Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 1. 31543 XIV.b
Byron, George Gordon Lord Byron's sämmtliche Werke. Neu übersetzt von Mehreren. In zehn Bänden. Fünfter Band Stuttgart 1845 1. L 149097 XXVIII.b
Fischer, Sigmund Caspar Lehrbuch der Naturgeschichte für die Hauptschulen in den k. k. österreichischen Provinzen Wien 1845 1/15, 761 58915 XXXII.c
Svoboda, Jan Školka čili prwopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce ... Praha 1839 1/d 34 35596 XVIII.b
Goffine, Leonhard R. P. Goffine, Ord. Praemonstratensis Postyla křesťanského, katolického wyučovány, aneb krátký wýklad wssech nedělnjch, a swátečnjch Episstol, a Ewangelijch, spolu s wytaženým z njch navčenjm wjry, a mrawůw, ... Nynj poneyprw co se wj, z německé řeči na česko přeložený od kněze Jana Chmela Praha 1786 10 M/81 L 154456 IX.b
Palacký, František Popis králowstwí Českého … Praha 1848 108 31065 X.e
Štajer, Matěj Postylla Katolická Na Dwě Cžástky rozdělená Nedělnj a Swátečnj, aneb Weykladowé na Ewangelia/ Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege … Přes celý Rok čjtagj/ … - - 109 L 153473 VII.b
Kinský, František Josef Kniha k čtení pro sedlské školy v císařských a královských zemích bez otázek k užívání žáků, II. Praha 1780 109/19 1959 L 155930 I.c
- modlitební kniha - - 109/63 11796 B 3531 I.c
- Gadro Naučenj Křestianského Aneb Neomýlný Wejklad Wjry Praha, Králův Dvůr 1739 109/63 11797 B 3532 II.c
- Swatá Křížowá cesta Jindřichův Hradec - 109/63 11993 B 3679 II.c
Komenský, Jan Ámos Labyrint Swěta a Rág Srdce Hradec Králové 1848 112/46 1959 49465 B 256 XX.c
Wussin, Caspar Dictionarium Von dreyen Sprachen /Teutsch/ Lateinisch/ und Böhmisch: … Praha - 1167, K 240, VI.C 26017 III.f
- Hrabě Rožmberk. Wlastenský přjběh, kerý se stal ku konci Šweydské wálky Jindřichův Hradec 1849 12 B/81 L 154513 XXXIII.a
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … (fragment) Praha 1697 12/14/84 L 155663 XXX.e
Wahl, Christophorus M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae, Opera et Studio Christophori Wahl, ... Tomulus secundus Trnava 1754 120b 26233 XIII.c
Rhesa, Liudvikas J. Litewské Národnj Pjsně. Z půwodnjho gazyka dle sebránj Dra. L. J. Rhesy přeložené a wydané od Fr. Lad. Čelakowského. Připojena Staroruská Powěst: Potok. Michajlo Iwanovič od F. L. Čelakowského Praha 1827 122 L 153351 XXIV.a
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby k utěssenj křesťanské katolické dusse, z dwanácti djlů pozustáwagjcý ... Písek 1845 ? 127/62 11664 B 3024 XVI.b
Picinelli, Philippus Mundus Symbolicus. In Emblematum Universitate Formatus, Explicatus, et Tam Sacris, … in Latinum traductus Augustino Erath. Tomus primus Köln am Rhein 1729 128/62 11667 D 528 IX.h
- Žiwot Pána nasseho Gežisse Krysta, a geho Neyswětěgssý Matky Marye Panny - 1697 ? 129/62 11665 B 3025 XVI.b
- Evangelia et Epistolae Pro Dominicis & Festis Diebus … Sonn- und Feyer- Tägliche Evangelia und Episteln … Augsburg 1735 1295 27303 XII.f
- Nábožný Horliwý Wůdce Do Města Swatého Nebeského Geruzalema / Aneb Kázánj Weyročnj Nedělnj / Někdy porozdjlně hlásané skrze Wysoce důstogného / Urozeného / a Wysoce Učeného P. P. Pawla Jozefa Axlara ... Nynj na Swětlo wydané K Duchownjmu dalssýmu Prospěchu / a stálému potěssenj wssech wěrných / Gazyku Cžeského do žiwota Wěčného Pautnjkůw Praha 1720 13 M/81 48903 XXX.h
- Malý Nebe Kljč. Obsahugjcý Pobožné modlitby k utěšssenj křesťanské katolické dusse Písek 1820 1304 L 153489 IV.d
Barzia y Zambrana, Jose de Manuductio ad Excitatorem Christianum Hoc est … Josephi de Barzia Episcopi Gaditani &c. Sermones Missionales Ad Dominicas, & Festa per annum reducti & applicati … Tomus primus; Tomus secundus Augsburg, Dillingen 1737 131/63 11845 C 1760 XIV.h
Wessely, Fabian Conciones Selectae In totius Anni Festa et In Speciales, atq; Extraordinarias Solemnitates Panegyrici. Kazanj Na Swátky přes celý Rok/ Gakož y Chwalo-Řečj Na některé obzwlásstnj, a Neobyčegné Slawnosti Praha - Staré Město 1730 131/63 11844 C 1759 VIII.h
- Repertorium Biblicum, Seu Concordantia S. Scripturae Utriusque Testamenti, … Tomus I. Augsburg, Graz 1751 131/63 11782 D 537 XIX.h
- Repertorium Biblicum, Seu Concordantia S. Scripturae Utriusque Testamenti, … Tomus II. Augsburg, Graz 1751 131/63 11781 D 536 XIX.h
- Kazatelské Rzecži O Křestianském Naucženj Mladeřj y dospělim Lidem prospěssne a Kázatelům welmi pohodlné na každau Neděly skrz cely Rok. Wydané W německy řečy we Wratislawě ninj pak w Praze do Cžesstiny uwedéne Praha 1786 132/1959 49544 B 323 XV.a
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Erster Band. Dänemark und Norwegen Opava 1785 1321 1. 26717 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Zweiter Band. Schweden Opava 1786 1322 2. 26718 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Dritter Band. Das europäische Russland Opava 1786 1323 3. 26719 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Vierter Band. Das asiatische Russland und die krimische Tatarei Opava 1785 1324, 225, 4 27222 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Fünfter Band Opava 1785 1325, 226, 5 27224 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Sechster Band Opava 1785 1326, 227, 6 27226 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Siebenter Band Opava 1785 1327, 228, 7 26888 XI.f
