Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj. O teple Praha 1844 36, 383 42696/I. VIII.f
Šolthés, Čerson Zagatý mezi Čerkesy. … Přeložil Čerson Šoltes Praha 1840 III.574 25916 IV.c
Voltaire Zaire. Trauerspiel von Voltaire. Iphigenia. Trauerspiel von Racine. Aus dem Französischen metrich übersetzt von Friedrich Peucer Wien 1826 K 239, 363 L 149343 XXVIII.a
J. H. K. C. (šifra) Hubálek, Jan Zakladné Prawdy Náboženstwj katholického Praha 1784 I.439 3351 B 1427 III.b
J. H. K. C. (šifra) Hubálek, Jan Zakladné Prawdy Náboženstwj katholického Praha 1784 I.439 3352 B 1428 III.b
Smetana, František Josef Základowé Hwězdoslowj, čili Astronomie Plzeň 1837 III.503 4537 B 3173 XVII.b
Sedláček, Josef Vojtěch Základowé Měřictwj, čili Geometrie. Od Wogtěcha Sedláčka Praha 1822 IV.1197 57110 XXXIII.d
Staněk, Václav Základowé pitwy. (Anatomie) čili saustawnj rozbor a popis těla lidského a gednotliwých geho částek Praha 1840 III.388 4599 B 3235 XXIV.a
Verniš, Jaroslav Zaklený Chrt, aneb Přjběhowé Jaroslawa Wernisse, w chrta skrz něgaký čas zakleného. … Wydaný od A. F. K. Ssiffnera Klatovy 1833 III.525 3765 B 1839 XIII.b
Dytrych, Josef Petr Václav Zákon Pána nasseho Gežjsse Krysta s kratičkým popsánjm přjběhů zgeweného náboženstwj a geho wyznawačů od časů Adamowých až do časů nassich Praha 1803 - L 152935 XXXII.a
- Zápal Lásky Božj Dussy wywolenych, aneb Modlitby Katolické, … - - I.600 502 A 486 IX.a
- Zápal Lásky Božj, dussj wywolených aneb: modlitby katolické … Jindřichův Hradec 1829 I.593 198 A 193 IX.a
- Zápal Lásky Božj, dussj wywolených. Aneb: modlitby katolické … Jindřichův Hradec 1830 I.544 496 A 480 IX.a
Štěpánek, Jan Nepomuk Zapečetěný měšťanosta. Fraška we dwau jednáních dle Raupacha od Jana Nep. Štěpánka Praha 1844 III.429 4511 B 3147 XVII.b
Gütle, Johann Conrad Zaubermechanik oder Beschreibung mechanischer Zauberbelustigungen für Liebhaber belustigender Künste. ... Nürnberg 1802 IV.1204 L 150794 XXIX.a
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.230 4462 B 3099 XVI.b
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 II.251 4542 B 3178 XVI.b
Rosignoli, Karel Řehoř Zázrakowé Božj W Swatých geho … Praha 1723 I.599 3422 B 1497 VII.b
- Zbjrka některých pobožnostj w nyněgssjch zwlásstně časech w samospasytedlné Cyrkwi řjmskokatolické kwětaucjch a lidu božjmu welmi užitečných. Wydaná od Karla Dominika ... Bratislava 1841 I.440 34795 IV.d
- Zbjrka neydáwněgšjch slowjnků latinsko - českých, s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko - latinským. Wydána od Wáclawa Hanky Praha 1833 H 57/514 42864 XXV.a
Šmittr, Josef Zbožné myšlénky a swaté žádosti jimiž modlicj se křesťan proniknut být má Praha 1843 - L 150380 XXIX.a
- Zdrawý Pramen, Pregssticý se k Žiwotu wěčnýmu; aneb Pobožný Spůsob přjprawy K sstiastné Smrti, Nemocným a Umjragjcým … Praha 1763 I.485 486 A 470 VIII.a
- Zeittafeln zur allgemeinen Weltgeschichte vom Ursprung der Monarchien bis ins achtzehente Jahrhundert Berlin 1785 II.990 26807 XXVI.g
- Zeitverkürzende Unterhaltungen aus Josephs, des Zweyten, jetzt regierenden Römischen Kasers Leben - 1782 II.138 57808 XXXII.a
- Země Dobrá / To gest: Země Cžeská, Do které Semeno z Dobroty Božské hogně wsaté učinilo Užitek Stý. ... Takowého Užitku Krátké Předstawenj / Ke Cti Chwále Pána BOha Wssemohaucýho / ... Wssechno z hodnowěrných Spisowatelůw / a kněh sebrané ... Hradec Králové 1754 II.721 27015 XXI.e
Balbi, Adriano Zeměpis čili auplné popsánj oboru zemského. Podlé Hadriana Balbiho ... Djl I. Přjprawný úwod a popsánj Ewropy Praha 1841 IV.1156 27751 XXXII.c
Dundr, Josef Alexander Zeměpis Králowstwj Českého, v němž se nachází … Praha 1823 II.504 27335 XIX.f
