Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Hanka,Václav Dobrowsky's Slavin. Bothschaft aus Böhmen an alle Slawiscen Völker oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss ihrer Mythologie, ... Von Wenceslaw Hanka Praha 1834 H 51/516 42866 XXV.a
Šmíd, Krištof Dobrý Miroslaw a zlý Getřich.. … zčesstěný od Frantisska Jachima Praha 1834 III.1202 386 A 376 VII.a
Lhotsky, Georgius Doctrina Theologica … Praha 1753 I.127 3373 B 1448 IV.b
Lhotsky, Georgius Doctrina Theologica … Praha 1753 I.127 3374 B 1449 IV.b
- Doctrinae Probabilioris Theoria et Praxis, Praha 1771 I.397 3339 B 1415 II.b
- Dokonalé Schromážděnj, wssech od Roku 1729 až do nyničké prosslých Wsseobecností a Nařízenj pro wssechny Sgednocenj a Cechy. W systematyckém a chronologickém Pořádku. W Cžesstinu uwedeny od Frantisska Tobiásse Zamysse Jihlava 1799 II.503 26859 XIX.d
Rettigová, Magdalena Dobromila Domácí kuchařka - 1829 ? IV.1469 27663 XXXII.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Domácí kuchařka Praha 1843 - 57651 XXXII.b
Rettigová, Magdalena Dobromila Domácý Kuchařka, aneb Pogednánj o masytých a postnjch pokrmech pro dcerky České a Morawské od M. D. Retikowy Hradec Králové, Praha 1837 IV.961 60778 XXXII.b
Donatus, Aelius Donát exponowaný. Donati Elementa de Etymologia Partium oratione, cum interpretatione Boemica ad collationem & c. Olomouc 1638 H 32/1631 26738 XVII.d
Bolzano, Bernard Dr. B. Bolzanos Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik ... Mit einer Vorrede des J. Ch. A. Heinroth. Erster Band Sulzbach 1837 IV.439 L 149003 XXIX.g
Paulický, Jindřich Felix Dr. Gind. Felixa Paulického Domácj Lékař, aneb Kniha o ssetřenj zdrawj, … Praha 1833 N 54, 538 43374 XIII.g
Forster, Johann Reinhold Dr. Johann Reinhold Forster's und seines Sohns Georg Forster's Reise um die Welt, unternommen und während den Jahren 1772 bis 1775 - in dem vom Kapitän J. Cook kommandirten-Schiffe the Resolution ausgeführt Berlin ? 1778 ? M 53a, 181.1. 26725 XIX.d
Wachler, Ludwig Dr. Ludwig Wachler's Lehrbuch der Geschichte zum Gebrauche in höheren Unterrichts - Anstalten Wroclaw 1838 Da/II., 605 46703 XXVII.h
Robertson, Wilhelm Dr. Wilhelm Robertsons Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften ... Aus dem Englischen übersetzt von Julius August Remer. Dritter Theil Wien 1819 L 130c, 274.3. 46591 XV.e
Robertson, Wilhelm Dr. Wilhelm Robertsons Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften ... Aus dem Englischen übersetzt von Julius August Remer. Erster Theil Wien 1819 L 130a, 274.1. 46614 XV.e
Robertson, Wilhelm Dr. Wilhelm Robertsons Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften ... Aus dem Englischen übersetzt von Julius August Remer. Fünfter Theil Wien 1819 L 130e, 274.5. 46451 XV.e
Robertson, Wilhelm Dr. Wilhelm Robertsons Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften ... Aus dem Englischen übersetzt von Julius August Remer. Vierter Theil Wien 1819 L 130d, 274.4. 46592 XV.e
Robertson, Wilhelm Dr. Wilhelm Robertsons Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften ... Aus dem Englischen übersetzt von Julius August Remer. Zweyter Theil Wien 1819 L 130b, 274.2. 46615 XV.e
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 III.348 4532 B 3168 XXIV.a
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 Cg 18b/899 32563 XXIV.a
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 Cg 18a/899 43661 XXIV.a
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy V. K. Klicpery. Díl II. Uhlířka. Popelka Varšavská. Hvězda. Poslední Svatoplukovec Praha 1849 III.778 3840 B 1931 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl 1. Dobré jitro! Praha 1848 A 110, 64, A 47 1848 60926 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl 1. Dobré jitro! Praha 1848 72 L 154496 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Česká Melusina. Israelitka. Diwotworný klobouk. Dobré jitro! Praha 1848 III.779 3839 B 1930 XIII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl I. Dobré Jitro! Česká Meluzína. Israelitka. Diwotworný klobouk. Zlý jelen. Brněnské kolo Praha 1847-9 III.1190 3537 B 1612 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Dramatické spisy W. K. Klicpery. Díl II. Svatoslav, Poslední Svatoplukovec. Smutnohra v jednom dějství Praha 1849 A 108, 61a, A 52b/4 1849 60916 XXXIII.a
Kotzebue, August von Dramatische Werke. 2. Bändchen Wien 1828 III.1673 705 A 660 XII.a
Tieck, Ludwig Dramaturgische Blätter. Nebst einem Anhange noch ungebruckter Aufsätze über das Deutsche Theater und Berichten über die Englische Bühne, geschreiben auf einer Reise im Jahre 1817. Dritter Theil Wien 1826 K 181c, 364.3. L 150854 XXVIII.a
Tieck, Ludwig Dramaturgische Blätter. Nebst einem Anhange noch ungebruckter Aufsätze über das Deutsche Theater und Berichten über die Englische Bühne, geschreiben auf einer Reise im Jahre 1817. Erster Theil Wien 1826 K 181a, 364.1. L 150878 XXVIII.a
Tieck, Ludwig Dramaturgische Blätter. Nebst einem Anhange noch ungebruckter Aufsätze über das Deutsche Theater und Berichten über die Englische Bühne, geschreiben auf einer Reise im Jahre 1817. Zweyter Theil Wien 1826 K 181b, 364.2. L 150879 XXVIII.a
Chmelenský, Josef Krasoslav Drátenjk. Zpěwohra we dwau degstwjch Praha 1826 III.512 3763 B 1837 I.a
Fowler, Georg Drei Jahre in Persien und Reiseabentheuer in Kurdistan von Georg Fowler. Übersetzt von C. Richard. Erster Theil. Zweiter Theil Aachen, Leipzig 1845 IV.2033 L 151246 Přívazek XXXIV.h
Sika, Johann Baptist Drei wichtige Fragen der Gegenwart, aufgeworfen und beantwortet von P. Johann Bapt. Sika Praha 1848 I.324 58070 XXXII.c
Guevara, Antonio de Drey schöne Tractätlein/ deren Das Eine De Molestiis Aulae, & Ruris Laude. Das ist: Missbrauch dess Hoff-lebens/ und Lob dess Landt-Lebens. … Frankfurt am Main 1645 I.57 3456 B 1531 Přívazek IX.b