Gessner, Salomon Salomon Gessners sämmtliche Schriften. Dritter Band Carlsruhe 1775 134 27207 XXX.d
Jäckel, Josef Zimentirungs- Lexikon für alle Handels- und Gewerbsleute, welche Mass und Gewicht kaufen und verkaufen, ... Wien 1824 134 L 149732 XXVIII.d
Wieland, Christoph Martin Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. Erster Theil Wien 1818 138 44973 XXX.b
Wieland, Christoph Martin Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. Zweyter Theil Wien 1818 139 44972 XXX.b
Chrysostomos, Joannes Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Predigten und kleine Schriften. Vierter Band Praha 1785 142 L 149032 VII.e
Chrysostomos, Joannes Des Heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Predigten und kleine Christen. Sechster Band Praha 1785 143 59077 VII.e
Plinius Secundus, Gaius C. Plynii Secvndi Natvrae Historiarvm Libri XXXVII. E Castigationibvs Hermolai Barbari, Qvam Emendatissime Editi. Additus st ad maiorem Studiosorum commoditatem, Index Ioannis Camertis Minoritani, quo Plynius ipse totus breui mora temporis edisci potest … Hagenau 1518 143, Ed 85/143 27046 Armarium
Hanka, Václav Mluvnice polského jazyka od Václava Hanky Praha 1850 145 42745 XXV.b
- Kancionál český Leipzig 1736-7 1466 12618 B 4105 II.c
Voltaire Oeuvres De Mr. De Voltaire … Tome second Dresden 1748 149/1959 26195 XX.e
Chocholoušek, Prokop Hajduci. Sceny z Bosny Praha 1847 15/B/81, 636 L 154423 VI.a
Erxleben, Johann Christian Polycarp Anfangsgründe der Chemie. Mit Zusätzen vermehrt von F. August von Wasserberg Wien 1785 150/1959 49542 B 321 XV.a
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Erster Theil. Rakonitzer Kreis Praha 1785 1507.1, M 156.1. 31332 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zehnter Theil. Kauržimer Kreis Praha, Wien 1788 1507.10, M 156.10. 46802 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Eilfter Theil. Chrudimer Kreis Praha, Wien 1790 1507.11, M 156.11. 26572 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zwölfter Theil. Klattauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.12, M 156.12. 26573 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dreyzehnter Theil. Budweiser Kreis Praha, Wien 1797 1507.13, M 156.13. 26574 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierzehnter Theil. Taborer Kreis Praha, Wien 1790 1507.14, M 156.14. 46803 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfzehnter Theil. Königgrätzer Kreis Praha, Wien 1790 1507.15, M 156.15. 26575 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechzehnter Theil. Bidschower Kreis Praha, Wien 1790 1507.16, M 156.16. 26576 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Zweiter Theil. Ellbogner Kreis Praha 1785 1507.2, M 156.2. 26565 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Dritter Theil. Prachiner Kreis Praha, Wien 1790 1507.3, M 156.3. 26566 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Vierter Theil. Bunzlauer Kreis Praha, Wien 1790 1507.4, M 156.4. 26567 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Fünfter Theil. Leitmeritzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.5, M 156.5. 26568 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Sechster Theil. Cžaslauer Kreis Praha, Wien 1787 1507.6, M 156.6. 26569 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Siebenter Theil. Saatzer Kreis Praha, Wien 1787 1507.7, M 156.7. 26570 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs böhmen, … Achter Theil. Berauner Kreis Praha, Wien 1788 1507.8, M 156.8. 46801 XIII.d
Schaller, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen, … Neunter Theil. Pilsner Kreis Praha, Wien 1790 1507.9, M 156.9. 26571 XIII.d
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1815 151 M/81, 676 L 154490 XXXII.d
Braun, Joannes Balthasar Historia Augusta, seu Vitae Romanorum Caesarum ? Cajo Julio Caesare usque Ad modernum gloriosissim? Imperantem Leopoldum Augsburg, Dillingen 1698 151/1959 27305 XII.f
Bagge, Harald Reise nach dem Orient, der europäischen Türkei, Aegypten, Nubien und Palästina Frankfurt am Main 1847 152 44254 XXIII.b
Campe, Joachim Heinrich Kleine Kinderbibliothek. Zweyter Theil Frankfurt am Main 1796 152 2. 27212 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Kleine Kinderbibliothek. Vierter Theil Frankfurt am Main 1796 152 4. 27213 XIII.e
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Das ist: Aussführlicher Orientalischen Reis- Beschreibungen, Viertes Buch, Worinnen P. Angelicus Maria Myller, ... Vierte Reis, auss Egypten in Syrien / über Laodicea und Antiochia / nacher Alepo / etc. etc. ... Praha 1732 152/1959 26610 V.b
- Wanderbuch in Folge allerhöchsten Patents vom 24. Februar 1827. Wandrownická knjžka dle neywyšssjho patentu od 24. února 1827 Praha 1827 15a 48595 XXIX.f
- konvolut 27 náboženských písní - - 15a 48595 Přívazek XXIX.f
Nelek, Theodor Sáček s penězy. Powjdka pro rodiče a djtky od Theodora Nelka, přeloženo od J. W. Sommra Praha 1844 16 B/81 L 155647 XXX.h
Martin von Cochem Nebeský kljč, Aneb Nowé Modlitby … Praha - 16 M/81 L 155665 XXXIII.c