Klicpera, Václav Zeměpis starého světa Praha 1849 - 31184 XXIX.d
Jäckel, Josef Zimentirungs- Lexikon für alle Handels- und Gewerbsleute, welche Mass und Gewicht kaufen und verkaufen, ... Wien 1824 134 L 149732 XXVIII.d
Lenhart, Václav Eliáš Zkussené naučenj k welmi potřebnému giž za nassich časů osetj lesůw, ku kterémuž gesstě giná welmi užitečná naučenj o powinnostech mysliwce lesůw dle zkussenosti dokonále hledjcýho přidána gsau. ... Praha 1793 VIII.32, G 31 58917 XXXII.e
- Zlatá Neomilné/ Ržimsko-Katolické Prawdy Dennice / … Na Wegročnj Slawnosti Swatých / … Praha 1728 III.58 3514 B 1589 XI.b
- Zlatý Nebe - Kljč, aneb Wraucné katolické modlitby … Jindřichův Hradec 1843 360/1959 34772 XXXIII.c
- Zlatý Nebe - Kljč, aneb: Wraucné katolické modlitby … Jindřichův Hradec 1846 ? I.464 3409 B 1484 VI.b
- Zlatý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby … Jindřichův Hradec 1806 I.791 3406 B 1481 VI.b
- Zlatý Nebe - Kljč, obsahugjcy pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj ... Jindřichův Hradec 1805 - 3254 B 1332 XX.a
- Zlatý Nebe Klíč - - 7M/81, 680/b L 154511 XXXIII.c
- Zlatý Nebekljč, aneb: Wraucné katolické modlitby na ssestnácte djlů rozwržené. … Jindřichův Hradec 1844 ? I.698 3447 B 1522 IX.b
- Zlatý nebeský klíč … - 1787 3a 1958 25981 XXXIII.c
- Zlatý nebeský klíč - - - L 149870 XXIX.b
- Zlatý nebeský klíč - - 681, 11 M/81 48904 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský kljč Jindřichův Hradec ? 1816 ? I.549 3427 B 1502 VII.b
- Zlatý Nebeský Kljč Aneb Nowe Modlitby ... Praha 1768 I.523 3360 B 1436 III.b
- Zlatý Nebeský Kljč neb Wraucné katolické modlitby Praha 1784 ? I.559 3385 B 1460 V.b
- Zlatý Nebeský kljč neb wraucné katolické Modlitby ... Praha 1788 I.529 3361 B 1437 III.b
- Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlů rozwržené … Praha 1778 1773 27304 XXXIII.c
Martin von Cochem Zlatý Nebeský Kljč neb Wraucné Katolické Modlitby Na Ssestnáct Djlu rozwržené, Rannj a Wečernj, při Mssy a Nesspornj, Spowědlnj a k Přigjmánj Modlitby; gako také Modlitby k neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy swaté; ku Krystu Pánu, a geho Vmučenj; k Matce Božj Maryi Panně, a giným Swatým; na wssecky wegročnj Slawnosti, a giné obwzlásstnj Dnj, ... Jindřichův Hradec 1775 ? I.690 3448 B 1523 IX.b
- Zlatý Nebeský kljč neb Wrucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlu rozwržené … Praha 1775 I.559 3425 B 1500 VII.b
- Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých Jindřichův Hradec 1768 - L 150593 XXXIII.a
- Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých ... Praha 1771 I/26 3289 B 1366 XXXIII.c
Martin von Cochem Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých ... skrze Pátera Martina z Kochem / Ržádu Kapucýnského, předstně w Německým gazyku složený, nynj od Pátera Edlberta Nymburskýho ... z Německéh na Cžesko, k Potěssenj Cžeskému Národu přeložené, a nynj znovu oprawené a wytisstěné Praha 1759 C XXXIX-5 Protivín L 150721 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský Kljč, neb wraucné katolické modlitby na sesstnáct Djlů rozwržené. … Jindřichův Hradec 1787 I.613 3444 B 1519 VIII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 I.574 3424 B 1499 VII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1810 9 M/82, 675 L 150718 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 18.. 361/1959 L 153625 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 - L 153474 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 1803 ? 98 L 153480 XXXIII.c
- Zlatý řetěz, anebo Dobromyslný kupec Tábor, Jindřichův Hradec 1831 - 57658 XXXII.a
