Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Illustrirte Weltgeschichte. Erster Band: Das Alterthum Leipzig 1844 B 15/I., 212/1 1959 49570 C 1189 I.g
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Illustrirte Weltgeschichte. Zweiter Band: Das Mittelalter Leipzig 1846 B 15/II., 212/2 1959 49571 C 1190 I.g
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Illustrirte Weltgeschichte. Dritter Band: Die Neuzeit. Erster Halbband: 155 bis 1700 Leipzig 1847 B 15/III., 212/3 1956 49572 C 1191 I.g
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Weltgeschichte. Dritter Theil: Neuzeit. Zweiter Halbband: 1700 bis 1789 Leipzig - B 15/IV., 212/4 1959 49573 C 1192 I.g
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Illustrirte Weltgeschichte. Vierter Band: Die Gegenwart. Erster Halbband: 1789 bis 1815 Leipzig 1850 B 15/V., 212/5 1959 49574 C 1193 I.g
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Weltgeschichte. Vierter Theil: Gegenwart. Zweiter Halbband: 1815 bis 1850 Leipzig - B 15/VI., 212/6 1959 49575 C 1194 I.g
- Zápal Lásky Božj, dussj wywolených. Aneb: modlitby katolické … Jindřichův Hradec 1830 I.544 496 A 480 IX.a
- Erläuterungen über die allgemeine bürgerliche Gerichtsordnung. Nach den Vorlesungen des Herrn Georg Scheidlein. Zweyter Theil Wien 1806 295/1959 49636 B 395 XV.a
- modlitební kniha - - I.550 497 A 481 IX.a
Brand, Jakub Bůh gest otec náš. Pobožnost … zčeštil Jan Hýbl Jindřichův Hradec 1833 ? I.552 498 A 482 IX.a
Thomas a Kempis Tomáše Kempenského Čtwero kněh o Následowánj Krista. Z latinského přeložil František Daucha Leipzig 1845 I.588 499 A 483 I.b
Thomas a Kempis De Imitatione Christi - - I.218 5 A 5 I.a
Sláma, František Josef Štědrý wečer Písek 1827 III.612 50 A 50 II.a
Eckartshausen, Hofrath von Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebet und meine Betrachtung Wien, Praha 1824 I.597 500 A 484 IX.a
Blechschmidt, C. Ježjš můg Wykupitel. Modlitebnj a wzděláwagjcj knjžka pro Katolické Křesťany … Wien - I.598 501 A 485 IX.a
- Zápal Lásky Božj Dussy wywolenych, aneb Modlitby Katolické, … - - I.600 502 A 486 IX.a
- Wýborné Ducownj Cwičenj w prawém Křesťanském Obcowánj dlé Nawrženj Missionis. Neboližto Duchownjho Wyslánj. … Praha - Staré Město 1806 I.601 503 A 487 IX.a
- Sefer likutej cvi Wien 1823 I.611 505 A 489 IX.a
- Modlitby katolické Gednomu každému wěrnému Křesťanu Gakéhokoliw stawu … pro Osoby Ženské Praha 1761 I.620 506 A 490 IX.a
Euphrath aus Troplowitz, Joseph Sulamit und Eusebe. Frohe Empfindungen bei Gelegenheit der Königskrönung des allerdurchlauchtigsten und vielgeliebten Franz des Zweyten. Den 9ten August 1792 ... Praha 1792 P I.58 ? 50605 B 961 XV.a
- Pobožnost k uctěnj neyswětěgssjho Srdce Pána Gežjsse, … Jindřichův Hradec - I.634 508 A 492 IX.a
- Pobožnost na Den Slawnosti Božjho Těla, která se při obyčený Procesých k čtyrem Oltářům, skrz celý Oktáw Wraucně wykonawa ... Písek - - 50960 B 1859 XIII.b
Tomsa, František Bohumil Kratochwilnjk pro dospělau mládež; to gest sbjrka rozmanitých powjdek, nowel, powěstj a báchor ze wssech wěků. Swazek třetj Praha 1847 - 50966 B 2050 XV.b
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. B 1 50967 B 2198 XV.b
Kéladruh, M. A. Mrawné Wyprawowánj a powjdačky pro Malé y Dospělé Hradec Králové 1824 III.611, 998 51 A 51 II.a
Nejedlý, Jan Böhmische Grammatik. Verfasst und herausgegeben von Johann Negedly ... Praktischer Theil Praha 1805 - 51025 B 2315 XV.b
Eckartshausen, Hofrath von Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebet und meine Betrachtung Praha - I.677 513 A 494 IX.a
- Hodinky Sw. Žiwého Růžence. … Pardubice 1850 I.692 514 A 495 IX.a
Zimmermann, Johann Nepomuk Žiwotopis swatého Jana Nepomuckého, … s připogenjm služeb Božjch a modliteb wůbec … Praha, Hradec Králové 1829 I.691 515 A 496 IX.a
- modlitební kniha - 1840 I.697 516 A 497 IX.a
- Gebeth- und Gesang - Buch für die studierende Jugend Eger 1834 I.702 517 A 498 IX.a
Hess, Ernst Ferdinand Flagellvm Ivdaeorvm Bič Židowský / To gest-Nowé welmi vžitečné dokázanj / že Gežjss Krystus gest Božij a Blahoslawené Panny Marye Syn, prawý zaslijbený a giž poslaný Messyáss ... Praha 1603 I.703 518 A 499 IX.a
Hess, Ernst Ferdinand Specvlvm Ivdaeorvm, To gest: Zrcadlo Židowské / w kterémž se netoliko ti bezbožnj ruhači a potupnjcy slowa Božjo Židé spatřiti a nagiti mohau / že Gežjss Krystus Božj a Panny Marye Syn, gest prawý potlačitel Hada starého Praha - Staré Město 1604 I.703 518 A 499 Přívazek IX.a
- Confugium ad B. Virginem To gest: Pěkné Nábožné Modlitby a Vtočisstě k požehnané Matce Božj Panně Marygj. W kterýchž wedlé Žaltáře S° Bonawentury, každodennj Cwičenj, s sedmi Zialmy kagjcými, a duchownjm Lékařstwjm proti Moru, z dotčeného Zialtáře S° Bonawentury wytažené a PanněMarygj. Též mnohým pěkným a nábožným rozwažovánjm a Modlitbami k Negswětěgssý Králowně Nebeské Panně Marygj Rodičce Božj | obsažené ... Praha 1634 I.705 519 A 500 IX.a
Bauer, Joseph Franz Jesus ist das Muster der christlichen Vollkommenheit. Gebete und Betrachtungen … Praha, Litoměřice, Teplice 1840 I.707 520 A 501 IX.a
Klopstock, Friedrich Gottlieb Gebetbuch aus Klopstoks Werken für erhaben empfindende Katholiken Kempten 1806 I.708 521 A 502 IX.a
- L’ Ange Conducteur Dans la Devotion Chrétienne, Reduite en Pratique en Faveur des Ames Devotes; … Antwerpen 1714 I.714 522 A 503 IX.a
- Der geheiligte Gottesdienst eines wahren Katholiken Jindřichův Hradec - I.718 523 A 506 X.a
- Věnec - soubor různých básní, dramat a povídek - - III.618 53 A 53 II.a
Wenzel, Gottfried Immanuel Andachtsbuch für Bether von Verstand und Gefühl Linz 1795 ? I.765 530 A 513 X.a