Diel, August Friedrich Adrian Ueber die Anlegung einer Obstorangerie in Scherben und die Vegetation der Gewächse Frankfurt am Main 1798 161/1959 49555 B 327 XV.a
Novotný z Luže, František Biblioteka českých Biblj etc. od třináctého wěku do léta 1810. Sebraná a wydaná od Frantisska Nowotného z Luže F. L. - - 1611 L 152912 XXXIII.d
- Konvolut světských i náboženských písní - - 162 L 153494 Přívazek XIX.f
Manschgo, Leopold Wie werden unsere Normal- und Gymnasialschulen wesentlich besser? Den österreichischen Schulmänner gewidmet von Leopold Manschgo Frankfurt am Main, Wien, Praha, Budapest 1850 163, 375 35986 XXV.a
biblia Bohemica Biblia Sacra. Biblj Swatá aneb wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona dle půwodnjho wydánj Kralického k tisjcileté jubilegnj slawnosti obrácenj Slowanůw na wjru křesťanskau Praha 1863 164/08 bez čísla IV.g
Cornova, Ignaz Jaroslaw von Sternberg der Sieger der Tartarn Praha 1813 165 47013 XXVI.a
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Erster Band. A bis Bl Leipzig 1833 167.1. - XXVIII.c
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 167/1959 27088 XV.h
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Zweiter Band. Bo bis Cz Leipzig 1833 168.2. L 155089 XXVIII.c
Leprince de Beamount, Jeanne-Marie Báseň o tak nazwané Krásné a gednom osskliwém zwjřeti Jindřichův Hradec 1841 169, 13 B/81 48906 XXX.h
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Dritter Band. D bis Ez Leipzig 1833 169.3. L 149005 XXVIII.c
Chocholoušek, Prokop Pan Šimon z Wrchotic. Nástin ze začátku sedmnáctého století Praha 1847 170, 37 L 155654 VI.a
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Vierter Band. F bis Gz Leipzig 1834 170.4. L 155173 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Fünfter Band. H bis Jz Leipzig 1834 171.5. L 150822 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Sechster Band. K bis Lz Leipzig 1835 172.6. L 149873 XXVIII.c
Rabener, Gottlieb Wilhelm Gottlieb Wilhelm Rabeners Satiren. Erster, zweiter Theil Wien 1776 173 1., K 140a 26000 V.c
Rabener, Gottlieb Wilhelm Gottlieb Wilhelm Rabeners Satiren. Dritter Theil Wien 1776 173.2., K 140b 26082 V.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Siebenter Band. M bis Nz Leipzig 1835 173.7. L 149948 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Achter Band. O bis Q Leipzig 1835 174.8. L 149115 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Neunter Band. R bis Schu Leipzig 1836 175.9. L 149576 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Zehnter Band. Schw bis Sz Leipzig 1836 176.10. L 149006 XXVIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Elfter Band. T bis V Leipzig 1836 177.11. L 149886 XXVIII.c
- Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlů rozwržené … Praha 1778 1773 27304 XXXIII.c
- Allgemeine deutsche Real - Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations - Lexicon.) In zwölf Bänden. Zwölfter Band. W bis Z Leipzig 1837 178.12. L 150820 XXVIII.c
biblia Bohemica Biblj Česká, to gest celé Swaté Pjsmo starého y nowého Zákona, … Djl prwnj Praha 1804 179 L 157876 II.h
Nieric, Gustaw Chudý Básnjk a hausle, aneb Co bůh činj, dobře činj. Powjdka od G. Nierice. Přeložená od Josefa Pečjrky Znojmo 1845 18/139 26207 IV.c
Werdenhagen, Johann Angelius Ioh: Angelii Werdenhagen. I. C. C. de Rebus Publicis Hanseaticis et earum nob. Confoederatione Tractatus specialis Leiden 1631 184 L 158017 XI.d
Kotzebue; Gilemnicky, J. H. Podiwná nemoc. Dle Kotzebue wzdělaná weselohra J. H. Gilemnickym Praha 1823 194 4647 B 3283 XVIII.b
Rubeš, František Powjdky, obrazy ze žiwota, národnj powěsti a báchorky. Prwnj Swazek. Od Frantisska Rubsse Praha 1847 194, 23/81 L 153746 XX.f
Herloš, Karel Jan Žižka. Historicko - romantický obraz od K. Herloše. Vydán od Dra. J. B. Pichla Praha 1850 195 42351 XXV.a
- konvolut 70 náboženských písní - - 196 48865 XXIX.f
- konvolut 40 náboženských písní - - 196 48867 XXIX.f
Andre, Christian Carl Christian Carl Andre´s Vorstehers einer Erziehungs-Familie zu Eisenach Erstes Geograpisches Lehrbuch für die Jugend … Göttingen 1796 196, C.c./5 26414 V.d
- konvolut 51 náboženských písní - - 197 48866 XXIX.f
- konvolut 14ti náboženských a kramářských písní - - 2 1253 L 153522 XXIX.f
- Cesta Křížowá, aneb: Krátká spráwa o welmi užitečném duchovnjm Cwičenj Cesta Kříže nazwaném … Praha - 2 1255 L 153523 XXIX.f
Moritz, Karl Philipp Anootea oder Roms Alterthümer. Ein Buch für die Menschheit. Erster Theil Wien, Praha 1801 2 3701 60124 XXV.f
Kleist, Heinrich von Lustspiele von Heinrich von Kleist. I. Der zerbrochene Krug. II. Amphitryon, nach Moliere. Wien 1825 2.d 59, 178.1. L 150885 XXVIII.a
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna. Djl I. A - J Praha 1835 2/34, 70 45647 XX.h
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna. Djl II. K - O Praha 1836 2/34, 71 45648 XX.h
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna. Djl III. P - R Praha 1837 2/34, 72 45649 XX.h
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna. Djl IV. S - U Praha 1838 2/34, 73 45650 XX.h
Jungmann, Josef Slownjk česko - německý Josefa Jungmanna. Djl V. W - Z Praha 1839 2/34, 74 45651 XX.h
