Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
- Žjžnjwý Pautnjk, aneb Cellenská Cesta někdy od Wlastence nasseho Mučedlnjka a Patrona Králowstwj českého sw. Wácslawa Gindřichowi Markraběti morawskému neyprw ukázaná, … Praha 1802 I.798 531 A 514 X.a
- Žjžniwý Pautnjk aneb Cellenská Cesta ... - - I.400 479 A 463 VIII.a
Karlík, Hugon Jan Žiwoty, skutky a utrpenj Swatých a Swětic božjch. Djl druhý Praha 1848 I.475, N 2150 L 150524 XXXIII.e
Pohan, Václav Alexandr Žiwotopis welebného pana Antonjna Hanikýře, nábožného zakladatele ústawu Dědictwj swatého Jana Nepomuckého w Praze Praha 1841 II.449 27658 XIX.f
Zimmermann, Johann Nepomuk Žiwotopis swatého Jana Nepomuckého, … s připogenjm služeb Božjch a modliteb wůbec … Praha, Hradec Králové 1829 I.691 515 A 496 IX.a
Dichtl, Hermann Žiwotopis blahoslawené Marie Elekty od Ježjsse. Přeložil J. W. Sommer Praha 1839 I.504 27664 XIX.f
Štulc, Václav Žiwot Sw. Vincencia de Paul Praha 1844 II.179 27678 XXIV.a
- Žiwot Pána nasseho GEžisse Krysta, a geho Neyswětěgssý Matky MArye Panny - 1697 508 L 151527 IV.f
- Žiwot Pána nasseho Gežisse Krysta, a geho Neyswětěgssý Matky Marye Panny - 1697 ? 129/62 11665 B 3025 XVI.b
Pohořelý, Josef Mírumil Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho. Popsánj žiwota a skutků Swatých a Swětic Božjch. Od Josefa M. Pohořelého Hradec Králové, Praha 1844 I.715 L 155254 XXXIII.e
Pohořelý, Josef Mírumil Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho Hradec Králové, Praha 1844 I.476 34812 XXXIII.e
Terebelský, Jindřich Žiwot Jana Žižky z Trocnowa, slowútného wůdce Táborských bratřj Olomouc 1850 II.12 57947 XXXII.b
Ambrož z Ottresdorfu Žiwot cýsaře Karla čtwrtého, a krále českého toho gména prwnjho. Z starého českého spisu wydaný léta 1555 od Ambrože z Ottrsdorfu … Praha 1791 L 309, 1131 26197 XII.c
Pelcl, František Martin Žiwot cjsaře Karla Čtwrtého. Wzdělán dle Martina Pelcla Praha 1840 II.1098 27639 XVII.c
Tanner, Jan Žiwot a Sláwa Swatého Wácslawa Mučedlnjka /Knjžete/ Krále/ a Patrona Cžeského …W cžeštinu uwedený od Kněze Felixe Radlinského Praha 1702 II.3 544 A 527 X.a
Dytrych, Josef Petr Václav Žiwot a řeči Pána nasseho Gežjsse Krysta, Syna Božjho gednorozeného ... Obé z Pjsem swatých nowozákonnjch wyttažené, pořádně rozwržené, onde onde wyswětlené ... připsané od Jozeffa Pet. Wácl. Dytrycha Praha 1809 I.265 57118 XXXII.a
- Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět Praha 1817 I.508 57101 XXXII.d
- životy poustevníků (německy) - - I.418 3381 B 1456 V.b
Macháček, S. K. Ženichowé. Půwodnj rýmowaná weselohra we třech gednánjch Praha 1826 III.603 4606 B 3242 XVIII.b
- žaltář - - I.797 212 A 207 V.a
Strejc, Jiří Žalmowé aneb Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkev swatá y stará y nowá při službě Božj, … w rytmy Cžeské nynj w nowě wyloženj … od Giřjka Stregce Z. - 1614 H 209, 1119 26517 XI.d
Dickens, Charles Zwony. Noworoční powídka o strašidlech. Z anglického Boza (Karla Dickensa) zčeštil M. Fialka Praha 1847 348 60682 Přívazek XXXIII.a
- Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armeninstitute, welches auf den gräfl. Bouquoischen Herrschaften in Böhmen im Jahr 1779 errichtet worden. Herausgegeben von dem Institut selbst Praha 1785 II.319 57961 XXXII.b
Schönbeck, Michael Franz Zusamenhängende Predigten über die evangelischen Perikopen des ganzen katholischen Kirchenjahres Wien 1844 I.279 L 149954 VIII.d
- Zuruf in der Wüste. Ein Blick in die Vor- und Folgezeit. Herausgegeben von Franz Friedrich Fink. Zweiter, pragmatischer Theil Znojmo 1830 L 30b, 2133b 46450 XXVII.h
- Zuruf in der Wüste. Ein Blick in die Vor- und Folgezeit. Herausgegeben von Franz Friedrich Fink. Erster, geschichtlicher Theil Znojmo 1830 L 30a, 2133a 46647 XXVII.h
Greverus, Johann Paul Ernst Zur Würdigung, Erklärung und Kritik der Idyllen Theokrit's nebst ausfürlicheren Abhandlungen über das Leben Theokrit's und die Authentic seiner Werke, über das griechische Idyll, über alte und neue Syrakus, über die Knabenliebe der Alten u. A. Oldenburg 1850 F 205, 1682 44356 XXVII.b
Lüdemann, Wilhelm von Züge durch die Hochgebirge und Thäler der Pyrenäen im Jahre 1822. Erster und zweiter Theil Wien 1826 II.2790, 54 601 A 581 XI.a
- Zrcadlo Přjkladůw k poučenj a obweselenj. Druhý svazeček Tábor 1844 59 42400 XIII.b
Borový, Antonín Zrcadlo přjkladůw k naučenj a obweselenj, anebo: rozličné pěkné hystorye o maudrých a possetilých, o dobrých a zlých lidech … Tábor 1844 III.789 3809 B 1900 XIII.b
Paroubek, Václav Vitališ Zrcadlo Cžasného y Wěčného Žiwota který se Křestián do něho wzhlédne spatřj w něm wssechno co wede k Žiwotu Wěčnému Knjžka Zlata, ... Praha 1770 I.5 3141 B 1217 XV.a
Holbein von Holbeinsberg, Franz Ignaz; Štěpánek, Jan Nepomuk Zrádce. Weselá hra w gednom gednánj, dle F. z Holbeinu zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.244 4531 B 3167 XVII.b
Chmelenský, Josef Krasoslav Zpráwy z Morawy. Wýgimky ze psanj k p. Fr. Palackému Olomouc 1837 III.512 3931 B 2021 I.a
Pešina, Václav Zpráwy o Korunowánj wéwodů a králů českých; s cjrkewnjm obřadem Korunowánj Gegich Cjsařských Majestátů Ferdinanda I. za Krále Českého, a Marie Anny Karoliny Piy za Králownu Českau Praha 1836 II.486 25834 IV.c
Pešina, Václav Zpráwy o Korunowánj wéwodů a králů českých; s cjrkewnjm obřadem Korunowánj Gegich Cjsařských Majestátů Ferdinanda I. za Krále Českého, a Marie Anny Karoliny Piy za Králownu Českau Praha 1836 II.486b 25833 IV.c
- Zpráwa o powěsti prostranného hřbitowa aneb sw. pole gakož y kostnicy, neb obzwláštnjho wzhledu a wznessenosti dáwnowěkých kaplj wssech Swatých a wěrných zemřelých w ohradě weleslawného audolj Sedleckého, ... wydal Jozef Fr. Devoty Praha 1830 II.551 27688 XX.f