- Žjžnjwý Pautnjk, aneb Cellenská Cesta někdy od Wlastence nasseho Mučedlnjka a Patrona Králowstwj českého sw. Wácslawa Gindřichowi Markraběti morawskému neyprw ukázaná, … Praha 1802 I.798 531 A 514 X.a
- konvolut 45 náboženských písní - - I.799 533 A 516 X.a
- Pobožnost k uctěnj neyswětěgssiho srdce Pána Gežjsse, … Jindřichův Hradec 1832 I.801 534 A 517 X.a
- Katolická Missionárnj Knjžka, aneb: Wýborné duchownj Cwičenj … Jindřichův Hradec 1842 I.804 536 A 519 X.a
- Marianisches Andachts - Büchlein … Maria - Einsiedeln 1837 I.821 537 A 520 X.a
Franciotti, Cesare Delle Pratiche di Meditationi per Avanti, E Dopola SS. Communione … Cesare Franciotti … Tomo Qvarto. Venezia 1693 I.822 538 A 521 X.a
Seibt, Karl Heinrich Lehr und Gebethbuch für die unmündige Jugend. Herausgegeben von Karl Heinrich Seibt Praha 1795 I.826 539 A 522 X.a
Klicpera, Václav Kliment Almanach. Obsahuge: Ženský bog. Psanj Hasesteinowa. Prsteny. Praha 1827 813, 1005 54 A 54 II.a
Tanner, Jan Žiwot a Sláwa Swatého Wácslawa Mučedlnjka /Knjžete/ Krále/ a Patrona Cžeského …W cžeštinu uwedený od Kněze Felixe Radlinského Praha 1702 II.3 544 A 527 X.a
Kořínek, Jan Staré paměti Kutno-Horské. Pod Figurau dwacýti Drahých Rudných kamenů … Praha - Staré Město 1675 II.2 545 A 528 X.a
Hübner, Johann Hübners Historia. VII. Theil Hamburg ? 1727 ? II.36 546 A 529 X.a
- Des Scharffsichtigen Kayser-Adlers, Das ist: Unpartheyisch-vorgestellte Kayserl Kriegs-Handlungen wider die so genannte Hungarische Malcontenten und Türckisch-Tatarische unbeschreiblich-mächtige Kriegs-Heere - 1683 II.41 547 A 530 X.a
Seyfried, Johann Heinrich Poliologia, Das ist: Accurate Beschreibung Aller vornehmsten Städte/ …in Asia, Africa und Amerika, … Nürnberg 1709 II.42 548 A 531 X.a
- Ein neues Prüfungsgeschenk für wohlverhaltene Schüler Písek - II.439 550 A 533 X.a
Höffele, Jan Adam Strom wsstjpený při tekutých wodách Psal. I. v. 3. Swatý Wintjř, Wyznawač Božj/ … Praha 1749 II.555 551 A 534 X.a
Kyblin ? Waffenburg, Christophorus Tractatvs Novvs, de Differentiis Iuris Communis et Bohemici,… Praha 1663 II.871 555 A 538 X.a
- Historie o prwnjch pohanských knjžatech w Čechách, … Praha 1844 II.1197 558 A 541 X.a
Klicpera, Václav Kliment Almanach. Obsahuge: Gan za chrta dán, Laupež, Každý něco pro wlast! Hradec Králové, Praha 1829 III.985 56 A 56 II.a
- Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět Praha 1817 I.508 57101 XXXII.d
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia … přeložil a rozmnožil Jan Swatopluk Presl. Djl třetj Praha 1837 IV.176 57102 XVIII.c
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl druhý Praha 1840 I.303 57103 XXIX.b
Nejedlý, Vojtěch Nedělní Kázánj na celý rok. Djl druhý Praha 1806 I.264 57104 XXXII.d
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cýs. král. zemích. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1839 I.70 57105 VIII.d
Pohořelý, Josef Mírumil Popsánj žiwota a skutků Swatých a Swětic Božjch. Dle Michala Sinzla a Frantisska Deinla martyrologium i Albana Butlerowých popsánj uspořádané a k tisku dohotowené od Josefa M. Pohořelého. Čtwrté čtwrtletj Hradec Králové, Praha 1844 I.267 57106 XXXIII.e
- Reise - Taschen - Lexikon für Böhmen. Es enthält alle in diesem Königreiche befindlichen Städte, Märkte, Dörfer, einzeln stehende, jedoch eigene Namen habende Wohngebäude, Gebirge und Flüsse. Herausgegeben von C. E. Rainold Praha 1835 II.744 57107 XXIII.b
Zimmermann, Johann Nepomuk Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, Kirchen und Kapellen in der königl. Hauptstadt Prag. Aus der Handschrift des weil. Kreuzherrnordens-Priesters k. k. Büchercensors ... Johann Nepomuk Zimmermann neu herausgegeben durch Dr. Lesig-Glückselig Praha, Litoměřice, Teplice 1837 II.3225 57108 XXXII.d
Crusius, Christian Topographisches Post-Lexikon aller Ortschaften der k. k. Erbländer Wien 1798 II.3136 57109 XXIX.h
Sedláček, Josef Vojtěch Základowé Měřictwj, čili Geometrie. Od Wogtěcha Sedláčka Praha 1822 IV.1197 57110 XXXIII.d
Komenský, Jan Amos Joan. Amos. Comenii Orbis Pictus. Swět w obrazích. Die Welt in Bildern. Le Monde en Tableaux Praha 1845 II.1376 57112 XX.c
- Der Haus - Doktor für Stadt und Land, oder Rath und Hülfe für alle Krankheiten des Menschen. ... Von einem praktischen Arzte ... Erster Band. Zweyter Band München 1828 IV.724 57113 XXXII.a
- Malý Nebe - Klíč - - I.524 57114 XXXII.a
- Die Bücher der Chronick von den Kriegen der Frantzosen mit der Königin Theresia in Ungarn - - II.1900 57115 XXXII.a
Trenck, Franz Freyherr von der Merckwürdiges Leben und Thaten Des Welt-berühmten Herrn Francisci Frey - Herrn von der Trenck Frankfurt, Leipzig 1745 II.1900 57115 Přívazek XXXII.a
- Hymni & Preces In Usum Studiosae Juventutis Caes. Reg. Gymnasii Gičinensis Jičín 1829 III.232 57116 XXV.b
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Zwey und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Erster Theil Budapest 1823 M 62a, 452.1. 57117 XXIII.a
Dytrych, Josef Petr Václav Žiwot a řeči Pána nasseho Gežjsse Krysta, Syna Božjho gednorozeného ... Obé z Pjsem swatých nowozákonnjch wyttažené, pořádně rozwržené, onde onde wyswětlené ... připsané od Jozeffa Pet. Wácl. Dytrycha Praha 1809 I.265 57118 XXXII.a
- Řeči, Episstoly a Ewangelia na wssecky neděle a swátky přes celý rok, i umučenj nasseho Spasitele ... Praha 1843 I.638 57196 XIX.f
- Sborník různých prozaických a básnických děl od autorů J. Erazima Wocela, Drahotína Hynka barona Villaniho, ... - - III.1426 57229 VI.f
Meyer, Joseph Meyer's Conversations Lexicon. Bildnisse und Ansichten - - II.515 57273 XV.d
Hübner, Johann Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, … in zwey Abtheilungen. Ganz umgearbeitet, und nach den neuesten politischen Verhältnissen eingerichtet von F. X. Sperl Grätz 1814 IV.1149a 57294 XXI.d
