Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Stránsky, Antonín Manuale Precum in Pium Usum Studiosae Juventutis Catholicae Hradec Králové 1826 I.813 26173 IX.a
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj … Swazek druhý Hradec Králové 1826 II.475 27333 XII.f
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj … Swazek třetj Hradec Králové 1827 II.475 27334 XII.f
Král, Josef Mirovít Wypsánu žiwota swatých dwau bratřj, Biskupů a Aposstolů Crhy a Strachoty Hradec Králové 1825 II.732 27338 XII.f
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hognou zásobau rozmanitých přjkladů Hradec Králové 1842 IV.420 27341 XII.f
Rettigová, Magdalena Dobromila Koš. Masopustnj žert Hradec Králové 1846 III.1500 3821 B 1912 XIII.b
Komenský, Jan Ámos Labyrint Swěta a Rág Srdce Hradec Králové 1848 112/46 1959 49465 B 256 XX.c
- Hodina wečernj. Činohra w gednom gednánj. Přeloženjm Frantisska Bohumila Tomsy Hradec Králové 1823 III.492 4380 B 2521 XV.b
- Tony. Truchlohra we třech gednánjch. Přeloženjm Frantisska Bohumila Tomsy Hradec Králové 1823 III.492 4381 B 2522 XV.b
Chmela, Josef Seznam slow a průpowědj českých we slownjku latinsko - česko - německém Hradec Králové 1834 Hc 18/2271 45714 XV.g
Chmela, Josef Lateinisch - Böhmisch - Deutsches Wörterbuch nach J. J. G. Schellers Etymologischer Grundlage Hradec Králové 1830 Hc 9 45524 XV.g
Božan, Jan Josef Slawjček Rágský Na Stromě Žiwota / Sláwu Tworcy Swému Prospěwugjcý/ To gest: Kancyonál / A nebo: Knjha Pjsebnj ...po rozličně sebraná a spořádaná Od Dwogi Cti hodného Kněze Jana Jozefa Božana Faráře Chraustowského Hradec Králové 1710 58/1957 27087 XV.h
Klicpera, Václav Kliment Dwogčata. Dramatická báseň w ssesteru gednánj Hradec Králové 1825 III.511, 1500 4396 B 2537 XVI.b
Pontanus, Jan Jovian Knihy o statečnosti wálečné neb rekowské, též domácý neb křesťanské. Kteréž po třech stech a sedmi letech z rukopisů wybral a wydal J. W. Zimmermann Hradec Králové 1819 III.461, 152 4398 B 2540 XVI.b
Tomsa, František Bohumil Garé fialky, aneb Přjběhowé a powjdky z dáwných y nyněgssjch wěků Hradec Králové 1823 III.486, 604 4402 B 2544 XVI.b
Ziegler, Josef Liboslav Kázanj, gež na swátek swatého Wáclawa, 28. zářj 1823. w Chotusycých nad Brslenkau, na panstwj ... Jozefa Matěge z Thunu, ... držel Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.53 4408 B 3045 XVI.b
Chmela, Josef Proroci. Wzato z biblických přjběhů Hradec Králové 1824 III.223 4410 B 3047 XVI.b
Sychra, Matěj Josef Mrawné a krátké Propowjdky a Podobenstwj Hradec Králové 1824 III.498 4415 B 3052 XVI.b
Rettig, Jan Nesskodj Přátel zkausseti, Půwodnj Činohra we dwau gednánjch Hradec Králové 1822 III.482, 787 4438 B 3075 XVI.b
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.230 4462 B 3099 XVI.b
Klicpera, Václav Kliment Lhář a jeho rod. Weselohra w pěti gednánjch Hradec Králové 1820 III.508 4469 B 3106 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Milozor, aneb rozličné spisy poučugjcýho a obweselugjcýho obsahu ... Hradec Králové 1824 III.454 4472 B 3109 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler. Swazek druhý Hradec Králové 1824 III.452 4478 B 3114 XVII.b
Kotzebue, August von Hrabě Beňowský. Weliká činohra w pateru děgstwj od Augusta z Kocebue. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1822 III.412 4498 B 3134 XVII.b
Gessner, Salomon Knjžata mezi Pastýři. Hra pastýřská we třech děgstwjch z Gesnera. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.413 4500 B 3136 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Garé fialky, aneb Přjběhowé a powjdky z dáwných y nyněgssjch wěků Hradec Králové 1823 III.486 4501 B 3137 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.452 4533 B 3169 XVII.b
Hněvkovský, Šebestián Námluwy w Koloděgi. Weselohra we 3 gednánjch Hradec Králové 1839 III.250 4541 B 3177 XVII.b
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 II.251 4542 B 3178 XVI.b
- Kauzelná Fletna. Zpěwohra we dwau děgstwjch, přeložena Josefem K. Chmelenským. Hudba od Mozarta Hradec Králové 1825 III.253 4544 B 3180 XVII.b
- Clavis Haeresim claudens & aperiens. Kljč Kacýřské Bludy K rozeznánj otwjragjcý / K wykořeněnj zamjkagjcý. Aneb Registřjk Některých bludných / pohorssliwých / podezřelých / neb zapowěděných Kněh, ... Hradec Králové 1749 H 26/1120 26739 XVII.d
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.599 4640 B 3276 IV.c
Jakoubek, Petr Řeč při pohřbu Dwogjctihodného welebného Pána duchownjho pastýře osady Čiňoweské držená od P. Petra Jakoubka Hradec Králové 1825 II.440 27650 XIX.f
Chmela, Josef Weliké Diwy a Zázraky Ježjssowy. ... Wzato z biblických přjběhů od Josefa Chmely Hradec Králové 1824 I.458 27775 XVI.b
Kerner, Josef Cwičenj pro Ženichy a Newěsty, s přjdawkem utěchy pro rodiče, gimž djtky brzo umjragj Hradec Králové 1825 III.528 27696 XX.f
Owrberk, Bernard Nawedenj k náležitému sskolnjmu wyučowánj pro učitele, pěstauny djtek a sskolnj pomocnjky ... Přeložil Wendeljn Dussek. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.578 27698 XX.f
- Poznamenánj Českých kněh, kteréž tiskem a nákladem Jana Host. Posspjssila, ... Hradec Králové 1829 III.581 27699 XX.f
Filzig, Jan Nepomuk Prawidla Dobropijsemnosti České, s připogeným Dyktowánjm ... Hradec Králové 1827 III.237 27703 XX.f
- Pěkné a rozmilé Čtenj, kterak Bůh Gideona skrze Angela swého za wyswoboditele lidu Izraelského diwným způsobem powolal ... Hradec Králové 1821 III.751 27728 XX.f
Lauritsch, Josef Primum Saeculum Divae Ruthenicae, Seu Historica Relatio de Origine, Cultu, et Beneficiis Vetustissimae Ruthenicae Imaginis Mariae Matris Divinae quae Giczinii Bohemorum in Ecclesiae Sancti Ignatii PP. Societatis Jesu Altero Jam Saeculo Per Celebri Hyperdulia Colitur / Authore P. Josepho Lauritsch S.J. Sacerdote Hradec Králové 1741 II.25 26792 XXI.c
- Země Dobrá / To gest: Země Cžeská, Do které Semeno z Dobroty Božské hogně wsaté učinilo Užitek Stý. ... Takowého Užitku Krátké Předstawenj / Ke Cti Chwále Pána BOha Wssemohaucýho / ... Wssechno z hodnowěrných Spisowatelůw / a kněh sebrané ... Hradec Králové 1754 II.721 27015 XXI.e
