Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Pohořelý, Josef Mírumil novela - - III.537 267 A 260 Přívazek VI.a
Soave, Francesco Novelle Morali di Francesco Soave. .. Volume I., II. Rovereto 1801 - 45443 XXI.f
Tieck, Ludwig Novellen von Ludwig Tieck. 1. Die Reisenden. 2. Musikalische Leiden und Freuden Wien 1825 K 182 L 150855 XXVIII.a
Span, Martin Novi Versus memoriales de Nominum generibus, ... Wien 1818 IV.149 26258 XVIII.c
Pomey, Franciscus Novissimus Candidatus Rhetoricae Trnava 1735 IV.157 133 A 130 III.a
Presl, Jan Svatopluk Novočeská Bibliothéka, wydáwaná Nákladem Českého Museum. Číslo VII. Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis Praha 1846 N 93a, 1845.1. 44735 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Novočeská Bibliothéka, wydáwaná Nákladem Českého Museum. Číslo VII. Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis Praha 1846 N 93b, 1845.2. 44736 XXVIII.h
- Novum Testamentum Latinae Lyon 1582 I.16 1545 A 780 XIII.a
Leusden, Johann Novum Testamentum, cum Versione Latina Ariae Montani, … Leipzig, Lübben 1727 D 36, 120 26064 X.d
Bischoff, Joannes Michael Novus Synonymorum Epithetorum et Phrasium Poeticarum Thesaurus Latino - Germanicus ex quo Facilior Carminis pangendi Industria ... Huic Accessit Appendix Brevis ... Frankfurt am Main 1768 IV.561 26823 XVII.c
R. P. B. (šifra) Novvs Elegantiarvm Poeticarvm Thesavrvs. In quo uno collectum est quidquid boni fuit in Vulgaribus Elegantijs, ... Paris 1644 G 157, 87 26710 XVII.d
- Nowá a kratochvilná Hystorie o třech hrbatých Bratřjch … Litomyšl 1848 II.2283 241 A 235 Přívazek VI.a
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlící Praha 1845 224/64 11989 B 3675 II.c
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha Modlící … Praha 1845 I.567 3388 B 1463 V.b
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlicí pro weřejnost dospělejší a wzdělanější zwlášť študující mládež Praha 1845 D 6, 664 34783 XXIV.a
Pelcl, František Martin Nowá Kronyka Cžeská, w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské od počátku až do nyněgssjch časů wyprawuje Frantissek Martin Pelcl. Djl prwnj, od počátku až do léta 1092 Praha 1791 - 12330 B 3932 II.c
Pelcl, František Martin Nowá Kronyka Cžeská, w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské od počátku až do nyněgssjch časů wyprawuje Frantissek Martin Pelcl. Djl prwnj, od počátku až do léta 1092 Praha 1791 II.1797 45721 II.c
Hněwkowský, Šebestián Nowé Básně drobné Praha 1841 III.410 4499 B 3135 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmagera. Swazek pátý Praha 1814 662 4528 B 3164 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera Praha 1798 III.84 3494 B 1569 XVII.b
- Nowé Básně wydané od Antonjna Puchmayera. Svazek 3. Praha 1798 661 3782 B 1873 XVII.b
Procházka - Devítský, Josef Nowé powjdky pro rodiče a djtky, dle Kristofa Schmida od Jos. P. Dewitského Praha 1840 54 L 150717 XXIX.c
Trotz, Michael Abraham Nowy Dykcyonarz to iest Mownik Polsko - Niemiecko - Francuski z przydatkiem przyslow potocznych, ... przes Michala Abrahama Troca. Tom trzeci. Nouveau Dictionnaire Polonois, Allemand et François Leipzig 1779 H 227a, 3728 26528 XI.d
- Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, podlé starého obecného Latinského Textu, od samospasytedlné Řjmské katolické Cýrkwe schwáleného, a až posawád w též Cýrkwi užjwaného; ... Praha 1785 - L 152848 XXXIII.d
Florian, Jean Piere Claris Numa Pompilius, druhý král Řjmský. W gazyku francouzském od Pana Floryana sepsaný a českým wyložený od Jana Negedlého Praha 1808 H 153/219 44958 XXVII.e
Antonini, Annibal Nuovo Dizionario Italiano - Tedesco e Tedesco - Italiano de Sig. Abbate Annibal Antonini ... Wien 1785 K 248, 3729 26313 III.f
Petrelli, Eugenio Nvovo Concerto di Rime Sacre. Composte in Lode De´ Santi, & in varij soggetti spirituali, & morali. Da´ piú eccellenti Poeti d´Italia, cosi antichi, come moderni. Parte prima. Nuouamente date in luce, & con ogni diligenza raccolte dal Reuer. D. Evgenio Petrelli Venetiano. Con Privilegio Venezia 1616 - L 158014 VI.c
Petrelli, Eugenio Nvovo Concerto di Rime Sacre. Composte in Lode De´ Santi, & in varij soggetti spirituali, & morali. Da´ piú eccellenti Poeti d´Italia, cosi antichi, come moderni. Parte seconda. Nuouamente date in luce, & con ogni diligenza raccolte dal Reuer. D. Evgenio Petrelli Venetiano. Con Privilegio Venezia 1616 - L 158014 Přívazek VI.c
Trnka, František O Českém gazyku spisowném ... Brno 1831 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Teller, Marek O lnu, geho setj, připrawowánj a předenj podlé způsobu přádelnj sskoly w Adersbachu … w češtinu uwedeno od Hana Nýwlta Hradec Králové 1846 IV.456, 1662 25995 V.c
Zahradník, Vincenc O Přjsaze. Od Vincencia zahradnjka, býwalého faráře Křessického; k tisku dohotoweno od Jana Valeriana Jirsjka Praha 1839 III.406 3577 B 1653 XII.b
Zahradník, Vincenc O Přjsaze. Od Vincencia zahradnjka, býwalého faráře Křessického; k tisku dohotoweno od Jana Valeriana Jirsjka Praha 1839 II.400 27655 XII.b
- O smjsseném manželstwj. Slowo lásky k mládencům a pannám katolickým od gednoho gegich přjtele Praha 1842 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Darup, F. O srownalosti katolického náboženstwj s rozumem. Dle Německého, u přjležitost léta 1817 slawené stoleté památky reformacy (od F. Darupa, ... ) sepsaného a roku 1820 wydaného spisu nynj zčesstil a wydal Jozef Vogtěch Sedláček Plzeň 1822 I.481 34797 XXIV.a