Dobrovský, Josef Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Erster Band Praha 1802 209/63 12017 B 3703 XV.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 21/81, 509a L 154485 XII.b
Willaume, Peter Praktisches Handbuch für Lehrer in Bürger- und Land- Schulen Wien 1787 212 26297 XIX.c
Perotti, Niccolo In Hoc Volvmine Habentur Haec. Cornvcopiae, siue lingue latinae commentarii diligentissime recogniti, atque ex archetypo emendati. Index copiosissimus dictionum omnium, que in hisce Sypontini commentariis, que in libris de lingua latina, et de Analogia M. Terentii Varronis, que in vndeuiginti librorum fragmentis Sexti Pompeii Festi, ... Venezia 1522 2140, G 110 43621 Armarium
Wieland, Christoph Martin Sämmtliche Werke von C. M. Wieland. XIII. Band. Der goldne Spiegel oder die Könige von Scheschian. IV. Wien 1799 216.(13) 47761 Přívazek XXX.a
Tromlitz, A.; Witzleben, Karl August Friedrich von Wíra, wlast a láska. Powídka z časů poslední tureckořecké wálky, od A. z Tromlitza. Přeloženo od Kl. W. Pünera Písek 1846 218/64 11992 B 3678 XII.a
Klicpera, Václav Kliment Almanach Dramatických her od W. Klicpery. Obsahuge: Waldek. Loketský zwon. Rohowjn Čtwerrohý Hradec Králové 1825 2180 59359 XXXIII.a
Aurelius Victor, Sextus Sexti Aurelii Victoris Historia Romana. Sext. Aurelius Victor's Romische Geschichte, übersetzt von Hildeprand Wien, Trieste 1825 22 46501 XXII.e
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal a sestawil W. K. Písek 1849 221/1959, 3245 49480 B 272 XII.b
Saint-Lambert, Herr von Des Herrn von Saint-Lambert Jahreszeiten Leipzig 1771 222 27194 VII.f
Nessel, Franz Über die Pflege der Zähne Praha 1843 224 43388 XIII.g
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlící Praha 1845 224/64 11989 B 3675 II.c
Paur, Joseph Valentin Die Zeiten und Feste der katholischen Kirche, geschichtlich und im Zusamenhange dargestellt zum kirchlichen Vortrag und zur häuslichen Erbaunung Praha 1821 227 L 152920 XXX.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Achter Band. Frankreich. Erste Abtheilung Opava 1785 229 8. 26720 XI.f
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Achter Jahrgang Praha 1830 230 ,359 V. 31231 XXII.a
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Neunter Band. Frankreich. Zweite Abtheilung Opava 1785 230 9. 26721 XI.f
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Zugleich als fortlaufende Ergänzung zu Zimmermanns Taschenbuch der Reisen herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Vierter Jahrgang Praha 1826 230, 359 I. 31234 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Zugleich als fortlaufende Ergänzung zu Zimmermanns Taschenbuch der Reisen herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Fünfter Jahrgang Praha 1827 230, 359 II. 44485 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Sechster Jahrgang Praha 1828 230, 359 III. 31230 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Siebenter Jahrgang Praha 1829 230, 359 IV. 31233 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1834. Zwölfter Jahrgang Praha 1834 230, 359 IX. 31246 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Neunter Jahrgang Praha 1831 230, 359 VI. 31232 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1832. Zehnter Jahrgang Praha 1832 230, 359 VII. 31236 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1833. Eilfter Jahrgang Praha 1833 230, 359 VIII. 31243 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1835. Dreizehnter Jahrgang Praha 1835 230, 359 X. 31245 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1836. Vierzehnter Jahrgang Praha 1836 230, 359 XI. 31242 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1837. Fünfzehnter Jahrgang Praha 1837 230, 359 XII. 31247 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1844. Zweiundzwanzigster Jahrgang Praha 1844 230, 359 XIX. 31237 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1840. Achtzehnter Jahrgang Praha 1840 230, 359 XV. 31238 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1842. Zwanzigster Jahrgang Praha 1842 230, 359 XVII. 31301 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1843. Einundzwanzigster Jahrgang Praha 1843 230, 359 XVIII. 31294 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1845. Dreiundzwanzigster Jahrgang Praha 1845 230, 359 XX. 31239 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1846. Vierundzwanzigster Jahrgang Praha 1846 230, 359 XXI. 31241 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1847. Fünfundzwanzigster Jahrgang Praha 1847 230, 359 XXII. 31244 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1838. Sechszehnter Jahrgang Praha 1838 230, 359/XIII. 31248 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1839. Siebenzehnter Jahrgang Praha 1839 230, 359/XIV. 31240 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1841. Neunzehnter Jahrgang Praha 1841 230/16, 359 XVI. 44484 XXII.a
Sommer, Johann Gottfried Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben von Johann Gottfried Sommer. Für 1848. Neue Folge. Erster Jahrgang Praha 1848 230/23, 359 XXIII. 31235 XXII.a
