciales, atq; Extraordinarias Solemnitates Panegyrici. Kazanj Na Swátky přes celý Rok/ Gakož y Chwalo-Řečj Na některé obzwlásstnj, a Neobyčegné Slawnosti Praha - Staré Město 1730 131/63 11844 C 1759 VIII.h
- Wýborné Duchownj Cwjčenj W prawém Křesťtanském Obcowánj, dle Nawrženj Missionis Praha - Staré Město 1775 I.521 494 A 478 IX.a
- Wýborné Ducownj Cwičenj w prawém Křesťanském Obcowánj dlé Nawrženj Missionis. Neboližto Duchownjho Wyslánj. … Praha - Staré Město 1806 I.601 503 A 487 IX.a
Hess, Ernst Ferdinand Specvlvm Ivdaeorvm, To gest: Zrcadlo Židowské / w kterémž se netoliko ti bezbožnj ruhači a potupnjcy slowa Božjo Židé spatřiti a nagiti mohau / že Gežjss Krystus Božj a Panny Marye Syn, gest prawý potlačitel Hada starého Praha - Staré Město 1604 I.703 518 A 499 Přívazek IX.a
Kirsch, Leopold Tractatus Theologicus de Gratia Actuali & Justificante, nec non Supernaturali Operum Bonorum Promerito, In Usum Scholae … Praha - Staré Město 1766 I.125 3457 B 1532 IX.b
biblia Bohemica Biblj Cžeská/ to gest Swaté Pjsmo/ Podlé Starožitného a obecného Latinského/ od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržimské potwrzeného a užjwaného Přeloženj/ … Praha - Staré Město 1715 - 12811 D 553 IV.g
- Der Böhmischen Kayser: auch zu Hungarn und Böheimb/ A. Königl.: Mayestät Josephi Des Ersten. … Neue Peinliche Hals-Gerichts - Ordnung/ … Praha - Staré Město 1708 II.350 26820 IX.h
Kořínek, Jan Staré paměti Kutno-Horské. Pod Figurau dwacýti Drahých Rudných kamenů … Praha - Staré Město 1675 II.2 545 A 528 X.a
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin Kronyky dwě o založenj Země České a prwnjch obywateljch gegich … Gedna: Eneásse Sylwia Senenského, … Druhá: Martina Kuthena z Krynšperka … Praha - Staré Město 1817 - 26077 X.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin Kronyky dwě o založenj Země České a prwnjch obywateljch gegich … Gedna: Eneásse Sylwia Senenského, … Druhá: Martina Kuthena z Krynšperka … Praha - Staré Město 1817 34d/1957 26078 X.c
Kristián z Koldína, Pavel Práwa Městská Králowstwj Českého Praha - Staré Město 1579 L 266, 2327 27040 III.g
Adam z Veleslavína, Daniel Kalendař Hystorycký. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae | o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, weselých y smutných, obecných y osobnjch | yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhlých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw | kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto | kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno | a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno | pracý a nákl'adem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC Praha - Staré Město 1590 L 430, 1088 27057 X.h
- Kancyonál Cžeský/ Do tisýc Pjsnj … Praha - Staré Město 1712 I.676 3485 B 1560 XI.b
Bossuet, Jacques Bénigne Episcopi Meldensis de Successione Religionis Discursus Opera et Studio Petri Montmedy … Praha - Staré Město 1766 ? I.148 3486 B 1561 XI.b
Beckovský, Jan František Poselkyně Starých Příběhůw Cžeských/ Aneb Kronyka Cžeská/ Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Příchozu … Cžecha y Lecha … Až do … Ferdynanda Prwnjho … Djl Prwnj Praha - Staré Město 1700 L 169a, 1129 27056 XII.h
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pius II. Pope Aeneae Sylvii, Senensis S. R.E. Cardinalis Tituli S. Sabinae, postea Pii Secundi Pontificis Maximi de Bohemorum, et ex his Imperatorum Romanorum aliquot Origine ac Gestis Historia … Praha - Staré Město - II.154 27307 XII.f