Bamberger, Jakub O sstěpowánj stromů ... Praha 1835 IV.542 4815 B 3462 IV.c
Bamberger, Jakub O sstěpowánj stromů. … Praha 1835 IV.446 25862 IV.c
- O stavu městském (torso) - - II.4 59975 XXI.e
Wieland, Christoph Martin Oberon. Ein romantisches Heldengedicht in zwölf Gesängen von C. M. Wieland. Erster Theil Wien 1815 Ec 99.1/1589 44971 XXX.b
Wieland, Christoph Martin Oberon. Ein romantisches Heldengedicht in zwölf Gesängen von C. M. Wieland. Zweyter Theil Wien 1815 Ec 99.2/1589 44953 XXX.b
Pešina, Václav Oběť msse swaté, s připogeným swatodennjm pořádkem a četnými wýklady msse swaté. Sestaweno a wzděláno od Dr. Wáclawa Pessiny Praha 1850 I.344 L 150520 IV.c
- Oběť před bohem, aneb Modlitby Katolické Berlin - I.563 11 A 11 I.a
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl I. II. Písek 1820 - 42387 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl II. Písek 1820 III.1001 3784 B 1875 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl III., IV. Písek 1820 - 42407 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Díl III., IV. Písek 1820 - 48998 XIII.c
- Obleženj Rosselské, aneb Nesstěstj a Swědomj. Krásný přjběh pro užitnau kratochwjl mladým y starým. Genž z Francauského Cžesstinau wyložil Ján Wlastimil Sstěpán. Djl I. Písek 1820 - L 151703 XIII.c
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.419 3579 B 1655 XVII.b
Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Thám, Karel Ignaz Obrana gazyka Českého Praha 1783 III.6 3510 B 1585 XI.b
Krolmus, Wáclaw Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili smjr mezi katoljkem a akatoljkem Praha 1844 III.70 4470 B 3107 XVII.b
Sláma, František Josef Obraz minulosti starožitného města Prachatic Praha 1838 II.484 42463 XXXIII.a
Sláma, František Josef Obraz minulosti starožitného města Prachatic Praha 1838 II.484b 27329 XXXIII.a
Sláma, František Josef Obraz minulosti starožitného města Prachatic Praha 1838 II.484 60617 XXXIII.a
Pohořelý, Josef Mírumil Obraz smjsseného manželstwj. Powjdka pro katolické panny Praha 1842 III.555 30453 XXXIII.e
Smetana, František Josef Obraz starého swěta, to gest: Wšeobecná politická historie prwnjho wěku, od počátku společnosti lidské až ku pádu Západnj řjše Řjmské. Od Františka Josefa Smetany. Djl I. Praha 1834 - 59364 XXVI.f
Polehradský, Ř. J. F. Obraz země České čili pohled na wlast Čechů Praha 1848 53, 471 35403 XXIV.c
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek čtwrtý Praha 1846 III.434 4413 B 3050 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, ... Wydáwány od Jana Slaw. Tomíčka. Swazek pátý Praha 1847 III.434 4414 B 3051 XVII.b
- Obrazy swěta, čili popsání rozličných národů, jejich žiwota způsobů, ... Wydáwaný od Jana Slaw. Tomíčka Praha 1847 III.434 4481 B 3117 XVII.b
- Observationes et Indices in Tibvllvm. Editionis Heynio - Wvnderlichianae. Pars Posterior. Svpplementvm editionis Albii Tibvlli Carminvm Heynio - Wvnderlichianae. Edidit Lvdolphvs Dissenivs Leipzig 1817 - 1819 E 281/635 44907 Přívazek XXII.d
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia … přeložil a rozmnožil Jan Swatopluk Presl, Djl prwnj Praha 1836 III.385 27351 XVIII.c
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia … přeložil a rozmnožil Jan Swatopluk Presl. Djl třetj Praha 1837 IV.176 57102 XVIII.c
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl druhý Praha 1837 III.385 4609 B 3245 XVIII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl prwnj Praha 1836 III.384 4608 B 3244 XVIII.b
Poppe, Johann Heinrich Moritz Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwláštnj, ... kterauž sepsal J. H. M. Poppe, přeložil a rozmnožil J. S. Presl. Djl třetj Praha 1837 III.385 4610 B 3246 XVIII.b
Salzmann, Christian Gotthilf Obssjrné wyprawowánj podlé K. G. Salcmanna kterak Arnosst Zábranský ze Sedláka swobodným pánem učinen byl. W česstinu uwedl August Giřj Suchánek Praha 1815 III.409 27623 X.f
Žitek, Al. Věnceslav Odměna mrawným a pilným djtkám k wzdělánj, prospěchu y wyraženj od Al. Wěnceslawa Žitka Slaný 1825 58 L 154516 XXXIII.b
Hanl, Carl Oeffetliche und häusliche Gottesverehrung in Betrachtungen, Gebeten und Liedern nach Zulass der kirchlichen Feste ... Darstgellung der Lebensgeschichte des heil. Johann von Nepomuk von J. A. Carl Hanl Praha 1829 - l 150167 XXIX.c
Berchtold, Friedrich Grafen Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 II.469, IV.469.3 L 149098 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 N 18e, 733.5. 42612 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1843 N 18f, 733.6. 42611 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von Wenzel Benno Seidl Praha 1836 N 18a, 733.1. 42616 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1836 N 18b, 733.2. 42615 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Potamogeta von Franz Xaver Fieber Praha 1838 N 18c, 733.3. 42614 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Echia von Franz Xaver Fieber Praha 1839 N 18d, 733.4. 42613 XXVIII.g
Gross-Hoffinger, Anton Johann Oesterreich im Jahre 1835 und die Zeichen der Zeit in Teutschland Stuttgart, Leipzig 1836 II.2771 L 149902 XXIX.h
Kurz, Franz Oesterreich unter den Königen Ottokar und Albrecht I. Erster und zweiter Theil Linz 1816 L 270, 377 46612 XXVI.g
Kurz, Franz Oesterreich unter Kaiser Friedrich dem Vierten. Erster und zweyter Theil Wien 1812 L 272, 388 46613 XXVI.g