Bramer, Benjamin Dritter Theil oder Anhang Eines Berichts Von M. Jobsten Burgi Geometrische Triangular Instrument, Zugar leicht / kurtzen / und doch gewissen Land- und Feldmessen / wie auch andere Höhen / Tieffen / Längen und Breiten zuermessen dientlich. Neben schönen Kupfferstücken und Rissen Durch Benjamin Bramer ... Cassel 1684 Ob, 1560 26247 Přívazek XVIII.c
Svoboda, František Jan Druhé sto mrawných powjdek k prospěchu mládeže wlastenské Praha 1833 III.195 4555 B 3191 XVIII.b
Kramérius, Václav Matěj Druhý djl Indye. Hystorycké wypsánj mnohých králowstwj a kragin, genž na druhém Indyckém polawostrowě w Azyi ležj; ... Poneyprw wydaný Kraméryowau pracj a nákladem Praha 1804 II.38 27675 XIX.f
- Duchownj Gádro, aneb katolické modlitby a pjsničky, z rozličných pobožných knjžek sebrané; ... Jindřichův Hradec 1833 - L 157873 XXXII.e
- Duchownj Krzestianske Katolicke Gadro wssech Modliteb ... Praha - I.454 3245 B 1323 XX.a
Galla, Jan Nepomuk Duchownj pjsně k službám Božjm pro sskolnj mládež. … sebrané a z něm. přeložené od Jana Nep. Gally Praha 1845 667 3740 B 1814 XIII.b
- Duchownj poklad Dusse křestianské, to gest: Modlitby katolické Kutná Hora ? 1797 - 10455 A 863 XIV.a
- Důležité slowo rodičům, duchownjm a wrchnostem o blahočinnosti očkowánj chraničkami a odpowěd na námitky proti němu dělané Praha - III.658 4624 B 3260 XVIII.b
Jirsík, Jan Valerian Dwadcatero přátelských listů k Ewangeljkům nebo Protestantům w Čechách bytugjcjm, kteréž k nim w duchu lásky, pokoge a smjřliwosti činj Jan Valerian Jirsjk Praha 1842 III.701 3802 B 1893 XIII.b
- Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby, a neb: Kytka Srdce skrausseného, totiž Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; ... Praha 1784 - L 152911 XXXIII.d
- Dwě kroniky o knjžatech českých Sstylfryda a druhého Bruncwjka Jihlava - III.1735 3715 B 1789 XIII.b
- Dwě kroniky. Prwní: o Štilfridowi, knížeti a pánu Českém. Druhá" o jeho synu Bruncwíkowi, též knížeti a pánu Českém Jindřichův Hradec, Tábor - III.1030 3800 B 1891 XIII.b
Jakob, Fr.; Pospíšil, Ladislav Dwě Marie. Prawdiwá powjdka dle Fr. Jakobse od Ladislava Pospjssila Praha 1842 III.524 25917 IV.c
Klicpera, Václav Kliment Dwogčata. Dramatická báseň w ssesteru gednánj Hradec Králové 1825 III.511, 1500 4396 B 2537 XVI.b
Scherer, Georg Dwogictihodného Kněze Pátera Giřjho Sserera Z Towarysstwa Gežjssowa Pjsma So Doctora Kázanj Na Nedělnj Ewangelia Přes celý rok podlé Katolického Včenj a Ržádu trogjm někdy y čtwerým na gednu Neděli wýkladem obssýrně wywedená: Mnohým o ctnostech gednánjm spolu také Duchownjmi y Swětskými Přjběhy ozdobená; Mnohonásobným k spasenj slaužjcým navčenjm a napomenutjm vžitečně promjssená: Obwzlásstně pak w k obhágenj a rozssýřenj Křesťanského Katolického Včenj a Wjry mnohými důwtipnými důwody nepřemožitedlně vpewněná: Před lety w Němčině sepsaná Nynj pak w Česstinu vwedená: Skrze Dwogictihodného Kněze P. Jana Barnera z téhož Towarysstwa - 1704 I.513 827 D 11 XIII.h
Diderot, Denis Ecnyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Second Berne, Lausanne 1781 A 18, 1187.2. 26315 II.d
Kotzebue, August von; Pospíšil, Ladislav Edward w Skotsku aneb: Noc utečence. Drama we třech děgstwjch dlé Kotzebue od L. Pospjssila Hradec Králové 1839 III.501 30495 XXI.f
Cavalieri, Giovanni Battista de Effigies Pontificvm Romanorvm Cum eorum vitis in compendium redactis Ad Admodvm R. D. D. Maximianvm Brvnvm ... Cuius ope et opera Nunc denuo castigatiores in lucem prodeunt, additis, quae deerant, Insignibvs Pontificiis et Indice Locupletissimo Roma 1595 I.29 3149 B 1225 X.d
Saavedra-Faxardo, Diego De Ein Abriss Eines Christlich-Politischen Prjntzens … Amsterdam 1655 II.228 235 A 229 VI.a
- Ein neues Prüfungsgeschenk für wohlverhaltene Schüler Písek - II.439 550 A 533 X.a
Böhmen, Martin Ein new Buch / von bewehrter Rotz Arzneyen/ Darinnen allerhand statliche Experiment und Artzneyen: … Erfurt 1665 IV.342 744 A 696 XII.a
- Ein Wort zu seiner Zeit an das Volk und seine Stände über die Lehrerbildung und die Volksschulen ... Nürnberg 1848 C 50, 754 35087 XXIV.a
Mayer, Franz Anton Einleitung in die alte römische Numismatik Zürich 1842 II.2663 27636 XIII.f
- Einleitung in die Geschichte des alten Testaments und des jüdischen Volkes - - II.176 L 155412 XXII.f
Pfrogner, Chrysostom Einleitung in die christliche Religions - und Kirchengeschichte überhaupt, und in die Kirchengeschichte Böhmens insbesondere. Zweyter Theil Praha 1805 II.23 27693 III.d
Pfrogner, Chrysostom Einleitung in die christliche Religions- und Kirchengeschichte überhaupt, und in die Kirchengeschichte Böhmens insbesondere. Erster Theil. Zweyter Theil Praha 1805 II.901 26362 III.d
Ramler, Karl Wilhelm Einleitung in die schönen Wissenschaften. Nach dem Französischen des Hrn. Batteux, mit Zusätzsen vermehret von Karl Wilhelm Ramler. Dritter Theil Wien 1770 K 141c, 258.3. 27152 XIX.e
Ramler, Karl Wilhelm Einleitung in die schönen Wissenschaften. Nach dem Französischen des Hrn. Batteux, mit Zusätzsen vermehret von Karl Wilhelm Ramler. Erster Theil Wien 1770 K 141a, 258.1. 26997 XIX.e
Ramler, Karl Wilhelm Einleitung in die schönen Wissenschaften. Nach dem Französischen des Hrn. Batteux, mit Zusätzsen vermehret von Karl Wilhelm Ramler. Vierter Theil Wien 1771 K 141d, 258.4. 26978 XIX.e
Ramler, Karl Wilhelm Einleitung in die schönen Wissenschaften. Nach dem Französischen des Hrn. Batteux, mit Zusätzsen vermehret von Karl Wilhelm Ramler. Zweyter Theil Wien 1770 K 141b, 258.2. 27151 XIX.e
Mayer, Johann von Einleitung zur kreisämtlichen Wissenschaft im Königreiche Böheim, … Praha 1776 II.300 26089 X.c
