Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
- Sehnsucht und Liebe. Geschichte … Wien 1817 IV.683 282 A 275 VI.a
C. M. Ed. (šifra) Geschichte der Buchdruckerkunst und ihres Erfinders Johannes Gutenberg, … Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 VI.a
Bruck, M. R. Geschichte der Polnischen Revolution, in den Jahren 1830 und 1831. Leben Friedrich Wilhelms III., Höchstseligen Königs von Preussen. Bearbeitet von M. R. Bruck. Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 Přívazek VI.a
Richter, M. R. Leben Peters des Grossen. Bearbeitet von Dr. M. R. Richter Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 Přívazek VI.a
Franz, J. F. Geschichte des dreissigjährigen Kriegs. Geschichte der Jungfrau von Orleans. Bearbeitet von Dr. J. F. Franz Hamburg 1840 IV.843 3 285 A 278 VI.a
Wollheim, Anton Edmund Geschichte des deutschen Freiheitskreiges in den Jahren 1813, 14 und 15. Bearbeitet von Dr. Anton Edmund Wollheim. Hamburg 1840 IV.843 3 285 A 278 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Dr. Martin Luther’s. Bearbeitet von Friedrich Clemens Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 VI.a
Christern, Johann Wilhelm Napoleon’s Feldzug nach Russland im Jahre 1812. Nach Segur bearbeitet von J. W. Christern Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Für den Krieger, Bürger und Landmann bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert. Zweiter Band Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Erste Periode. Von seiner Geburt bis zum Kaiserthum. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Zweite Periode. Vom Beginn des Kaiserreichs bis zum Feldzug nach Russland. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Vierte Periode. Von Beendigung des russischen Feldzuges bis zu seinem Tode. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Rockstroh, Heinrich Der gestirnte Himmel oder Anweisung zur Kenntniss der Gestirne … Berlin 1830 IV.1195 298 A 290 VII.a
Thomas a Kempis De Imitatione Christi Libri IV Praha 1683 I.213 3 A 3 I.a
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 Kc/57, 1674 30095 VI.f
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 III.B 109 30098 VI.f
Wocel, Jan Erazim Meč a kalich Praha 1843 H 245 30103 VI.f
Zahradník, Vincenc Bágky Wincencia Zahradnjka, faráře w Křessjcjch Praha 1832 H 265, 503 30250 XII.b
Ziegler, Josef Liboslav Dobroslaw aneb rozličné spisy poučugjcýho a mysl obweselugjcýho obsahu w řeči newázané, y wázané. Sebral a wydal J. L. Ziegler. Djlu prwnjho swazek III. Praha 1820 76 30343 XVII.b
Kramérius, Václav Matěj Rozličné Powjdačky k poučenj a k obweselenj od W. Kramériusa. Pustý ostrow. Rytjř u wězenj. Nejsslechetněssj muž. Poznánj se w nesstěstj. Wěrnostj zrussený zákon. Zlý saused. Wděčná zwjřata. Tábor 1843 318 30344 XIX.f
Wocel, Jan Erazim Labyrint sláwy Praha 1846 357, A 52, 44 30382 VI.f
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstátu a Amalye z Werboků, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.567 30447 VII.f
- Netopýr. Weselohra v gednom gednánj Hradec Králové 1819 II.228 30448 XXI.f
- Sedlské Námluwy. Půwodnj weselohra w genom gednánj Hradec Králové 1840 III.537 30452 XXI.f
Pohořelý, Josef Mírumil Obraz smjsseného manželstwj. Powjdka pro katolické panny Praha 1842 III.555 30453 XXXIII.e
Kotzebue, August von Kwakerowé. Činohra w gednom gednánj Hradec Králové 1819 III.558 30455 XXI.f
Rirenšaft, Alois Vlastislav Lépe malým nežli welkým pánem býti. Fraška we 4 jednáních Praha 1846 III.414 30459 XXI.f
Hanka, Václav Hankowy Pjsně Praha 1831 H 53/563 30460 XXV.b
Hanka, Václav Gesnerowy Idylly. Od Wáclawa Hanky Praha 1819 H 52/325 30461 XXV.b
Suder, F. A. Putowánj do Afriky aneb: Obět lásky dětinské. Powjdka pro mládež i dospělé od F. A. Sudera, přeložená od Josefa Pečjrky Znojmo 1846 III.423 30464 XXX.h
- Karbaník Latour Čáslav - III.1028 30466 XXI.f
Veverka, František Budislav Powjdačky pro ukrácenj chwjle. Od Frantisska Bud. Wewerky Praha, Hradec Králové 1829 III.531 30467 XVIII.b
Rödlinger, J. M.; Pohořelý, Josef Mírumil Rodina Bohowěrných z Dolan. Aneb obraz křesťanského obcowánj w přediwných přjpadnostech a strastech žiwota Praha 1837 III.1739 30468 V.f
Walden, Jindřich Černý Janoš, aneb tagná sklepenj Benátská. Historický obraz z prwnj polowice ssestnáctého stoletj. Dle Gindřicha Waldena přeložil J. W. Sommer Praha 1844 III.554 30479 XXI.f
Pospíšil, Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke ... wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.783 30481 XXI.f
Vinařický, Karel Pána Bohuslawa Hasišteynského z Lobkowic wěk a spisy wybrané od Karla Winařického Praha 1836 H 135/1128 30493 XXI.f
Kotzebue, August von; Pospíšil, Ladislav Edward w Skotsku aneb: Noc utečence. Drama we třech děgstwjch dlé Kotzebue od L. Pospjssila Hradec Králové 1839 III.501 30495 XXI.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček VI. Praha 1844 - 30497 XX.f
Hollmann, Josef František P. Půwodní drammatické hry od J. F. P. Hollmanna. Swazek I. 1) Sázka. 2) Zhogenj podagry Jičín 1845 H 75 30498 XXI.f
Řezníček, Josef Jindřich Plawba Berezinská. Podle Francauzského P. z Balzaca Praha 1844 III.394 30499 XXI.f
- Písně o sv. Máří Magdaléně - - III.1029 30501 XXI.f
Rödlinger, J. M.; Pohořelý, Josef Mírumil Rodina Bohowěrných z Dolan. Aneb obraz křesťanského obcowánj w přediwných přjpadnostech a strastech žiwota Praha 1837 III.1723 30504 V.f
- Námořnjk, anebo Pamětihodné přjhody mladjka auskočně na loď indickau prodaného. Powjdka ... Přeloženo od Josefa Pečjrky Znojmo 1845 III.422 30505 XXX.h