- Oesterreichischer Theater Almanach für das Theaterjahr 1839,1ter Jahrgang Praha, Wien 1839 IV.515 L 149900 XXIX.b
Zimmermann, W. T. A. Oesterreichs Länder und Völker. Natur- und Sittengemälde des Kaiserstaates Leipzig, Stuttgart 1837 II.2742 L 151320 XXIX.c
- Oesterreichs Politik und Kaiserhaus Frankfurt am Main 1814 ? L 308, 1192 26203 XV.d
Turnbull, Peter Evan Oesterreichs sociale und politische Zustände. Aus dem Englischen von E. A. Moriarty Leipzig 1840 II.2818 L 155305 XXIII.b
Voltaire Oeuvres De Mr. De Voltaire … Tome second Dresden 1748 149/1959 26195 XX.e
- Officia Nova Sanctorum a Summis Pontificibus Novissime Concessa Praha 1741 I.190 3210 B 1287 Přívazek XVIII.a
Petrus, Antonius Officia Propria Sanctorum Praha 1767 I.180 3314 B 1391 I.b
Petrus, Antonius Officia Propria Sanctorum, Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris Totaque Archi-Episcopalis Per Regnum Bohemiae Archi-Dioecesis Per Anni Circulum Colit, Et Recolit ... Principis Domini Domini Antonii Petri ... Praha 1767 I.102 L 153479 I.b
- Officia Propria Sanctorum: Quorum Memoriam S. Metropolitana Ecclesia Pragensis S. Viti Martyris: ... Authoritate, et Jussu Reverendissimi, ac Celsissimi Princpis Domini Domini Ferdinandi ... Praha 1724 I.190 3210 B 1287 XVIII.a
- Officium Hebdomadae Sanctae Secundum Missale et Breviarium Romanum … Venezia 1756 I.103 3306 B 1383 I.b
- Officium Rakoczianum, sive Varia Pietatis Exercitia Cultui Divino, … Wien 1763 D 48 27107 VIII.a
- Officium Rakoczianum, Sive Varia Pietatis Exercitia Cultui Divino, Magnae Matris Mariae, Sanctorum que Patronorum Honori Debita Trnava 1765 I.9 463 A 447 VIII.a
- Officium Septimanae Sanctae; a Dominica in Ramis, usque ad Sabbatum sanctum inclusiv?. Breviarii et Missalis Romani Seriem. ... Praha - Nové Město 1680 I.178 1534 A 769 XIII.a
- Ohlássenj a Poučenj o milostiwém létě, kteréž se dle nařízenj Gich Swatosti papežské Pia VIII w roce 1830 slawiti bude České Budějovice 1830 II.247 27683 XXXII.b
- Ohlássenj a Poučenj o milostiwém létě, kteréž se dle nařízenj Gich Swatosti papežské Pia VIII w roce 1830 slawiti bude České Budějovice 1830 II.247 27684 XXXII.b
Chmel, Jan Nepomucký Ohlássky weyročnjch Swátků a Slawnostj, též obyčegných při nich Ceremonyj, … Hradec Králové 1823 I.343 25932 IV.c
Šnaidr, Karel Sudimír Okus w básněnj českém od Karla Sudimjra Šnaidra Hradec Králové 1823 III.351 25898 IV.c
Šnaidr, Karel Sudimír Okus w básněnj českém od Karla Sudimjra Šnajdra. Zbjrka druhá Hradec Králové 1830 III.351 30613 IV.c
Laurembergius Rostochiensis, Petrus Olitorium Das ist: Kraut- Kohl- oder Kuchen-Garten: Oder Das dritte Buch der edlen Garten-Wissenschafft Aus Petri Laurembergii Rostoch. Horticultura, ... Nürnberg 1673 IV.1136 762 A 714 XIII.a
- Oliva Pacis Inter Austriacos Et Gallos Amico Foedere Introducta, Ac Stabilita, Honoribus Inclyti Senatus Civici Viennensis ... Ödenburg (Sopron) 1798 - 26294 XIX.c
Eckartshausen, Hofrath von Omars Lehren, oder Biographien zur Menschenkenntniss. Ein Buch für die Welt … München 1788 B 29, 204 27195 V.a
Horatius Flaccus, Quintus Opera Omnia. Recensuit Et Illustravit Fridericus Guil. Doering. Tomus Secundus Leipzig 1828 Ha 42.2/2142 45089 XXVI.e
Ovidius Naso, Publius Opera Omnia. Tomus II. Leipzig 1845 IV.271 127 A 125 III.a
Vergilius Maro, Publius Opera omnia Amsterdam 1720 E 295/54, 454 26075 sig. dupl. XXXIV.b
Guevara, Antonio de Opera Politica et Historica - 1644 I.57 3456 B 1531 IX.b
Račín, Karel Operae Ecclesiasticae, Robota Cyrkewnj | W Nedělnj den netoliko dowolená | ale taky od Cýrkwe Swaté Katolické přikázaná. To gest | Nedělnj Kázanj | Dle Spisu čtyr Swatých Ewangelistůw Zhotowené | Kdežto Hognost rozličných Pjsma Swatého obogjho Zákona | a Swatých Otcůw Figur | též duchownjch y swětských Hystoryi | s mnohými Symbolis a Nápisy | ku pomocy netoliko wssem Duchownjm Pánům Spráwcům | ale y taky k vžitku a potěssenj wssem starobylé Swato=Wácslawské řeči milownjkům | se wynacházý Praha 1720 I.211 3316 B 1393 II.b
Casti, Giambatista Opere di Giambatista Casti. Vol. I. Novelle Galanti Berlin 1829 III.1883 114 A 113 III.a
Bidermann, Jacob Operum Comicorum. Pars Altera München 1666 E 11/113 26067 Přívazek XI.c
Orellius, Io. Conradus Opuscula Graecorum Veterum Sententiosa et Moralia. Grace et Latine. Collegit, isposuit, emendavit et illustravit Io. Conradus Orellius. Tomus Primus Leipzig 1819 G 113a, 685.1. 44378 XXII.h
Orellius, Io. Conradus Opuscula Graecorum Veterum Sententiosa et Moralia. Grace et Latine. Collegit, isposuit, emendavit et illustravit Io. Conradus Orellius. Tomus Secundus Leipzig 1821 G 113b, 685.2. 44379 XXII.h
Scupulus, Laurentius Opusculum Alterum Ven: Patris Cler: Reg: Theatini ex Italico Idiomate München 1667 I.717 40 A 40 II.a
- Oracvlvm Anachoreticvm Paris - I.446 3417 B 1492 VII.b
- Orationes Dvae, de Ritv & Modo Depositionis Beanorvm, Sive Demonstratio quaedam cur Tyrones & Novitii Studiosi antequam ad Dignitatem ... Strasbourg 1680 IV.1192 57953 XXXII.b
Avancinus, Nicolaus Orationes Nicolai Avancini, e Soc. Jesu, In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Continet Orationes De Deo, & Deo-homine; Secvnda De Beata Virgine, & Sanctis; Tertia, Panegyres, Epicedia, Prolusiones, & Exercitationes Oratorias Köln am Rhein 1688 E d/6, 138 26063 XIX.e
Muret, Marcus Antonius Orationvm M. Antonii Mvreti Presbyteri Volumen alterum, Nvnc Dvabvs Orationibvs Antea Non Editis Avctvm: Itemque Novo Epistolarvm ... Ingolstadt 1600 E 175/89 26977 XIX.d