Fabricius, Georg Elegantiarvm pverilivm ex M. Tvlii Ciceronis Epistolis libri tres collecti a Georgio Fabricio Chemnicense Leipzig 1550 ? IV.79 27102 Armarium
Ovidius Naso, Publius Elegeia Romana, Sive Selectae P. Ovidii Nasonis, Albii Tibulli Sex. Aurelii Propertii Elegiae. In Usum Scholarum Editit atque Illustravit Guilielmus Adolphus Becker Zerbst 1827 E 204/602 44884 XVI.f
Millot, Claude François Xavier Éleméns ď Histoire Générale seconde partie. Historie Moderne par ľ abbe Millot … Tome VII. Wien 1815 II.100 bez čísla XV.c
Zeno, Franciscus Elementa Algebrae, Geometriae, ac Trigonometriae Praha 1769 O 83, 29 27005 XXI.e
- Elementa Arithmeticae Singularis et Universalis … Wien 1824 IV.40 L 150105 VIII.f
Boerhaave, Hermannus Elementa Chemiae, quae Anniverssario Labore docuit, …Tomus Secundus Leiden 1732 IV.9 57968 IX.g
Heineccius, Johann Gottlieb Elementa Ivris Civilis Secvndvm Ordinem Institvtionvm, Commoda Avditoribvs Methodo Adornata, a Io. Gottl. Heineccio ... Wien 1755 II.557 27012 XXI.e
- Elementar- Buch der Geographie und Geschichte Wien 1820 II.183 L 149175 VIII.f
Vierthaler, Franz Michael Elemente der Pädagogik und Methodik nebst kurzen Erläuterungen derselben Salzburg 1810 C 93, 317 35044 XXIV.a
Brant, Sebastian Elf Bücher Deutscher Dichtung. Von Sebastian Brant (1500) bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen. Mit biographisch - literarischen Einleitungen und mit Abweichungen der ersten Drucke, gesammelt und herausgegeben von Karl Gödeke. Erste Abtheilung Leipzig 1849 K 52a, 1050.1. 44459 XXIV.h
Brant, Sebastian; Gödeke, Karl Elf Bücher Deutscher Dichtung. Von Sebastian Brant (1500) bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen. Mit biographisch - literarischen Einleitungen und mit Abweichungen der ersten Drucke, gesammelt und herausgegeben von Karl Gödeke. Zweite Abtheilung Leipzig 1849 K 52b, 1050.2. 44522 XXIV.h
Bos, Lambertus Ellipses Graecae Cum Priorum Editorum Suisque Observationibus edidit Godofredus Henricus Schaefer ... London 1825 G 14, 528 35671 XVIII.f
- Emunctorium purgativum Pro Recenter erecto ardenti candelabro ordinis liberorum Muratorum. Sive Meridiana declaratio instituti scopi ac finis liberorum Muratorum. ... Augsburg ? 1747 I.188 3208 B 1285 XVIII.a
- Encomium Regni Bohemiae, Genti Bohemicae Dedicatum. Sub Auspiciis Celeberrimorum, Nobilissimorum Regni Statuum Praha 1797 II.541 27394 VII.f
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Dritter Band. G bis Hegner Leipzig 1838 K 196c, 557.3. 47439 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Erster Band. A und B. Leipzig 1835 K 196a, 557.1. 47437 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Fünfter Band. L. M. N. Leipzig 1840 K 196e, 557.5. 47557 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Sechster Band. O bis Schmalz Leipzig 1841 K 196f, 557.6. 47578 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Siebenter Band. Schmauss bis Z Leipzig 1842 K 196g, 557.7. 47579 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Vierter Band. Heidenreich bis K Leipzig 1839 K 196d, 557.4. 47576 XXI.g
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch - kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. O. L. B. Wolff. Zweiter Band. C bis F. Leipzig 1837 K 196b, 557.2. 47438 XXI.g
- Encyclopädische Zeitschrift des Gewerbewesens. Herausgegeben von Vereine zur Ermunterung des Gewebsgeistes in Böhmen. Redigirt von Carl J. N. Balling. Fünfter Jahrgang 1845. Zweites Semester Praha 1845 IV.987 L 149448 XXIX.g
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Mériers. Tome XXXVI. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.36. 27027 II.g
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Dix-huitieme Berne, Lausanne 1782 A 18, 1187.18. 26328 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Dixieme Berne, Lausanne 1782 A 18, 1187.10. 26322 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome IV. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.4. 26316 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Neuvieme Berne, Lausanne 1782 A 18, 1187.9. 26321 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Premier Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.1. 26314 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Septieme Berne, Lausanne 1782 A 18, 1187.7. 26319 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Sixieme Lausanne, Berne 1779 A 18, 1187.6. 26318 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Treizieme Berne, Lausanne 1781 A 18, 1187.13. 26323 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome Troisieme Berne, Lausanne 1781 A 18, 1187.3. 27292 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome V. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.5. 26317 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome VIII. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.8. 26320 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XI. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.11. 27293 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XII. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.12. 47418 II.d
