Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Vintíř, Josef Krátké wyswětlenj weřegného přjsežného soudu a nyněgssjho inquisitornjho wyssetřowánj. Pro wenkowský lid. Na památku konstituce ... Praha 1848 II.2452 27716 XX.f
Tomek, Mikuláš Krátké wywětlenj Katechysmu od Mikulásse Tomka Praha 1837 I.301 57720 XXIX.b
- Krátký a snadný Spůsob / Kterak by pobožný Křesťan w Rozgjmánj Přehořkého Umučenj Pána nasseho Gežjsse Krysta každodenně cwjčiti se mohl; totiž Skrz pobožné / a pozorné slyssenj Msse Swaté ... Praha 1728 I.23 3145 B 1221 XV.a
Amerling, Karel Slavoj Krátký popis hornictví s udáním staročeských, dobrých hornických významů Praha 1850 III.365 4524 B 3160 XVII.b
- Krátký Wegtah Žiwota a Smrti blahoslawenýho Služebnjka Božjho Bonawentury de Potentia, ... Praha 1776 I.382 3236 B 1313 XIX.a
- Kratochwilná Kronyka o sedmy Mudrcých. Wssem milownjkům k čtenj wydaná, … Jihlava - III.1735 3715 B 1789 Přívazek XIII.b
Tomsa, František Bohumil Kratochwilnjk pro dospělau mládež; to gest sbjrka rozmanitých powjdek, nowel, powěstj a báchor ze wssech wěků. Swazek třetj Praha 1847 - 50966 B 2050 XV.b
- Kratochwjlná kronyka … Jindřichův Hradec 1860 III.1732 3690 B 1765 Přívazek XII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Krebsbüchlein oder Anweisung ... Brno 1794 IV.224 4752 B 3395 XX.b
- Kreuterbuch Frankfurt am Main 1533 IV.291 26816 Armarium
Dumas, Matthieu Krieg der Franzosen in Aegypten und Syrien am Ende des18ten Jahrhunderts. Vom General Dumas, Herausgeber des Précis ... Aus dem Französischen übersetzt Hamburg 1800 II.410 L 149086 XXIX.h
Düntzer, Heinrich Kritik und Erklärung der Episteln des Horaz. Ein Handbuch zur tiefern Auffassung der Episteln des Horaz. Von H. Düntzer. Erster Theil Braunschweig 1843 E 137c/633.3 45354 XXVI.e
Düntzer, Heinrich Kritik und Erklärung der Episteln des Horaz. Ein Handbuch zur tiefern Auffassung der Episteln des Horaz. Von H. Düntzer. Zweiter Theil Braunschweig 1844 E 137d/633.4 45355 XXVI.e
Düntzer, Heinrich Kritik und Erklärung der Oden des Horaz. Ein Handbuch zur tiefern Auffassung der Oden des Horaz. Von H. Düntzer Braunschweig 1840 E 137a/633.1 45352 XXVI.e
Düntzer, Heinrich Kritik und Erklärung der Satiren des Horaz. Ein Handbuch zur tiefern Auffassung der Satiren des Horaz. Von H. Düntzer Braunschweig 1841 E 137b/633.2 45353 XXVI.e
Mader, Joseph Kritische Beyträge zur Münzkunde des Mittelalters. III. Praha 1810 II.494 27614 XIII.f
- Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen Hildesheim 1819 C 44b, 339.2. 35096 XXIV.a
- Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen. Erster Jahrgang. Erster und Zweiter Band oder Erster bis Zwölfter Heft Hildesheim 1819 C 44a, 339.1. 35097 XXIV.a
- Kritische Erläuterungen zu William Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. (Fortsetzung). Supplemente zu Wlm. Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Übersetzt im Metrum des Originals. XLI. Bändchen. Supplement IV. Bändchen Wien 1827 K 174.18, 474.41. L 149366 Přívazek XXVIII.b
- Kritische Erläuterungen zu William Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Supplemente zu Wlm. Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Übersetzt im Metrum des Originals. XL. Bändchen. Supplement III. Bändchen Wien 1827 K 174.18, 474.40. L 149366 XXVIII.b
Tomsa, František Bohumil Kromwell protektor Anglie; aneb: Dobré a zlé swědomj. Ponaučná powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice od Frantisska Bohum. Tomsy Praha 1845 III.1000 4527 B 3163 XVII.b
Dalimil (Meziříčský) Kronyka Boleslawská, O Poslaupnosti Knjžat a Králů Českých, a sľawných národu Českého činech, od založenj téhož národu až do Jana Lucemburského, wyprawugjcý. Nyní podruhé s snažnau pilnostj a s pomocý čtyř starých rukopisů, gesstě nikdý nesrownaných, bedliwěgi a lépe, nežli prwé, na swětlo wydaná od Frantisska Faustýna Procházky Praha 1786 - 26457 VII.d
Bilegovský, Bohuslav Kronyka cýrkewnj, ... sepsaná před třemi sty lety od Bohuslawa Bjlegowského. Nynj pak wůbec wydaná s předmluwau a mnohými zaznamenánjmi ... od Jozefa Skalického Praha 1816 D 9, 517 34778 XXIV.a
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis Praha - Malá Strana 1541 L 233, 1439 27079 Armarium
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis - 1819 - 48579 XII.h
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis (fragment, sešit Nr. 4.) - - - 48860 VI.g
Hájek z Libočan, Václav Kronyka Czeská / Cum gratia et Privilegio Regie Maiestatis - 1819 II.54 1565 C 5 VI.g
Carion, Johann; Adam z Veleslavína, Daniel Kronyka Swěta O znamenitěgssých wěcech a proměnách / kteréž se kde a kdy hned odpočátku w Swětě / buďto při náboženstwij a Cýrkwi / aneb při Králowstwijch Zemských přicházely zbijhaly. Od Jana Karyona krátce sebraná / a neyprwé w Yazyku Latinském a Německém wydaná: potom w Yazyk Cžeský před lety XLIII. od BurJana z Kornic přeložená / a w Litomyssli wytisstěná. Nynij pak znowu přehlednutá / w Cžesstině pooprawená / a s poznamenánijm některých předněgssých wěcý / až do smrti slawné a swaté paměti Cýsaře Maxmiliána II. dowedená od M. Danyele Adama z Weleslawijna. W Starém Městě Pražském Léta Páně M. D. XXCIIII Praha - Staré Město 1584 II.2105, 1412 25959 IV.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin; Adam z Veleslavína, Daniel Kronyky Dwě / O založenij Země Cžeské / a prwnijch Obywatelijch gegich / též o Knijžatech a Králijch Cžeských / y gejich činech. Gedna Eneasse Sylwia Senenského … Druhá Martina Kuthena z Ssprynsperku … - 1585 K 1115, 1429 25980 X.c