Radau, Michael Orator Extemporaneus seu Artis Oratoriae Breviarum Bipartitum, … Köln am Rhein 1684 G 125 26231 XIII.c
Meyer, Heinrich Oratorum Romanorum Fragmenta Ab Appio Inde Caeco et M. Porcio Catone Usque Ad Q. Aurelium Symmachum. Collegi Atque Illustravit Henr. Meyerus Turici 1832 E 186, 1757 44899 VI.c
Bottura, Pietro Orazione Funebre Per Le Solenni Esequie Di S. M. Francesco I. Imperatore D' Austria Re D' Ungheria ec. ec. Detta Nella Cattedrale Di Zara Li 11. Marzo 1835 Dal Professore D. Pietro Bottura Zara (Zadar) 1835 ? A 30, 568 43876 Přívazek XXVI.a
Drexelius, Jeremiáš Orbis Phaeton, To gest Podpal celého Swěta Gazyk Lidský, Kterýžto rozpaluge Kolo Narozenj nasseho, gsa roznjcen od Ohně Pekelného. Jacob 3. v 6. A Aučinliwému téhož Podpalu Odussenj tato Abeceda w Latinském Gazyku wydána gest Od Ctihodného Kněze Jeremiásse Drexelia, ... Pak Léta Páně 1637 k Wegstraze milým Wlastencum na Cžesko přeložená, ... Praha 1762 III.387 3718 B 1792 XIII.b
Sartorius, Augustinus Ordo Ordinum Religiosorum. Virorum, Virginum, Militum, Juxta Ordinem Temporis compendiosâ serie contextus, ... Praha 1715 II.126 26987 XVII.d
Eckarthausen, Hofrath von Originalbriefe unglücklicher Menschen. … Brno 1790 B 30, 315 26068 V.a
- Orphica. Nova Editio Accvrata In Vsvm Praelectionvm Academicarvm Et Scholarvm. Apollonii Rhodii Argonavtica Leipzig 1818 G 114, 471 44394 XXIV.c
- Oslava. Der in Marggraffthumb Mähren bekannte Fluss. ... Das ist: Die Hochlöbl: Bruderschafft zu Gross-Mezericz über den Fluss Oslava Unter den dreyfachen allerheiligsten Nahmen Jesus, Maria, Anna, In dem 1720. Jahr. Als Jubel - Jahr dess glorreichen Todts Des Ehrwürdig- und heiligmäsigen Diener Gottes Joannis Sarcandri, ...... Brno 1728 II.643 27014 XXI.e
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Dritter und letzter Theil Wien 1804 K 145c, 228.3. 47941 XXX.d
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Erster Theil Wien 1804 K 145a, 228.1. 47939 XXX.d
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Zweiter Theil Wien 1804 K 145b, 228.2. 47940 XXX.d
Schneller, Julius Franz Östreich's und Steyermark's Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Ungarn, Böhmen und unter sich. Zeitraum. Von 1 bis 1526 Grätz 1818 L 366c, 267.3. 46545 XXVII.f
Gäbelkhover, Oswald Oswaldi Gaebelkhoveri Der Artzney Doctoris, Weyland Fürstl. Würtembergischen Leib- und Hoff-Medici, Arzney- Buch: Darinnen Fast für alle dess Menschlichen Leibes Anliegen und Gebrechen/ ... Frankfurt am Main 1694 IV.2147 57938 XII.a
Silbert, Johann Peter Otče náš! Modlitba neyswětěgssj, aneb: Chwála božj w modlitbách a w chwalozpěwjch pro katolické křesťany. Wytažená z pjsma swatého ... z německého gazyka podlé J. P. Silberta Tábor, Jindřichův Hradec 1833 - L 157874 XXIX.c
Konečný, Jan Nepomuk Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka. Čechoslowansko - německý Wien 1845 Hd 7b 45635 XXV.b
Ovidius Naso, Publius; Safft, Johann Samuel Ovids Verwandlungen ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann Samuel Safft Berlin 1766 E 191, 2066, Ed/137 26482 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. Dritter Band Wien 1791 E 193c, 540.3. 35674 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. In Kupfern vorgestellt, und mit nöthigen Erläuterungen versehen Heraus gegeben von einer Gesellschaft Wien 1791 E 193a, 540.1. 26781 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. Zweyter Band Wien 1791 E 193b, 540.2. 57757 XVI.f
Devitský, Josef Owoce dobrého wychowánj. Tři powjdky … Praha 1830 III.537 267 A 260 VI.a
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., České Budějovice 1833 II.195 57941 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., (+ fragmenty pobožností) České Budějovice 1833 II.195 57940 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 pro weškeré katolické křesťanstwo powolené ... České Budějovice 1833 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 pro weškeré katolické křesťanstwo powoleného České Budějovice 1833 II.247 27682 XXXII.b
Frida, Hieronymus P Hieronymi Frida Benedictini Brzewnoviensis ... Institutiones Hermeneuticae Veteris Testamenti Utilitati Suorum Auditorum Accomodatae Praha - I.191 3212 B 1289 XIX.a
Schmalfus, Cosmas P. Cosmae Schmalfus Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini ... Dissertationes Philosophicae Super Quaestiones Varii Argumenti Praha 1760 IV.37 57963 III.f
Baur, Gilbert P. Gilberta Baur pamětihodná Prawidla, čeho při těžce Nemocných a Umjragjcých ssetřiti slussý, … na česko přeložené od kněze Jana Chmela Praha 1787 III.91 3499 B 1574 XI.b
Ling, Pehr Henrik P. H. Ling's Schriften über Liebesübungen. Aus dem Schwedischen übersetzt von H. F. Massmann Magdeburg 1847 - 43383 XIII.g
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Amorvm Libri Tres - - E 203/412 44885 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Fastorum Libri VI. Ad Optimas Editiones Collati Mannheim 1792 E 201/162 46775 XXVI.c
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Heroides et A. Sabini. Epistolae Tres. Tribus Ovidii Epistolis Respondentes ad Optimas Editiones Collatae Cura Franc. Xav. Schoenberger. Des P. Ovidius Naso Heroiden, übersetzt von N. G. Cichoff. Erster Theil Wien 1807 E 199a/179.1. 35268 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Heroides et A. Sabini. Epistolae Tres. Tribus Ovidii Epistolis Respondentes ad Optimas Editiones Collatae. Des P. Ovidius Naso Heroiden. Zweyter Theil Wien 1807 E 199b/179.2. L 149196 XVI.f