- Zpráwa o cýrkwi křesťanské katolické w půlnočnj Ameryce … Praha 1833 II.1004 27613 XIII.f
Rautenkranc, Josef Zpěw plésagjcých Čechůw o slawnosti pokoge 1814 Praha 18.. III.203 4407 B 3044 XVI.b
Janota, Vojtěch Vlastimil Zpěvník pro českou mládež. Uspořádal Vojtěch Vlastimil Janota. II. Praha 1850 IV.1962 60574 XXXIII.a
- Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten. Erste Abtheilung. Urgeschichte Znaims und seine Hauptkirche. … Znojmo 1843 II.495 27618 XIII.f
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.1348, D 241 3539 B 1614 XII.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 III.509 3920 B 2010 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Fraška ve čtveru dějství Praha 1849 A 111, 63, A 48 1849 60925 XXXIII.a
- Zlj následkowé z pitj kořalky. Powjdka pro lid Znojmo 1844 III.592 271 A 264 VI.a
- Zlatý strom, ztracená woda a zaklená hora. Powjdka o dobročinném synu, ... Jindřichův Hradec 1850 55/75 L 154473 XXXIII.b
- Zlatý řetěz, anebo Dobromyslný kupec Tábor, Jindřichův Hradec 1831 - 57658 XXXII.a
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 18.. 361/1959 L 153625 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 - L 153474 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … - 1803 ? 98 L 153480 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1816 I.574 3424 B 1499 VII.b
- Zlatý Nebeský kljč, neb wraucné katolické Modlitby na ssestnácté djlu rozwržené … Jindřichův Hradec 1810 9 M/82, 675 L 150718 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský Kljč, neb wraucné katolické modlitby na sesstnáct Djlů rozwržené. … Jindřichův Hradec 1787 I.613 3444 B 1519 VIII.b
Martin von Cochem Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých ... skrze Pátera Martina z Kochem / Ržádu Kapucýnského, předstně w Německým gazyku složený, nynj od Pátera Edlberta Nymburskýho ... z Německéh na Cžesko, k Potěssenj Cžeskému Národu přeložené, a nynj znovu oprawené a wytisstěné Praha 1759 C XXXIX-5 Protivín L 150721 XXXIII.b
- Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých ... Praha 1771 I/26 3289 B 1366 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých Jindřichův Hradec 1768 - L 150593 XXXIII.a
- Zlatý Nebeský kljč neb Wrucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlu rozwržené … Praha 1775 I.559 3425 B 1500 VII.b
Martin von Cochem Zlatý Nebeský Kljč neb Wraucné Katolické Modlitby Na Ssestnáct Djlu rozwržené, Rannj a Wečernj, při Mssy a Nesspornj, Spowědlnj a k Přigjmánj Modlitby; gako také Modlitby k neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy swaté; ku Krystu Pánu, a geho Vmučenj; k Matce Božj Maryi Panně, a giným Swatým; na wssecky wegročnj Slawnosti, a giné obwzlásstnj Dnj, ... Jindřichův Hradec 1775 ? I.690 3448 B 1523 IX.b
- Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na Ssestnáct Djlů rozwržené … Praha 1778 1773 27304 XXXIII.c
- Zlatý Nebeský kljč neb wraucné katolické Modlitby ... Praha 1788 I.529 3361 B 1437 III.b
- Zlatý Nebeský Kljč neb Wraucné katolické modlitby Praha 1784 ? I.559 3385 B 1460 V.b
- Zlatý Nebeský Kljč Aneb Nowe Modlitby ... Praha 1768 I.523 3360 B 1436 III.b
- Zlatý Nebeský kljč Jindřichův Hradec ? 1816 ? I.549 3427 B 1502 VII.b
- Zlatý nebeský klíč - - - L 149870 XXIX.b
- Zlatý nebeský klíč - - 681, 11 M/81 48904 XXXIII.b
- Zlatý nebeský klíč … - 1787 3a 1958 25981 XXXIII.c
- Zlatý Nebekljč, aneb: Wraucné katolické modlitby na ssestnácte djlů rozwržené. … Jindřichův Hradec 1844 ? I.698 3447 B 1522 IX.b
- Zlatý Nebe Klíč - - 7M/81, 680/b L 154511 XXXIII.c
- Zlatý Nebe - Kljč, obsahugjcy pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj ... Jindřichův Hradec 1805 - 3254 B 1332 XX.a
- Zlatý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby … Jindřichův Hradec 1806 I.791 3406 B 1481 VI.b
- Zlatý Nebe - Kljč, aneb: Wraucné katolické modlitby … Jindřichův Hradec 1846 ? I.464 3409 B 1484 VI.b
- Zlatý Nebe - Kljč, aneb Wraucné katolické modlitby … Jindřichův Hradec 1843 360/1959 34772 XXXIII.c
- Zlatá Neomilné/ Ržimsko-Katolické Prawdy Dennice / … Na Wegročnj Slawnosti Swatých / … Praha 1728 III.58 3514 B 1589 XI.b
Lenhart, Václav Eliáš Zkussené naučenj k welmi potřebnému giž za nassich časů osetj lesůw, ku kterémuž gesstě giná welmi užitečná naučenj o powinnostech mysliwce lesůw dle zkussenosti dokonále hledjcýho přidána gsau. ... Praha 1793 VIII.32, G 31 58917 XXXII.e
Jäckel, Josef Zimentirungs- Lexikon für alle Handels- und Gewerbsleute, welche Mass und Gewicht kaufen und verkaufen, ... Wien 1824 134 L 149732 XXVIII.d
Klicpera, Václav Zeměpis starého světa Praha 1849 - 31184 XXIX.d
Dundr, Josef Alexander Zeměpis Králowstwj Českého, v němž se nachází … Praha 1823 II.504 27335 XIX.f
Balbi, Adriano Zeměpis čili auplné popsánj oboru zemského. Podlé Hadriana Balbiho ... Djl I. Přjprawný úwod a popsánj Ewropy Praha 1841 IV.1156 27751 XXXII.c
- Země Dobrá / To gest: Země Cžeská, Do které Semeno z Dobroty Božské hogně wsaté učinilo Užitek Stý. ... Takowého Užitku Krátké Předstawenj / Ke Cti Chwále Pána BOha Wssemohaucýho / ... Wssechno z hodnowěrných Spisowatelůw / a kněh sebrané ... Hradec Králové 1754 II.721 27015 XXI.e
- Zeitverkürzende Unterhaltungen aus Josephs, des Zweyten, jetzt regierenden Römischen Kasers Leben - 1782 II.138 57808 XXXII.a
- Zeittafeln zur allgemeinen Weltgeschichte vom Ursprung der Monarchien bis ins achtzehente Jahrhundert Berlin 1785 II.990 26807 XXVI.g
