Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
- Bewunderungswürdige Beispiele ... - - I.329 3227 B 1304 XIX.a
- mravní ponaučení na příkladech - - I.336 3232 B 1309 XIX.a
- Ritus benedicendi Scholam noviter erectam - - I.338 3233 B 1310 XIX.a
- Gesang zum heil. Johann v. Nepomuck. Die heilige Liebe. Von einem glänzenden Tempel, ... Gesang von der Barmherzigkeit Gottes. Traurige Begebenheit - - I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
- Kancionál - - I.449 3237 B 1315 XIX.a
- Kancionál - - I.449 3238 B 1316 XIX.a
- Apophthegmata Seu Dicta Memorabilia - - IV.52 4731 B 3373 XIX.b
- Ex auctoribus prosaicis excerpta - - 5/1957 26272 XIX.c
- Kterak Syffryd s swatau Genoweffau se rozlaučil, na wognu od ni do Frankregchu geda - - III.1730 27641 XIX.d
- Školnj prawidla pro obecné sskoly w cýs. král. rakauských dědičných zemjch / Několik wyprawowánj z biblické hystorye starého zákona - - IV.975 27661 XIX.f
- Gadro wssech Modliteb - - I.436 3239 B 1317 XIX.a
- Duchownj Krzestianske Katolicke Gadro wssech Modliteb ... Praha - I.454 3245 B 1323 XX.a
- Rituale Romanum - - I.516 3253 B 1331 XX.a
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. ... - - I.726 3263 B 1341 XX.a
- Prawý Zlatý Nebe-Klíč. Úplné modlitby křesťanského katolického náboženstwí Jindřichův Hradec - I.748 3266 B 1344 XX.a
- Pět obzwlásstnjch Modliteb o neyswětěgssjch pěti Ranách Krysta Pána - - I.750 3267 B 1345 XX.a
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Erster Band. Jänner bis Junius 1780 Leipzig - IV.58 4733 B 3375 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Erster Band. Jänner bis Junius 1781 Leipzig - IV.59 4734 B 3377 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Zweiter Band. Heumond bis Christmond. 1781 Leipzig - II.160 27150 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Zweiter Band. Heumond bis Christmond. 1782 Leipzig - IV.60 4735 B 3378 XX.b
- Auszug von den Sitten und Gebräuchen der alten Römer zum Gebrauche der studirenden Jugend in den k.k. Staaten - - IV.120 4744 B 3387 VIII.e
Eschenbrender, Panthalamäus Theatrum lyricum, quo poetarum lyricorum omnium, quotquot ab horatio, ad haec usque tempora, editi sunt, et haberi potuerunt. Phrases, loci communes, comperationes, synonyma, epitheta, sentantiae, et elegantiae poeticae ... - - IV.306 4759 B 3402 XX.b
biblia Germanica Biblia - Das ist die gantze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments Würzburg - - 26305 I.g
biblia Germanica Das Neue Testament / Nach alter In Christlicher Kirchen gehabter Translation, treulich verteutschet, Durch D. Johann Dietenberger. ... Würzburg - - 26305 Přívazek XX.c
Pečírka, Josef Hospodářská knížka. Díl první - - IV.921 27729 XXX.h
- Der Josephischen Liebhaber - - I.824 3278 B 1356 XXI.a
Berka z Dubé, Zbyněk Synodus Archi-Dioecesana Pragensis. Habita ab Illustrisimo & Reverendissimo Domino Domino Sbigneo Berka, Dei et Apostol: Sedis Gratia Archi-Episcopo Pragensi, & Principe, Legato Nato, &c. Anno a Christi Nativitate M. D. C. V. ... Praha - I.34 3291 B 1368 XXI.a
Martin von Cochem Velká štěpná zahrada - fragment - - I.45 3294 B 1371 XXI.a
- Malý Nebeský Kljč - - - L 149820 IV.d
- Karbaník Latour Čáslav - III.1028 30466 XXI.f
- Písně o sv. Máří Magdaléně - - III.1029 30501 XXI.f
Jacobitz, Karl Handwörterbuch der Griechischen Sprache von Karl Jacobitz und Ernst Ed. Seiler. 1. A - K Leipzig - G 67e, 694.1. 45728 XXII.h
Archenholz, Johann Wilhelm England - - M 5a, 194.1. 46781 XXIII.b
- Cestopis o Itálii - rok 1845 - - - 47346 XXIII.c
- konvolut 32 náboženských písní - - - 34880 XXIX.f
- modlitební kniha latinská - - - L 158025 XXXIII.b
- Hystorycké wypsánj swaté Genowefy, Hraběnky z Brabantu Jindřichův Hradec - - 42384 XXV.a