Hübner, Johann Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon. Zweite Abtheilung M - Z. Ganz umgearbeitet und nach den neuesten politischen Vehältnissen eingerichtet von F. X. Sperl Grätz 1814 IV.1149b 57295 XXI.d
Dietrich, Ewald Victor Christian Treue und Vergeltung, oder: Die Riesenburg und das Kloster am Schlossberge bie Teplitz. Scenen aus den Kriegen Ottokars, Königs von Böhmen, ... Praha, Litoměřice, Teplice 1843 IV.486 57307 VIII.f
Jöndl, Johann Philipp Unterricht in der Land-Baukunst überhaupt und bezüglich auf Privat- und Gemeindgebäude in Landstädten, Marktflecken und Dörfern, von J. P. Jöndl. Anweisender und angewandter Theil Praha 1840 IV.1603 57309 XXXII.a
- Neuer Wirthschaftskalender für das Jahr 1815 Praha 1815 III.368 57347 XXXII.c
- Neuer Wirthschaftskalender für das gemeine Jahr 1833 Praha 1833 III.369 57348 XXXII.c
- Neuer Plutarch, oder: Bildnisse und Biographien der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände; von den ältern bis auf unsere Zeiten. I. Band Budapest 1842 II.3242a 57349 XVI.d
Chimani, Leopold Der Freund des Vaterlandes. Ein Lese- und Unterhaltungsbuch für die Jugend … Wien 1814 IV.663 57353 VI.e
Barthélemy, Auguste Marseille; Méry Joseph Napoleon in Aegypten. Gedicht in acht Gesängen von Barthélemy und Méry. Metrisch übersetzt von Gustav Schwab Stuttgart, Tübingen 1829 III.1835, O 575 57354 XXXII.c
Böhm, Ignatz Historische Nachricht von der Entstehungsart und der Verbreitung des Normalschulinstituts in Böhmen Praha 1784 II.1097 57359 XXXII.a
Schottky, Julius Max Prag wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert von Julius Max Schottky. Erster Band Praha 1831 II.1152 57417 XXXII.a
Schottky, Julius Max Prag wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert von Julius Max Schottky. Zweiter Band Praha 1832 II.1153 57418 XXXII.a
Hübner, Johann Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, … Leipzig 1711 II.1134 57419 XXI.d
Nejedlý, Vojtěch Nedělnj Kázánj na celý rok. Djl prwnj Praha 1806 I.264 57477 XXXII.d
- Die katholische Missionen. Konvolut slavnostních kázání r. 1842, 1827, 1850, 1814, 1800, - - II.237 57584 XXIV.a
Woltmann, Karl Ludwig von Inbegriff der Geschichte Böhmens. Erster Theil Praha 1815 II.451 57585 XIII.d
Jaksch, Peter Karl Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzfache, wie auch in Güter- Stiftungs- Studien- und Zensurssachen für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800. Erster Band A - D Praha 1828 II.960 57586 VIII.f
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Sechster Band Praha 1801 L 392f, 465.6. 57587 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Siebenter Band Praha 1803 L 392g, 465.7. 57588 XVII.e
Kanka, Johann Fortsetzung der von Johann Roth verfassten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgestellt ... durch Johann Kanka. Zwölfter Theil Von Geist. bis Ges. Praha 1823 II.313 57590 XIX.f
Dumas, Alexander Hora Sinai. Obrazy cestopisné od Al. Dumasa a A. Danzatsa. Djl prwnj Praha 1842 III.619, 1027 57644 VIII.e
Dumas, Alexander Hora Sinai. Obrazy cestopisné od Al. Dumasa a A. Danzatsa. Djl třetj Praha 1842 III.619, 1029 57645 VIII.e
Rettigová, Magdalena Dobromila Domácí kuchařka Praha 1843 - 57651 XXXII.b
Griesel, A. W. Die Hussiten. … Erster Theil Praha 1843 - 57654 VIII.e
- Zlatý řetěz, anebo Dobromyslný kupec Tábor, Jindřichův Hradec 1831 - 57658 XXXII.a
- Welmi utěssená Hystorye o krásné Mageloně, Dceři Krále z Neapolis; A o gednom welmi udatným rytjři Gménem Petrowi ... Jindřichův Hradec - - 57659 XXXII.a
Kaspar, Johann Dominik Der in der Wald- und Jagdwirthschaft, dann in der Rechnungslegungs gesetzlich unterrichtete Forstbeamte und Revierjäger, oder: Ein Hülfsbuch, ... Wien 1828 - 57661 XXXII.a
- Die Lectionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn - und Feyertage des ganzen Jahres mit beygefügter Passions - oder Leidensgeschichte unsers Heilandes, ... Praha 1846 I.712 57679 XXVIII.d
Pichlerová, Karolina Karoljny Pichlerowé Šwédowé w Praze. W česstinu uwedl Josef Pečjrka. Djl prwnj Znojmo 1844 III.421, 993 57692 VIII.e
Rotteck, Karl von Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831, … Zweiter Band Stuttgart 1841 II.2069b 577 A 560b X.a
Carro, Johann de Ueber die Carlsbader Dampfbad - Anstalt, von Johann Ritter de Carro, ... Ein Fragment aus seinem französischen Werke: Carlsbad, ... Karlovy Vary 1827 II.459 57702 XXXII.a
Rossi, Joseph Beschreibung der Entstehung, der Fortschritte, und des gegenwärtigen Zustandes des in der königl. privilegirten Stadt Kaiser - Karlsbad ... Wien 1829 II.458 57703 XXXII.a
Füger, Joachim Das gerichtliche Verfahren in Streitsachen in den deutschen Erbländern der österreichischen Monarchie. Erster - dritter Theil Wien 1812 II.2454 57704 XII.g
- General - Register über die in Folge eines A. h. Befehls Sr. k. k. Majestät unter der Aufsicht des k. k. böhm. Landesguberniums ... ein und zwanzig Bände der Provinzial - Gesetz - Sammlung für die Jahre 1819 bis 1838; ... herausgegeben von Kajetan Nadherny Praha 1840 II.395 57705 XXXII.a
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Zweiten Bandes erste Abtheilung. … Vom Jahre 1197 bis 1306 Praha 1839 II.1979, E 11 57706 X.e
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Zweiten Bandes zweite Abtheilung. … Jahre 1306 bis 1378 Praha 1842 II.479 57707 X.e
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Zweiten Bandes zweite Abtheilung. Jahre 1306 bis 1378 Praha 1842 II.479, 2109 57708 X.e
