Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Lúkianos Samosatensis Některé spisy Luciana Samosatenského, w češtinu uwedené pracj Ignácia Hagka. Částka prwnj. Praha 1832 III.391 27626 XXVI.b
Adam z Veleslavína, Daniel Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm Praha 1843 III.392 27591 XXX.h
Švihlík, Antonín Alexandr Helena z Gjlowj. Půwodnj mrawná powjdka Praha 1841 III.393 27632 XIII.f
Řezníček, Josef Jindřich Plawba Berezinská. Podle Francauzského P. z Balzaca Praha 1844 III.394 30499 XXI.f
Picek, Václav Jaromír Wilém Rožmberk. Činohra ve třech gednánjch. (Poprwé prowozowán na král. staw. diwadle w Praze dne 12. ledna 1840) Praha 1840 III.395 4399 B 2541 XVI.b
Pařízek, Aleš Vincenc Prawidla české dobropjsemnosti praktyckými přjklady wyswětlená pro Učitele českých sskol, … Hradec Králové, Praha 1831 III.396 3861 B 1952 XIV.b
Poimon, František P. Kalendář pro čas a wěčnost. Druhý ročnjk. Lidská rostlina. Dle Albana Stolze. Wzdělal František P. Poimon Brno 1847 ? III.398, 976 3523 B 1598 XII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Blahowid aneb Prwnj cvičenj w Mrawnosti pro Djtky w stářj od osmého až do desátého roku, kteréž dle Salcmana sepsal a wydal Norbert Waněk Praha 1824 III.399 27697 X.f
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Čtwrtý djl. Bratrowrah. Nebezpečné sausedstwj. Iwan čtwrtý. Klobauk. Masopustnj žert. Brambory Praha 1821 III.4 4409 B 3046 XVI.b
Kotzebue, August von; Vaněk, Norbert Hodinky a mandlowý dort. Dle Augusta Kotzebue Praha 1844 III.400 27746 XXI.f
Votýpka, Josef Růženka z Gedlowa. Dle Pana Šmjda Praha 1825 III.402 25875 VII.a
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj: O teple. Swazeček 9. Praha ? 1845 III.404 L 150335 VIII.f
Zahradník, Vincenc O Přjsaze. Od Vincencia zahradnjka, býwalého faráře Křessického; k tisku dohotoweno od Jana Valeriana Jirsjka Praha 1839 III.406 3577 B 1653 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, poctiwý nágemnjk. Po česku wyložil Jan Wáclaw Rozum Praha 1850 III.408 25911 XII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Obssjrné wyprawowánj podlé K. G. Salcmanna kterak Arnosst Zábranský ze Sedláka swobodným pánem učinen byl. W česstinu uwedl August Giřj Suchánek Praha 1815 III.409 27623 X.f
Hněwkowský, Šebestián Nowé Básně drobné Praha 1841 III.410 4499 B 3135 XVII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Djlek čtwrtý Praha 1844 III.411 27346 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. Spísek k poučenj i k obweselenj. Nowého pokračowánj djlek prwnj Praha 1843 III.411 27345 XVIII.b
Vlasák, Josef Věnceslav Bibliotéka mládeže. spisek k poučenj i k obwesekenj. Wydáwán od Josefa Wěnc. Wlasáka. Nowého pokračowánj djlek prwnj Praha 1843 III.411 4679 B 3315 XVIII.b
Kotzebue, August von Hrabě Beňowský. Weliká činohra w pateru děgstwj od Augusta z Kocebue. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1822 III.412 4498 B 3134 XVII.b
Gessner, Salomon Knjžata mezi Pastýři. Hra pastýřská we třech děgstwjch z Gesnera. Přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.413 4500 B 3136 XVII.b
Rirenšaft, Alois Vlastislav Lépe malým nežli welkým pánem býti. Fraška we 4 jednáních Praha 1846 III.414 30459 XXI.f
Veselský, Petr Miloslav Mocnost lásky, neb: Wiljm a Marie Tábor 1838 III.415, 378 3578 B 1654 XII.b
- Pokladnice Franklinowa, anebo kterak rozumnau přičiliwostj každý člowěk zbohatnaut může, ... Wydána Frantisskem Kampeljkem Banská Bystrica 1838 III.416 4661 B 3297 XVIII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek I. Praha 1845 III.417 4517 B 3153 XVII.b
Kampelík, František Cyril Prawopis českoslowanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ... Dílek II. Praha 1847 III.417 4518 B 3154 XVII.b
Kampelík, František Cyril Čechoslowan, čili národnj gazyk w Čechách, na Morawě, we Slezsku a Slowensku Praha 1842 III.418 4520 B 3156 XVII.b
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.419 3579 B 1655 XVII.b
- Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, … Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.419 3580 B 1656 XII.b
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.419 4674 B 3310 XVII.b
Pečírka, Josef Mistr Loukotský a jeho towaryssowé, aneb: Kam wede hra! Powjdka ... dle Fr. Bertráma wzdělaná od Josefa Pečjrky Znojmo 1847 III.420 30509 XXX.h
Pichlerová, Karolina Karoljny Pichlerowé Šwédowé w Praze. W česstinu uwedl Josef Pečjrka. Djl třetj Znojmo 1844 III.421 4612 B 3248 VIII.e
Pichlerová, Karolina Karoljny Pichlerowé Šwédowé w Praze. W česstinu uwedl Josef Pečjrka. Djl prwnj Znojmo 1844 III.421, 993 57692 VIII.e
Pichlerová, Karolina Karoljny Pichlerowé Šwédowé w Praze. W česstinu uwedl Josef Pečjrka. Djl druhý Znojmo 1844 III.421, 994 27634 VIII.e
- Námořnjk, anebo Pamětihodné přjhody mladjka auskočně na loď indickau prodaného. Powjdka ... Přeloženo od Josefa Pečjrky Znojmo 1845 III.422 30505 XXX.h
Suder, F. A. Putowánj do Afriky aneb: Obět lásky dětinské. Powjdka pro mládež i dospělé od F. A. Sudera, přeložená od Josefa Pečjrky Znojmo 1846 III.423 30464 XXX.h
- Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Djl třetj Praha 1840 III.424 3581 B 1657 XII.b
- Wlastimil. Djlu 4ho swazek 2hý Praha ? 1840? III.424 3583 B 1659 XII.b
Tyl, Josef Kajetán Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Wydáwán od J. K. Tyla. Djl prwnj Praha 1841 III.424, 559 3582 B 1658 XII.b
Šafařík, Pavel Josef Šillerowa Maria Stuartka. Swobodně z Německého přeložil Pawel Jozef Šaffařjk Praha 1831 III.425 4525 B 3161 XVII.b
Šafařík, Pavel Josef Šillerova Maria Stuartka. Swobodně z Německého přeložil P. J. Šaffařjk Praha 1831 III.425, 771 3584 B 1660 XII.b
Lambert; Štěpánek, Jan Nepomuk Kat Amsterodámský. Drama we třech gednánjch. Dle francauzského od Lamberta zčesstěna od Jana N. Štěpánka Praha 1841 III.426 4422 B 3059 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Třináctý plássť. Weselá hra we dwau gednánjch, dle Skribe a Bluma od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.427, 852 4429 B 3066 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Nápog lásky. Komická zpěvohra we 2 gednánjch, dle Romaniho "L´ Elisire d´ Amore" do hudby Kajetána Donizettiho Praha 1840 III.428 4428 B 3065 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Zapečetěný měšťanosta. Fraška we dwau jednáních dle Raupacha od Jana Nep. Štěpánka Praha 1844 III.429 4511 B 3147 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Belisar. Tragická zpěwohra we třech gednánjch, dle Wlaského Salvatora Kamerána od Jana Nep. Štěpánka Praha 1843 III.429 4512 B 3148 XVII.b
Wolf, P. A. Streyček Hurliwurli, aneb: Weselá hra w 5 gednánjch, dle P. A. Wolfa zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4513 B 3149 XVII.b
Kind, Friedrich Nocleh w Granadě. Zpěwohra we dwau děgstwjch, dle činohry Friedricha Kinda, wzdělaná od Karla swobodného pána u Braunů. K hudbě Konradina Kreutzera zčesstil Jan Nep. Štěpánek Praha 1839 III.429 4514 B 3150 XVII.b
Raymund, Ferd. Marnotratnjk. Romantická kauzedlná bagka se zpěwy we třech gednánjch od Ferd. Raymunda zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka. Hudba od Konradyna Kreucera Praha 1840 III.429 4515 B 3151 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Maljř. Činohra we 3 gednánjch od Skribe, zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4516 B 3152 XVII.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Osmý djl. Jaroslaw a Blažena. Třj otcowé nagednau. Ssalomaunůw rozsudek Praha 1823 III.430, 2170 4394 B 2535 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Diwadlo od J. N. Štěpánka. Patnáctý djl. Poswjcenj w Kocaurkowě. Sirotek a wrah. Tlachač Praha 1831 III.431, G 86 4393 B 2534 XVI.b
Štěpánek, Jan Nepomuk Fučjk, aneb: Kam wjtr, tam plássť. Weselá hra we třech gednánjch, dle Kocebuowa "Der Wildfang" od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.432 4509 B 3145 XVII.b
Franta, W.; Tomíček Slavomír Čech. Zábawnj a poučugjcj spis. Wydán od W. Franty a S. Tomjčka Praha, Hradec Králové 1832 III.433, 980 3585 B 1661 XII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek čtwrtý Praha 1846 III.434 4413 B 3050 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek pátý Praha 1847 III.434 4414 B 3051 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, jejich žiwota způsobů, ... Wydáwaný od Jana Slaw. Tomíčka Praha 1847 III.434 4481 B 3117 XVII.b
Vrantevič, Franta Slowanka. Sbjrka národnjch powěstj. Wydána Fr. Wrantewičem a Slawomjrem Tomjčkem Praha 1833 III.435, 469 3586 B 1662 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /druhá část/ Praha 1849 III.437, 506 II. 3587 B 1663 XII.b
Tyl, Josef Kajetán Paní Marjánka, matka pluku, aneb: Ženské srdce Praha 1845 III.438, 854 3588 B 1664 XII.b
Gutzkow, Karl Ferdinand Srdce a swět, aneb: Milenka a manželka. Česky od Jos. Kaj. Tyla Praha 1845 III.439, 857 3589 B 1665 XII.b
Kampelík, František Cyril Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, jímžto asi 8 milionů lidí w Čechách a na Morawě, we Slezsku a Slowensku mluwí. Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.44 42727 XVII.b
Tyl, Josef Kajetán Pražský Posel Sbjrka užitečného i kratochwilného čtenj … Djl I. Praha 1846 III.440 651 A 608 XI.a
J. K. T. (šifra) Běda lhářům! … Dle Grillparzrowy weselohry Praha 1840 III.441 25892 IV.c
Tyl, Josef Kajetán Běda lhářům! aneb: kuchtík biskupa Welehradského. Dle Grillparzowy weselohry Praha 1840 III.441 3590 B 1564 XI.b
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssích časů od J. Gind. Marka. Swazek prwnj Praha 1824 III.442, 344 4460 B 3097 XVI.b
Marek, Jan Jindřich (Jan z Hvězdy) Konwalinky, aneb Zbjrka půwodnjch romantických powjdek z starobylých i nowěgssích časů od J. Gind. Marka. Swazek druhý Praha 1828 III.442, 345 4458 B 3095 XVI.b
Kocián, Jan Básně Praha 1824 III.445 652 A 609 XII.a
