Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Dobrovský, Josef Deutsch - böhmisches Wörterbuch. Herausgegeben von J. Dobrowsky, Zweyter Band. L - Z Praha 1821 - L 151795 XV.b
Komenský, Jan Amos Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož I. Nawržení krátké o obnowení škol w králowstwí Českém. 2. Příslowí čili maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům Praha 1849 - L 151849 XX.c
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das Jahr 1791 Praha 1791 II.321 L 151917 XXXII.g
- Knjžka srdečné pobožnosti k uctěnj wssj lásky neyhodněgssho Srdce Pána Gežjsse, … Písek 1828 - L 151918 XXIV.a
Glaser, Carl August Feldblumen und Eichenblätter, oder: lyrische Dichtungen … Písek 1839 - L 151919 X.f
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schalt - Jahr 1816 Praha 1816 IV.1463 L 151920 XXXII.h
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das gemeine Jahr 1801 Praha 1801 II.321 L 151921 XXXII.g
- Wendeljn z pekelného kamene nebo: Umrlčj zwon Jihlava - III.233 L 151925 V.d
- Každodennj Modlitby Křesťanské, … Bratislava - - L 151943 XXXIII.d
A. G. S. (šifra) Malý dárek obětowaný české mládeži Hradec Králové 1817 III.181 L 151945 V.d
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Děje Anglické Země Praha 1849 - L 151964 XIII.f
Ryba, Jan Jakub Pohřebnj Pjsně Praha 1822 IV.1958 L 152088 XXIX.b
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl prwní Praha 1850 - L 152090 XXIX.b
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl druhý Praha 1850 - L 152090 Přívazek XXIX.b
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl třetí Praha 1851 - L 152090 Přívazek XXIX.b
Gernrath, Johann Konrad Handbuch der Bauwissenschaften, oder Theoretisch-praktischer Unterricht in der gemeinen bürgerlichen Baukunst, … Zweiter Band Brno 1835 - L 152143 XIV.g
- Neuestes und vollständigstes Taschen - Fremdwörterbuch, in welchem 17000 fremde Wörter enthalten find, ... Wien, Leipzig 1847 - L 152180 XXVI.a
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Zweiter Theil Aarau 1832 II.2751b L 152185 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht der denkwürdigsten Erscheinungen bei allen Völkern der Erde, ihrem literarischen, politischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Dritter Theil Aarau 1829 II.2748c L 152186 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Vierter Band, zehnter bis zwölfter Theil Aarau 1835 II.2754d L 152187 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Sechster Theil Aarau 1832 II.2751e L 152188 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Erster Theil Aarau 1832 II.2751a L 152189 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Zweiter Band, vierter bis sechster Theil Aarau 1833 II.2752b L 152190 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Erster Band, erster bis dritter Theil Aarau 1833 II.2752a L 152191 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht der denkwürdigsten Erscheinungen bei allen Völkern der Erde, ihrem literarischen, politischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Vierter Theil Aarau 1829 II.2748d L 152192 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht der denkwürdigsten Erscheinungen bei allen Völkern der Erde, ihrem literarischen, politischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Siebenter Theil Aarau 1829 II.2748g L 152193 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Vierter Band, zehnter bis zwölfter Theil Aarau 1833 II.2752d L 152194 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Dritter Band, siebenter bis neunter Theil Aarau 1833 II.2752c L 152195 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Erster Band, erster bis dritter Theil Aarau 1835 II.2754a L 152196 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Siebenter Theil Aarau 1832 II.2751f L 152197 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Dritter Band, siebenter bis neunter Theil Aarau 1835 II.2754c L 152198 XXXIV.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Geschichtliche Uebersicht denkwürdiger Ereignisse der Gegenwart und Vergangenheit bei allen Völkern der Erde, in ihrem politischen, religiösen, wisseschaftlichen, literarischen und sittlichen Leben. Herausgegeben von Malten. Erster Band, erster bis dritter Theil Aarau 1836 II.2755a L 152199 XXXIV.g
Döbel, Heinrich Wilhelm Heinrich Wilhelm Döbel's neueröffnete Jäger - Praktika. ... herausgegeben von Carl Friedrich Leberecht Döbel und Friedrich Wilhelm Benicken. Erster Theil Leipzig 1828 - L 152236 XXXII.c
Hartig, Georg Ludwig Anleitung zur wohlfeilen Kultur der Waldblössen und zur Berechnung des dazu erforderlichen Zeit- und Geldaufwandes Berlin 1826 - L 152244 XXI.f
Waniček, Franz Röthen - Rubeola Písek 1840 - L 152245 X.f
Smetana, Josef, František Wšeobecný dějepis občanský. Díl prwní. Díl druhý. Díl třetí Praha 1846 II.1655 L 152278 XXVI.f
Komenský, Jan Amos Didaktika. Téhož 1. Nawržení krátké o obnowení škol w králowství Českém. 2. Příslowí čili maudrost starých předků za zrcadlo wystavená potomkům Praha 1849 II.1165 L 152279 XX.c
Galletii, Johann Georg August Joh. Georg August Galletti's Allgemeine Weltkunde oder Encyklopädie für Geographie, Statistik und Staatengeschichte, ... Neunte Auflage, umgearbeitet und vermehrt im geographisch-statistischen Theile von J. G. F. Cannabich, im historischen Theile von Hermann Meynert Budapest 1840 - L 152296 XXIX.e
Galletii, Johann Georg August Johann Georg August Galletti's Allgemeine Weltkunde oder Encyklopaedie für Geographie, Statistik und Staatengeschichte, ... Zehnte Auflage, umgearbeitet und vermehrt im geographisch-statistischen Theile von J. G. F. Cannabich, im historischen Theile von Hermann Meynert, im mathematisch-physikalischen Theile ganz neu bearbeitet von Schulz von Strassnitzky Budapest 1847 303, 1843/II.5, 4/8 L 152297 XXIX.e
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssjch časů od J. Gind. Marka. Svazek druhý Praha 1828 76 L 152318 XVI.b