Pečírka, Josef Mistr Loukotský a jeho towaryssowé, aneb: Kam wede hra! Powjdka ... dle Fr. Bertráma wzdělaná od Josefa Pečjrky Znojmo 1847 III.420 30509 XXX.h
- Incognito, nebo Na zapřenau. Frasska … Hradec Králové 1819 III.556 30597 VII.f
Charwát, J. Přjhody Pána Žamputáře, … Praha 1824 III.534 30598 VII.f
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstatu a Amalia z Werboku, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.188 30599 VII.f
Kallasch, Ferdinand Bratr. Děgeprawná událost z francouzského zbouřenj. Dle německého w mateřčině podáwá Ferdynand Kallaš Hradec Králové 1848 III.517 30600 VII.f
Kaun, Josef Polemír Powjdky autlé mládeži Hradec Králové 1847 III.494 30601 VII.f
Javornický, Jan Kam to ten chlapec přiwedl! Čáslav 1844 III.526, 329 30602 VII.a
Mácha, Karel Hynek Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prwnj. Mág. Báseň od Karla Hynka Máchy Praha 1836 H 138b, 2820 30607 XIII.b
Shakespeare, William Romeo a Julie Praha 1847 III.2858, 22 S 29 30609 VII.a
Šnaidr, Karel Sudimír Okus w básněnj českém od Karla Sudimjra Šnajdra. Zbjrka druhá Hradec Králové 1830 III.351 30613 IV.c
Sychra, Matěj Josef Přípodobněnj, nimiž mnohau spasytedlnau prawdu mládeži w rozmlauwánjch … Hradec Králové 1825 - 30693 VI.a
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek I. Praha 1847 M 200b, 2482.1. 30720 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek II. Praha 1850 M 200c, 2482.2. 30721 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 M 200a, 2482 30723 XXIX.e
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený od Josefa Jungmanna Praha 1843 H 102/2147 30766 XIV.b
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Sebrané spisy weršem i prosau Praha 1841 H 101/620 30770 XIV.b
- Hlasy wlastenců při radostném wjtánj GG. Cjsařských Králowských Majestátů Ferdinanda I. a Marie Anny w Praze dne čtwrtého řjgna 1835 Praha 1835 H 72, 569 30777 V.g
- Rozličné přjběhy sebrané pro mládež odrostlegssj, též pro dospělé Písek 1846 III.3331 31 A 31 I.a
Palacký, František Popis králowstwí Českého … Praha 1848 108 31065 X.e
Förster, Friedrich Christoph Statistisch - topographisch - historische Uebersicht des Preussischen Staats Berlin, Leipzig 1837 ? M 52, 1510 31170 VI.f
Fischer, Christian August Neue Reiseabentheuer. Erstes und zweites Bändchen Reutlingen 1803 M 50, N 1597 31171 VI.f
Barthélemy, Jean Jacques Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahre vor der gewöhnliche Zeitrechnung. Aus dem Französischen des Herrn Barthelemy. Siebenter Band Wien, Praha 1802 M 12g, 67.7. 31172 XXVIII.f
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. … Vierter- Sechster Theil Wien 1815 440.4.5.6 31173 VI.e
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. … Dritter Theil Wien 1815 440.2. 31174 VI.e
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. Vierter Theil. Lehrreiche Erzählungen und Geschichten aus dem Vaterlande und von dessen Bewohnern Wien 1815 440.2. 31174 Přívazek VI.e
Humbold, Alexander von Des Freiherrn Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland Reise in die Aequinoctial - Gegenden des neuen Continents, für die reifere Jugend ... bearbeitet von G. A. Wimmer. Viertes Bändchen Wien 1830 - 31180 XXIII.b
Humbold, Alexander von Des Freiherrn Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland Reise in die Aequinoctial - Gegenden des neuen Continents, für die reifere Jugend ... bearbeitet von G. A. Wimmer. Drittes Bändchen Wien 1830 - 31181 XXIII.b
Klicpera, Václav Zeměpis starého světa Praha 1849 - 31184 XXIX.d
Václav Vratislav z Mitrovic Přjhody Wáclawa Wratislawa swobodného Pána z Mitrowic, kteréž w Tureckém hlawnjm městě Konstantynopoli widěl, w zagetj swém zkusyl, a po ssťastném do wlasti swé se nawrácenj sám léta Páně 1599 sepsal. Nynj znowa Kraméryusowým nákladem wydané Praha 1807 H 253, 466 31188 XXIII.c
Žďárský, Josef Versuch einer populären mathematischen Geographie oder Sphärenlehre, nebst der Bestimmung des Zeitmasses oder Chronologie, ... Hradec Králové 1819 Cb/2, 22 31189 XXIX.c
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách, pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1839 336/1958 31203 XXIV.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Sechster Jahrgang Praha 1828 230, 359 III. 31230 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Achter Jahrgang Praha 1830 230 ,359 V. 31231 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Neunter Jahrgang Praha 1831 230, 359 VI. 31232 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Siebenter Jahrgang Praha 1829 230, 359 IV. 31233 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Zugleich als fortlaufende Ergänzung zu Zimmermanns Taschenbuch der Reisen herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Vierter Jahrgang Praha 1826 230, 359 I. 31234 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1848. Neue Folge. Erster Jahrgang Praha 1848 230/23, 359 XXIII. 