Kotzebue, August von; Pospíšil, Ladislav Edward w Skotsku aneb: Noc utečence. Drama we třech děgstwjch dlé Kotzebue od L. Pospjssila Hradec Králové 1839 III.501 30495 XXI.f
- Netopýr. Weselohra v gednom gednánj Hradec Králové 1819 II.228 30448 XXI.f
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstátu a Amalye z Werboků, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.567 30447 VII.f
- Sedlské Námluwy. Půwodnj weselohra w genom gednánj Hradec Králové 1840 III.537 30452 XXI.f
Kotzebue, August von Kwakerowé. Činohra w gednom gednánj Hradec Králové 1819 III.558 30455 XXI.f
Šnaidr, Karel Sudimír Okus w básněnj českém od Karla Sudimjra Šnajdra. Zbjrka druhá Hradec Králové 1830 III.351 30613 IV.c
Král, Josef Mirovít Průwodce po Biskupstwj Králowéhradeckém, aneb Topografické a hystorycké popsánj wssech měst, městeček, panstwj, hradů, klássterů, statků, sýdel rytjřských, wesnic a zbořených hradů, y s památnými událostmi gegich, w témž biskupstwj se nacházegjcých. Swazek prwnj a druhý Hradec Králové 1825 - 1826 M 97, 368 44324 XII.f
Komenský, Jan Amos Joan. Amos. Comenii Orbis Pictus. Die Welt in Bildern. Swět w obrazých. Swiat w obrazach. Le Monde en Tableaux Hradec Králové 1833 H 117/518 35562 XX.c
Žďárský, Josef Versuch einer populären mathematischen Geographie oder Sphärenlehre, nebst der Bestimmung des Zeitmasses oder Chronologie, ... Hradec Králové 1819 Cb/2, 22 31189 XXIX.c
- Rituale pro peculiaribus quibusdam functionibus sacris rite ac uniformiter obeundis. In usum Cleri Dioeceseos Reginaehradecensis concinnatum Hradec Králové 1846 Fara Protivín L 157433 XXIX.c
Devoty, Joseph Fr. Kurze Mittheilung Historischer Merkwürdigkeiten über das uralte Sedletzer Beinhaus. Herausgegeben von Joseph Fr. Devoty Hradec Králové 1829 II.552 L 149328 XXIX.d
Klicpera, Václav Kliment Almanach Dramatických her od W. Klicpery. Obsahuge: Waldek. Loketský zwon. Rohowjn Čtwerrohý Hradec Králové 1825 2180 59359 XXXIII.a
- Kletba domu a požehnánj domu. Přjspěwek k založenj obecného blaha a sstěstj rodin. Zčesstil Jan K. Hamaus Hradec Králové 1847 III.563, 2229 59310 XXXII.d
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1821 57, 623, 54 L 154439 XXXII.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Koš. Masopustnj žert Hradec Králové 1846 III.585, 760 L 154488 XXXII.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1822 624, 74 L 153750 XXXII.a
- Rituale pro peculiaribus quibusdam functionibus sacris rite ac uniformiter obeundis. In usum Cleri Dioeceseos Reginaehradecensis concinnatum Hradec Králové 1846 I.95 L 155283 XXIX.c
- Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen. Erster Jahrgang. Erster und Zweiter Band oder Erster bis Zwölfter Heft Hildesheim 1819 C 44a, 339.1. 35097 XXIV.a
- Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen Hildesheim 1819 C 44b, 339.2. 35096 XXIV.a
Cicero, Marcus Tullius M. Tulli Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta. Ex recensione Io. Casp. Orellii. vol. II. Hildburghausen, New York 1832 E 27/2060, Ed/59 45327 XXIII.f
- Prosodisch - metrischer Wegweiser in der Griechischen Sprache zum Privat- und Schulgebrauch für Jünglinge und Lehrer. Herausgegeben vom Julius Billerbeck Helmstedt 1825 G 9, 646 35760 XXV.a
Wagner, Karl Franz Christian Die Lehre von dem Accent der Griechischen Sprache Helmstädt 1807 G 163, 697 35125 XXIV.b
Creuzer, Friedrich Das akademische Studium des Alterthums, nebst einem Plane der Humanistischen Vorlesungen und des philologischen Seminarium auf der Universität zu Heidelberg Heidelberg 1807 C 6, 309 35051 XXIV.a
Hermann, Karl Friedrich Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen von Dr. Karl Friedrich Hermann Heidelberg 1841 G 59a, 660 44374 XXVII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Handbuch der Experimental- Physik Hannover, Pyrmont 1809 V. B/II. 43297 XVIII.c
Krüger, George T. A. Gramatik der Lateinischen Sprache. Erste Abtheilung. Elementar- und Wortlehre Hannover 1842 G 79, 661 45009 VI.f
Crusius, Gottlieb Christian Griechisch- Deutsches Wörterbuch der mythologischen, historischen und geographischen Eigennamen … Hannover 1832 G 19, 648 43620 XXVII.c
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars I. Hannover 1825 E 176/88, 88.1. 45069 XIII.c
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars II. Hannover 1826 E 176b/88, 88.2. 45070 XIII.c
Ruperti, Georg Friedrich Franz Handbuch der Römischen Alterthümer. Erster Theil Hannover 1841 G 133a, 840.1. 44864 XV.f
Ruperti, Georg Friedrich Franz Handbuch der Römischen Alterthümer. Zweiter Theil. Erste Abtheilung Hannover 1842 G 133b, 840.2. L 149251 XV.f
Ruperti, Georg Friedrich Franz Handbuch der Römischen Alterthümer. Zweiter Theil. Zweite Abtheilung Hannover 1843 G 133c, 840.3. 26631 XV.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Erster Band I. - VII. Hannover 1831 E 187a/428.1. 44898 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Zweiter Band VIII. - XV. Hannover 1836 E 187b/428.2. 44897 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Publii Ovidii Nasonis Tristium Libri V. Ex recensione Jer. Jac. Oberlini. ... Illustravit Theophilus Platz Hannover 1825 E 194, 2508 44874 XVI.f
- Feldzüge Friedrichs des Zweyten, Königs von Preussen, seit 1756 bis 1762. Von dem Herrn Generalmajor von Warnery. Aus den Französischen übersetzt. Zweyter Theil Hannover 1789 II.80 26996 XX.d
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Erster Band Hannover 1826 F 105a, 657.1. 45112 XXII.e
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Zweiter Band Hannover 1831 F 105b, 657.2. 45113 XXII.e
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Dritter Band Hannover 1840 F 105c, 657.3. 45114 XXII.e
Crusius, Gottlieb Christian Vollständiges Griechisch - Deutsches Wörterbuch über die Gedichte des Homeros und der Homeriden, ... und mit Erklärung der schwierigsten Stellen ... Hannover 1841 Hj 15/2268 45119 XXVII.c