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
Heck, Johann Georg Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Entworfen und nach den vorzüglichsten Quellen bearbitet von Johann Georg Heck Achte, neunte, zehnte Abtheilung. (+ jedna obrazová příloha v samostatném svazku bez nakl. údajů) Leipzig 1849 - 1851 Cb/9, C XIX.126.4. L 152526 X.f
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Diadochos id est Svcessio: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského to gest Panského Rytjřského a Městského krátce sebraná a wydaná (fragment - O stavu městském) Praha 1602 - L 152718 XXIX.f
Weber, Friedrich Dionys Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Tonsetzkunst. … Zweiter Theil Praha 1837 IV.441b L 152744 XXXIII.b
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 - L 152822 XXXIII.d
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec, Tábor 1833 - L 152823 XX.a
- Katechetische Unterweisung für das allgemeine Jubiläum, welches Se. Päbstliche Heiligkeit Leo XII. für das Jahr 1826 auf die gesammte katholische Christenheit auszudehnen geruhet hat Praha 1826 I.808 L 152844 XXXIII.d
- Biblická Hystorye náboženstwj, křesťanské mrawné učenj a poznánj důwodů náboženstwj Praha 1827 481, 13/j 97 L 152845 XXXIII.d
- Prospěssná knjžka obzwlásstnjch Pobožnostj k Božské Prozřetedlnosti, aneb Pěkné rannj, wečernj modlitby a pjsně ... Jindřichův Hradec 1817 - L 152846 XX.a
Pfeiffr, Benedikt Jan Nepomuk Uwedenj k wnitřnj modlitbě we mnohých modlitbách dle potřeby katolického křesťana představwené od Benedikta J. N. Pfeiffra Jindřichův Hradec - 922 L 152847 XXXIII.d
- Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, podlé starého obecného Latinského Textu, od samospasytedlné Řjmské katolické Cýrkwe schwáleného, a až posawád w též Cýrkwi užjwaného; ... Praha 1785 - L 152848 XXXIII.d
- Haus - Buch - 1801 - L 152853 XXVIII.f
Rulík, Jan Swátečnj Kazatel. A nebo Kázánj na Swátky Páně, Panny Marye, Matky Gežjssowy, a geho Swatých, gako y také na giné w roce slawnosti. sepsaná a wydaná od Jana Ruljka. Djl prwnj Praha 1805 920 L 152854 XXI.f
Jais, Jiljí Gádro dobrého sýmě w dobrau zemi. Auplná modlitebnj kniha pro dobromyslné křesťany. od K. Gilgjho Jaise Tábor, Jindřichův Hradec 1829 - L 152910 V.a
- Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby, a neb: Kytka Srdce skrausseného, totiž Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; ... Praha 1784 - L 152911 XXXIII.d
Novotný z Luže, František Biblioteka českých Biblj etc. od třináctého wěku do léta 1810. Sebraná a wydaná od Frantisska Nowotného z Luže F. L. - - 1611 L 152912 XXXIII.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1837 - L 152914 XXXIII.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - - - L 152915 XXXIII.d
Hiecke, Robert Heinrich Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymnasien. Ein pädagogischer Versuch Leipzig 1842 C 27, 1350 L 152917 XXXIII.d
Krug, Wilhelm Traugott Wilhelm Traugott Krug's System der theoretischen Philosophie. Erster Theil. Erste Abtheilung Wien 1818 B 61a.1,/280, 280.2. L 152918 XXIV.b
Hájek z Libočan, Václav; Dobner, Gelasius Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum. E Bohemica Editione latine redditi, et notis illustrati a P. Victorino a S. Crucce e Scholis Piis. Nunc Plurimis animadversionibus Historico-Chronologico-Criticis, nec non Diplomatibus, literis, publicis, re Genealogica, Numaria, variique generis Antiquis Aeri incissis Monumentis aucti ; A P. Gelasio A S. Catharina ejusdem instituti Sacerdote, Pars I. Seu Prodromus Quo Hayecii Proemium De Origine Gentis Bohemicae Pertractatur Praha 1761 395 I., L 222a L 152919 XIX.e
Paur, Joseph Valentin Die Zeiten und Feste der katholischen Kirche, geschichtlich und im Zusamenhange dargestellt zum kirchlichen Vortrag und zur häuslichen Erbaunung Praha 1821 227 L 152920 XXX.f
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim … Tom III. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1844 H 111c/817 L 152921 XII.e
Dytrych, Josef Petr Václav Zákon Pána nasseho Gežjsse Krysta s kratičkým popsánjm přjběhů zgeweného náboženstwj a geho wyznawačů od časů Adamowých až do časů nassich Praha 1803 - L 152935 XXXII.a
Berchtold, Friedrich Graf von; Opitz, Phillip Maximilian Die Rubiaceen Böheims. Mit Einschluss der Färberröthe. (Rubia tinctorum L.) Monographisch bearbeitet in ökonomisch - technischer Hinsicht von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opitz Praha 1838 N 19, 735 L 152982 XXVIII.g
- Prawidla českého prawopisu, praktickými přjklady wyswětlená, pro učitele českých sskol, zwlášště pro kandidáty auřadu učitelského Praha 1846 - L 153281 XXIV.a
Rhesa, Liudvikas J. Litewské Národnj Pjsně. Z půwodnjho gazyka dle sebránj Dra. L. J. Rhesy přeložené a wydané od Fr. Lad. Čelakowského. Připojena Staroruská Powěst: Potok. Michajlo Iwanovič od F. L. Čelakowského Praha 1827 122 L 153351 XXIV.a
- konvolut náboženských a kramářských písní, fragmenty - - - L 153471 XXIX.f
Štajer, Matěj Postylla Katolická Na Dwě Cžástky rozdělená Nedělnj a Swátečnj, aneb Weykladowé na Ewangelia/ Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege … Přes celý Rok čjtagj/ … - - 109 L 153473 VII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 - L 153474 XXXIII.b
Schrevel, Cornelis Cornelii Schrevelii Lexicon Manuale Graeco - Latinum, et Latino - Graecum Passau 1806 G 141 L 153475 VI.h
- Missale Romanum … München 1678 - L 153476 III.g
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - 1827 ? - L 153477 IV.d
Petrus, Antonius Officia Propria Sanctorum, Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris Totaque Archi-Episcopalis Per Regnum Bohemiae Archi-Dioecesis Per Anni Circulum Colit, Et Recolit ... Principis Domini Domini Antonii Petri ... Praha 1767 I.102 L 153479 I.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 1803 ? 98 L 153480 XXXIII.c
