Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Zweiter Band Opava 1785 IV.28.2, 1559.2. 26079 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Zwanzigster Band Wien 1795 IV.28.20, 1559.20. 26912 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Zehnter Band Brno 1786 IV.28.10, 1559.10. 26904 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Vierzehnter Band - - IV.28.14, 1559.14. 26085 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Vierter Band Opava 1785 IV.28.4, 1559.4. 26898 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Siebzehnter Band Wien 1791 IV.28.17, 1559.17. 26909 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Siebenter Band Opava 1786 IV.28.7, 1559.7. 26901 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Sechszehnter Band Wien 1791 IV.28.16, 1559.16. 26908 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Sechster Band Opava 1786 IV.28.6, 1559.6. 26900 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Neunzehnter Band Wien 1792 IV.28.19, 1559.19. 26911 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Neunter Band Brno 1786 IV.28.9, 1559.9. 26903 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Fünfzehnter Band Wien 1791 IV.28.15, 1559.15. 26907 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Fünfter Band Opava 1785 IV.28.5, 1559.5. 26899 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Erster Band Opava 1785 IV.28.1, 1559.1. 26083 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Elfter Band Brno 1787 IV.28.11, 1559.11. 26905 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Ein und zwazigster Band Wien 1799 IV.28.21, 1559.21. 27201 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Dritter Band Opava 1785 IV.28.3, 1559.3. 26897 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Dreizehnter Band Brno 1789 IV.28.13, 1559.13. 26084 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Achtzehnter Band Wien 1792 IV.28.18, 1559.18. 26910 I.d
Buffon, Georges-Luis Leclerc von Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Achter Band Opava 1786 IV.28.8, 1559.8. 26902 I.d
- Naturgeschichte der Giftpflanzen, … Wien 1807 IV.315 26370 IV.d
Marperger, Paul Jacob Natur- und Kunst-Sachen Neu - eröffnetes Kaufmanns-Magazin, … Hamburg 1765 A 97 26358 III.d
- National - Schul - Wörterbuch, von W. R. Ungarisch - deutscher Theil Budapest 1838 Md 7, 1252 44279 XII.c
Conti, Natale Natalis Comitis Mythologiae, Sive Explicationvm Fabvlarvm Libri Decem. In Qvibvs Omnia Prope Naturalis & Moralis philosophie dogmata sub antiquorum fabulis contenta fuisse Demonstratur ... Venezia 1567 G 206, 28 26604 I.b
Conti, Natale Natalis Comitis Mythologiae siue explicationum fabularum libri X in quibus omnia prope? [naturalis & moralis philosophiae dogmata contenta fuisse demonstratur : nuper ab ipso autore pluribus sexcentis locis aucti & locupletati ... : quibus accedunt libri quatuor venationum carmine ab eodem conscripti ... Venezia ? 1581 - L 158007 I.b
W. K. (šifra) Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté-ho Písek 1849 III.457, 386b 3591 B 1666 XII.b
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal W. K. Písek 1849 III.568, 2126, 386 42499 XII.b
- Nástiny a obrazy ze žiwota Napoleona Bonaparté- ho. Dle hodnowěrných pramenů čerpal a sestawil W. K. Písek 1849 221/1959, 3245 49480 B 272 XII.b
Kollár, Jan Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowákůw w Uhrách … Djl druhý Budapest (Buda) 1835 H 110b, 552.2. 32394 V.g
Kollár, Jan Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách … Djl perwý Budapest (Buda) 1834 H 110a, 552.1. 32393 V.g
Christern, Johann Wilhelm Napoleon’s Feldzug nach Russland im Jahre 1812. Nach Segur bearbeitet von J. W. Christern Hamburg 1840 IV.843 1 286 A 279 Přívazek VI.a
Barthélemy, Auguste Marseille; Méry Joseph Napoleon in Aegypten. Gedicht in acht Gesängen von Barthélemy und Méry. Metrisch übersetzt von Gustav Schwab Stuttgart, Tübingen 1829 III.1835, O 575 57354 XXXII.c
- Napoleon Bonaparte - - II.230 L 150006 XXIX.b
Malý, Jakub Budislav Napoleon Bonaparte, císař Francouský … Díl druhý … Praha 1849 III.481 25922 XXIV.c
Štěpánek, Jan Nepomuk Nápog lásky. Komická zpěvohra we 2 gednánjch, dle Romaniho "L´ Elisire d´ Amore" do hudby Kajetána Donizettiho Praha 1840 III.428 4428 B 3065 XVI.b
- Námořnjk, anebo Pamětihodné přjhody mladjka auskočně na loď indickau prodaného. Powjdka ... Přeloženo od Josefa Pečjrky Znojmo 1845 III.422 30505 XXX.h
Hněvkovský, Šebestián Námluwy w Koloděgi. Weselohra we 3 gednánjch Hradec Králové 1839 III.250 4541 B 3177 XVII.b
Kopp z Raumentalu, Jan Naiyasnieyssimu knižeti a panu / panu Ferdynandowi. Ržimskemu Vherskemu / a Cžeskemu ec. Krali / geho Kralowskee milosti ku poctiwosti. A ginym wssem obywateluom Kralowstwij Čžeskeho teež y przislussegicym ktemuž Kralowstwij zemijm / k vzitku a k dobreemu. Gruntownij a dokonaly Regiment / neb zprawa yak gedenkaždy Čžlowiek wewssech wiecech zdrawij swe z Božij pomocy vmienim wždycky opatrowati / a mnoho tiežkych nemocy y take necžasnú smrt pržedchazeti ma a muože Skrze Vrozeneho a vysoce vcženeho Jana Koppa z Raumentalu sedmera swobodnych vmienij / a w Leekaržstwij Doktora / w Ssest dyalogúw / a neb ssestero rozmlúwanij poržadnie sepsany. A skrze Vrozeneeho Hynka Krabice z Waytmille w Čžesstinu prželoženy Praha 1536 - L 158002 Armarium