Ovidius Naso, Publius; Kromayer, Johann Heinrich P. Ovidii Nasonis Heroides sive Epistolae Leipzig 1719 E 197, 121 27110 XVI.e
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Des Ovidius XV Bücher der Verwandlungen, mit Anmerkungen, zum Nutzen der Jugend herausgegeben von Albert Christian Meineke. Erster, zweyter Theil Lemgo 1825 Ha 72/2172, 380 44158 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Erster Band I. - VII. Hannover 1831 E 187a/428.1. 44898 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Zweiter Band VIII. - XV. Hannover 1836 E 187b/428.2. 44897 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Zum Schulgebrauch herausgegeben und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. V. Loers Trier 1837 Ha 71/2171, 379 45102 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Opera Omnia. … Recognovit C. H. Weise. Tomus I. Leipzig 1845 Ba 28 L 154088 III.a
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Opera, Qvibvs in Omnes Metamorphoseos fabulas Lactantij quoque argumenta, quae luculentissime impedita expediunt, accesserunt. Atqve Henrici Glareani et Longolij annotationes, quae ad Metamorphosin intelligendam vel solae abunde sufficiunt. Item fragmenta qvaedam Ouidij ex libris, qui magna ex parte periere, Epagrammaton. Et non male natum carmen ad Pisonem Basel 1523 IV.57 731 A 685 Přívazek Armarium
Terentius Afer Publius P. Terentii Comoediae sex, iam Denvo … Leipzig 1560 E 277/90 26080 XXII.d
Vergilius Maro, Publius P. Virgilia Marona Zpěwy pastýřské. W české werše uwedl a wyswětlil Karel Winařický Praha 1828 E 331, 485 44833 XXXIV.c
Vergilius Maro, Publius; Peerlkamp, Petrus Hofman P. Virgilii Maronis Aeneidos Libri I. - IV. Edidit Et Annotatione Illustavit P. Hofman Peerlkamp Leiden 1843 E 301/931.1. L 153904 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius; Heyne, Christian Gottlob P. Virgilii Maronis Opera In Tironvm Gratiam Perpetva Annotatione Novis Cvris Illvstrata A Chr. Gottl. Heyne ... Post Curas Ern. Car. Frider. Wunderlichii Priori Volumini Impensas Fridericus Ernestus Ruhkopf. Vol II. Leipzig 1822 E 294b/292.2. 44923 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius; Heyne, Christian Gottlob P. Virgilii Maronis Opera In Tironvm Gratiam Perpetva Annotatione Novis Cvris Illvstrata A Chr. Gottl. Heyne. Tomvs Prior Leipzig 1789 E 294a/292.1. 44924 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erster Band Wien 1800 E 296a/263.1, 263.a 44849 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Fünfter Band Wien 1801 E 296d/263.4, 263.d 44852 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Sechster Band Wien 1801 E 296 e/263.5, 263e 44853 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Vierter Band Wien 1801 E 296c/263.3, 263.c 44851 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweyter Band Wien 1800 E 296b/263.2, 263b 44850 XXXIV.b
- Pacis Compositio, Das ist / Aussführlicher und vollkommener Tractat von dem Religions Frieden: Wie / und welcher Gestalt derselbe in Anno 1555, auff dem Reichstag zu Augspurg / ... Frankfurt am Main 1629 II.75 26776 XX.d
Mützell, Julius Paedagogische Skizzen, die Reform der deutschen höheren Schulen betreffend. ... im Auftrage des berlinischen Gymnasiallehrer - Vereins überreicht von J. Mützell Berlin 1850 C 61, 732 35116 XXIV.a
Bayer, Jacob Paedagogus Latinus Germanae Juventutis Lexicon Germanico-Latinum et Latino Germanicum, … Mainz 1753 IV.84 59285 IV.e
Schottky, Julius Max Paganini's Leben und Treiben als Künstler und als Mensch; ... Praha 1830 II.2270 27695 XXXII.a
Masenius, Jacobus Palaestra Styli Romani … Köln am Rhein 1659 G 201 3712 27197 VII.f
Ferrerio, Pietro Palatiorum Romanorum a Celeberrimis sui aevi Architectis erectorum Pars tertia Nürnberg ? 1694 - L 158020 XX.h
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Konvolut Praha 1842 H 189a 44415 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček I. Praha 1842 III.601 27719 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IV. Praha 1842 III.601 27720 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IX - XVI. Praha 1843 - 1845 H 189b 44414 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček VI. Praha 1844 - 30497 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Swazek X. Praha 1843 III.588 269 A 262 XX.f
Fähnrich, Anton Pallas Athene Litoměřice 1840 IV.518 137 A 134 III.a
- Památka milostiwého leta, kteréž propugčila Geho Swatost Pius IX. w roce 1850 a 1851 České Budějovice 1851 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Laitl, Václav; Rulík, Jan Památky starožitného a weleslawného Klásstera Sedleckého bljž Hory Kutné v králowstwj Českém od léta 1142 až do roku 1807. Z prwotnjho listu založenj, z letopisů w Archýwu Sedleckém zachowaljch od W. Laitla, od Jana Ruljka, … w hystoryckém wypsánj přednesené Kutná Hora ? 1807 II.3198 616 A 592 XI.a
- Paměti neyhodněgssj mjsta pro Křesťanstwo, totiž Jeruzalém, Betlém a Nazaret. Spis zčesstěný od Matěge Knagsla Znojmo - II.202 57945 XXXII.b
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných … Plzeň 1821 II.801 27354 XXXIII.d
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných … Plzeň 1821 II.801 27355 XXXIII.d
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů, a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček, ... Plzeň 1821 II.435 27686 XXXIII.d