- Kronyky Dwě o založenij Cžeské Země - - II.725 27347 X.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin Kronyky dwě o založenj Země České a prwnjch obywateljch gegich … Gedna: Eneásse Sylwia Senenského, … Druhá: Martina Kuthena z Krynšperka … Praha - Staré Město 1817 - 26077 X.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius; Kuthen, Martin Kronyky dwě o založenj Země České a prwnjch obywateljch gegich … Gedna: Eneásse Sylwia Senenského, … Druhá: Martina Kuthena z Krynšperka … Praha - Staré Město 1817 34d/1957 26078 X.c
Tyl, Josef Kajetán Krwawý soud, aneb: Kutnohorští hawíři Praha 1848 III.235 3505 B 1580 XI.b
Hauber, Johann Michael Křesťanská katolická Modlitební kniha od Mjchala Haubra ... zčesstěna od Jana Hýbla Praha 1835 I.701 L 150904 XXXII.c
Hauber, Johann Michael Křesťanská katolická Modlitebnj kniha od Mjchala Haubra ... zčesstěna od Jana Hýbla Praha 1845 I.835 L 155257 XXXII.c
- Křestianský Catechysmus Praha ? 1722 ? III.88 3497 B 1572 XI.b
Nieritz, Gustav; Mücke, C.; Malý, Jakub Budislav Kterak malý Štěpán otce swého hledá, aneb: Podiwné gsau cesty Páně. … podlé C. Mücke (ze zbjrky Niericowy) zčesstil J. B. Malý Praha 1847 III.479 25890 IV.c
- Kterak Syffryd s swatau Genoweffau se rozlaučil, na wognu od ni do Frankregchu geda - - III.1730 27641 XIX.d
- Kurs-Skala Praha 1811 IV.273 746 A 698 XII.a
Aitinger, Johann Conrad Kurtzer und einfältiger Bericht Vom Vogelstellen/ Jetzo auffs new mit Fleiss übersehen und vermehret... Cassel 1653 III.2125 4084 B 2174 XV.b
Brünner, Balthasar Kurtzer und einfeltiger Bericht / Wie man sich / in jetzo verfallender Sterbensszeit / Leipzig 1581 9/66 12800 B 4228 II.c
- Kurze Anleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Dritter Theil Praha 1770 L 532 26497 XVII.d
- Kurze Anleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Zweyter Theil Praha 1774 II.1426 26990 XVII.d
Hernold, Anton Kurze Biographien aller bekannten Griechischen und Lateinischen Schriftsteler von Anfang der Wissenschaften bis ins fünfte Jahrhundert ... Wien, Praha 1800 G 58, 531 44395 XXVII.b
- Kurze Einleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Dritter Theil Freiburg im Breisgau 1774 II.173 27147 XIII.f
- Kurze Einleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Vierter Theil Freiburg im Breisgau 1774 II.173 27148 XIII.f
- Kurze Einleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten. Zweyte Theil Freiburg im Breisgau 1774 II.163 27126 XIII.f
Depisch, Johann Baptist Kurze Homilien zur Erklärung des Wortverstandes der gewöhntlichen Sonn- und Festtagsevangelien im ganzen Jahre zum Besten katholischer Prediger auf dem Lande. Zweiter Band. Bamberg, Würzburg 1789 I.98 3303 B 1380 I.b
Depisch, Johann Baptist Kurze Homilien zur Erklärung des Wortverstandes der gewöhntlichen Sonn-und Festtagsevangelien im ganzen Jahre zum Besten katholischer Prediger auf dem Lande. Erster Band. Bamberg, Würzburg 1789 I.97 3302 B 1379 I.b
- Kurze Marianische Andacht … Praha - I.532 3362 B 1438 IV.b
Devoty, Joseph Fr. Kurze Mittheilung Historischer Merkwürdigkeiten über das uralte Sedletzer Beinhaus. Herausgegeben von Joseph Fr. Devoty Hradec Králové 1829 II.552 L 149328 XXIX.d
- Kurze Nachricht von Marienbad, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Gebrauch des Kreuz- und Ferdinandsbrunnens daselbst Eger 1843 II.456 L 151318 XXIII.c
- Kurze und unpartheyische Geschichte des französischen Krieges, vom Anfang der Revolution bis zum allgemeinen Frieden Frankfurt am Main, Leipzig 1803 L 550 46395 XXIV.h
- Kurzer Entwurf der alten Geographie Wien 1815 M 61, 100 44489 XXVII.c
Nitsch, Paul Friedrich Achat Kurzer Entwurf der alten Geographie nach Nitsch und Mannert Wien 1805 II.1563 L 149121 VII.f
- Kurzer Innhalt der Andacht des bitteren Leidens unsers Heilandes Jesu Christi … Praha - I.358 472 A 456 VIII.a
- Kurzer Lebens- Verfass Des Grossen Apostolischen Predigers/ und wunderthätigen Beichtigers Heiliger Vincentii Ferrerii, ... herauss gegeben In der Königl. stadt Leitmeritz bey S. Michaël Praha 1744 II.238 27116 XXIX.f
Zehentner, Joseph Christoph Kurzer und deutlicher Unterricht zur Anweisung eines jungen Cavaliers im Reiten, ... Franfurt an der Oder 1761 IV.23 4725 B 3367 XIX.b
- Kurzer Unterricht über den Ablass und das Jubiläum, wie auch die Anleitung zur Abhaltung der öffentlichen Andacht bei dem vom Pabste Leo XII. im Jahre 1826 ... Brno 1826 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Hermann, Michael Kajetan Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs zum Gebrauch für die Seelsorger … Erster Theil Praha 1804 I.240 L 149230 VI.e
Salzmann, Friedrich Zacharias Kurzgefasste aber doch ausführliche holländische Frühtreiberey. Das ist Anweisung wie allerley Früchte und Blumen auf die beste und wohlfeilste Art zu ziehen wobey zugleich der warmen und gemässigten Talutwände und Erbsenkasten gedacht wird als ein Zweyter Theil ... Berlin 1783 IV.384 4770 B 3413 XXI.b
Schaller, Jaroslaus Kurzgefasste Beschreibung der königl. Haupt- Residenzstadt Prag für die Ausländer, Durchreisende und alle diejenigen, ... Praha 1798 II.397 26857 XIII.d
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste Abtheilung Praha 1774 L 321a, 1515.a 26248 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten. ... Erste und zweyte Abtheilung Praha 1774 II.43 26845 XVII.c
Pelcl, František Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, Zweyte Abtheilung Praha 1774 L 321b, 1515.b 27396 XVII.c