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XIV. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.14. 26324 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XIX. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.19. 26329 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XV. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.15. 26325 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XVI. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.16. 26326 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XVII. Lausanne, Berne 1782 A 18, 1187.17. 26327 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XXI. Lausanne, Berne 1780 A 18, 1187.21. 26331 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XXIII. Lausanne, Berne 1780 A 18, 1187.23. 26333 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Tome XXV. Lausanne, Berne 1780 A 18, 1187.25. 26335 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Trente-cinquieme Berne, Lausanne 1781 A 18, 1187.35. 26345 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Trente-deuxieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.32. 26342 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Trente-quatrieme Berne, Lausanne 1781 A 18, 1187.34. 26344 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Trentieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.30. 26340 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Vingt-deuxieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.22. 26332 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Vingt-huitieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.28. 26338 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Vingt-quatrieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.24. 26334 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Vingt-sixieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.26. 26336 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome Vingtieme Berne, Lausanne 1780 A 18, 1187.20. 26330 II.e
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome XXIX. Lausanne, Berne 1780 A 18, 1187.29. 26339 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome XXXI. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.31. 26341 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Tome XXXIII. Lausanne, Berne 1781 A 18, 1187.33. 26343 II.f
Diderot, Denis Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers.Tome XXVII. Lausanne, Berne 1780 A 18, 1187.27. 26337 II.f
Schulze, Gottlob Ernst Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften zum Gebrauche … Göttingen 1824 B 102, 2139 43573 XIII.f
Archenholz, Johann Wilhelm England - - M 5a, 194.1. 46781 XXIII.b
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridij Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae Pars Secunda: Omnes prop? selectissimas ... Praha 1716 I.130 3174 B 1250 XV.a
Rechberger, Georgius Enchiridion Juris ecclesiastici Austriaci. Tomus primus Linz 1819 II.131 L 150024 XVI.c
Rechberger, Georgius Enchiridion Juris ecclesiastici Austriaci. Tomus secundus Linz 1819 II.131 L 150099 XVI.c
Khinel, Joanne Henrico Ignato Enchiridion Sacrorum Rituum, Sacro-Sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae, In Duas Partes divisum Praha 1716 I.130 3179 B 1255 XV.a
Kotzebue, Otto von Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818 ... Erster Band Wien 1825 M 96b, 487.1. 31340 XXIII.a
Kotzebue, Otto von Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. Unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818 ... Zweyter Band Wien 1825 M 96c, 487.2. L 149229 XXIII.a
Parry, William Edward Entdeckungsreise nach den nördlichen Polargegenden im Jahre 1818, in den königl. Schiffe Alexander Wien 1825 II.2773,176 598 A 578 XI.a
- Entscheidende Urkunden für die Gesellschaft Jesu wider ihre Verleumder; aus dem Italiänischen übersetzt. I. Fortsetzung. Siebender Theil. Mit Genehmhaltung der Obern Ober-Ammergau 1762 II.256 26843 XVII.c
- Entscheidende Urkunden für die Gesellschaft Jesu wider ihre Verleumder; aus dem Italiänischen übersetzt. II. Fortsetzung. Achter und letzter Theil, nebst einem kurzen Inhalt ... Mit Genehmhaltung der Obern Ober-Ammergau 1763 II.255 26844 XVII.c
Achenwall, Gottfried Entwurf der allgemeineren Europäischen Staatshändel des XVII, und XVIIIten Jahrhunderts als der Europäischen Geschichte zweiter Theil Göttingen 1756 L 2b, 147b 26434 VII.d
- Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich Wien 1849 C 67, 719a 35042 V.g
Engel, Josef Entwurf einer pathologisch-anatomischen Propädeutik Wien 1845 - 43378 XIII.g
Eschenburg, Johann Joachim Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekünste. ... Berlin 1812 K 30, 320 43032 XX.d
Eschenburg, Johann Joachim Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. ... Frankfurt, Leipzig 1790 K 29, 241 26998 XX.d
- Entwurf eines Wörterbuch für Praktiker zur Erklärung deutscher Urkunden aus dem Mittelalter in einem Handbuche. Herausgegeben von Joseph Wittek von Salzberg ... Schönfeld 1796 L 152, 1153 47415 XXI.f
Dobrovský, Josef Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprache Praha 1813 H 28/1159 42970 XXV.b
Ráss, Andreas Entwürfe zu einem vollständigen katechetischen Unterricht … Vierter Band Praha 1824 I.288 L 149464 VIII.e
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Erster Band. Jänner bis Junius 1780 Leipzig - IV.58 4733 B 3375 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Erster Band. Jänner bis Junius 1781 Leipzig - IV.59 4734 B 3377 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Zweiter Band. Heumond bis Christmond. 1781 Leipzig - II.160 27150 XX.b
- Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesezgebung. Zweiter Band. Heumond bis Christmond. 1782 Leipzig - IV.60 4735 B 3378 XX.b
Kotzebue, August von Epigramm, aneb; Což si mne žádná newezme? Weselohra we čtweru gednánj, z Kocebue přeložena od Jana Nep. Wáwry Praha 1836 III.448 4683 B 3319 XVIII.b
Bossuet, Jacques Bénigne Episcopi Meldensis de Successione Religionis Discursus Opera et Studio Petri Montmedy … Praha - Staré Město 1766 ? I.148 3486 B 1561 XI.b
- Episstoly a Ewangelia … Jindřichův Hradec 1836 I.548 3363 B 1439 IV.b
Grotius, Hugo Epistolae ad Gallos Leipzig, Frankfurt am Main 1684 E 110 26744 I.e
Plinius Secundus, Gaius Epistolae et Panegyricvs Leipzig 1711 E 226 26750 XXVII.a