Balbín, Bohuslav Miscellaneorum Historicorum Regni Bohemiae Decas II. Liber I. Qvi est Proemialis ad Stemmatographiam Bohemiae, … Praha - Staré Město 1687 II.5 D 43 XII.g
- Práwa a Zřízenj zemská Králowstwj Cžeského Praha - Staré Město 1564 L 327, 1130 27055 XII.g
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná Tripartita … přeloženo od Jana Kocýna z Kocynétu Praha - Staré Město 1594 Kc/56,1709 27059 XII.h
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila … o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery Praha - Staré Město 1594 Kc/56,1709 27059 Přívazek XII.h
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta na weliký Pátek podle Sepsánj Swatého Jana Praha - Staré Město 1692 - 27062 XII.g
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta /podle Sepsánj S. Matausse/ genž se zpjwá w Neděli Kwětnau Praha - Staré Město 1690 - 27061 XII.g
biblia Bohemica Biblij Cžeská | to gest | wssecká Swatá Pijsma | obogijho | Starého y Nowého Zákona. Wytisstěna w Starém Městě Pražském | pracý a Nákladem Giřijka Melantrycha z Awentýnu. Létha | MDLXX. Cum Gratija et Priuilegio S. R. Imperatoris | ad Annos Duodecim (Bible Melantrichova. IV. vydání; torso) Praha - Staré Město 1570 26/60 27076 IV.h
Bossuet, Jacques Bénigne Jacobi Benigni Bossuet Episcopi Meldensis De Successione Religionis Discursus. Opera Et Studio Petri Montmedy Latinitate Donatus, Nunc Denuo In Lucem Emissus Praha - Staré Město 1766 I.148 3180 B 1257 XVII.a
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.; torso) Praha - Staré Město 1577 I.369 837 D 21 IV.h
Adrichomius, Christianus Wypsánj Města Geruzaléma, y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta | na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně M. D. XCII. Praha -Staré Město 1592 - L 158010 X.h
Iosephus Flavius Hystoria Židowská. Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knjze wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich | o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském(!) | o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžtwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany | o zkáze města y chrámu Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdy prwé w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu Praha -Staré Město 1592 - L 158010 Přívazek X.h
Kristián z Koldína, Pavel Práwa Městská Králowstwj Českého Praha ? 1579 II.386 1618 C 53 III.g
- Hystorye Klattowská/ W Sedm djlu rozdělená. … wydaná od Jana Floriána Hammerschmida … Praha ? 1699 II.1798 25966 V.c
- Spasytedlné Umjragicýho, a se k Sstiastné Wěčnosti Přihotowugicýho Wzywánj, … Praha ? 1779 I.477 3412 B 1487 VI.b
- Práwa a Zříjzenj zemská Králowstwj cžeského Praha ? 1594 II.354 908 D 77 VI.h
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj: O teple. Swazeček 9. Praha ? 1845 III.404 L 150335 VIII.f
- Christliche Sitten-Lehre Praha ? 1711 ? I.55 3455 B 1530 IX.b
- Křestianský Catechysmus Praha ? 1722 ? III.88 3497 B 1572 XI.b
- Wlastimil. Djlu 4ho swazek 2hý Praha ? 1840? III.424 3583 B 1659 XII.b
- Tito Artykulowé na Sněmu Obecném, Generálnjm / kterýž držán byl na Hradě Pražském / Létha Páně Tisýcýho, Ssestistého Patnáctého / ... Praha ? 1615 L 167, 112 4. 26783 XX.d
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Matthioliho - Hájkův herbář Praha ? 1562 ? IV.276 60622 XXVIII.h
Montesquieu, Charles Louis Chrám Gnídský. Překlad Antonín Jaroslav Puchmajer Praha ? - - L 157871 XVI.c