- Rukopis Kralodworský a giné wýtečněgssj národnj zpěwoprawné básně wěrně v půwodnjm starém gazyku, ... Wydán od Wáclawa Hanky Praha - H 56/558 42885 XVIII.b
- Schul- und Reise- Taschen- Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache. Italienisch - deutscher Theil Leipzig - Md 3, 479 43227 XXVI.a
Trenck, Friedrich Freyherr von der Friedrich Freyherrn von der Trenck sämmtliche Gedichte und Schriften. Vermischte Trauer- und Scherzgedichte im Gefängnis, auch in Freiheit - - IV.227 L 149517 XXXII.a
- Učebnice - dějiny evropských zemí - - IV.244 L 149568 XXVIII.d
- konvolut náboženských a kramářských písní, fragmenty - - - L 153471 XXIX.f
- Christliches Sittenbuch fürs Gesinde, worin demselben eine Anleitung gegeben wird, ... Wien - I.319 L 149626 XXIX.a
Stránský, Josef Jiří Školní katechismus - - - L 157042 XXIX.a
- Písně postní a velikonoční - - - L 157043 XXIX.a
- Pláč Otců Swatých, Aneb Knjha Bohomyslná, a welmi pěkná, na pět Kněh rozdělená, gest o žalostiwém Kwjlenj, a Hořekowánj Otců Swatých w Temnostech ... - - 482 L 157052 XXIX.a
Kolár, Jaroslav Tři knížky lidového čtení ...Meluzýna, Reymond, jejich 10 synů ... - - 651 L 157053 XXIX.a
- Napoleon Bonaparte - - II.230 L 150006 XXIX.b
- Religionsunterricht in Briefen - - I.388 L 150044 XXIX.h
- Geschichte der alten Welt - - II.178 L 149990 XXIX.b
- Zlatý nebeský klíč - - - L 149870 XXIX.b
- konvolut modliteb - - I.746 L 153556 XXIX.f
- Dobrota boží , má útěcha a má důwěra. Katolická modlitební kniha pro nábožné křesťany Jindřichův Hradec - - L 150252 XXIX.d
Montesquieu, Charles Louis Chrám Gnídský. Překlad Antonín Jaroslav Puchmajer Praha ? - - L 157871 XVI.c
- Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Dritter Theil - - II.953 L 155413 IV.e
- Cesta k domowu - - 71/50 L 154466 Přívazek XXIX.h
- konvolut 70 náboženských písní - - 196 48865 XXIX.f
- konvolut 51 náboženských písní - - 197 48866 XXIX.f
- konvolut 40 náboženských písní - - 196 48867 XXIX.f
- Supplementband zum Conversations - Lexicon für die Besitzer der sechsten und frühern Auflagen und der Neuen Folge - - IV.1051j L 155123 XXX.f
- Neue Folge des Conversations - Lexicons. Erste Abtheilung des ersten Bandes, oder des Hauptwerks elften Bandes erste Hälfte. A - Cz - - IV.1052a L 149471 XXX.g
- Neue Folge des Conversations - Lexicons. Zweite Abtheilung des ersten Bandes, oder des Hauptwerks elften Bandes zweite Hälfte. D - J - - IV.1052b L 149724 XXX.g
- Neue Folge des Conversations - Lexicons. Erste Abtheilung des zweiten Bandes, oder des Hauptwerks zwölften Bandes erste Hälfte. K - R - - IV.1052c L 149486 XXX.g
- konvolut 27 náboženských písní - - 15a 48595 Přívazek XXIX.f
- torzo pohádky - - - 48906 Přívazek XXX.h
- Kalendář - Tabule měnících se Swátků. Modlitba. Jmenný kalendář - - 680 48905 XXX.h
- Zlatý nebeský klíč - - 681, 11 M/81 48904 XXXIII.b
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis (fragment, sešit Nr. 4.) - - - 48860 VI.g
- Malý Nebe - Klíč - - I.524 57114 XXXII.a
- Die Bücher der Chronick von den Kriegen der Frantzosen mit der Königin Theresia in Ungarn - - II.1900 57115 XXXII.a
- Sborník různých prozaických a básnických děl od autorů J. Erazima Wocela, Drahotína Hynka barona Villaniho, ... - - III.1426 57229 VI.f
- Welmi utěssená Hystorye o krásné Mageloně, Dceři Krále z Neapolis; A o gednom welmi udatným rytjři Gménem Petrowi ... Jindřichův Hradec - - 57659 XXXII.a
Goethe, Johann Wolfgang von Iphigenia w Taurii. Tragédia w pateru děgstwj / přeloženjm S. K. Macháčka - - III.620 57717 XXXII.a
- Anleitung zur Schönschreibung nebst sechs Vorschriften - - IV.1632 57783 XXXIII.b
- Paměti neyhodněgssj mjsta pro Křesťanstwo, totiž Jeruzalém, Betlém a Nazaret. Spis zčesstěný od Matěge Knagsla Znojmo - II.202 57945 XXXII.b
Meyer, Joseph Meyer's Conversations Lexicon. Bildnisse und Ansichten - - II.515 57273 XV.d