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Euthydemus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Meno Et Euthyphro Itemque Incerti Scriptoris Theages, Erastae Et Hipparchus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 Přívazek XXXIV.e
- Diverse Favole - Ausserlsene Fabeln - Fables Diverses - - IV.293 L 153482 XX.d
Lützenburg, Dionysius von; Martin von Cochem Grosse Haus - Legend der Heiligen, Das ist: Schöne, klare und anmuthige Beschreibungen des Lebens, Leidens und Sterbens der Heiligen Gottes auf alle Tage des ganzen Jahres, von P. Dionysius von Lützenburg, nach dessen gottseligem Ableben von vielen Fehlern gereiniget von P. Martin von Cochem ... Erster Theil. Zweyter Theil Augsburg 1808 I.609 L 153483 V.c
Tacitus, Cornelius C. Cornelii Taciti Opera Quae Supersunt Ad Fidem Codicum Mediceorum Ab Io. Georgio Baitero Denuo Excussorum Ceterorumque Optimorum Librorum Recensuit Atque Interpretatus Est Io. Gaspar Orellius. Volumen I. Turici, London, Amsterodam 1846 - L 153484 XXXIV.d
Klüpfel, Engelbert; Geist, Cajetan Institutiones Theologiae Dogmaticae Cl. Engelberti Klüpfel ... Ad Usum Privatum Ss. Theologiae Candidatorum In Compendium Redactae a Cajetano Geist Wien 1804 I.227 L 153488 XXIV.a
- Malý Nebe Kljč. Obsahugjcý Pobožné modlitby k utěšssenj křesťanské katolické dusse Písek 1820 1304 L 153489 IV.d
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. I. Continens Politiae Libr. I - V. Gotha, Erfurt 1829 F 153c, 613.3. L 153491 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. II. Continens Politae Libr. VI - X. Gotha, Erfurt 1830 F 153c, 613.3. L 153491 Přívazek XXXIV.e
Caesar, Gaius Julius C. Julii Caesaris Commentarii De bello gallico Libri VIII. Grammatisch und historisch erklärt Christian Gottlob Herzog Leipzig 1825 Ha 4/2104 L 153492 XXVII.e
Casaubonus, Isaac Isaaci Casauboni Notae Atque Aegidii Menagii Observationes et Emendationes in Diogenem Laertium. Volumen Secundum. Leipzig 1833 F 48b, 650 2. L 153493 I.f
- Školní prawidla pro obecné sskoly w cýs. Král. Rakauských dědičných zemjch - - - L 153494 XIX.f
- Konvolut světských i náboženských písní - - 162 L 153494 Přívazek XIX.f
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těľa Lidského, y Audůw geho od Hľawy až do Noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům Howadským | a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým. Z Německého Herbáře Doktora Petra Ondřege Matthyoľa sebraná | a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná Od D. Adama Hubera z Rysenbachu | a M. Danyele Adama z Welesľawjna. Léta Páně: M.D.XCV Praha 1595 - L 153495 XVII.d
- ABC Buch auf die neueste Artverfasst Praha 1812 IV.687 L 153496 XX.d
Homéros Homeri Hymni et Batrachomyomachia. Denuo Recensuit Auctario Animadversionum et Varietate Lectionis ... Augustus Matthiae Leipzig 1805 F 80/678 L 153498 XXVII.d
Vergilius Maro, Publius; Ruaeus, Carolus Publii Virgilii Maronis Opera cum Interpretatione Et Notis P. Caroli Ruaei. Tomus Primus Continens Bucolica Et Georgrica. Tomus Secundus Continens VII. Libros Priores Aeneidos Budapest 1817 Ha 99.1.2./2199 L 153499 XXXIV.c
Nepos, Cornelius Cornelii Nepotis vitae excellentium Imperatorum ad optimas editiones collatae, cum notis germanicis, adnexaque germanico - latina phraseologia, ex hoe auctore collecta, in usum studiosae juventutis, cura Ignatii Seibt Praha 1821 IV.109 L 153501 XXII.f
- Brevis Grammaticae Graecae Sectio I. Wien 1845 IV.130 L 153502 XXXIII.d
Cartari, Vincenzo Theatrum Ethnico Idololatricum Politico Historicum Ethnicorum Idololatrias ... (fragment) Mainz 1699 - L 153503 XXIX.d
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem Utrumque Gotha, Erfurt 1834 F 153e, 613.5. L 153505 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. II. Continens Cratylum Gotha, Erfurt 1835 F 153e, 613.5. L 153505 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. IV. Sect. I. Continens Phaedrum Gotha, Erfurt 1832 F 153d, 613.4. L 153506 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Timaeus Et Critias. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1838 F 153g, 613.7. L 153507 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 Přívazek XXXIV.e
- Selecta Latinae Orationis Exemplaria. Volumen I. Wien 1823 IV. 41 L 153513 VIII.e
- Geographisches Lexikon - - - L 153515 XXIX.d
Horatius Flaccus, Quintus Quinti Horatii Flacci Opera. Expurgata et Accuratis Notis Illustrata In Usum Studiosae Juventutis Edita a Bernardo Schwindl. Tomus I. Wien 1825 - L 153517 XXVI.f
Horatius Flaccus, Quintus Quinti Horatii Flacci Opera. Expurgata et Accuratis Notis Illustrata In Usum Studiosae Juventutis Edita a Bernardo Schwindl. Tomus II. Wien 1825 - L 153518 XXVI.f
- konvolut 14ti náboženských a kramářských písní - - 2 1253 L 153522 XXIX.f
- Cesta Křížowá, aneb: Krátká spráwa o welmi užitečném duchovnjm Cwičenj Cesta Kříže nazwaném … Praha - 2 1255 L 153523 XXIX.f
Reichel, Vincentio Quatuor Sacra Evangelia, In Pericopas Simplices Harmonico-Chronologice Ordinatas Dispertita, Pericopis Parallelis E Regione Collocatis; Studio Et Cura Vincentii Reichel Praha 1840 I.273 L 153525 XXIX.d
- konvolut modliteb - - I.746 L 153556 XXIX.f
Fabritius Leodius, Andreas Universalis Catechismus Romanus Ad Parochos Ex Decreto Concilii Tridentini et Pii V. Pontificis Maximi ... Studio & Industria Andreae Fabritii Leodii Augsburg 1756 5/1957 L 153619 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 18.. 361/1959 L 153625 XXXIII.c
- Ceres. Originalien für Zerstreuung und Kunstgenuss. Erster Theil und zweiter Theil Wien 1823-4 334/1958 L 153636 XXXII.g
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Erster Band Praha 1802 335a/1958 L 153637 XVII.f
Kiessling, Johann Liedern - 1782 ? 597/1958 L 153638 XXXIII.b
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 335c/1955 L 153639 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 335b/1955 L 153640 XVII.f