Cicero, Marcus Tulius; Crusius, Gottlieb Christian M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae. Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius, für den Schulgebrauch neu bearbeitet Gottl. Christ. Crusius. Drittes Heft Hannover 1846 Ha 20.3.b/2120 47975 XXIII.d
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem et quae vulgo ad Familiares dicuntur, temporis ordine dispositae. Zum Gebrauche für Schulen mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Iulius Billerbeck. Erster Theil Hannover 1836 E 46a/638.1. 45189 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem et quae vulgo ad Familiares dicuntur, temporis ordine dispositae. Zum Gebrauche für Schulen mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Iulius Billerbeck. Zweiter Theil Hannover 1836 E 46b/638.2. 45190 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem et quae vulgo ad Familiares dicuntur, temporis ordine dispositae. Zum Gebrauche für Schulen mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Iulius Billerbeck. Dritter Theil Hannover 1836 E 46c/638.3. 45191 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem et quae vulgo ad Familiares dicuntur, temporis ordine dispositae. Zum Gebrauche für Schulen mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Iulius Billerbeck. Vierter Theil Hannover 1836 E 46d/638.4. 45192 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis De Claris Oratoribus Liber Qui Dicitur Brutus. Gebrauch in Schulen neu durchgesehen und mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Ludwig Julius Billerbeck Hannover 1828 Ha 14.1./2114, 86 44276 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis Ad Marcum Brutum Orator. Zum Gebrauche in Schulen neu durchgesehen und mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Ludwig Julius Billerbeck Hannover 1829 Ha 14.2./2114, 87 44512 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. Tulli Ciceronis Tusculanarum Disputationum Libri Quinque. Zum Gebrauche in Schulen neu durchgesehen und mit den nothwendigsten Wort- und Sacherklärungen ausgestattet von Dr. Ludwig Julius Billerbeck Hannover 1828 Ha 14.6./2114, 91 44277 XXIII.e
Cicero, Markus Tullius; Abeken, Bernhard Rudolf Cicero in seinen Briefen. Ein Leitfaden durch dieselben, mit Hinweisung auf die Zeiten, in denen sie geschrieben wurde. Von Berhard Rudolf Abeken Hannover 1835 E 51/645 45342 XXIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae. Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius. Drittes Heft Hannover 1833 Ha 20.3.a/2120, 61/3 L 155092 XXIII.d
Knigge, Adolph Franz Friedrich, Freyherr von Die Kunst mit Menschen umzugehen. Erster Theil Hannover 1807 B 122 35068 XXIV.b
Falkmann, Christian Friedrich Methodik der deutschen Stylübungen Hannover 1823 C 15, 543 35173 XXIV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Erste Stufe Hannover 1850 K 16a, 1660.1. 42950/I. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Zweite Stufe Hannover 1850 K 16b, 1660.2. 42951/II. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Dritte Stufe Hannover 1849 K 16c, 1660.3. 42952/III. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Vierte Stufe Hannover 1851 K 16d, 1660.4. 42953/IV. XXV.b
Falkmann, Christian Friedrich Stylistisches Elementarbuch oder Erster Cursus der Stylübungen, enthaltend: eine kurze Anleitung zum guten Styl, ... für Anfänger im schristlichen Vortrage ... Hannover 1825 K 32, 530 42959 XXIV.b
Falkmann, Christian Friedrich Declamatorik vollständiges Lehrbuch der deutschen Vortragskunst. Erster oder: theoretischer Theil. Erster Band Hannover 1836 K 35a, 607.1. 44480 XXIV.b
Falkmann, Christian Friedrich Declamatorik vollständiges Lehrbuch der deutschen Vortragskunst. Erster oder: theoretischer Theil. Zweiter Band Hannover 1839 K 35b, 607.2. 44479 XXIV.b
Billerbeck, Julius Vollständiges Wörterbuch zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos Hannover 1841 Hc 1/2254 44436 XXII.f
Homéros Homeri Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Cruisius. Erstes - sechstes Heft Hannover 1842 - 1845 F 94, 677 45050 XXVII.d
Homéros Homeri Ilias. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Cruisius. Erstes - sechstes Heft Hannover 1840 - 1845 F 84, 676 45082 XXVII.d
Homéros Homeri Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Cruisius. Erstes - sechstes Heft Hannover 1844 - 1853 - 45108 XXVII.d
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Erster Band Hannover 1820 F 101a, 290.1. L 155207 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Zweyter Band Hannover 1818 F 101b, 290.2. L 155210 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Dritter Band Hannover 1821 F 101c, 290.3. L 149855 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias zuerst herausgegeben von Johann Heinrich Just Köppen, berichtigt und vermehrt von Dr. Franz Spitzner. Vierter Band Hannover 1823 F 101d, 290.4. L 149197 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zum Homer von Johann Heinrich Just Köppen. Fünfter Band Hannover 1804 F 101e, 290.5. L 149716 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zum Homer von Johann Heinrich Just Köppen. Sechster Band, gefertiget von Johann Christian Heinrich Krause Hannover 1810 F 101f, 290.6. L 149116 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich; Ruhkopf, Friedrich Ernst Über Homers Leben und gesänge, von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf Hannover 1821 F 119, 289 47408 XXVII.e
Völcker, Karl Heinrich Wilhelm Über Homerische Geographie und Weltkunde; von Dr. K. H. W. Völcker Hannover 1830 F 122, 642 47405 XXVII.e
- Das Jahr 1848. Die grossen Ereignisse desselben dem deutschedn Volke erzählt Hannover 1849 L 69, 1521 46722 XXVII.h
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis Ad Marcum Brutum Orator. Zum Gebrauche für Schulen neu durchgesehen und ... ausgestattet von Dr. Ludwig Julius Billerbeck Hannover 1829 E 58/929 L 153958 XXIII.c
Crusius, Gottlieb Christian Vollständiges Griechisch - Deutsches Wörterbuch über die Gedichte des Homeros und der Homeriden, ... und mit Erklärung der schwierigsten Stellen ... Hannover 1841 F 12b, 637 47316 XXVII.c