Rubeš, František Pan ammanuensis na wenku, aneb: Putowánj za nowelau. Nowela Praha 1842 III.225 4430 B 3067 XVI.b
Chocholoušek, Prokop Pan Šimon z Wrchotic. Nástin ze začátku sedmnáctého století Praha 1847 170, 37 L 155654 VI.a
Vinařický, Karel Pána Bohuslawa Hasišteynského z Lobkowic wěk a spisy wybrané od Karla Winařického Praha 1836 H 135/1128 30493 XXI.f
Lavterbachius, Joannes Panareton Ioannis Lavterbachii Poetae Nobilis et Coronati. In quo describuntur. I. Pietas. II. Ethica. III. Exempla. IIII. Vitae imagines. V. Mythologiae ... Frankfurt am Main 1594 E 151, 141 26740 XVII.d
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl druhý Praha 1840 I.303 57103 XXIX.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 III.545 4495 B 3131 XXIX.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 I.303 L 150521 XXIX.b
Tyl, Josef Kajetán Paní Marjánka, matka pluku, aneb: Ženské srdce Praha 1845 III.438, 854 3588 B 1664 XII.b
Levinsky, Adalbertus Xaverius Josephus Panis Quotidianus, ... Praha - I.410 3345 B 1421 III.b
Stránský, Antonín Panna Křesťanská. Knjžka wyučowacý a modlicý … ( + 9 volně vložených obrázků a Krátký obsah o začátku Maryánském w Bambeřicých. Krátký obsah o začátku Marianským na sw. hoře.) Hradec Králové 1828 I.487 487 A 471 IX.a
- Pantheon der epischen Dichtungen alter Wölker und Zeiten. Historisch - kritisch dargestellt. Erster Band Wien 1825 A 10, 553.16. 46503 XXV.g
- Pantheon der epischen Dichtungen alter Wölker und Zeiten. Historisch - kritisch dargestellt. Zweyter Band Wien 1825 A 10, 553.17. 46504 XXV.g
Erasmus, Desiderius Rotterdamský; Lycosthenes, Conrad Parabolarvm Siue Similitvdinvm, Qvae Ex Aristotele, Plvtarcho, Plinio Ac Seneca, grauissimis authoribus, olim ab Erasmo Roterodamo collectae, ... Loci Commvnes: ... Köln am Rhein 1618 - 4716 B 3358 Přívazek XIX.b
Merlo Horstius, Jacobus Paradisvs Animae Christianae, Lectissimis omnigenae Pietatis delitiis amoenus Köln am Rhein 1644 I.212 1537 A 772 XIII.a
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Dritter Band Braunschweig 1836 K 39c, 692.3. 35592 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Erster Band Braunschweig 1848 K 39a, 692.1. 35590 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Fünfter Band Braunschweig 1840 K 39e, 692.5. 35594 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Sechster Band Braunschweig 1841 K 39f, 692.6. 35595 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Vierter Band Braunschweig 1839 K 39d, 692.4. 35593 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Zweiter Band Braunschweig 1845 K 39b, 692.2. 35391 XXV.c
- Parnassus Illustratus. Sive: Nomina et Elucidatio ... Praha 1708 IV.272 26210 XVII.c
- Particulae Latinae Orationis Ab Horatio Tursellino Collectae, et a Jacobo Facciolato. In Seminario Patavino Studiis Praefecto purgatae, auctaeque Trnava 1781 G 36, 550 35661 XXVI.e
Jacobus de Voragine Pasionál čili Knihy o životech svatých Plzeň 1476 I.87 25999 Armarium
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta /podle Sepsánj S. Matausse/ genž se zpjwá w Neděli Kwětnau Praha - Staré Město 1690 - 27061 XII.g
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta na weliký Pátek podle Sepsánj Swatého Jana Praha - Staré Město 1692 - 27062 XII.g
Reichenberger, Andre Pastoral - Anweisung zum akademischen Gebrauche. Erster und zweyter Theil Wien 1823 I.234 L 149253 VIII.e
Rokos, František Alexandr Pastwa duchownj pro owce z prawého owčince Kristowa. to gest: Křesťanská cwičenj ... Djl druhý Praha 1831 I.312 27645 XIX.f
Dundr, Josef Alexander Pastýřská domácj kniha, čii Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti a gak ho řádně chowati Praha, Hradec Králové 1843 III.475 4621 B 3257 XVIII.b
- Patent Marie Terezie - štólové a jiné taxy - 1750 420/1958 11662 C 1690 XXIX.e
- Patriotische, aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen über die von Sr. Majest. dem Könige von Preussen, durch höchst Dero Minister am Reichstage zu Regensburg gemachte Erklärung … - 1795 - 27299 XII.f
Nitsch, Paul Friedrich Achat; Klopfer, Friedrich Gotthilf Paul Fr. A. Nitsch neues mythologisches Wörterbuch für studirende Jünglinge, ... Zweite ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage von Friedrich Gotthilf Klopfer. In zwei Bänden. Erster Band A - H Leipzig, Sorau 1821 G 107a, 115.1. 44389 VII.g
Nitsch, Paul Friedrich Achat; Klopfer, Friedrich Gotthilf Paul Fr. A. Nitsch neues mythologisches Wörterbuch für studirende Jünglinge, ... Zweite ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage von Friedrich Gotthilf Klopfer. In zwei Bänden. Zweiter Band J - Z Leipzig, Sorau 1821 G 107b, 115.2. 44390 VII.g
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Dritter Band Praha 1794 L 392c, 465.3. 26714 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Erster Band Praha 1792 L 392a, 465.1. 26712 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Fünfter Band Praha 1797 L 392e, 465.5. 26716 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Sechster Band Praha 1801 L 392f, 465.6. 57587 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Siebenter Band Praha 1803 L 392g, 465.7. 57588 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Vierter Band Praha 1795 L 392d, 465.4. 26715 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Zweyter Band Praha 1792 L 392b, 465.2. 26713 XVII.e