Kolczawa, Carolus Epistolae Familiares in usum Praecipu? scholasticae juventutis conscriptae ? Carolo Kolczawa Societatis Jesu Praha 1722 IV.531 4803 B 3450 XXI.b
- Epistolae, et Euangelia, quae Dominicis et Festis Diebus … Praha 1704 I.203 461 A 445 VIII.a
Balbín, Bohuslav Epitome Historica Rerum Bohemicarum Qvam Ob Venerationem Christianae Antiqvitatis, et Primae in Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem Historiam Placuit Appellare. ... Qvinqve Libris ... Auctore Bohuslao Balbino Praha 1677 II.53 861 D 45 XVII.h
Neumann, Marcellus Epitome Seu Synopsis Summatim et Succincte In Periodis per Periochas Theoricas, De Virtutibus Theologicis Fide, Spe, & Charitate, … Praha 1732 I.722 3482 B 1557 XI.b
Pannich, Johann Christoph Erbauliche Kirchenlieder, welche dem dreyeinigen Gott zur Ehre, und der löbl. k. k. Normalschule zum andächtigen Gebrauch widmet Johann Christoph Pannich ... Praha 1776 I.333 3231 B 1308 XIX.a
Bolzano, Bernard Erbauungsreden für Akademiker Praha 1813 D 12, 2121 44498 XXIX.g
- Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Dritter Theil - - II.953 L 155413 IV.e
- Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Erster Theil Wien 1781 II.181 27115 IV.e
Lehmann, Johann Georg Erinnerung an die Sächsische und Böhmische Schweiz Dresden 1845 II.1062 28 A 28 I.a
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Dritter Band Hannover 1840 F 105c, 657.3. 45114 XXII.e
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Erster Band Hannover 1826 F 105a, 657.1. 45112 XXII.e
Nitzsch, Gregor Wilhelm Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee. Zweiter Band Hannover 1831 F 105b, 657.2. 45113 XXII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Dritter Band Hannover 1821 F 101c, 290.3. L 149855 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Erster Band Hannover 1820 F 101a, 290.1. L 155207 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias von Johann Heinrich Just Köppen. Nach dessen Tode durchgesehen und vermehrt vom Friedrich Ernst Ruhkopf. Zweyter Band Hannover 1818 F 101b, 290.2. L 155210 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zu Homers Ilias zuerst herausgegeben von Johann Heinrich Just Köppen, berichtigt und vermehrt von Dr. Franz Spitzner. Vierter Band Hannover 1823 F 101d, 290.4. L 149197 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zum Homer von Johann Heinrich Just Köppen. Fünfter Band Hannover 1804 F 101e, 290.5. L 149716 XXVII.e
Köppen, Johann Heinrich Erklärende Anmerkungen zum Homer von Johann Heinrich Just Köppen. Sechster Band, gefertiget von Johann Christian Heinrich Krause Hannover 1810 F 101f, 290.6. L 149116 XXVII.e
- Erklärung der Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen katholischen Kirche zum Gebrauche der studierenden Jugend Eger 1837 I.285 L 149395 XXIX.d
- Erklärung der Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen katholischen Kirche zum Gebrauche der studierenden Jugend Eger 1846 I.285 L 149396 XXIX.d
Pařízek, Aleš Vincenc Erklärung der sonntägigen Evangelien in Schulen, zum Gebrauche der Katecheten Praha 1786 I.606 3474 B 1549 X.b
- Erläuterungen über die allgemeine bürgerliche Gerichtsordnung. Nach den Vorlesungen des Herrn Georg Scheidlein. Zweyter Theil Wien 1806 295/1959 49636 B 395 XV.a
- Erläuterungen zum Verstande der Schissfahrt und des Seekrieges nach alphabetischer Ordnung Wroclaw 1774 A 91 26008 V.d
- Erneuerter alter Gnadenbrunn … - 1748 II.139 27124 X.f
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Dritter Band Hamburg 1808 L 121c, 420.3. 46759 XXV.f
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Erster Band Hamburg 1808 L 121a, 420.1. 46758 XXV.f
Posselt, Ernst Ludwig Ernst Ludwig Posselts Geschichte der Deutschen für alle Stände. Zweyter Band Hamburg 1808 L 121b, 420.2. L 155108 XXV.f
- Erste Anfangsgründe der Mathematischen Geographie zum richtigen Gebrauche der Erdkugel. Nebst dem neuesten Verhältniss der Länder und Staaten in Europa Berlin 1796 Cb/I., 260 27007 XXI.e
Penther, Johann Friedrich Erster Theil einer ausführlichen Anleitung zur Bürgerlichen Bau- Kunst enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen ... Augsburg 1744 A 93 27078 XIV.h
- Erstlinge unserer einsamen Stunden. Erstes Bändchen Praha 1791 K 28a, 103.1. 27190 XXIX.g
- Erstlinge unserer einsamen Stunden. Zweites Bändchen Praha 1792 K 28b, 103.2. 27191 XXIX.g
Irving, Washington Erzählungen eines Reisenden. Von Washington Irving. Aus dem Englischen übersetzt von S. H. Spiker. Dritter Theil Wien 1825 K 179c, 353.3. L 149383 XXVIII.a
Irving, Washington Erzählungen eines Reisenden. von Washington Irving. Aus dem Englischen übersetzt von S. H. Spiker. Erster Theil Wien 1825 K 179a, 353.1. L 149381 XXVIII.a
Irving, Washington Erzählungen eines Reisenden. Von Washington Irving. Aus dem Englischen übersetzt von S. H. Spiker. Zweyter Theil Wien 1825 K 179b, 353.2. L 149382 XXVIII.a
Pfaff, Karl Erzherzog Karl von Oesterreich. Ein Heldenleben. Zu Lust und Lehre für Leser aller Stände geschildert von Dr. Karl Pfaff Stuttgart 1848 Dc/32, 1526 44474 XXVII.c
Peickard, Franciscus Esercizj Divoti Del Cristiano, Per La Mattina, E La Sera, Per La Santa Messa Per La Confessione, E Santa Communione; Cavati Da' Salmi Di Davide Dal R. P. Fran. Peickard ... Trieste 1762 I.201 3220 B 1297 XIX.a
Pope, Alexander Essai sur L' Homme, Poëme Philosophique par Alexandre Pope, ... Strasbourg 1762 B 94, 463 26306 XX.c
Eichhoff, Frederic Gustave Etudes Grecques Sur Virgile, Ou Recueil De Tous Les Passages Des Poetes Grecs Imités Dans Les Bucoliques ... Par F. G. Eichhoff. II. Paris 1825 E 308b/940.2. 44829 XXXIV.b