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Annalium Libri Sex Priores. Ad Optimorum Librorum Fidem Recognovit Et Annotatione Perpetua Instruxit Georgius Alexander Ruperti Hannover 1834 E 258a/725.1. 44960 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Annalium Libri Sex Posteriores. Ad Optimorum Librorum Fidem Recognovit Et Annotatione Perpetua Instruxit Georgius Alexander Ruperti Hannover 1834 E 258b/725.2. 44961 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Historiarum Quinque Libri. Ad Optimorum Librorum Fidem Recognovit Et Perpetua Annotatione Instruxit Georgius Alexander Ruperti Hannover 1839 E 258c/725.3. 44962 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Opera Minora Ad Optimorum Librorum Fidem Recognovit Et Annotatione Perpetua Triplicique Indice Instruxit Georgius Alexander Ruperti Hannover 1832 E 258d/725.4. 44963 XXXIV.d
Horatius Flaccus, Quintus Qvinti Horatii Flacci Poemata, … Hanau 1610 E 121/116 27198 XXVI.e
Gruter, Jan Historiae Avgvstae Scriptores Latini minores, A Ivlio Fere Caesare ad Carolvm Magnvm: … Hanau 1611 Ed/73 27041 X.h
Gruter, Jan Historiae Avgvstae Scriptores Latini reliqvi … Tomus Alter Hanau 1610 Ed/73 27041 Přívazek X.h
La Perouse, Jean François Galoup Letzte Schicksale und Entdeckungen des franz. Schiffscapitains Grafen de La Perouse und der Mannschaft der Fregatte La Boussole ienseits des fünf und achtzigsten Grades nördl. Breite. Nach den, von Dr. Reidcliff im Jahre 1835 auf der Bricer-Insel aufgefundenen, Schiffstagebüchern und Manuscripten. Aus dem Englichen Hanau 1837 II.2716, 351 26552 XXXIV.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Erster Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182a, 577.1. 46583 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Zweiter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182b, 577.2. 46584 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Dritter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182c, 577.3. 46585 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Vierter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182d, 577.4. 46586 XXVII.h
- Allgemeine Haushaltungs- und Landwissenschaft, aus den sichersten und neuesten Erfahrungen und Entdeckungen, … Erster Theil Hamburg, Leipzig 1759 IV.414 26412 V.d
- Allgemeine Haushaltungs- und Landwissenschaft , aus den sichersten und neuesten Erfahrungen und Entdeckungen, … Zweyter Theil Hamburg, Leipzig 1761 IV.460, I.439 26400 V.d
- Der vollständige Waarenkenner, enthaltend eine kurze gedrängte, aber doch hinreichend verständliche Beschreibung aller Waaren, die irgend im Handel vorkommen. Erster, zweyter und dritter Band Hamburg, Altona 1826 IV.751 L 149100 IV.c
Hübner, Johann Hübners Historia. VII. Theil Hamburg ? 1727 ? II.36 546 A 529 X.a
- Kolumbus Hamburg ? 1781 ? IV.97 4738 B 3381 XX.b
Marperger, Paul Jacob Natur- und Kunst-Sachen Neu - eröffnetes Kaufmanns-Magazin, … Hamburg 1765 A 97 26358 III.d
- Catholicon ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. Catholicon oder Französisch-Deutsches Universal-Wörterbuch der französischen Sprache. A. Hamburg 1771 41 26692 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. B. Hamburg 1771 41 L 155948 III.g
- Catholicon ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. Catholicon oder Französisch-Deutsches Universal-Wörterbuch der französischen Sprache. C. Hamburg 1772 41 26693 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. D. Hamburg 1772 41 26694 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. E. Hamburg 1772 41 26695 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. F. Hamburg 1772 41 26696 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. G. Hamburg 1772 41 26697 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. H. Hamburg 1772 41 26698 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. I. Hamburg 1772 41 26699 III.g
Iustinus, Marcus Iunianus Justini Historiarum Ex Trogo Pompeio Libri XLIV. Hamburg 1678 E 143/129 27098 XI.b
C. M. Ed. (šifra) Geschichte der Buchdruckerkunst und ihres Erfinders Johannes Gutenberg, … Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 VI.a
Bruck, M. R. Geschichte der Polnischen Revolution, in den Jahren 1830 und 1831. Leben Friedrich Wilhelms III., Höchstseligen Königs von Preussen. Bearbeitet von M. R. Bruck. Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 Přívazek VI.a
Richter, M. R. Leben Peters des Grossen. Bearbeitet von Dr. M. R. Richter Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 Přívazek VI.a
Franz, J. F. Geschichte des dreissigjährigen Kriegs. Geschichte der Jungfrau von Orleans. Bearbeitet von Dr. J. F. Franz Hamburg 1840 IV.843 3 285 A 278 VI.a
Wollheim, Anton Edmund Geschichte des deutschen Freiheitskreiges in den Jahren 1813, 14 und 15. Bearbeitet von Dr. Anton Edmund Wollheim. Hamburg 1840 IV.843 3 285 A 278 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Dr. Martin Luther’s. Bearbeitet von Friedrich Clemens Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 VI.a
Christern, Johann Wilhelm Napoleon’s Feldzug nach Russland im Jahre 1812. Nach Segur bearbeitet von J. W. Christern Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Für den Krieger, Bürger und Landmann bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert. Zweiter Band Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Erste Periode. Von seiner Geburt bis zum Kaiserthum. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Zweite Periode. Vom Beginn des Kaiserreichs bis zum Feldzug nach Russland. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Vierte Periode. Von Beendigung des russischen Feldzuges bis zu seinem Tode. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Lübsen, Heinrich Borchert Ausführliches Lehrbuch der analytischen oder höhern Geometrie zum Selbstunterricht Hamburg 1842 A/10, 3.21 L 149846 X.g
Kruse, Jürgen Elert Jürgen Elert Krusens, ... Allgemeiner und besonders Hamburgischer Contorist, welcher von den Währungen, Münzen, Gewigten, Maassen, Wechsel-Arten und Usanzen der vornehmsten in und ausser Europa gelegenen Städte und Länder, ... Erster Theil Hamburg 1782 II.76 26775 XX.d