- Warhany u swatého Pawla, aneb: ustaw pro slepé. Zčesstil J. P. Dewitský Praha, Hradec Králové 1841 III.538 248 A 241 VI.a
Dušek, Vendelín Poučugjcj powjdky Praha, Hradec Králové 1829 III.477 254 A 247 VI.a
Schoppe, Amalie; Tomsa, František Bohumil Wystěhowancí do Brasílíe, aneb chatrč u Gigitonhonhy … Dle Amalie Schoppe, rozené Weise od Fr. Boh. Tomsy Praha, Hradec Králové 1830 III.491 256 A 249 XIII.b
Marie Antonie Myrrhowý wěneček aneb: Utrpenjm přicházj se k blaženosti Praha, Hradec Králové 1828 III.522 262 A 255 VI.a
Langer, Jaroslav Selanky Praha, Hradec Králové 1830 III.533 264 A 267 VI.a
Šolc, Jan Modlitby pro katolické Křesťany. Wzdělal dle M. Haubra Jan Šolc Praha, Hradec Králové 1831 I.492 488 A 472 IX.a
Zimmermann, Johann Nepomuk Žiwotopis swatého Jana Nepomuckého, … s připogenjm služeb Božjch a modliteb wůbec … Praha, Hradec Králové 1829 I.691 515 A 496 IX.a
Pospíšil, Jan Host. Usslechtilá Pawlinka, aneb Prawá ctnost wssude sstěstj dogde Praha, Hradec Králové 1834 III.502 657 A 614 XII.a
Franta, W.; Tomíček Slavomír Čech. Zábawnj a poučugjcj spis. Wydán od W. Franty a S. Tomjčka Praha, Hradec Králové 1832 III.433, 980 3585 B 1661 XII.b
- Čechoslaw. Wsseobecný Zábawnjk Praha, Hradec Králové 1831 III.549 4064 B 2154 XV.b
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od J. W. Kamarýta. Djl prwnj Praha, Hradec Králové 1831 III.527 4435 B 3072 XVI.b
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od J. W. Kamarýta. Djl druhý Praha, Hradec Králové 1832 III.527 4436 B 3073 XVI.b
Filípek, V. Psanj z Islandu. Wogenské nehody pokogného. Kratochwilné čtenj Praha, Hradec Králové 1841 III.471, 445b 4453 B 3090 XVI.b
Svoboda, František Jan Prwnj sto mrawných powjdek k prospěchu mládeže wlastenské Praha, Hradec Králové 1831 III.471, 445b 4453 B 3090 Přívazek XVI.b
Dundr, Josef Alexander Pastýřská domácj kniha, čii Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti a gak ho řádně chowati Praha, Hradec Králové 1843 III.475 4621 B 3257 XVIII.b
Vacek, František Alois Mjstopis a Hystorye Městyse Gabloného nad Orličkau w Chrudimském kragi na panstwj Landsskronském Praha, Hradec Králové 1831 II.507 27690 XX.f
- Poznamenánj weškerých kněh, genž wyšly tiskem Jana Host. Posspjssila, ... Praha, Hradec Králové 1843 III.581 27700 XX.f
Sýkora, Jan Nepomuk Wýtah z německé mluwnice. Aneb: Nápomocná knjžka pro českau mládež, ... Praha, Hradec Králové 1833 IV.532 27709 XX.f
Veverka, František Budislav Powjdačky pro ukrácenj chwjle. Od Frantisska Bud. Wewerky Praha, Hradec Králové 1829 III.531 30467 XVIII.b
Burian, Thomas Ausführliches, theoretisch - practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. ... bearbeitet von Thomas Burian Praha, Hradec Králové 1839 Ch 10a/2315 43016 XXV.b
Grolmus, Václav Swětlo Žiwota. Kniha modlicj pro katolické křesťany od Wáclawa Grolmusa Praha, Hradec Králové 1830 I.766 L 150429 XXIX.a
Tomsa, František Bohumil Weselá Přástewnice, aneb rozmanité wyprawowánj, čili pohádky dle Grimmowých báchorek Praha, Hradec Králové 1832 61/69 L 154573 XVII.b
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od Jos. Wlast. Kamarýta. Djl prwnj a druhý Praha, Hradec Králowé 1831 IV.1031 57912 XVI.c
- Gadro Naučenj Křestianského Aneb Neomýlný Wejklad Wjry Praha, Králův Dvůr 1739 109/63 11797 B 3532 II.c
Adlerjung, Johann Ludewig Theoretischpraktischer Brieffsteller Praha, Leipzig 1790 IV.657 4835 B 3482 I.c
Lamboy, Johann Rechenkunst in ihrem ursprünglichen Lichte Praha, Leipzig 1780 IV.408 12006 B 3692 II.c