Eichhoff, Frederic Gustave Etudes Grecques Sur Virgile, Ou Recueil De Tous Les Passages Des Poetes Grecs Imités Dans Les Bucoliques ... Par F. G. Eichhoff. III. Paris 1825 E 308c/940.3. 44830 XXXIV.b
Eichhoff, Frederic Gustave Etudes Grecques Sur Virgile, Ou Recueil De Tous Les Passages Des Poetes Grecs Imités Dans Les Bucoliques, ... Par F. G. Eichhoff. I. Paris 1825 E 308a/940.1. 44828 XXXIV.b
Tissot, Pierre François Études Sur Virgile, Comparé Avec Tous Les Poëtes Épiques et Dramatiques Anciens et Modernes; Par P. F. Tissot ... Tome Premier Paris 1841 E 309a/941.1. 44826 XXXIV.b
Tissot, Pierre François Études Sur Virgile, Comparé Avec Tous Les Poëtes Épiques Et Dramatiques Anciens Et Modernes; Par P. F. Tissot ... Tome Second Paris 1841 E 309b/941.2. 44827 XXXIV.b
Habisreutinger, Columban Etwas für Alle Dritter und letzter Theil Theologisch- und Ascetischen Lehr - Sätzen abhandlend von subtilisten Anfechtungen Christlicher Seelen ... Augsburg 1742 I.22 3144 B 1220 XV.a
Pott, August Friedrich Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen und Gothischen Lemgo 1833 K 234, 918 45360 XXXII.e
Lafontaine, August Eugenie der Sieg über die Liebe. Dritter Band Wien 1814 K 249c, 3730 L 154970 VI.c
Lafontaine, August Eugenie der Sieg über die Liebe. Erster Band Wien 1814 K 249a, 3730 L 155998 VI.c
Lafontaine, August Eugenie der Sieg über die Liebe. Zweyter Band Wien 1814 K 249b, 3730 L 155585 VI.c
Euripidés Euripides Werke, verdeutsch von Friederich Heinrich Bothe. Dritter Band Mannheim 1824 F 53c, 376.3. 44872 XXVII.g
Euripidés Euripides Werke, verdeutsch von Friederich Heinrich Bothe. Erster Band Mannheim 1823 F 53a, 376.1. 45952 XXVII.g
Euripidés Euripides Werke, verdeutsch von Friederich Heinrich Bothe. Zweiter Band Mannheim 1823 F 53b, 376.2. 45953 XXVII.g
Euripidés Euripidis Medea. Recognovit Et In Scholarum Edidit Augustus Witzschel Leipzig 1841 F 54, 629 44815 XXVII.g
Euripidés Euripidis Tragoediae. Recensuit Et Commentaris Instruxit Aug. Iul. Edm. Pflugk. Vol. I. Sect. I. Continens Medeam Gotha 1842 F 52/2075 45951 XXVII.g
- Europäische Annalen Jahrgang 1820. Erster Band Tübingen 1820 L 27a, 340.1. 46782 XXVII.h
- Europäische Annalen Jahrgang 1820. Zweyter Band Stuttgart, Tübingen 1820 L 27b, 340.2. 46783 XXVII.h
Hörschelmann, Friedrich Ludwig Anton Europäisches Staats- Kriegs- und Friedens- Lexicon … Frankfurt am Main, Leipzig 1765 L 64a 26433 VII.d
Hörschelmann, Friedrich Ludwig Anton Europäisches Staats- Kriegs- und Friedens- Lexicon. … Zweyter Theil Frankfurt am Main, Leipzig 1765 L 64b 26559 VII.d
- Eustachia, dobrá dcera. Zrcadlo pro ctnostné djwky. Ohlas k Eustachowi Kristofa Schmida Tábor, Jindřichův Hradec 1836 III.201 3518 B 1593 XI.b
Eutropius Eutropii Breviarium Historiae Romanae ad optimas editiones collatum. Eutrops Auszug aus der Römischen Geschichte übersetzt von Johann David Büchling Wien, Trieste 1825 E 99/2501 45095 XXII.e
Eutropius Eutropii Breviarium Historiae Romanae. Cum notis in usum studiosae juventutis editum ab E. Th. Hohler Wien 1846 II.2953 L 156085 XXII.e
- Evangelia et Epistolae Pro Dominicis & Festis Diebus … Sonn- und Feyer- Tägliche Evangelia und Episteln … Augsburg 1735 1295 27303 XII.f
Euripidés; Musgrave, Samuel Evripidis Tragoediae. E Recensione Sam. Mvsgravii. Tomus I. Leipzig 1821 F 51a/316.1 45043 XXVII.g
Euripidés; Musgrave, Samuel Evripidis Tragoediae. E Recensione Sam. Mvsgravii. Tomus II. Leipzig 1819 F 51b/316.2 45044 XXVII.g
- Ewangelia a Episstoly Na Neděle a Swátky přes celý Rok / Gakož y Passige Pána nasseho GEžjsse Krysta / dle wypsánj čtyr Swatých Ewangelistůw / etc. ... Praha 1724 I192 3213 B 1290 XIX.a
Erasmus, Desiderius Rotterdamský Ewangelium Gezisse Krysta syna Boziho podle sepsaní Swateho Mattausse / kterez Erasým Roterodamskaý w ssirssich slowích a iako s waykladem / pro lepssi a dostatecžnieýssi vyrozumieni slow a skutkuw Krystowaých ý toho wsseho czoz w sobie téz Ewangelium wobsahuge / budto podle literniho rozumu / budto podle duchowního / w latinskem iazyku wydal / a Jan Wartowskaý z Wartý pro Cžechy a Morawaný na Czeskaý wýlozil Litoměřice 1542 I.80 3295 B 1372 Armarium
- Ewiges Dankopfer welches dem Allerhöchsten im Namen aller wahren Dienern Gottes einer seiner mindesten nach den glücklich geendigten Kriege und allgemein gewuschenen erhaltenen Friede beym Schlusse des Jahrs 1797 entrichtet hat ... Praha 1798 I.328 3332 B 1409 II.b
- Ex auctoribus prosaicis excerpta - - 5/1957 26272 XIX.c
Wethy, Tecelinus Examen Apum In Ore Leonis Favum Sponsae Mellificans Seu Doctrinae SS. Ecclesiae Catholicae Patrum Authoritas, Utilitas Et Harmonia Coagmentatae ... - 1773 I.185 3206 B 1283 XVIII.a
Balbín, Bohuslav Examen Melissaeum, Id est Novarum Apicularum Colonia, … Coloniae 1787 II.649 230 A 224 VI.a
- excerptae ex S. Severo, Eutropio, S. A. Victore, C. Nepote et al. - - II.101 L 155209 XXII.f
Hanapus, Nicolaus Exempla Biblica In Materias Morales distributa, Olim conscripta A Rendissimo Domino Domino Nicolao Hanapo ... Trnava 1752 I.49 3154 B 1230 XV.a
- Exempla Eloquentiae Romanae in usum Auditorum Philosophiae. Anni tertii Wien 1806 IV.68 26221 XIII.c
Hanapus, Nicolaus Exemplorum Omnium Sacro Sanctae Scripturae Liber Absolutissimus, … Würzburg 1713 I.170 449 A 433 XV.a
Silbermann, Ferdinandus Exercitationes Concionatoriae Continuatae; SS. Theologiae Candidatorum, … Praha 1759 I.157 3459 B 1534 IX.b
Stepling, Joseph Exercitationes Geometrico - Analyticae De Ungulis, Aliisque Frustis Cylindrorum, Quorum Bases sunt Sectiones Conicae infinitorum generum. Adjungitur Descriptio Automati Planetarii A R. P. Josepho Stepling Praha 17.. IV.33 57964 XXXII.b
- Exercitationes Idiomatis Hungarici Secundum Regulas Epitomes Concinnatae Gymnasiorum Regni Hungariae Budapest 1822 IV.648 L 150108 XXIX.a