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna, ... Djl II. K - O Praha 1836 5/1957 L 153654 XXI.h
Richter, August Gottlieb August Gottlieb Richter's, ... Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Zweyter Band Wien 1792 78/1960 L 153671 XXIX.g
Rubeš, František Powjdky, obrazy ze žiwota, národnj powěsti a báchorky. Prwnj Swazek. Od Frantisska Rubsse Praha 1847 194, 23/81 L 153746 XX.f
Jan z Hwězdy (Marek, jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek třetj Praha 1843 40/81, 516c L 153747 XVIII.b
Herrmann, Johann Franz Geschichte der Israeliten in Böhmen. Von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des Jahres 1813 Wien, Praha 1818 63/73 L 153748 XXXIII.b
Campe, Joachim Heinrich Mladssj Robinzon. Knjžka zwlásstnj šlechetné mládeži české... Předtjm w Němčině sepsaná od J. H. Kampe Tábor, Jindřichův Hradec 1836 66 L 153749 XIII.e
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1822 624, 74 L 153750 XXXII.a
- Der häusliche Rathgeber, oder gründlicher und leicht fasslicher Unterricht für Jedermann, aus allen seidenen Stoffen, Tüchern, Sammt und Leinwand alle Flecken zu bringen, ... Praha 1816 71 L 153751 XXXIII.b
- Diwadlo z ochoty. Powjdka z počátku dewatenáctého stoletj Praha 1830 5B/81, 637 L 153752 VII.a
Formánek, Jan C. Jaromjrowa prwnj Knjha ke Čtenj Praha 1842 57 L 153753 XXXIII.b
Bíba, Vincenc D. Theoreticko - praktické Nawedení k Písemnostem. Ku prospěchu školní mládeže sepsal Vincenc D. Bíba Praha 1849 24/81 L 153755 XXXIII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 36/81, 509b L 153756 XII.b
Pfleger Ritter von Wertenau, Severin Die Matriken der Katholiken, der Akatholiken und der Israeliten Wien 1846 I.251 L 153767 VIII.f
Biunde, Franz Xaver Versuch einer systematischen Behandlung der empirischen Psychologie. Erster Band Trier 1831 B 7b/1797, 1797.2. L 153775 VIII.f
Borberg, K. Fr. Die Dichter des Römischen Alterthums in einer organischen Auswahl aus ihren Meisterwerken. ... begleitet von K. Fr. Borberg. Zweite Abtheilung. Erster Band Stuttgart 1844 E 12, 2521 L 153788 XXI.e
- Christus und Seine Kirche im Vorbilde und in der Erfüllung. Ein Buch zur Belehrung und Erbauung. Verfasst von einem katholischen Priester. Herausgegeben von Martin Deutinger Salzburg 1850 D 16, 787 L 153821 XXIV.a
Vergilius Maro, Publius; Peerlkamp, Petrus Hofman P. Virgilii Maronis Aeneidos Libri I. - IV. Edidit Et Annotatione Illustavit P. Hofman Peerlkamp Leiden 1843 E 301/931.1. L 153904 XXXIV.b
Herbart, Johann Friedrich Johann Friedrich Herbart's sämmtliche Werke. Herausgegeben von G. Hartenstein. Fünfter Band Leipzig 1850 B 43e/921, 921.5. L 153925 XIII.e
Catullus, Gaius Valerius; Tibullus, Albius; Propertius, Sextus Catulli Tibulli et Propertii Carmina. Ad Praestantium Librorum Lectiones Accurate Recensuit C. H. Weise Leipzig 1843 Ed 15 L 153926 XXV.b
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis Ad Marcum Brutum Orator. Zum Gebrauche für Schulen neu durchgesehen und ... ausgestattet von Dr. Ludwig Julius Billerbeck Hannover 1829 E 58/929 L 153958 XXIII.c
Strabo Strabonis Rerum Geographicarum Libri XVII. Tomus I. Leipzig 1829 F 201a, 691.1. L 154018 VI.e
Plutarchos Plutarchi Vita Phocionis. Recensuit et Commentariis Suis Illustravit Fridericus Kraner Leipzig 1840 F 179, 2532 L 154030 XVI.e
- Ueber die Perfectibilität des Katholicismus. Streitschriften zweier katholischer Theologen, ... Leipzig 1845 D 49, 2127 L 154059 XXXIII.b
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Opera Omnia. … Recognovit C. H. Weise. Tomus I. Leipzig 1845 Ba 28 L 154088 III.a
Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu Geschichte der Religion Jesu Christi. Von Friedr. Leop. Grafen zu Stolberg. Achter Theil Wien 1817 D 69, 272.8. L 154131 XXIX.g
Xenofón z Athén Xenophontis Agesilaus. Cum Adnotatione Et Prolegomenis De Auctore Et Indole Libri Edidit Carolus Gustavus Heiland Leipzig 1841 F 216, 630 L 154342 XXV.a
Zedlitz, Leopold Baron von Frankreich als Militairstaat unter Ludwig XVIII zehn Jahre nach dem pariser Frieden Leipzig 1825 II.2912 L 154363 XXIV.h
Deveri, Joseph Bildliche Darstellung der Geschichte des alten Testaments mit 75. Kupfersticken nach Joseph Führich. Erster Theil Praha 1827 I.525a L 154364 VII.d
Weber, Friedrich Dionys Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Tonsetzkunst. Für den Unterricht am Prager Conservatorium der Musik bearbeitet von Friedrich Dionys Weber. Erster Theil Praha 1835 IV.441a L 154366 XXXIII.b
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Orationes Selectae, cum analysi rhetorica, commentario et adnotationibus. Tomus X. Marcus Tullius Cicero's auserlesene Reden, übersetzt mit ... Anmerkungen von Friedrich Carl Wolff. Zehnter Band Wien, Trieste 1826 Ed 17/10, 18.10. L 154369 XXIII.d
Cicero, Marcus Tullius M. T. Ciceronis Orationes Selectae, cum analysi rhetorica, commentario et adnotationibus. Tomus XI. Marcus Tullius Cicero's auserlesene Reden, übersetzt mit ... Anmerkungen von Friedrich Carl Wolff. Eilfter Band Wien, Trieste 1826 Ed 17/11, 18.11. L 154370 XXIII.d
- Missae Defunctorum, Juxta Usum Ecclesiae Romanae cum Ordine et Canone Extensae Praha 1846 - L 154393 XIV.h
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 - L 154395 XV.h
Bílý, Václav Gotthard Půwodnj Základowé k Uměnj početnjmu, pro pohodlj wenkowských učitelů sepsanj a 700ty praktyckými přjklady wyswětlenj, od Wáclawa Gottharda Bjlého Praha 1797 49/32 L 154411 XXXIII.a
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowutněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob země České, spolu s wypsánjm důležitých, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly. Sebraná ... w Německém gazyku wyhotowená od Jozefa Ssiffnera. Nynj z řeči Německé w Českau přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 42/81 L 154412 XVII.f
- Welmi utěssená Hystorye o krásné Mageloně, Dceři Krále z Neapolis; A o gednom welmi udatným rytjři Gménem Petrowi ... Jindřichův Hradec 1842 68 L 154416 XXXII.a