- Zlatý strom, ztracená woda a zaklená hora. Powjdka o dobročinném synu, ... Jindřichův Hradec 1850 55/75 L 154473 XXXIII.b
- Zlj následkowé z pitj kořalky. Powjdka pro lid Znojmo 1844 III.592 271 A 264 VI.a
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.1348, D 241 3539 B 1614 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.509 3920 B 2010 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 A 111, 63, A 48 1849 60925 XXXIII.a
- Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten. Erste Abtheilung. Urgeschichte Znaims und seine Hauptkirche. … Znojmo 1843 II.495 27618 XIII.f
Janota, Vojtěch Vlastimil Zpěvník pro českou mládež. Uspořádal Vojtěch Vlastimil Janota. II. Praha 1850 IV.1962 60574 XXXIII.a
Rautenkranc, Josef Zpěw plésagjcých Čechůw o slawnosti pokoge 1814 Praha 18.. III.203 4407 B 3044 XVI.b
- Zpráwa o cýrkwi křesťanské katolické w půlnočnj Ameryce … Praha 1833 II.1004 27613 XIII.f
- Zpráwa o powěsti prostranného hřbitowa aneb sw. pole gakož y kostnicy, neb obzwláštnjho wzhledu a wznessenosti dáwnowěkých kaplj wssech Swatých a wěrných zemřelých w ohradě weleslawného audolj Sedleckého, ... wydal Jozef Fr. Devoty Praha 1830 II.551 27688 XX.f
Pešina, Václav Zpráwy o Korunowánj wéwodů a králů českých; s cjrkewnjm obřadem Korunowánj Gegich Cjsařských Majestátů Ferdinanda I. za Krále Českého, a Marie Anny Karoliny Piy za Králownu Českau Praha 1836 II.486 25834 IV.c
Pešina, Václav Zpráwy o Korunowánj wéwodů a králů českých; s cjrkewnjm obřadem Korunowánj Gegich Cjsařských Majestátů Ferdinanda I. za Krále Českého, a Marie Anny Karoliny Piy za Králownu Českau Praha 1836 II.486b 25833 IV.c
Chmelenský, Josef Krasoslav Zpráwy z Morawy. Wýgimky ze psanj k p. Fr. Palackému Olomouc 1837 III.512 3931 B 2021 I.a
Holbein von Holbeinsberg, Franz Ignaz; Štěpánek, Jan Nepomuk Zrádce. Weselá hra w gednom gednánj, dle F. z Holbeinu zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.244 4531 B 3167 XVII.b
Paroubek, Václav Vitališ Zrcadlo Cžasného y Wěčného Žiwota který se Křestián do něho wzhlédne spatřj w něm wssechno co wede k Žiwotu Wěčnému Knjžka Zlata, ... Praha 1770 I.5 3141 B 1217 XV.a
Borový, Antonín Zrcadlo přjkladůw k naučenj a obweselenj, anebo: rozličné pěkné hystorye o maudrých a possetilých, o dobrých a zlých lidech … Tábor 1844 III.789 3809 B 1900 XIII.b
- Zrcadlo Přjkladůw k poučenj a obweselenj. Druhý svazeček Tábor 1844 59 42400 XIII.b
Lüdemann, Wilhelm von Züge durch die Hochgebirge und Thäler der Pyrenäen im Jahre 1822. Erster und zweiter Theil Wien 1826 II.2790, 54 601 A 581 XI.a
Greverus, Johann Paul Ernst Zur Würdigung, Erklärung und Kritik der Idyllen Theokrit's nebst ausfürlicheren Abhandlungen über das Leben Theokrit's und die Authentic seiner Werke, über das griechische Idyll, über alte und neue Syrakus, über die Knabenliebe der Alten u. A. Oldenburg 1850 F 205, 1682 44356 XXVII.b
- Zuruf in der Wüste. Ein Blick in die Vor- und Folgezeit. Herausgegeben von Franz Friedrich Fink. Erster, geschichtlicher Theil Znojmo 1830 L 30a, 2133a 46647 XXVII.h
- Zuruf in der Wüste. Ein Blick in die Vor- und Folgezeit. Herausgegeben von Franz Friedrich Fink. Zweiter, pragmatischer Theil Znojmo 1830 L 30b, 2133b 46450 XXVII.h
Schönbeck, Michael Franz Zusamenhängende Predigten über die evangelischen Perikopen des ganzen katholischen Kirchenjahres Wien 1844 I.279 L 149954 VIII.d
- Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armeninstitute, welches auf den gräfl. Bouquoischen Herrschaften in Böhmen im Jahr 1779 errichtet worden. Herausgegeben von dem Institut selbst Praha 1785 II.319 57961 XXXII.b