Düntzer, Heinrich Nachträge und Berichtigungen zur Erklärung der Horazischen Gedichte, besonders der Oden, mit besonderer Berücksichtigung von Orelli's zweiter Ausgabe. Von H. Düntzer Braunschweig 1846 E 137e/633.5 45351 XXVI.e
- Nachrichten über Polen. Erster Theil. Zweiter Theil. Grätz 1793 II.2862 26755 I.e
- Nachricht von einigen Schul-und Studienanstalten in den österreichischen Erblanden Praha 1792 C 63 26826 XVII.c
Hanka, Václav Načala svjaščenago jazyka Slovjan Bjačeslava Ganky Praha 1846 III.1265 4468 B 3105 XVII.b
- Nábožný Horliwý Wůdce Do Města Swatého Nebeského Geruzalema / Aneb Kázánj Weyročnj Nedělnj / Někdy porozdjlně hlásané skrze Wysoce důstogného / Urozeného / a Wysoce Učeného P. P. Pawla Jozefa Axlara ... Nynj na Swětlo wydané K Duchownjmu dalssýmu Prospěchu / a stálému potěssenj wssech wěrných / Gazyku Cžeského do žiwota Wěčného Pautnjkůw Praha 1720 13 M/81 48903 XXX.h
- Nábožné pjsně katolických křesťanů gak k weřegným službám Božjm, tak y k domácý pobožnosti z rozličných spisů sebrané od kněze J. R. Praha 1836 I.811 27668 XIX.f
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. Které w gistých kapljch neb zastawenjch se konagj, ... - - I.570 L 155265 XX.a
- Nábožná rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. … - - I.640 3453 B 1528 XX.a
- Nábožná Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele a Wykupitele Gežjsse Krysta. ... - - I.726 3263 B 1341 XX.a
- Nábožná pjseň ke cti a chwále swatému Janu Nepomuckému - - - 4685 B 3321 XVIII.b
- Nábožná Modlitba k sw. Panně a mučedlicy Božj Barboře o ssťastnou hodinku Písek - I.839 3379 B 1454 IV.b
- Nábožná modlitba k Panně Marii Swatopolské Chrudim - - 4687 B 3323 XVIII.b
- Náboženstwj we Wýkladech a rozmlouwánjch, podlé Uwedenj w cjsařských králowských zemjch předepsaného Katechyzmu, .. Do česstiny přeložil a naprawil Filip Neděle, …Djl I. O Wjře. Djl II. O Naděgi a Lásce Brno 1825 I.260 27631 XIII.f
- Mythologie der alten Teutschen u. Slaven, in Verbindung mit dem Wissenswürdigsten aus dem Gebiethe der Sage und des Aberglaubens. ... Herausgegeben von Anton Tkány Znojmo 1827 L 472, 468 44310 XXVI.a
Humbert, Pierre Mysslenky o neydůležitěgssjch prawdách nasseho swatého náboženstwj … Wien 1847 I.311 27630 XIII.f
Marie Antonie Myrrhowý wěneček aneb: Utrpenjm přicházj se k blaženosti Praha, Hradec Králové 1828 III.522 262 A 255 VI.a
Gallaš, Josef Heřman Agapit Muza Morawská w patero Oddělenjch obsahugjcý duchownj, mrawnj, polnj, wesko-občanské a staro-wlastenské hanácké pjsně skládatelů wlastenských ... Složená od Jozefa Heřmana Galasse. W pořádek slussný uwedená, zde onde pooprawená... a wydaná od Tomásse Fryčage Brno 1813 664 43682 XXV.c
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Zweite Stufe Hannover 1850 K 16b, 1660.2. 42951/II. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Vierte Stufe Hannover 1851 K 16d, 1660.4. 42953/IV. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Erste Stufe Hannover 1850 K 16a, 1660.1. 42950/I. XXV.b
Colshorn, Theodor Musterstücke Aufgaben und Stoff zu schriftlichen Arbeiten. Dritte Stufe Hannover 1849 K 16c, 1660.3. 42952/III. XXV.b
Caraccioli, Louis-Antoine Marquis de Munterkeit des Gemüthes Frankfurt am Main, Leipzig 1768 B 13, 233 27149 X.f
Picinelli, Philippus Mundus Symbolicus. In Emblematum Universitate Formatus, Explicatus, et Tam Sacris, … in Latinum traductus Augustino Erath. Tomus primus Köln am Rhein 1729 128/62 11667 D 528 IX.h
Kéladruh, M. A. Mrawné Wyprawowánj a powjdačky pro Malé y Dospělé Hradec Králové 1824 III.611, 998 51 A 51 II.a
Sychra, Matěj Josef Mrawné a krátké Propowjdky a Podobenstwj Hradec Králové 1824 III.498 4415 B 3052 XVI.b
- mravní ponaučení na příkladech - - I.336 3232 B 1309 XIX.a
Mendelssohn, Moses Moses Mendelssohns philosphische Schriften. Zweiter Band Opava 1784 B 82b/236, 236.2. 26975 XIX.d
Mendelssohn, Moses Moses Mendelssohns philosophische Schriften. Erster Band Opava 1784 B 82a/236, 236.1. 26989 XIX.d
Kottnauer, Joseph Moriz und Henriette Praha 1791 IV.142 131 A 129 XXIX.b
Kotzebue, Moritz von Moritz von Kotzebue's Reise nach Persien mit der Russisch-kaiserlichen Gesandtschaft im Jahre 1817 Wien 1825 M 96a, 489.1. 31365 XXIII.a
Pilarz, Adolf Moraviae Historia Politica et Ecclesiastica cum Notis et Animadversionibus Criticis Probatorum Auctorum, Quam Compendio Retulerunt Adolphus Pilarz a S. Floro, Et Franciscus Moravetz a S. Antonio, ... Pars Prima, Pars Secunda Brno 1785 L 322, 476 26577 XVIII.f
Salzmann, Christian Gotthilf Moralisches Elementarbuch. Erster Theil. Zweyter Theil Wien 1787 IV.333 L 151435 X.f
- Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. Zweiter Theil Wien 1774 B 89b, 369 26223 I.e
- Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. Erster Theil Wien 1774 B 89a 26762 I.e
- Moral in Beispielen für Familien, herausgegeben von Johann Carl Pischon. Zweyter Theil Wien 1801 B 92b 26309 XX.c
- Moral in Beispielen für Familien, herausgegeben von Johann Carl Pischon. Erster Theil Wien 1800 B 92a 26308 XX.c
Dobner, Gelasius Monumenta historica Bohemiae nusquam antehac edita, qvibus non modo Patriae, aliarumque vicinarum regionum, sed et Remontissimarum gentium Historia mirum quantum illustratur. Collegit, et Partim ex Autographis, Partim ex Legitimis Apographis Codicibus recensuit, ... P. Gelasius Dobner a S. Catharina e Clericis Regularibus Scholarum Piarum. Tomus V. Praha 1784 II.240 26789 XIX.e