- Zdrawý Pramen, Pregssticý se k Žiwotu wěčnýmu; aneb Pobožný Spůsob přjprawy K sstiastné Smrti, Nemocným a Umjragjcým … Praha 1763 I.485 486 A 470 VIII.a
Šmittr, Josef Zbožné myšlénky a swaté žádosti jimiž modlicj se křesťan proniknut být má Praha 1843 - L 150380 XXIX.a
- Zbjrka neydáwněgšjch slowjnků latinsko - českých, s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko - latinským. Wydána od Wáclawa Hanky Praha 1833 H 57/514 42864 XXV.a
- Zbjrka některých pobožnostj w nyněgssjch zwlásstně časech w samospasytedlné Cyrkwi řjmskokatolické kwětaucjch a lidu božjmu welmi užitečných. Wydaná od Karla Dominika ... Bratislava 1841 I.440 34795 IV.d
Rosignoli, Karel Řehoř Zázrakowé Božj W Swatých geho … Praha 1723 I.599 3422 B 1497 VII.b
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 III.230 4462 B 3099 XVI.b
Gessner, Salomon Zawržený syn. Činohra na gednom děgstwj z Gesnera, přeloženjm Jozefa Chmely Hradec Králové 1821 II.251 4542 B 3178 XVI.b
Gütle, Johann Conrad Zaubermechanik oder Beschreibung mechanischer Zauberbelustigungen für Liebhaber belustigender Künste. ... Nürnberg 1802 IV.1204 L 150794 XXIX.a
Štěpánek, Jan Nepomuk Zapečetěný měšťanosta. Fraška we dwau jednáních dle Raupacha od Jana Nep. Štěpánka Praha 1844 III.429 4511 B 3147 XVII.b
- Zápal Lásky Božj, dussj wywolených. Aneb: modlitby katolické … Jindřichův Hradec 1830 I.544 496 A 480 IX.a
- Zápal Lásky Božj, dussj wywolených aneb: modlitby katolické … Jindřichův Hradec 1829 I.593 198 A 193 IX.a
- Zápal Lásky Božj Dussy wywolenych, aneb Modlitby Katolické, … - - I.600 502 A 486 IX.a
Dytrych, Josef Petr Václav Zákon Pána nasseho Gežjsse Krysta s kratičkým popsánjm přjběhů zgeweného náboženstwj a geho wyznawačů od časů Adamowých až do časů nassich Praha 1803 - L 152935 XXXII.a
Verniš, Jaroslav Zaklený Chrt, aneb Přjběhowé Jaroslawa Wernisse, w chrta skrz něgaký čas zakleného. … Wydaný od A. F. K. Ssiffnera Klatovy 1833 III.525 3765 B 1839 XIII.b
Staněk, Václav Základowé pitwy. (Anatomie) čili saustawnj rozbor a popis těla lidského a gednotliwých geho částek Praha 1840 III.388 4599 B 3235 XXIV.a
Sedláček, Josef Vojtěch Základowé Měřictwj, čili Geometrie. Od Wogtěcha Sedláčka Praha 1822 IV.1197 57110 XXXIII.d
Smetana, František Josef Základowé Hwězdoslowj, čili Astronomie Plzeň 1837 III.503 4537 B 3173 XVII.b
J. H. K. C. (šifra) Hubálek, Jan Zakladné Prawdy Náboženstwj katholického Praha 1784 I.439 3351 B 1427 III.b
J. H. K. C. (šifra) Hubálek, Jan Zakladné Prawdy Náboženstwj katholického Praha 1784 I.439 3352 B 1428 III.b
Voltaire Zaire. Trauerspiel von Voltaire. Iphigenia. Trauerspiel von Racine. Aus dem Französischen metrich übersetzt von Friedrich Peucer Wien 1826 K 239, 363 L 149343 XXVIII.a
Šolthés, Čerson Zagatý mezi Čerkesy. … Přeložil Čerson Šoltes Praha 1840 III.574 25916 IV.c
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj. O teple Praha 1844 36, 383 42696/I. VIII.f
Kodym, Filip Stanislav Zábawy nedělnj, čili: prostonárodnj poučowánj w silozpytu. Část prwnj: O teple. Swazeček 9. Praha ? 1845 III.404 L 150335 VIII.f
- Zábawný Wyprawowatel rozmanitých děgin a powjdek, zčesstěných od Fr. Boh. Tomsy. Djlek prwnj Jindřichův Hradec 1844 71/50 L 154466 XXIX.h
Klicpera, Václav Kliment Zábawné spisy W. K. Klicpery. Díl I. Prwní mlejn w Praze Praha 1847 III.1354, A 1048 3808 B 1899 XIII.b
- Zábawné čtenj. Sebráno z wýborněgssjch cizogazyčných spisowatelů. Djl III. - - III.608 59 A 59 II.a
- XVIII. Herovm Christianorvm Spectacvla In Amphitheatrum. Honoris & Gloriae Serenissimi Vngariae, Bohemiae et Romanorvm Regis Ferdinandi IV … Praha - II.120 26822 VIII.h
Xenofón z Athén Xenophontis Memorabilia Socratis. Editio Stereotypa ex Nova Tabularum Impressione Emendatissima Curante C. H. Weise. Tomus II. Leipzig 1828 - 44267 XXV.a
Xenofón z Athén Xenophontis et Imperatoris & philosophi clarissimi omnia, quae extant, opera, Ioanne Levvenklaio interprete: Basel 1569 F 211, Fd/120.1. 27044 X.h
Xenofón z Athén Xenophontis Agesilaus. Cum Adnotatione Et Prolegomenis De Auctore Et Indole Libri Edidit Carolus Gustavus Heiland Leipzig 1841 F 216, 630 L 154342 XXV.a
Xenofón z Athén Xenophon's von Athen Werke. Vierzehentes Bändchen. Hellenische Geschichte, übersetzt von C. N. Osiander. Zweites Bändchen Stuttgart 1831 F 214d, 1286.2. 35960 XXV.a
Xenofón z Athén Xenophon's von Athen Werke. Sechszehentes Bändchen. Hellenische Geschichte, übersetzt von C. N. Osiander. Viertes Bändchen Stuttgart 1831 F 214b, 1286.4. 35962 XXV.a
Xenofón z Athén Xenophon's von Athen Werke. Fünfzehentes Bändchen. Hellenische Geschichte, übersetzt von C. N. Osiander. Drittes Bändchen Stuttgart 1831 F 214c, 1286.3. 35961 XXV.a
Xenofón z Athén Xenophon's von Athen Werke. Dreizehentes Bändchen. Hellenische Geschichte, übersetzt von C. N. Osiander. Erstes Bändchen Stuttgart 1831 F 214a, 1286.1. 35963 XXV.a
Xenofón z Athén; Kramerius, Václav Matěj Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského ... nynj Kraméryusowau prací wydaný. Djl druhý Praha 1809 F 225b, 261.2. 27705 XXV.a
Xenofón z Athén; Kramerius, Václav Matěj Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského ... nynj Kraméryusowau prací wydaný. Djl druhý Praha 1809 H 124/3724 32115 XXV.a
Xenofón z Athén; Kramerius, Václav Matěj Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského ... nynj Kraméryusowau prací wydaný Praha 1809 F 225a, 261.1. 27704 XXV.a
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom. I. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80a, 818.1. 46458 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom III. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80c, 818.3. 46460 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o poczatkach rodu ludzkiego. Tom II. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1842 L 80b, 818.2. 46459 XII.e