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. Volumen Primum Leipzig, London 1838 F 147a, 839.1. 44762 XXVI.c
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. Volumen Secundum Leipzig, London 1839 F 147b, 839.2. 44763 XXVI.c
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. VolumenTertium Leipzig, London 1839 F 147c, 839.3. 44764 XXVI.c
- Paustewnjk. Powjdka z dob křižáckých wálek pro dospělegssj mládež podlé německé wzdělaná od Josefa Zimmermanna Praha 1847 III.460, 2062 4405 B 3042 XVI.b
Klouda, Pavel Pawel Klouda, ssťastný sedlák. … Znojmo 1844 III.595 273 A 266 VI.a
- Pěkné a rozmilé Čtenj, kterak Bůh Gideona skrze Angela swého za wyswoboditele lidu Izraelského diwným způsobem powolal ... Hradec Králové 1821 III.751 27728 XX.f
Bulwer-Lytton, Edward Pelham; or The Adventures of a Gentleman Leipzig 1842 III.1449 L 150110 XXIX.a
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Das ist: Aussführlicher Orientalischen Reis- Beschreibungen, Viertes Buch, Worinnen P. Angelicus Maria Myller, ... Vierte Reis, auss Egypten in Syrien / über Laodicea und Antiochia / nacher Alepo / etc. etc. ... Praha 1732 152/1959 26610 V.b
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Oder: Aussführliche Reis- Beschreibungen / Worinnen P. Angelicus Maria Myller ... Tomus I. Praha - Staré Město 1729 I.44 3364 B 1407 V.b
Pyrker, Johann Ladislav Perly poswátné. Přeložil Karel Winařický Praha 1840 76 44407 VI.f
Perrin du Lac, Francois Marie Perrin du Lac's Reise in die beyden Louisianen unter die wilden Völkerschaften am Missouri, durch die Vereinigten Staaten ... Reise nach Martinique. Nebst einer kurzen Beschreibung dieser Insel Wien 1807 M 130 31342 XXIII.a
Pozzo, Andrea Perspectivae Pictorum atque Architectorum, I. Pars, Qua facillima ac expeditissima Methodus omne id, quod ad Architecturam attinet, optica ratione delineandi exhibetur, Inventa, designata & primum edita Romae a Fr. Andrea Puteo, S. J. Nunc vero in gratiam & usum non admodum nummatorum Studiosorum hujus artis, imminuto modulo contracta, atque commodior hac forma concinnata a Joanne Boxbarth, Chalcographo. Der Mahler und Baumeister Perspectiv / Erster Theil / Worinnen gezeiget wird / wie man auf das allergeschwindest- und leichteste alles / was zur Architectur und Bau-Kunst gehöret / ins Perspectiv bringen solle / Inventiert, gezeichnet und erstlich heraussgegeben in Rom / von dem vortreflichen Andrea Pozzo, der Soc. Jesu Fratre, Anjetzo aber dem ohnvermögenden Kunst-Liebhaber zu Nutz und Dienst verkleinert / und in diesen bequemen Format gebracht / Von Johann Boxbarth / Augsburg 1708 - L 158021 XX.h
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1837 I.455 3246 B 1324 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1815 I.639 3261 B 1339 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1841 I.809 3276 B 1354 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec, Tábor 1833 - L 152823 XX.a
Maximilian Antonín Pět Dawidowých Kamenů Goliásse porážegicý; Neboližto Pět neyobwzlásstněgssých / Neyswětěgssý Passyge Pána a Spasytele nasseho GEžjsse Krysta Tagemstwj: Totiž ... Předstawený: Od P. Maximiliana Antonjna Praha 1723 - L 155704 XV.e
- Pět obzwlásstnjch Modliteb o neyswětěgssjch pěti Ranách Krysta Pána - - I.750 3267 B 1345 XX.a
- Petit Dictionnaire de l' Academie Francaise, ... Paris 1838 K 222, 1163 45868 XX.e
Bembo, Pietro Petri Bembi Cardinalis Patritii Veneti Epistolarvm … Köln am Rhein 1584 E 10, 499 27114 IV.e
- Pflichtenlehre für die Jugend in auserlesenen Denksprüchen aus dem Gebiethe der Religion und Vernunst, ... Grätz 1809 I.372 L 149320 XXIX.d
Mendelssohn, Moses Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen Frankfurt, Leipzig 1785 B 81/1/250 27009 XIX.d
Mendelssohn, Moses Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen Carlsruhe 17.. B 81/250 27004 XIX.d
Phaedrus, Augustus Libertus Phaedri Augusti Liberti Fabulae Aesopiae. Phädrus in deutschen Reimen. Von Xaver Weinzierl Wien, Trieste 1825 E 214, 2509 45330 XXV.e
Phaedrus, Augustus Libertus Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum. Libri Quinque. Mit grammatischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von. L. Ramshorn Leipzig 1826 ? E 215, 2510, 97 45329 XXV.e
Weisflog, Carl Phantasiestücke und Historien, von C. Weislog. Vierter Band. Kunst- und Bettelfahrt des Bratschisten Fidelius Wien 1827 IV.373 26284 XXIX.c
Hafner, Philipp Philipp Hafner’s gesammlte Schriften. Dritter Band Wien 1812 - L 149725 XXI.f
Marherr, Philipp Ambrosius Philippi Ambrosii Marherr ... Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institvtiones Medicas Tomvs III. Wien, Leipzig 1785 IV.936 26927 XXIX.g
Cluverius, Philipp; Bunonius, Johannes Philippi Cluverii Introductio Universam Geographiam tam Veterem, quam Novam, olim Studiio & Opera Johannis Bunonis. … Wolfenbüttel 1686 M 29 26553 XII.d
Senftleben, Joannes Philosophia Aristotelica Commentarijs … P. Joannem Senftleben. Tomulus primus - tertius Praha 1702 IV.154 1542 A 777 XIII.a
Karsten, Carl Johann Bernhard Philosophie der Chemie Berlin 1843 Hb/4, 1004 43408 XIII.g
Garve, Christian Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten und Dritten Buche Wroclaw 1801 E 315b, 200.2. 35200 XXIII.c
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Französischen … von Johann Heinrich Friedrich Ulrich. Zweyter Band Halle 1780 B 67b, 2156b 26003 XI.d