- Mons Praemonstratus Oder Vorgewiesener Berg. Das ist Warhafft - und Gründliche Beschreibung Dess Heiligen / und mit Marianischen Gnaden. Weit und breit hell - glantzenden Bergs; Gratz 1726 II.447, 448 26924 XIX.d
Mitrowsky, Anton Graf von Monographie des kaiserl. Königl. Böhm. Appellations-Gerichtes seit dessen Gerichtung als Appellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgter Umwandlung in das kais. kőn. Oberlandesgericht … Kronlandes Böhmen Praha 1850 II.1649 27612 XIII.f
Proschko Franz Isidor Monographie des Cisterzienser - Klosters Hohenfurth in Böhmen. ... bearbeitet von Franz Isidor Proschko Linz 1850 II.1876b 57718 XXI.f
Moeris; Piersonus, Joannes; Herodianus, Aelius Moeridis Atticistae Lexicon Atticum Cum Jo. Hudsoni, Steph. Bergleri, Claud. Sallierii, Schlaegeri Aliorumque Notis. ... Illustravit Joannes Piersonus. Accedit Aelii Herodiani Philetaerus. ... Edidit Georg Aenotheus Koch Leipzig 1830 G 96, 819 45015 XXVII.c
Jais, Jiljí Modljcý knjžka pro milé djtky, … na česko wyložená od Jozeffa Rautenkrance Praha 1816 I.484 191 A 186 V.a
Jais, Jiljí Modljcý knjžka pro milé djtky, … Praha 1816 I.500 490 A 474 V.a
- modlitební knížka - - I.15 442 A 426 VII.a
- modlitební kniha - - 109/63 11796 B 3531 I.c
- modlitební kniha - - I.430 3348 B 1424 III.b
- modlitební kniha - - 433/V958 25832 IV.c
- modlitební kniha - - I.769 3401 B 1476 VI.b
- modlitební kniha - - I.460 484 A 468 VIII.a
- modlitební kniha - - I.631 3438 B 1513 VIII.b
- modlitební kniha - - I.621 3440 B 1515 VIII.b
- modlitební kniha - 1840 I.697 516 A 497 IX.a
- modlitební kniha - - - 26076 X.c
- modlitební kniha - - - 11795 A 944 XIV.a
- modlitební kniha německá - 1659 ? - 27302 XII.f
- modlitební kniha latinská - - II.250 644 A 602 XI.a
- modlitební kniha latinská - - I.119 1544 A 779 XIII.a
- modlitební kniha latinská - - - L 158025 XXXIII.b
- modlitební kniha - - I.550 497 A 481 IX.a
Kegel, Philip modlitební kniha (německy) - - I.720 3446 B 1521 IX.b
- Modlitby wálečné k wyžádánj božského požehnánj pro spogená cýs. král. wogska proti obecnému nepřjteli. Z německého přeložená ... Praha 1813 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Šolc, Jan Modlitby pro katolické Křesťany. Wzdělal dle M. Haubra Jan Šolc Praha, Hradec Králové 1831 I.492 488 A 472 IX.a
- Modlitby Maličkých. Podruhé wydal Karel Winařický Praha 1845 659 27724 XX.f
- modlitby latinské pro různé příležitosti - - I.204 464 A 448 VIII.a
- Modlitby katolické Gednomu každému wěrnému Křesťanu Gakéhokoliw stawu … pro Osoby Ženské Praha 1761 I.620 506 A 490 IX.a
Daucha, František Modlitby k weřegné i domácj pobožnosti. Přjdawek ke čtwerým knihám Tomásse Kempenského "O Následowánj Krista" od Frantiska Dauchy Leipzig 1845 I.205 L 155101 Přívazek I.b
- Modlitby k pobožnému uctěnj Pána nasseho Gežjsse Krysta, a neyswětěgssj .... Marye P. Karlowské ... Pardubice 1823 ? I.792 3272 B 1350 XXI.a
- Modlitba welmi nábožná, ke cti a chwále … Panny Marye - - - 10846 A 891 XIV.a
- Modlitba pobožná z těch sedm swatých a nebeských zámků - - - 10836 A 890 XIV.a
- Modlitba k swatému Janu Nepomuckému Praha 1828 - 10847 A 892 XIV.a
- Modlitba k swatému Janu Nepomuckému Litomyšl 1814 - 4686 B 3322 XVIII.b
- Modlitba k Pohřbenému Pánu Gežjssy - - - 10849 A 894 XIV.a
Veselský, Petr Miloslav Mocnost lásky, neb: Wiljm a Marie Tábor 1838 III.415, 378 3578 B 1654 XII.b
Hanka, Václav Mluwnice čili saustawa českého gazyka. Podle Dobrowskeho. Od Wáclawa Hanky Praha 1822 H 59, 407, 607 42861 XXV.a
Hanka, Václav Mluwnice čili saustawa českého gazyka. Podle Dobrowskeho. Od Wáclawa Hanky Praha 1822 43 L 155703 XXV.a
Hanka, Václav Mluvnice polského jazyka od Václava Hanky Praha 1850 145 42745 XXV.b
- Mladssj Spelhofen, aneb přjhody nowého Robinzona na tichém moři. w česstině wydané od Jana Hýbla Jindřichův Hradec 1818 III.192 4382 B 2523 XV.b
Campe, Joachim Heinrich Mladssj Robinzon. Knjžka zwlásstnj šlechetné mládeži české... Předtjm w Němčině sepsaná od J. H. Kampe Tábor, Jindřichův Hradec 1836 66 L 153749 XIII.e
Vacek, František Alois Mjstopis a Hystorye Městyse Gabloného nad Orličkau w Chrudimském kragi na panstwj Landsskronském Praha, Hradec Králové 1831 II.507 27690 XX.f
Pečírka, Josef Mistr Loukotský a jeho towaryssowé, aneb: Kam wede hra! Powjdka ... dle Fr. Bertráma wzdělaná od Josefa Pečjrky Znojmo 1847 III.420 30509 XXX.h
Zschokke, G.; Pospíšil Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke pro českoslowanské čtenárstwo wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.500, 2027 4417 B 3054 XVI.b
Pospíšil, Jaroslav Mistr Jordan. Powjdka ze žiwota řemeslnického. Dle G. Zschokke ... wzdělal Jaroslaw Pospjssil Praha 1847 III.783 30481 XXI.f
Bowdich, Thomas Edward Mission der Englisch-Afrikanischen Compagnie von Cape Coast Castle nach Ashantee, mit statististischen, geographischen und andern Nachrichten über das Innere von Afrika. von T. Edward Bowdich. Zweyter Theil Wien 1826 M 19b, 493.2. 31370 XXIII.a
Bowdich, Thomas Edward Mission der Englisch-Afrikanischen Compagnie von Cape Coast Castle nach Ashantee, mit statististischen, geographischen und andern Nachrichten über das Innere von Afrika. von T. Edward Bowdich. Erster Theil Wien 1826 M 19a, 493.1. 31372 XXIII.a
Bowdich, Thomas Edward Mission der englisch-afrikanischen Compagnie von Cape Coast Castle nach Ashantee, mit statistischen, geographischen und andern Nachrichten über das Innere von Afrika. Erster - dritter Theil Wien 1825 II.2791,55 602 A 582 XI.a