- Proroctwj Michaldy králowny ze Sáby, 13. Sibylly. - - 656 58128 XXXII.c
Plenck, Joseph Jacob von Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaften für angehende Wundärzte Wien - IV.85 L 155192 XXXII.d
Scheller, Immanuel Johann Gerhard; Lünemann, G. H. Schellers lateinisch - deutsches Theil. Zweite Abtheilung M - Z - - III.1317b 59487 XXV.e
- Die katholische Missionen. Konvolut slavnostních kázání r. 1842, 1827, 1850, 1814, 1800, - - II.237 57584 XXIV.a
- Povídky mravní - - III.604 60794 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Rohovín Čtverrohý. Fraška v jednom jednání Praha - B 458c, A 4 49/1 60927 XXXIII.a
- Herbář, aneb: wýborné lékařstwí, které ze starých a proslulých kněh wytažené, a při rozličných nemocech kraw, swiňského dobytka a drůbeře denně zkousseno a užíwáno býwá, jakož i pozorowání času, kdy se obilí síti má, aby hojná a požehnaná úroda byla Jindřichův Hradec - 65 L 154446 XXXIII.a
- Herbář, aneb Lékařstwí, které znowu z kněh wytažené, a při rozličných nemocech lidí, kraw, owcý a drůbeře s prospěchem denně zkusseno býwá, nynj znowu na swětlo wydané - - 4 B/81, 156 L 154445 XXXIII.a
Štajer, Matěj Postylla Katolická Na Dwě Cžástky rozdělená Nedělnj a Swátečnj, aneb Weykladowé na Ewangelia/ Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege … Přes celý Rok čjtagj/ … - - 109 L 153473 VII.b
- Diverse Favole - Ausserlsene Fabeln - Fables Diverses - - IV.293 L 153482 XX.d
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
- Školní prawidla pro obecné sskoly w cýs. Král. Rakauských dědičných zemjch - - - L 153494 XIX.f
- Konvolut světských i náboženských písní - - 162 L 153494 Přívazek XIX.f
- Geographisches Lexikon - - - L 153515 XXIX.d
Pfeiffr, Benedikt Jan Nepomuk Uwedenj k wnitřnj modlitbě we mnohých modlitbách dle potřeby katolického křesťana představwené od Benedikta J. N. Pfeiffra Jindřichův Hradec - 922 L 152847 XXXIII.d
Novotný z Luže, František Biblioteka českých Biblj etc. od třináctého wěku do léta 1810. Sebraná a wydaná od Frantisska Nowotného z Luže F. L. - - 1611 L 152912 XXXIII.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - - - L 152915 XXXIII.d
- excerptae ex S. Severo, Eutropio, S. A. Victore, C. Nepote et al. - - II.101 L 155209 XXII.f
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. Které w gistých kapljch neb zastawenjch se konagj, ... - - I.570 L 155265 XX.a
- Einleitung in die Geschichte des alten Testaments und des jüdischen Volkes - - II.176 L 155412 XXII.f
- Geschichte des Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der Schweiz. I. Theil Wien - II.2937 L 154980 XXXIV.h
- Gebeten der Israeliten - - I.673 L 150098 XXXIII.h
- Kurze Marianische Andacht … Praha - I.532 3362 B 1438 IV.b
- Nábožná Modlitba k sw. Panně a mučedlicy Božj Barboře o ssťastnou hodinku Písek - I.839 3379 B 1454 IV.b
- Ein neues Prüfungsgeschenk für wohlverhaltene Schüler Písek - II.439 550 A 533 X.a
- Dwě kroniky o knjžatech českých Sstylfryda a druhého Bruncwjka Jihlava - III.1735 3715 B 1789 XIII.b
- konvolut šesti kramářských písní - - III.1018b 64 A 64 II.a
- Kronyky Dwě o založenij Cžeské Země - - II.725 27347 X.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pius II. Pope Aeneae Sylvii, Senensis S. R.E. Cardinalis Tituli S. Sabinae, postea Pii Secundi Pontificis Maximi de Bohemorum, et ex his Imperatorum Romanorum aliquot Origine ac Gestis Historia … Praha - Staré Město - II.154 27307 XII.f
biblia Bohemica Bible Svatováclavská; první díl - - - bez čísla IV.g
- 3 konvoluty náboženských a kramářských písní - - 2 1255 L 153523 Přívazek XXIX.f
- 350 neue auserlesene Räthsel für Kinder grösstentheils aus dem Leipziger Wochenblatte und aus dem Kinderfreunde genommen Nürnberg - Ac 4/1321 42937 Přívazek XII.a
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21