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Zehnter Band. Italien Opava 1786 231 10. 26722 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Eilfter Band. Grossbritannien und Ireland Opava 1786 232 11. 26723 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Zwölfter Band. Die vereinigten Niederlande, Schlesien und Glatz Opava 1786 233 12. 26729 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Dreizehnter Band. Die Eidgenossenschaft samt den derselben zugewandten Orten Brno 1786 234 13. 26730 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Vierzehnter Band. Beschreibung des deutschen Reichs Brno 1786 235 14. 26731 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Fünfzehnter Band. Der österreichische Kreis Brno 1786 236 15. 26732 XI.f
Sintenis, Christian Friedrich Hallo’s glücklicher Abend. Erster Theil Leipzig 1812 236.1. L 149780 VIII.e
Sintenis, Christian Friedrich Hallo's glücklicher Abend. Zweyter Theil Leipzig 1812 236.2. L 149170 VIII.e
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Sechszehnter Band. Der westphälische Kreis Brno 1786 237 16. 26733 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Siebenzehnter Band. Der chur-rheinische Kreis Brno 1786 238 17. 26734 XI.f
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Achtzehnter Band. Der Schwäbische Kreis Brno 1786 239 18. 26735 XI.g
Bíba, Vincenc D. Theoreticko - praktické Nawedení k Písemnostem. Ku prospěchu školní mládeže sepsal Vincenc D. Bíba Praha 1849 24/81 L 153755 XXXIII.b
Büsching, Anton Friedrich A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Zwanzigster Band. Fortsetzung vom obersächsischen Kreise. Die Mark Brandeburg Brno 1787 240 20. 26724 XI.g
Schmid, Christoph Kwět chmelowý. přjběh ze žiwota chudého wesnického učitele ... Zčesstěný od Jana Hýbla Praha 1840 25/81 L 154417 XXXIII.a
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Im Englischen herausgegeben von Wilh. Guthrie und Joh. Gray, übersetzt und verbessert von verschiedenen deutschen Gelehrten. Erster Band Opava 1784 250a 1. 26658 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Im Englischen herausgegeben von Wilh. Guthrie und Joh. Gray, übersetzt und verbessert von verschiedenen deutschen Gelehrten. Zweiter Band Opava 1784 250b 2. 27170 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Im Englischen herausgegeben von Wilh. Guthrie und Joh. Gray, übersetzt und verbessert von verschiedenen deutschen Gelehrten. Dritter Band Opava 1785 250c 3. 26659 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Christian Gottlob Heyne. Vierter Band Opava 1785 251a 4. 26660 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Fünfter Band Opava 1785 251b 5. 26661 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Sechster Band Opava 1785 252.a 6. 26662 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Siebenter Band Opava 1785 252b 7. 26663 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Achter Band Opava 1785 252c 8. 26664 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Neunter Band Opava 1785 253 9. 26665 IX.c
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Diadochos id est Svcessio: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských / Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských / a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského / to gest Panského / Rytjřského a Městského krátce sebraná a wydaná: Skrze Bartholoměge Paprockého z Glogol a z Paprockéwuele ... Cum consenssu ... Zbignaei Berkae de Dubna & Lippa, Archiep: Prag: (torso) Praha 1602 254/64 12035 D 544 XVII.h
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Zehnter Band Opava 1786 254a 10. 26666 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Eilfter Band Opava 1786 254b 11. 26667 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Zwölfter Band Brno 1786 254c XII. 26301 IX.c
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Erster Band. A bis E Praha 1837 255/1 45661 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Zweiter Band. F bis L Praha 1837 255/2 45641 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Dritter Band. M bis Rh Praha 1838 255/3 45642 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Vierter Band. Ri bis Z Praha 1838 255/4 45643 XXX.g
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Johann Daniel Ritter, D. Dreizehnter Band Brno 1786 255a 13. 26668 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Johann Daniel Ritter, D. Vierzehnter Band Brno 1786 255b 14. 26669 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Jahann Daniel Ritter, D. Sechszehnter Band Brno 1786 256 16. 26670 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Johann Daniel Ritter D. Fünfzehnter Band Brno 1786 256a XV. 27217 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Johann Daniel Ritter, D. Siebenzehnter Band Brno 1786 257a 17. 26671 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Johann Daniel Ritter, D. Achtzehnter Band Brno 1786 257b 18. 26672 IX.c
biblia Bohemica Biblij Cžeská /to gest/ wssecka Swatá Pijsma obogijo / Starého y Nowého Zákona / opět w nowě vydaná a Wytisstěná w Starém Městie Pražském / pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Aventýnu. Létha M D LXXVII. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo (Bible Melantrichova, V. vyd.) Praha 1577 258, 357 48575 IV.h