Fabricius, Johann Christian Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie Hamburg 1779 M 44 27017 XXI.e
Campe, Joachim Heinrich Die Entdekkung von Amerika, ein angenehmes und nützliches Lesebuch ... Zweiter Theil Hamburg 1782 M 25a, 235.2. 26273 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Die Entdekkung von Amerika, ein angenehmes und nützliches Lesebuch ... Dritter Theil Hamburg 1782 M 25b, 235.3. 27008 XIII.e
Hurter, Friedrich Geschichte Papst Innocenz des Dritten und seiner Zeitgenossen. Erster Band Hamburg 1841 L 66a, 854.1. 43288 XXV.c
Hurter, Friedrich Geschichte Papst Innocenz des Dritten und seiner Zeitgenossen. Zweiter Band Hamburg 1842 L 66b, 854.2. 43289 XXV.c
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Erster Band Hamburg 1808 L 121a, 420.1. 46758 XXV.f
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Zweyter Band Hamburg 1808 L 121b, 420.2. L 155108 XXV.f
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Dritter Band Hamburg 1808 L 121c, 420.3. 46759 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England. Ersten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1808 L 54a, 421.1.a 46425 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England. Ersten Bandes zweyte Abtheilung Hamburg 1808 L 54b, 421.1.b 46426 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England. Zweyten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1808 L 54c, 421.2.a 46427 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England. Zweyten Bandes zweyte Abtheilung Hamburg 1808 L 54d, 421.2.b 46428 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England. Dritten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1808 L 54e, 421.3.a 46429 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von England.Dritten Bandes zweyte Abtheilnung Hamburg 1809 L 54f, 421.3.b 46430 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich. Ersten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1807 L 55a, 422.1.a 46431 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich. Ersten Bandes zweyte Abtheilung Hamburg 1807 L 55b, 422.1.b 46432 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich. Zweyten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1807 L 55c, 422.2.a 46433 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich. Zweyten Bandes zweyte Abtheilung Hamburg 1807 L 55d, 422.2.b 46434 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich.Dritten Bandes erste Abtheilung Hamburg 1807 L 55e, 422.3.a 46435 XXV.f
Heinrich, Christoph Gottlob Christoph Gottlob Heinrichs, Geschichte von Frankreich. Dritten Bandes zweyte Abtheilung Hamburg 1807 L 55f, 422.3.b 46436 XXV.f
Schneidawind, Franz Joseph Adolph Leben Kaiser Joseph des Zweiten, bearbeitet von Professor Dr. Schneidawind Hamburg 1846 L 365, 1524 44321 XIII.c
Linné, Carl von Caroli a Linné ... Termini Botanici Classium Methodi Sexualis Generumque Plantarum Charakteres Compendiosi. Recudi cum Interpretatione Germanica Definitionum Terminorum Curavit Paulus Dietericus Giseke Hamburg 1787 IV.499 57924 XXXII.a
Dumas, Matthieu Krieg der Franzosen in Aegypten und Syrien am Ende des18ten Jahrhunderts. Vom General Dumas, Herausgeber des Précis ... Aus dem Französischen übersetzt Hamburg 1800 II.410 L 149086 XXIX.h
Fries, Jakob Friedrich Jakob Friedrich Fries's polemische Schriften. Erster Band Halle, Leipzig 1824 B 37, 2129 45744 XXX.h
Ernesti, Johann August Jo. Augusti Ernesti Clavis Ciceroniana Sive Indices Rerum et Verborum Philologico - Critici in Opera Ciceronis Halle, Berlin 1818 E 82, 318 45135 XXIII.d
Sofoklés Tragoediae Halle 1790 Hb.42.1. 2242 26761 XVI.d
Jani, Christian David Artis Poeticae Latinae Libri IV. Halle 1774 G 68, 301 26464 IV.f
biblia Germanica Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Martin Luthers Halle 1849 - 43805 II.g
Niemeyer, August Hermann Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts … Erster, zweiter Theil Halle 1802 C 64a, 244.1.2. 35119 VI.g
Niemeyer, August Hermann Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts … Dritter Theil Halle 1810 C 64b, 244.3. 35118 VI.g
Wenzig, Joseph Slawische Volkslieder übersetzt von. J. Wenzig Halle 1830 K 188, 467 26519 VII.e
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Franzözischen … von Johann Heinrich Friderich Ulrich. Erster Band Halle 1778 B 67a, 2156a 27287 XI.d
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Französischen … von Johann Heinrich Friedrich Ulrich. Zweyter Band Halle 1780 B 67b, 2156b 26003 XI.d
Brotuff, Ernest Chronica Von den Saltz - Bornen und Erbauung Der Stadt Hall An der Sala in Sachsen gelegen / Samt viel schönen selzamen kurtzen Historien und Geschichten / von den Sachsen ... Halle 1679 II.252 26840 XVII.c
Fabri, Johann Ernst M. J. E. Fabri ... Handbuch der neuesten Geographie für Akademien, Gymnasien und für anderweitige Freunde dieser Wissenschaft ... Erster Theil Halle 1803 M 43a, 145 26289 XIX.c
Fabri, Johann Ernst M. J. E. Fabri ... Handbuch der neuesten Geographie für Akademien, Gymnasien und für anderweitige Freunde dieser Wissenschaft ... Zweyter Theil Halle 1803 M 43b, 145 26290 XIX.c
Prudentius, Aurelius Clemens Avreli Prvdenti Clementis Qvae Exstant, Recensvit et Adnotationibvs Illvstravit Christoph. Cellarivs. ... Halle 1739 E 90, 39 45124 XXX.b
Wachsmuth, Wilhelm Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staats. Erster Band Halle 1844 G 164a, 1037.1. 45226 XXII.d
Wachsmuth, Wilhelm Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staats. Zweiter Band Halle 1846 G 164b, 1037.2. 35124 XXII.d
Cicero, Marcus Tullius Des Markus Tullius Cicero Dialog über das höhere Alter; aus dem lateinischen übersetzt und mit einer Einleitung und den nöthigen Anmerkungen versehen, von C. A. G. Schreiber Halle 1799 E 73/456 45146 XXIII.e
Ernesti, Johann Heinrich Martin Jo. Henrici Martini Ernesti Clavis Horatiana in Usum Scholarum Halle 1818 E 136/319 45322 XXV.e