Hüne, Albert Kurzgefasste Geschichte des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig. Erstes - drittes Bändchen Zittau, Leipzig 1837 II.803 L 151267 VIII.e
- Kurzgefasste Geschichte und Sittenlehre des alten Testaments … Wien 1769 5/1957 26612 IV.f
- Kurzgefasste Naturgeschichte Leipzig, Košice 1831 IV.337 26386 IV.d
- Kurzgefasstes Künstler und Handwerks Taschenlexicon, in welchen die Professionen so auf Erwerb, Nahrung, Gesundheit, Unterhalt, .... abzielen Wien 1795 A 76 26767 XX.d
Kotzebue, August von Kwakerowé. Činohra w gednom gednánj Hradec Králové 1819 III.558 30455 XXI.f
Schmid, Christoph Kwět chmelowý. přjběh ze žiwota chudého wesnického učitele ... Zčesstěný od Jana Hýbla Praha 1840 25/81 L 154417 XXXIII.a
F. W. N. (šifra) Kwítka náhrobní Jindřichův Hradec 1848 - 12176 B 3821 II.c
Chmelenský, Josef Krasoslav Kytka. Dar uměny zpěwu na rok 1836 Praha 1835 III.1083 63 A 63 I.a
Seneca, Lucius Annaeus L. A. Seneca's Tragödien nebst den Fragmentem der übrigen römischen Tragiker. Uibersetzt und mit Einleitungen versehen von W. A. Swoboda. Erster Band Wien, Praha 1825 E 248a/373.1. 45016 XXXIV.c
Seneca, Lucius Annaeus L. A. Seneca's Tragödien nebst den Fragmentem der übrigen römischen Tragiker. Uibersetzt und mit Einleitungen versehen von W. A. Swoboda. Zweyter Band Wien, Praha 1825 E 248b/373.2. 45017 XXXIV.c
Florus, Lucius Annaeus L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanarum. Ad Optimas Editiones Collata. Mit Inhaltszeigen, erläutenden Anmerkungen ... von Ignaz Seibt Praha 1845 E 104, 2505 45110 XXII.e
Florus, Lucius Annaeus L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanarum. Ad Optimorum Librorum Fidem Emendationesque Recentissimas Diligenter Expressa Leipzig 1829 73 L 150081 XXII.e
Florus, Lucius Annaeus L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanarum. Des Lucius Annaäus Florus Auszug aus der Römischen Geschichte; übersetzt von Carl Heidrich Kretschmann Wien, Trieste 1825 E 102/2503 45087 XXII.e
Seneca, Lucius Annaeus L. Annaei Senecae Opera. Cum Emendationibus & Notis M. Antonij Mureti. Accedvnt Vita Senecae Lyon ? 1595 E 247a/78.1. 45052 XXXIV.c
Seneca, Lucius Annaeus L. Annaei Senecae Operum, Tomvs Secvdvs. Cum Emendationibus & Notis M. Antonij Mureti. Accedvnt ... Lyon ? 1594 E 247b/78.2. 45053 XXXIV.c
Seneca, Lucius Annaeus L. Annaei Senecae Philosophi, et M. Annaei Senecae Rhetoris quae extant opera - 1609 IV.139 26209 XXI.e
Seneca, Lucius Annaeus L. Annäus Seneka. Herausgegeben von Johann George Karl Klotzsch. Erster Theil Wittenberg, Zerbst 1799 E 246a/473.1. 44980 XXXIV.c
Seneca, Lucius Annaeus L. Annäus Seneka. Herausgegeben von Johann George Karl Klotzsch. Zweyter Theil Wittenberg, Zerbst 1802 E 246b/473.2. 44981 XXXIV.c
Marcel, Lorenz L. Marcel’s Reisen und Bemerkungen durch Frankreich, Italien und die Niederlande. Erster Theil Berlin, Potsdam 1787 II.2860a 26057 XIX.d
Marcel, Lorenz L. Marcel’s Reisen und Bemerkungen durch Frankreich, Italien und die Niederlande. Vierter Theil Berlin, Potsdam 1787 II.2860b 26058 XIX.d
Kosegarten, Ludwig Theobul L. T. Kosegarten’s Poesien. Zweiter Band Berlin 1803 - L 149581 XII.d
- L' Esprint des Journaus; Oder Unpartheyinische Gedancken Uber die so häussig edirten und jetzo aufs höchste gestiegene Journale, Durch welche Dererselben Betrug gebührend entdecket/ ... Berlin 1716 I.188 L 150092 Přívazek XXIX.b
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. Volume IV, Volume V. Milano 1828 K 210b, 508.4.5. 45621 XXX.c
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. Volume Primo, Volume II., Volume III. Milano 1828 K 210a, 508.1.-3. 45620 XXX.c
Ariosto, Ludovico L' Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto. VolumeVI., Volume VII. Milano 1828 K 210c, 508.6.7. 45622 XXX.c
- L'Ange Conducteur Dans La Devotion Chrétienne Reduite en Pratique en Faveur Des Ames Devotes, ... Maastricht 1729 I.426 1548 A 783 XIV.a
- L’ Ange Conducteur Dans la Devotion Chrétienne, Reduite en Pratique en Faveur des Ames Devotes; … Antwerpen 1714 I.714 522 A 503 IX.a
Moliére (Poquelin, Jean-Baptiste) L’Etourdi, ou Les Contre-Temps, Comedie … Wien 1763 II.302 745 A 697 XII.a
Dante Alighieri La Divina Commedia. … Tomo I. Bassano 1826 III.1885a 433 A 419a VII.a
Dante Alighieri La Divina Commedia. … Tomo II. Bassano 1826 III.1885b 434 A 419b VII.a
Dante Alighieri La Divina Commedia. … Tomo III. Bassano 1826 III.1885c 435 A 419c VII.a
Petronius Arbiter, Gaius La Satyre de Petrone, Traduite en François avec le Texte Latin, Suivant le nouveau manuscrit Trouvé ? Bellegrade en 1688. ... Tome Premier Köln am Rhein 1694 IV.17 4722 B 3364 XIX.b
Petronius Arbiter, Gaius La Satyre de Petrone, Traduite en François avec le Texte Latin, Suivant le nouveau manuscrit Trouvé ? Bellegrade en 1688. ... Tome Second Köln am Rhein 1694 IV.17 4721 B 3363 XIX.b
Boccherini, Gastone La Secchia Rapita Dramma Eroicomico di Gio: Gastone Boccherini Poeta Arcade … Wien 1772 - 27298 XII.f
Petrina,Gasparo Antonio La Storia Cronologica Di S. Bernardo Abate Di Chiaravalle Dottor Mellifluo, E Padre Della Chiesa, ... Tomo I., Tomo Secondo Torino 1737 - KB 39399 XII.g
Strozzi, Giulio; Cortesi, Francesco La Venetia edificata. Poema eroico di Givlio Strozzi. Con gli Argomenti del Sig. Francesco Cortesi Venezia 1624 III.1837 27039 X.h
- Labutj rytjř Praha 1851 III.1732 3690 B 1765 Přívazek XII.b
Wocel, Jan Erazim Labyrint sláwy Praha 1846 357, A 52, 44 30382 VI.f