31235 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1832. Zehnter Jahrgang Praha 1832 230, 359 VII. 31236 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1844. Zweiundzwanzigster Jahrgang Praha 1844 230, 359 XIX. 31237 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1840. Achtzehnter Jahrgang Praha 1840 230, 359 XV. 31238 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1845. Dreiundzwanzigster Jahrgang Praha 1845 230, 359 XX. 31239 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1839. Siebenzehnter Jahrgang Praha 1839 230, 359/XIV. 31240 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1846. Vierundzwanzigster Jahrgang Praha 1846 230, 359 XXI. 31241 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1836. Vierzehnter Jahrgang Praha 1836 230, 359 XI. 31242 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1833. Eilfter Jahrgang Praha 1833 230, 359 VIII. 31243 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1847. Fünfundzwanzigster Jahrgang Praha 1847 230, 359 XXII. 31244 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1835. Dreizehnter Jahrgang Praha 1835 230, 359 X. 31245 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1834. Zwölfter Jahrgang Praha 1834 230, 359 IX. 31246 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1837. Fünfzehnter Jahrgang Praha 1837 230, 359 XII. 31247 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1838. Sechszehnter Jahrgang Praha 1838 230, 359/XIII. 31248 XXII.a
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1829 M 79, 506.16 31249 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 M 79, 506.15. 31250 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch China. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 M 79, 506.2. 31251 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Aegypten. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 2. Bändchen Nürnberg 1829 M 79, 506.14. 31252 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch China. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 2. Bändchen Nürnberg 1827 M 79, 506.1. 31253 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek aller Reisen um die Welt. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. V. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1832 M 79, 506.11. 31254 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek aller Reisen um die Welt. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. IV. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1831 - 1832 M 79, 506.10. 31255 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Palästina. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. und 3. Bändchen Nürnberg 1830 M 79, 506.4. 31256 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Palästina. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1827 M 79, 506.3. 31257 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Afrika. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 - 1831 M 79, 506.28. 31258 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Afrika. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 2. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 M 79, 506.27. 31259 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Griechenland. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 - 1831 M 79, 506.21. 31260 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Griechenland. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. und 3. Bändchen Nürnberg 1829 - 1830 M 79, 506.20 31261 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Persien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 - 1830 M 79, 506.23. 31262 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Persien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 M 79, 506.22. 31263 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bulgarien, Servien, Bosnien und Romanien. . ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 2. Bändchen Nürnberg 1828 M 79, 506.25. 31264 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Persien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 - 1831 M 79, 506.24. 31265 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Griechenland. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 M 79, 506.19. 31266 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. IV. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1831 - 1832 M 79, 506.18. 31267 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1829 M 79, 506.17. 31268 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bulgarien, Servien, Bosnien und Romanien. . ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 3. - 4. Bändchen Nürnberg 1829, 1832 M 79, 506.26. 31269 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Aegypten. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 - 1829 M 79, 506.13. 31270 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Aegypten. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1828 M 79, 506.12. 31271 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek aller Reisen um die Welt. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1830 - 1831 M 79, 506.9. 31272 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek aller Reisen um die Welt. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1827 - 1828 M 79, 506.7. 31273 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen nach Ost- West- und Süd- Indien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1831 - 1832 M 79, 506.6. 31274 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen nach Ost- West- und Süd- Indien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. I. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1827 M 79, 506.5. 31275 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Afrika. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. - 3. Bändchen Nürnberg 1831 M 79, 506.29 31276 XXII.b