Dickens, Charles Zwony. Noworoční powídka o strašidlech. Z anglického Boza (Karla Dickensa) zčeštil M. Fialka Praha 1847 348 60682 Přívazek XXXIII.a
Strejc, Jiří Žalmowé aneb Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkev swatá y stará y nowá při službě Božj, … w rytmy Cžeské nynj w nowě wyloženj … od Giřjka Stregce Z. - 1614 H 209, 1119 26517 XI.d
- žaltář - - I.797 212 A 207 V.a
Macháček, S. K. Ženichowé. Půwodnj rýmowaná weselohra we třech gednánjch Praha 1826 III.603 4606 B 3242 XVIII.b
- životy poustevníků (německy) - - I.418 3381 B 1456 V.b
- Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět Praha 1817 I.508 57101 XXXII.d
Dytrych, Josef Petr Václav Žiwot a řeči Pána nasseho Gežjsse Krysta, Syna Božjho gednorozeného ... Obé z Pjsem swatých nowozákonnjch wyttažené, pořádně rozwržené, onde onde wyswětlené ... připsané od Jozeffa Pet. Wácl. Dytrycha Praha 1809 I.265 57118 XXXII.a
Tanner, Jan Žiwot a Sláwa Swatého Wácslawa Mučedlnjka /Knjžete/ Krále/ a Patrona Cžeského …W cžeštinu uwedený od Kněze Felixe Radlinského Praha 1702 II.3 544 A 527 X.a
Pelcl, František Martin Žiwot cjsaře Karla Čtwrtého. Wzdělán dle Martina Pelcla Praha 1840 II.1098 27639 XVII.c
Ambrož z Ottresdorfu Žiwot cýsaře Karla čtwrtého, a krále českého toho gména prwnjho. Z starého českého spisu wydaný léta 1555 od Ambrože z Ottrsdorfu … Praha 1791 L 309, 1131 26197 XII.c
Terebelský, Jindřich Žiwot Jana Žižky z Trocnowa, slowútného wůdce Táborských bratřj Olomouc 1850 II.12 57947 XXXII.b
Pohořelý, Josef Mírumil Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho Hradec Králové, Praha 1844 I.476 34812 XXXIII.e
Pohořelý, Josef Mírumil Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho. Popsánj žiwota a skutků Swatých a Swětic Božjch. Od Josefa M. Pohořelého Hradec Králové, Praha 1844 I.715 L 155254 XXXIII.e
- Žiwot Pána nasseho GEžisse Krysta, a geho Neyswětěgssý Matky MArye Panny - 1697 508 L 151527 IV.f
- Žiwot Pána nasseho Gežisse Krysta, a geho Neyswětěgssý Matky Marye Panny - 1697 ? 129/62 11665 B 3025 XVI.b
Štulc, Václav Žiwot Sw. Vincencia de Paul Praha 1844 II.179 27678 XXIV.a
Dichtl, Hermann Žiwotopis blahoslawené Marie Elekty od Ježjsse. Přeložil J. W. Sommer Praha 1839 I.504 27664 XIX.f
Zimmermann, Johann Nepomuk Žiwotopis swatého Jana Nepomuckého, … s připogenjm služeb Božjch a modliteb wůbec … Praha, Hradec Králové 1829 I.691 515 A 496 IX.a
Pohan, Václav Alexandr Žiwotopis welebného pana Antonjna Hanikýře, nábožného zakladatele ústawu Dědictwj swatého Jana Nepomuckého w Praze Praha 1841 II.449 27658 XIX.f
Karlík, Hugon Jan Žiwoty, skutky a utrpenj Swatých a Swětic božjch. Djl druhý Praha 1848 I.475, N 2150 L 150524 XXXIII.e
- Žjžniwý Pautnjk aneb Cellenská Cesta ... - - I.400 479 A 463 VIII.a
- Žjžnjwý Pautnjk, aneb Cellenská Cesta někdy od Wlastence nasseho Mučedlnjka a Patrona Králowstwj českého sw. Wácslawa Gindřichowi Markraběti morawskému neyprw ukázaná, … Praha 1802 I.798 531 A 514 X.a
Rudolphi, Johannes 1842. Das verhängnissvolle Jahr. Ein Gedenkbuch von Johannes Rudolphi Leipzig 1843 L 132, 1520 46660 XXVII.h
- 3 konvoluty náboženských a kramářských písní - - 2 1255 L 153523 Přívazek XXIX.f
Jechl, Franz 313 Hilfs- oder Kubiktafeln für Forstbeamte Písek 1838 IV.294 26368 IV.d
Jechl, Franz 313 Hilfs- oder Kubiktafeln für Forstbeamte Písek 1838 IV.400 26402 IV.d
Jechl, Franz 313 Hilfs- oder Kubiktafeln für Forstbeamte Písek 1838 IV.201 26256 IV.d
- 350 neue auserlesene Räthsel für Kinder grösstentheils aus dem Leipziger Wochenblatte und aus dem Kinderfreunde genommen Nürnberg - Ac 4/1321 42937 Přívazek XII.a
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21