Kottnauer, Joseph Lustig- Lebendig; oder: Lächerliche Begebenheiten zum … Praha, Leipzig 1797 - L 149084 XXIX.b
- Lexikon aller in den österreichischen Staaten wirklich bestehenden Landesfürstlichen Verordnungen und Gesetze im geistlichen Fache Praha, Leipzig 1790 II.872 26870 XV.e
- Lexikon aller in den österreichischen Staaten wirklich bestehenden Landesfürstlichen Verordnungen und Gesetze im geistlichen Fache Praha, Leipzig 1790 II.373 26871 XV.e
Reuss, Franz Ambrosius Anleitung zum Gebrauche des Egerbrunnens, oder Franzensbades Praha, Leipzig 1794 II.454 26925 XXVII.h
Adlerjung, Johann Ludwig Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern ... Praha, Leipzig 1792 IV.89 4736 B 3379 XX.b
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Erster Theil, enthält die Jahre 1361 - 1395 Praha, Leipzig 1788 II.743 58009 XVII.c
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1395 - 1419 Praha, Leipzig 1790 II.743 57817 XVII.c
- Der nach der neuesten und besten Art eingerichtete Briefsteller für jeden Stand, Alter und Geschlecht, ... Nebst einem kleinen französisch- und deutschen Titularbuche Praha, Leipzig, České Budějovice 1790 K 177 26204 XV.d
Weinolt, Franz Denkwürdigkeiten aus dem Leben Alois Klar's, Doctor der Philosophie, ... Praha, Litoměřice 1835 II.757 L 156080 XXXII.b
Dietrich, Ewald Victor Christian Das Elbethal, oder: Panorama der Elbe und ihrer Ufer … Praha, Litoměřice, Teplice 1846 II.1061 27739 VIII.f
Bauer, Joseph Franz Jesus ist das Muster der christlichen Vollkommenheit. Gebete und Betrachtungen … Praha, Litoměřice, Teplice 1840 I.707 520 A 501 IX.a
Reuss, August Emanuel von Die Umgebungen von Teplitz und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. … (Geognostische Skizzen aus Böhmen) I. Theil Praha, Litoměřice, Teplice 1840 N 97a, 1011.1. 43242 XXXII.d
Dietrich, Ewald Victor Christian Des Schicksals Zorn un Versöhnung, oder: Die Burgen des Schloss- und Geyersberges bei Teplitz und des Risenberges bei Ossegg, ihre Ritter, Frauen und Mannen. ... Praha, Litoměřice, Teplice 1843 IV.483 27667 VIII.f
Zimmermann, Johann Nepomuk Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, Kirchen und Kapellen in der königl. Hauptstadt Prag. Aus der Handschrift des weil. Kreuzherrnordens-Priesters k. k. Büchercensors ... Johann Nepomuk Zimmermann neu herausgegeben durch Dr. Lesig-Glückselig Praha, Litoměřice, Teplice 1837 Ed 65/1667 46885 XXXII.d
Glückselig, August Anton Biographie des Abbé J. Dobrowsky, ... nebst Dobrowsky's Porträt und Grabmal, dem facsimile seiner Handschrift und Sigille; durch Dr. Legis - Glückselig Praha, Litoměřice, Teplice 1837 H 131/603 44644 XXVII.c
Klaus, Raimund Heimathbilder. Eine Sammlung von Sagen und Erzählungen aus dem Kamnitzthale Praha, Litoměřice, Teplice 1839 II.227 L 149550 XXVIII.d
Dietrich, Ewald Victor Christian Treue und Vergeltung, oder: Die Riesenburg und das Kloster am Schlossberge bie Teplitz. Scenen aus den Kriegen Ottokars, Königs von Böhmen, ... Praha, Litoměřice, Teplice 1843 IV.486 57307 VIII.f
Zimmermann, Johann Nepomuk Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, Kirchen und Kapellen in der königl. Hauptstadt Prag. Aus der Handschrift des weil. Kreuzherrnordens-Priesters k. k. Büchercensors ... Johann Nepomuk Zimmermann neu herausgegeben durch Dr. Lesig-Glückselig Praha, Litoměřice, Teplice 1837 II.3225 57108 XXXII.d
- Přjručka učitele lidu. Druhá částka Praha, Olomouc 1787 III.750 3786 B 1877 XIII.b
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek Praha, Staré Město 1769 I.11 1 A 1 I.a