Schmid, Christoph Kwět chmelowý. přjběh ze žiwota chudého wesnického učitele ... Zčesstěný od Jana Hýbla Praha 1840 25/81 L 154417 XXXIII.a
- Kamzikostřelci aneb: Cjsař Maximilian na stráni Martinské. ... Zčesstil P. Fr. Jos. Dobicer Praha 1843 69 L 154418 XXXIII.a
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chaloupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 59, 60 L 154422 XIII.b
Chocholoušek, Prokop Hajduci. Sceny z Bosny Praha 1847 15/B/81, 636 L 154423 VI.a
- Ruská směs, wýbor powídek, nowel a t. d., z nowější ruské literatury. Swazek prwní Praha 1845 6 B/81, 639 L 154435 XXXIII.a
- Uměnj Hogenj Lichwy Kniha Ručnj o Poznánj a Hogenj obecně nakazytedlných, a zwlásstných osobytných nemocech Lichwy Spřjdawkem formul, a tabule wydaná od Alexandra Tolnay Banská Bystrica 1808 L 11, 140 L 154438 XXXIII.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1821 57, 623, 54 L 154439 XXXII.a
- Herbář, aneb Lékařstwí, které znowu z kněh wytažené, a při rozličných nemocech lidí, kraw, owcý a drůbeře s prospěchem denně zkusseno býwá, nynj znowu na swětlo wydané - - 4 B/81, 156 L 154445 XXXIII.a
- Herbář, aneb: wýborné lékařstwí, které ze starých a proslulých kněh wytažené, a při rozličných nemocech kraw, swiňského dobytka a drůbeře denně zkousseno a užíwáno býwá, jakož i pozorowání času, kdy se obilí síti má, aby hojná a požehnaná úroda byla Jindřichův Hradec - 65 L 154446 XXXIII.a
Goffine, Leonhard R. P. Goffine, Ord. Praemonstratensis Postyla křesťanského, katolického wyučovány, aneb krátký wýklad wssech nedělnjch, a swátečnjch Episstol, a Ewangelijch, spolu s wytaženým z njch navčenjm wjry, a mrawůw, ... Nynj poneyprw co se wj, z německé řeči na česko přeložený od kněze Jana Chmela Praha 1786 10 M/81 L 154456 IX.b
- Zábawný Wyprawowatel rozmanitých děgin a powjdek, zčesstěných od Fr. Boh. Tomsy. Djlek prwnj Jindřichův Hradec 1844 71/50 L 154466 XXIX.h
Kramérius, Václav Rodomil Prowaznjk w Petrohradu, anebo: Wznessená swadba. Hystorycké wyprawowánj dle prawdiwé události od W. R. Kraméryusa Tábor, Jindřichův Hradec 1836 71/50 L 154466 Přívazek XXIX.h
- Cesta k domowu - - 71/50 L 154466 Přívazek XXIX.h
- Kniha Methodnj nebo Nawedenj k dokonalémuwedenj učitelského úřadu pro učitele na trivialnjch a hlawnjch sskolách Praha 1824 48/31 L 154470 XXXIII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Třináctý plásst. Weselá hra we dwau gednánjch, dle Skribe a Bluma od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 9 B/81, 627 L 154471 XVII.b
- Zlatý strom, ztracená woda a zaklená hora. Powjdka o dobročinném synu, ... Jindřichův Hradec 1850 55/75 L 154473 XXXIII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 33/81, 509 L 154474 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 21/81, 509a L 154485 XII.b
Lemercier, Luis Jean Népomucéne Poslední dnowé města Pompegj. Přjběh ze žiwota starých Rjmanů, we francauském gazyku sepsaný od Lemerciera. W česstinu uwedl Kl. W. Püner Praha 1847 34/81, 513 L 154486 XXXIII.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Koš. Masopustnj žert Hradec Králové 1846 III.585, 760 L 154488 XXXII.a
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 814/81, 676 L 154489 IV.d
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1815 151 M/81, 676 L 154490 XXXII.d
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl 1. Dobré jitro! Praha 1848 72 L 154496 XXXIII.a
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek druhý Praha 1843 28/81, 516b L 154499 XVIII.b
- Zlatý Nebe Klíč - - 7M/81, 680/b L 154511 XXXIII.c
- Hrabě Rožmberk. Wlastenský přjběh, kerý se stal ku konci Šweydské wálky Jindřichův Hradec 1849 12 B/81 L 154513 XXXIII.a
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1848 44 L 154515 XXXIII.b
Žitek, Al. Věnceslav Odměna mrawným a pilným djtkám k wzdělánj, prospěchu y wyraženj od Al. Wěnceslawa Žitka Slaný 1825 58 L 154516 XXXIII.b
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … na Cžesko přeložený od Pátera Edelberta Nymburského Praha 1697 82 L 154561 IV.f
Spieker, Christian Wilhelm Die glücklichen Kinder … Wien 1822 64, 181 ? L 154568 VI.e
Tomsa, František Bohumil Weselá Přástewnice, aneb rozmanité wyprawowánj, čili pohádky dle Grimmowých báchorek Praha, Hradec Králové 1832 61/69 L 154573 XVII.b
- Machzor chelek rišon ke-minhag pihem polin, ungarin, mehrin ... kolel tfilot... Erster theil. Chelek rišon Praha 1797? - L 154591 IX.h
- Sefer Menorat Ha-maor .... he-chacham rabejnu Jicchak Abohav ha-sfarad z´´l. Ve-ze ma´ase ha-menora im ševa ... kolel zahav tahor. Be-Zulcbach. Cum Licentia Serenissimi domini Electoris Palatini qua Tutoris, et Admistratoris ducatus Solisbacensis Sulzbach 1789/90 - L 154592 IX.h
Wessely, Fabian Conciones Selectae In totius Anni Festa et In Speciales, atq; Extraordinarias Solemnitates Panegyrici. Kázanj na Swátky přes celý rok / Gakož y ... Tomus Tertius Praha 1730 506 L 154607 VIII.h
Wessely, Fabian Conciones Selectae In Dominicas Ab Adventu usque ad Pentecosten exclusiv?. Kazanj Na Neděle od Adwentu až do Swato-Dussnjch Swátků, ... Praha 1738 507 L 154608 VIII.h
Matthisson, Friedrich von Friedrich von Matthissons sämmtliche Werke. Zweyter Band. Enthält: Gedichte. Zweyter Theil Wien 1814 K 115b, 533.2. L 154965 XXXIV.f
Lafontaine, August Eugenie der Sieg über die Liebe. Dritter Band Wien 1814 K 249c, 3730 L 154970 VI.c
Herrmann, August Leberecht Geschichte von Genua, dargestellt von August Lebr. Herrmann. Erstes Bändchen Dresden 1831 II.2807 L 154971 XXXIV.f
Herrmann, August Leberecht Geschichte von Genua, dargestellt von August Lebr. Herrmann. Zweites Bändchen Dresden 1837 II.2807 L 154971 Přívazek XXXIV.f
Lindau, Wilhelm Adolf Geschichte Irlands. Erstes Bändchen Dresden 1829 II.2807 L 154971 Přívazek XXXIV.f