- Exercitia Religionis in usum Studiosae Iuventutis Písek 1827 I.623 202 A 197 V.a
- Exercitia Religionis in usum Studiosae Juventutis Písek 1820 I.179 457 A 441 VIII.a
- Exercitia Religionis in usum Studiosae Juventutis Písek 1820 I.389 476 A 460 VIII.a
- Exercitia Religionis in usum Studiosae Juventutis Písek 1820 I.389 3338 A 919 XIV.a
Ignatius de Loyola Exercitia spiritualia - 16.. I.181 3187 B 1264 XVII.a
- Extrack aneb Weytah z universalnjho neb wsseobecnjho Akcýsůw Ržádu/ Wedle kterýho od každé k akcysyrowánj přichýzegjcý wěcý ta podle Kapitol vysazená Taxa, neb Cena/genž od I. dne Měsýce Srpna 1710. Léta/swůj začátek vzala/… Praha - Malá Strana 1710 ? III.632 3648 B 1723 XII.b
Robertson, Wilhelm Extraits L'introduction A L'histoire de Charles-Quint, et Précis Des Troubles Civils de Castille, Par Robertson; Publiés et Précédés D'Une Préfacé Par M. de Pradt Paris 1823 L 570, 3759 46398 XV.e
Calepinus, Ambrosius F. Ambrosii Calepini Bergomensis Ordinis Emitarum S. Augustini Dicitonarium Septem Linguarum, … Venezia 1700 K 285b, 446 27060 XIV.h
Schlosser, Friedrich Christoph; Kriegk, G. L. F. C. Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Volk. Unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von Dr. G. L. Kriegk. Dritter Band. Vierter Band Frankfurt am Main 1845 - 46574 XXIX.d
Döring, Friedrich Wilhelm F. W. Döring's Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Erster Theil. Erzählungen aus der römischen Geschichte, ... Zweiter Theil Wien 1821 Ec/5, 331 L 155097 XXIX.g
Camerarius, Joachim Fabulae Aesopi, Jam Denuo Emendatius Tübingen 1681 E 1/91 26509 XXI.c
Aesopus Phrygis Fabulae Graece et Latine Basel 1574 IV.341 128 A 126 III.a
- Familienkalender auf das Gemeinjahr 1795, welcher ein alphabetisches Verzeichniss der hohen adelichen Standesgeschlechter des Königreichs Böheim, ... Praha 1795 II.328 26799 XII.e
- Fasti Mariani cum Divorum Elogijs in singulos Anni dies distributis Serenissimo Electori Maximiliano Antwerpen 1646 I.216 1536 A 771 XIII.a
Glaser, Carl August Feldblumen und Eichenblätter, oder: lyrische Dichtungen … Písek 1839 - L 151919 X.f
- Feldzüge Friedrichs des Zweyten, Königs von Preussen, seit 1756 bis 1762. Von dem Herrn Generalmajor von Warnery. Aus den Französischen übersetzt. Zweyter Theil Hannover 1789 II.80 26996 XX.d
Silbert, Johann Peter Ferdinand der Zweite, Römischer Kaiser und seine Zeit Wien 1836 II.39 L 155289 XXXIV.f
Schimmer, Karl August Ferdinand I., Kaiser von Oesterreich; dessen Leben und Wirken bis zu seiner Thronentsagung Wien 1849 L 364, 1528 44561 XXVII.c
Hyna, Karel Ferdinand Ferdinanda Hyny Dušeslowí zkušebné Praha 1844 IV.1153 57886 XIX.f
Weingarten, Johann Jacob Ritter von Ferdinandeo - Leopoldinus. Worinnen Alle durch funffczig Jahr mit grosser Mühe und Unkosten gesammelt - und von Anno 1660. … Praha 1701 II.351 906 D 75 VI.h
Hofmann, Johann Peter Feuerbüchlein für die liebe Schuljugend auch für Erwachsene brauchbar; ... Praha 1796 IV.47 4730 B 3372 XIX.b
Zeithammer, Gregor Fibel oder Erstes Lesebuch für Kinder, welche das Lesen in Verbindung mit dem Schreiben nach einer neuen Methode erlernen sollen Praha 1849 III.1280 L 150793 XXIX.a
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 35, 427 43207 VIII.f
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 III.350 3851 B 1942 VIII.f
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 Dh 15.1./1278, 150 42776/I. VIII.f
Hess, Ernst Ferdinand Flagellvm Ivdaeorvm Bič Židowský / To gest-Nowé welmi vžitečné dokázanj / že Gežjss Krystus gest Božij a Blahoslawené Panny Marye Syn, prawý zaslijbený a giž poslaný Messyáss ... Praha 1603 I.703 518 A 499 IX.a
Josephus Flavius Flavii Iosephi Opera, In Sermonem Latinvm Iam Olim … Basel 1567 F 138, 396 27045 X.h
Thesaurus; Baccherius, Joannes Flavissae Poeticae Sive Synonimorvm, Epithetorum, Et Phrasum Poeticarum Thesavrvs ... Köln am Rhein 1580 G 1 26356 III.d
Josephus Flavius Flawia Jozeffa. O Wálce Zidowské Knijhy Sedmery K nijmžto napřed Žiwot Joseffuo Od něho samého sepsaney gest přidán. Proti Apionowi Knijhy dwoge. O Mučedlnictwj Machabeyských Knijhy gedny Nynij teprw wsseckny w Cžeskau řeč z Latijnské přeloženy od Pawla Aquilina Hradeckého Prostějov 1553 - L 158004 X.h
Billerbeck, Julius Flora Classica. Herausgegeben von Dr. Julius Billerbeck Leipzig 1824 G 8, 647 35761 XXVIII.h
Presl, Joannes Swatopluk Flora Čechica Praha 1819 IV.594 27694 XXVIII.h
Hybernicus, Thomas Flores Doctorum Pene Omnium, Tam Graecorum, Quam Latinorum, Qui Tum In Theologia, Tum In Philosophia Hactenus Claruerunt, ... Wien 1752 I.75 3155 B 1231 XV.a
- Flores Indici, Sive Documenta Ex aureis Sancti Indiarum Apostoli Francisci Xaverii S. J. Epistolis decerpta, ... München 1720 - 10957 A 926 XIV.a
- Flores Poetarum Hieme, & Aestate fragrantes; Sententiosi Versus, … Praha 1728 IV.435 1556 A 791 XIV.a
- Flores Poetarum Hieme, & Aestate fragrantes; Sive Sententiosi Versus, … Praha 1701 IV.140 4745 B 3388 XX.b
- Flores Poetarum Hyeme, & Aestate fragrantes; Sententiosi Versus, … Praha 1750 IV.59 1557 A 792 XIV.a
Pomey, Franciscus Flos Latinitatis, ex Auctorum Latinae Lingue Principum monumentis excerptus, Et Tripartito Verborum, Nominum, et Particularum … Köln am Rhein 1735 G 202, 3713, V.c 26469 I.f
Šúd ze Semanína, Mikuláš Formy a Notule Listůw wsseliyakých gichž gedenkaždý w potřebách swých rozličných platně potřebowati můž. Přitom také gest y Tytulář Stawuow / Duchownijho y Swětského wnowě sebraný Praha 1572 II.463 26865 IV.b
- Forst - Catechismus Osnabrück 1777 IV.750 4827 B 3474 I.c
Burgsdorf, Friedrich August Ludwig von Forsthandbuch. Erster Theil Berlin 1812 IV.86 26217 VIII.f
Burgsdorf, Friedrich August Ludwig von Forsthandbuch. Zweiter Theil. … Berlin 1806 IV.86 L 149807 VIII.f