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Neunzehnter Band Brno 1786 258a 19. 26673 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Zwanzigster Band Brno 1786 258b 20. 26674 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Ein und zwanzigster Band Brno 1787 258c 21. 26675 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Zwei und zwanzigster Band Brno 1787 258d 22. 26676 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Johann Matthias Schröckh. Sechs und zwanzigster Band Brno 1787 259. 26. 27156 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Sieben und zwanzigster Band Brno 1787 259. 27. 27158 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Karl Renatus Hausen. Acht und zwanzigster Band Brno 1787 259. 28. 27159 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte.Übersetzt von K. R. Hausen. Neun und zwanzigster Band Brno 1787 259. 29. 27160 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Dreissigster Band Brno 1787 259. 30. 46771 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Ein und dreissigster Band Brno 1787 259. 31. 27259 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Zwei und dreissigster Band Brno 1787 259. 32. 26300 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Drei und dreissigster Band Brno 1787 259. 33. 26299 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Vier und dreissigster Band Brno 1787 259. 34. 26298 IX.d
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. M. Schröckh. Fünf und dreissigster Band Brno 1787 259. 35. 27263 IX.d
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Johann Andreas Dieze. Sechs und dreissigster Band Brno 1787 259. 36. 27157 IX.d
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von J. A. Dieze. Sieben und dreissigster Band Brno 1787 259. 37. 27265 IX.d
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt und verbessert von Johann Daniel Ritter, und Johann Heinrich Reitmeier in Göttingen. Acht und dreisssigster Band Brno 1787 259. 38. 27266 IX.d
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Drei und zwanzigster Band Brno 1787 259a 23. 26677 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Vier und zwanzigster Band Brno 1787 259b 24. 26678 IX.c
Guthrie, Wilhelm Allgemeine Weltgeschichte. Übersetzt von Ch. G. Heyne. Fünf und zwanzigster Band Brno 1787 259c 25. 27252 IX.c
biblia Bohemica Biblij Cžeská | to gest | wssecká Swatá Pijsma | obogijho | Starého y Nowého Zákona. Wytisstěna w Starém Městě Pražském | pracý a Nákladem Giřijka Melantrycha z Awentýnu. Létha | MDLXX. Cum Gratija et Priuilegio S. R. Imperatoris | ad Annos Duodecim (Bible Melantrichova. IV. vydání; torso) Praha - Staré Město 1570 26/60 27076 IV.h
- Alfred Fürst zu Windischgrätz, k. k. Feldmarschall - Lieutenant und kommandierender General in Böhmen ... Wien 1848 261, 313 44553 XXVII.c
Blum, Joachim Christian Joachim Christian Blums Spatziergänge. Erster Theil Reutlingen 1782 262 27214 XXIX.g
Mayregg, Cajetan von Allgebraisches Exempelbuch oder die Lehre von den Gleichungen … Erster Theil Praha 1827 264/1, Eg 22.1./1877 43154 IX.g
Mayregg, Cajetan von Allgebraisches Exempelbuch. Zweyter Theil Praha 1827 264/2, Eg 22.2./1878 43309 IX.g
Formánek, Jan Č. Listowé, týkagjcj se wyučowánj mládeže na wenkowských školách Praha 1839 270, 222 35262 XXXIII.b
Jan z Hwězdy (Marek, Jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek druhý Praha 1843 28/81, 516b L 154499 XVIII.b
- Celý Nebe-Kljč aneb wraucné katolické modlitby Jindřichův Hradec 1835 288/64 12073 B 3739 II.c
Neukirch, Benjamin; Fénelon, François Die Begebenheiten Des Prinzen von Ithaca, Oder Der seinen Vater Ulysses suchende Telemach, Aus dem Französischen Des Herrn von Fenelon, In Deutsche Verse gebracht, … Anmerkungen erläutert von Benjamin Neukirch, … Zweiter und dritter Theil Frankfurt am Main, Leipzig 1739 294/1959 26352 IX.f
- Erläuterungen über die allgemeine bürgerliche Gerichtsordnung. Nach den Vorlesungen des Herrn Georg Scheidlein. Zweyter Theil Wien 1806 295/1959 49636 B 395 XV.a
- Katholisches Gebetbuch eingerichtet mit theils nothwendigen, theils höchst nützlich Unterrichtungen, Gebethen, ... Jihlava 1795 297/98 26994 XX.d
- Königliche Hals- Zierde einer Gott- liebenden Seelen. Das ist: Andächtige Morgen- Abends- Meß- Beicht- und Communion- Gebether; ... Praha 1760 298/1959 26868 XV.d
Byron, George Gordon Lord Byron's sämmtliche Werke. Neu übersetzt von Mehreren. In zehn Bänden. Neunter Band Stuttgart 1845 3. L 149109 XXVIII.b
Galletii, Johann Georg August Johann Georg August Galletti's Allgemeine Weltkunde oder Encyklopaedie für Geographie, Statistik und Staatengeschichte, ... Zehnte Auflage, umgearbeitet und vermehrt im geographisch-statistischen Theile von J. G. F. Cannabich, im historischen Theile von Hermann Meynert, im mathematisch-physikalischen Theile ganz neu bearbeitet von Schulz von Strassnitzky Budapest 1847 303, 1843/II.5, 4/8 L 152297 XXIX.e
- Andacht zur Verehrung des liebenswürdigsten Herzens Jesu Christi Písek 1823 309 12828 B 4245 II.c