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 Kc/57, 1674 30095 VI.f
Wocel, Jan Erazim Labyrint Sláwy Praha 1846 III.B 109 30098 VI.f
Komenský, Jan Ámos Labyrint Swěta a Rág Srdce Hradec Králové 1848 112/46 1959 49465 B 256 XX.c
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.651 316 A 308 IV.c
Ludvík, Josef Myslimír Lafontainůw Romulus, prwnj král Řjmský od Jozefa Myslimjra Ludwjka. Swazek druhý Hradec Králové 1826 III.599 4640 B 3276 IV.c
Moore, Thomas Lalla Ruth die Mogolische Prinzessinn. Romantische Dichtung von Thomas Moore. Aus dem Englischen ... übersetzt von Friedrich Baron de la Motte Fouqué. Erster Theil Wien 1826 K 105a, 365.1. 47854 XXX.e
Moore, Thomas Lalla Ruth die Mogolische Prinzessinn. Romantische Dichtung von Thomas Moore. Aus dem Englischen ... übersetzt von Friedrich Baron de la Motte Fouqué. Zweyter Theil Wien 1826 K 105b, 365.2. 47853 XXX.e
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Dritter Band. M bis Rh Praha 1838 255/3 45642 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Erster Band. A bis E Praha 1837 255/1 45661 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Vierter Band. Ri bis Z Praha 1838 255/4 45643 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Zweiter Band. F bis L Praha 1837 255/2 45641 XXX.g
Helmhardt von Hohberg, Wolf Landwirtschaft & Nutztierhaltung & Biene (fragment) - 1695 IV.559 58038 XXX.h
Goodwin, Ignatius Lapis Lydius Controversianum Fidei. … Praha 1721 I.177 188 A 183 V.a
- Láska na poussti … Praha 1832 III.356 252 A 245 VI.a
- Lásky, žalosti a blahosti. Wydánjm Fr. Ed. Sandtnera Praha 1844 III.1659 425 A 411 Přívazek VII.a
Chmela, Josef Lateinisch - Böhmisch - Deutsches Wörterbuch nach J. J. G. Schellers Etymologischer Grundlage Hradec Králové 1830 Hc 9 45524 XV.g
Georges, Karl Ernst Lateinisch - Deutsches Handwörterbuch nach Imm. Joh. Gerh. Scheller und Georg Heinr. Lünemann neu bearbeitet von Dr. Karl Ernst Georges. Erster Band. A - J. Leipzig 1837 Hc 4.1/2257 45170 XV.g
Georges, Karl Ernst Lateinisch - Deutsches Handwörterbuch nach Imm. Joh. Gerh. Scheller und Georg Heinr. Lünemann neu bearbeitet von Dr. Karl Ernst Georges. Zweiter Band. K - Z. Leipzig 1838 Hc 3.2/2256 45173 XV.g
Ramshorn, Ludwig Lateinische Grammatik. Zwei Theile Leipzig 1830 G 127, 575 L 149466 VI.f
Billroth, Gustav Lateinische Syntax für die obern Klassen gelehrten Schulen Leipzig 1832 Ea/7, 593 47889 XXX.e
Ellendt, Friedrich Lateinisches Lesebuch Königsberg 1850 IV.260 26365 III.d
Ellendt, Friedrich Lateinisches Lesebuch für die untersten Klassen der Gymnasien Königsberg 1848 Ec/3, 708 L 149113 III.d
Hopperus, Marcus Latino-Graecvm Dictionarivm, qvo non tam uoces simplices quam integraelocutiones Latinae, … Basel 1563 G 64 26819 IX.h
Valla, Laurentius Lavrentii Vallae Elegantiarvm Latinae Lingvae Libri Sex. ... Lyon 1551 G 165, 32 35126 XXIV.b
Moreri, Louis Le Grand Dictionaire Historique, ou Le Melange Curieux de L’Histoire Sacrée … Tome premier, second. Par M. Louys Morery Amsterdam 1698 L 105a, 1170 27047 XI.h
Moreri, Louis Le Grand Dictionaire Historique, ou Le Melange Curieux de L’Histoire Sacrée … Tome troisiéme, quatriéme. Par M. Louys Morery Amsterdam 1698 L 105b, 1170 27048 XI.h
Pellico, Silvio Le Mie Prigioni Memorie di Silvio Pellico Colle Addizioni di Piero Maroncelli Lugano 1841 IV.372 749 A 701 XIX.f
- Le Tableav de la Croix Represente dans les ceremonie de la St. messe ensemble le tresor de la deuotion aux sou france de Nre. S.I.C. le tout enrichi de belles figures Paris 1651 I.784 3271 B 1349 XXI.a
Corneille, Piere Le theatre. I. Partie Amsterdam 1701 IV.29 124 A 122 III.a
Manso, Johann Caspar Friedrich Leben Constantins des Grossen, nebst einigen Abhandlungen geschichtlichen Inhalts Wien 1819 L 93 44456 XXII.e
Clemens, Friedrich Leben Dr. Martin Luther’s. Bearbeitet von Friedrich Clemens Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert. Zweiter Band Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Eylert, Friedrich Leben Friedrichs des Grossen. Für den Krieger, Bürger und Landmann bearbeitet von Proffesor Dr. Eylert Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Schneidawind, Franz Joseph Adolph Leben Kaiser Joseph des Zweiten, bearbeitet von Professor Dr. Schneidawind Hamburg 1846 L 365, 1524 44321 XIII.c
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Erste Periode. Von seiner Geburt bis zum Kaiserthum. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Vierte Periode. Von Beendigung des russischen Feldzuges bis zu seinem Tode. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Clemens, Friedrich Leben Napoleon Bonaparte’s. Zweite Periode. Vom Beginn des Kaiserreichs bis zum Feldzug nach Russland. Bearbeitet von Fr. Clemens Hamburg 1840 IV.843 4 287 A 280 Přívazek VI.a
Richter, M. R. Leben Peters des Grossen. Bearbeitet von Dr. M. R. Richter Hamburg 1840 IV.843 2 284 A 277 Přívazek VI.a
- Leben und Geschichte Kaiser Joseph des Zweiten. Dritter Theil. Vierter Theil Amsterdam 1790 L 259b, 369.2. 26454 VII.d
- Leben und Geschichte Kaiser Joseph des Zweiten. Erster Theil. Zweiter Theil Amsterdam 1790 L 259a, 369.1. 26453 VII.d
- Leben und Geschichte Kaiser Joseph des Zweyten. Fünfter und letzter Theil Amsterdam 1791 L 259c, 369.3. 26455 VII.d
Roscoe, Wilhelm Leben und Regierung des Papstes Leo des Zehnten. Aus dem Englischen von Andreas Friedrich Gottlob Glaser, ... Dritter Theil Wien 1818 L 529c, 65.21.c 46789 XXII.g