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Fünfzehntes Bändchen Leipzig 1814 M 201, 212.15. 31277 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Zweytes Bändchen Leipzig 1803 M 201, 212.2. 31278 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Fünftes Bändchen Leipzig 1806 M 201, 212.5. 31279 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Siebentes Bändchen Leipzig 1808 M 201, 212.7. 31280 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Zwölftes Bändchen Leipzig 1811 M 201, 212.12. 31281 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Achtes Bändchen Leipzig 1809 M 201, 212.8. 31282 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Erstes Bändchen Leipzig 1802 M 201, 212.1. 31283 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Sechstes Bändchen Leipzig 1807 M 201, 212.6. 31284 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Zehntes Bändchen Leipzig 1810 M 201, 212.10. 31285 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Neuntes Bändchen Leipzig 1810 M 201, 212.9. 31286 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Viertes Bändchen Leipzig 1805 M 201, 212.4. 31287 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Drittes Bändchen Leipzig 1804 M 201, 212.3. 31288 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Sechszehntes Bändchen Leipzig 1815 M 201, 212.16. 31289 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Vierzehntes Bändchen Leipzig 1813 M 201, 212.14. 31290 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Siebzehntes Bändchen Leipzig 1817 M 201, 212.17. 31291 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Achtzehntes Bändchen Leipzig 1819 M 201, 212.18. 31292 XXII.c
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Dreyzehntes Bändchen Leipzig 1812 M 201, 212.13. 31293 XXII.c
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1843. Einundzwanzigster Jahrgang Praha 1843 230, 359 XVIII. 31294 XXII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Drey und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Zweyter Theil Leipzig 1824 M 115h, 43 31295 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Vier und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Dritter Theil Leipzig 1824 M 115k, 44 31296 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Zwey und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Erster Theil Leipzig 1824 M 115g, 42 31297 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Ein und dreyssigstes Bändchen. Die Schweiz ... Dritter Theil Budapest 1823 M 115f, 41 31298 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Neun und zwanzigstes Bändchen. Die Schweiz ... Erster Theil Budapest 1823 M 115d, 29 31299 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Dreyssigstes Bändchen. Die Schweiz ... Zweyter Theil Budapest 1823 M 115e, 30 31300 XXIII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1842. Zwanzigster Jahrgang Praha 1842 230, 359 XVII. 31301 XXII.a
Campe, Joachim Heinrich Neue Sammlung merkwürdiger Reisebeschreibungen für die Jugend. Sechster Theil Braunschweig 1804 M 27f 31302 XIII.e
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Vier und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Dritter Theil Budapest 1823 M 62b, 452.3. 31303 XXIII.a
Campe, Joachim Heinrich Neue Sammlung merkwürdiger Reisebeschreibungen für die Jugend. Fünfter Theil Braunschweig 1803 M 27e 31304 XIII.e
Demian, Johann Andreas Darstellung der Oesterreichischen Monarchie nach den neuesten statistischen Verziehungen. Erster Band - 1804 M 36, 515 31305 VIII.e
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. G. Erstes, zweytes Bändchen Wien 1804 M 133a, 161.1.2. 31306 XXII.c
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. G. Drittes, viertes Bändchen Wien 1805, 1801 M 133b, 161.3.4. 31307 XXII.c
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. G. Fünftes, sechstes, siebentes Bändchen Wien 1802, 1804 M 133c, 161.5.6.7. 31308 XXII.c
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. Gaheis. Achtes Bändchen Wien 1807 M 133d, 161.8. 31309 XXII.c
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. Gaheis. Neuntes Bändchen Wien 1808 M 133e, 161.9. 31310 XXII.c
Pictet, Mark August Reise durch England, Schottland und Irland. Während der Sommers 1801 unternommen von Mark August Pictet Wien 1804 M 134 31311 XXIII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Afrika. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. III. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512a 31312 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen nach Ost- West- und Süd- Indien. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. II. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512b 31313 XXII.b
Jäck, Joachim Heinrich Taschen - Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen in die Türkei. ... Verfasst von Mehren Gelehrten, und herausgegeben von Joachim Heinrich Jäck. IV. Theil. 1. Bändchen Grätz 1833 M 79, 1512c 31314 XXII.b
- Beschreibung von Karlsbad Praha 1797 M 87, 108 31315 XXIII.b
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Producten- Kunde. ... Eilftes Bändchen Leipzig 1811 M 201, 212.11. 31316 XXII.c
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Drey und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Zweyter Theil Budapest 1823 M 62c, 452.2. 31317 XXIII.a
Campe, Joachim Heinrich Neue Sammlung merkwürdiger Reisebeschreibungen für die Jugend. Siebenter Theil Braunschweig 1806 M 26 31318 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Neue Sammlung merkwürdiger Reisebeschreibungen für die Jugend. Erster Theil Braunschweig 1802 M 27a 31319 XIII.e
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Sieben und zwanzigstes Bändchen. Die Nord - Polarländer. Nach ältern und den neuesten Reisebeschreibungen ... Zweyter Theil Budapest 1822 M 115b, 27 31320 XXIII.a