Kotzebue, August von Epigramm, aneb; Což si mne žádná newezme? Weselohra we čtweru gednánj, z Kocebue přeložena od Jana Nep. Wáwry Praha 1836 III.448 4683 B 3319 XVIII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler. Swazek druhý Hradec Králové 1824 III.452 4478 B 3114 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.452 4533 B 3169 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Milozor, aneb rozličné spisy poučugjcýho a obweselugjcýho obsahu ... Hradec Králové 1824 III.454 4472 B 3109 XVII.b
Fénelon, François Přjběhowé Telemacha, syna Vlysowa, gež sepsal Frantissek Fenelon, ... z gazyka pak francauzského přeložil Jozef Liboslaw Ziegler. Část druhá Praha 1815 III.455 4421 B 3058 XVI.b
- Příběhy rodiny Izidorovy. Díl II. - - III.456 25907 IV.c
W. K. (šifra) Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté-ho Písek 1849 III.457, 386b 3591 B 1666 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /první část/ Praha 1849 ? III.458, 506 I. 27702 XII.b
Hněvkovský, Šebestián Básně drobné Praha 1820 III.46 244 A 238 VI.a
- Paustewnjk. Powjdka z dob křižáckých wálek pro dospělegssj mládež podlé německé wzdělaná od Josefa Zimmermanna Praha 1847 III.460, 2062 4405 B 3042 XVI.b
Pontanus, Jan Jovian Knihy o statečnosti wálečné neb rekowské, též domácý neb křesťanské. Kteréž po třech stech a sedmi letech z rukopisů wybral a wydal J. W. Zimmermann Hradec Králové 1819 III.461, 152 4398 B 2540 XVI.b
Hanka, Václav Gesnerowy Idylly Praha 1819 III.464 25915 XVI.b
Hanka, Václav Gesnerowy idylly Praha 1819 III.464 4424 B 3061 XVI.b
Hanka, Václav Prawopis český Praha 1833 III.465 654 A 611 XII.a
Hanka, Václav Rukopis Králodworský. Sebránj lyricko - epických Národnjch Zpěwů, ... Praha 1819 III.466, 689 4681 B 3317 XVIII.b
Schmidt, Christoph Neylepssj dědictwj. Powjdka pro kwetaucj mládež od Kristofa Schmjda, přeloženjm J. Wáwry Lomnického Hradec Králové 1843 III.468 655 A 612 XII.a
- Wýborně dobrý Způsob Gak se má dobře po Česku psáti / neb tisknauti. Wytažený z Cžeské Biblj /… Praha 1668 III.47 247 A 240 VI.a
Filípek, V. Psanj z Islandu. Wogenské nehody pokogného. Kratochwilné čtenj Praha, Hradec Králové 1841 III.471, 445b 4453 B 3090 XVI.b
Svoboda, František Jan Prwnj sto mrawných powjdek k prospěchu mládeže wlastenské Praha, Hradec Králové 1831 III.471, 445b 4453 B 3090 Přívazek XVI.b
- Rozmanitosti. Zbjrka wsseho Užitečného a Obweselugjcýho k sslechtěnj srdce, wybraussenj rozumu a obweselenj mysli. Wydáwaná od Jana Hýbla L. Djl třetj Praha 1818 III.474, 459 4451 B 3088 XVI.b
Dundr, Josef Alexander Pastýřská domácj kniha, čii Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti a gak ho řádně chowati Praha, Hradec Králové 1843 III.475 4621 B 3257 XVIII.b
Dušek, Vendelín Poučugjcj powjdky Praha, Hradec Králové 1829 III.477 254 A 247 VI.a
Nieritz, Gustav; Mücke, C.; Malý, Jakub Budislav Kterak malý Štěpán otce swého hledá, aneb: Podiwné gsau cesty Páně. … podlé C. Mücke (ze zbjrky Niericowy) zčesstil J. B. Malý Praha 1847 III.479 25890 IV.c
Nieritz, Gustaw; Mücke, C.; Malý, Jakub Budislav Walentin Duwal, aneb: gak člowěk sám od sebe k sstěstj přigde. C. Mücke. (Ze sbjrky Niericowy) Z němčiny přeložil J. B. Malý Praha 1847 III.480 25906 IV.c
Malý, Jakub Budislav Napoleon Bonaparte, císař Francouský … Díl druhý … Praha 1849 III.481 25922 XXIV.c
Rettigová, Magdalena Dobromila Pogednánj o užitečnosti zaopatřowacjho ústawu, spogeného s wjdeňskau spořitelnicj. Wyňato ze spisu: "Mladá hospodyňka" od M. D. Rettigowé Praha 1840 III.482 4439 B 3076 XVI.b
Rettig, Jan Nesskodj Přátel zkausseti, Půwodnj Činohra we dwau gednánjch Hradec Králové 1822 III.482, 787 4438 B 3075 XVI.b
- Přjběhowé pro Dcerky České a Morawské, z Kocebue přeloženj od Magdaleny Dobromily Rettigowé Hradec Králové, Praha 1828 III.483, 439 4450 B 3087 XVI.b
- Bazaličky. … přeložil Wáclaw Wásska Hradec Králové 1825 III.484 257 A 250 VI.a
Tomsa, František Bohumil Pýcha předchází pád, aneb: kam wede bohatstwj! Prawdiwý přjběh pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1843 III.485 4508 B 3144 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Garé fialky, aneb Přjběhowé a powjdky z dáwných y nyněgssjch wěků Hradec Králové 1823 III.486 4501 B 3137 XVII.b
Tomsa, František Bohumil Garé fialky, aneb Přjběhowé a powjdky z dáwných y nyněgssjch wěků Hradec Králové 1823 III.486, 604 4402 B 2544 XVI.b
Tomsa, František Bohumil Malý hawjř, aneb : S poctiwostj neydál dogdeš. Powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice Praha 1843 III.487 4485 B 3121 XVII.b
Nieric, Gustaw; Tomsa, František Bohumil Warug se lákánj zlého! aneb: Kauzelný cikán. Zábawná a poučná bagka pro milau mládež ... zwlásstě wzdělaná od Frantisska Boh. Tomsy Praha 1849 III.490 4379 B 2520 XV.b
Schoppe, Amalie; Tomsa, František Bohumil Wystěhowancí do Brasílíe, aneb chatrč u Gigitonhonhy … Dle Amalie Schoppe, rozené Weise od Fr. Boh. Tomsy Praha, Hradec Králové 1830 III.491 256 A 249 XIII.b
- Hodina wečernj. Činohra w gednom gednánj. Přeloženjm Frantisska Bohumila Tomsy Hradec Králové 1823 III.492 4380 B 2521 XV.b
- Tony. Truchlohra we třech gednánjch. Přeloženjm Frantisska Bohumila Tomsy Hradec Králové 1823 III.492 4381 B 2522 XV.b