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Dritten Bandes erste Abtheilung. … vom Jahre 1378 - 1419 Praha 1845 II.479, 2111 57709 X.e
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Zweiten Bandes erste Abtheilung. … Vom Jahre 1197 bis 1306 Praha 1847 II.479, 2110 57710 X.e
Palacký, František Geschichte von Böhmen. … Erster Band. Die Urgeschichte und die Zeit der Herzoge in Böhmen bis zum Jahre 1197 Praha 1836 II.479 57711 X.e
- Das Eherecht für die gesammten deuutschen Erbländer der österreichischen Monarchie Wien 1812 II.218 57716 XXXII.a
Goethe, Johann Wolfgang von Iphigenia w Taurii. Tragédia w pateru děgstwj / přeloženjm S. K. Macháčka - - III.620 57717 XXXII.a
Proschko Franz Isidor Monographie des Cisterzienser - Klosters Hohenfurth in Böhmen. ... bearbeitet von Franz Isidor Proschko Linz 1850 II.1876b 57718 XXI.f
Sychra, Matěj Josef Kázánj na wssecky slawnosti a swátky celého roku. Sepsal a na swůg náklad wydal Matěg Jozeff Sychra Chrudim 1816-17 I.73 57719 XXXII.a
Tomek, Mikuláš Krátké wywětlenj Katechysmu od Mikulásse Tomka Praha 1837 I.301 57720 XXIX.b
Millauer, Maximilian Die Matriken der Akatholiken Praha 1830 II.217 57721 IV.e
- list z chronologického přehledu neznámého tisku - - II.554 57733 VII.f
- Malý Katechismus s otázkami a odpowědmi pro neymenssj djtky cjs. král. zemj Praha 1845 I.292 57744 XXXII.a
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. Zweyter Band Wien 1791 E 193b, 540.2. 57757 XVI.f
Presl, Jan Svatopluk Nerostopis čili Mineralogia. Rukowět saustawná k poučenj wlastnjmu. Wydal Jan Swatopluk Presl Praha 1837 IV.643 57758 XXVIII.h
Zeidler, Josef Jeroným Hymnus, Festo Diei Canonicis Sancti Et Candidissimi Praemonstratensium Ordinis Regularibus Montem Sacrum In Moravia Sub Auspiciis Celsissimi, Reverendissimi et Excellentissimi Domini, Domini Maximiliani Josephi, Principis Archiepiscopi Holomucensis, E Liberis Baronibus De Somerau-Beeckh, Duce Amplissimo, Eximio, Magnifico Domino Josepho Hieronymo Zeidler... Praha 1846 II.2339 57759 XXXII.c
Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof Der Christliche Ulysses / Oder Weit-versuchte Cavallier / Fürgestellt In der Denckwürdigen Bereisung so wol dess Heiligen Landes / Als vieler andrer morgenländischer Provinzen/ Landschafften / und berühmter Städte: ... Nürnberg 1676 II.708 57770 XXIII.b
- Kniha wsseobecných zákonů městských pro wssecky německé dědičné země Mocnářstwj Rakouského. I., II., III. Djl Praha 1812 II.709 57771 XVI.c
- Anleitung zur Schönschreibung nebst sechs Vorschriften - - IV.1632 57783 XXXIII.b
Rotteck, Karl von Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831, … Dritter Band Stuttgart 1841 II.2069c 578 A 560c X.a
- Zeitverkürzende Unterhaltungen aus Josephs, des Zweyten, jetzt regierenden Römischen Kasers Leben - 1782 II.138 57808 XXXII.a
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierzehter Theil. Taborer Kreis Praha, Wien 1790 II.499 57809 XI.c
Heydenreich, Karl Heinrich Worte einer edlen Mutter an den Geist und das Herz ihrer Tochter. Nebst Worten des Danks iener guten Tochter an ihre Mutter Leipzig 1799 - 57810 XXXII.a
Brand, Jakub Bůh gest Otec náš. Pobožnost má od Jakuba Branda, ... zčestil Jan Hybl Tábor, Jindřichův Hradec 1833 - 57811 XXXII.b
Pabst, František Antonín Neynowěgssj Kronyka a wěrná Poselkyně starožitného a nowého národu Českého, od počátku prwnjch knjžat Českých až do panowánj Geho cýs. král. milosti Frantisska I. Djl třetj Praha 1814 II.734 57814 XVIII.c
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der Königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn ... 3. Band Die Altstadt, erste Hauptviertl der Stadt Prag Praha 1796 - 7 ? II.2222 57816 XIII.d
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1395 - 1419 Praha, Leipzig 1790 II.743 57817 XVII.c
Janisch, Joseph Anton Des Joseph Anton Janisch Pfarrers in Hostiwař praktische Bienenpflege für den Landmann im Königreiche B?öheim, ... Praha 1789 IV.1203 57881 XXXII.b
Gerstel, A. Tentamen institutionis ad chemico-qualitativam analysim mineralium ope solutionis Praha 1831 IV.546 57883 XXXII.b
Hyna, Karel Ferdinand Ferdinanda Hyny Dušeslowí zkušebné Praha 1844 IV.1153 57886 XIX.f
Klácel, František Matouš Františka Matauše Klácela Dobrověda Praha 1847 IV.1154 57887 XIX.f
Biener, Karl Joseph von C. J. von B. Geschichte der Stadt Königgratz. Erster Theil Praha 1780 II.1289, 3172/1928 57891 XXV.b
Dundr, Josef Alexander Králowstwí České staticky - polohopisně popsané od J. A. Dundera. I. Díl. Kraj plzeňský Praha 1845 II.3223 57899 XIX.f
Rotteck, Karl von Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831, … Vierter Band Stuttgart 1841 II.2069d 579 A 560d X.a
- Die Nürnbergische wohl unterwiesene Köchin zweyter Theil/ Oder der geschickte und wohlerfahrne Pasteten - Torten - und Zucker - Becker oder Conditor Nürnberg 1753 IV.1630 57909 XXXII.b
Stapf, František Frantisska Stapfa, ... Ručnj kniha ku Katechyzmusu. Zwlásstě pro katechety, pak též ku powzbuzenj každého. Zčesstěná do Jana Hýbla Praha 1824 IV.1151 57910 XIX.f
Löw, Johann Franz Hydriatria Recusa, Das ist: Wiederholte kurze Beschreibung Des Frauenberger Baades, Vor Alters in böhmischer Sprache genannt: Smradlawá Woda, ... Anjetzo aber insgemein Libnitscher Baad. ... durch Weyland Herrn Johann Franz Löw, Ritter von Erlsfeld Jindřichův Hradec 1766 IV.1199 57911 XXV.a
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od Jos. Wlast. Kamarýta. Djl prwnj a druhý Praha, Hradec Králowé 1831 IV.1031 57912 XVI.c
Linné, Carl von Caroli a Linné ... Termini Botanici Classium Methodi Sexualis Generumque Plantarum Charakteres Compendiosi. Recudi cum Interpretatione Germanica Definitionum Terminorum Curavit Paulus Dietericus Giseke Hamburg 1787 IV.499 57924 XXXII.a