Turnbull, John John Turnbull's Reise um die Welt in den Jahren 1800 bis 1804. Nebst einer genauen Schilderung der Englischen Verbrecher - Kolonien in Neu-Holland, und der Societäts- und Sandwich- Inseln in ihrem gegenwärtige Zustande Wien 1806 M 184 31323 XXIII.b
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Achter Band. Prachiner Kreis Praha 1840 M 166.8c, 1133.8.c 31325 XXIII.h
- Vollständiges statistich-topographisches Compendium neuen politischen und gerichtlichen Einleitung des Königreiches Böhmen. … Praha 1850 M 21, 1508 31326 VIII.f
Schopenhauer, Johanna Reise von Paris durch das südliche Frankreich Wien 1826 M 162, 494 31328 XXIII.a
Schnabel, Georg Norbert Statistik der landwirthschaftlichen Industrie Böhmens Praha 1846 M 161, 1517 31329 XXXII.b
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Erster Theil. Rakonitzer Kreis Praha 1785 1507.1, M 156.1. 31332 XIII.d
Kotzebue, Otto von Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818 ... Erster Band Wien 1825 M 96b, 487.1. 31340 XXIII.a
Jerrer, Georg Ludwig Neue Bilder-Geographie für Jugend. … Nürnberg 1818 M 82 31341 V.g
Perrin du Lac, Francois Marie Perrin du Lac's Reise in die beyden Louisianen unter die wilden Völkerschaften am Missouri, durch die Vereinigten Staaten ... Reise nach Martinique. Nebst einer kurzen Beschreibung dieser Insel Wien 1807 M 130 31342 XXIII.a
Lichtenstern, Joseph Marr Freyherr von Handbuch der neuesten Geographie des Österreichischen Kaiserstaates. Zweiter Theil Wien 1817 M 110b, 387.2. 31344 V.g
Lichtenstern, Joseph Marr Freyherr von Handbuch der neuesten Geographie des Österreichischen Kaiserstaates. Dritter Theil Wien 1818 M 110c, 387.3. 31345 V.g
Lichtenstern, Joseph Marr Freyherr von Handbuch der neuesten Geographie des Österreichischen Kaiserstaates. Erster Theil Wien 1817 M 110a, 387.1. 31346 V.g
Kotzebue, Moritz von Moritz von Kotzebue's Reise nach Persien mit der Russisch-kaiserlichen Gesandtschaft im Jahre 1817 Wien 1825 M 96a, 489.1. 31365 XXIII.a
Schmidt, A. Adolf Handbuch der Geographie des österreichischen Kaiserstaates Wien 1850 M 158, 730 31366 XI.g
Schmidt, Johann Wilhelm Reise durch einige schwedische Provinzen bis zu den südlichern Wohnplätzen der nomadischen Lappen, von Joh. Wilh. Schmidt. Paul Sumarokoffs Reise durch die Krimm und Bessarabien im Jahre 1799 ... Berlin, Hamburg 1802 M 159 31367 XXIII.a
Schnabel, Georg Norbert Statistische Darstellung von Böhmen Praha 1826 M 160 31368 XXXII.b
Schnabel, Georg Norbert Statistische Darstellung von Böhmen Praha 1826 M 160.1. 31369 XXXII.b
Bowdich, Thomas Edward Mission der Englisch-Afrikanischen Compagnie von Cape Coast Castle nach Ashantee, mit statististischen, geographischen und andern Nachrichten über das Innere von Afrika. von T. Edward Bowdich. Zweyter Theil Wien 1826 M 19b, 493.2. 31370 XXIII.a
Bowdich, Thomas Edward Mission der Englisch-Afrikanischen Compagnie von Cape Coast Castle nach Ashantee, mit statististischen, geographischen und andern Nachrichten über das Innere von Afrika. von T. Edward Bowdich. Erster Theil Wien 1826 M 19a, 493.1. 31372 XXIII.a
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Vierzehnter Band. Saazer Kreis Praha 1846 M 166.14, 1133.14. 31373 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Eilfter Band. Časlauer Kreis Praha 1843 M 166.11. 1133.11. 31374 XXIII.h
Paroubek, Václav Vitališ Zrcadlo Cžasného y Wěčného Žiwota který se Křestián do něho wzhlédne spatřj w něm wssechno co wede k Žiwotu Wěčnému Knjžka Zlata, ... Praha 1770 I.5 3141 B 1217 XV.a
Boneto, Antonio Dissertatio de Timore Poenitente Authore P. Antonio Boneto E Societate Jesu, Edita Tolosae ? Typographia Pechiana Anno M.DC.XCIV. D. D. Sodalibus ... - 1724 I.20 3143 B 1219 XV.a
Habisreutinger, Columban Etwas für Alle Dritter und letzter Theil Theologisch- und Ascetischen Lehr - Sätzen abhandlend von subtilisten Anfechtungen Christlicher Seelen ... Augsburg 1742 I.22 3144 B 1220 XV.a
- Krátký a snadný Spůsob / Kterak by pobožný Křesťan w Rozgjmánj Přehořkého Umučenj Pána nasseho Gežjsse Krysta každodenně cwjčiti se mohl; totiž Skrz pobožné / a pozorné slyssenj Msse Swaté ... Praha 1728 I.23 3145 B 1221 XV.a
- Bůh gest neyčistssj láska. Modlitba má a mé rozgimánj Kutná Hora 1708 I.24 3146 B 1222 XV.a
Vöhler von Frickenhausen, Maria Der grosse Quell - Brunn/ Durch Die Wolgebohrne Frau Maria Vöhlerin/ Von Frickenhausen/ etc. zusammen getragen. .... München 1692 I.25 3147 B 1223 XV.a
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Historie literatury české aneb saustawný přehled spisu českých s krátkau historií národu, oswicení a jazyka Praha 1849 H 100, 1012 31489 V.g
Cavalieri, Giovanni Battista de Effigies Pontificvm Romanorvm Cum eorum vitis in compendium redactis Ad Admodvm R. D. D. Maximianvm Brvnvm ... Cuius ope et opera Nunc denuo castigatiores in lucem prodeunt, additis, quae deerant, Insignibvs Pontificiis et Indice Locupletissimo Roma 1595 I.29 3149 B 1225 X.d
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Historie literatury české aneb saustawný přehled spisu českých s krátkau historií národu, oswicení a jazyka Praha 1849 H 100c, 1097 31490 V.g
Jungmann, Josef Historie literatury české aneb saustawný přehled spisu českých s krátkau historij národu, oswicenj a gazyka Praha 1825 H 100a1/ 411 31497 V.g
- Diwadlo z ochoty. Powjdka … Praha 1830 III.609 315 A 307 VII.a