Roscoe, Wilhelm Leben und Regierung des Papstes Leo des Zehnten. Aus dem Englischen von Andreas Friedrich Gottlob Glaser, ... Erster Theil Wien 1818 L 529a, 65.19.a 46787 XXII.g
Roscoe, Wilhelm Leben und Regierung des Papstes Leo des Zehnten. Aus dem Englischen von Andreas Friedrich Gottlob Glaser, ... Zweyter Theil Wien 1818 L 529b, 65.20.b 46788 XXII.g
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Erster Theil, enthält die Jahre 1361 - 1395 Praha, Leipzig 1788 II.743 58009 XVII.c
Pelcl, František Martin Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. Zweyter Theil, enthält die Jahre 1395 - 1419 Praha, Leipzig 1790 II.743 57817 XVII.c
- Lebensphilosophie, für Freunde der Humanität, des Lebensgenusses, der praktischen Welt- und Menschenkunde ... Herausgegeben von Mich. Schmidl. I. und II. Band Wien 1805 B 100a/270, 270.1.2. 45883 XXVII.c
- Lebensphilosophie, für Freunde der Humanität, des Lebensgenusses, der praktischen Welt- und Menschenkunde ... Herausgegeben von Mich. Schmidl. III. und IV. Band Wien 1806 B 100b/270, 270.3.4. 45884 XXVII.c
- Lectionarium - - I.210 467 A 451 VIII.a
- Lectiones Latinae, Delectandis Excolendisque Puerorum Ingeniis Accommodatae. Edidit Christianus Gottlob Broederus Leipzig 1806 IV.150 26257 XVIII.c
J. J. M. (šifra) Léčení lásky, čili: Úmyslný a Bezúmyslný lékař Hradec Králové 1848 III.712 320 A 311 VII.a
Kramérius, Václav Rodomil Ledák a wodnj duch, anebo: Přjhody Woldemára, cestugjcjho rytjře. Kauzedlná powjdka ... Tábor 1844 527, 2/B 81 L 155706 XIV.b
Seibt, Karl Heinrich Lehr und Gebethbuch für die unmündige Jugend. Herausgegeben von Karl Heinrich Seibt Praha 1795 I.826 539 A 522 X.a
Cauchy, Augustin-Louis Lehrbuch der algebraischen Analysis. Aus dem Französischen übersetzt C. L. B. Zuzler Köningsberg 1828 O 12, 1008 43240 X.g
Milde, Vincenz Eduard Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde im Auszuge. ... Erster, zweyter Theil Wien 1821 C 57, 314 35138 XXIV.b
Jungmann, Johann Lehrbuch der allgemeinen und besondern Rechenkunst. Erster Theil Litoměřice 1830 O 32 35451 XXXII.h
Jungmann, Johann Lehrbuch der allgemeinen und besondern Rechenkunst. Erster Theil Litoměřice 1830 676 43308 XXXII.h
- Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauche der studierenden Jugend eingerichtet Wirzburg 1799 L 481, 3750 46648 XXVII.c
Salomon, Joseph Lehrbuch der Arithmetik und Algebra Wien 1831 IV.326 L 149246 IX.g
Salomon, Joseph Lehrbuch der Arithmetik und Algebra Wien 1843 O 56, 688 43084 IX.g
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, … Berlin 1825 O 16, 704 43151 XII.g
Schulze, Gottlob Leberecht Lehrbuch der Astronomie für Schulen … Leipzig, Sorau 1821 Hc/2, 835 43305 X.g
Nejedlý, Jan Lehrbuch der Böhmischen Sprache für Böhmen Praha 1830 III.68 4078 B 2168 XV.b
Szarka, Joseph von Lehrbuch der Comptabilitäts-Wissenschaft, systematisch entworfen von Joseph v. Szarka. Erster Theil Wien 1822 S/6, 1533.1. 35396 XXIV.c
Szarka, Joseph von Lehrbuch der Comptabilitäts-Wissenschaft, systematisch entworfen von Joseph v. Szarka. Zweyter Theil Wien 1823 S/6, 1533.2. 35923 XXIV.c
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie, … Erster Band Berlin 1826 O 15a, 705.1. 42153 XII.g
Crelle, August Leopold Lehrbuch der Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie, … Zweiter Band Berlin 1827 O 15b, 705.2. 42152 XII.g
- Lehrbuch der Europäischen Staatengeschichte, III. Abtheilung. Die Geschichte der Königreiche, Herzogthümer etc. Wien 1824 II.164 27721 XXXII.d
- Lehrbuch der europäischen Staatengeschichte. III. Abtheilung. Die Geschichte der Königreiche, Republiken, etc. Wien 1808 IV.283 59324 XXXII.d
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Wilhem Lehrbuch der Geburtshilfe, 1. Band Wien 1849 - 43260 XIII.g
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Wilhem Lehrbuch der Geburtshilfe, 2. Band Wien 1850 - 43261 XIII.g
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Wilhem Lehrbuch der Geburtshilfe, 3. Band, I. Abtheilung Wien - - 43262 XIII.g
Scanzoni von Lichtenfels, Friedrich Wilhem Lehrbuch der Geburtshilfe, 3. Band. II. Abtheilung Wien 1852 - 43263 XIII.g
Reinhold, Ernst Lehrbuch der Geschichte der Philosophie Jena, Leipzig 1849 B 95, 1779 45886 XXII.f
Hermann, Karl Friedrich Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen von Dr. Karl Friedrich Hermann Heidelberg 1841 G 59a, 660 44374 XXVII.b
Kulik, Jakob Philipp Lehrbuch der höheren Arithmetik und Algebra. 1. Praha 1843 IV.329 26372 III.d
Kulik, Jakob Philipp Lehrbuch der höherer Analysys. Zweiter Band Praha 1844 IV.329 26371 III.d
Emmert, Carl Lehrbuch der Chirurgie. Erster Band Stuttgart 1850 - 43269 XIII.g
Hahnzog, A. Gotthelf Lehrbuch der Militär-Geographie von Europa, eine Grundlage bie dem Unterricht in deutschen Kriegschulen. Erster Theil Magdeburg 1820 II.2814 26585 XXIX.h
Hahnzog, A. Gotthelf Lehrbuch der Militär-Geographie von Europa, eine Grundlage bie dem Unterricht in deutschen Kriegschulen. Zweiter Theil Magdeburg 1823 II.2814 L 149729 XXIX.h
Fischer, Sigmund Caspar Lehrbuch der Naturgeschichte für die Hauptschulen in den k. k. österreichischen Provinzen Wien 1845 1/15, 761 58915 XXXII.c
- Lehrbuch der neuern Staatengeschichte. II. Theil Wien 1836 II.954 L 149222 VIII.e
- Lehrbuch der neuern Staatengeschichte. II. Theil Wien 1842 II.175 L 149221 VIII.e
- Lehrbuch der neuesten Geographie für die Gymnasien. Erster Theil Das österreichesche Kaiserthum Wien 1845 IV.409 26409 V.d
Trommsdorf, Johann Bartolomäus Lehrbuch der pharmaceutischen Exerimentalchemie nach der neuern Theorie Wien 1809 IV.187 26238 VI.c