Caspar, Johann Dominik Der Rechnungsführer nach Anleitung der Gesetze oder Sammlung der bestehenden allerhöchsten gesetze und Verordnungen ... für Böhmen, Mähren und Schlesien. Ein Handbuch für öffentliche und Privatamte Dritter Theil Brno 1825 II.366/2 L 154972 XXXIII.d
Heeren, Arnold Hermann Ludwig Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Erster Theil, Asiatische Völker Wien 1817 II.2797a L 154979 XXII.f
- Geschichte des Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der Schweiz. I. Theil Wien - II.2937 L 154980 XXXIV.h
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Zweiter Band. Bo bis Cz Leipzig 1833 168.2. L 155089 XXVIII.c
Plutarchos Biographien des Plutarchs mit Anmerkungen von J. F. S. Kaltwasser. Zweyter Theil Wien, Praha 1805 IV.858 L 155090 XVI.d
Pellico, Silvio Dei Doveri Degli Uomini Discorso ad un Giovane di Silvio Pellico da Saluzzo Livorno 1834 IV.376 L 155091 XIX.f
Cicero, Marcus Tullius M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae. Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius. Drittes Heft Hannover 1833 Ha 20.3.a/2120, 61/3 L 155092 XXIII.d
Grüner, Joseph Sebastian Beiträge zur Geschichte der königl. Stadt Eger und des Eger'schen Gebiets. Aus Urkunden Praha 1843 349, 102 L 155093 XXXIII.d
Curtius Rufus, Quintus; Seibt, Ignaz Q. Curtii Rufi De Rebus Gestis Alexandri Magni Libri Octo, Qui Supersunt, Ad Optimas Editiones Collati Cum Supplementis I. Freinshemii. Mit deutschen Inhaltsanzeigen, erläuternden Anmerkungen ... von Ignaz Seibt Praha 1826 E 92, 240 L 155094 XXX.b
Plutarchos Biographien des Plutarchs mit Anmerkungen von J. F. S. Kaltwasser. Siebenter Theil Wien, Praha 1805 IV.858 L 155095 XVI.d
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Achter Band R bis Seerechte Stuttgart 1818 IV.1051h L 155096 XXX.f
Döring, Friedrich Wilhelm F. W. Döring's Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Erster Theil. Erzählungen aus der römischen Geschichte, ... Zweiter Theil Wien 1821 Ec/5, 331 L 155097 XXIX.g
Plutarchos Biographien des Plutarchs mit Anmerkungen von J. F. S. Kaltwasser. Achter Theil Wien, Praha 1805 IV.858 L 155098 XVI.d
- Supplementband zum Conversations - Lexicon für die Besitzer der Stuttgarter Ausgabe Stuttgart 1818 IV.1051k L 155099 XXX.f
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Sechster Band. M und N Stuttgart 1817 IV.1051f L 155100 XXX.f
Thomas a Kempis Tomáše Kempenského Čtwero kněh o Následowánj Krista. Z latinského přeložil a žiwotopisem i krátkau obranau skladatele opatřil František Daucha Leipzig 1843 I.205 L 155101 I.b
Daucha, František Modlitby k weřegné i domácj pobožnosti. Přjdawek ke čtwerým knihám Tomásse Kempenského "O Následowánj Krista" od Frantiska Dauchy Leipzig 1845 I.205 L 155101 Přívazek I.b
Döring, Friedrich Wilhelm Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Vierter - sechster Cursus Wien 1821 Ec/4, 27.2. L 155102 XXIX.g
Horatius Flaccus, Quintus Horazens Satyren. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und erleuternden Anmerkungen versehen von C. M. Wieland. Zwey Theile Wien 1813 E 132/308 L 155103 XXVI.f
- Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch von Martin v. Schwartner. Erster Theil Budapest (Ofen) 1809 II.2891a L 155105 XXXII.d
Persius Flaccus, Aulus Auli Persii Flacii Satyrae. Des Aulus Persius Flakkus Satyren. Uebersetzt … G. G. Füllenborn Wien 1801 IV.838 L 155107 XV.c
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Zweyter Band Hamburg 1808 L 121b, 420.2. L 155108 XXV.f
Welter, Theodor Bernhard Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. Zweiter Theil: Geschichte des Mittelalters Münster 1848 Da/8, 714.2. L 155109 XXIX.g
Zeiller, Franz Edlen von Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Von Franz Edlen von Zeiller. Erster Band Wien, Trieste 1811 II.2453a L 155113 XXXIII.a
Persius Flaccus, Aulus Satyren. Mit Einleitungen und Erläuterungen versehen von Georg Gustav Fülleborn Wien, Praha 1803 E 210.1/64 L 155115 XV.c
Meineke, Johann Heinrich Friedrich Leichtfassliche Entwickelung der wahren Rhythmen in den griechischen Versarten des Horaz, sowohl im Originale, als in ihren deutschen Nachbildungen Quedlinburg, Leipzig 1824 IV.565 L 155117 XXV.a
- Neueste Kunde von dem Königreiche Baiern aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 VI.e
- Neueste Kunde von dem Königreiche Würtemberg aus guten Quellen bearbeitet von C. R. Praha 1813 IV.1634 L 155121 Přívazek VI.e
Plutarchos Biographien des Plutarchs mit Anmerkungen von J. F. S. Kaltwasser. Dritter Theil Wien, Praha 1805 IV.858 L 155122 XVI.d
- Supplementband zum Conversations - Lexicon für die Besitzer der sechsten und frühern Auflagen und der Neuen Folge - - IV.1051j L 155123 XXX.f
Stein, Christian Gottried Daniel D. Christian Gottfried Daniel Stein's Handbuch der Geographie und Statistik für die gebildeten Stände. ... bearbeitet von D. Ferdinand Hörschelmann. Erster Band Leipzig 1833 II.2894a L 155129 XXXIII.d
Stein, Christian Gottried Daniel D. Christian Gottfried Daniel Stein's Handbuch der Geographie und Statistik der teutschen Bundesstaaten, mit besonderer Rücklicht auf Verfassung und Verwaltung derlesben. ... bearbeitet von D. Ferdinand Hörschelmann. Zweiter Band Leipzig 1834 II.2894b L 155130 XXXIII.d
- Institutio ad Eloquentiam Wien 1845 IV.96 L 155157 XXIX.g
Likawetz, Josef Kalasanský Grundriss der Denklehre oder Logik, nebst einer allgemeinen Einleitung in das Studium der Philosiphie. Entworfen von Joseph Calasanz Likawetz Grätz 1829 IV.102 L 155158 XXXIII.d
Bannwarth, Wilibald von Inauguralabhandlung über Beweislast und Beweisführung bey Anwendung der Anastasischen Verordnung. (Con. 22. mandati vel contra.) Nebst Streitsätzen, ... Würzburg 1820 IV.692 L 155159 XXIX.g