Kaun, Josef Polemír Powjdky autlé mládeži Hradec Králové 1847 III.494 30601 VII.f
Sychra, Matěj Josef Půwodnj rozmlauwánj a powjdky k wyswětlenj mrawných českých přjslowj, … Praha 1823 III.496 2035 A 252a VI.a
Sychra, Matěj Josef Půwodnj rozmlauwánj a powjdky k wyswětlenj mrawných českých přjslowj, … Praha 1822 III.496 259 A 252b VI.a
Sychra, Matěj Josef Přípodobněnj, nímiž mnohou spasytedlnau prawdu … Hradec Králové 1825 III.497 258 A 251 VI.a
Tomsa, František Bohumil Romantycké powídky, … Hradec Králové 1825 III.498 34 A 34 I.a
Sychra, Matěj Josef Mrawné a krátké Propowjdky a Podobenstwj Hradec Králové 1824 III.498 4415 B 3052 XVI.b
Sychra, Matěj Josef Bezděčný Lékař Hradec Králové 1825 III.499 35 A 35 I.a
Pellico, Silvio Mentor, neboli šlechetný wůdce k blaženému žiwotu. Od Silva Pellika. Z wlaského gazyka přeložil Josef Černý Praha 1835 III.5 27662 XIX.f
Zschokke, G.; Pospíšil Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke pro českoslowanské čtenárstwo wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.500, 2027 4417 B 3054 XVI.b
Kotzebue, August von; Pospíšil, Ladislav Edward w Skotsku aneb: Noc utečence. Drama we třech děgstwjch dlé Kotzebue od L. Pospjssila Hradec Králové 1839 III.501 30495 XXI.f
Pospíšil, Jan Host. Usslechtilá Pawlinka, aneb Prawá ctnost wssude sstěstj dogde Praha, Hradec Králové 1834 III.502 657 A 614 XII.a
Smetana, František Josef Základowé Hwězdoslowj, čili Astronomie Plzeň 1837 III.503 4537 B 3173 XVII.b
Smetana, František Josef Slowo o wychowáwánj mládeže české (Wyňato z Časopisu pro katol. duchow., šestnáctého ročnjho běhu, swazku čtwrtého, 1843) Praha 1843 III.503 4566 B 3202 XVIII.b
Fayl Drážkovický, Ant. Em. Práwnj Sekretář, čili nawedenj, gakby se listy trhownj, nágemnj, dlužnj a poslaupnj, pak smlauwy swatebnj, kwitancj a kssafty podlé neywyšssjch zákonů a práw zdělati a sepsati měly Praha 1838 III.504 3928 B 2018 XV.b
Klicpera, Václav Kliment Lhář a jeho rod. Weselohra w pěti gednánjch Hradec Králové 1820 III.508 4469 B 3106 XVII.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.509 3920 B 2010 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Hvězda, aneb: Charakterové. Rytířská veselohra v pateru dějství Praha 1849 III.509 3921 B 2011 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Popelka Waršawská. Israelitská weselohra w trojím dějstwí Praha 1848 III.509 3923 B 2013 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Libussin saud. Smutnohra w gednom gednánj Praha 1832 III.510 4545 B 3181 XVIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dwogčata. Dramatická báseň w ssesteru gednánj Hradec Králové 1825 III.511, 1500 4396 B 2537 XVI.b
Chmelenský, Josef Krasoslav Básně Hradec Králové 1823 III.512 36 A 36 I.a
Chmelenský, Josef Krasoslav Drátenjk. Zpěwohra we dwau degstwjch Praha 1826 III.512 3763 B 1837 I.a
Chmelenský, Josef Krasoslav Zpráwy z Morawy. Wýgimky ze psanj k p. Fr. Palackému Olomouc 1837 III.512 3931 B 2021 I.a
- Snjh. Zpěwohra we čtweru děgstwj, přeloženjm Josefa K. Chmelenského. Hudba od Aubera Praha 1827 III.512 4062 B 2152 XV.b
Kallasch, Ferdinand Bratr. Děgeprawná událost z francouzského zbouřenj. Dle německého w mateřčině podáwá Ferdynand Kallaš Hradec Králové 1848 III.517 30600 VII.f
Schmid, Christoph; Kubelka, Tomáš Kanárek. Brauček swatojánek. Lesnj kaplička. Tři utěssené powjdky pro djtky a gegich přátely, dle Krisstofa Schmida od Tomáše Kubelky Praha 1843 III.518 261 A 254 VI.a
Hamršmíd, Jan Florián Allegoria. Protheus felicitatis et miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra. Léta 1715 od Jana Floriána Hamerssmída, faráře Teynského w Praze, až do wersse 105 složená a na swětlo wydaná pak od Jezuitů dokonaná, nynj pak podruhé do tisku daná od J. Hýbla Praha 1829 III.52 3825 B 1916 XIII.b
Hollmann, Josef František P. Půwodnj drammatické hry. Swazek I. Jičín 1845 III.520 25904 XXI.f
Hnojek, Antonín Vojtěch Nebe a země kljč, čili wšesrozumitelnj začátkowé učenj o nebi a zemi Praha 1843 III.521 4406 B 3043 XVI.b
Marie Antonie Myrrhowý wěneček aneb: Utrpenjm přicházj se k blaženosti Praha, Hradec Králové 1828 III.522 262 A 255 VI.a
Marie Antonie Keř rozmarínový, ze stjnu do weřegné zahrady přesazen Praha 1830 III.522 4672 B 3308 XVIII.b
Chocholoušek, Prokop Kocaurkow, … swazek 1. Praha 1847 III.523 260 A 253 VI.a
Jakob, Fr.; Pospíšil, Ladislav Dwě Marie. Prawdiwá powjdka dle Fr. Jakobse od Ladislava Pospjssila Praha 1842 III.524 25917 IV.c
Verniš, Jaroslav Zaklený Chrt, aneb Přjběhowé Jaroslawa Wernisse, w chrta skrz něgaký čas zakleného. … Wydaný od A. F. K. Ssiffnera Klatovy 1833 III.525 3765 B 1839 XIII.b
Javornický, Jan Kam to ten chlapec přiwedl! Čáslav 1844 III.526, 329 30602 VII.a
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od J. W. Kamarýta. Djl prwnj Praha, Hradec Králové 1831 III.527 4435 B 3072 XVI.b
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od J. W. Kamarýta. Djl druhý Praha, Hradec Králové 1832 III.527 4436 B 3073 XVI.b