Eberhard, Johann August Handbuch der allgemeinen deutschen Synonymik. Bearbeitert nach dem grössern Werke des Johann August Eberhard Halle 1802 K 19/447 45362 XX.e
Fuhrmann, Wilhelm David Handbuch der Classischen Literatur, oder Anleitung zur Kenntniss der Griechischen und Römischen Classischen Schriftsteller, ihrer Schriften und der besten Ausgaben und Uebersetzungen derselben. ... Erster Band Halle 1807 G 41a, 283.1. 44402 XXVI.b
Fuhrmann, Wilhelm David Handbuch der Classischen Literatur, oder Anleitung zur Kenntniss der Griechischen und Römischen Classischen Schriftsteller, ihrer Schriften und der besten Ausgaben und Uebersetzungen derselben. ... Zweiten Bandes erste Abtheilung Halle 1807 G 41b, 283.2. 44403 XXVI.b
Apollodor Bibliothek des Apollodors. Aus dem Griechischen übersetzt von J. G. Meusel. Nebst einer Vorrede vom Herrn Klotz Halle 1768 F 12/425 44788 XXVII.c
André, Julius Christian Heinrich Gründliche Anleitung zur Reitkunst für angehende Berieter, Officiere der Cavallerie, besonders auch zum Selbstunterricht für Liebhaber des Reitens Halle 1823 IV.15 L 149579 IV.e
Lafontaine, August Der Naturmensch von August Lafontaine. Gemälde des menschlichen Herzenz Halle 1799 342 L 149146 VI.c
Aelianus, Claudius Cl. Aeliani Sophistae Variae Historiae Libri XIV Halle 1772 F 1/117 45583 XV.f
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Opera. In Usum Scholarum Diligenter Expressa Cvm Varietate Editionis Bipontinae. Tomvs Primvs Halle 1793 E 257a, 56.1. 44818 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Historiarvm Libri V. Accedit De Moribvs Germanorvm Libellvs Ivlii Agricolae Vita De Oratoribvs Dialogvs. In Vsvm Scholarvm Halle 1793 E 257b, 56.2. 44817 XXXIV.d
Bernhardy, Gottfried Grundriss der Römischen Litteratur Halle 1850 G 6, 810 44888 VI.c
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Opera. In Usum Scholarum Diligenter Expressa Cvm Varietate Editionis Bipontinae. Tomvs Primvs. Tomvs Secvndvs Halle 1793 IV.339 4766 B 3409 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius Tacitus. Uebersetzt von D. Carl Friedrich Bahrdt. Erster Theil Halle 1781 E 260a/57.1. 26472 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius Tacitus. Uebersetzt von D. Carl Friedrich Bahrdt. Zweyter Theil Halle 1781 E 260b/57.2. 26473 XXXIV.d
Tacitus, Cornelius C. Cornelius Tacitus Werke aus dem lateinischen übersetzt, und mit den nöthigsten Anmerkungen begleitet. III. u. IIII. Theil Halle 1772 E 259b/17.2. 44863 XXXIV.d
Plinius Secundus, Gaius C. Plynii Secvndi Natvrae Historiarvm Libri XXXVII. E Castigationibvs Hermolai Barbari, Qvam Emendatissime Editi. Additus st ad maiorem Studiosorum commoditatem, Index Ioannis Camertis Minoritani, quo Plynius ipse totus breui mora temporis edisci potest … Hagenau 1518 143, Ed 85/143 27046 Armarium
Camers, Joannes Prima Pars Plyniani Indicis Editi Per Ioannem Camertem Minoritanvm, Sacrae Theologiae Doc. In qva (tabellae picte instar) mira literarum connexione, dicuntur ea omnia, Geographiam praeter (Nam hanc amplectitur pars altera) quae toto Plyniano uolumine continentur ... Hagenau 1518 Ed/138, 398 27053 Armarium
Plinius Secundus, Gaius C. Plynii Secvndi Natvrae Historiarvm Libri XXXVII. E Castigationibvs Hermolai Barbari, Qvam Emendatissime Editi. Additus st ad maiorem Studiosorum commoditatem, Index Ioannis Camertis Minoritani, quo Plynius ipse totus breui mora temporis edisci potest … Hagenau 1518 Ed/138, 398 27053 Přívazek Armarium
Balbi, Adriano Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei bearbeitet nach dem "Abrégé de Geographie" des A. Balbi von Cannabich, Littrow, Sommer, Wimmer und Zeune. Erster Band Güns 1834 M 70a, 2146a 47192 XXV.h
Balbi, Adriano Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei bearbeitet nach dem "Abrégé de Geographie" des A. Balbi von Cannabich, Littrow, Sommer, Wimmer und Zeune. Zweiter Band Güns 1834 M 70b, 2146b 47193 XXV.h
Schömann, Georg Friedrich Antiqvitates Ivris Pvblici Graecorvm. Delineavit Georg. Frid. Schoemann Greifswald, London, Paris 1838 G 193, 659 45955 XXIV.h
Plutarchos Plutarchi Agis et Cleomenes. Recensuit Annotationem Criticam Prolegomena et Commentarios Adiecit Georg. Frid. Schoemann Greifswald 1839 F 171, 636 35965 XVI.e
Schömann, Georg Friedrich De Comitiis Atheniensium Libri Tres. Scripsit Georg. Frider. Schömann Greifswald 1819 G 191, 639 45956 XXIV.h
Isaeus Isaei Orationes XI Cum Aliquot Deperditarum Fragmentis. Recognovit ... Georg. Frid. Schömann Greifswald 1831 F 130, 680 47314 XXX.b
Pauman, Alexander Conclvsiones Theologiae de Sacramento et Virtute Poenitentiae in Alma Universitate Graecensi Societatis Jesu Propugnatae. … Graz 1656 I.163 445 A 429 VII.a
Iffland, August Wilhelm Der Vormund. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen Grätz 17.. IV.379 26357 III.d
- Nachrichten über Polen. Erster Theil. Zweiter Theil. Grätz 1793 II.2862 26755 I.e
- Bauernkalender für das Gemein - Jahr 1813 Grätz 1813 IV.32 126 A 124 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XII. Grätz 1824 IV.366 134 A 131 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. I., II. Grätz 1824 IV.845 149 A 144 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. III., IV. Grätz 1824 IV.845.2. 150 A 145 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. IV. Grätz 1824 IV.845.3. 151 A 146 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. V. Grätz 1824 IV.845.4. 152 A 147 III.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. V. Grätz 1824 IV.845.5. 153 A 148 III.a
Kotzebue, August von Die Regersklaven. Ein historisch-dramatisches Gemälde in drey Akten Grätz 1796 IV.379 26357 Přívazek III.d
Kotzebue, August von Die Unglücklichen. Ein Lustspiel in einem Acte Grätz 1798 IV.379 26357 Přívazek III.d
Kotzebue, August von Der Mann von vierzig Jahren. Ein Lustspiel in einem Aufzuge Grätz 1799 IV.379 26357 Přívazek III.d
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de Die bey den Freunde, oder: Der Kaufmann in Lyon. (übersetzt von Bock) Grätz 1799 IV.379 26357 Přívazek III.d