Kollataj, Hugon X. Hugona Kollataja Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim … Tom III. Z rekopismu wydal Ferdynand Kojsiewicz Kraków 1844 H 111c/817 L 152921 XII.e
Neděla, Filip Wyučowánj w náboženstwj pro dospělegssj mládež křesťansko - katolické Cýrwe, ... z německého swobodně přeložené rozssjřené od Filipa Neděle, kněze ... Brno 1813 I.263 27644 XIX.f
Sýkora, Jan Nepomuk Wýtah z německé mluwnice. Aneb: Nápomocná knjžka pro českau mládež, ... Praha, Hradec Králové 1833 IV.532 27709 XX.f
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chaloupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 59, 60 L 154422 XIII.b
Schoppe, Amalie Wystěhowancy do Brazýlie, aneb: chalaupka v Gygytonhonhy. Powjdka pro rozmilau mládež. Zčesstil W. Rodomil Kraméryus Jindřichův Hradec 1830 III.532 3764 B 1838 XIII.b
Schoppe, Amalie; Tomsa, František Bohumil Wystěhowancí do Brasílíe, aneb chatrč u Gigitonhonhy … Dle Amalie Schoppe, rozené Weise od Fr. Boh. Tomsy Praha, Hradec Králové 1830 III.491 256 A 249 XIII.b
Král, Josef Mirovít Wypsánu žiwota swatých dwau bratřj, Biskupů a Aposstolů Crhy a Strachoty Hradec Králové 1825 II.732 27338 XII.f
Štulc, Václav Wypsánj žiwota swatých bratřj Cyrilla a Methodda, slawných aposstolů a nesmrtelných dobrodinců národů slowanských. Sepsal a wydal Wácslaw Štulc Praha 1847 III.586 27726 XXIV.a
Pitro, Matěj Wypsanj přenessťastného ohně, kterýžto w městysy Marye-Celly a tamnjm milostném chrámu na den wšech Swatých roku 1827 wznikl Písek 1828 II.1857 232 A 226 VI.a
Bacon, Francis Wypsánj nowého Swěta. Z Latinského gazyka do Cžeského přeložené od Gottfrýda Jana Dlabače Praha 1798 II.18 26753 I.e
Adrichomius, Christianus Wypsánj Města Geruzaléma, y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta | na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně M. D. XCII. Praha -Staré Město 1592 - L 158010 X.h
Warren, Samuel Wýpisky z Denníka lékaře. Z angličtny přeložil J. B. Malý Praha 1846 III.1404 4615 B 3251 XVIII.b
Warren, Samuel Wýpisky z denníka lékaře. Z angličtiny přeložil J. B. Malý. Swazek prwní Praha 1845 III.1404a 25903 XVIII.b
Warenn, Samuel Wýpisky z denníka lékaře. Z angličtiny přeložil J. B. Malý. Swazek druhý Praha 1845 III.1404b 25893 XVIII.b
Pavlovský, Antonín J. Wýkladowé Přirozeného Práwa sebranj od Antonjna Pawlowského. Djlu theoretyckého oddělení prwnj Praha 1801 II.85 27676 XIX.f
Kollár, Jan Wýklad čili Přjmětky a Wyswětliwky ku Sláwy Dceře. … Budapest 1835 III.1249, B 1151 3637 B 1712 V.g
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.1265 4468 B 3105 Přívazek XVII.b
Kampelík, František Cyril Wykání a Zdwořilost společenská Čechoslowanů, ... Praha 1847 III.419 4674 B 3310 XVII.b
Raymann, František Josef Wyhrané panstwj. … Hradec Králové 1826 III.576 25912 IV.c
- Wýborné Dusse lékařstwj Na tři Djli rozdělené. … Praha 1762 I.394 477 A 461 VIII.a
- Wýborné Duchownj Cwjčenj W prawém Křesťtanském Obcowánj, dle Nawrženj Missionis Praha - Staré Město 1775 I.521 494 A 478 IX.a
- Wýborné Ducownj Cwičenj w prawém Křesťanském Obcowánj dlé Nawrženj Missionis. Neboližto Duchownjho Wyslánj. … Praha - Staré Město 1806 I.601 503 A 487 IX.a
- Wýborně dobrý způsob Gak se má dobře po Česku psáti/ neb tisknauti Praha 1663 III.981 3886 A 928 XIV.a
- Wýborně dobrý Způsob Gak se má dobře po Česku psáti / neb tisknauti. Wytažený z Cžeské Biblj /… Praha 1668 III.47 247 A 240 VI.a
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 1. 31543 XIV.b
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 III.1493 3878 B 1969 XIV.b
- Wýbor z literatury české. Díl prwní Od nejstarších časůw až do počátku XV. století Praha 1845 III.1216 3948 B 2038 XIV.b
Palacký, František Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber … Praha 1830 II.496 27679 X.e
Palacký, František Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber ... Praha 1830 L 312, 460 47066 X.e
Welper, Eberhard Wunderbares Glücksrad, durch welches man nach astrologischer Art auf verschiedene Fragen, ... - 1789 IV.1133 26825 XVII.c
Vlčkovec, Hanuš Wšezwěd aneb: powodeň pražská roku 1845. Frasska Praha 1845 III.580 4442 B 3079 XVI.b
Smetana, Josef, František Wšeobecný dějepis občanský. Díl prwní. Díl druhý. Díl třetí Praha 1846 II.1655 L 152278 XXVI.f
Chocholoušek, Prokop Wšeobecné rukojemstwí. Dějepisná powěst ze začátku XIV. století Praha 1849 III.1381 4482 B 3118 VI.a
F. G. (šifra) Wsseobecné Nařjkánj na služebné děwečky … - 1804 III.7 25914 IV.c
- Wsseobecné milostiwé léto od Geho Swatosti Papeže Leo XII. na rok Páně 1826 pro wesskeré katolické křesťanstwo powolené České Budějovice 1826 II.247 27685 XXXII.b
- Wraucná modlitba k růžencowy Panny Marii Chrudim - - 4688 B 3324 XVIII.b
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. Dritter Band Grätz 1809 K 15, 1154 45851 Přívazek XXI.h
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Zweiter Band F - Z Grätz 1808 K 15, 1154 45851 Přívazek XXI.h
Campe, Joachim Heinrich Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Erster Band A - E Grätz 1808 K 15, 1154 45851 XXI.h
- Wörterbuch zu Ovid's Metamorphosen. Herausgegeben von Albert Christian Meineke Lemgo 1835 Ha 72/2172, 380 Přívazek 44158 XVI.f
Teller, Wilhelm Abraham Wörterbuch des Neuen Testaments zur Erklärung der christlichen Lehre Berlin 1785 D 73, 1169 26704 XVII.d
Müller, August Wörterbuch der richtigen Aussprache ausländischer Eigennamen, aus allen Theilen der Wissenschaft und Kunst Dresden, Leipzig 1832 K 121a, 501 43229 XXX.c