- Malý zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý Pobožné Modlitby křestiansko- katolického Náboženstwj ... Praha 1784 ? I.32 3150 B 1226 XV.a
Seibt, Karel Jindřich Kniha katolická, obsahugjcý w sobě Naučenj a Modlitby. Wydaná v Německém gazyku od Karla Gindřicha Seibta Praha 1780 I.35 3151 B 1227 XV.a
- Knižky dwě Swatého Augustýna. Prwnj slowe: Zrcadlo hřjssného člowěka. A druhá: O Marnosti zdegssjho žiwota. Z Latinského gazyku do Česstiny přeložené, a po wydánj roku 1590. w nowě wydané Praha 1786 I.37 3152 B 1228 XV.a
- Konfessý a Helwetské aneb Wyznánj a sprosté Wyswětlenj prawowěrné Wjry, a Artikulí wsseobecných upřimného Náboženstwj křesťanského ... Berlin 1784 I.47 3153 B 1229 XV.a
Hanapus, Nicolaus Exempla Biblica In Materias Morales distributa, Olim conscripta A Rendissimo Domino Domino Nicolao Hanapo ... Trnava 1752 I.49 3154 B 1230 XV.a
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 1. 31543 XIV.b
Hybernicus, Thomas Flores Doctorum Pene Omnium, Tam Graecorum, Quam Latinorum, Qui Tum In Theologia, Tum In Philosophia Hactenus Claruerunt, ... Wien 1752 I.75 3155 B 1231 XV.a
- Nebeský Dwůr. To gest: Pobožné cwičenj a modlenj ke cti a chwále Žiwota a Smrti Pána nasseho Gežjsse Krysta, ... - - I.76 3156 B 1232 XV.a
biblia Latina Biblia. Tomus IV. Profetae Isaias, Jermias Cvm Barvch, Ezechiel, Daniel. XII Profetae Minores. Osee, Ioel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Nahvm, Habacvc, Sophonias, Aggaevs, Zacarias, Malachias - - I.91 3157 B 1233 XVI.a
biblia Latina Biblia. Tomus II. Liber Tobiae. Liber Ivdicvm. Liber Rvth. Libri Regvm Qvatvor. Paralipomenon Dvo. Esdrae Dvo - - I.92 3158 B 1234 XVI.a
Bandel, Joseph Anton von Der Stumme Advocat / dritter Jahrgang 1752 - 1752 I.115 3159 B 1235 XVI.a
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.651 316 A 308 IV.c
Lohner, Tobias Compendium Ritualis Pro Administratione Sacramentorum, Aliorumque Munerum Pastoralium, ... Dilingen 1723 I.114 3160 B 1236 XVI.a
- Breviarium Romanum. Proprium Sanctorum, Archi-Dioecesis Pragensis. Pars Aestiva Praha 1752 ? I.112 3161 B 1237 XVI.a
- Breviarium Romanum. Proprium Sanctorum, Archi-Dioecesis Pragensis. Pars Autumnalis Praha 1752 ? I.113 3162 B 1238 XVI.a
biblia Latina Biblia. Tomus III. Liber Tobiae. Ivdith Esther. Iob. Psalmorvm. Proverbiorum. Ecclesiastes. Canticum Canticorum Sapientia. Ecclesiasticus - - I.117 3163 B 1239 XVI.a
biblia Latina Biblia. Tomus V. Libri Machabeorum II. Esdrae III. & IV. - - I.116 3164 B 1240 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, de Deo Uno, & Trino. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus I. Praha 1740 I.128 3165 B 1241 XVI.a
Březan, Václav Wácslawa Březana Žiwot Wiléma z Rosenberka Praha 1847 Dg 5, 1186 31652 XXIX.d
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, Et Primam secundae, De Angelis, Beatitudine, & Actibus humanis. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus II. Praha 1740 I.128 3166 B 1242 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Primam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Virtutibus, vitiis, & peccatis, Gratia, Justificatione, & Merito. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus III. Praha 1740 I.128 3167 B 1243 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Secundam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Virtutibus Theologicis Fide, Spe, & Charitate. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus IV. Praha 1740 I.128 3168 B 1244 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Secundam Secundae Doctoris Angelici Divi Thomae, De Jure, & Justitia. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus V. Praha 1740 I.128 3169 B 1245 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, De Verbi Divini Incarnatione. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus VI. Praha 1740 I.128 3170 B 1246 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem Doctoris Angelici Divi Thomae, De Sacramentis in Genere, & tribus in Specie: Baptismo, Confirmatione, etc Eucharistia. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe... Tomulus VII. Praha 1740 I.128 3171 B 1247 XVI.a
Kolbe, Franciscus Disputationes Speculativo - Theologicae In Tertiam Partem, & supplementum Doctoris Angelici Divi Thomae, De Poenitentia, extrema Unctione, Ordine, & Matrimonio. Publicis praelectionibus traditae A R. P. Francisco Kolbe ... Tomulus VIII. Praha 1740 I.128 3172 B 1248 XVI.a
Hagerer, Constantinus Tractatus Rubricas Missalis Romani De Defectibus In Celebratione Missarum occurrentibus ... München 1741 I.129 3173 B 1249 XVI.a
Hagerer, Constantinus Ritus Exactus Servandus in Celebratione Missae Privatae Juxta Rubricas Missali Romani, ... München 1741 I.129 3173 B 1249 Přívazek XVI.a
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridij Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae Pars Secunda: Omnes prop? selectissimas ... Praha 1716 I.130 3174 B 1250 XV.a
- Breviarium Romanum. Pars autumnalis Augsburg 1734 I.131 3175 B 1251 XVII.a
biblia Latina Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont. Max. Jussu Recognita, Et Clementis VIII. Auctoritate edita Venezia 1702 I.135 3176 B 1252 XVII.a
Osorius, Joannes Concionvm R. P. Ioannis Osorii Societatis Iesv. Tomvs Qvartus, ... Köln am Rhein 1605 I.137 3177 B 1253 XVII.a
- Nebeský Prsten Zlatý zasnaubený Křestianské Dussi / Wysazený Drahými Kamjnky / Totiž Rozličnými pěknými Modlitbami a Letaniemi / ... Praha 1696 I.36 3178 B 1254 XVII.a
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridion Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae, In Duas Partes divisum Praha 1716 I.130 3179 B 1255 XV.a