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' D' Anville ... Handbuch der mittlern Erdbeschreibung oder von den europäischen Staaten die nach dem Untergang des Römischen Reichs entstanden find Nürnberg 1782 II.2831 57925 XIX.c
Dušek, František de Paula Prwnj Základy Vměnj polesného pro Začátnjky w hospodářstwj lesnjm od Frantisska de Paula Dusska Praha 1800 IV.2169 57927 XXXII.c
Reuss, Franz Ambrosius Mineralogische Geographie von Böhmen. Erster Band Dresden 1795 II.140 57931 XXVII.h
Zoesius, Henricus; Hein, Johann Ernst Olympius (Ritter von) Compendivm ad Zoesivm, in Libros & Titvlos Pandectarvm Qvadripartitvm. Continensin tribus primis omnes fer? praecipuas Leges Controversas per Quaestiones, ... Auctore Joanne Ernesto Olympio, Equite de Hein Nürnberg, Praha 1712 II.201 57932 XXXII.b
- Seraphisches Leben, Tugend und Wunderwerck in kurzem Bergriff der Christlichen Welt zur Verwunderung und Nachfolge fürgestellet in dem neu heilig gesprochenen Fr. Seraphin des heiligen Francisci Ordens Capuciner Olomouc 1768 II.199 57937 XXXII.b
Gäbelkhover, Oswald Oswaldi Gaebelkhoveri Der Artzney Doctoris, Weyland Fürstl. Würtembergischen Leib- und Hoff-Medici, Arzney- Buch: Darinnen Fast für alle dess Menschlichen Leibes Anliegen und Gebrechen/ ... Frankfurt am Main 1694 IV.2147 57938 XII.a
- Testament Friedrichs des Zweyten Königs von Preussen vom 8ten Jänner 1769. Eine Urkunde von der Denkart und dem Charakter dieses grossen Königes Berlin 1792 II.198 57939 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., (+ fragmenty pobožností) České Budějovice 1833 II.195 57940 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., České Budějovice 1833 II.195 57941 XXXII.b
Redlhammer, Johann Wenzl Handbuch für Grundobrigkeiten in Böhmen in Betreff des sogenannten Robotabolizions-System Praha 1788 II.193 57942 XXXII.b
- Paměti neyhodněgssj mjsta pro Křesťanstwo, totiž Jeruzalém, Betlém a Nazaret. Spis zčesstěný od Matěge Knagsla Znojmo - II.202 57945 XXXII.b
Honsatko, Anton F. M. Das Vaterland. Oder: Böhmens historischer Kalender über jene wichtige und interessante Begebenheiten, die sich auf jeden Tag des Monats Februar ... zusammengetragen von Anton F. M. Honsatko. I. Heft Praha 1833 II.87 57946 XXXII.b
Terebelský, Jindřich Žiwot Jana Žižky z Trocnowa, slowútného wůdce Táborských bratřj Olomouc 1850 II.12 57947 XXXII.b
Středovský, Jan Jiří Ignáz Rubinus Moraviae. Id est: Venerabilis Joannis Sarcandri de Skoczovia, Holeschoviensis apud Moravos Parochi, ob Catholicae Religionis odium & sanct? servatum Consessionis Sigillum, crudelissim? ab Haereticis excarnificati, Invictique Martyris admiranda Patientia ... A Joanne Georgio Stredowsky Brno 1712 II.9 57948 XXXII.b
Royko, Kašpar Hystorye Welikého Sněmu Kostnického. Druhý Djl nebo Přjběhy Hussa. Z něm. přeloženo od Wáclawa Petrýna Praha 1785 II.8 57949 VIII.e
- Der grosse Castriotto von Albanien, eine Geschichte Wien 1784 II.7 57950 XXXII.b
Schmalfus, Cosmas Historia Religionis, et Ecclesiae Christianae Justis Limitibus Circumschipta, … Tomus I. Praha - Staré Město 1792 II.170 57951 III.f
- České Besedy Praha 1842 III.238 57952 XXXII.b
- Orationes Dvae, de Ritv & Modo Depositionis Beanorvm, Sive Demonstratio quaedam cur Tyrones & Novitii Studiosi antequam ad Dignitatem ... Strasbourg 1680 IV.1192 57953 XXXII.b
Krafft, Albrecht Verzeichniss der Kais. kön. Gemälde - Gallerie im Belvedere zu Wien Wien 1845 IV.672 57958 XXXII.a
- Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armeninstitute, welches auf den gräfl. Bouquoischen Herrschaften in Böhmen im Jahr 1779 errichtet worden. Herausgegeben von dem Institut selbst Praha 1785 II.319 57961 XXXII.b
Redel, Carl Adolph Das Sehenswürdige Prag: worinnen Alle sehens - merck- und wunderwürdige Begebenheiten, Denckmahle und Antiquitäten, Frankfurt, Leipzig 1710 II.81 57962 XXV.c
Schmalfus, Cosmas P. Cosmae Schmalfus Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini ... Dissertationes Philosophicae Super Quaestiones Varii Argumenti Praha 1760 IV.37 57963 III.f
Stepling, Joseph Exercitationes Geometrico - Analyticae De Ungulis, Aliisque Frustis Cylindrorum, Quorum Bases sunt Sectiones Conicae infinitorum generum. Adjungitur Descriptio Automati Planetarii A R. P. Josepho Stepling Praha 17.. IV.33 57964 XXXII.b
Boerhaave, Hermannus Elementa Chemiae, quae Anniverssario Labore docuit, …Tomus Secundus Leiden 1732 IV.9 57968 IX.g
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek prwnj Praha 1849 IV.83a 57970 XXI.f
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek třetj Praha 1849 IV.83c 57971 XXI.f
- Almanach aneb Noworočenka Hradec Králové 1823 III.616 58 A 58 II.a
Rotteck, Hermann von Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten ... Fünfter Band. Geschichte der neuesten Zeit, ethaltend die Jahre 1815 – 1840. Nach Karl von Rotteck's hinterlassenen Vorarbeiten und Materialen verfasst und herausgegeben von seinem Sohne Hermann von Rotteck Stuttgart 1845 II.2069e 580 A 560e X.a
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Erster Theil, enthält die Jahre 1361 - 1395 Praha, Leipzig 1788 II.743 58009 XVII.c
- Bericht der Beurtheilungs - Commission über die im Jahre 1829 unter der Leitung des böhmischen k. k. Landesguberniumsstatt gefundene öffentliche Ausstellung der Industrie-Erzeugnisse Böhmens. ... Praha 1831 IV.2142 58017 XXVIII.g
Jungmann, Josef Historie literatury české aneb saustawný přehled spisů českých, s krátkau historii národu, oswicenj a gazyka Praha 1825 H 100a/411 58029 V.g
Helmhardt von Hohberg, Wolf Landwirtschaft & Nutztierhaltung & Biene (fragment) - 1695 IV.559 58038 XXX.h