Pape, William Wörterbuch der Griechischen Eigennamen. Dritter Band Braunschweig 1850 G 115c, 726.3. 35689 VII.g
- Wörterbuch der französischen Revolutions - Sprache - 1799 K 238, 1158 45734 XXIV.b
- Wörterbuch der deutschen Sprache, zur näheren Kenntniss derselben, durch eine Anzahl von fast drey Tausend Wörtern bereichert, die in Adelungs Wörterbuche nicht stehen. Als ein für sich bestehendes Ganzes, und als ein Anhang zu Adelungs und jedem anderen deutschen Wörterbuche Praha 1831 K 194, 408 45672 XXVI.h
Heydenreich, Karl Heinrich Worte einer edlen Mutter an den Geist und das Herz ihrer Tochter. Nebst Worten des Danks iener guten Tochter an ihre Mutter Leipzig 1799 - 57810 XXXII.a
Menzel, Wolfgang Wolfgang Menzel's Geschichte der Deutschen bis auf die neuesten Tage. Dritte, vermehrte Auflage in einem Bande Stuttgart,Tübingen 1837 L 97, 601 46607 XXIX.c
- Wolánj gednoho českého duchownjho pastýře k swým farnjm osadnjkům Praha 1804 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
- Wolánj gednoho českého duchownjho pastýře k swým farnjm osadnjkům Praha 1804 I.69 27640 XIX.a
- Wolánj gednoho českého duchownjho pastýře k swým farnjm osadnjkům Praha 1804 IV.129 ? 34808 XIX.a
- Wohlbewährte Fischgeheimnüsse, oder deutlicher Unterricht von der grossen Nutzbarkeit der Fischerey, wie auch von der Fische Natur und Eigenschaft; ... Nürnberg 1758 IV.24 4726 B 3368 XIX.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, poctiwý nágemnjk. Po česku wyložil Jan Wáclaw Rozum Praha 1850 III.408 25911 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /druhá část/ Praha 1849 III.437, 506 II. 3587 B 1663 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 33/81, 509 L 154474 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 21/81, 509a L 154485 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta, chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla Praha 1849 36/81, 509b L 153756 XII.b
Gotthelf, Jeremias Wogta chudý čeledjn. Čtenj pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku wyloženo od Joz. Kaj. Tyla /první část/ Praha 1849 ? III.458, 506 I. 27702 XII.b
Macháček, S. K. Wodař. Zpěwohra we třech gednánjch. Z Bouillyho Les deux journées a G. F. Treitschke od S. K. Macháčka Praha 1824 III.243 4530 B 3166 XVII.b
Tyl, Josef Kajetán Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Wydáwán od J. K. Tyla. Djl prwnj Praha 1841 III.424, 559 3582 B 1658 XII.b
- Wlastimil. Přjtel oswěty a zábawy. Djl třetj Praha 1840 III.424 3581 B 1657 XII.b
- Wlastimil. Djlu 4ho swazek 2hý Praha ? 1840? III.424 3583 B 1659 XII.b
- Wjtěz. Potrestaná wssetečnost Hradec Králové, Praha 1842 III.606 276 A 269 Přívazek VI.a
Jirsík, Jan Valerian Wjra swaté cjrkwe křesťanské katolické. … Praha 1842 I.473 3413 B 1488 VI.b
Tromlitz, A.; Witzleben, Karl August Friedrich von Wíra, wlast a láska. Powídka z časů poslední tureckořecké wálky, od A. z Tromlitza. Přeloženo od Kl. W. Pünera Písek 1846 218/64 11992 B 3678 XII.a
Tromlitz, A. ; Witzleben, Karl August Friedrich von Wíra, wlast a láska. Powídka z časů poslední tureckořecké wálky, od A. z Tromlitza. Přeložená od Kl. W. Pünera Písek 1846 501b 653 A 610 XII.a
Trojan, František Břetislav Wina lásky. Powjdka z neynowěgšjch časů Praha 1837 III.529 4475 B 3112 XVII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXVII. Bändchen. Ende gut, alles gut Wien 1826 K 174.16, 474.37. L 149350 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXVI. Bändchen. Antonius und Cleopatra Wien 1826 K 174.16, 474.36. L 149350 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXV. Bändchen. Coriolan Wien 1826 K 174.15, 474.35. L 149352 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXIV. Bändchen. Mass für Mass Wien 1826 K 174.15, 474.34. L 149352 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXIII. Bändchen. Romeo und Julie Wien 1826 K 174.14, 474.33. L 149351 Přivazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXII. Bändchen. Das Lustspiel der Irrungen Wien 1826 K 174.14, 474.32. L 149351 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXI. Bändchen. Trolius und Cressida Wien 1826 K 174.14, 474.31. L 149351 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXX. Bändchen. Titus Andronicus Wien 1826 K 174.13, 474.30. L 149362 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXVIII. Bändchen. Pericles, Fürst von Tyrus Wien 1826 K 174.13, 474.28. L 149362 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXVII. Bändchen. Wie es euch gefählt Wien 1826 K 174.12, 474.27. L 149363 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXVI. Bändchen. Cymbelin Wien 1826 K 174.12, 474.26. L 149363 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXV. Bändchen. Macbeth Wien 1826 K 174.11, 474.25. L 149365 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXIX. Bändchen. Hamlet, Prinz von Dänemark Wien 1826 K 174.13, 474.29. L 149362 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXIV. Bändchen. Timon von Athen Wien 1826 K 174.11, 474.24. L 149365 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXIII. Bändchen. Othello, der Mohr von Venedig Wien 1826 K 174.10, 474.23. L 149364 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXII. Bändchen. Der Liebe Müh' umsonst Wien 1826 K 174.10, 474.22. L 149364 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XXI. Bändchen. Julius Cäsar Wien 1826 K 174.9, 474.21. L 149359 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XX. Bändchen. Ein Wintermärchen Wien 1826 K 174.9, 474.20. L 149359 