- Missale Romanvm (cum Proprivm Missarvm de sanctis Ecclesiae Passaviensis 1670) Salzburg 1671 I.782 850 D 34 V.h
- Missale Romanvm Antwerpen 1686 I.526 825 D 9 XV.h
- Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Iussu editum London, Wien, Paris 1861 - bez čísla XV.h
- Missale Romanum … München 1693 - 48574 III.g
- Missale Romanum … München 1678 - L 153476 III.g
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 I.443 836 D 20 III.h
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 167/1959 27088 XV.h
- Missale Romano-Bohemicum Conformatum, … Praha 1735 - L 154395 XV.h
- Missae In Festis B. Mariae Virginis. Ejusdem Officiis Convenientes Secundum Missale Romanum - - I.187 3207 B 1284 XVIII.a
- Missae Defunctorum, Juxta Usum Ecclesiae Romanae cum Ordine et Canone Extensae Praha 1846 - L 154393 XIV.h
Neumayer, František Miserere neboližto padesátý kagjcý Zialm w wyborných a pohnutedlných hystoryckých Kazanjch k častěgssýmu Vžjwánj prawého Pokánj wyswětlený, … Praha 1773 I.466 3416 B 1491 VII.b
Bran, Friedrich Alexander Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. Ein periodischens Werk, ... Vierundfunfzigster Band Jena 1828 A 13a, 566.1. L 149859 XXVIII.f
Bran, Friedrich Alexander Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. Ein periodischens Werk, ... Sechsundfunfzigster Band Jena 1828 A 13c, 566.3 L 149773 XXVIII.f
Bran, Friedrich Alexander Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. Ein periodischens Werk, ... Fünfundfunfzigster Band Jena 1828 A 13b, 566.2. L 149203 XXVIII.f
Bran, Friedrich Alexander Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. Ein periodischens Werk, ... Jena 1828 A 13d, 566.4. L 149856 XXVIII.f
Balbín, Bohuslav Miscellaneorum Historicorum Regni Bohemiae Decas II. Liber I. Qvi est Proemialis ad Stemmatographiam Bohemiae, … Praha - Staré Město 1687 II.5 D 43 XII.g
Balbín, Bohuslav Miscellanea Historica Regni Bohemiae, quibus Natura Bohemicae Telluris; … Praha 1679 II.51 860 D 44 V.h
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Zwey und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Erster Theil Leipzig 1824 M 115g, 42 31297 XXIII.a
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Zwey und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Erster Theil Budapest 1823 M 62a, 452.1. 57117 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Vier und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Dritter Theil Leipzig 1824 M 115k, 44 31296 XXIII.a
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Vier und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Dritter Theil Budapest 1823 M 62b, 452.3. 31303 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Sieben und zwanzigstes Bändchen. Die Nord - Polarländer. Nach ältern und den neuesten Reisebeschreibungen ... Zweyter Theil Budapest 1822 M 115b, 27 31320 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Sechs und zwanzigstes Bändchen. Die Nord - Polarländer. Nach ältern und den neuesten Reisebeschreibungen ... Erster Theil Budapest 1822 M 115a, 26 L 149021 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Neun und zwanzigstes Bändchen. Die Schweiz ... Erster Theil Budapest 1823 M 115d, 29 31299 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Ein und dreyssigstes Bändchen. Die Schweiz ... Dritter Theil Budapest 1823 M 115f, 41 31298 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Dreyssigstes Bändchen. Die Schweiz ... Zweyter Theil Budapest 1823 M 115e, 30 31300 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Drey und vierzigstes Bändchen. Türkey und Griechenland. II. Griechenland und die Griechen. ... Zweyter Theil Leipzig 1824 M 115h, 43 31295 XXIII.a
Gerle, W. A. Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Drey und dreyssigstes Bändchen. Böhmen ... Zweyter Theil Budapest 1823 M 62c, 452.2. 31317 XXIII.a
- Miniaturgemälde aus der Länder - und Völkerkunde, ... Acht und zwanzigstes Bändchen. Die Nord - Polarländer. Nach ältern und den neuesten Reisebeschreibungen ... Dritter Theil Budapest 1822 M 115c,28 L 149022 XXIII.a
- Miniatur- Bibliothek der deutschen Klassiker. Bürgers Gedichte. Erster Theil Gotha, New York 1827 72/15 L 149656 XXIX.g
Zappe, Joseph Maria Redemlus Mineralogisches Handlexikon, oder alphabetische Aufstellung und Beschreibung aller bisher bekannten Fossilien … Wien 1804 IV.132, 1180 42504 X.g
Reuss, Franz Ambrosius Mineralogische Geographie von Böhmen. Zweyter Band Dresden 1797 II.140 59098 XXVII.h
Reuss, Franz Ambrosius Mineralogische Geographie von Böhmen. Erster Band Dresden 1795 II.140 57931 XXVII.h
Ziegler, Josef Liboslav Milozor, aneb rozličné spisy poučugjcýho a obweselugjcýho obsahu ... Hradec Králové 1824 III.454 4472 B 3109 XVII.b
- Milostivé léto 1825 - 1825 - 34807 XXXII.b
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Zweite Sammlung Adorf 1843 II.2794b, A 77 L 149124 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Vierte Sammlung Adorf 1845 II.2794d, A 79 L 149163 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. Dritte Sammlung Adorf 1844 II.2794c, A 78 L 149424 XIII.c
- Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts Adorf 1841 II.2794a, A 76 L 149413 XIII.c
- Militär Spitalverwaltung Wien 1849 - 43376 XIII.g