Kerner, Josef Cwičenj pro Ženichy a Newěsty, s přjdawkem utěchy pro rodiče, gimž djtky brzo umjragj Hradec Králové 1825 III.528 27696 XX.f
Trojan, František Břetislav Wina lásky. Powjdka z neynowěgšjch časů Praha 1837 III.529 4475 B 3112 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Kázanj, gež na swátek swatého Wáclawa, 28. zářj 1823. w Chotusycých nad Brslenkau, na panstwj ... Jozefa Matěge z Thunu, ... držel Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.53 4408 B 3045 XVI.b
Veverka, František Budislav Powjdačky pro ukrácenj chwjle. Od Frantisska Bud. Wewerky Praha, Hradec Králové 1829 III.531 30467 XVIII.b
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chalaupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 III.532 3764 B 1838 XIII.b
Langer, Jaroslav Selanky Praha, Hradec Králové 1830 III.533 264 A 267 VI.a
Charwát, J. Přjhody Pána Žamputáře, … Praha 1824 III.534 30598 VII.f
Šrůtek, Josef Loterie a powěra, … Hradec Králové 1847 III.535 265 A 258 VI.a
- Geskyně starého otce Blažege, aneb: Události ze žiwota hrabat Sokolowských. … přeloženo Josefem M. Kutenským Praha 1849 III.536 266 A 259 VI.a
Devitský, Josef Owoce dobrého wychowánj. Tři powjdky … Praha 1830 III.537 267 A 260 VI.a
Pohořelý, Josef Mírumil novela - - III.537 267 A 260 Přívazek VI.a
- Sedlské Námluwy. Půwodnj weselohra w genom gednánj Hradec Králové 1840 III.537 30452 XXI.f
- Warhany u swatého Pawla, aneb: ustaw pro slepé. Zčesstil J. P. Dewitský Praha, Hradec Králové 1841 III.538 248 A 241 VI.a
Amerling, Karel Slavoj Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj … Praha 1836 III.539 4466 B 3103 XVII.b
Rádl, Jan Prospěssný a potřebný Přjdawek k z pamětí počítánj s prawidlami Praha 1833 III.540 27637 XIII.f
Vojáček, Václav Ludmila. Drama we třech děgstwjch od W. Wogáčka Praha 1843 III.541 249 A 242 VI.a
Javornický, Jan Česká bibliotéka. Svazek Druhý Praha 1833 III.542 37 A 37 VII.a
Javornický, Jan Česká Bibliotéka. Swazek pátý Praha 1840 III.542 48 A 48 VII.a
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 III.545 4495 B 3131 XXIX.b
Müller, Antonín Welmi užitečná k utěsse Nemocných a Umjragjcých Knjžka, k wsseobecné potřebě wssech na winicy Páně pracugjcých. Wydaná w Německém gazyku od Antonjna Müllera, nynj ... rozmnožená od Chyliána Hronna ... Praha 1807 III.546 L 155256 XXXIII.e
- Gen s prawdou wen! Praha 1850 III.547 27589 XII.f
- Čechoslaw. Wsseobecný Zábawnjk Praha, Hradec Králové 1831 III.549 4064 B 2154 XV.b
- Česká dobropjsemnost, aneb: Neysnadněgssj způsob naučiti se dobře česky psáti Praha 1840 III.551 4613 B 3249 XVIII.b
- Prokop opatrný, aneb: Dobrá rada w potřebě. Znowu wydáno od J. W. F. Šumawského Praha 1841 III.553 4529 B 3165 XVII.b
Walden, Jindřich Černý Janoš, aneb tagná sklepenj Benátská. Historický obraz z prwnj polowice ssestnáctého stoletj. Dle Gindřicha Waldena přeložil J. W. Sommer Praha 1844 III.554 30479 XXI.f
Pohořelý, Josef Mírumil Obraz smjsseného manželstwj. Powjdka pro katolické panny Praha 1842 III.555 30453 XXXIII.e
- Incognito, nebo Na zapřenau. Frasska … Hradec Králové 1819 III.556 30597 VII.f
Kotzebue, August von Kwakerowé. Činohra w gednom gednánj Hradec Králové 1819 III.558 30455 XXI.f
- Řeč na poprawnjm mjstě u wsy Doges na panstwj Smečenském po odprawenj k prowazu stanným práwem odsauzeného paliče neb žháře Frantisska Nevstupy dne 21. Řigna 1827. Přednessená od Kasspara Walentjna Wainingra, faráře Kladenského Slaný 1827 III.56 4714 B 3356 XIX.b
Vietz, Karl Johann Das Studium der allgemeinen Geschichte nach dem gegenwärtigen Stand der historischen Wissenschaft und Literatur Praha 1844 III.560 L 149258 XXIX.a
Ludvík, Josef Myslimír Chymanýho Utěssenky pro Djtky, … Hradec Králové 1824 III.561 25908 IV.c
Pospíšil, Jaroslav Tré powjdek zábawných i naučných dle Glace a Houwalda Praha 1831 III.561 25908 Přívazek IV.c
- Chlupaté čepice ssest a dwadcátý den narozenj Tábor, Jindřichův Hradec 1838 III.562 3766 B 1840 XIII.b
- Kletba domu a požehnánj domu. Přjspěwek k založenj obecného blaha a sstěstj rodin. Zčesstil Jan K. Hamaus Hradec Králové 1847 III.563, 2229 59310 XXXII.d
- Sebránj wssech znamenitých Přjhod při Změně trůnu Sspanyeského. Oddělenj druhé Germania 1808 III.566 27708 XX.f
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstátu a Amalye z Werboků, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.567 30447 VII.f
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal W. K. Písek 1849 III.568, 2126, 386 42499 XII.b
Šolthés, Čerson Zagatý mezi Čerkesy. … Přeložil Čerson Šoltes Praha 1840 III.574 25916 IV.c
Raymann, František Josef Wyhrané panstwj. … Hradec Králové 1826 III.576 25912 IV.c
- Spůsob Pobožnosti při prwnj padesátileté Památce za Swatého Wyhlássenj Jána z Nepomuku, pro wssechny horliwé Ctitele téhož welikého celému Swětu známého Diwotworce a Mučedlnjka Krystowého … Praha - Nové Město 1779 III.577 3767 B 1841 XIII.b