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XVIII. Bändchen. König Richard der Dritte Wien 1826 K 174.8, 474.18. L 149358 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XVII. Bändchen. König Heinrich der Sechste. Dritter Theil Wien 1826 K 174.7, 474.17. L 149357 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XVI. Bändchen. König Heinrich der Sechste. Zweyter Theil Wien 1826 K 174.7, 474.16. L 149357 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XV. Bändchen. König Heinrich der Sechste. Erster Theil Wien 1826 K 174.7, 474.15. L 149357 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XIX. Bändchen. König Heinrich der Achte Wien 1826 K 174.8, 474.19. L 149358 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XIV. Bändchen. König Heinrich der Fünfte Wien 1826 K 174.6, 474.14. L 149356 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XIII. Bändchen. König Heinrich der Vierte. Zweyter Theil Wien 1826 K 174.6, 474.13. L 149356 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XII. Bändchen. König Heinrich der Vierte. Erster Theil Wien 1826 K 174.6, 474.12. L 149356 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. XI. Bändchen. König Richard der Zweyte Wien 1826 K 174.5, 474.11. L 149355 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. X. Bändchen. König Johann Wien 1826 K 174.5, 474.10. L 149355 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. VIII. Bändchen. Der Keiferinn Zähmung Wien 1826 K 174.4, 474.8 L 149354 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. VII. Bändchen. König Lier Wien 1826 K 174.3, 474.7. L 149353 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. VI. Bändchen. Ein Sommernachtsraum Wien 1826 K 174.3, 474.6. L 149353 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. V. Bändchen. Viel Lärmens um Nichts Wien 1826 K 174.2, 474.5. L 149361 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. IX. Bändchen. Der Kaufmann von Venedig Wien 1826 K 174.4, 474.9. L 149354 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. IV. Bändchen. Was Ihr wollt Wien 1826 K 174.2, 474.4. L 149361 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. III. Bändchen. Die lustigen Weiber von Windsor Wien 1826 K 174.2, 474.3. L 149361 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. II. Bändchen. Die beyden Edelleute von Verona Wien 1826 K 174.1, 474.2. L 149360 Přívazek XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakspeare's sämmtliche dramatische Werke. Übersetzt im Metrum des Originals. I. Bändchen. Der Sturm Wien 1826 K 174.1, 474.1 L 149360 XXVIII.b
Skottowe, Augustin; Wagner, Adolf William Shakespeare's Leben. Aus dem Englischen des Augustin Skottowe. Deutsch bearbeitet von Adolf Wagner. Supplemente zu Wlm. Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Übersetzt im Metrum des Originals. XXXVIII. Bändchen. Supplement I. Bändchen Wien 1827 K 174.17, 474.38. L 149348 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakespeare's Gedichte. Übersetzt von Ed. v. Bauernfeld und A. Schumacher. (Zweyte Abtheilung) Supplemente zu Wlm. Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Übersetzt im Metrum des Originals. XLIII. Bändchen. Supplement VI. Bändchen Wien 1827 K 174.19, 474.43. L 149349 XXVIII.b
Shakespeare, William William Shakespeare's Gedichte. Übersetzt von Ed. v. Bauernfeld und A. Schumacher. (Erste Abtheilung). Supplemente zu Wlm. Shakespeare's sämmtlichen dramatischen Werken. Übersetzt im Metrum des Originals. XLII. Bändchen. Supplement V. Bändchen Wien 1827 K 174.19, 474.42. L 149349 XXVIII.b
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstátu a Amalye z Werboků, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.567 30447 VII.f
Šmitt, Jan Evangelista Wilibald z Aychsstatu a Amalia z Werboku, wýborný přjkladowé wěrnosti, stálosti a udatnosti Hradec Králové 1814 III.188 30599 VII.f
Krug, Wilhelm Traugott Wilhelm Traugott Krug's System der theoretischen Philosophie. Erster Theil. Erste Abtheilung Wien 1818 B 61a.1,/280, 280.2. L 152918 XXIV.b
Raynal, Wilhelm Thomas Wilhelm Thomas Raynals philosophische und politische Geschichte der Besitzungen und Handlung der Europäer in beyden Indien. Dritter Band Kempten 1785 II.906 26929 XII.f
Roscoe, Wilhelm Wilhelm Roscoe's Lorenc von Medici. Aus dem Englischen übersetzt von Kurt Sprengel Wien 1817 L 528, 65.18.2. 46786 XXII.g
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Zweiter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182b, 577.2. 46584 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Vierter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182d, 577.4. 46586 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Erster Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182a, 577.1. 46583 XXVII.h
Coxe, Wilhelm Wilhelm Coxe's Geschichte des Hauses Oestreich von Rudolph von Habsburg bis auf Leopold des zweiten Tod. (1218 - 1792.) Deutsch herausgegeben von Hans Karl Dippold und Adolph Wagner. Dritter Band Hamburg, Lübeck 1818 L 182c, 577.3. 46585 XXVII.h
Picek, Václav Jaromír Wilém Rožmberk. Činohra ve třech gednánjch. (Poprwé prowozowán na král. staw. diwadle w Praze dne 12. ledna 1840) Praha 1840 III.395 4399 B 2541 XVI.b
Ignaz Gartler; Hikmann, Barbara Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen. Enthält: Tausend sechshundert und zwanzig Kochregel für Fleisch- und Fasttage, ... Anfangs herausgegeben von Ignaz Gartler, nunmehro aber verbessert und vermehrt von der Barbara Hikmann Wien 1812 - L 151694 XXIX.a