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Zweyter Band Wien, Praha 1797 B 86b, 259.2. 26558 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Vierter Band Wien, Praha 1797 B 86d, 259.4. 26002 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Siebenter Band Wien, Praha 1801 B 86g, 259.7. 47417 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Sechster Band Wien, Praha 1797 B 86f, 259.6. 47414 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Fünfter Band Wien, Praha 1797 B 86e, 259.5. 27211 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Erster Band Wien, Praha 1797 B 86a, 259.1. 26829 VII.e
Montaigne, Michael Michael Montaigne’s Gedanken und Meinungen über allerley Gegenstände. Dritter Band Wien, Praha 1797 B 86c, 259.3. 26894 VII.e
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen. Zweiter Theil. Von Konrad dem Ersten bis auf Friedrich den Zweyten Ulm 1778 L 138c, 392.2. 26045 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen. Vierter Theil. Von dem Wenceslaus bis auf Karln den Fünften Ulm 1781 L 138d, 392.4. 26282 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen. Fünfter Theil. Von dem Anfang der Regierung Karl des Fünften bis auf das J. 1544 Ulm 1783 L 138e, 392.5. 26283 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts Geschichte der Deutschen. Dritter Theil. Von Friedrich dem Zweyten bis auf den Wenzeslaus Ulm 1779 L 138b, 392.3. 26046 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts … Neuere Geschichte der Deutschen. Zweyter Band Wien 1785 L 139b, 392.7. 26580 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts … Neuere Geschichte der Deutschen. Vierter Band Wien 1789 L 139d, 392.9. 26582 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts … Neuere Geschichte der Deutschen. Fünfter Band Wien 1791 L 139e, 392.10. 26583 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts … Neuere Geschichte der Deutschen. Erster Band Wien 1785 L 139a, 392.6. 26579 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts … Neuere Geschichte der Deutschen. Dritter Band Wien 1787 L 139c, 392.8. 26581 VIII.c
Schmidt, Michael Ignaz Michael Ignaz Schmidts ... Geschichte der Deutschen. Erster Theil. Von den ältesten Zeiten bis auf Konrad den ersten. Ulm 1778 L 138a, 392.1. 26312 VIII.c
Meyer, Joseph Meyer's Conversations Lexicon. Bildnisse und Ansichten - - II.515 57273 XV.d
Macropedius, Georgius Methodus De Conscribendis Epistolis, A Georgio Macropedio secundum veram artis rationem tradita. Accessit Epitome preceptionum de paranda copia verborum & rerum, ... Dilingen 1567 IV.51 26212 Přívazek XXIII.c
Falkmann, Christian Friedrich Methodik der deutschen Stylübungen Hannover 1823 C 15, 543 35173 XXIV.b
- Methodenbuch oder Anleitung zur zweckmässigen Führung des Lehramten für Lehrer in Trivial - und Hauptschule Wien 1827 IV.235 L 149730 XXVIII.d
Megerle von Mühlfeld, Johann Georg Merkwürdigkeiten der königlichen freien Bergstadt Kuttenberg und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes. Zum Besten der am 9. Mai 1823 ... Wien 1825 II.14 L 155212 XIX.f
Megerle von Mühlfeld, Johann Georg Merkwürdigkeiten der königlichen freien Bergstad Kuttenberg und des daselbst befindlichen uralten Silberbergwerkes. Zum Besten der am 9. Mai 1823 ... Wien 1825 II.447 27657 XIX.f
Trenck, Franz Freyherr von der Merckwürdiges Leben und Thaten Des Welt-berühmten Herrn Francisci Frey - Herrn von der Trenck Frankfurt, Leipzig 1745 II.1900 57115 Přívazek XXXII.a
Pellico, Silvio Mentor, neboli šlechetný wůdce k blaženému žiwotu. Od Silva Pellika. Z wlaského gazyka přeložil Josef Černý Praha 1835 III.5 27662 XIX.f
Meissner, Johann Gottlieb Menschenkenntniss. Gesammelt von J. g. Meissner Wien, Praha 1799 B 79/174 26488 XXI.c
- Memorabilia Europae, Oder Denckwürdige Sachen, … Ulm 1686 IV.1196 171 A 166 IV.a
Georgel, Jean François Mémoires Pour Servir A L'Historire des Événemens De La Fin Du Dix-Huiti?me Si?cle Depuis 1760 Jusqu'en 1806 - 1810, ... Tome Troisi?me Paris 1817 II.2851 L 155250 XXXIII.e
Georgel, Jean François Mémiores pour servir a l'histoire des événemens de la fin du dix- huiti?me si?cle depuis 1760 jusqu'en 1806 - 1810, ... Tome second Paris 1817 II.2851b, H II/2 L 150013 XXXIII.e
Georgel, Jean François Mémiores pour servir a l'histoire des événemens de la fin du dix- huiti?me si?cle depuis 1760 jusqu'en 1806 - 1810, ... Tome premier Paris 1817 II.2851a, H II/1 L 150147 XXXIII.e
Coldastus, Melchior Melchioris Goldasti Heiminsfeldii Collectio Variorvm Consiliorvm De Svccessione et Jvre Hereditario Familiae Regiae in Hvngariam, Bohemiam Acqulitasque Provincias; …Ex Recensione Johan. Hermanni Schminckii. Tomus II. (Appendix Commentariorum de Juribus ad Privilegiis Regni Bohemiae, …) Frankfurt am Main 1719 II.349 1529 D 473 IX.h
Lossius, Rudolph Christoph Meister Liebreich. Ein nützliches Lesebuch für Volksschulen und bürgerliche Familien. Erster Theil. Zweiter Theil Erfurt, Gotha 1801 442 L 150012 XXIX.b
Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abenteuern zweyer Freunde Wien 1825 K 79, 352 L 150892 XXVIII.a
Laplace, Pierre-Simon Mechanik des Himmels … übersetzt von J. C. Burchardt. Zweyter Theil Berlin 1802 P 40b, 834.2. 42800/II. X.g
Laplace, Pierre-Simon Mechanik des Himmels … übersetzt von J. C. Burckhardt. Erster Theil Berlin 1800 P 40a, 834.1. 42799/I. X.g
Busenbaum, Hermann Medulla Theologiae Moralis, … Antwerpen 1685 I.10 186 A 181 IV.a