Waitz, Theodor Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenchaft Braunschweig 1849 B 111/1044 43516 XII.d
Salomon, Joseph Lehrbuch der reinen Elementar-Geometrie … Wien 1847 IV.327 L 149217 IX.g
- Lehrbuch der römischen Alterthümer Wien 1845 IV.256 26363 III.d
Welter, Theodor Bernhard Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. Zweiter Theil: Geschichte des Mittelalters Münster 1848 Da/8, 714.2. L 155109 XXIX.g
Becker, Karl Ferdinand Lehrbuch des deutschen Stiles Frankfurt am Main 1850 K 9, 1625 42954 XI.g
Däzel, g. A. Lehrbuch für die pfalzbaierischen Förster. Zweyter Theil München 1788 III.2126 4369 B 2510 XV.b
Hartig, Georg Ludwig Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen. Erster Band Stuttgart, Tübingen 1832 L 78, 1 18 58905 XXI.f
Hartig, Georg Ludwig Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen. Zweiter Band Stuttgart, Tübingen 1832 L 79, 1 19 58916 XXI.f
Schmid, Christoph Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. … Zweytes Bändchen Wien - III.1315 L 149646 Přívazek XXXIII.a
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Leibnitzens System der Theologie. Nach dem Manuskripte von Hannover … Mainz 1825 B 66, 2128 26001 XI.d
Mohs, Friedrich Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreiches. Erster Theil Wien 1836 N 76a, 722.1. 42589 X.g
Mohs, Friedrich Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreiches. Zweiter Theil Wien 1839 N 76b, 722.2. 42583 X.g
Meineke, Johann Heinrich Friedrich Leichtfassliche Entwickelung der wahren Rhythmen in den griechischen Versarten des Horaz, sowohl im Originale, als in ihren deutschen Nachbildungen Quedlinburg, Leipzig 1824 IV.565 L 155117 XXV.a
Kapp, Ernst Leitfaden beim ersten Schulunterricht in der Geschichte und Geographie Braunschweig 1845 II.371 L 149578 XXVIII.b
- Leitfaden bey dem katholischen Religions- Unterrichte für die untern Grammatical- Classen an den k. k. österreichischen Gymnasien Wien 1843 IV.128 L 149120 XXIX.e
Veith, Emanuel Lékař očnj … Praha 1833 III.597 275 A 268 VI.a
- lekcionář mešních čtení s výklady, příklady a modlitbami - - I.463 3221 B 1298 XIX.a
- lekcionář mešních čtení s výklady, příklady a modlitbami - - I.496 3222 B 1299 XIX.a
- lekcionář - - I.224 42 A 42 II.a
- Leopold des Zweiten Römischen Kaisers Geseze und Verfassungen im Justizfache. Für Böhmen, Mähren, … in dem zweiten und letzten Jahre seiner Regierung Praha 1792 II. 3253b 984 D 139b VIII.h
- Leopold des Zweyten Römischen Kaisers Geseze und Verfassungen im Justizfache. Für Böhmen, Mähren, … in dem ersten Jahre seiner Regierung Praha 1791 II. 3253a 983 D 139a VIII.h
Rirenšaft, Alois Vlastislav Lépe malým nežli welkým pánem býti. Fraška we 4 jednáních Praha 1846 III.414 30459 XXI.f
- Lesebuch für die zweyte Classe der Haupt- und Stadtschulen in den kaiserl. königl. österr. Staaten Praha 1845 IV.416 L 150199 XXIX.b
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Achter und letzter Band Donauöschingen 1823 K 107h, 326.8. L 149723 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Dritter Band Donauöschingen 1823 K 107c, 326.3. L 149745 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Erster Band Donauöschingen 1823 K 107a, 326.1. L 149567 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Fünfter Band Donauöschingen 1823 K 107e, 326.5. 47902 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Sechster Band Donauöschingen 1823 K 107f, 326.6. 47903 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Siebenter Band Donauöschingen 1823 K 107g, 326.7. 47904 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Vierter Band Donauöschingen 1823 K 107d, 326.4. L 149145 XXVIII.g
Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Werke. Zweiter Band Donauöschingen 1823 K 107b, 326.2. 47901 XXVIII.g
Zatočil z Loewenbrugku, Jan Norbert Leto- A Denno-Pis | To gest: Celého Králowského Starého a Nowého Měst Pražských | Léta 1648. Patnácté Neděl Dnem, Nocy trwagjcýho Obleženj Ssweydského ... Praha 1685 L 468, 391 26606 IV.b
Rabutin Chantal de Sévigné, Marie de Lettres de Ninon De Lenclos au Marquis De Sévigné, avec sa vie. Tome premier London 1782 - L 158028 XV.d
Rabutin Chantal de Sévigné, Marie de Lettres de Ninon De Lenclos au Marquis De Sévigné, avec sa vie. Tome second London 1782 - L 158029 XV.d
La Perouse, Jean François Galoup Letzte Schicksale und Entdeckungen des franz. Schiffscapitains Grafen de La Perouse und der Mannschaft der Fregatte La Boussole ienseits des fünf und achtzigsten Grades nördl. Breite. Nach den, von Dr. Reidcliff im Jahre 1835 auf der Bricer-Insel aufgefundenen, Schiffstagebüchern und Manuscripten. Aus dem Englichen Hanau 1837 II.2716, 351 26552 XXXIV.h
Lemnius, Levinus Levini Lemnii Medici Zirizaei De Habitv et Constitvtione Corporis, Qvam Graeci, ... Libri Dvo: Omnibuvs, Qvibvs Secvnda ... Jena 1587 IV.111 4740 B 3383 XX.b
Pleyer, Joseph Lex Dei Decalogo Comprehensa, Adaptata Intellectui ad cognoscendum, voluntati ad amplectendum, Per Quaesita, Responsa Theoretico - Practica, Casúsque Theologico-morales, Dialogos et Paraeneses Polemicas, ... Praha 1752 I.147 3195 B 1272 XVIII.a
Weitenauer, Ignatius Lexicon Biblicum - 1758 I.161 3313 B 1390 I.b
Gesner, Conrad Lexicon Graecolatinum post Conradum Gesnerum Philosophum, Arnoldum Arlenium pari eruditione & diligentia uiros: & post Adriani Iunij Medici insignis innumerabilem pene illam accessionem, postremo nunc non mediocriter auctum, per Ioannem Hartongum uirum graecarum literarum peritissimum Basel 1550 G 52, 6 27054 Armarium