Gartler, Ignaz; Hikmann, Barbara Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen. Enthält Tausend Fünfhundert Kochregeln für Fleisch und Fasttäge ... Anfangs herausgegeben von Ignaz Gartler, nunmehro aber verbessert und vermehrt von der Barbara Hikmann Wien 1794 IV.353 26392 XXIX.a
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Zweyter Band, zweytes Heft., Zweyter Band drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.3.(4.5.) 47090 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Vierter Band, erstes und zweytes Heft Wien 1823 L 237, 399.6.(8.) L 155165 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Vierter Band, drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.7.(9.) L 155166 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Zweyter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1825 L 237, 399.12.(16.) L 155194 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Vierter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1825 L 237, 399.16.(20.) 46578 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Vierter Band, erstes Heft Wien 1825 L 237, 399.15.(19.) 46577 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Erster Band, erstes Heft. Erster Band, zweytes Heft Wien 1824 L 237, 399.10.(12.13.) 47087 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Erster Band, drittes Heft. Zweyter Band, erstes Heft Wien 1824 L 237, 399.11.(14.15.) 47088 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Dritter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1825 L 237, 399.14.(18.) L 155166 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. II. Jahrgang. Dritter Band, erstes Heft Wien 1825 L 237, 399.13.(17.) L 155206 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Fünfter Band, zweytes und drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.9.(11.) L 155193 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Fünfter Band, erstes Heft Wien 1823 L 237, 399.8.(10.) 46549 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Erster Band. Erster Band zweites Heft Wien 1823 L 237, 399.1.(1.2.) 46550 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Erster Band, drittes Heft., Zweiter Band. Wien 1823 L 237, 399.2.(3.) 46452 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Dritter Band, erstes und zweytes Heft Wien 1823 L 237, 399.4.(6.) 47091 XXX.e
Hormayr, Joseph Freyherrn von Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten. Dritter Band, drittes Heft Wien 1823 L 237, 399.5.(7.) 47089 XXX.e
- Wien und seine Landesfürsten. Vom Verfasser: "Landleben der Reichen." Zweiter Band Wien 1834 II.40 L 149891 XXVIII.f
- Wien und seine Landesfürsten. Vom Verfasser: "Landleben der Reichen." Erster Band Wien 1834 II.40 L 155247 XXVIII.f
Manschgo, Leopold Wie werden unsere Normal- und Gymnasialschulen wesentlich besser? Den österreichischen Schulmänner gewidmet von Leopold Manschgo Frankfurt am Main, Wien, Praha, Budapest 1850 163, 375 35986 XXV.a
Wo-t, Hynek Jindřich Wezjr Ibrahim a Bruno, aneb: Bez prawé wjry nelze člowěku ssťastnu býti. Gehla pletacj. Wyprawowánj od Hynka Gindřicha Wo-ta Tábor, Jindřichův Hradec 1841 - 42405 XXV.a
Sabina, Karel Wesničané. Obrázek ze žiwota wenkowského Praha 1847 III.256 4463 B 3100 XVI.b
Neumayr, Francisco Wesenheit, Krafft, und Ubung Der Göttliches Tugenden Des Glaubens, der Hoffnung, und der Liebe, ... Augsburg, Ingolstadt 1765 I.365 3228 B 1305 XIX.a
Tomsa, František Bohumil Weselá Přástewnice, aneb rozmanité wyprawowánj, čili pohádky dle Grimmowých báchorek Praha, Hradec Králové 1832 61/69 L 154573 XVII.b
Chmela, Josef Weřegné Wyučowánj Ježissowo. … Wzato z biblických přjběhů Hradec Králové 1824 I.502 492 A 476 IX.a
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler. Swazek druhý Hradec Králové 1824 III.452 4478 B 3114 XVII.b
Ziegler, Josef Liboslav Wěrný Raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a učitelů genž wydal Jozef Liboslaw Ziegler Hradec Králové 1824 III.452 4533 B 3169 XVII.b
- Wěrné a slowo od slowa Přesazenj nedáwno w Ankoně pomořském městě w kragi Papežském w Wlaském gazyku tisstěné Zpráwy Praha 1796 III.190 3515 B 1590 XI.b
- Wěrná láska, neb: Albrecht se Sabjnkau. Přjběh kratochwilný a ponaučný Písek 1827 59 48673 XXXII.d
- Wendeljn z pekelného kamene nebo: Umrlčj zwon Jihlava - III.233 L 151925 V.d
Hájek z Libočan, Václav; Dobner, Gelasius Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum. E Bohemica Editione latine redditi, et quibusdamnotis illustrati a P. Victorino a S. Crucce e Scholis Piis. Nunc Plurimis animadversionibus Historico-Chronologico-Criticis, nec non Diplomatibus, literis, publicis, re Genealogica, Numaria, variique generis Antiquis Aeri incissis Monumentis aucti ; A P. Gelasio A S. Catharina ejusdem instituti Sacerdote, Pars II. Quae Bohemiae Historiam Ab anno DCXLIV. Usque Ad Annum DCCCLII. Complectitur Praha 1763 L 222b, 395.2. 26808 XIX.e
Hájek z Libočan, Václav; Dobner, Gelasius Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum. E Bohemica Editione latine redditi, et quibusdam notis illustrati a P. Victorino a S. Crucce e Scholis Piis. Nunc Plurimis animadversionibus Historico-Chronologico-Criticis, nec non Diplomatibus, literis, publicis, re Genealogica, Numaria, variique generis Antiquis Aeri incissis Monumentis aucti ; A P. Gelasio A S. Catharina ejusdem instituti Sacerdote Pars III. Quae Bohemiae Historiam Ab Anno DCCCLII Usque Ad Annum DCCCCXXXVI. Compectitur Praha 1765 L 222c, 395.3. 26614 XIX.e