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Doba prwního člowěčenstwa aneb auplnějsí wylíčení stawu prwního pokolení lidského Praha 1846 II.2313 58041 XIII.f
Sika, Johann Baptist Drei wichtige Fragen der Gegenwart, aufgeworfen und beantwortet von P. Johann Bapt. Sika Praha 1848 I.324 58070 XXXII.c
Mirabeau, Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Briefe des Grafen von Mirabeau an einen Freund in Deutschland. Geschrieben in den Jahren 1786, 1787, 1788, 1789, 1790 - 1792 II.2223 581 A 561 X.a
- Proroctwj Michaldy králowny ze Sáby, 13. Sibylly. - - 656 58128 XXXII.c
Dušek, František de Paula Anfangsgründe der Forstwissenschaft für Jünglinge, welche sich der Forstökonomie weihen. Franz de Paula Duschek Praha 1808 8/31 58904 XXXII.c
Hartig, Georg Ludwig Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen. Erster Band Stuttgart, Tübingen 1832 L 78, 1 18 58905 XXI.f
Fischer, Sigmund Caspar Lehrbuch der Naturgeschichte für die Hauptschulen in den k. k. österreichischen Provinzen Wien 1845 1/15, 761 58915 XXXII.c
Hartig, Georg Ludwig Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen. Zweiter Band Stuttgart, Tübingen 1832 L 79, 1 19 58916 XXI.f
Lenhart, Václav Eliáš Zkussené naučenj k welmi potřebnému giž za nassich časů osetj lesůw, ku kterémuž gesstě giná welmi užitečná naučenj o powinnostech mysliwce lesůw dle zkussenosti dokonále hledjcýho přidána gsau. ... Praha 1793 VIII.32, G 31 58917 XXXII.e
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek prwnj. Swazek druhý. Swazek třetj Praha 1823 II.31 58971 XXI.f
- Zábawné čtenj. Sebráno z wýborněgssjch cizogazyčných spisowatelů. Djl III. - - III.608 59 A 59 II.a
Chrysostomos, Joannes Des Heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Predigten und kleine Christen. Sechster Band Praha 1785 143 59077 VII.e
Meynert, Hermann Geschichte Oesterreich's, seiner Völker und Länder, und der Entwicklung seines Staatenvereines, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Dritter Band Budapest 1844 II.3241c 59080 XXXII.e
- Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. Achter Jahrgang, 1817 Wien 1817 - 59095 XXX.h
- Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. 1818 Wien 1818 - 59096 XXX.h
Reuss, Franz Ambrosius Mineralogische Geographie von Böhmen. Zweyter Band Dresden 1797 II.140 59098 XXVII.h
Pelcl, František Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Erster Theil, enthält die Jahre 1316 - 1355, ... Praha 1780 II.156 59099 XVII.c
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Erster Theil von A bis Epo Leipzig 1787 IV.193 59100 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Zweyter Theil von Erd bis Lin Leipzig 1789 IV.193 59101 XX.e
Šumavský, Josef Franta Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Erster Band Praha 1844 J/35 59140 III.e
Šumavský, Josef Franta Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Zweiter Band Praha 1846 J/34 59141 III.e
Schultes, Georg Friedrich Christian von Neues Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagdfreunde. Angefangen von G. von Schultes, fortgesetzt von J. C. L. Schultze Weimar 1848 8/58, 104 59155 XXXII.d
Orttenberger, Joseph Das Kriegswesen der Römer, grösstentheils nach antiken Denkmalen; zunächst für Studierende. ... geordnet und erklärt von Joseph Ottenberger Praha 1824 II.2905 59175 XXXII.d
Hübsch, F. L. Versuch einer Geschichte des böhmischen Handels, in besonderer Beziehung auf die Fluss - Schiffahrt und das Commerzial - Strassenwesen; ... Praha 1849 II.1638 59179 XXXII.d
Palacký, František Popis králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic ... Praha 1848 M 128, 693, 989 59180 XXXII.d
Jungmann, Antonín Jan Uměnj porodnické, k užitku ženám při porodu obsluhugjcjm wydané, od Ant. Jana Jungmanna Praha 1827 IV.13 59188 XXXII.d
- Neuer Plutarch, oder: Bildnisse und Biographien der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände; von den ältern bis auf unsere Zeiten. IV. Band Budapest 1846 II.3242d 59212 XVI.d
- Neuer Plutarch, oder: Bildnisse und Biographien der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände; von den ältern bis auf unsere Zeiten Budapest - II.3242e 59213 XVI.d
Hübner, Johann Johann Hübners Neu-vermehrtes und verbessertes Reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, … Regensburg und Wien 1759 II.1248 59282 XXI.d
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. IV.578 59283 XXXII.c
Muys, Johannes Der Treu- gesinnete Samaritter / Das ist: Johannis Muys, Medicin. Doctoris zu Arnheim; Vernünfftige Praxis der Wund- Artzney / Oder: Fünf Abhandlungen / Nach denen festen Gründen / der Neuen wahren Philosophie erkläret Berlin 1694 IV.1201 59284 XXXII.d
Stylle, Petrus von der Chirurgisches Hand- Buch / In welchen / Durch Frag und Antwort / gründlich und ausführlich erkläret und gelehret wird / was die Chirurgie seye: sambt einer Anatomischen Beschreibung. ... durch Petrum von der Stylle Frankfurt am Main 1682 IV.1201 59284 Přívazek XXXII.d
Bayer, Jacob Paedagogus Latinus Germanae Juventutis Lexicon Germanico-Latinum et Latino Germanicum, … Mainz 1753 IV.84 59285 IV.e
- Synopsis Vitae Virtutum, Ac Miraculorum Sancti Joannis Francisci Regis ? Societate Jesu Praha 1738 II.2339 59286 XXXIII.e
Pařízek, Aleš Vincenc Versuch einer Geschichte Böhmens für die Bürger. Nebst angehängster Historischen Erdbeschreibung dieses Landes. ... Praha 1789 II.206 59287 XVIII.c
Hassler, Hans Leo Hanns Leo Hasslers Neue Teutsche Gesäng und Lieder / nach art der Welschen Madrigalien und Canzonetten / dessgleichen etliche Täntz / mit 4. 5. 6. und 8 Stimmen. Bassis. Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng/ ... Musicalischer Zeitvertreiber/ ... Neue Teutsche Lieder/ Nürnberg 1609 -1610 II/792 59288 II.c