Owrberk, Bernard Nawedenj k náležitému sskolnjmu wyučowánj pro učitele, pěstauny djtek a sskolnj pomocnjky ... Přeložil Wendeljn Dussek. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.578 27698 XX.f
Dolec, Jan Kristián Nawedenj K wyhotowenj pjsenostj we wsselikých potřebách obecného žiwota … Hradec Králové 1823 III.579 27348 VII.f
- Zlatá Neomilné/ Ržimsko-Katolické Prawdy Dennice / … Na Wegročnj Slawnosti Swatých / … Praha 1728 III.58 3514 B 1589 XI.b
Vlčkovec, Hanuš Wšezwěd aneb: powodeň pražská roku 1845. Frasska Praha 1845 III.580 4442 B 3079 XVI.b
- Poznamenánj Českých kněh, kteréž tiskem a nákladem Jana Host. Posspjssila, ... Hradec Králové 1829 III.581 27699 XX.f
- Poznamenánj weškerých kněh, genž wyšly tiskem Jana Host. Posspjssila, ... Praha, Hradec Králové 1843 III.581 27700 XX.f
- Poznamenánj knih we skladu Anny Špinkowé, ... Praha 1843 III.581 27701 XX.f
Salzmann, Christian Gotthilf Blahowid aneb: Prwnj cvičenj w Mrawnosti pro Djtky. Dle C. G. Salcmana Praha 1824 III.584 4659 B 3295 XVIII.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Koš. Masopustnj žert Hradec Králové 1846 III.585, 760 L 154488 XXXII.a
Štulc, Václav Wypsánj žiwota swatých bratřj Cyrilla a Methodda, slawných aposstolů a nesmrtelných dobrodinců národů slowanských. Sepsal a wydal Wácslaw Štulc Praha 1847 III.586 27726 XXIV.a
Formánek, Jan C. Jaromjrowa prwnj Kniha ke Čtenj Praha 1842 III.587 27635 XXXIII.b
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Swazek X. Praha 1843 III.588 269 A 262 XX.f
- Schůzka na Karlowu Týně … Praha 1844 III.591 270 A 263 VI.a
- Zlj následkowé z pitj kořalky. Powjdka pro lid Znojmo 1844 III.592 271 A 264 VI.a
- Strejčka Bohuslawa rozmluwy s dětmi o mechanických schopnostech zwjřat - - III.592 271 A 264 Přívazek VI.a
- Podiwné Předpowěděnj … - 1764 III.593 274 A 267 VI.a
- Štěstj chudých … Znojmo 1844 III.594 272 A 265 VI.a
Klouda, Pavel Pawel Klouda, ssťastný sedlák. … Znojmo 1844 III.595 273 A 266 VI.a
Štěpnička, František Hlas Ljry České. Djl prwnj - - III.596 39 A 39 II.a
Veith, Emanuel Lékař očnj … Praha 1833 III.597 275 A 268 VI.a
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.599 4640 B 3276 IV.c
Thám, Karel Ignaz Obrana gazyka Českého Praha 1783 III.6 3510 B 1585 XI.b
- Trilingue Vocabularium pro usu Scholarum nunc denuo diligenter et accurate editum. Wokabulář, Latinský, Cžeský a Německý, nynj opět w nowě naprawený a rozssýřený Jindřichův Hradec 1771 III.600 3769 B 1843 XIII.b
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček I. Praha 1842 III.601 27719 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IV. Praha 1842 III.601 27720 XX.f
Dlabač, Bohumír Jan Listy Českým kraganům o nyněgssich přjhodách psani. Od C. a od Bohumjra Jana Dlabače, ... překladatele ... Pátý Djlek Praha 1817 III.602 4467 B 3104 XVII.b
Macháček, S. K. Ženichowé. Půwodnj rýmowaná weselohra we třech gednánjch Praha 1826 III.603 4606 B 3242 XVIII.b
- Povídky mravní - - III.604 60794 XXXIII.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Věneček - - III.606 276 A 269 VI.a
- Wjtěz. Potrestaná wssetečnost Hradec Králové, Praha 1842 III.606 276 A 269 Přívazek VI.a
- Zábawné čtenj. Sebráno z wýborněgssjch cizogazyčných spisowatelů. Djl III. - - III.608 59 A 59 II.a
- Diwadlo z ochoty. Powjdka … Praha 1830 III.609 315 A 307 VII.a
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 III.609 3922 B 2012 XIV.b
Kéladruh, M. A. Mrawné Wyprawowánj a powjdačky pro Malé y Dospělé Hradec Králové 1824 III.611, 998 51 A 51 II.a
Sláma, František Josef Štědrý wečer Písek 1827 III.612 50 A 50 II.a
Klicpera, Václav Kliment Almanach. Obsahuge: Gan za chrta dán, Laupež, Každý něco pro wlast! Hradec Králové, Praha 1829 III.613 49 A 49 II.a
Rambach, Bedřich Diwochowé Hradec Králové 1825 III.615 60 A 60 II.a
- Almanach aneb Noworočenka Hradec Králové 1823 III.616 58 A 58 II.a
- Rozličné přjběhy Písek 1846 III.616 61 A 61 II.a
- Věnec - soubor různých básní, dramat a povídek - - III.618 53 A 53 II.a
Dumas, Alexander Hora Sinai. Obrazy cestopisné od Al. Dumasa a A. Danzatsa. Djl prwnj Praha 1842 III.619, 1027 57644 VIII.e
Dumas, Alexander Hora Sinai. Obrazy cestopisné od Al. Dumasa a A. Danzatsa. Djl třetj Praha 1842 III.619, 1029 57645 VIII.e
Goethe, Johann Wolfgang von Iphigenia w Taurii. Tragédia w pateru děgstwj / přeloženjm S. K. Macháčka - - III.620 57717 XXXII.a
Hansgirg, Antonín Katalog českých knih od l. 1774 až do konce r. 1839 Praha 1840 III.621 4546 B 3182 XVIII.b
- Extrack aneb Weytah z universalnjho neb wsseobecnjho Akcýsůw Ržádu/ Wedle kterýho od každé k akcysyrowánj přichýzegjcý wěcý ta podle Kapitol vysazená Taxa, neb Cena/genž od I. dne Měsýce Srpna 1710. Léta/swůj začátek vzala/… Praha - Malá Strana 1710 ? III.632 3648 B 1723 XII.b
- Sbjrka mluwnických a prawopisných prawidel gazyka českého, na ruku dána Učitelům sskolnjm … Od nižssjho duchowenstwa Sussického Jindřichův Hradec 1841 III.646 3780 B 1871 XIII.b
- Krátké uwedenj k chowánj, sslechtěnj a ossetřowánj owocncých stromů, obzwlásstnjm wzhledem na přjkřegssi kraginy w Čechách. Wydané od Frantisska Pixy Písek 1835 ? III.648 4063 B 2153 XXI.f