Kramérius, Václav Matěj Rozličné Powjdačky k poučenj a k obweselenj od W. Kramériusa. Pustý ostrow. Rytjř u wězenj. Nejsslechetněssj muž. Poznánj se w nesstěstj. Wěrnostj zrussený zákon. Zlý saused. Wděčná zwjřata. Tábor 1843 318 30344 XIX.f
Puškin, Alexandr Sergejevič Kapitánova dcera. Z ruského A. Puškina přeložil Kr. Stefan Praha 1847 32/81, 34 L 155660 XXX.h
Sanctius, Franciscus (Brozas, Francisco Sánchez de las) Franc. Sanctii, Brocensis, … Minerva, seu de Causis Linguae Latinae Commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, … Leipzig 1793 329.1., G134a 35130 VI.g
Sanctius, Franciscus (Brozas, Francisco Sánchez de las) Franc. Sanctii, Brocensis, … Minerva, seu de Causis Linguae Latinae Commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, … Leipzig 1801 329.2., G 134b 35129 VI.g
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 33/81, 509 L 154474 XII.b
- Ceres. Originalien für Zerstreuung und Kunstgenuss. Erster Theil und zweiter Theil Wien 1823-4 334/1958 L 153636 XXXII.g
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Erster Band Praha 1802 335a/1958 L 153637 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Zweyter Band Praha 1802 335b/1955 L 153640 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Vierter Band Praha 1803 335c/1955 L 153639 XVII.f
Schiffner, Joseph Gallerie der interessantesten und merkwürdigsten Personen Böhmens, nebst der Beschreibung merkwürdiger böhmischer Landesseltenheiten alter und neuer Zeiten. ... Fünfter und letzter Band Praha 1804 335d/1958 44314 XVII.f
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách, pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1839 336/1958 31203 XXIV.a
Schopenhauer, Johanna Die Tante. Ein Roman von Johanna Schopenhauer. Zweyter Theil Wien 1825 34 2 L 150883 XXVIII.a
Lemercier, Luis Jean Népomucéne Poslední dnowé města Pompegj. Přjběh ze žiwota starých Rjmanů, we francauském gazyku sepsaný od Lemerciera. W česstinu uwedl Kl. W. Püner Praha 1847 34/81, 513 L 154486 XXXIII.b
Lafontaine, August Der Naturmensch von August Lafontaine. Gemälde des menschlichen Herzenz Halle 1799 342 L 149146 VI.c
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Erster Band. A bis Boyle Wien 1817 346.1. 47169 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Zweiter Band. Brabant bis Czerny Wien 1817 346.2. 60781 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Dritter Band. D bis Fustage Stuttgart 1816 346.3. 47170 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Vierter Band. G bis Hysterie Stuttgart 1817 346.4. 47171 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Fünfter Band. I bis L Stuttgart 1817 346.5 47172 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Sechster Band M und N Stuttgart 1817 346.6. 47173 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Siebenter Band. O bis Q. Stuttgart 1817 346.7. 47174 XIV.e
- Conversations - Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände.Achter Band. R bis Seerechte Stuttgart 1818 346.8. 60782 XIV.e
Dickens, Charles Štědrý wečer. Wánoční powídka o strašidlech od C. Dickensa (Boza), zčeštěná od M. Fialky Praha 1846 348 60682 XXXIII.a
Dickens, Charles Zwony. Noworoční powídka o strašidlech. Z anglického Boza (Karla Dickensa) zčeštil M. Fialka Praha 1847 348 60682 Přívazek XXXIII.a
Grüner, Joseph Sebastian Beiträge zur Geschichte der königl. Stadt Eger und des Eger'schen Gebiets. Aus Urkunden Praha 1843 349, 102 L 155093 XXXIII.d
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin Kronyky dwě o založenj Země České a prwnjch obywateljch gegich … Gedna: Eneásse Sylwia Senenského, … Druhá: Martina Kuthena z Krynšperka … Praha - Staré Město 1817 34d/1957 26078 X.c
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 35, 427 43207 VIII.f
- Generalnj Cechownj Artykulowé Pro Pořádky Králowských Dědičných Zemí Cžeských. Léta 1739ho Praha 1739 354 48879 VI.h
Wocel, Jan Erazim Labyrint sláwy Praha 1846 357, A 52, 44 30382 VI.f
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj. O teple Praha 1844 36, 383 42696/I. VIII.f
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 36/81, 509b L 153756 XII.b
- Zlatý Nebe - Kljč, aneb Wraucné katolické modlitby … Jindřichův Hradec 1843 360/1959 34772 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 18.. 361/1959 L 153625 XXXIII.c
Hanka, Václav Děginy České w kamenopisně wywedených obrazech předstaweny od sgednocených Umělců Akademie Pražské Praha 1824 3739, L 224 25979 V.c
- Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka Praha 1846 378 12292 B 3919 II.c
- Allgemeines Kirchen-Lexikon oder alphabetisch geordnete Darstellung des Wissenswürdigsten aus der gesammten Theologie und ihren Hülfswissenschaften. Bearbeitet von einer Anzahl katholischer Gelehrten. Herausgegeben von Joseph Aschbach. Dritter Band Cerdo - Gerson Frankfurt am Main 1847 38 45464 XXIX.d
Aristophanes Aristophanis Comoediam Plvtvm cvm Kvsteri, Bergleri, Dvkeri, Hermsterhvsii, … adiecit Ioann. Dieter. Albert. Münter Zell 1784 380 26561 XXX.c
Scheller, Immanuel Johann Gerhard J. J. Gerh. Schellers, kurze Anleitung zur echt lateinischen Schreibart, vorzüglich nach Cicero's Muster. aus dem Lateinischen nach der neuesten Ausgabe übersetzt von Leopold Chimani Wien 1810 381 42984 XXV.e