- Kaiserlich - königliche Stempelverordnung vom 5ten Juni 1784. … Praha, Wien 1784 ? II.318 26094 X.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Siebenter Theil. Saatzer Kreis Praha, Wien 1787 II.499 26105 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Achter Theil. Berauner Kreis Praha, Wien 1788 II.499 46769 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Neunter Theil. Pilsner Kreis Praha, Wien 1788 II.19 27289 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zehnter Theil. Kauržimer Kreis Praha, Wien 1788 II.499 26106 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierzehter Theil. Taborer Kreis Praha, Wien 1790 II.499 57809 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechzehnter und letzter Theil. Bidschower Kreis Praha, Wien 1790 II.499 26107 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dritter Theil. Prachiner Kreis Praha, Wien 1790 II.1150 27288 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Königgrätzer Kreis Praha, Wien 1790 II.861 26974 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierter Theil. Bunzlauer Kreis Praha, Wien 1790 M 156.4 26426 XI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dritter Theil. Prachiner Kreis Praha, Wien 1790 1507.3, M 156.3. 26566 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierter Theil. Bunzlauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.4, M 156.4. 26567 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfter Theil. Leitmeritzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.5, M 156.5. 26568 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechster Theil. Cžaslauer Kreis Praha, Wien 1787 1507.6, M 156.6. 26569 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Siebenter Theil. Saatzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.7, M 156.7. 26570 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs böhmen, … Achter Theil. Berauner Kreis Praha, Wien 1788 1507.8, M 156.8. 46801 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Neunter Theil. Pilsner Kreis Praha, Wien 1790 1507.9, M 156.9. 26571 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zehnter Theil. Kauržimer Kreis Praha, Wien 1788 1507.10, M 156.10. 46802 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Eilfter Theil. Chrudimer Kreis Praha, Wien 1790 1507.11, M 156.11. 26572 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zwölfter Theil. Klattauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.12, M 156.12. 26573 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dreyzehnter Theil. Budweiser Kreis Praha, Wien 1797 1507.13, M 156.13. 26574 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierzehnter Theil. Taborer Kreis Praha, Wien 1790 1507.14, M 156.14. 46803 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Königgrätzer Kreis Praha, Wien 1790 1507.15, M 156.15. 26575 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechzehnter Theil. Bidschower Kreis Praha, Wien 1790 1507.16, M 156.16. 26576 XIII.d
- Der Menschenspiegel, oder praktisches Handlung, ...Erster Theil Praha, wien 1792 B 83 26489 XXI.c
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierter Theil. Bunzlauer Kreis Praha, Wien 1790 II.499 L 150007 XI.c
- Oesterreichischer Theater Almanach für das Theaterjahr 1839,1ter Jahrgang Praha, Wien 1839 IV.515 L 149900 XXIX.b
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Könniggrazer Kreis Praha, Wien 1790 II.19 27215 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfter Theil. Leutmeritzer Kreis Praha, Wien 1787 II.20 27216 XIII.d