Bellecius, Aloisius Medulla Asceseos seu Exercitia S. P. Ignatii de Loyola … Triduum Sacrum Augsburg, Innsbruck 1764 I.582 3432 B 1507 VIII.b
- Meditationes Sancti Augustini Episcopi Hipponensis - 1607 I.217 43 A 43 II.a
Wocel, Jan Erazim Meč a kalich Praha 1843 III.1373 3868 B 1959 VI.f
Wocel, Jan Erazim Meč a kalich Praha 1843 H 245 30103 VI.f
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Matthioliho - Hájkův herbář Praha ? 1562 ? IV.276 60622 XXVIII.h
Sarbievius, Mathias Casimirus Matthiae Casimiri Sarbievii Carmina Strasbourg 1803 E 243/481 44943 XXII.d
Sarbievius, Mathias Casimirus Matthiae Casimiri Sarbievii auserlesene Oden des I. und II. Buches im Metro des Originals verdeutsch, und mit nöthigen Erläuterungen versehen von Phil. Jacob Rechfeld Grätz 1831 E 244/296 44931 XXII.d
Dankowsky, Gregorius Matris Slavicae filia erudita vulgo lingua graeca seu Grammatica cunctarum slavicarum et graecarum dialectorum in suis primitivis elementis et inde conflatis organicis formis exhibita, gallicae, italicae, et latinae linguae habita ratione. Liber secundus Bratislava 1837 G 24b, 580.2. 35680 XXIII.c
Dankowsky, Gregorius Matris Slavicae filia erudita vulgo lingua graeca seu Grammatica cunctarum slavicarum et graecarum dialectorum in suis primitivis elementis et inde conflatis organicis formis exhibita, gallicae, italicae, et latinae linguae habita ratione. Liber primus Bratislava 1836 G 24a, 580.1. 35679 XXIII.c
Hansa, Mathias Mathias Hansa / der Arzneykunst Doctor; Abhandlung vom Teplitzer mineralischen Badewasser dessen ausserlich - und innerlichen Gebrauche, ... Most 1784 II.453 26926 XIX.d
Schäfer, Matern Matern Schäfers der freien Künsten, und der Weltweisheit Magisters, der heil. Gottesgelarheit Bakkalaureus, ... Predigten für die heilige Fastenzeit. Erster - vierter Kurs Praha 1794 I.104 3308 B 1385 XX.a
Schäfer, Matern Matern Schäfers der freien Künsten, und der Weltweisheit Magisters, der heil. Gottesgelarheit Bakkalaureus, ... Predigten auf alle Feste des Herrn, seiner seligsten Mutter Maria, aller Aposteln, und sämmtlicher böhmischen Landespatronen, ... Zweyter Theil Praha 1792 I.239 3323 B 1400 XX.a
Schäfer, Matern Matern Schäfers der freien Künsten, und der Weltweisheit Magisters, der heil. Gottesgelarheit Bakkalaureus, ... Predigten auf alle Feste des Herrn, seiner seligsten Mutter Maria, aller Aposteln, und sämmtlicher böhmischen Landespatronen, ... Vierter Theil Praha 1793 I.470 3248 B 1326 XX.a
Schäfer, Matern Matern Schäfers der freien Künsten, und der Weltweisheit Magisters, der heil. Gottesgelarheit Bakkalaureus, ... Predigten auf alle Feste des Herrn, seiner seligsten Mutter Maria, aller Aposteln, und sämmtlicher böhmischen Landespatronen, ... Vierter Theil Praha 1793 I.105 3309 B 1386 XX.a
Schäfer, Matern Matern Schäfers der freien Künsten, und der Weltweisheit Magisters, der heil. Gottesgelarheit Bakkalaureus, ... Predigten auf alle Feste des Herrn, seiner seligsten Mutter Maria, aller Aposteln, und sämmtlicher böhmischen Landespatronen, ... Dritter Theil Praha 1793 I.239 3322 B 1399 XX.a
Kerndörffer, Heinrich August Materialien für den ersten Unterricht in der Declamation, zur Bildung eines guten, ... Vortrages Leipzig 1828 K 90, 598 42973 XXV.b
Nürnberger, Jan Nepomuk Mašinkář Praha 1846 III.202 25902 IV.c
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1821 57, 623, 54 L 154439 XXXII.a
Rettigová, Magdalena Dobromila Mařenčin Kossjček. Dárek malý pro Dcerky České Hradec Králové 1822 624, 74 L 153750 XXXII.a
Raymund, Ferd. Marnotratnjk. Romantická kauzedlná bagka se zpěwy we třech gednánjch od Ferd. Raymunda zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka. Hudba od Konradyna Kreucera Praha 1840 III.429 4515 B 3151 XVII.b
Cicero, Marcus Tullius Marka Tullia Cicerona Knihy o přátelstwj nadepsané Lélius. Kteréž z Latiny w Česstinu uwedl Řehoř Hrubý z Gelenj, a nynj po třech stech a třech letech z rukopisu wybral a wydal J. W. Zimmerman Praha 1818 H 82, Ed 46/266 44820 XXIII.d
Marcus Aurelius, Antonius Marka Aurelia Antonina řjmského samowladaře Zápisky, které sobě samému snesl. Dwanáctero kněh. Z řeckého přeložil František Šjr. Jičín 1842 III.389 4497 B 3133 XX.f
Marcus Aurelius, Antonius Marka Aurelia Antonina řjmského samowladaře Zápisky, které sobě samému snesl. Dwanáctero kněh. Z řeckého přeložil a poznamenánjmi zaopatřil František Šjr Jičín 1842 II.403 27740 XX.f
- Marien Kapelle. Die allerseligste Gottesmutter in ihrem Leben, und den Festen der Kirche und in unserer töglichen Verehrung. … Einsiedeln 1845 I.453 483 A 467 VIII.a
- Marianisches Andachts - Büchlein … Maria - Einsiedeln 1837 I.821 537 A 520 X.a
Münstr, Renatus Maria, Matka Božj, a nebes králowna, Matka milosti plná. Modlitebnj kniha pro wycwičené ženy a panny ... Wydaná podle Renate Münstra od Jana Jawornického Praha 1826 I.457 34792 XXIV.a
Münster, Renatus Maria, die Gottes-Mutter und Himmelskönigin, die Mutter voll der Gnaden. Ein Gebet- und Erbauungsbuch ... Praha 1838 I.778 L 149210 XXIV.a
Čechura, Honorius Mare Philosophicum Thalassophilis ad Perscrutandum Propositum, … Praha 1724 I.61 819 D 3 XIII.h
Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge. Übersetzt von Carl Wilhelm Ramler. Zweyter Theil Wien 1793 E 172b/45.2. 45065 XXVII.d
Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge. Übersetzt von Carl Wilhelm Ramler. Vierter Theil Wien 1794 E 172d/45.4. 45067 XXVII.d
Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge. Übersetzt von Carl Wilhelm Ramler. Fünfter Theil Wien 1794 E 172e/45.5. 45068 XXVII.d
Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge. Übersetzt von Carl Wilhelm Ramler. Dritter Theil Wien 1793 E 172c/45.3. 45066 XXVII.d
Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge. Aus den poetischen Übersetzungen verschiedenen Verfasser gesammelt, und mit eignen Übersetzungen herausgegeben von Carl Wilhelm Ramler. Erster Theil Wien 1793 E 172a/45.1. 45064 XXVII.d
Cicero, Marcus Tullius Marcus Tullius Cicero's Werke. Viertes Bändchen. Brutus oder von den berühmten Rednern, übersetzt von D. C. A. Mebold Stuttgart 1828 E 61/947 45317 XXVIII.a
Cicero, Marcus Tullius Marcus Tullius Cicero's Werke. Sechstes Bändchen. Der Redner und von der besten Rednergattung, übersetzt von D. C. A. Mebold Stuttgart 1827 E 62/930 45316 XXVIII.a
Cicero, Marcus Tullius Marcus Tullius Cicero von dem Redner. Drei Gespräche. Uebersetzt und erläutert von Friedrich Carl Wolff Altona 1830 E 57/934 44881 XXIII.d
Cicero, Marcus Tullius Marci Tulli Ciceronis Pro A. Licin. Archia, T. Ann. Milone et Q. Ligario Orationes. Marcus Tullius Cicero's Reden zur Vertheidigung A. Licin. Archias, T. Ann. Milo's und Q. Ligarius. Übersetzt nebst beygedrucktem verbesserten Lateinischen Text, ... Karl Gottlob Schelle. Zweyter Band Leipzig 1798 E 31b/434, 434.2. 45344 XXIII.g
Cicero, Marcus Tullius Marci Tulli Ciceronis Pro A. Licin. Archia, T. Ann. Milone et Q. Ligario Orationes. Marcus Tullius Cicero's Reden zur Vertheidigung A. Licin. Archias, T. Ann. Milo's und Q. Ligarius. Übersetzt nebst beygedrucktem verbesserten Lateinischen Text, ... Karl Gottlob Schelle. Erster Band Leipzig 1797 E 31a/434, 434.1. 45343 XXIII.g
Cicero, Marcus Tullius Marci Tulli Ciceronis Pro A. Licin. Archia, T. Ann. Milone et Q. Ligario Orationes. Marcus Tullius Cicero's Reden zur Vertheidigung A. Licin. Archias, T. Ann. Milo's und Q. Ligarius. Übersetzt nebst beygedrucktem verbesserten Lateinischen Text, ... Karl Gottlob Schelle. Dritter Band Leipzig 1803 E 31c/434, 434.3. 45345 XXIII.g
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars II. Hannover 1826 E 176b/88, 88.2. 45070 XIII.c
Muret, Marcus Antonius Marci Antonii Mureti, Orationes et Epistolae, cura Joanis Erhardi Kappii. Emendatae Brevique Annotatione Davidis Ruhnkenii Aliorumque Auctae a Friderico Christiano Kirchhof. Pars I. Hannover 1825 E 176/88, 88.1. 45069 XIII.c
- Manvale Parochorvm, sive Institvtiones & Praxes Tum Vitae, tum Officii Pastoralis, … München 1654 I.541 1547 A 782 XIV.a
Accum, Friedrich Christian Manuel de Chimie Amusante, … Traduit de L’angeles par J. Riffault … Paris 1827 - 42923 XI.g
Barzia y Zambrana, Jose de Manuductio ad Excitatorem Christianum Hoc est … Josephi de Barzia Episcopi Gaditani &c. Sermones Missionales Ad Dominicas, & Festa per annum reducti & applicati … Tomus primus; Tomus secundus Augsburg, Dillingen 1737 131/63 11845 C 1760 XIV.h
Komenský, Jan Amos Manualnjk. Aneb Gadro cele Biblj Swate. Summu wsseho co Bůh Lidem I. k Wérenj wygewil. II. k Cžinenj poručil. III. k Očekáwánj zasljbil … Amsterdam 1658 H 116/III 6 26523 XX.c
- Manuale, Oder Wohlbewehrtes Handbuch, ... Jindřichův Hradec 1774 I.495 3354 B 1430 III.b
- Manuale Ritualis Pragensis. Ad usum Animarum Curatis Praha 1848 I.94 L 155584 XXIX.c
Stránsky, Antonín Manuale Precum in Pium Usum Studiosae Juventutis Catholicae Hradec Králové 1826 I.813 26173 IX.a
Herzig, Franciscus Manuale Parochi, ... - 1734 I.406 3341 B 1417 II.b
Herzig, Franciscus Manuale Parochi seu Methodus compendiosa Munus Parochi Apostolicum rite obeundi. … Wroclaw 1729 I.168 448 A 432 VII.a
Glementini, Antonio Manuale di Architektura Civile Desunto Dai Migliori Autori Italiani ad uso Degli Artisti, Periti e Proprietarj da Antonio Glementini Mantova 1846 IV.711 27749 XXI.f
Herzig, Franciscus Manuale Confessarii seu Methodus Compendiosa Munus Confessarii rite obeundi, … Wroclaw 1729 I.168 448 A 432 Přívazek VII.a
- Mamotrectus Antwerpen 1566 IV.318 26809 IX.h
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - 1827 ? - L 153477 IV.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … - - - L 152915 XXXIII.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1787 - 27295 IV.d
- Malý Zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko-katgolického Náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1796 I.805 3275 B 1353 XXI.a
- Malý zlatý Nebe Kljč, obsahugjcý Pobožné Modlitby křestiansko- katolického Náboženstwj ... Praha 1784 ? I.32 3150 B 1226 XV.a
Martin von Cochem Malý Zlatý Nebe Kljč - - I.689 3442 B 1517 VIII.b
- Malý Nebeský Kljč - - - L 149820 IV.d
- Malý Nebe Kljč. Obsahugjcý Pobožné modlitby k utěšssenj křesťanské katolické dusse Písek 1820 1304 L 153489 IV.d
- Malý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko - katolického náboženstwj ... Praha 1815 ? - 34796 IV.d
- Malý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko - katolického náboženstwj ... Praha 1815 ? I.440 34795 Přívazek IV.d
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1815 I.377 3392 B 1467 V.b
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1814 I.595 3437 B 1512 VIII.b
- Malý Nebe - Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1815 151 M/81, 676 L 154490 XXXII.d