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.651 316 A 308 IV.c
- Důležité slowo rodičům, duchownjm a wrchnostem o blahočinnosti očkowánj chraničkami a odpowěd na námitky proti němu dělané Praha - III.658 4624 B 3260 XVIII.b
- Pjsně k weřegné i domácý pobožnosti s melodyemi, též y modlitby Praha 1789 III.660 4488 B 3124 XVII.b
Nejedlý, Jan Lehrbuch der Böhmischen Sprache für Böhmen Praha 1830 III.68 4078 B 2168 XV.b
F. G. (šifra) Wsseobecné Nařjkánj na služebné děwečky … - 1804 III.7 25914 IV.c
Krolmus, Wáclaw Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili smjr mezi katoljkem a akatoljkem Praha 1844 III.70 4470 B 3107 XVII.b
Jirsík, Jan Valerian Dwadcatero přátelských listů k Ewangeljkům nebo Protestantům w Čechách bytugjcjm, kteréž k nim w duchu lásky, pokoge a smjřliwosti činj Jan Valerian Jirsjk Praha 1842 III.701 3802 B 1893 XIII.b
Prefát z Vlkanova,Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestýny, to gest do kraginy někdy Židowské, země swaté, do města Geruzaléma k Božjmu Hrobu. Kteraužto cestu ssťastně wykonal Woldřich Preffát z Wlkanowa Léta Páně 1546 … Praha 1786 III.701 3845 B 1936 XII.b
Bohdanecký, Jan Cesta žiwota a neb Podstata wjry wsseobecné křesťanské skrze otázky: Kde gest to psáno? Praha 1818 III.708 27349 VII.f
- Bič na zlé ženy. Ginak, deset důkladných přjčin, w kterých se mrawná naučenj obsahugj, gakby oné budaucně k manželům swým se chowati měly Praha 1787 III.711 3771 B 1845 XIII.b
- Prawidla české dobropjsebnosti praktyckými přjklady wyswětená, pro učitele českých sskol, ... Praha 1826 III.711 3842 B 1933 XIII.b
J. J. M. (šifra) Léčení lásky, čili: Úmyslný a Bezúmyslný lékař Hradec Králové 1848 III.712 320 A 311 VII.a
- Příběhy rodiny Izidorovy - 1816 III.713 25940 IV.c
Jirsík, Jan Valerian Bohomil. Kniha w kteréžto geden upřjmný nekatolický křesťian wyprawuje, za kterými přjčinami se do lůna swaté cjrkwe katolické nawrátil Praha 1850 III.714, 2266 4395 B 2536 XVI.b
Smetana, František Josef Slowo o wychowáwánj mládeže české. (Wyňato z Časopisu pro katol. duchow., 16. běh, sw. 4.) Praha 1843 III.715 27350 XVIII.b
Šwippl, Vojtěch Giřj Wolný anebo přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může, hospodáři wůbec, zwlásstě ale k užitku milého stawu sedlského Praha 1840 III.716 4648 B 3284 XVIII.b
Köhler, Gregor Poučenj pro pastýře duchownj u postele nemocných a umjragjcých ... zčesstěné od Jana Hýbla Praha 1828 III.72 27727 X.d
Ziegler, Josef Liboslav Přjtel mládeže, aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a wychowatelů duchownjch i swětských, ... čtwrtletně wydáwá Jozef Liboslaw Ziegler. Sedmého běhu swazek I. Praha 1829 III.73 4473 B 3110 XVII.b
Gomez, Madelaine Angelique Přjhody Pryncezky z Pontje. Wytažená hystorye z knihy od Panj z Gomec Praha 1813 III.738 25877 IV.c
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1848 III.741a 3775 B 1866 XII.a
Hanka, Václav Pravopis český Václava Hanky Praha 1849 III.741b 3776 B 1867 XII.a
- Pražsstj Sládcy, anebo: Kubiček dostane za wyučenau. Weselá hra se zpěwy we dwau gednánjch Praha 1819 III.75 4491 B 3127 XVII.b
- Přjručka učitele lidu. Druhá částka Praha, Olomouc 1787 III.750 3786 B 1877 XIII.b
- Pěkné a rozmilé Čtenj, kterak Bůh Gideona skrze Angela swého za wyswoboditele lidu Izraelského diwným způsobem powolal ... Hradec Králové 1821 III.751 27728 XX.f
Kropf, Franciscus Xaverius Index Locuples Latinarum Dictionum, pro Germanicis, et Bohemicis Vocibus Delectarum, De omni rerum genere, Ad comparandam copiam bonae, probatae que Latinitatis … Praha 1753 III.765 3778 B 1869 XIII.b
Lohman, Emilie Friederike Sophie; Kriegler František Harfenjk. Powjdánj z předesslých časů. Z německé na českau řeč přeloženo od Fratisska Krieglera Jindřichův Hradec 1843 III.774 3859 B 1950 XIV.b
Sychra, Matěj Josef Weleslawjn. Mrawoučná hospodářská kniha, giž sepsal Matěg J. Sychra Praha 1847 III.774 4416 B 3053 XVI.b
Klicpera, Václav Kliment Poslední prázdniny. Fraška v trojím dějství Praha 1850 III.777 3841 B 1932 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy V. K. Klicpery. Díl II. Uhlířka. Popelka Varšavská. Hvězda. Poslední Svatoplukovec Praha 1849 III.778 3840 B 1931 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Česká Melusina. Israelitka. Diwotworný klobouk. Dobré jitro! Praha 1848 III.779 3839 B 1930 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Israelitka Praha 1847 III.782 3543 B 1618 XII.b
Pospíšil, Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke ... wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.783 30481 XXI.f
Klicpera, Václav Kliment Česká Melusina Praha 1848 III.784 3541 B 1616 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Hvězda, aneb: Charakterové. Rytířská veselohra v pateru dějství Praha 1849 III.786 3542 B 1617 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 III.787 3536 B 1611 XII.b