Leo, Friedrich Der Cheteufel. Ein Lustspiel in einem Aufzuge Grätz 1799 IV.379 26357 Přívazek III.d
Iffland, August Wilhelm Luassan, Fürst von Garisene. Ein Prolog in einem Aufzuge Grätz 1800 IV.379 26357 Přívazek III.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. VII. Grätz 1824 IV.845.6. 154 A 149 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. VIII. Grätz 1824 IV.845.7. 155 A 150 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XI. Grätz 1824 IV.845.8. 156 A 151 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XIII. Grätz 1824 IV.845.9. 157 A 152 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XV. Grätz 1824 IV.845.10. 158 A 153 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXIX. Grätz 1824 IV.845.17. 159 A 154 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXI. Grätz 1824 IV.845.13. 160 A 155 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXIII. Grätz 1824 IV.845.14. 161 A 156 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXV. Grätz 1824 IV.845.15. 162 A 157 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXVII. Grätz 1824 IV.845.16. 163 A 158 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XIX. Grätz 1824 IV.845.12. 164 a 159 IV.a
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers Werke. XXXI. Grätz 1824 IV.845.18 165 A 160 IV.a
Greiner, Johann Lorenz Friedrich von Schillers Leben und Wirken als Mensch und Gelehrter Grätz 1826 IV.845.20. 166 A 161 IV.a
Hübner, Johann Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, … in zwey Abtheilungen. Ganz umgearbeitet, und nach den neuesten politischen Verhältnissen eingerichtet von F. X. Sperl Grätz 1814 IV.1149a 57294 XXI.d
Hübner, Johann Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon. Zweite Abtheilung M - Z. Ganz umgearbeitet und nach den neuesten politischen Vehältnissen eingerichtet von F. X. Sperl Grätz 1814 IV.1149b 57295 XXI.d
Jenull, Sebastian Das Oesterreichische Criminal - Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellet von ... Erster Theil Grätz 1808 II.592 26592 XVI.c
Jenull, Sebastian Das Oesterreichische Criminal - Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellet von ... Zweyster Theil Grätz 1809 II.592 26589 XVI.c
Jenull, Sebastian Das Oesterreichische Criminal - Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellet von ... Dritter Theil Grätz 1812 II.592 26590 XVI.c
Jenull, Sebastian Das Oesterreichische Criminal - Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellet von ... Vierter Theil Grätz 1815 II.592 26591 XVI.c
Likawetz, Josef Kalasanský Grundriss der Erkenntnisslehre, oder: Metaphysik Grätz 1830 IV.135 26259 XXXIII.d
- Mons Praemonstratus Oder Vorgewiesener Berg. Das ist Warhafft - und Gründliche Beschreibung Dess Heiligen / und mit Marianischen Gnaden. Weit und breit hell - glantzenden Bergs; Gratz 1726 II.447, 448 26924 XIX.d
- Allgemeiner Briefsteller, oder deutsche und gründliche Anweisung zum Briefschreiben für alle vorkommende Fälle ... Grätz 1826 859 47107 XX.e
Goethe, Johann Wolfgang von Die Mitschuldigen. Ein Luftspiel in drey Aufzügen. von J. W. Göthe Grätz 1798 IV.345 4769 B 3412 XXI.b
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Erster Band A - E Grätz 1808 K 15, 1154 45851 XXI.h
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Zweiter Band F - Z Grätz 1808 K 15, 1154 45851 Přívazek XXI.h
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. Dritter Band Grätz 1809 K 15, 1154 45851 Přívazek XXI.h
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Afrika. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512a 31312 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen nach Ost- West- und Süd- Indien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512b 31313 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. IV. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512c 31314 XXII.b
Sarbievius, Mathias Casimirus Matthiae Casimiri Sarbievii auserlesene Oden des I. und II. Buches im Metro des Originals verdeutsch, und mit nöthigen Erläuterungen versehen von Phil. Jacob Rechfeld Grätz 1831 E 244/296 44931 XXII.d
Desing, Anselm R. P. Anselmi Desing Porta Linguae Latinae Denuo Reserata, Quamplurimis in Locis Emendata, Usuique Studiosae Juventutis Magis Accommodata A Franc. Xav. Sperl Grätz 1809 E 87, 519 45127 II.c
Nossek, Johann Christian Taschen - Wörterbuch der Aussprache der englischen, schottischen und irländischen Eigennamen, so wie der klassischen des Alterthums; nach den neuesten und anerkannt besten Quellen bezeichnet. A Pocket - Dictionary of the Englisch, ... Grätz 1837 K 229, 1165 45733 XXIV.b
- Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in kaiserlichen königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in vierzig Unterrichte und vier Wiederholungen eingetheilt, ... II. Theil Grätz 1793 58,, XXIII. 10 35170 XXIX.f
biblia Latino-Germanica Biblia Sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et Clementis VIII. Pont. Max. recognita, summariis et notis theologicis, historicis, et chronologicis illustrata studio P. Thomae Aq. Erhard, O. S. Benedicti In antiq. & exempto Congregationis Angelicae Wessofontano monasterio theologi & professi. Editio Novissima a mendis Typographicis diligentissime purgata. Bibel Oder Heilige Schrifft / Dess Alten und Neuen Testaments / Nach der Ur-alten, und in Latein gemeinen, auch von der Römisch-Catholischen Kirch bewährten Ubersetzung / Mit vorgesetztem Lateinischen Text und neuen Summariis treulich auf jetzige Art zum erstenmal eingericht, wie auch jetzo von Druck-Fehlern auf das fleissigste gereiniget. Von P. Thoma Aq. Erhard, S. Benedicti Ordens. … Grätz 1736 - L 158023 XVIII.h
biblia Latino-Germanica Biblia Sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et Clementis VIII. Pont. Max. recognita. Volumen II. Complectens Prophetas, Libros Machabaeorum, totúmque Novum Testamentum; Novis Summariis, Notis Theologicis, Historcis, et Chronologicis illustratum studio P. Thomae Aq. Erhard, Ord. S. Benedicti In antiq. & exempto Congregationis Angelicae Wessofontano monasterio theologi et professi Grätz 1736 - L 158024 XVIII.h