Müller, Karl Otfried Karl Otfried Müller's Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. ... herausgegeben Dr. Eduard Müller. Erster Band Wroclaw 1841 G 101a, 634.1. L 155163 XXV.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Vierter Band, erstes und zweytes Heft Wien 1823 L 237, 399.6.(8.) L 155165 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Vierter Band, drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.7.(9.) L 155166 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Dritter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1825 L 237, 399.14.(18.) L 155166 XXX.e
- Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky Praha 1846 - L 155170 II.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Vierter Band. F bis Gz Leipzig 1834 170.4. L 155173 XXVIII.c
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende dargestellt von Karl Heinrich Ludwig Pölitz. Neue Bearbeitung. III. Theil Wittenberg 1815 II.2897a L 155177 XXXIII.e
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende dargestellt von Karl Heinrich Ludwig Pölitz. Neue Bearbeitung. II. Theil Wittenberg 1815 II.2897b L 155178 XXXIII.e
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende dargestellt von Karl Heinrich Ludwig Pölitz. Neue Bearbeitung. IV. Theil Wittenberg 1815 II.2897c L 155179 XXXIII.e
Selner, Friedrich Systematische Darstellung aller über das Strassenwesen und die Eisenbahnen bestehenden kaiserl. königl. österreichischen Gesetze und Verordnungen mit vorzüglicher Rücksicht auf das Königreich Böhmen Karlovy Vary, Loket 1843 II.1578 L 155182 XXXIII.e
Schwartner, Martin von Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch von Martin v. Schwartner. Zweiter u. dritter Theil Budapest (Ofen) 1811 II.2891b L 155186 XXXII.d
Plenck, Joseph Jacob von Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaften für angehende Wundärzte Wien - IV.85 L 155192 XXXII.d
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Fünfter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.9.(11.) L 155193 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Zweyter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1825 L 237, 399.12.(16.) L 155194 XXX.e
Schlegel, Friedrich Friedrich Schlegel’s sämmtliche Werke. Erster Band Wien 1822 525.1. L 155196 III.e
Schlegel, Friedrich Friedrich Schlegel’s sammtliche Werke. Fünfter Band Wien 1823 525.5. L 155197 III.e
Schiller, Friedrich von Friedrich Schillers sämmtliche Werke. Fünf und zwanzigster Band, oder der Ergänzungen fünfter Band. Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs. Dritter Theil. Fortgesetzt von C. L. v. Woltmann Wien 1819 Ec 93.3/1583, 757/25 L 155203 XXIV.e
Schiller, Friedrich von Friedrich Schillers sämmtliche Werke. Sechs und zwanzigster Band, oder der Ergänzungen sechster Band. Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs. Vierter Theil. Fortgesetzt von C. L. v. Woltmann Wien 1819 Ec 93.4/1583, 757/26 L 155204 XXIV.e
Schiller, Friedrich von Friedrich Schillers sämmtliche Werke. Ein und zwanzigster Band, oder der Ergänzungen erster Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande. Dritter Theil. Fortgesetzt Carl Curths Wien 1819 Ec 92.3/1582, 757/21 L 155205 XXIV.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Dritter Band, erstes Heft Wien 1825 L 237, 399.13.(17.) L 155206 XXX.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Erster Band Hannover 1820 F 101a, 290.1. L 155207 XXVII.e
- excerptae ex S. Severo, Eutropio, S. A. Victore, C. Nepote et al. - - II.101 L 155209 XXII.f
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Zweyter Band Hannover 1818 F 101b, 290.2. L 155210 XXVII.e
Megerle von Mühlfeld, Johann Georg Merkwürdigkeiten der königlichen freien Bergstadt Kuttenberg und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes. Zum Besten der am 9. Mai 1823 ... Wien 1825 II.14 L 155212 XIX.f
- Wien und seine Landesfürsten. Vom Verfasser: "Landleben der Reichen." Erster Band Wien 1834 II.40 L 155247 XXVIII.f
Schiller, Friedrich von Friedrich Schillers sämmtliche Werke. Vier und zwanzigster Band, oder der Ergänzungen vierter Band. Geschichte des Abfalls der Niederlande. Sechster Theil. Fortgesetzt Carl Curths Wien 1819 Ec 92.6/1582, 757/24 L 155248 XXIV.e
Georgel, Jean François Mémoires Pour Servir A L'Historire des Événemens De La Fin Du Dix-Huiti?me Si?cle Depuis 1760 Jusqu'en 1806 - 1810, ... Tome Troisi?me Paris 1817 II.2851 L 155250 XXXIII.e
- Politische Verfassung der deutschen Volksschulen für die k. k. österreichischen Provinzen mit Ausnahme von Ungarn, Lombardie, Venedig und Dalmatien Wien 1844 II.221 L 155252 XXXIII.e
Zlobitzky, Franz Ueber Provisorien im streitigen Besitze, nach den Vorschriften und dem Geiste der österreichischen Gesetzgebung. Eine theoretisch - practische Abhandlung von Franz Zlobitzky Wien 1826 II.470 L 155253 XXXIII.e
Pohořelý, Josef Mírumil Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho. Popsánj žiwota a skutků Swatých a Swětic Božjch. Od Josefa M. Pohořelého Hradec Králové, Praha 1844 I.715 L 155254 XXXIII.e
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1828 II.452 L 155255 XXXIII.e
Müller, Antonín Welmi užitečná k utěsse Nemocných a Umjragjcých Knjžka, k wsseobecné potřebě wssech na winicy Páně pracugjcých. Wydaná w Německém gazyku od Antonjna Müllera, nynj ... rozmnožená od Chyliána Hronna ... Praha 1807 III.546 L 155256 XXXIII.e
Hauber, Johann Michael Křesťanská katolická Modlitebnj kniha od Mjchala Haubra ... zčesstěna od Jana Hýbla Praha 1845 I.835 L 155257 XXXII.c
Bülow, Adam Heinrich Dietrich (Freiherrn von) Der Feldzug von 1805 militärisch - politisch betrachtet, von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems und des Feldzugs von 1800. Erster Theil. Zweiter Theil - 1806 II.2919, E 72 L 155258 XXXIV.h
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek I. Praha 1847 II.728 L 155264 XXIX.e
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. Které w gistých kapljch neb zastawenjch se konagj, ... - - I.570 L 155265 XX.a
Schuselka, Franz Deutsche Fahrten. II. Band. Während der Revolution Wien 1849 II.1234 L 155266 XXIX.f