Petrus, Antonius Officia Propria Sanctorum Praha 1767 I.180 3314 B 1391 I.b
Rödlinger, J. M.; Pohořelý, Josef Mírumil Rodina Bohowěrných z Dolan. Aneb obraz křesťanského obcowánj w přediwných přjpadnostech a strastech žiwota Praha 1837 III.1739 30468 V.f
Josephus Flavius Flawia Jozeffa. O Wálce Zidowské Knijhy Sedmery K nijmžto napřed Žiwot Joseffuo Od něho samého sepsaney gest přidán. Proti Apionowi Knijhy dwoge. O Mučedlnictwj Machabeyských Knijhy gedny Nynij teprw wsseckny w Cžeskau řeč z Latijnské přeloženy od Pawla Aquilina Hradeckého Prostějov 1553 - L 158004 X.h
- Rozličné Duchownj A welmi Nábožné Modlitby … Příbram 1747 I.571 3428 B 1503 VIII.b
Rulík, Jan Der heilige Berg, oder historische Beschreibung des Heiligen Berges ob der Stadt Pržibram im Königreiche Böhmen, mit beigefügten Gebeten Příbram 1832 II.865 27745 XXI.f
Rulík, Jan Swatá Hora, nebo hystorycké wypsánj Hory Swaté nad Přjbramj w slawném králowstwj českém, ... sepsané od Jana Ruljka Příbram 1832 I.579 34820 XXI.f
Richter, Johann Andreas Lebrecht Handbuch der populären Astronomie für die gebildeten Stände, … Erster Theil Quedlinburg, Leipzig 1839 P 58a, 671.1. 42822/I. X.g
Richter, Johann Andreas Lebrecht Handbuch der populären Astronomie für die gebildeten Stände, … Zweiter Theil Quedlinburg, Leipzig 1839 P 58b, 671.2. 42816 X.g
Hartmann, J. Was hat die Welt zu fürchten von dem Kometen des Jahres 1834? Oder über die sechste Erscheinung des Halleyschen Kometen … Quedlinburg, Leipzig 1830 P 23, 1532 42704 XI.g
Simon, C. F. W. Der industriöse Geschäftsmann. Oder 375 Anweisungen zur fabrikation vieler Handels - Artikel, ... Quedlinburg, Leipzig 1845 IV.203 26254 XVIII.c
Meineke, Johann Heinrich Friedrich Handwörterbuch der Metrik in besonderer Beziehung auf das Eigethümliche derselben in der deutschen Sprache Quedlinburg, Leipzig 1825 K 117, 439 42962 XXV.a
Nicholson, Robert Anweisung zur Kenntniss, Prüfung, Anwendung und Verfertigung aller Arten Thermometer, Barometer, Hygrometer, Pyrometer, Axäometer, Hydrometer ...Eine nützliche Schrift für jeden Physiker, Chemiker, ... Quedlinburg, Leipzig 1833 IV.194 L 149810 XXVIII.d
Wiedemann, Wilhelm Julius Sammlung, Erklärung und Rechtschreibung von 6000 fremden Wörten, welche in der Umgangssprache, in Zeitungen und Büchern oft vorkommen. ... angefertigt von Wilhelm Julius Wiedemann Quedlinburg, Leipzig 1848 IV.1503 L 149162 XXIX.b
Meineke, Johann Heinrich Friedrich Leichtfassliche Entwickelung der wahren Rhythmen in den griechischen Versarten des Horaz, sowohl im Originale, als in ihren deutschen Nachbildungen Quedlinburg, Leipzig 1824 IV.565 L 155117 XXV.a
Kornmann, Rupert Die Sibylle der Zeit aus der Vorzeit. … Theil I. Regensburg 1814 IV.405 26399 IV.c
Schäffer, Johann Gottlieb Die Electrische Medicin oder die Kraft und Wirtung der Electricität in dem menschlichen Körper … Regensburg 1766 IV.2131 26847 VIII.f
Hübner, Johann Johann Hübners Neu-vermehrtes und verbessertes Reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, … Regensburg 1742 5/1957 26595 XXI.d
Schreger, Odilonus Studiosus Jovialis, Seu Auxilia Ad Jocos?, & honest? discurrendum, ... Regensburg 1757 A 71 26766 I.c
- Vetus Testamentum Editionis Vulgatae. Tomus IV. Qui Continet Quatuor Majores, et Duodecim Minores Prophetas; et Duos Libros Machabaeorum Regensburg 1906 IV.495 26211 XXI.b
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21