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Franzözischen … von Johann Heinrich Friderich Ulrich. Erster Band Halle 1778 B 67a, 2156a 27287 XI.d
Phrynichus; Lobeck, Christian August Phrynichi Eclogae Nominum et Verborum Atticorum cum notis P. J. Nunnesii, D. Hoeschelii, J. Scaligeri et Cornelii de Pauw … edidit, explicuit Chr. August. Lobeck Leipzig 1820 G 120, 609 35204 I.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Dritter Theil von Liq bis Sed Leipzig 1790 IV.193 27023 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Erster Theil von A bis Epo Leipzig 1787 IV.193 59100 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Fünfter Theil Supplemente von A - Z Leipzig 1795 IV.193 27025 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Sechster Theil Viersaches Registr über das ganze Werk Leipzig 1796 IV.193 27026 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Vierter Theil von See bis Z Leipzig 1791 IV.193 27024 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Zweyter Theil von Erd bis Lin Leipzig 1789 IV.193 59101 XX.e
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pij. ij. pontificis maximi cui ante summum episcopatum ... Eneas Silvius nomen erat. familiares epistole ad diversos in quadruplici vite eius statu transmisse Nürnberg 1481 II.60 25998 Armarium
Pindarus Pindari Epinicia. Adiectis Metrorum Schematibus Notisque Criticis Edidit Car. Herm. Weise Leipzig 1845 F 150, 2541 44992 XXIV.c
- Písně a skládky. Oddělení čtwrté. Pjsně swětské k ctnostnému obweselenj mysle …; Oddělenj páté. Pjsně w rozličným času … - - 665 25942 IV.c
- Písně a skládky. Oddělení druhé. Polní neb weské a sedlské pjsně obsahugicý; Oddělení třetj. Pjsně pro osoby rozličného stawu ... - - 663 25941 IV.c
- Písně o sv. Máří Magdaléně - - III.1029 30501 XXI.f
- Písně postní a velikonoční - - - L 157043 XXIX.a
- Pjseň k Panně Marii Bolestné - - - 10850 A 895 XIV.a
- Pjseň k Swatým Patronům Králowského Města Pjsku - - III.186 4061 B 2151 XV.b
- Pjsně k weřegné i domácý pobožnosti s melodyemi, též y modlitby Praha 1789 III.660 4488 B 3124 XVII.b
- Pjsně Ročnj , to gest Kancyonálek, … Praha - - 11002 A 931 XIV.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek Praha, Staré Město 1769 I.11 1 A 1 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - I.462 21 A 21 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - III.359 33 A 33 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - I.13 187 A 182 V.a
- Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek - - I.405 6 A 6 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek Praha - I.491 13 A 13 I.a
- Pjsně weyročnj, které se obzwlásstně w chrámu Páně w Prachaticjch zpjwagj Písek 1837 I.562 3386 B 1461 V.b
- Pláč Otců Swatých, Aneb Knjha Bohomyslná, a welmi pěkná, na pět Kněh rozdělená, gest o žalostiwém Kwjlenj, a Hořekowánj Otců Swatých w Temnostech ... - - 482 L 157052 XXIX.a
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
Gogol, Nikolaj Vasiljevič Plášť. Powěst z úřednických sfér Petrohradských. Z ruského M. Gógola přeložil Hawel Borowský Praha 1847 III.1618, N 2115 4383 B 2524 XVI.b
Platon Platon's sämmtliche Werke. Übersetzt von Hieronymus Müller, mit Einletungen begleitet von Karl Steinhart. Erster Band Leipzig 1850 F 157a, 970.1. L 149909 XXXIV.e
Platon Platonis Convivium. Recensuit, emendavit, illustravit Alexander Hommel Leipzig 1834 F 156, 1134/820 26177 XXXIV.e
Platon Platonis Dialogi Graece Et Latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri Berlin 1816 F 155, 1291/968 26178 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. I. Continens Politiae Libr. I - V. Gotha, Erfurt 1829 F 153c, 613.3. L 153491 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. II. Continens Politae Libr. VI - X. Gotha, Erfurt 1830 F 153c, 613.3. L 153491 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. IV. Sect. I. Continens Phaedrum Gotha, Erfurt 1832 F 153d, 613.4. L 153506 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Euthydemus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Meno Et Euthyphro Itemque Incerti Scriptoris Theages, Erastae Et Hipparchus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam Socratis Et Critonem Gotha, Erfurt 1833 F 153a, 613.1. 46308 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem Gotha, Erfurt 1834 F 153a, 613.1. 46308 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. III. Continens Symposium Gotha, Erfurt, London 1836 F 153a, 613.1. 46308 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem Utrumque Gotha, Erfurt 1834 F 153e, 613.5. L 153505 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. II. Continens Cratylum Gotha, Erfurt 1835 F 153e, 613.5. L 153505 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Parmenides cum Quattuor Libris Prolegomenorum et Commentario Perpetuo. Cura Godofr. Stallbaumi Leipzig 1839 F 152, 608 45936 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Philebus. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, London 1842 F 153i, 613.9. L 151248 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Politicus Et Incerti Auctoris Minos. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, London 1841 F 153i, 613.9. L 151248 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus I. Evthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagen, Amatores e Theaetetvm Continens Leipzig, Leiden 1821 F 151a, 469.1. 45001 XXXIV.e
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21