Cicero, Marcus Tullius M. T. Cicero's Reden für den Dichter Archias, für Marcus Marcellus Zurückberufung, für die Erhaltung des Manilischen Gesetzes, nebst der zweyten philippischen Rede. Uebersetzt und mit erklärenden Anmerkungen begleitet Leipzig 1794 383 27143 XXIII.e
Komenský, Jan Amos; Gailer, J. E. Neuer Orbis Pictus für die Jugend oder Schauplatz der Natur, der Kunst und des Menschenlebens ... nach den früheren Anlage des Comenius bearbeitet von J. E. Gailer Reutlingen 1835 39/81 L 155701 XX.c
Scheller, Immanuel Johann Gerhard Imman. Joh. Gerh. Schellers ausführliche lateinische Sprachlehre oder sogenannte Grammatik Leipzig 1790 390 42983 VII.g
Hájek z Libočan, Václav; Dobner, Gelasius Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum. E Bohemica Editione latine redditi, et notis illustrati a P. Victorino a S. Crucce e Scholis Piis. Nunc Plurimis animadversionibus Historico-Chronologico-Criticis, nec non Diplomatibus, literis, publicis, re Genealogica, Numaria, variique generis Antiquis Aeri incissis Monumentis aucti ; A P. Gelasio A S. Catharina ejusdem instituti Sacerdote, Pars I. Seu Prodromus Quo Hayecii Proemium De Origine Gentis Bohemicae Pertractatur Praha 1761 395 I., L 222a L 152919 XIX.e
Vitruvius Pollio, Marcus M. Vitrvvii Pollionis de Architectvra Libri Decem, cvm Commentariis Danielis Barbari, … Venezia 1567 397, Ed/209 27043 X.h
Serlio, Sebastiano Sebastiani Serlii Bononiensis De Architectvra Libri Qvinqve, … Venezia 1569 397, Ed/209 Přívazek 27043 X.h
- Zlatý nebeský klíč … - 1787 3a 1958 25981 XXXIII.c
- Herbář, aneb Lékařstwí, které znowu z kněh wytažené, a při rozličných nemocech lidí, kraw, owcý a drůbeře s prospěchem denně zkusseno býwá, nynj znowu na swětlo wydané - - 4 B/81, 156 L 154445 XXXIII.a
Jan z Hwězdy (Marek, jan Jindřich) Jarohněw z Hrádku. Novela z časů Giřjho Poděbradského. Svazek třetj Praha 1843 40/81, 516c L 153747 XVIII.b
Malý, Jakub Budislav Dějiny národu Českého. Pro školy sepsal J. B. Malý Praha 1849 403, 121 47144 XXIV.c
- Catholicon ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. Catholicon oder Französisch-Deutsches Universal-Wörterbuch der französischen Sprache. A. Hamburg 1771 41 26692 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. B. Hamburg 1771 41 L 155948 III.g
- Catholicon ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. Catholicon oder Französisch-Deutsches Universal-Wörterbuch der französischen Sprache. C. Hamburg 1772 41 26693 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. D. Hamburg 1772 41 26694 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. E. Hamburg 1772 41 26695 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. F. Hamburg 1772 41 26696 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. G. Hamburg 1772 41 26697 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. H. Hamburg 1772 41 26698 III.g
- Catholicon, ou Dictionnaire Universel de la Langue Françoise. I. Hamburg 1772 41 26699 III.g
Schiffner, Joseph Gallerye, aneb Wyobrazenost neyslowutněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob země České, spolu s wypsánjm důležitých, zwláštnjch pamětnjch wěcý, genž se w Čechách za času starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly. Sebraná ... w Německém gazyku wyhotowená od Jozefa Ssiffnera. Nynj z řeči Německé w Českau přeložil Jan Ruljk. Djl čtwrtý Praha 1809 42/81 L 154412 XVII.f
- Patent Marie Terezie - štólové a jiné taxy - 1750 420/1958 11662 C 1690 XXIX.e
Scheller, Immanuel Johann Gerhard Imman. Io. Gerh. Schelleri Praecepta Styli Bene Latini in Primis Ciceroniani seu Eloquentiae Romanae ... Pars Prior Leipzig 1797 429.1. 45290 XXV.e
Scheller, Immanuel Johann Gerhard Imman. Io. Gerh. Schelleri Praecepta Styli Bene Latini in Primis Ciceroniani seu Eloquentiae Romanae ... Pars Posterior Leipzig 1797 429.2. 26476 XXV.e
Hanka, Václav Mluwnice čili saustawa českého gazyka. Podle Dobrowskeho. Od Wáclawa Hanky Praha 1822 43 L 155703 XXV.a
- modlitební kniha - - 433/V958 25832 IV.c
- Čítanka pro školu a dům. Ukázky z mluvy prostonárodní Praha 1850 ? 435, 273 42723 XXV.b
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1848 44 L 154515 XXXIII.b
- Der unsichtbare Kundschafter. Nach dem Englischen von A. G. Meissner. Erster Theil Mannheim 1800 44/1 L 149129 XXIX.h
- Der unsichtbare Kundschafter. Nach dem Englischen von A. G. Meissner. Zweyter Theil Mannheim 1800 44/2 L 149130 XXIX.h
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. … Dritter Theil Wien 1815 440.2. 31174 VI.e
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. Vierter Theil. Lehrreiche Erzählungen und Geschichten aus dem Vaterlande und von dessen Bewohnern Wien 1815 440.2. 31174 Přívazek VI.e
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. … Vierter- Sechster Theil Wien 1815 440.4.5.6 31173 VI.e
Chimani, Leopold Vaterländische Unterhaltungen. … Erster und zweiter Theil Wien 1815 440a L 149800 VI.e
Lossius, Rudolph Christoph Meister Liebreich. Ein nützliches Lesebuch für Volksschulen und bürgerliche Familien. Erster Theil. Zweiter Theil Erfurt, Gotha 1801 442 L 150012 XXIX.b
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21