Bossuet, Jacques Bénigne Jacobi Benigni Bossuet Episcopi Meldensis De Successione Religionis Discursus. Opera Et Studio Petri Montmedy Latinitate Donatus, Nunc Denuo In Lucem Emissus Praha - Staré Město 1766 I.148 3180 B 1257 XVII.a
Girken, Nicolaus Summa Summae Theologiae Scholasticae, I. Speculativae, II. Moralis, III. Sacramentalis, Secundum tuta & inconsussa Dogmata SS. Augustini & Thomae ... Tomvs Tertivs Köln am Rhein 1734 I.150 3181 B 1258 XVII.a
Leuthner, Coelestinus Coelum Christianum In quo Vita, Doctrina, Passio D. N. Jesu Christi, ... Augsburg, Würzburg 1749 I.151 3182 B 1259 XVII.a
Dalbert, Joseph Sacramentum Matrimonii Quomodo impediatur, & quomodo ... Pro usu Confessariorum Adaptatum, ... Praha 1734 I.152 3183 B 1260 XVII.a
Neumayr, Franciscus Triduum Sacrum Exercitiis Spiritus Accomodatum Pro Viris Nobilibus, Et Litteratis Augsburg, Ingolstadt 1761 I.153 3184 B 1261 XVII.a
biblia Latina Biblia. Tomus VI. Novum Jesv Christi Testamentum. Mattheus, Marcus, Lucas, Joannes. Actvs Apostolorum Epistole B. Pauli ... Apocalypsis B. Joannis - - I.156 3185 B 1262 XVI.a
Elbel, Benjamin Theologiae Moralis Decalogalis, Per modum Conferentiarum Casibus Practicis Illustratae et Applicatae ad Usum Tum Curatorum, tum etiam pro animarum Cura Examinandorum Pars II. ... Augsburg 1734 I.166 3186 B 1263 XVII.a
Ignatius de Loyola Exercitia spiritualia - 16.. I.181 3187 B 1264 XVII.a
- Adminiculum Commodius Orandi Breviarium in Sex Partes Divisum Praha 1760 I.186 3188 B 1265 XVII.a
Rogacci, Benedicto Unius Necessarii Pars III. Ubi agitur de Amore Dei, ... Praha 1721 I.141 3189 B 1266 XVII.a
Rogacci, Benedicto Appendix Unius Necessarii ... Praha 1721 I.141 3189 B 1266 Přívazek XVII.a
Kazenberger, Kilian Supplementum I. Conferentiarum Theologico - Moralium R. P. F. Elisaei Sargar, ... Augsburg 1737 I.144 3190 B 1267 XVII.a
Kazenberger, Kilian Supplementum II. Conferentiarum Theologico - Moralium R. P. F. Elisaei Sargar, ... Augsburg 1739 I.144 3191 B 1268 XVII.a
Dalbert, Joseph Sacramentum Matrimonii Quomodo impediatur, & quomodo ... Pro usu Confessariorum Adaptatum, ... Praha 1734 I.145 3192 B 1269 XVII.a
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Prohlednuté, rozmnožené a nowě wydané od Jana Giřjho Nussbaumra ... Swazek druhý Praha 1849 5/1957 31929 XXI.f
Pleyer, Joseph Lux Ad Legitimam Ecclesiasticorum Ordinum Susceptionem, Et Munerum Ecclesiasticorum Administrationem Premonstrata In Commodum Eorum, Qui in Sortem Domini Vocantur, ... Praha 1767 I.146 3193 B 1270 XVIII.a
Pleyer, Joseph Lux Ad Legitimam Ecclesiasticorum Ordinum Susceptionem, Et Munerum Ecclesiasticorum Administrationem Premonstrata In Commodum Eorum, Qui in Sortem Domini Vocantur, ... Praha 1767 I.146 3194 B 1271 XVIII.a
Pleyer, Joseph Lex Dei Decalogo Comprehensa, Adaptata Intellectui ad cognoscendum, voluntati ad amplectendum, Per Quaesita, Responsa Theoretico - Practica, Casúsque Theologico-morales, Dialogos et Paraeneses Polemicas, ... Praha 1752 I.147 3195 B 1272 XVIII.a
Spengler, Johann Georg Instructio Parochi Pro Assistentia SS. Contractuum Solemnium Sponsalium et Matrimonii, ... Authore Joanne Georgio Spengler Augsburg 1744 I.149 3196 B 1273 XVIII.a
Körber, Antonius Poenitentiae Sacramentum Quaestionibus Practicis, et Casuum Resolutinibus Interstinctum, ... Praha 1751 I.138 3197 B 1274 XVIII.a
- Compendium Theologiae Moralis Universae Rev. Patris Pauli Gabrielis Antoine S. J. Theologi, Primum Illustrationibus Philippi de Carboneano, et Bonaventurae Staidel, ... Tomus Secundus Augsburg 1784 I.140 3198 B 1275 XVIII.a
- Compendium Theologiae Moralis Universae Rev. Patris Pauli Gabrielis Antoine S. J. Theologi, Primum Illustrationibus Philippi de Carboneano, et Bonaventurae Staidel, ... Tomus Primus Augsburg 1784 I.140 3199 B 1276 XVIII.a
Klicpera, Václav Kliment Almanach Dramatyckých her Hradec Králové 1827 III.358 32 A 32 I.a
J. J. M. (šifra) Léčení lásky, čili: Úmyslný a Bezúmyslný lékař Hradec Králové 1848 III.712 320 A 311 VII.a
Morávek, Ernesto Confessio Augustiniana Contra Confessionem Augustanam. Seu Theses Theologicae: ... Praeside Ernesto Morawek Jindřichův Hradec 1738 I.143 3200 B 1277 XVIII.a
Pichler, Vitus Candidatus Abbreviatus Jurisprudentiae Sacrae. Hoc est, Juris Canonici Secundum Gregorii Papae IX. Libros V. Decretalium Explanati Summa, Seu Compendium, R. P. Viti Pichler, ... Pars Prior Wien 1755 I.165 3201 B 1278 XVIII.a
Bayer, Benedictus Theses de fide Praha 1730 I.164 3202 B 1279 XVIII.a
Schreger, Odilonus Diurnale Neo-Curati, Exhibens I. Curam Suiipsius, II. Curam Proximi In Usum Neo - Curatorum, Regularium Praecipue Qui Ex Scholis Ad Curam ... Passau 1762 I.160 3203 B 1280 XVIII.a
Castellione, Sebastian Dialogorvm Sacrorvm Libri Qvatvor Praha 1579 I.183 3204 B 1281 XVIII.a
Janowka, Petr Indissolubilis Vinculi Solutio Seu Matrimonii Impedimentum Dirimens Ex Affinitate Ortum. ... Praha 1748 I.184 3205 B 1282 XVIII.a
Wethy, Tecelinus Examen Apum In Ore Leonis Favum Sponsae Mellificans Seu Doctrinae SS. Ecclesiae Catholicae Patrum Authoritas, Utilitas Et Harmonia Coagmentatae ... - 1773 I.185 3206 B 1283 XVIII.a
Lobkowitz, Hassenstein Bohuslav (Freiherr von); Zimmermann, J. W. Bohuslawa z Lobkowic a z Hasensteynu, list Panu Petrowi z Rosenberka, Mjstodržjcýmu králowstwj Českého, o zpráwě zemské poslaný. Který po třech stech a sedmi letech z rukopisu wybral J. W. Zimmermann Praha 1818 H 134b/1127 32064 XXIV.a