Konvalini, Josef František Komůrka zahradnjcká, neb shromážděnj od 642 druhů staročeských gmen od wsselikých zdegssjch neb cyzozemských kuchynských a lekařských kořenj, zahradnjch kwětin a gegich potřebné teplosti; též polnjch getelů a pokrmných bylin, ... Wzdělaná a wydaná od Jozefa Frantisska Konvalini Praha 1835 IV.552 59295 XXXII.e
Fonseca, Petrus Institvtionvm Dialecticarvm Libri octo Köln am Rhein 1578 IV.1194 59309 XXXII.d
- Kletba domu a požehnánj domu. Přjspěwek k založenj obecného blaha a sstěstj rodin. Zčesstil Jan K. Hamaus Hradec Králové 1847 III.563, 2229 59310 XXXII.d
- Lehrbuch der europäischen Staatengeschichte. III. Abtheilung. Die Geschichte der Königreiche, Republiken, etc. Wien 1808 IV.283 59324 XXXII.d
Klicpera, Václav Kliment Almanach Dramatických her od W. Klicpery. Obsahuge: Waldek. Loketský zwon. Rohowjn Čtwerrohý Hradec Králové 1825 2180 59359 XXXIII.a
Smetana, František Josef Obraz starého swěta, to gest: Wšeobecná politická historie prwnjho wěku, od počátku společnosti lidské až ku pádu Západnj řjše Řjmské. Od Františka Josefa Smetany. Djl I. Praha 1834 - 59364 XXVI.f
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Erster Band. A - B Leipzig 1833 - 59468 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Zweiter Band. C. D. E. Leipzig 1833 - 59469 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Dritter Band. F. G. H. Leipzig 1834 - 59470 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Vierter Band. J. K. L. Leipzig 1835 - 59471 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Fünfter Band. M. N. O. Leipzig 1836 - 59472 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Sechster Band. P. Q. R. Leipzig 1836 - 59473 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Siebenter Band. S - T. Leipzig 1838 - 59474 XXXII.g
- Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Achter Band. U - Z. Leipzig 1838 - 59475 XXXII.g
- Coversations - Lexikon der neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänden. Erster Band. A bis E Leipzig 1832 IV.1050a 59476 XXX.g
- Coversations - Lexikon der neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänden. Zweiter Band. F bis L Leipzig 1833 IV.1050b 59477 XXX.g
- Coversations - Lexikon der neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänden. Dritter Band. M bis R Leipzig 1833 IV.1050c 59478 XXX.g
- Coversations - Lexikon der neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänden. Vierter Band. S bis Z Leipzig 1834 IV.1050d 59479 XXX.g
Scheller, Immanuel Johann Gerhard; Lünemann, G. H. Imm. Joh. Gerh. Schellers lateinisch - deutsches und deutsch - lateinisches Handlexicon vornehmlich für Schulen, von neuem durchgesehen, verbessert und vermehrt durch G. H. Lünemann. Erster oder lateinisch - deutscher Theil Leipzig 1820 III.1317a 59486 XXV.e
Scheller, Immanuel Johann Gerhard; Lünemann, G. H. Schellers lateinisch - deutsches Theil. Zweite Abtheilung M - Z - - III.1317b 59487 XXV.e
Ungewitter, Franz Heinrich Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde, oder geographisch - statistisch - historisches Handbuch. ... Erster Band Dresden 1844 IV.839 59488 XXXII.e
Ungewitter, Franz Heinrich Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde, oder geographisch - statistisch - historisches Handbuch. ... Zweiter Band Dresden 1845 IV.839 59489 XXXII.e
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 IV.598 59490 XXVIII.h
Meynert, Hermann Geschichte Oesterreich's, seiner Völker und Länder, und der Entwicklung seines Staatenvereines, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Erster Band Budapest 1843 II.3241a 59491 XXXII.e
Meynert, Hermann Geschichte Oesterreich's, seiner Völker und Länder, und der Entwicklung seines Staatenvereines, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Vierter Band Budapest 1845 II.3241d 59492 XXXII.e
Meynert, Hermann Geschichte Oesterreich's, seiner Völker und Länder, und der Entwicklung seines Staatenvereines, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Fünfter Band. Erste Abtheilung Budapest 1846 II.3241e 59493 XXXII.e
- Neuer Plutarch, oder: Bildnisse und Biographien der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände; von den ältern bis auf unsere Zeiten. II. Band Budapest 1843 II.3242b 59501 XVI.d
Tomek, Václav Vladivoj W. Wladiwoje Tomka Děje University Pražské. Díl I. Praha 1849 II.1732a 59502 XXVIII.d
Parry, William Edward Entdeckungsreise nach den nördlichen Polargegenden im Jahre 1818, in den königl. Schiffe Alexander Wien 1825 II.2773,176 598 A 578 XI.a
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schaltjahr 1820 Praha 1820 II.280 59872 XXXII.h
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schalt-Jahr 1824 Praha 1824 II.714 59873 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1825 Praha 1825 II.215 59874 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1838 Praha 1838 II.280 59875 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1840 Praha 1840 II.280 59876 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1841 Praha 1841 II.280 59877 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1842 Praha 1842 II.280 59878 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1843 Praha 1843 II.765 59879 XXXII.h
- Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1843 Praha 1843 IV.601 59880 XXXII.h
- Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1845 Praha 1845 II.280 59881 XXXII.g