Campe, Joachim Heinrich Fortsetzung der Campischen Reisebeschreibungen für die Jugend. Dritter Theil Neue Reise in die vereinten Staaten von Nordamerika, gemacht im Jahr 1788 von dem französischen Bürger J. P. Brissot (Warwille.) Reutlingen 1797 M 28i 26883 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Fortsetzung der Campischen Reisebeschreibungen für die Jugend. Erster Theil Reise des Grafen von Benjowsky aus dem Englischen von neuem frei übersetzt und abgekürzt Reutlingen 1796 M 28h 26885 XIII.e
Campe, Joachim Heinrich Fortsetzung der Campischen Reisebeschreibungen für die Jugend. Fünfter Theil Vaillants zweite Reise ins Innere von Afrika. Aus dem Französischen von neuem frei übersetzt und abgekürzt Braunschweig 1799 M 28k 26884 XIII.e
Kanka, Johann Fortsetzung der von Johann Roth verfassten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgestellt ... durch Johann Kanka. Zwölfter Theil Von Geist. bis Ges. Praha 1823 II.313 57590 XIX.f
Forster, Johann Reinhold Fortsetzung von Dr. Johann Reinhold Forster's und seines Sohns Georg Forster's Reise um die Welt, unternommen und während den Jahren 1772 bis 1775 - in dem vom Kapitän J. Cook kommandirten-Schiffe the Resolution ausgeführt Berlin ? 1778 ? M 53b, 181.2. 27206 XIX.d
Forster, Johann Reinhold Fortsetzung von Dr. Johann Reinhold Forster's und seines Sohns Georg Forster's Reise um die Welt, unternommen und während den Jahren 1772 bis 1775 - in dem vom Kapitän J. Cook kommandirten-Schiffe the Resolution ausgeführt Berlin ? 1778 ? M 53c, 181.3. 26726 XIX.d
Forster, Johann Reinhold Fortsetzung von Dr. Johann Reinhold Forster's und seines Sohns Georg Forster's Reise um die Welt, unternommen und während den Jahren 1772 bis 1775 - in dem vom Kapitän J. Cook kommandirten-Schiffe the Resolution ausgeführt Berlin ? 1778 ? M 53d, 181.4. 26886 XIX.d
Wagner, Franciscus Fr. Wagner’s deutsch - lateinische Phraseologie … gänzlich umgearbeitet von Ignaz Seibt Praha 1847 G 162 2525, 74 26633 X.d
Barisien, Josephus Ernestus Fragmenta Poëtarum. Veterum recentiorúmque, Ponderosioribus metris, cum laudi, cum vituperio inservituris: ...Luci publicae exposita ? Josepho Ernesto Barisien. Pars Prima A. - L. Praha 1747 Ed/8, 34 26855 XXIX.g
Titze, Franc Nicolaus Franc. Nic. Titze De Aristotelis Operum serie Et Distinctione Liber Singularis Leipzig 1826 F 24/383 44780 XXVII.c
Oudendorp, Franc. van Franc. Oudendorpii Scholia in Selectas Quasdem Ciceronis ad Diversonis Epistolas nunc primum edidit Dr. Io. Aenoth. Liebmann Leipzig 1839 E 83, 610 45134 XXIII.f
Sanctius, Franciscus (Brozas, Francisco Sánchez de las) Franc. Sanctii, Brocensis, … Minerva, seu de Causis Linguae Latinae Commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, … Leipzig 1793 329.1., G134a 35130 VI.g
Sanctius, Franciscus (Brozas, Francisco Sánchez de las) Franc. Sanctii, Brocensis, … Minerva, seu de Causis Linguae Latinae Commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, … Leipzig 1801 329.2., G 134b 35129 VI.g
Demosthenes; Winiewski, Franciscus Francisci Winiewski Commentarii Historici Et Chronologici In Demosthenis Orationem De Corona Monasterii 1829 F 44, 1853 45949 XXXIV.a
Zedlitz, Leopold Baron von Frankreich als Militairstaat unter Ludwig XVIII zehn Jahre nach dem pariser Frieden Leipzig 1825 II.2912 L 154363 XXIV.h
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.838 3890 B 1980 XIV.b
Čelakovský, František Ladislav Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických Knihy šestery Praha 1847 III.993 3917 B 2007 XIV.b
Stapf, František Frantisska Stapfa, ... Ručnj kniha ku Katechyzmusu. Zwlásstě pro katechety, pak též ku powzbuzenj každého. Zčesstěná do Jana Hýbla Praha 1824 IV.1151 57910 XIX.f
Klácel, František Matouš Františka Matauše Klácela Dobrověda Praha 1847 IV.1154 57887 XIX.f
Pixa, František Františka Pixy, ... Klíč štěpařský, čili nawedení k štěpowání owocních stromů a popis nejznamenitějších druhů owocních w Čechách Praha 1848 IV.595 L 155979 XV.a
Pixa, František Františka Pixy, ... Klíč štěpařský, čili nawedení k štěpowání owocných stromů a popis nejznamenitějších druhů owocních w Čechách Praha 1848 5/1957 49537 B 317 XV.a
Meynert, Hermann Franz I. Kaiser von Oesterreich, und sein Zeitalter. Ein Charakterbild aus der Gegenwart Leipzig 1834 L 292, 1525 44418 XXXII.e
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Erster Theil Praha 1817 L 320a, 1403.1. 46908 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 L 320b, 1403.2. 46909 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 II.645 27714 XVII.c
Memmert, Johann Friedrich Französisch - teustsches Handwörterbuch Erlangen 1800 IV.331 26374 III.d
- Französische Grammatik - - IV.237 26235 XIII.c
Mozin, Dominique Joseph Französische Sprachlehre, in einer neuen und fasslichen Darstellung der auf die einfachsten Grundsätze zurückgeführten Regeln, durch viele Beyspiele erläutert, und so wohl für Anfänger als für solche, ... bearbeitet vom Abbe Mozin Tübingen 1807 521 42666 XX.f
- Freuden- und Trauer- Geschichte des Dorfes Mildheim - - IV.81 26220 XIII.c
Hofmann, Fridericus Friderici Hofmanni ... Dissertationes Physico-Medicae Curiosae Selectiores, Ad sanitatem tuendam maxim? Pertinentes Leiden 1708 IV.1193 60776 VII.f
Berger, Fridericus Ludovicus ? Friderici Ludivici N. D. ? Berger Svccincta Commentatio de Jvre Consecrandi Atque Coronandi Regem et Reginam Boemiae, ... Leipzig 1723 II.119 26838 XVII.c
Lipovský, Felix Josef Friderich V. Churfürst von der Pfalz und König von Böhmen. Eine historisch-biographische Schilderung, entworfen von Felix Joseph Lipowsky München 1824 L 275, 285 46604 XXIV.h
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21