- Missae In Festis B. Mariae Virginis. Ejusdem Officiis Convenientes Secundum Missale Romanum - - I.187 3207 B 1284 XVIII.a
Prefát z Vlkanova, Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestýny, to gest do kraginy někdy Židowské, země swaté, do města Geruzaléma k Božjmu Hrobu. Kteraužto cestu ssťastně wykonal Woldřich Preffát z Wlkanowa Léta Páně 1546. ... Praha 1786 H 178, 1122 32079 XII.b
- Emunctorium purgativum Pro Recenter erecto ardenti candelabro ordinis liberorum Muratorum. Sive Meridiana declaratio instituti scopi ac finis liberorum Muratorum. ... Augsburg ? 1747 I.188 3208 B 1285 XVIII.a
Thomas de Charmes Rev. Pat. Thomae ex Charmes ... Compendium Theologiae Universae, Ad Usum Examinandorum Augsburg 1779 I.189 3209 B 1286 XVIII.a
Březan, Václav Wácslawa Březana Žiwot Wiléma z Rosenberka Praha 1847 - 32098 XXIX.d
- Officia Propria Sanctorum: Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris: ... Authoritate, et Jussu Reverendissimi, ac Celsissimi Princpis Domini Domini Ferdinandi ... Praha 1724 I.190 3210 B 1287 XVIII.a
- Officia Nova Sanctorum a Summis Pontificibus Novissime Concessa Praha 1741 I.190 3210 B 1287 Přívazek XVIII.a
- Proprium Sanctorum, Archi - Diocesis Pragensis. Pars Verna Praha 1741 I.190 3211 B 1288 XVIII.a
Xenofón z Athén; Kramerius, Václav Matěj Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského ... nynj Kraméryusowau prací wydaný. Djl druhý Praha 1809 H 124/3724 32115 XXV.a
Frida, Hieronymus P Hieronymi Frida Benedictini Brzewnoviensis ... Institutiones Hermeneuticae Veteris Testamenti Utilitati Suorum Auditorum Accomodatae Praha - I.191 3212 B 1289 XIX.a
- Ewangelia a Episstoly Na Neděle a Swátky přes celý Rok / Gakož y Passige Pána nasseho GEžjsse Krysta / dle wypsánj čtyr Swatých Ewangelistůw / etc. ... Praha 1724 I192 3213 B 1290 XIX.a
- Pro via purgativa, illuminativa et unitiva - - I.193 3214 B 1291 XIX.a
- Continuatio Breviarii Scripturistici In Evangelia Dominicalia A Dominica post Nativitatem usque ad Dominicam Septuagesimae compendiose exhibens. ... Olomouc 1731 I.194 3215 B 1292 XIX.a
- Litterae Sacerdotis Ecclesiastici ad Jnclitum Clerum Ecclesiasticum in Cura Animarum expositum cum Methodo instruendi Ethnicos & Judeaeos, ... České Budějovice 1807 I.196 3217 B 1294 XIX.a
Hauser, Gualbert Balthasar Vera Sapientia invictis S. S. Patrum testimoniis suffulta pro Neo-Sacerdotibus seu Candidatis ad Statum Ecclesiasticum aspirantibus České Budějovice 1797 I.197 3218 B 1295 XIX.a
- Preces In Processione Theophorica Ab Ecclesia Usitatae Praha - I.198 3219 B 1296 XIX.a
Peickard, Franciscus Esercizj Divoti Del Cristiano, Per La Mattina, E La Sera, Per La Santa Messa Per La Confessione, E Santa Communione; Cavati Da' Salmi Di Davide Dal R. P. Fran. Peickard ... Trieste 1762 I.201 3220 B 1297 XIX.a
- lekcionář mešních čtení s výklady, příklady a modlitbami - - I.463 3221 B 1298 XIX.a
- lekcionář mešních čtení s výklady, příklady a modlitbami - - I.496 3222 B 1299 XIX.a
Heimbach, Mathias Praxis Catechetica, Sive Manuductio ... Praha 1733 I.296 3223 B 1300 XIX.a
Leonhard, Johann Michael Učenj křesťanského katolického náboženstwj s otázkami a odpowěděmi ... Od Jan. Mich. Leonharda, zčesstěné od Jana Nepom. Hřebeského Jindřichův Hradec 1821 I.299 3224 B 1301 XIX.a
- Katechyzmus s Otázkami a odpowědmi k Wyučowánj městské y sedlské Mládeže Praha 1778 I.304 3225 B 1302 XIX.a
- System und Folgen des Illuminatenordens aus den gedruckten Originalschriften desselben gezogen. In Briefen München 1787 I.305 3226 B 1303 XIX.a
- Bewunderungswürdige Beispiele ... - - I.329 3227 B 1304 XIX.a
Hauser, Gualbert Balthasar Bewunderungswürdige Beispiele, der h. h. Blutzeugen wie auch anderer grossmütigen Männer, in Absicht auf ihre Peinen ... České Budějovice 1794 I.329 3227 B 1304 Přívazek XIX.a
Neumayr, Francisco Wesenheit, Krafft, und Ubung Der Göttliches Tugenden Des Glaubens, der Hoffnung, und der Liebe, ... Augsburg, Ingolstadt 1765 I.365 3228 B 1305 XIX.a
Horčický z Tepence, Jakub Konfessy katolická. Totiž Wyznánj prawé Wjry křestianské wsseobecně, o Náděgi, Lásce, Sprawedlnosti křesťanské, též o Swátostech, a o giných Cýrkwe swaté Ržádjch, a kostelnjch Ceremonyjch Praha 1782 I.378 3229 B 1306 XIX.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Kafjčko a wsse, co ge sladkého Praha 1845 III.1071 323 A 314 VII.a
Simon, Jordan Des P. Jordan Simon, zu Wirzburg / in der Augustiner Kirchen vorgetragene Bekehrung Augustini, von Lehrbegierigen Federn aufgeschrieben / und herausgegeben im Jahr 1763 Praha 1763 I.331 3230 B 1307 XIX.a
Pannich, Johann Christoph Erbauliche Kirchenlieder, welche dem dreyeinigen Gott zur Ehre, und der löbl. k. k. Normalschule zum andächtigen Gebrauch widmet Johann Christoph Pannich ... Praha 1776 I.333 3231 B 1308 XIX.a
- mravní ponaučení na příkladech - - I.336 3232 B 1309 XIX.a
- Der Volkslehrer. April, 1788. Viertes Stück - 1788 ? I.336 3232 B 1309 Přívazek XIX.a
- Ritus benedicendi Scholam noviter erectam - - I.338 3233 B 1310 XIX.a
- O smjsseném manželstwj. Slowo lásky k mládencům a pannám katolickým od gednoho gegich přjtele Praha 1842 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Jan Zlatoústý, svatý Kniha sw. Jana Zlatoustého O naprawenj Padlého, od Wiktorýna ze Wssehrd ku koncy wěku patnáctého česky wyložená Praha 1820 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
- Gesang zum heil. Johann v. Nepomuck. Die heilige Liebe. Von einem glänzenden Tempel, ... Gesang von der Barmherzigkeit Gottes. Traurige Begebenheit - - I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21