Borový, Antonín Zrcadlo přjkladůw k naučenj a obweselenj, anebo: rozličné pěkné hystorye o maudrých a possetilých, o dobrých a zlých lidech … Tábor 1844 III.789 3809 B 1900 XIII.b
Kotzebue, August von Hrabě Beňowský, anebo: Spiknutj na Kamčatce. Činohra v pěti gednánjch zčesstěná od Wáclawa Rodomila Kraméryusa Praha 1819 III.795 4397 B 2539 XVI.b
Thám, Václav Básně w řeči wázané. Prwnjho swazku Sebránj druhé - - III.8 3511 B 1586 XI.b
- Aller des Heiligen Romischen Reichs gehaltener Reichstäg Ordnung / Satzung und Abschied / … Mainz 1621 III.80 986 D 141 VII.h
- Bitwa u Malplaketu, anebo mnohdy z neywětssjho nesstěstj také stálá blaženost pogde. Powjdka … Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 III.800 3777 B 1868 XIII.b
- Roráte, neboli radostné Zpěwy adwentnj, z času cjsaře a krále Karla IV. Dle Králowéhradeckého rukopisu, od roku 1586 Praha 1845 III.804 27744 XXI.f
Tham, Karl Ignaz; Adelung, Johann Christoph Karl Ignaz Thams neues ausführliches und vollständiges deutsch - böhmisches Nazionallexikon oder Wörterbuch. Mit einer Vorrede begleitet von J. C. Adelung. Erster, zweyter Theil Praha 1799 III.815 3869 B 1960 VIII.d
Tham, Karl Ignatz Neuestes ausführliches und vollständiges böhmisch - deutsches synonymisch - phraseologisches Nazionallexikon oder Wörterbuch, ... Praha 1805 III.816 4618 B 3254 VIII.d
- Sebránj Básnj a Zpěwů, wydané od Antonjna Puchmayera. Swazek druhý Praha 1797 III.83 3495 B 1570 XVII.b
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna Praha 1843 III.837 3875 B 1966 XIV.b
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.838 3890 B 1980 XIV.b
Homéros Homérowa Iliada. Přeloženjm Jana Wlčkowského Praha 1842 III.839 4465 B 3102 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera Praha 1798 III.84 3494 B 1569 XVII.b
- Křestianský Catechysmus Praha ? 1722 ? III.88 3497 B 1572 XI.b
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna Praha 1843 III.887 3891 B 1981 XIV.b
Baur, Gilbert P. Gilberta Baur pamětihodná Prawidla, čeho při těžce Nemocných a Umjragjcých ssetřiti slussý, … na česko přeložené od kněze Jana Chmela Praha 1787 III.91 3499 B 1574 XI.b
- Wýborně dobrý způsob Gak se má dobře po Česku psáti/ neb tisknauti Praha 1663 III.981 3886 A 928 XIV.a
Štěpánek, Jan N. Kamma kněžna Bogů. Melodrama s hudbau we 3 gednánjch ... Praha 1840 III.983 4785 B 3431 XXI.b
Štěpánek, Jan N. Nocleh w Granadě. Zpěwohra we dwau děgstwjch, dle činohry Friedricha Kinda, wzdělaná od Karla swobodného pána z Braunů ... Praha 1839 III.984 4786 B 3432 XXI.b
Klicpera, Václav Kliment Almanach. Obsahuge: Gan za chrta dán, Laupež, Každý něco pro wlast! Hradec Králové, Praha 1829 III.985 56 A 56 II.a
- Historie o svaté Jenovéfě - - III.986 25939 XI.b
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola nynj zase přehlédnutý, a mnohými pěknými nowými Figůrami též y vžitečnými Lékařstwjmi s obzwlásstnj pilnostj rozhogněný a sprawený: Skrze Joachyma Kameraria, w slawném Ržjssském Městě Normberce Lékaře a Doktora: Z Německého pak gazyku w Cžeský přeložený Od Adama Hubera z Rysnbachu, D. Danyele Adama z Weleslawjna. ... Praha - Staré Město 1596 III.990 991 D 146 VIII.h
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.993 3917 B 2007 XIV.b
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 III.B 109 30098 VI.f
- Jaroslaw witiez nad Tatary. Wydán od Waclawa Hanky Praha 1823 III/117 4112 B 2204 XV.b
Hýbl, Jan Poučné a kratochwjlné hystorye o Strassidlech. Ze spisu pod názwem Rozmanitosti wytažená, a znowa do tisku daná od Jana Hýbla Jindřichův Hradec 1820 III85 3496 B 1571 XV.b
Sartori, Franz Naturwunder und ausserordentliche Naturerscheinungen unserer Zeit in dem österreichischen Kaiserthume. Eine Fortsetzung der österreichischen Naturwunder von Dr. Franz Sartori. Erster und zweyter Theil Grätz 1821 IIV.3 L 149577 VIII.f
Wagner, Franciscus Universae Phraseologiae Latinae Corpus, … Praha 1762 IV. 26802 X.d
Halle, Johann Samuel Magie, oder die Zauberkräfte der Natur … - - IV. 360 26390 III.d
- Selecta Latinae Orationis Exemplaria. Volumen I. Wien 1823 IV. 41 L 153513 VIII.e
Cicero, Marcus Tullius M. T. C. Epistolarvm, vt vocant, Familiarivm Lib. XVI. svmmorum virorum industria, Exemplarium cum veterum, tum recentiorum collatione, restituti. Quibus hac iam rec?ns accesserum Philipi Melanchthonis ... Frankfurt am Main 1570 IV. 51 26212 XXIII.c
Wagner, Franciscus Universae Phraseologiae Latinae Corpus, congestum a P. Francisco Wagner … Praha 1762 IV. 836 26778 X.d
Müller, Johann Wanderungen in die Hallen der Vorzeit … II. Theil Znojmo 1831 IV. 918 168 A 163 VI.a
- Abhandlung der Oekonomie … Erster Band Wien 1787 IV.10 26637 IV.f
Likawetz, Josef Kalasanský Grundriss der Denklehre oder Logik, nebst einer allgemeinen Einleitung in das Studium der Philosiphie. Entworfen von Joseph Calasanz Likawetz Grätz 1829 IV.102 L 155158 XXXIII.d
Kamarýt, Josef Vlastimil České národnj duchownj Pjsně. Sebrané od Jos. Wlast. Kamarýta. Djl prwnj a druhý Praha, Hradec Králowé 1831 IV.1031 57912 XVI.c
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21