Millot, Claude François Xavier Des Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Erster, zweyter Band Wien 1794 II.1288a, 317a/1928 59885 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Fünfter Band Wien 1794 II.1288e, 317e/1928 59886 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Sechster Band Wien 1794 II.1288f, 317f/1928 59887 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Siebenter Band Wien 1794 II.1288g, 317g/1928 59888 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Eilfter Band Wien 1794 II.1288k, 317k/1928 59889 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Zwölfter Band Wien 1794 II.1288l, 317l/1928 59890 XV.f
Millot, Claude François Xavier Der Herrn Abt Millot, ... Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten. Aus dem Französischen. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, ... Dreyzehnter Band Wien 1794 II.1288m, 317m/1928 59891 XV.f
Murawiew-Apostol, Ivan Matveevich Reise durch Taurien im Jahre 1820 Wien 1826 II.2774, 177 599 A 579 XI.a
- Schematismus für das Königreich Böheim 1790 Praha 1790 II.44 59901 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böheim auf das gemeine Jahr 1797 Praha 1797 II.45 59902 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schaltjahr 1812 Praha 1812 II.321 59903 XXXII.g
- Schematismus für das Königreich Böhmen auf das gemeine Jahr 1815 Praha 1815 II.46 59904 XXXII.g
Ritter, Carl; Hoffmann, W. Ritter's geographisch - statistisches Lexikon über die Erdtheile, Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge, Staaten, Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle etc. ... Mit einer Uebersicht aller Eisenbahnen, ... Von Dr. W. Hoffmann Leipzig 1848 IV.665 59918 XXIX.c
Galletii, Johann Georg August Joh. Georg August Galletti's, Allgemeine Weltkunde oder geographisch - statistisch - historische Uebersicht aller Länder, ... Achte Auflage, verbessert und vermehrt von J. G. F. Cannabich Budapest 1835 IV.505 59919 XXIX.e
Šumavský, Josef Franta Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Zweiter Band Praha 1846 IV.1978b 59926 III.e
- O stavu městském (torso) - - II.4 59975 XXI.e
Scheller, Immanuel Johann Gerhard Imman. Joh. Gerhard Schellers ausführliches und möglichst vollständiges lateinisch - deutsches Lexicon oder Vörterbuch zum Behufe der Erklärung der Alten und Übung in der lateinischen Sprache in fünf Bänden Leipzig 1804 G 136a, 225.1. 59976 VIII.g
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Tertium Zweibrücken 1792 F 18c, 390.3. 59977 XXXIV.c
Aristotelés Aristotelis Opera Omnia Graece Ad Optimorum Exemplarium Fidem Recensuit, Annotationem Criticam, Librorum Argumenta, Et Novam Versionem Latinam Adiecit Io. Theophilus Buhle. Volumen Quintum Strasbourg Anno VIII F 18e, 390.5. 59978 XXXIV.c
Bleichrodt, Wilhelm Günther Architektonisches Lexikon oder allgemeine Real-Encyclopedie der gesammten architektonischen und dahin einschlagenden Hilfswissenschaften ...bearbeitet von Wilhelm Günther Bleichrodt. Erster Band A - E Ilmenau 1830 A 92, 1182.1. 59979 XXXII.e
Bleichrodt, Wilhelm Günther Architektonisches Lexikon oder allgemeine Real-Encyclopedie der gesammten architektonischen und dahin einschlagenden Hilfswissenschaften ...bearbeitet von Wilhelm Günther Bleichrodt. Zweiter Band F - P Ilmenau 1830 A 92, 1182.2. 59980 XXXII.e
Bleichrodt, Wilhelm Günther Architektonisches Lexikon oder allgemeine Real-Encyclopedie der gesammten architektonischen und dahin einschlagenden Hilfswissenschaften ...bearbeitet von Wilhelm Günther Bleichrodt. Dritter Band Q - Z Ilmenau 1831 A92, 1182.3. 59981 XXXII.e
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zweiter Band. Bunzlauer Kreis Praha 1834 II.1123 59991 XXIII.g
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Dritter Band. Bidschower Kreis Praha 1835 M 166.3, 1133.3. 59992 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Vierter Band. Königgrätzer Kreis Praha 1836 M 166.4, 1133.4. 59993 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Fünfter Band. Chrudimer Kreis Praha 1837 M 166.5, 1133.5. 59994 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Sechster Band. Pilsner Kreis Praha 1838 M 166.6, 1133.6. 59995 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Siebenter Band. Klattauer Kreis Praha 1839 II.1123 59996 XXIII.g
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Achter Band. Prachiner Kreis Praha 1840 M 166.8a, 1133.8.a 59997 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Neunter Band. Budweiser Kreis Praha 1841 M 166.9, 1133.9. 59998 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zehnter Band. Taborer Kreis Praha 1842 II.1123 59999 XXIII.h
- Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek - - I.405 6 A 6 I.a
Rambach, Bedřich Diwochowé Hradec Králové 1825 III.615 60 A 60 II.a
Schopenhauer, Johanna Reise von Paris durch das südliche Frankreich bis Chamouny. Erster und zweiter Theil Wien 1825 II.2775, 178 600 A 580 XI.a
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zwölfter Band. Kauřimer Kreis Praha 1844 II.1123 60000 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Sechszehnter Band. Berauner Kreis Praha 1849 M 166.16, 1133.16. 60001 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Siebenter Band. Klattauer Kreis Praha 1839 M 166.7, 1133.7. 60002 XXIII.h
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser Teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Sechster Band Leipzig, Königsberg 1767 IV.288 60009 XXXIII.f
- Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben, verfertiget oder gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber. Eilfter Band Leipzig, Königsberg 1772 IV.288, 2140 60010 XXXIII.f
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21