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. I. Leipzig 1835 F 166a, 973.1. 35321 XXXIV.d
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. II. Leipzig 1836 F 166b, 973.2. 35322 XXXIV.d
Astius, Fridericus Lexicon Platonicum Sive Vocum Platonicarum Index. Condidit D. Fridericus Astius. Vol. III. Leipzig 1838 F 166c, 973.3. 35323 XXXIV.d
Sofoklés; Ellend, Fridericus Lexicon Sophocleum Adhibitis Veterum Interpretum Explicationibus, Grammaticorum Notationibus, Recentiorum Doctorum Commentariis Composuit Fridericus Ellendt. Volumen I. Königsberg 1835 F 200a, 967.1. 44337 XXVII.b
Sofoklés; Ellend, Fridericus Lexicon Sophocleum Adhibitis Veterum Interpretum Explicationibus, Grammaticorum Notationibus, Recentiorum Doctorum Commentariis Composuit Fridericus Ellendt. Volumen II. Königsberg 1835 F 200b, 967.2. 44338 XXVII.b
Voch, Lukas Lexicon über die Hydraulik und Hydrotechnik, Oder: Handbuch der Kunstwörter bey dem Brunnen und Wasserbaue Augsburg 1774 A 95 26007 XV.d
- Lexikon aller in den österreichischen Staaten wirklich bestehenden Landesfürstlichen Verordnungen und Gesetze im geistlichen Fache Praha, Leipzig 1790 II.872 26870 XV.e
- Lexikon aller in den österreichischen Staaten wirklich bestehenden Landesfürstlichen Verordnungen und Gesetze im geistlichen Fache Praha, Leipzig 1790 II.373 26871 XV.e
Benzler, Georg Samuel Lexikon der beym Deich- und Wasserbau auch beym Deich- und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimischen Kunstwörter und Ausdrücke … I., II. Band Leipzig 1792 V XIII., A 98 26019 VI.c
Benzler, Georg Samuel Lexikon der beym Deich- und Wasserbau auch beym Deich-und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimischen Kunstwörter und Ausdrücke … I. II. Band Leipzig 1792 V XIII., A 98 26005 VI.c
Kienle, Franz Karl Lexikon der christlichen Glaubens- und Sittenlehre. Zweiter Band J – Z. Augsburg 1786 I.256 3327 B 1404 II.b
Klicpera, Václav Kliment Lhář a jeho rod. Weselohra w pěti gednánjch Hradec Králové 1820 III.508 4469 B 3106 XVII.b
Roterodamus, Erasimus Libellvs Elegantissimvs, Qvi Inscribitvr Cato, de praeceptis vite Comunis, Erasmo Roterodamo castigatore & interprete - - II. E 154 26743 I.e
- Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis Pragensis, ab anno Christi 1367. usque ad annum 1585. E Codice Membranaceo Illius Aetatis, Nunc Primum Luce Donatus. Pars I. Praha 1830 L 274a, 1387.1. 47326 XXIV.c
- Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis Pragensis, ab anno Christi 1367. usque ad annum 1585. E Codice Membranaceo Illius Aetatis, Nunc Primum Luce Donatus. Pars II. Praha 1832 L 274b, 1387.2. 47327 XXIV.c
- Liber Sextvs Decretalivm D. Bonifacii Papae VIII. svae Integritati vna cvm Clementinis et Extravagantibvs Restitvti. Cvm Privilegio Gregorii XIII. Lyon 1616 II.114 26805 Přívazek XXI.e
Klicpera, Václav Kliment Libussin saud. Smutnohra w gednom gednánj Praha 1832 III.510 4545 B 3181 XVIII.b
- Lieder zur öffentliche und häuslichen Andacht, … Praha 1783 I.509 3356 B 1432 III.b
Kiessling, Johann Liedern - 1782 ? 597/1958 L 153638 XXXIII.b
- Lilium Convallium, aus dem Eremitischen Seelen- Barten Gepflantzet Von dem heiligen Thebaidischen Ertz- Vatter und Patriarchen Paulo, … Praha - I.209 466 A 450 VIII.a
- list z chronologického přehledu neznámého tisku - - II.554 57733 VII.f
Formánek, Jan Č. Listowé, týkagjcj se wyučowánj mládeže na wenkowských školách Praha 1839 270, 222 35262 XXXIII.b
Dlabač, Bohumír Jan Listy Českým kraganům o nyněgssich přjhodách psani. Od C. a od Bohumjra Jana Dlabače, ... překladatele ... Pátý Djlek Praha 1817 III.602 4467 B 3104 XVII.b
- Listy k Českým kraganům o nyněgssjch přjhodách psanj. Druhého djlku swazeček prwnj Praha 1814 III.224 4412 B 3044 XVI.b
Ersch, Johann Samuel; Böckel, Ernst Gottfried Adolph Literatur der Philologie, Philosophie und Pädagogik seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Bearbeitet und versehen von Johann Samuel Ersch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottfried Adolph Böckel Leipzig 1822 G 33, 435 35291 XXIV.c
Rhesa, Liudvikas J. Litewské Národnj Pjsně. Z půwodnjho gazyka dle sebránj Dra. L. J. Rhesy přeložené a wydané od Fr. Lad. Čelakowského. Připojena Staroruská Powěst: Potok. Michajlo Iwanovič od F. L. Čelakowského Praha 1827 122 L 153351 XXIV.a
- Litterae Sacerdotis Ecclesiastici ad Jnclitum Clerum Ecclesiasticum in Cura Animarum expositum cum Methodo instruendi Ethnicos & Judeaeos, ... České Budějovice 1807 I.196 3217 B 1294 XIX.a
- Litterae Sacerdotis Ecclesiastici ad Jnclitum Clerum Ecclesiasticum in Cura Animarum expositum cum Methodo instruendi Ethnicos & Judeaeos, ... České Budějovice 1807 IV.98 4739 B 3382 XX.b
Wurz, Ignaz Lob- und Gelegenheitsreden, ... Erster Band Köln am Rhein, Münster 1783 I.236 3320 B 1397 II.b
Wurz, Ignaz Lob- und Gelegenheitsreden, ... Zweiter Band Köln am Rhein, Münster 1783 I.236 3321 B 1398 II.b
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Dritter Theil, vierter Theil Wien 1829 K 211b, 509.3.4. 45624 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Erster Theil, zweyter Theil Wien 1829 K 211a, 509.1.2. 45623 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. Fünfter Theil, sechster Theil Wien 1829 K 211c, 509.5.6. 45625 XXX.c
Ariosto, Ludovico Lodovico Ariosto's rasender Roland, übersetzt von J. D. Gries. siebenter Theil, achter Theil Wien 1829 K 211d, 509.7.8. 45626 XXX.c