- Malý Nebe - Klíč - - I.524 57114 XXXII.a
- Malý Katechysmus s otázkami a odpowědmi pro neymenssj djtky cýs. král. zemj Praha 1836 I.538 27725 XX.f
- Malý Katechismus s otázkami a odpowědmi pro neymenssj djtky cjs. král. zemj Praha 1845 I.292 57744 XXXII.a
Tomsa, František Bohumil Malý hawjř, aneb : S poctiwostj neydál dogdeš. Powjdka pro milau mládež. Podlé Gustawa Nierice Praha 1843 III.487 4485 B 3121 XVII.b
A. G. S. (šifra) Malý dárek obětowaný české mládeži Hradec Králové 1817 III.181 L 151945 V.d
Labe, Henricus Malus Inter Ligna Sylvarum, Cantic. 2. Seu Historia D. V. Laurentanae, quae in Sylva sacra (vulgo Hagek) Regni Bohemiae … auctore: F. Henrico Labe Praha 1689 II.437 1559 A 794 XIV.a
Mallet du Pan, Jacques Mallet du Pan über die französische Revolution und die Ursahen ihrer Dauer. Uibersetzt von Friedrich Gentz - 1794 II.2868 26756 I.e
Štěpánek, Jan Nepomuk Maljř. Činohra we 3 gednánjch od Skribe, zčesstěná od Jana Nep. Štěpánka Praha 1840 III.429 4516 B 3152 XVII.b
- Malerische Wanderungen durch die Alterthümer in Rom und der Campagna. Nach den Schilderungen von Adler, Bonstetten, Fr. Brun, Burton, Kephalides, Kotzebue, Matthisson, …herausgegeben von Franz Heinrich Köhler Leipzig 1829 II.650 27616 XIII.f
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cýs. král. zemích. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1839 I.70 57105 VIII.d
- Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch. Djl prwnj. Učenj náboženstwj Praha 1848 44 L 154515 XXXIII.b
- Mailand's Bedrängnisse im Jare 1576 Wien 1835 II.1293, N 146a 27707 XX.f
- Machzor le-chol moadej ha-šana. Sefer krovot hu machzor medujak hejtav im targum aškenazi meet he-chacham mo´´h Wolf Hajdemhajm z´´l . Hoca´a he-chamišit. Kerech rišon Wien 1841 - L 150195 XXXIII.h
- Machzor kolel tfilot chol ve-šabat im ha-slichot ve-pijutim..., I. Theil Praha 1800 I.757 846 D 30 IX.h
- Machzor chelek šeni we-hu chelek Jom ha-kippurim… Wien 1820 ? I.759 848 D 32 IX.h
- Machzor chelek šeni (Chelek machzor šeni šel arba...) Praha 1660 ? I.755 3489 C 1545 IX.h
- Machzor chelek rišon ve-hu chelek Roš ha-šana… Wien 1820? I.758 847 D 31 IX.h
- Machzor chelek rišon ke-minhag pihem polin, ungarin, mehrin ... kolel tfilot... Erster theil. Chelek rišon Praha 1797? - L 154591 IX.h
- Machzor fír sukot, šabat h´hm, šemimi aceret und simchat torah den minhagim von béhmen, méhren, ungárn und polin noje ins dojtše íberzetct fon Moše Ha-Levi Landau Praha 1836 I.674 L 150049 XXXIII.h
- Machzor festgebete der izraeliten mit ajner nojen dojtšen iberzetcung fon mendl br´´j Štern ... Cvajter band. Drite fermehrte und ferbesserte ojsgabe Wien 1852 - L 150194 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Fünfter Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek chamiši Praha 1848 I.648 L 150050 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 I.664 L 155362 XXXIII.h
- Machsor. Die sämmtlichen Fest-Gebete gottesdienstlichen Dichtungen der Israeliten. Uibersetzt und mit begleitet von Dr. M. Letteris. Ausgabe in fünf Bänden. Erster Band. Machzor kolel ha-tfilot ve-hapijutim le-chol moadej el me-rešit ha-šana ad ach´rit ha-šana mesudar bišlimot ha-sidur uve-hagada medujkat ... me´et Meir Ha-Levi Leteris. Chelek rišon Praha 1845 - L 150161 XXXIII.h
Heber, Franz Alexander Mährens Burgen und ihre Sagen. Drittes Heft Praha 1849 - L 150893 XII.g
Halle, Johann Samuel Magie, oder die Zauberkräfte der Natur, … Dritter Theil Wien 1787 IV.461 26405 III.d
Halle, Johann Samuel Magie, oder die Zauberkräfte der Natur … - - IV. 360 26390 III.d
Halle, Johann Samuel Magie, oder die Zauberkräfte der Natur … Zweiter Theil Wien 1785 IV.280 26366 III.d
Mácha, Karel Hynek Mág. Báseň Praha 1836 III.1527 3824 B 1915 XIII.b
Vitruvius Pollio, Marcus M. Vitrvvii Pollionis de Architectvra Libri Decem, cvm Commentariis Danielis Barbari, … Venezia 1567 397, Ed/209 27043 X.h
Martialis, Marcus Valerius M. Val. Martialis Epigrammaton Libri XII. Xeniorvm Lib. I. Apophoaetorvm Lib. I. Omni Rervm et Verborvm … Dillingen 1660 E 171 123 27193 XXVII.b
Cicero, Marcus Tullius M. Tvllii Ciceronis XIV. Orationes Selectae, oder vierzehen auserlesene Reden mit teutschen Anmerkungen … Nürnberg 1781 E 333/3707, V.b 26468 XXIII.c
Cicero, Marcus Tullius M. Tvllii Ciceronis Oratio Pro P. Svlla. Svperiorvm Interpretvm Commentariis Svisqve Adnotationibvs Explanavit Carolvs Halm Leipzig 1845 E 41/935 45306 XXIII.f
Cicero, Marcus Tullius M. Tvllii Ciceronis Opera Omnia, In Sectiones, Apparatui Latinae locutionis respondentes, distincta Genéve 1617 Ed 45, E 28/2498 26817 XV.h
Cicero, Marcus Tullius M. Tvllii Ciceronis Officiorvm Libri Tres, Opera et Diligentia Vvolfgangi Anemoecij, ex uetustissimo codice, plus quam in centum locis castigati atque restituti, adiectis etiam de Amicitia, de Senectute, Paradoxis, atque Somnio Scipionis, una cum Dialogo Anemoecij, in quo reddit rationem, cur illos locos mutauerit. Omnia Vigilanti Cvra Recognita, una cum annotationibus Des. Erasmi Roterodami, Philippi Melanchthonis et Bartholomei Latomi, quibus etiam Conradi Coclenij scholia inspersimus ... Basel 1544 E 68/43 45310 Armarium
Cicero, Marcus Tullius M. Tvllii Ciceronis in P. Vatinivm Testem Interrogatio. Svperiorvm Interpretvm ... Explanavit Carolvs Halm Leipzig 1845 E 30c/873 45348 XXIII.f
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21