Hájek z Libočan, Václav; Dobner, Gelasius Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum. E Bohemica Editione latine redditi, et notis illustrati a P. Victorino a S. Crucce e Scholis Piis. Nunc Plurimis animadversionibus Historico-Chronologico-Criticis, nec non Diplomatibus, literis, publicis, re Genealogica, Numaria, variique generis Antiquis Aeri incissis Monumentis aucti ; A P. Gelasio A S. Catharina ejusdem instituti Sacerdote, Pars I. Seu Prodromus Quo Hayecii Proemium De Origine Gentis Bohemicae Pertractatur Praha 1761 395 I., L 222a L 152919 XIX.e
Eichhorn, Johann Gottfried Weltgeschichte. Zweiter Theil, welcher die neue Geschichte von der Völkerwanderung bis in das zweite Jahrzehend des neunzehnten Jahrhunderts enthält Reutlingen 1819 L 25b, 38/2, 2484 46462 XXVII.f
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Weltgeschichte. Vierter Theil: Gegenwart. Zweiter Halbband: 1815 bis 1850 Leipzig - B 15/VI., 212/6 1959 49575 C 1194 I.g
Eichhorn, Johann Gottfried Weltgeschichte. Vierter Theil, welcher die neuere Geschichte von der Völkerwanderung bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts enthält Reutlingen 1820 L 25d, 38/4, 2484 46464 XXVII.f
Eichhorn, Johann Gottfried Weltgeschichte. Fünfter Theil, welcher die Geschichte des verbundenen Europa oder das Zeitalter der grossen Weltverbindung, von der Entdeckung von Amerika bis zum Sturze Napoleon Buonaparte's enthält Reutlingen 1820 L 25e, 38/5, 2484 46465 XXVII.f
Eichhorn, Johann Gottfried Weltgeschichte. Erster Theil, welcher die alte Geschichte von ihrem Anfang bis auf die Völkerwanderung enthält Reutlingen 1818 L 25a, 38/1, 2484 46461 XXVII.f
Held, Fr. Wilhelm; Corvin, Otto von Weltgeschichte. Dritter Theil: Neuzeit. Zweiter Halbband: 1700 bis 1789 Leipzig - B 15/IV., 212/4 1959 49573 C 1192 I.g
Eichhorn, Johann Gottfried Weltgeschichte. Dritter Theil, welcher die Geschichte von Asien und Afrika im Mittelalter enthält Reutlingen 1820 L 25c, 38/3, 2484 46463 XXVII.f
Müller, Antonín Welmi užitečná k utěsse Nemocných a Umjragjcých Knjžka, k wsseobecné potřebě wssech na winicy Páně pracugjcých. Wydaná w Německém gazyku od Antonjna Müllera, nynj ... rozmnožená od Chyliána Hronna ... Praha 1807 III.546 L 155256 XXXIII.e
- Welmi utěsssená hystorye o krásné Mageloně, dceři Krále z Neapolis; a o gednom welmi udatném rytíři Gménem Petrowi, … Jindřichův Hradec 1842 III.179 3502 B 1577 XXXII.a
- Welmi utěssená Hystorye o krásné Mageloně, Dceři Krále z Neapolis; A o gednom welmi udatným rytjři Gménem Petrowi ... Jindřichův Hradec - - 57659 XXXII.a
- Welmi utěssená Hystorye o krásné Mageloně, Dceři Krále z Neapolis; A o gednom welmi udatným rytjři Gménem Petrowi ... Jindřichův Hradec 1842 68 L 154416 XXXII.a
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežjsse, A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … na Čžesko přeložený od Pátera Edelberta Nymburského … Praha 1746 I.220 3460 B 1535 VII.b
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežjsse, A geho neyswětěgssý a nejmilegssý Matky Marye Panny, … na Cžesko přeložený od Pátera Edelberta Nymburského … Praha 1746 I.619 3469 B 1544 X.b
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … na Cžesko přeložený od Pátera Edelberta Nymburského Praha 1697 82 L 154561 IV.f
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … na Cžesko přeložený od Pátera Edelberta Nymburského Praha 1746 505 L 150806 IV.f
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … (fragment) Praha 1697 12/14/84 L 155663 XXX.e
Chmela, Josef Weliké Diwy a Zázraky Ježjssowy. ... Wzato z biblických přjběhů od Josefa Chmely Hradec Králové 1824 I.458 27775 XVI.b
Martin von Cochem Weliká Sstěpná Zahrada welkým Pjsmem, W njž se nacházegj mocné a nábožné Modlitby Rannj a wečernj, při Mssy, Nesspornj, Spowědnj ... Na swětlo wydaná od Ctihodnoho Pátera Martina z Kochem Praha 1760 I.41 3292 B 1369 XXI.a
Sychra, Matěj Josef Weleslawjn. Mrawoučná hospodářská kniha, giž sepsal Matěg J. Sychra Praha 1847 III.774 4416 B 3053 XVI.b
Sychra, Matěj Josef Weleslawjn. Mrawoučná hospodářská kniha, giž sepsal Matěg J. Sychra Praha 1847 666, 1117 33251 XXXII.a
N. S. H. (šifra) Wěčné Djkůw wzdánj Pánu Neywyšssimu Praha 1798 I.379 3334 B 1411 II.b
Hás, Karel Wečernj rozmluwy, kterýmiž se učenj cjrkwe katolické wyswětluje. Půwodně sepsané od Karla Háse ... přeloženjm od Pantaleona Neumanna Praha 1849 I.350 L 150405 XXIX.a
Deinhardstein, Johann Ludwig Wdowec. Weselohra w 1 gednánj. Wzato z "Kwětů 1835" Praha 1835 III.240 4455 B 3092 XVI.b
Deinhardstein, Johann Ludwig Wdowec. Weselohra w 1 gednánj. Wzato z "Kwětů 1835" Praha 1835 794 4682 B 3318 XVIII.b
Bolzano, Bernard Was ist Philosophie? Wien 1849 B 9/2480 45887 XXIX.g
Hartmann, J. Was hat die Welt zu fürchten von dem Kometen des Jahres 1834? Oder über die sechste Erscheinung des Halleyschen Kometen … Quedlinburg, Leipzig 1830 P 23, 1532 42704 XI.g
- Was haben die Seelsorger der Kaiserlich-Oesterreichischen Staaten nach dem Allgemeinen bürgerl. Gesetzbuche vom 1ten Juny 1811, und den von 1ten Juny 1811 bis 1ten Juny 1817 ergangenen allerhöchsten Verordnungen in Ehesachen zu beobachten? Herausgegeben von Joh. Schwerdling Linz 1817 II.235 27621 XIII.f
Nieric, Gustaw; Tomsa, František Bohumil Warug se lákánj zlého! aneb: Kauzelný cikán. Zábawná a poučná bagka pro milau mládež ... zwlásstě wzdělaná od Frantisska Boh. Tomsy Praha 1849 III.490 4379 B 2520 XV.b
- Warhany u swatého Pawla, aneb: ustaw pro slepé. Zčesstil J. P. Dewitský Praha, Hradec Králové 1841 III.538 248 A 241 VI.a
Gaheis, Franz de Paula Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. Herausgegeben von Fr. v. P. Gaheis. Neuntes Bändchen Wien 1808 M 133e, 161.9. 31310 XXII.c
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21