Schneller, Julius Franz Ungarn's Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Böhmen, Oestreich und Steyermark. Zeitraum. Von 1 bis 1526 Grätz 1817 L 366a, 267.1. 46338 XXVII.f
Schneller, Julius Franz Böhmen's Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Ungarn, Oestreich und Steyermark. Zeitraum. Von 1 bis 1526. Grätz 1817 L 366b, 267.2. 46544 XXVII.f
Schneller, Julius Franz Östreich's und Steyermark's Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Ungarn, Böhmen und unter sich. Zeitraum. Von 1 bis 1526 Grätz 1818 L 366c, 267.3. 46545 XXVII.f
Schneller, Julius Franz Bundes - Anbeginn von Ungarn, Böhmen, Östreich, Steyermark in den Jahrhunderten der Rohheit. Zeitraum. Von 1526 bis 1711 Grätz 1819 L 366d, 267.4. 46546 XXVII.f
Sartori, Franz Naturwunder und ausserordentliche Naturerscheinungen unserer Zeit in dem österreichischen Kaiserthume. Eine Fortsetzung der österreichischen Naturwunder von Dr. Franz Sartori. Erster und zweyter Theil Grätz 1821 IIV.3 L 149577 VIII.f
Schopf, Franz Joseph Das in den deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen wirksame Stämpel- und Tax-Gesetz mit den sämmtlichen nachgefolgten Vorschiften erläutert und ... dargestellt von F. J. Schopf. 1. Abtheilung. Der Papierstämpel Grätz 1847 II.477 L 149443 XXVIII.f
Mozin, Dominique Joseph Auswahl französischen und deutscher Gespräche, nebst einer Sammlung der unentbehrlichsten Wörter vom abbé Mozin. Choix d' Entretiens Allemands et Francois ... Grätz 1811 IV.1501 L 149657 XX.f
- Pflichtenlehre für die Jugend in auserlesenen Denksprüchen aus dem Gebiethe der Religion und Vernunst, ... Grätz 1809 I.372 L 149320 XXIX.d
Guggenberger, Ignaz Martin Der Felddienst der drei verbundenen Waffen: Infanterie, Kavalerie, Artilerie, für Offiziere der k. k. österr. Armee Grätz 1842 IV.498 L 149112 VIII.e
- Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in kaiserlichen königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in vierzig Unterrichte und vier Wiederholungen eingetheilt, ... III. Theil Grätz 1802 I.111 L 149586 XXIX.f
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Fünfter Band. Briefe über Don Carlos. Sechster Band. Scenen aus den Phönizierinnen des Euripides Grätz 1834 IV.343 26375 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Siebenter Band. Macbeth. Achter Band. Die Braut von Messina, oder die feindlichen Brüder Grätz 1834 IV.343 26376 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Neuenter Band. Turandot, Princzesinn von China. Zehnter Band. Kleine prosaische Schriften. Erster Theil Grätz 1834 IV.343 26377 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Eilfter Band. Kleine prosaische Schriften. Zweyter Theil. Zwölfter Band. Kleine prossaische Schriften. Dritter Theil Grätz 1834 IV.343 26378 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Dreizehnter Band. Geschichte des dreyssigjährigen Krieges. Erster und zweyter Theil, in fünf Büchern. Vierzehnter Band. Geschichte des dreyssigjährigen Krieges. Dritter und vierter Theil. ... Grätz 1834 IV.343 26379 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Fünfzehnter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Regierung. Erster und zweyter Theil. Sechszehnter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Regierung. Dritter und vierter Theil Grätz 1834 IV.343 26380 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Siebenzehnter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Regierung. Fünfter und sechster Theil. Achtzehnter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Regierung. Siebenter und achter Theil Grätz 1834 IV.343 26381 XXX.d
Schiller. Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Neunzehnter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Regierung. Neunter und zehnter Theil. Zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Erster Band. Friederich v. Schillers Nachlese I. Band Grätz 1834, 1836 IV.343 26382 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Ein und zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Zweyter Band. Friederich v. Schillers Nachlese II. Band. Zwey un zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Dritter Band. Friederich v. Schillers Briefe I. Band Grätz 1836 IV.343 26383 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Drey und zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Vierter Band. Friederich v. Schillers Briefe II. Band. Grätz 1836 IV.343 26384 XXX.d
Schiller, Friedrich von Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Vier und zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Friederich v. Schillers Leben. I. Band. Fünf und zwanzigster Band. Anhang zu Friedrich von Schillers sämmtlichen Werken. Friederich v. Schillers Leben. II. Band Grätz 1837 IV.343 26385 XXX.d
Likawetz, Josef Kalasanský Grundriss der Denklehre oder Logik, nebst einer allgemeinen Einleitung in das Studium der Philosiphie. Entworfen von Joseph Calasanz Likawetz Grätz 1829 IV.102 L 155158 XXXIII.d
Blaschke, Johann Die österreichische Jurisdictionsnorm in bürgerlichen Rechtssachen vom 18. Juni 1850, ... erläutert und dargestellt von Dr. Johann Blaschke Grätz 1850 II.587 L 155423 XXXIII.e
Erxleben, Johann Christian Polykarp Anfangsgründe der Naturlehre Göttingen 1787 IV.938 4847 B 3527 I.c
- Königl. Grosbritannischer Historischer Genealogischer Calender für 1790 Göttingen 1790 II.538 27108 IV.e
Andre, Christian Carl Christian Carl Andre´s Vorstehers einer Erziehungs-Familie zu Eisenach Erstes Geograpisches Lehrbuch für die Jugend … Göttingen 1796 196, C.c./5 26414 V.d
Achenwall, Gottfried Geschichte der heutigen vornehmsten Europäischen Staaten im Grundrisse … Göttingen 1759 L 2a, 147a 26435 VII.d
Achenwall, Gottfried Entwurf der allgemeineren Europäischen Staatshändel des XVII, und XVIIIten Jahrhunderts als der Europäischen Geschichte zweiter Theil Göttingen 1756 L 2b, 147b 26434 VII.d
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21