Trendelenburg, Adolf Logische Untersuchungen. Erster Band. Zweiter Band Berlin 1840 B 108, 923 43512 XI.g
Byron, George Gordon Lord Byron's sämmtliche Werke. Neu übersetzt von Mehreren. In zehn Bänden. Fünfter Band Stuttgart 1845 1. L 149097 XXVIII.b
Byron, George Gordon Lord Byron's sämmtliche Werke. Neu übersetzt von Mehreren. In zehn Bänden. Neunter Band Stuttgart 1845 3. L 149109 XXVIII.b
Šrůtek, Josef Loterie a powěra, … Hradec Králové 1847 III.535 265 A 258 VI.a
Iffland, August Wilhelm Luassan, Fürst von Garisene. Ein Prolog in einem Aufzuge Grätz 1800 IV.379 26357 Přívazek III.d
Lúkianos Samosatensis; Fritzsche, Franziscus Volckmarus Luciani Alexander, Demonax, Gallus, Icaromenippus, Philopseudes, Ad Hesiodum, Navigium. Ex Conformatione Franzisci Volckmari Fritzsche Leipzig 1826 - 47927 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians Todtengespräche Griechisch. Mit erklärenden und kritischen Anmerkungen und griechisch - deutschen Wortregister herausgegeben von Johann Christoph Bremer Leipzig 1824 F 144, 1855 44761 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland. Erster Theil Wien, Praha 1797 F 143a, 444.1. 44754 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland. Fünfter Theil Wien, Praha 1798 F 143e, 444.5. 44758 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland. Sechster Theil Wien, Praha 1798 F 143f, 444.6. 44759 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland. Vierter Theil Wien, Praha 1798 F 143d, 444.4. 44757 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland. Zweiter Theil Wien, Praha 1797 F 143b, 444.2. 44755 XXVI.b
Lúkianos Samosatensis Lucians von Samosata Sämmtliche Werke. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen C. M. Wieland.Dritter Theil Wien, Praha 1797 F 143c, 444.3. 44756 XXVI.b
Florus, Lucius Julius Lucii Iulii Flori Epitomae Rerum Romanorum. Opus elegantissimum ac utilissimum ... Addidit Franciscus Nicolaus Titze Praha 1819 E 105f, 721.f 45218 XXII.e
Florus, Lucius Julius Lucii Julii Flori Epitome Rerum Romanarum. Secundum Francisci Nicolai Titze notas criticas emendavit, bohemice reddidit atque interpretatus est Josephus Chmela. Lucia Julia Flora Obraz děgůw řjmských. Wedle saudných úwah páně Titzowých oprawil, přeložil a wyložil Josef Chmela Praha 1843 E 103/2504 45086 XXII.e
Mickl, Quirinus Lucubratio Theologico - Moralis, … Praha - Staré Město 1747 I.42, 421 ? 3383 B 1458 V.b
Bidermann, Jacob Ludi Theatrales Sacri. Sive Opera Comica Posthuma … Pars Prima München 1666 E 11/113 26067 XI.c
Vojáček, Václav Ludmila. Drama we třech děgstwjch od W. Wogáčka Praha 1843 III.541 249 A 242 VI.a
Gebhardi, Ludwig Albrecht Ludwig Albrecht Gebhardi Geschichte des Reichs Hungarn. Dritter Theil Budapest 1802 L 209c, 549.3. 46336 XXVI.f
Gebhardi, Ludwig Albrecht Ludwig Albrecht Gebhardi Geschichte des Reichs Hungarn. Erster Theil Budapest 1802 L 209a, 549.1. 46334 XXVI.f
Gebhardi, Ludwig Albrecht Ludwig Albrecht Gebhardi Geschichte des Reichs Hungarn. Zweyter Theil Budapest 1802 L 209b, 549.2. 46335 XXVI.f
Bourdaloue, Ludwig Ludwig Bordaloue von der Gesellschaft Jesu … sämmtliche Predigten, … Erster Theil Praha 1766 I.110 3370 B 1445 IV.b
Voss, Johann Heinrich Luise. Ein ländisches Gedicht in drey Idyllen Wien 1825 K 197, 351 L 149304 XXVIII.a
Voch, Lukas Lukas Vochs …, allgemeines Baulexikon, oder Erklärungen … Augsburg, Leipzig 1781 V XIII., A 94 26346 XV.d
Voch, Lukas Lukas Vochs, ... Wirkliche Baupraktik der bürgerlichen Baukunst Augsburg 1780 IV.447 4816 B 3463 XV.d
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Nonus Leipzig 1831 F 140i, 461.9. 44938 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Octavus Leipzig 1829 F 140h, 461.8. 44937 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Primus Leipzig 1822 F 140a, 461.1. 44765 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Quartus Leipzig 1823 F 140d, 461.4. 44768 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Quintus Leipzig 1825 F 140e, 461.5. 44769 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Secundus Leipzig 1822 F 140b, 461.2. 44766 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Septimus Leipzig 1828 F 140g, 461.7. 44936 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Sextus Leipzig 1826 F 140f, 461.6. 44770 XXVI.c
Lúkianos Samosatensis Lúkianos. Luciani Samosatensis Opera Graece et Latine. Post Tiberium Hemsterhusium et Joh. Fredericum Reitzium Denuo Castigata Cum Varietate Lectionis, Scholiis Graecis, Adnotationibus et Indicibus editit Johannes Theophilus Lehmann. Tomus Tertius Leipzig 1822 F 140c, 461.3. 44767 XXVI.c
Schreger, Odilonus Lustig - und Nutzlicher Zeit-Vertreiber Stadtamhof 1769 IV.677 4831 B 3478 I.c
Kottnauer, Joseph Lustig- Lebendig; oder: Lächerliche Begebenheiten zum … Praha, Leipzig 1797 - L 149084 XXIX.b
Schröder, Caspar Lustige und Vollständige Jagd- Künst, So wohl Von denen Vögeln, als auch andern Thieren. ... Nebst sehr vielen Figuren, auch mit einem vollkommenen Register versehen von Caspar Schrödern, M. P. Frankfurt, Leipzig 1716 ? - 4727 B 3369 XIX.b
Kleist, Heinrich von Lustspiele von Heinrich von Kleist. I. Der zerbrochene Krug. II. Amphitryon, nach Moliere. Wien 1825 2.d 59, 178.1. L 150885 XXVIII.a
Sautel, Pierre Just Lusus Poetici Allegorici. Sive Elegiae, Oblectandis Animis, et Moribus Informandis Accommodatae. In Tres Libros aut Decurias Distributae. Auctore P. Petro Justo Sautel Trnava 1729 E 147/504 26737 XVII.d
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21