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Zweyter Band, die Evangelien des Markus, Lukas und Johannes Praha 1817 I.221 L 155267 XXXIII.g
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Dritter Band, die Apostelgeschichte, und die Briefe Pauli an die Römer, Korinther und Galater Praha 1817 I.221 L 155268 XXXIII.g
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 II.728 L 155270 XXIX.e
- Dienst- Instruction für die Landes- Gensd'armerie Wien 1850 II.611 L 155282 XXXIII.d
- Rituale pro peculiaribus quibusdam functionibus sacris rite ac uniformiter obeundis. In usum Cleri Dioeceseos Reginaehradecensis concinnatum Hradec Králové 1846 I.95 L 155283 XXIX.c
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Divrej ha-jamim I. meturgam mechudaš u-mevoar meitej Josef Weise venilva elav. Pejruš Raš´´ši ve-haatika u-veur kol milot ... Divre Hajamim I. Praha 1836 I.651 L 155284 XXXIII.h
biblia Hebraica Sefer Jechezkel meturgam mechudaš u-mevuar meitej M. Beneš venilva elav ... Ezechiel Praha 1836 I.651 L 155285 XXXIII.h
Schütz, Joseph Baptist Allgemeine Erdkunde für denkende und gebildete Leser, oder Beschreibung aller Länder der fünf Welttheile, ihrer Lage, ihres Klimas, ihrer Naturprodukte, Landeskultur, ... Dritter Band Wien 1808 II.807 L 155286 XXVIII.f
Schnappinger, Bonifaz Martin Die heilige Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklärenden Anmerkungen. Vierter Band, die Briefe Pauli an die Epheser, Kolosser, ... Praha 1817 I.221 L 155287 XXXIII.g
Ehrmann, Theophil Friedrich Neueste Kunde von Portugal und Spanien. Nebst einer allgemeinen Einletung zur neuesten Länder- und Völkerkunde. Aus Quellen bearbeitet von Th. Fr. Ehrmann Praha 1808 II.2539 L 155288 VI.e
Silbert, Johann Peter Ferdinand der Zweite, Römischer Kaiser und seine Zeit Wien 1836 II.39 L 155289 XXXIV.f
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Sechster Band Wien, Praha 1802 M 12f, 67.6. L 155294 XXVIII.f
Kropatschek, Joseph Samlung der Gesetze … K. Franz des II. … in einer Chronologischen Ordnung. Dreizehnter Band enthält das Jahr 1799 Wien 1800 ? II.1259 L 155295 XII.c
Spirk, Anton Prosaische und Poetische Leseübungen aus bewährten italienischen Schriftstellern gesammelt und erläutert von Anton Spirk Praha 1820 IV.712 L 155296 XXX.h
Tomek, Mikuláš Krátké wyswětlenj Katechysmu od Mikulásse Tomka Praha 1837 I.301 L 155297 XXIX.b
Clausewitz, Carl von Der Feldzug von 1796 in Italien. Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz Berlin 1833 II.735 L 155298 XXXIV.h
Diogenes Laertius Diogenis Laertii de Vitis, Dogmatis et Apophthegmatis Clarorum Philosophorum. Volumen Secundum Leipzig 1831 F 47b, 649 2. L 155300 I.f
Kohl, Johann Georg Reisen in England und Wales. Erster, zweiter, dritter Theil Dresden, Leipzig 1844 II.2844 L 155301 XXIII.c
Funck, Karl Wilhelm Ferdinand von Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweyten Wien 1817 II.1249 L 155303 XV.e
Blumenbach, Wenzel Carl Wolfgang Neueste Gemälde von Oesterreichischen Monarchii. Erster Theil Wien 1830 II.2540a L 155304 VI.f
Turnbull, Peter Evan Oesterreichs sociale und politische Zustände. Aus dem Englischen von E. A. Moriarty Leipzig 1840 II.2818 L 155305 XXIII.b
Jacobitz, Karl; Seiler, Ernst Eduard Handwörterbuch der Griechischen Sprache von Karl Jacobitz und Ernst Ed. Seiler. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. ? - ? Leipzig 1846 G 67d, 694 L 155339 XXII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham rabi Moše ... n"´ ... ve-al sadej ha-trumot Onkelos. Sefer vajikra. Vajikra Praha 1834 I.652 L 155341 XXXIII.g
Malten, H. Bibliothek der Neuesten Weltkunde. Von Dr. H. Mr. Malten. Zweiter Band Aarau 1840 II.2759b L 155342 XXXIV.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer Netivot ha-šalom ve-hu chavur kolel chamiša chamašej ha-Tora hoga al pe tikun sofrim im Targum Onkelos ve-pejruše´´j, u-targum aškenazi u-veur meet ha-rav he-chacham hakolel rabi Moše ... n"´ ve-al sadej ha-trumot Onkelos ... Bereschith Praha 1836 I.652 L 155344 XXXIII.h
Brand, Gustav Auswahl von wichtigen Begebenheiten aus der Geschichte und Mittheilungen der denkwürdigsten Ereignisse auf der Erde. Erster Band Leipzig - II.2762, 181 L 155346 VIII.e
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 I.664 L 155362 XXXIII.h
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sefer melachim meturgam meet he-chacham mohara´´r Josef Weise n´´j u-mevuar meet he-chcham hamitkadek mohara´´r Wolf Meir more lašon ivri ve-sifrej Tana´´ch ha-normali ašer biprag ve-nilve elav pejruš Raš´i ve-haitaka u-veur kol milot bala´´z. Melachim Praha 1836 I.652 L 155403 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Sifrej trei asar im pejruš Raš´´i ve-targum aškenazi u-veur meet meturgamim u-mvuarim mefu´arim bišmotam alaj adamot. Ve- hoga mechudaš biškida raba uve´ijun gadol.... Tre assar Praha 1835 I.652 L 155404 XXXIII.g
biblia Hebraica Sifrej kodeš im targumim u-veurim mimchaverim šonim ... hoci´im le-or Moše Ha-levi Landau. Chameš megilot im pejruš Raš´´i targum aškenazi u-veur hoga biškida raba u-ve´ijun gadol ve.nusaf mavo ha-šcheni al megilat Rut, Ejcha, Kohelet ve-Ester ve-hama´amar al kol megila u-Megila meet he-chacham ha-mitkadek mohara´´r Wolf Meir ... Chamesch megiloth Praha 1833 I.652 L 155405 XXXIII.g
Schlegel, Friedrich Friedrich Schlegel’s sammtliche Werke. Achter Band Wien 1823 525.8. L 155407 III.e
Schlegel, Friedrich Friedrich Schlegel’s sammtliche Werke. Neuenter Band Wien 1823 525.9. L 155408 III.e
Bondi, E. Theoretisch - praktisches Elementar - Buch der hebräischen Sprache. Theoretischer Theil Praha 1845 I.656 L 155410 XXX.h
biblia Hebraica Tanach s německým překladem Izajáš - II. Kronik London - I.663 L 155411 XXXIII.g
- Einleitung in die Geschichte des alten Testaments und des jüdischen Volkes - - II.176 L 155412 XXII.f
- Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Dritter Theil - - II.953 L 155413 IV.e
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21